Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2019-11-17

GN Store Nord - hörde jag tillväxt?

"Dansk******!"
utropades av Ernst Hugo Järegård i kult-serien "Riget" för några decennier sen (tiden går fort!).

Det är inget begrepp som jag kan relatera till då jag gillar Danmark och min bästa vän är dansk medborgare. Jag kan i och för sig erkänna att jag har svårt att förstå språket ibland och way back när jag hade danska kollegor så var det enklare att kommunicera med dem på engelska.

Oavsett så har Danmark ett gäng fina börsnoterade bolag och ett av dessa heter:

GN Store Nord
"The GN Group is a global leader in intelligent audio solutions that let you hear more, do more and be more than you ever thought possible. Our unique portfolio of medical, professional & consumer audio solutions – and the deep research & development expertise behind this range of products gives our brands unprecedented advantages in the med-tech, hearables and intelligent audio field."- https://www.gn.com/About

Jag sitter i telefon 2-3 gånger i veckan, tre timmar i sträck och ett bra headset underlättar förstås. I veckan så fick jag ett nytt headset som jag förvisso inte hunnit prova skarpt ännu men första intrycket är bra tycker jag då lurarna är lätta och trådlösa. Vilka har gjort dessa då? GN Store Nord förstås :-)

Bolaget har två affärsområden som ungefär lika stora numera, GN Hearing och GN Audio.Hearing-delen som handlar om hörselhjälpmedel var det som lockade mig mest när jag investerade i bolaget för några månader sen. Men även den mer konsumentinriktade Audio-delen förefaller vara fin verksamhet och gemensamt är att bägge områdena växer fin organiskt som jag förstår det.
Omsättning och Vinst per aktie har vuxit fint de senaste åren och även framåt ser det bra ut tycker jag.

Bolaget handlas till ca P/E 30 (ttm) och jag har i mina estimat en vinsttillväxt på 15 % vilket är i linje med mitt avkastningsmål. Bolaget prioriterar återköp före stor utdelning (DA 0,4 %) vilket förefaller vara vettigt då källskatten är hög i Danmark (27 %). Skuldsättningen är på ca 1,5 x EBITDA vilket är godkänt tycker jag.

Jag kan tycka att bolaget är rimligt värderat med ett PEG-tal på runt 2 och då bolaget återköper regelbundet finns det väl ett visst stöd på nedsidan tänker jag, givet att tillväxten inte avtar allt för mycket.

Har du några danska innehav och vad tror du om GN Store Nord?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-11-10

Pricka rätt aktier?

Ska man välja aktier själv eller nöja sig med en passiv indexinvestering?

Väljer du en indexfond så får du som regel avkastning enligt index minus en (förhoppningsvis liten) avgift.

Väljer du aktier själv så har du möjlighet att prestera bättre än index men det kan förstås även gå sämre.

Jag har tidigare jämfört detta med att gå in i en match för att säkert spela oavgjort (index) eller mer osäkert försöka vinna (välja aktier).

Inför valet mellan indexfond eller att välja egna aktier så får du kanske sätta upp ett avkastningsmål som du tycker är rimligt. Om du nöjer dig med en indexnära värdeutveckling så är nog indexfonder att rationellt val på alla sätt. Men om du har ett absolut krav på årlig avkastning, säg 15 %, går det att uppnå genom att...

Pricka rätt aktier?


Som jag nämnde i min månadsrapport så tycker jag att det är befriande kaxigt att fonden Coeli Global Selektiv har ett absolut avkastningsmål på 15 % i årlig avkastning.

För att uppnå detta har de en strategi att välja ca 24 stycken "kvalitetsbolag" som förväntas växa vinst per aktie mellan 10-20 % över tiden. Vidare har de valt ut runt 6 bolag som befinner sig i något sorts turnaround-läge och står inför en större uppvärdering i lite kortare perspektiv.

Jag har även sett andra fondförvaltare och namnkunniga bloggare/twittrare kategorisera sina innehav med olika benämningar så att man förstår vad själva "caset" handlar om. Vanligt är "värde", "tillväxt", "turnaround" och "stalwarts" med flera.

Mina portföljer är sammansatta på lite olika sätt och har lite olika mål respektive strategi. I ärlighetens namn så har strategierna utvecklats i takt med att jag fått nya insikter och erfarenheter men så här ser det ut i dagsläget:


PortföljStrategi"Risk"InnehavCAGR Mål
Global FutureTillväxtbolag, framtida megatrender> "Index"*28-3515.0%
Global Dividend GrowthStabila tillväxtbolag, övervikt tillväxtmarknader~ "Index"*35-4513.5%
Global Dividend 1.2xLStabila högutdelare, låg volatilitet, belåning<= "Index"*35-5012.0%
Nordic Small CapUtvärdering framtida småbolag> "Index"**8-15-
*   Global Funds
** Carnegie Småbolagsfond

För mina pensionsportföljer så har jag stuckit ut hakan med avkastningsmål på 15 respektive 13,5 %.

Hur uppnår jag detta? Min grundläggande tanke är att välja bolag som växer sin vinst per aktier motsvarande avkastningskravet utifrån att kursutvecklingen borde bli densamma över tiden.

Med stor sannolikhet så kommer det bli en ojämn utveckling i det korta perspektivet då värderingsmultiplar kommer att förändras och omvärldshändelser kommer att störa aktiemarknaden i stort. Vidare så innebär strategin att bolag som inte uppfyller kravet och som sannolikt inte kommer att växa i samma takt som tidigare måste bytas ut. Så i någon mening är detta ett steg mot en mer aktiv förvaltning.

Jag är ingen redovisningsfantom och lägger "lagom" med tid på att räkna på bolagen. Jag kollar hur estimaten ser ut framåt (1-2 år) och vill gärna se omsättningstillväxt och stabila eller växande marginaler, vilket även borde spilla över i en god utveckling avseende vinst per aktie.

Vidare så får gärna bolaget ha någon sorts "kvalitet" i form av starkt varumärke, verka i en sektor med underliggande strukturell tillväxt och gärna i en region med god demografi.


Genom att ha dessa mer eller mindre lösa krav så kanske tavlan för "pilkastningen" (vilken aktie ska man välja?) blir någon snävare och du tar bort möjligheten till att välja "bolag med låga poäng". Förvisso kanske du missar tavlan någon gång men det går att kompensera genom att använda många pilar (bolag) och hoppas du får en snittutveckling som uppfyller ditt avkastningsmål.


I portföljen Global Future har jag "kastat pil" och träffat 32 bolag som växer hyfsat mer eller mindre.


På aggregerad nivå så finns det hopp om avkastning om > 15 % givet att tillväxten håller i sig och att värderingarna håller sig på ungefär samma nivå. Detta innebär dubbelsmäll om tillväxten avtar och värderingsmultiplarna sjunker samtidigt. Med det i bakhuvudet så gäller det att innehaven måste bevakas utifrån detta och jag har börjat tillämpa ett begrepp som kallas "Business momentum" som jag kommer att fördjupa mina tankar kring i kommande inlägg. Vidare tänker jag att lågräntemiljön ger stöd åt högre multiplar i brist på alternativ ("TINA").

Utdelningsstrategi då?

I min portfölj Global Dividend 1.2xL tillämpar jag en utdelningsstrategi och kastar pil mot bolag som har en hög och stabil utdelning. Vidare så önskar jag att portföljens volatilitet är relativt låg då min sparhorisont är lite kortare jämfört med pensionsportföljerna.


Här är tanken att portföljen ger 5,5 + 4,3 = 9,8 % i årlig avkastning allt annat lika. Multiplicerar vi med hävstången på 20 % så landar vi 11,7 % vilket är nära målet på 12 %.
"I don’t throw darts at a board. I bet on sure things. Read Sun-tzu, The Art of War. Every battle is won before it is ever fought." - Gordon Gekko (Wall Street)
Finns det säkra investeringar?

För mig handlar det om försöka pricka aktier som har hög sannolikhet till positiv avkastning och försöka undvika surdegar / fällor. Kanske räcker det långt? Med det sagt så är det nog enklare / större chans att lyckas i en uppgående marknad som den vi haft i år och visst har jag ett litet gäng surdegar i portföljen ändå.

Vad har du för avkastningsmål och väljer du aktier eller index?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Bild av MasterTux från Pixabay Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-11-03

Flyt med flytt? - Global Dividend Growth firar 3 år!

I mitten av september för över tre år sedan avslutade jag min dåvarande anställning som mjukvarutestare. Sista dagen bestod mycket av "städning" efter 10 års samlande av papper och pärmar bland annat. Ett utav alla dessa papper i form av en blankett var jag dock extra rädd om och såg till att behålla. På vägen ut från kontoret passade jag på att säga hej då till dåvarande VD och tillika firmatecknare. Samtalet avslutades med att jag bad om underskrift av blanketten och i och med detta var bollen i rullning. Min tjänstepension skulle flyttas till ett annat pensionsbolag.

Flyt med flytt? 
Global Dividend Growth firar 3 år!

Varför flyttar man en tjänstepension egentligen, är gräset grönare på andra sidan?

I mitt fall var det främst två anledningar som avgjorde att jag ville flytta försäkringen:
  • Skalavgifter. Bolaget tog 0,5 % av kapitalet + en fast summa på 120 kr årligen. Jag hade svårt att se vilket mervärde jag fick av detta. De fonder man kunde placera i var till ordinarie pris och jag hade inget behov av någon rådgivning.
  • Placeringsmöjligheter. Bolaget erbjöd ett ganska hyfsat sortiment av fonder måste jag säga men jag ville ha ett än bättre utbud samt framför allt kunna handla direkt med aktier.
Det bolaget jag ville flytta till hade inga skalavgifter samt utöver ett sortiment på 1000+ fonder, erbjöd placering i aktier till en (enligt mig) rimlig kostnad. Ytterligare en aspekt var att jag redan hade en tjänstepension löneväxling hos bolaget med samma arbetsgivare som försäkringstagare så jag var väl inkörd på plattformen.

Jag hade hos mitt gamla bolag skrapat ihop en fondportfölj till en ganska ok kostnad på 0,66 % men totalt så blir det då 1,16 % i årlig avgift vilket begränsar värdeutvecklingen över tid och ställer krav på överavkastning.
Själva flytten gick relativt fort i dessa sammanhang då tiden från det att jag skickade in blanketten tills dess pensionskapitalet var på plats blev ungefär 1,5 månad.

Så med ett rejält kapital på plats, hur skulle jag agera nu?

Vid tidpunkten så var jag i huvudsak insnöad på utdelningar så min tanke var att bygga en utdelningsportfölj likt min portfölj Global Dividend 1.2xL som hade presterat väl vid tidpunkten.

Så jag handlade aktier löpande och totalt så inhandlades drygt 80 stycken bolag de kommande månaderna och först 5 månader senare var hela pensionskapitalet investerat då jag inte hade psyke att gå "all-in" från start.


Med facit i hand så var detta en dålig idé då portföljen redan från början halkade efter globalt index. Rent statistiskt så är "all-in" att rekommendera om du är långsiktig på börsen men det kräver mental styrka att genomföra, speciellt om börsen handlas på toppnivåer.

Vidare skulle det visa sig att ha över 80 stycken "utdelningsbolag" sannolikt var mer av en "kul grej" än rationell strategi. Det måhända att jag valde fel bolag men oavsett så blev värdeutvecklingen relativt måttlig och rent krasst så hade en global indexfond varit bättre att välja från början.

I ljuset av min framgång med min andra pensionsportfölj Global Future, så beslöt jag för ett tag sen att välja bolag med bättre tillväxt före hög direktavkastning samt att banta portföljen i antal innehav.

Portföljen är nu "nere" i 43 innehav vilket känns bra för stunden. Jag har stuvat om friskt i portföljen både detta och föregående år vilket belastat värdeutvecklingen i form av högre transaktionskostnader.


Jag är nöjd med nuvarande sammansättning och tycker att jag har bra kvalitetsbolag samt en rationell geografisk-, såväl som branschspridning. Du kan se portföljen i sin helhet här.

Återstår att se om den strategin kan prestera väl i absolut såväl som relativt mot index men det är min ambition i alla fall.

Hur är du placerad i din tjänstepension?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Photo by Erda Estremera on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-11-01

Månadsrapport oktober 2019

Året börjar närma sig sitt slut och jag funderar på om årets fina värdeutveckling kommer att hålla i sig året ut. Hur som så noterades ett nytt All Time High för min del så sent som i onsdags vilket alltid är trevligt.

Månadsrapport oktober 2019


Portfölj/Strategii år"Index""Alfa"SharpeInnehavCAGR 3 år
Global Future38.8%27.6%11.2%2.03222.8%
Global Dividend 1.2xL34.2%27.6%6.6%1.84313.1%
Nordic Small Cap27.7%19.9%*7.8%1.0811.2%
Global Dividend Growth27.4%27.6%-0.2%1.5439.7%
Global Multi Strategy29.4%27.6%1.8%1.711012.3%
Global Funds ("Index")27.6%2.01000+n/a
* Carnegie småbolagsfond

På det stora hela är jag mycket nöjd med årets värdeutveckling och speciellt Global Future går som tåget och närmar sig +40 %-strecket.

Att lyssna på poddar där fondförvaltare gästar gillar jag skarpt och det gick inte att motstå detta tvåtimmars-avsnitt med Andreas Brock & Henrik Milton, förvaltare bakom fonden Coeli Global Select. Den strategi kring "kvalitetsbolag" som fonden har tilltalar mig mycket såväl som inspirerar, främst mina pensionsportföljer Global Future och Global Dividend Growth har inslag av detta.

Fonden ligger före världsindex sen starten men hur ligger den till jämfört med Global Future?

Att ha slagit fondproffs under en femårsperiod (fonden startades november 2014) känns inte fel även om jag säkert haft en del flyt till och från. Min portfölj har legat runt 30-35 innehav de senaste åren och fonden har som strategi att ha 25-35 bolag så även i detta avseende finns det likheter.


Det som sticker ut i Global Future jämfört med fonden är nog portföljens vikt kring teknologibolag och rejäl undervikt av industri bland annat. Sen tror jag att fonden har en del fastighetsinnehav men dessa avstår jag helt i denna portfölj.

Jag tycker det är befriande kaxigt att fonden har ett absolut avkastningsmål på den magiska siffran 15 % årlig avkastning. Givet att man uppnår detta så dubblas värdet varje 5-årsperiod och ränta-på-ränta blir mycket kraftfull. Portföljen Global Future har lyckats med goda 151 % de senaste 5 åren vilket motsvarar en årlig avkastning på drygt 20 %. Den avkastningen är inget jag räknar med framöver men jag kommer att försöka navigera efter 15 % aggregerad årlig vinsttillväxt och hoppas att portföljen över tid får motsvarande värdeutveckling.

Hur har det gått för dig i oktober och vad har du får avkastningsmål?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, BIld av Valiphotos från Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-10-27

(has my) #FIRE (really gone out)?

Och bloggen går bra?

När jag granskar bloggens besöksstatistik så kan jag konstatera att jag sannolikt har relativt många läsare för att vara en ekonomiblogg men trenden är tydlig att läsarintresset är sakta avtagande (om intresse = antal sidvisningar). Sen toppnivån december 2016 så har antal sidvisningar halverats och då har det ändå under perioden tillkommit hundratals mer eller mindre läsvärda inlägg och ett knippe verktyg som förefaller vara populära bland dess aktiva användare.

Jag tror inte jag är ensam om detta fenomen, då jag har fått indikationer från en del aktieinriktade bloggrannar om minskad trafik. Detta trots att vi befinner vi oss på ATH-nivåer och gissningsvis borde aktieintresset vara på topp och att taxichaufförer pratar aktier mer än vanligt för närvarande.

Om jag kikar lite på publik statistik så finns det ändå en grupp ekonomibloggare som ökar i populäritet och deras gemensamma nämnare förefaller vara

(has my) #FIRE (really gone out)?

Det är uppenbart och förmodligen ganska logiskt att läsare av ekonomibloggar generellt föredrar inlägg om ekonomisk frihet, tidig pensionering och pengamaskiner före inlägg om Indiska storbanker eller heta megatrender?

Mina populäraste inlägg handlar som regel om utdelningar i någon form och en förklaring till minskat läsarintresse kan nog handla om att jag skriver den typen av inlägg mer sällan nu för tiden.

Är detta ett problem?

Jag ska erkänna att jag tycker det är kul när inlägg röner uppmärksamhet och blir populära men jag tror det är en trist och farlig väg att gå för mig som bloggare om jag skulle skriva för den sakens skull. Min blogg är helt fri från annonser och sponsring så rent krasst så behöver jag inte skriva populära inlägg av ekonomiska skäl. Merparten av mina inlägg utöver återkommande serier skrivs typiskt sett ganska nära inpå publicering och ofta utifrån en lös idé som legat i mitt undermedvetna ett tag (detta inlägg är inget undantag).

Jag vet inte om min "eld" är på väg att slockna men så länge jag tycker att det är kul att skriva inlägg om aktiesparandets spännande värld så lär jag fortsätta och jaktlusten efter nya intressanta globala bolag finns där snudd på dagligen och är en stor drivkraft för mig.
"[...] är min tid som utdelningsjägare snart över? [...]"
Kanske är min tid som utdelningsjägare snart över? Paradoxalt nog tyckte jag inte det var positivt när Swedencare i veckan deklarerade en utdelningspolicy, "borde de inte fokusera på tillväxt?" var min spontana tanke. Vidare så blir jag fundersam när en tillväxtinvesterare som Morgan Alling börja prata om att bygga sig en utdelningsportfölj, är det rätt tänkt?


Men om tittar jag på värdeutvecklingen i min högutdelande portfölj Global Dividend 1.2xL så förefaller strategin kunna leverera en god riskjusterad avkastning och jag gissar att motståndskraften mot nedgångar är något bättre jämfört med andra aktiestrategier. Vidare så tycker jag fortfarande det är kul när det plingar till i telefonen :-)

Så?


Min gamla "husgud" Paul Weller skrev en låt med samma titel som detta inlägg (vilken slump!) 1993 och enligt mig peakade han som artist samma år med skivan Wild Wood som är en av mina favoritplattor (plattor = pre Spotify) att ta med mig till en öde ö.

Jag kan förstås inte uttala mig själv om jag peakat som bloggare men jag siktar på nya högstanivåer framåt kring mitt bloggande såväl som för portföljernas värdeutveckling oavsett! :-)

#FIRE är ett spännande fenomen och att uppnå finansiell frihet kan sannolikt medföra många fördelar på många plan men för min del tycker jag nog att resan är mer spännande än själva målet som regel och jag trivs väldigt bra med min tillvaro som det är nu och förhoppningsvis blir det så även framöver.

Nog jiddrat om allt detta, nästa vecka kommer jag skriva om en utav mina portföljer som fyller tre år och vilka misstag jag har gjort under denna period.

#FIRE - Walk with Me?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Shareville, z2036, Photo by Jez Timms on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-10-24

#uppesittarkväll oktober 2019

Och den 25:e smäller det!

#Uppesittarkväll ikväll då det är löning imorgon för undertecknad och ett bra tillfälle att bygga på min utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL.

Portföljen har gått som tåget i år och har på senare tid ryckt ifrån globalt index och globala fondproffsen i Coeli, Lancelot och Didner & Gerge.

Denna månad tänkte jag nog öka i en utav mina få bankaktier nämligen

Westpac Banking


Denna storbank från Australien har funnit med i portföljen i många år och levererat stabila utdelningar sen dess även om kursen mestadels gått sidledes mätt i SEK.

Bolaget handlas via USA-börsen och har en direktavkastning på 6,5 %. De delar ut i januari respektive juli och du behöver inte betala någon källskatt vilket förstås är trevligt.

I ärlighetens namn är jag inte superinsatt i detaljer kring bankens verksamhet utan jag ser innehavet som en slags passiv exponering mot Australiens ekonomi. Enligt 4-traders så minskar vinsten något i år för att sedan återgå till mer normala nivåer kommande år. Vi får se om banken "gör en Nordea" och sänker utdelningen något men jag gissar att direktavkastningen håller sig nära 6 % oavsett.

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. '
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Shareville 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-10-20

Tema: Husdjur

Jag fortsätter min serie inlägg om olika investeringstema och denna gång handlar det om något som ligger mig extra varmt om hjärtat:

Husdjur
Hur kan husse välja att blogga istället för att leka med mig? Freya, 9 månader

Våra kära husdjur blir i allt större utsträckning riktiga familjemedlemmar och folk är beredd att lägga mer pengar på veterinärvård, mediciner, tillbehör och foder bland annat för att djuret ska ha en bra tillvaro.

Då jag sen drygt ett halvår tillbaka har praktisk erfarenhet av detta fenomen sen pudeln Freya flyttade in hos familjen Thelenius, så kan jag intyga att man är beredd att lägga ner i hyfsad slant för att hon ska ha det bra. Vi har lagt utöver köpeskillingen på 18 000 minst lika mycket till på allt från tillbehör till veterinärvård. Kommande vecka har vi signat upp oss på vår tredje kurs får att lära oss om hur Freya kan använda nosen på ett för henne stimulerande sätt.

Investeringstemat handlar mestadels om humaniseringen av husdjur och denna filmsnutt med Jim Cramer berör ämnet och en del bolag inom genren:


Min samling husdjursaktier består av 6 bolag för närvarande av varierande karaktär och kvalitet.


"Zoetis is a global animal health company dedicated to supporting customers and their businesses in ever better ways. Building on more than 65 years of experience, we deliver quality medicines, vaccines and diagnostic products, complemented by genetic tests, biodevices and a range of services." https://www.zoetis.com/about-us/index.aspx
Amerikanska Zoetis har funnits i portföljen sen i somras då jag påmindes om bolaget när vi fick medicin till Freya utskriven som de hade tillverkat. Bolaget är ett globalt Large cap och handlas till P/E 46 vilket nog är i överkant i förhållande till förväntad tillväxt. Kombon HealthTech och djurinriktning motiverar nog i och för sig en viss premie men visst finns det risk med en multipel på denna nivå. Bolaget betalar utdelning om än något blygsamma 0,5 %.


Svenska Micro cap-bolaget Swedencare är ett spännande case med finfin förväntad tillväxt på över 20 %. Förvisso ett P/E-tal på 40+ men ändå rimligt om tillväxten håller i sig. Du kan läsa mer om bolaget här.

En annan aktie som är svår att boka på fyndvärdering är Amerikanska IDEXX. Här finns mycket att gilla i form av tjänster och utrustning för veterinärer och en stor del återkommande intäkter. Haken är värderingen på P/E 62 som inte ger utrymme för hack i tillväxtkurvan. Jag har ett separat inlägg om bolaget här.


P/E 9 och en direktavkastning på nära 6 % indikerar fynd eller fälla för det globala Small cap-bolaget PetMed Express. Att sälja djurmediciner online låter bra men tyvärr är konkurrensen stor vilket resulterat i sjunkande marginaler. Detta Amerikanska bolag ska man nog vara försiktig med men jag har kvar en liten post i utdelningsportföljen då jag tror att utdelningen kan hålla sig på dagens nivå ett tag till. Sen tidigare har jag ett inlägg om bolaget här.


Tyska zooplus är ett globalt Micro cap men ändå en stor aktör inom näthandel för husdjur. De har mycket konkurrenskraftiga priser men detta resulterar i lövtunna marginaler. Hoppet står lite i att de lyckas växa inom deras egna varumärken där marginalerna är bättre. Du kan läsa mera om bolaget och mina erfarenheter av det här.

"Patterson Companies is committed to bringing the most comprehensive suite of products, workflow solutions and customer support to the dental and animal health markets. Our customers are managing increasingly complex businesses and choose a relationship with Patterson to help them handle the challenges of today and the opportunities of the future. From offering a broadened portfolio for digital workflows in dentistry to empowering veterinarians and livestock producers with exciting tools to manage their businesses, Patterson is committed to being the partner of tomorrow." https://investor.pattersoncompanies.com/investor-relations/overview/default.aspx
Det globala Small cap-bolaget Patterson är Amerikansk distributör av veterinär- och dentalprodukter. Djurhälsa står för majoriteten av försäljningen men det är inget renodlad husdjursbolag. Bolaget har fin direktavkastning på över 6 % men likt PetMed Express så tycks marginaler pressas vilket i sin tur pressat kursen. Förhoppningsvis har kursen bottnat men vi får se hur det utvecklar sig.

---

Mina husdjursbolag är en brokig samling men förhoppningsvis kan bolagen vara konkurrenskraftiga framöver i den växande husdjurmarknaden. Swedencare är nog det bolag som jag tror har bäst möjligheter att växa då det går riktigt bra för dem i USA och Asien, det blir spännande att se vad Q3-rapporten ger för vägledning framåt.

Vad tror du om husdjursbolag - hype eller fina tillväxtmöjligheter?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-10-13

Tema: Cyber Security

I mina långsiktiga globala portfölj Global Future så gillar jag att investera i bolag som tillhör ett visst investeringstema. Om det är en bra strategi eller inte återstår att se men förhoppningsvis finns det god strukturell tillväxt inom ett visst tema och/eller andra goda egenskaper som exempelvis konjunkturokänsligt och defensivt som kan vara attraktivt utöver det enskilda bolagets egna meriter.

Så jag tänkte skriva ett gäng inlägg om några olika tema som jag har i portföljen och först ut är:

Cyber Security

En del tema är hetare än andra och Cyber Security tillhör nog de hetare då merparten av bolag inom genren handlas till väldigt höga vinstmultiplar då många investerare är med och "jagar bollen".

Jag tänkte inte redogöra vad som kännetecknar Cyber Security i detalj utan den som vill ha lite informationsbakgrund kan se denna film:Jag har fyra bolag inom Cyber Security av lite olika karaktär och värdering. En gemensam egenskap är att inget bolag delar ut vilket antyder att de tycker de har bättre nytta av sin kassa för att öka framtida vinster via investeringar eller genom förvärv gissar jag. Bolagens balansräkningar förefaller vara starka och alla dessa bolag har nettokassa.


Tre utav bolagen har säte och ursprung i Israel som generellt sett har många duktiga mjukvaruingenjörer enligt min tidigare erfarenhet. Bolagen kanske numera kan betraktas mer som amerikanska då de ofta har huvuddelen av verksamheten där och handlas på USA-börsen men ska man vara petnoga så är som sagt bolagens huvudsäte i Israel så jag bokar dem på regionen Mellanöstern.


Check Point Software Technologies är det största bolaget i genren och kanske det mest mogna. Tillväxten är något mer måttlig i sammanhanget men ändå goda 8 % enligt mina estimat/gissningar. Förvisso dopas eps något av att bolaget köper tillbaka aktier vilket kan vara bra att känna till. P/E-talet är drygt 20 vilket jag tror är en ganska rimlig värdering för närvarande. Jag har skrivit om bolaget tidigare och du kan läsa mer om det här.


NICE är ett globalt mid cap och snabbväxande bolag vilket förstås syns i värderingen då P/E ligger på hela 60. Jag har skrivit ett inlägg om bolaget innan som du kan läsa om här.


"CyberArk is the global leader in privileged access security, a critical layer of IT security to protect data, infrastructure and assets across the enterprise, in the cloud and throughout the DevOps pipeline. CyberArk delivers the industry’s most complete solution to reduce the risk created by privileged credentials and secrets. The company is trusted by the world’s leading organizations, including more than 50 percent of the Fortune 500, to protect against external attackers and malicious insiders." - https://www.cyberark.com/company/
Ett bolag jag plockade in nyligen är CyberArk Software och som enligt de själva har "strong business momentum" för närvarande. Storleksmässigt är även detta ett globalt mid cap och prislappen är runt P/E 65 (!). Bolaget är bland annat nischat mot "privileged account security", dvs att skydda roller och konton som har hög behörighet i IT-sammanhang.
"cyan AG is a German company with headquarters in Munich and Vienna. Specialized in IT security and data analysis since the early 1990s, cyan operates its own research and development centre in Sopron, Hungary, and cooperates closely with academic institutions, international organizations, and financial institutions. This enables us to guarantee our customers that we are always at the cutting edge of technology." - https://www.cyansecurity.com/en/about-us/who-we-are
Cyan är ett rykande färskt innehav som jag (så ofta) fick nys om via ett poddavsnitt, denna gång genom gästen fondförvaltaren Mikael Petersson från Coeli. Bolaget nämndes inte i podden men efter närmare granskning av fondens (Coeli Absolute European Equity) olika innehav så hittade jag att det fanns en stor stek av bolaget Cyan AG. Efter att ha läst Mikaels förvaltarkommentarer om bolaget väcktes mitt intresse för caset och jag gjorde lite snabb research vilket resulterade i en liten stek totalt sett.

Bolaget är av storleken globalt micro cap och är inte lika diversifierat avseende antal kunder som de större portföljkamraterna. Om man får tro 4-traders så handlas bolaget till P/E 23 för 2019 och P/E 15 för 2020. Om dessa siffror stämmer så förefaller tillväxtutsikterna vara goda och kanske motiverar den lite högre risk som caset sannolikt innebär.

---

Sektorn är som sagt het och utrymmet för besvikelser är nog inte stort med tanke på värderingarna överlag. Jag hoppas min mix av bolag ger vettig risk/reward kommande år åtminstone och behovet av bra lösningar inom IT-säkerhet lär inte bli mindre i takt med regleringar som GDPR och det "bus" som kan förekomma i form av attacker mot bolags datasystem.

Vad tror du om Cyber Security och har du några bolag i genren?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, TheDigitalWay från Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-10-06

Passivt aktiv eller aktivt passiv?

Något som gnager i mig är det faktum att jag de senaste åren har blivit allt mer aktiv i min förvaltning.

Utöver att jag lägger minst någon timme per dag kring mina bolag så känns det som jag i större utsträckning ökat antal transaktioner/omallokeringar i de globala portföljerna.

Vad är bäst? Att vara

Passivt aktiv eller aktivt passiv?


Mina strategier är i någon mening passiva då jag har många bolag och som är utvalda både utifrån top-down såväl som bottom-up.

Men samtidigt väljer jag bolag aktivt samt omallokerar regelbundet bland dessa. Detta år har jag dessutom bytt ut en hel del bolag mot "nya och fräscha".

Skulle det vara bättre att logga ut och se över portföljen mer sällan, typ en gång per år? Jag är inte så säker på det då det finns risk att surdegar blir än surare med tiden.Ta till exempel MQ som jag ägde ett tag då bolaget gick hyfsat och delade ut en fin slant. Jag sålde mars 2018 med en förlust på ca 50 % vilket med facit i hand inte var så tokigt ändå jämfört med om jag behållit.

En vanlig invändning mot att vara aktiv är att man tenderar att sälja vinnarna för tidigt vilket kan göra stor skillnad över tid för din totala avkastning. Jag ska erkänna att jag ibland skalar ner men jag vill inbilla mig att det i huvudsak beror på utsikter framåt givet risken i positionsstorlek.


Exempelvis Gravity som i omgångar rusade uppåt för ett tag sen så skalade jag ner löpande då jag inte var bekväm med innehavet som det största i portföljen Global Future. I skrivande stund har detta varit rätt strategi.Ett annat exempel där jag istället borde behållit är Microsoft som jag minskade i för att "ta hem vinst" som jag minns det.

En annan stor nackdel med att vara aktiv är att transaktionskostnaderna bränner avkastning men kanske är det ändå bra att det "kostar lite" då man annars kanske skulle vara än mer aktiv?

I år så ligger jag bättre till än index trots min relativt höga aktivitet och jag vill tro att mina omallokeringar har varit rationella. Oavsett så tror jag man får utvärdera sig själv inför och efter varje transaktion och se om det känns/kändes rätt.


Jag tycker Shareville kan fungera bra som "aktiedagbok" där jag i samband med en transaktion försöker redogöra hur jag tänker och vad syftet med transaktionen är. Jag känner ett ansvar inför mina följare att redogöra för hur jag tänker även om de förstås gör sina egna analyser i slutändan. Ibland får jag mothugg vilket kan leda till intressanta insikter framöver.

Hur aktiv är du i din förvaltning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Free-Photos från Pixabay, Shareville


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.