Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2014-11-29

Månadsrapport november 2014

Tänkte att jag skulle börja månadsrapportera en del av familjens portföljer, mest för vår egen skull då det kan vara intressant att se med tiden hur det utvecklats och hur man resonerat.

Då ingen av mina andra banker (jag har många...) svarat på Avanzas courtagesänkning så har jag flyttat en stor del in i nya Kapitalförsäkringar för min frus pension och barnens långsiktiga sparande. Detta har utlöst lite skatt men då avkastningsskatten är ganska låg så tycker jag ändå att det är värt det. Man skulle kunnat vänta tills efter årsskiftet då skatten mer än halveras men det är ändå så små belopp det handlar om och min gissning är en liten uppgång över årsskiftet.

Jag har köpt små poster löpande under november och har ganska stor del kvar att placera då jag gärna köper vid flera tillfällen samt vill ha kvar pengar till nyemissioner (Hemfosa pref.).

Totalt har det gått något sämre än index men mitt mål är mer en absolut realiserad avkastning i form av frekventa utdelningar än att slå index till varje pris. Däremot bör man inte prestera avsevärt sämre än index över tiden och strategin för att motverka detta är diversifiering av innehav. Då jag sannolikt kommer ha delar i preferensaktier tills vidare så kommer det avvika mot index åt bägge håll men förhoppningsvis till mindre risk.

Tror inte jag kommer köpa så mycket nya aktier framöver utan mera öka i befintliga så bra balans erhålls. De jag saknar är Telia och Industrivärden men dessa känns lite dyra i dagsläget så jag får nog hoppas på en rekyl där.

Bästa innehav hittills är:


Och här är alla innehav (med förbehåll för Avanzas klassificering):

Courtage? 102 kr totalt...

2014-11-27

Statslåneräntan sista november...

är nu fastställd:


En rund fin siffra på 0,9% vilket ger 0,27% exakt (är van vid 8 decimaler vid vissa beräkningar i mitt arbete) om vi multiplicerar med 30% som skatten är på inkomst av kapital.

Vad innebär detta?

För Investeringssparkonto (ISK):
 • Varje insättning beskattas med en fjärdedel av 0,27% så 1000 in beskattas med 0,68 kr (1,57 kr föregående år)
 • Värdet vid varje kvartal beskattas med samma multipel så exempelvis om värdet är 4000 vid utgången av första kvartalet så blir det 2,7 kr i skatt (6,27 kr föregående år)
För Kapitalförsäkring (KF):
 • Varje insättning under första halvåret beskattas med en 0,27% så 1000 in beskattas med 2,7 kr (6,27 kr föregående år)
 • Varje insättning under andra halvåret beskattas med hälften av 0,27% så 1000 in beskattas med 1,35 kr (3,14 kr föregående år)
 • Värdet vid årsskiftet beskattas med 0,27% så exempelvis om värdet är 15000 vid ingången av årskiftet så blir det 40,5 kr i skatt (94,05 kr föregående år)
Ett bra sätt att jämföra skatteuttag över tiden är att använda min Sparkalkylator. ISK brukar ha något lägre skatt de första åren men på sikt så går KF förbi men skillnaderna är så små att det inte spelar någon roll egentligen.

Sammanfattningsvis är det rekordlåg skatt på ISK/KF nästa år så det är bara att spara på!

2014-11-25

Månadens aktie: Clas Ohlson

Månadspeng imorgon så nu är det hög tid för barnen att välja månadens aktie.

Om vi utvärderar förra månadens köp så utklassar dottern med sina HM (+7,3%) sonens Starbreeze (-30%).

Då deras portföljer innehåller mycket fastigheter och finans så är temat denna månad dagligvaror för bättre riskspridning mellan olika segment. Vidare diskuterade vi vid frukosten i morse att nu när julhandeln står för dörren kan det vara intressant med ett bolag som är exponerat mot detta.

Så jag vaskade fram 3 kandidater.

Kandidat 1: Clas Ohlson (direktavkastning 3,8%)


Kandidat 2: CDON (direktavkastning 0%)


Kandidat 3: ICA (direktavkastning 2,7%)Dottern: "ICA ser bra ut men Clas Ohlson ger mer ränta så jag kör på Classe"

Sonen: "Jag tror CDON kan gå uppåt men Classe ser stabil ut, kör på den"

Så barnen väljer båda Clas Ohlson som Månadens aktie.

Om man gör en enkel TA så är trenden svagt vikande till neutral, så sett till börsen i övrigt tror jag 120-127 är en bra köpzon, den kan sega sig uppåt till årsskiftet gissar jag.2014-11-22

Strategisk allokering - utdelningsbaserad 100% aktier


Strategisk allokering är ett begrepp som du kan höra från en rådgivare/säljare av finansiella produkter bland annat.

I grunden handlar det väl om hur man delar upp sitt sparande beroende på riskbenägenhet och placeringshorisont.

En klassisk modell är att ha en del i räntebärande och en del i aktier så som vissa blandfonder är uppbyggda exempelvis. Sen brukar man slänga in lite hedgefonder och tillväxtmarknader beroende på riskprofil.

Historiskt sett så har aktier varit det som gett bäst total avkastning över tiden men beroende på placeringshorisont och köptillfälle så kan resultatet variera kraftigt.

I dagens lågränteläge så är det svårt att hitta säkra varianter av ränteplaceringar då dessa ger blygsam ränta. Vidare så kanske man inte ska gå "all-in" i aktiemarknaden vid ATH som råder nu.

Så hur ska man dela upp sitt sparande?

Om ni läst tidigare inlägg så vet ni att jag snöat in mig på preferensaktier då dessa fungerar lite som högavkastande ränteinstrument i form av hög utdelning men till en kursrisk som i teorin kan vara väldigt hög. Dessutom är uppsidan på kursen begränsad varav preferensaktier knappast lär slå vanliga stamaktier över lång tid. Låter så där, eller?

En fördel med aktier och för den delen preferensaktier är att man kan omallokera (köpa/sälja) snabbt och därmed omfördela mellan de olika aktieslagen vid väsentliga händelser som föranleder att man vill ha ökad eller minskad risk i sin portfölj. 

Många brukar rekommendera att man har en del i likvida medel för att minska totala risken och kunna använda när bra köptillfällen dyker upp. En nackdel med likvidkonto är att det inte avkastar något då räntan oftast är 0 för de flesta normala sparare vilket minskar totalavkastningen för din portfölj. Men tänk om man kunde ligga 100% investerad hela tiden till en begränsad risk?

Här är ett förslag på strategisk allokering baserat på aktier och preferensaktier:
 • En del "säkra" preferensaktier. Stabila bolag med bra kassaflöde och låg kursvolatilitet. Direktavkastning 5-6% och god likviditet i handeln med aktien.
 • En del övriga preferensaktier med varierande risk och direktavkastning (6-13%).
 • En del "stabila" aktier med god lönsamhet och kassaflöde. Direktavkastning 2-6%.
 • En del "hoppfulla" aktier med framtida tillväxtpotential. Sannolikt ingen direktavkastning i närtid.


Är detta något nytt? Oavsett det så kan man
 • Ligga 100% investerad över tiden.
 • Erhålla skaplig realiserad avkastning (4-7%) i form av frekventa utdelningar
 • Omallokera per intradag
 • På sikt ta del av positiv kursutveckling
 • Jämfört med fonder, ingen avgift som urholkar värdet löpande 
Nackdelar:
 • Portföljvärdet kan variera förhållandevis kraftigt varav is i magen kommer att krävas då och då
 • Då det kommer att vara lätt att omallokera så kan man lockas av kortsiktiga beslut som man egentligen skulle behövt sova på
 • Omallokeringar kostar i form av courtage och risk finns för kursförluster
Bättre än amortering? Roligare om inte annat :-)

Återkommer med kandidater till de olika allokeringsdelarna...

2014-11-20

Svenska preferensaktier del 2

Då mitt föregående inlägg om preferensaktier ("preffar") blev populärt så tänkte jag följa upp detta ämne kontinuerligt så länge dessa värdeinstrument utgör en del av familjens portföljer.

Väsentliga händelser sen sist är Klöverns respektive Hemfosas nyemissioner av preffar. I min statistik nedan har jag tagit upp dessa och utgått från maximal utökning i fallet Hemfosa.

Hur stor är/blir den svenska preferensmarknaden då?

Enligt mina beräkningar så får jag det till ca 24 miljarder fördelat enligt följande per idag (Hemfosa och Klövern pro forma):

PreferensaktieFördelningAvkastning
Akelius Residential AB17.12%6.12%
Fastighets AB Balder14.53%5.73%
SAS AB11.66%12.50%
Klövern AB21.29%6.43%
Sagax AB7.88%5.60%
Ratos AB6.48%5.33%
Corem Property Group AB4.90%5.62%
Fast Partner AB2.79%5.14%
ALM Equity AB1.49%7.13%
Ferronordic Machines AB1.21%17.24%
Victoria Park AB1.16%6.76%
Eniro AB1.03%19.47%
Amasten Holding AB0.90%7.39%
Oscar Properties Holding AB0.76%9.60%
Hemfosa6.76%6.15%
Ginger Oil AB0.05%10.76%
Totalt100%7.07%Man kan konstatera att Klövern gått om Akelius i volym samt att Hemfosa hamnar i den högre halvan.

Min egna "preff-ETF" kommer ta in Hemfosa då den känns stabil och kanske i klass med Balder?

Då Balder är nära inlösenkurs så väljer jag att minska där och ta in Hemfosa istället enligt följande önskad fördelning:

PreferensaktieFördelning
Akelius Residential AB20.00%
Fastighets AB Balder10.00%
Klövern AB20.00%
Ratos AB10.00%
ALM Equity AB5.00%
Victoria Park AB5.00%
Amasten Holding AB15.00%
Hemfosa10.00%
Oscar Properties Holding AB5.00%
Totalt100%

Den faktiska fördelningen är inte riktigt i enlighet med ovan då Klöverns och Hemfosas nyemissioner gör att dessa kommer att få övervikt initialt (räknar med att få minimal tilldelning i Hemfosa). Planen är att vikta om löpande så att fördelning ovan uppnås för god riskspridning.

Efter börspoddens köprek av SAS idag funderar jag på om man ska ta in en liten andel SAS preferensaktier för att få upp snittet på direktavkastningen men ska nog sova på saken.

2014-11-10

ETF Svenska Preferensaktier - dröm eller verklighet?

Sparande handlar till stor del om hur mycket risk i förhållande till förväntat avkastning man är beredd att ta, så kallad risk/reward (r/r).

Ingen risk medför blygsam avkastning som oftast och stor risk kan ge chans till rejäl utdelning men också innebära att man förlorar stort.

Ett värdeinstrument som i mitt tycke har bra risk/reward samt passar i en schablonbeskattad portfölj är preferensaktier - "preffar".

Vill betona/varna redan nu att jag inte är expert på området men jag har försökt analysera instrumentet det senaste kvartalet.

En preferensaktier är i korthet en aktie som handlas på börsen och har en fastställd utdelning som betalas ut kvartalsvis (oftast). Syftet med aktien är främst att öka på det egna kapitalet för det underliggande bolaget. Jag rekommenderar vidare läsning hos LundaluppenSparasmart och Avanza för att förstå mera kring detta.

Risk
 • Kursrisk
  • Kursen bör påverkas av hur den riskfria räntan och säkra obligationer förväntas utvecklas på kort och lång sikt
  • Risk för försämrat kassaflöde/kassa på kort och lång sikt (som kan leda till...)
  • Risk för obestånd (konkurs)
  • Kursen tycks påverkas av hur index utvecklas
 • Inställda utdelningar
  • Efter beslut av bolagsstämman. Vanligtvis ackumuleras en skuld med ränta så att man ska kunna få utdelningen retroaktivt sedan givet att tillräckliga medel återfinns att dela ut.
Reward
 • Hög utdelning, oftast i spannet 5-20% på årsbasis beroende på bolag
 • Stigande kurs
  • Här finns det oftast ett teoretiskt tak i form av fastställd inlösenkurs som i vissa fall även sjunker med tiden, gäller att läsa på för respektive aktie.

Så givet att man aktivt beaktar risken så finns chans till bra avkastning. Jag brukar sätta kurs- och nyhetslarm i de preferensaktier jag investerar i så att man kan agera på ändrad risk.

Vilka ska man välja då?

Lämpligt är att välja flera olika aktier för god riskspridning då det tyvärr inte finns en ETF med svenska "preffar".

Om man skulle titta på utbudet av svenska preferensaktier och sätta ihop ett "index" så skulle fördelningen baserat på aktievärde se ut enligt tabell nedan och avkasta 7,24% (med reservation för felaktigheter, uppgifterna hämtade från respektive bolags hemsida).

PreferensaktieFördelningAvkastning
Akelius Residential AB21.34%6.13%
Fastighets AB Balder17.98%5.78%
SAS AB14.66%12.41%
Klövern AB9.94%6.54%
Sagax AB9.83%5.60%
Ratos AB8.18%5.27%
Corem Property Group AB6.12%5.62%
Fast Partner AB3.43%5.22%
ALM Equity AB1.85%7.18%
Ferronordic Machines AB1.76%14.79%
Victoria Park AB1.47%6.63%
Eniro AB1.29%19.35%
Amasten Holding AB1.13%7.38%
Oscar Properties Holding AB0.96%9.52%
Ginger Oil AB0.06%10.30%
Totalt100%7.24%

Spontant ser inte fördelningen helt tilltalande ut ur i ett risk/reward-perspektiv så jag har tagit mig friheten att plocka ut aktier som jag tycker är tillräckligt stabila (de närmsta 2 åren) samt tagit bort såna som ligger över sin inlösenkurs och då skulle det kunna se ut så här:

PreferensaktieFördelningAvkastning
Akelius Residential AB20.00%6.13%
Fastighets AB Balder20.00%5.78%
Klövern AB20.00%6.54%
Ratos AB10.00%5.27%
ALM Equity AB5.00%7.18%
Victoria Park AB5.00%6.63%
Amasten Holding AB15.00%7.38%
Oscar Properties Holding AB5.00%9.52%
Totalt100%6.49%

Så min "preferens-ETF" avkastar nästan 6,5% och har en viss riskspridning i bolag dock inte i bransch då fastighetsbolag dominerar. Att Amasten har en stor del är för att jag tycker den är det bästa caset med stor uppsida.

Använder man minidepå så bör man kunna köpa ovanstående fördelning till rimlig transaktionskostnad och man slipper fondavgift som man skulle haft i en ETF.

2014-11-08

Aktier: Veckans inköp

Veckans inköp till barnens kapitalförsäkringar:
 • Preferensaktier
  • Balder
  • Klövern
  • Amasten
 • "Stabila" utdelningsaktier
  • HM
  • NCC
  • SEB C
  • Castellum
 • "Mindre stabila" utdelningsaktier
  • Hifab
 • "Mindre stabila" aktier med hopp om framtiden
  • Starbreeze

Övervikt åt fastigheter/bygg som i mitt tycke borde gynnas av lågräntemiljön de kommande åren.

Courtagekostnad?
 
14 kr totalt eller ca 0,2% i snitt :-)

Som ni förstår är det köp i små belopp (500-600 per affär) då min strategi är just små inköp över längre tid för att sprida risken för ogynnsamma anskaffningsvärden.

Bevakar rekylläge (utöver alla ovan)
 • Telia
 • Industrivärden
 • Axfood
Kommande veckan bjuder förhoppningsvis på köplägen.

Att handla för små belopp utspritt över tiden passar mig känns det som. Om kursen sticker åt fel håll efter köp så är det snarare positivt än tvärtom då man kan få lägre snittkurs med ytterligare köp givet att aktien känns köpvärd på sikt.

2014-11-04

Strategi för pensionssparande - The New Deal?


Vad ska man välja istället nu när privat pensionssparande går mot sitt slut?

De flesta sparekonomer m.fl. förespråkar Investeringssparkonto (ISK) som alternativ men jag tycker nog att Kapitalförsäkringen (KF) är något mer lämpad för dedikerat pensionssparande.

Jag har berört det tidigare i Sparande-del-2-pensionssparande och delvis i Sparande-del-3-isk-eller-kf.

Vanligen förordar jag inte leverantörer men jag gör ett undantag för denna post då det i dagsläget finns en aktör som i mitt tycke är mest fördelaktig för en aktiv småsparare som vill dryga ut pensionen: Avanza.

Just sparande på lång sikt (20-40 år) är extra gynnsamt för "ränta-på-ränta"-effekten (som ni kan prova fram i min Sparkalkylator) och då gäller det att maximera avkastning och minimera avgifter.

En sparstrategi för den aktive skulle kunna vara att direktspara i stabila utdelningsaktier istället för fonder vars avgifter motverkar värdeutvecklingen. Jämfört med en fond så blir det endast transaktionskostnader i form av courtage (om man inte väljer börshandlade fonder förstås) i aktiespararande. Tidigare har det varit svårt vid mindre kapital att få god riskspridning till rimlig transaktionskostnad men i och med Avanzas nya prisplaner så kan man bygga upp en diversifierad portfölj där man kan månadsspara och återinvestera mindre belopp till rimlig kostnad.

Här är ett förslag på hur en sådan portfölj skulle kunna se ut:
 • 5-10 "stabila" aktier med bra direktavkastning (Investmentbolag, HM, Telia, Storbankerna, m.fl. exempelvis)
 • 3-5 "stabila" preferensaktier (Sagax, Balder, Klövern...)
 • Tills kapitalet blir tillräckligt stort för direktsparande i utländska aktier (ca 90 kr courtage), en billig globalfond
 • Några mindre innehav i småbolag som man tror kommer att lyckas på sikt.

En portfölj som ovan borde kunna avkasta ca 3-6%/år oavsett värdeförändring i form av skattefria utdelningar givet att utdelningarna inte sjunker nämnvärt. Återinvesterar man utdelningarna så erhålls "ränta-på-ränta"-effekten.

Exempelvis 40-årigt sparande, 1000 kr / mån, 6% direktavkastning, 2,1% slr ger 1,7 miljoner exkl. värdeökning av själva aktiekurserna (se bild nedan)
Så vilken sparform passar för en pensionsportfölj likt den ovan? KF och ISK är ganska jämbördiga men mitt val blir ändå KF då hanteringen av utländsk källskatt är mer gynnsam vilket är extra viktigt i en utdelningsportfölj.

Här är det viktigaste jämförelserna ur ett pensionsperspektiv ) där jag färgmarkerat det som jag tycker är viktigaste egenskaperna för det sammanhanget:


1 Egenskap/sparform KF ISK Kommentar
2 Skalavgifter 0 0
3 Fondavgifter Ordinarie Ordinarie Inga rabatter
4 Courtage från 1 kr / 0,25% från 1 kr/ 0,25% Minidepå, går att ändra
5 Schablonskatt 30% slr ca 30% slr ca I praktiken lika skattemässigt
6 Riskavgift några kr / år 0 Nästan försumbar
7 Utbetalningar Periodiska/På begäran På begäran
8 Skatteuttag Debiteras kapitalet Tas ut via deklarationen
9 Placeringsmöjligheter Ganska stora Utvalda listor
10 Utländsk källskatt 0 med något års fördröjning Finns ett maxbelopp
11 Förmånstagare Valfri Dödsboet
12 Flyttbar Måste sälja allt Ja
13 Rösträtt aktier Nej Ja
14 Kapitalskydd I praktiken minimal risk Insättningsgaranti

Vi får se runt år 2036 huruvida denna strategi har varit framgångsrik...

2014-11-02

Månadens aktie: Starbreeze

Glädjande nog så gick den snart 15-åriga sonen också igång på det här med månadens aktie.

Fram till nu så har jag skött placeringarna av barnens långsiktiga sparande men att de nu börjar intressera sig så smått i aktier är bara att ta emot med glädje och börja balansera deras portföljer lite lagom efter deras tycke.

Sonen sa spontant att han ville köpa aktier i Riot games (amerikanska företaget bakom League of Legends, LoL) men tyvärr är de inte börsnoterade men gör de en IPO så lär vi hänga på låset då de lär tjäna bra med pengar på LoL nu och framöver.

Vi sonderade då svensknoterade spelaktier och valet föll till sist på Starbreeze, företaget bakom PayDay bland annat. Jag kan direkt erkänna att sonen utklassar mig på allt som har med dataspel att göra samt att han är övertygad om vilka spelbolag som kommer att prestera framöver och Starbreeze var tydligen en av dessa.

Blir nog ett mindre köp nästa vecka, runt trendstrecket på drygt 10 kan vara en bra entry...