Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2020-09-27

PEG vs. PEG - en EVig fråga?

Ett populärt värderingsmått är PEG-talet som lanserades av legendaren Peter Lynch way back.

PEG beräknas genom att aktiens P/E-tal divideras med vinsttillväxt. Sen är nästa frågeställning förstås vilket P/E-tal och vilken vinsttillväxt? TTM (rullande tolv månader)? Forward (kommande tolv månader)?

Vanligt verkar vara P/E (ttm) dividerat med vinsttillväxt kommande period (forward) och det kan förefalla vettigt även om det är lite vanskligt med en okänd parameter i sammanhanget.

En gammal tumregel är att "fair value" motsvarar ett PEG-tal på 1, dvs relativ värdering är lika med den förväntade vinsttillväxten. Men är det vettigt med just talet 1 och kan man jämföra olika PEG-tal med varandra?


PEG vs. PEG - en EVig fråga?

Så är då ett PEG-tal för en aktie alltid jämförbart med PEG-tal för en annan aktie?

Vi kör ett exempel:

Aktie a handlas till P/E 10 och har en förväntad vinsttillväxt på 10 % vilket ger ett PEG på 1. Enligt "gamla skolan" (pre lågräntemiljön) så är det ett "fair value".

Aktie b handlas till P/E 20 och vinsten förväntas växa 20 % vilket ger samma PEG på 1.

Vilken aktie är "bäst" och kommer sannolikt att ge dig högst avkastning?

Allt annat lika så ger a dig 10 % givet samma värderingsmultipel och b ger dig 20 % det vill säga en rejäl skillnad på alla sätt. Förvisso är det kanske svårare för b att växa 20 % än för a att växa 10 % och om b skulle växa mindre än 20 % så väntar samtidigt en nedvärdering av P/E-talet vilket ger en dubbelsmäll. Oavsett så tycker jag dessa matematiska samband gör att PEG-talet har begränsad användning för min del då jag tittar mer på tillväxten än på relativ värdering.

Jag landar i att hög förväntad tillväxt är värt att betala en bra slant för. Vilken värderingsmultipel ska man då utgå från? Då jag i huvudsak investerar i bolag med stark balansräkning i form av nettokassa så använder jag EV (Enterprise Value) istället för P (Price per share) då den sistnämnda inte tar hänsyn till skuldsättning. Sedan kan man fundera på vilket vinstmått som är vettigt men då jag i huvudsak investerar i tillväxtbolag som prioriterar just tillväxt före vinst på sista raden så använder jag EBITDA som är vinsten närmast kassaflödet.

Vill jag räkna på ett tillväxtcase så gör jag det via min enkla "servettkalkyl" för att se att värderingen mätt i EV/S inte är totalt uppåt väggarna.

Sen är olika case mer eller mindre köpvärda sett till många olika parametrar men här använder jag min variant av Rule of 40 för att "mäta" casets styrka istället för P/E, PEG eller EV/EBITDA.

Använder du PEG när du utvärderar ett case?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Pixabay

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-09-20

Vertex - topptillväxt framåt?

Denna veckas inlägg handlar också om ett spännande case inom Biotech enligt mig, nämligen

Vertex - topptillväxt framåt.
"At Vertex, we're relentless in our pursuit of medical research to create transformative medicines for people with serious and genetic diseases, like cystic fibrosis."
https://www.vrtx.com/

Vertex Pharmaceuticals är ett amerikanskt large cap inom Biotech som främst är marknadsledare inom behandling av cystisk fibros (CF). CF är en ärftlig och sällsynt sjukdom som i korthet medför nedsatt lungfunktion och andningskapacitet. Vertex har en portfölj av läkemedel för behandling av sjukdomen som idag är standardbehandling för patienter i stora delar av världen.

Jag fick upp ögonen för bolaget via fonden Rehnman Healthcare där Vertex är bland deras största innehav. Jag gjorde då en snabbanalys och tog in en liten post för att "lära känna" bolaget lite bättre och min conviction har ökat i takt med att jag har läst på mera.

Är det då ett kvalitetsbolag enligt mitt sätt att se det?

Bra affärsidé/modell?
Vertex är specialiserade på sällsynta sjukdomar och förefaller vara mycket framgångsrika i sin forskning, utveckling och framtagande av värdefulla läkemedel i sammanhanget. 
source: Seeking Alpha

Just specialisering kanske kan vara en fördel för goda marginaler tänker jag då konkurrensen förmodligen blir något mindre. Ett moraliskt dilemma i sammanhanget kan vara att patienterna inte har några andra bra alternativ samtidigt som bolagets behandlingarna är kostsamma. I Europa är läkemedelspriserna reglerade i stor utsträckning medan det är mera fritt i USA (än så länge).  Det finns sannolikt för- och nackdelar med de olika systemen men det förefaller som USA har betydande mer innovation inom området och en del läkemedel hade nog inte sett dagens ljus om det inte fanns affärsmässiga driftkrafter utöver patientnytta tror jag.

Oavsett så har Vertex finfina marginaler och ett starkt kassaflöde (se nedan). 


Stor TAM och goda tillväxtutsikter framåt?
source: Seeking Alpha

Cystisk fibros är en relativt sällsynt sjukdom och TAM är på ca 75 000 patienter världen över. Bolaget täcker redan en del av dessa som jag förstår det så nästa steg är även att förbättra behandlingen löpande för befintliga patienter utöver att nå fler patienter med svårare besvär och slutmålet är att kunna bota sjukdomen helt.

Vidare uppger bolaget att de har en så kallad pipeline med behandlingar för andra sjukdomar framåt i olika faser så det finns ytterligare tillväxtmöjligheter om någon eller några av dessa faller väl ut.

Bolaget höjde nyligen sin försäljningsprognos och kommande periods estimat ligger på drygt 30 % revenue growth.God innovationsförmåga/företagskultur?
Vertex förefaller vara forskningsinriktat och har som sagt många spännande saker på gång i pipeline som sagt. De har även en liten stek i "genmodifieringsbolaget" Crispr och nyligen köpte de en stek i Kymera.
source: newswire

Bolaget ligger bra till i Pharmaceutical Innovation Index (IDEA Pharma) vilket jag bokar på god innovationsförmåga.

Tyvärr har insiders minimalt ägande i bolaget där ägarlistan domineras av institutioner. Bolaget och CEO får hyfsade reviews på glassdoor även om det inte är toppresultat. De anställer friskt i alla fall och tycks ha fina förmåner att erbjuda anställda. Att fonden Rehnman Healthcare fortfarande har kvar bolaget som kärninnehav tolkar jag som positivt.Konkurrensfördelar?
Som jag förstår det så har bolaget närmast en monopolställning avseende behandling av cystisk fibros så moat finns så det nog så att det räcker och blir över tror jag. [edit] Via input från @chetsarazo så är företaget Beam en konkurrent till Vertex/Crispr inom geneditering och utmanare i jakten på botemedel mot CF.Stark balansräkning?
Hörde jag nettokassa och starkt kassaflöde?


Vertex har en finfin nettokassa på runt $5B och ett operativt kassaflöde på $2,5B! Detta ger sannolikt fint utrymme för förvärv och andra spännande möjligheter. I veckan ingick exempelvis bolaget ett utökat samarbetsavtal med Moderna som har spännande saker på gång inom genteknik.


Goda marginaler/lönsamhet inom räckhåll?

Bruttomarginalen är på goda 52 % och vinstmarginalerna är på nästan 40 % - say no more!


Risker
Finns brandförsäkring?
 • Politiska risker/prisregleringar. Snart är det val i USA och hot/möjlighet avseende prisregleringar av läkemedel hänger alltid i luften.
 • Få ben att stå på. Bolagets huvudspår är mot en sjukdom så om deras forskning inom andra områden inte faller väl ut så kan det begränsa tillväxten på sikt tänker jag.
 • [edit ]Konkurrens. Se konkurrensfördelar ovan.
Sammanfattningsvis
Att förstår Vertex verksamhet fullt ut är inte lätt för en lekman. Men den fina tillväxten och marginalerna indikerar kvalitet rakt igenom tycker jag så för mig räcker det ganska långt så länge det består.


Bolaget får finfina 68 enligt mitt sätt att mäta "Rule of 40" och givet det så tycker jag EV/S 9 framåtblickande är ganska sansat. 

Vidare så handlas bolaget till EV/EBIT 20 framåtblickande vilket jag tycker är faktiskt kan bokas som "billigt" givet tillväxten på 30-50 %. Så här skulle det utöver tillväxten även kunna ske en uppvärdering kan jag tycka men läkemedelsbolag handlas ofta till lägre vinstmultiplar av någon mystiskt anledning, sannolikt på grund av de politiska riskerna och att bolagens forskning och utveckling inte alltid ger frukt.
Det har gått ett år sedan mitt första köp och jag har nyligen ökat på en del så att bolaget är på topp 5 i min offensiva tillväxtportfölj Global Future. Då bolaget är rejält lönsamt så platsar det i min kvalitetsportfölj så jag utesluter inte att jag plockar in det framöver även där.

Vad tror du om Vertex?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha  

Bildkällor: z2036, Pixabay, Vertex/Seeking Alpha, Shareville 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-09-13

Castle Biosciences - vallgrav runt slottet?

Jag fortsätter med ytterligare ett case då formatet med en sammanfattande "lagom lång" analys tycks vara uppskattat baserat på feedback från främst twitter. Denna gång är det ett relativt nyupptäckt case för min del och likt CrowdStrike som jag skrev om förra veckan, finns det även här inslag av spännande AI-tillämpning:
Castle Biosciences - vallgrav runt slottet?
"Castle Biosciences is a skin cancer diagnostics company focused on providing physicians and patients with personalized, clinically actionable genomic information enabling more accurate treatment plan decisions. From its formation in 2008, Castle Biosciences has applied emerging artificial intelligence techniques in molecular diagnostics to improve patient care and outcomes.
Our DecisionDx family of molecular diagnostic tests have the ability to meaningfully impact how cancers are diagnosed and managed. DecisionDx-Melanoma predicts risk of recurrence or metastasis, including the risk of sentinel lymph node positivity, for patients with invasive cutaneous melanoma, a deadly skin cancer. DecisionDx-UM predicts risk of metastasis for patients with uveal melanoma, a rare eye cancer. We have ongoing development programs in other underserved dermatologic cancers, the most advanced of which is focused on patients with cutaneous squamous cell carcinoma. Castle Biosciences is based in Friendswood, Texas and has laboratory operations in Phoenix, Arizona." https://ir.castlebiosciences.com/

Castle Biosciences (NASDAQ: CSTL) är ett amerikanskt small cap inom Biotech och som gjorde IPO i juni 2019. Bolaget grundades av Derek J. Maetzold 2007 och det är fortfarande han som styr skutan. Verksamheten kom igång året efter och bolaget har utvecklats väl sen dess förefaller det.

Jag fick upp ögonen för bolaget via Seeking Alpha då jag letade efter en ersättare till Livongo. Seeking Alpha har en flik som heter Peers som jag gillar då du kan se andra case med liknande tema som det du kikar på för stunden.

Biotech är svårt för en lekman att ha någon edge avseende verksamhetskunskap men då jag har ett förlutet inom medicinteknik så är jag inte helt främmande för medicinska termer och de regulatoriska utmaningarna som finns inom hälsosektorn. Med det sagt så är jag ingen expert på Biotech men jag tycker att det är otroligt spännande med de framsteg som nu sker inom exempelvis Genomik (DNA-kartläggning lite förenklat).

source: IPO prospect

Castle är just inriktade mot Genomik och testar samt kartlägger cancer-DNA/RNA i framför allt olika typer av hudcancer. De lagrar sina resultat i en databas där de sedan använder AI-tekniker för klassificering av olika risker. Underlaget möjliggör sedan behandling med högre precision än vad som är standard annars utan testresultatet. Detta blir bättre för patienten då bland annat chansen att upptäcka dödlig hudcancer ökar och även troligen kostnadsbesparande för vårdgivaren/försäkringsbolaget i form av minskat antal onödiga och kostsamma ingrepp.

Är detta då ett kvalitetsbolag? Vi kollar:

Kvalitetsbolag?

Bra affärsidé/modell?
Hudcancer är den vanligaste typen av cancer och tyvärr tycks cancertypen öka i omfattning så behovet av upptäckt och effektiv behandling torde vara stort och växande. Castle förefaller vara i framkant inom området och inslag av win-win (patientnytta + kostnadsbesparing) gillar jag i affärsidéer/modeller.

En bruttomarginal på hela 87 % indikerar goda utsikter till bra lönsamhet tänker jag och bolaget tror själv att ASP (average sales price) kommer att öka framöver. Detta kombinerat med tillväxt i antal tester som utförs borde kunna medföra fin lönsamhet framöver.


Stor TAM och goda tillväxtutsikter framåt?
Bolaget uppger att deras TAM är på ca $2B och då bolaget omsätter $60M så finns det utrymme att växa. Vidare så finns det möjligheter att utöka testerna till andra cancertyper längre fram.

source: IPO prospect

Bolaget har haft fin tillväxt i antal utförda tester de senaste åren och revenue växer finfint med 80 % på rullande tolv månader och prognosen framåt ligger på > 50 %.


God innovationsförmåga/företagskultur?
Det förefaller som bolaget ligger långt framme inom sitt gebit men det är förstås svårt att som lekman bedöma nivån på innovation i sammanhanget.

source: IPO prospect

Deras pipeline framåt tycks vara lovande och kan nog utöka TAM ytterligare.

Insiders äger drygt 10 % av bolaget och en hel del "fina" fonder är med på tåget. Att grundaren fortfarande leder bolaget tycker jag är ett ytterligare plus i sammanhanget.


Konkurrensfördelar?
Så här beskriver bolaget själva sina konkurrensfördelar (från IPO-prospektet):

Vidare så anser en analytiker att "...The company also has very limited competition..." 

Det är förstås svårt för mig att utvärdera tyngden i dessa utlåtanden men det antyds att bolaget har en viss moat i sammanhanget kan jag tycka. Jag gillar konceptet med databasen och AI (se även CrowdStrike och Livongo) där avståndet till eventuella konkurrenter rimligen växer med tiden i takt med antal prover som utförs.

Jag lyckades googla fram ungefär 10 olika bolag som skulle kunna utgöra konkurrenter men hittade inga som hade imponerande nyckeltal bland de som var börsnoterade utan de kändes mera som förhoppningsbolag.


Stark balansräkning?
Bolaget har en urstark balansräkning i form av nettokassa på $155M och ett positivt kassaflöde ovanpå det. Jag har inte lyckats gräva fram exakt varför de har en så pass stor kassa men det förefaller som de gett ut nya aktier senaste kvartalet så det borde öppna för eventuella förvärv såväl som för expansion tänker jag.


Goda marginaler/lönsamhet?
Castle är numera lönsamma sett över rullande tolv månader och med goda utsikter för stigande vinstmarginaler tror jag.


Bruttomarginalen i skrivande stund är på som sagt finfina 87 % och vinstmarginalerna är numera positiva vilket är en viktig milstolpe för ett tillväxtbolag tycker jag.


Risker?
Luftslott?
 • Incident/rykte. Inom hälsovård så kan misslyckanden/incidenter vara kostsamma och svärta ner bolagets rykte.
 • Få ben. Bolagets intäkter i dagsläget kommer huvudsakligen från DecisionDx-Melanoma vilket ökar sårbarheten förstås. Vidare så sker testerna på ett ställe vad jag förstår det vilket också blir sårbart om något skulle hända fastigheten exempelvis.
 • Konkurrenter. Inom Genomik kommer sannolikt en mängd nya bolag inrikta sig mot och för eller senare kan en konkurrerande metod visa sig vara mer effektiv alternativt mer prisvärd.
 • Värdering. Allt är relativt men EV/EBITDA på 90 framåt anser nog en värdeinvesterare är för högt. 

Summering
Jag tycker att Castle Biosciences är ett av de mer intressanta kvalitativa småbolag jag sett på senare år. Förvisso är Biotech och Genomik svår att förstå sig på fullt ut för en vanlig dödlig men kanske gör det att bolaget än så länge inte handlas till hutlös värdering?


Kursen har utvecklats väl sen IPO och jag har ganska nyligen klivit på. Vartefter jag skrivit på inlägget så har min conviction ökat varav jag ökade lite i veckan som gick.

För en väl diversifierad tillväxtstrategi så tycker jag bolaget passar finfint och jag har ca 1,7 % av totalen i min Global Multi Strategy i bolaget. Vidare har bolaget i skrivande stund inte drabbats av techfrossan vilket är ett styrketecken tycker jag.

Prislappen på drygt EV/S 9 (forward) för ett bolag som sannolikt växer med 30-50 % årligen kommande år tycker jag inte avskräcker på något sätt. I min variant av Rule of 40 får bolaget hela 84 vilket är bland de högsta bland mina innehav.

Investerar du i Biotech och vad tror du om Castle Biosciences?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Castle Biosciences, z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-09-06

CrowdStrike(s) Again?

En typ av bolag jag fått särskilt tycke för detta år är de som samlar in en mängd data och sedan använder machine learning (en typ av AI) och mönsterigenkänning för bättre analys bland annat. Desto mer data som samlas in desto bättre blir analyserna så på så sätt ökar värdet av detta över tid. Ett sådant bolag är Livongo men finns det fler?

Låt mig presentera:
CrowdStrike(s) Again? 
"CrowdStrike was founded in 2011 to reinvent security for the cloud era. Realizing that the nature of cybersecurity problems had changed but the solutions had not, we built our CrowdStrike Falcon platform to detect threats and stop breaches. With our Falcon platform, we created the first multi-tenant, cloud native, intelligent security solution capable of protecting workloads across on-premise, virtualized, and cloud-based environments running on a variety of endpoints such as laptops, desktops, servers, virtual machines, and Internet of Things, or IoT, devices. Today, we offer 11 cloud modules on our Falcon platform via a SaaS subscription-based model that spans multiple large security markets, including endpoint security, security and IT operations (including vulnerability management), and threat intelligence." https://ir.crowdstrike.com/?_ga=2.169160993.1298435354.1598798674-1215417670.1598798674

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD, IPO juni 2019) är ett amerikanskt large cap-bolag som tillhandahåller en molnbaserad plattform inom Cyber security/end-point protection. Vad gör då detta bolag speciellt inom denna genre? Jo, de samlar en mängd data från alla kunder i en sofistikerad databas där de sedan tillämpar AI/Machine Learning för att upptäcka säkerhetshot av olika slag, till och med okända sådana enligt uppgift. Det fina med det hela är att databasen utökas löpande vilket sannolikt ökar chansen till att upptäcka nya hot baserat på tidigare mönster. Vidare så innebär det att nya kunder får direkt ett skydd i toppklass vilket lär vara en fin "USP" vid införsäljning tänker jag.

source: Seeking Alpha/CrowdStrike

Plattformen "Falcon" består utöver nämnda AI-databas av en diskret liten programvara "agent" som installeras enkelt på i princip valfri "pryl". Sedan finns det ett antal moduler med lite olika syften och funktionalitet. Produkten förefaller ha kvalitetsegenskaper men har bolaget det? Vi kör checklistan:

Kvalitetsbolag?

Bra affärsidé/modell?
I takt med accelererade digitalisering och utökat distansarbete så ökar behovet av bra och enkelt hanterad IT-säkerhet oavsett plats och vilken pryl du använder. CrowdStrikes plattform/erbjudande förefaller ligga mycket väl till för detta ändamål. Detta i kombination av att antal cyber attacker förefaller öka och orsaka mycket elände för den som drabbas ger att bolagets affärsidé ligger helt rätt i tiden tycker jag.


De tillämpar SaaS-modellen (surprise!) så 90 % av intäkterna är av typen återkommande och bruttomarginal på 72 % indikerar möjligheter till skalbar lönsamhet. Vidare så består plattformen av 10+ olika moduler vilket möjliggör tillväxtmöjligheter även på befintliga kunder. En "dollar-based net retention rate" på 124 % är klart godkänt vilket betyder i korthet att befintliga kunder netto utökade sitt engagemang i plattformen med en fjärdedel jämfört med föregående år. Till detta tillkommer sedan försäljning till helt nya kunder och de ökade i antal med 91 % YoY i Q2.

Stor TAM och goda tillväxtutsikter framåt?
Total Addressable Market (TAM) för hela sektorn förefaller vara enorm och siffror på $1T nämns ibland och att den sedan växer med minst 10 % per år framåt. För den nisch som CrowdStrike verkar inom så tycks TAM vara ca $30B med en CAGR på 9 %.

CrowdStrike omsätter nära $700M och växer så det knakar. Kvartalsrapporten för Q2 var enligt mig riktigt fin och de växte omsättningen med 84 % YoY samt höjde estimaten för resten av räkenskapsåret. Min gissning/förhoppning är att de kan ta stora marknadsandelar med sin plattform och på så sätt få fin tillväxt även framåt.

God innovationsförmåga/företagskultur?
Jag uppfattar det som bolagets teknik är i framkant och de avser lägga 15 - 20 % på R&D framåt vilket indikerar att innovation har prioritet. De har nu även en "appstore" i sin plattform vilket möjliggör för andra utvecklare att tillhandahålla applikationer åt CrowdStrikes kunder vilket öppnar för än mer "stickiness" och innovation tänker jag.

De får helt ok reviews på Glassdoor och speciellt CEO och grundare George Kurtz förfaller vara populär.

Insiders har minskat sitt ägande lite sen IPO men totalt så äger de fortfarande 10 % av bolaget vilket ändå får bokas på viss "skin in the game" tycker jag.

Konkurrensfördelar?
Deras plattformskoncept med molntjänst, diskret klientprogramvara och AI-baserad databas förefaller vara "best in class". Desto fler kunder de får desto mer värdefull data samlar plattformen på sig och på så sätt ökar konkurrensfördelarna mot en aktör som skulle vilja bygga upp något liknande tänker jag.  Då plattformen är molnbaserad så kan kunderna komma igång snabbt och installationen av den diskreta programvaran sker utan att omstart behövs vilket är en fördel i dessa sammanhang.
Genren Cyber Security myllrar av olika bolag men då området är komplext och brett så förefaller det som att många bolag blir mer och mer nischade inom ett specialområde. Enligt Gartner (se ovan) är CrowdStrike på god väg att bli etta inom sin nisch (end-point security) i alla fall.

Stark balansräkning?
Japp, de har en nettokassa på $1B och ett positivt kassaflöde.

Goda marginaler/lönsamhet?
Bruttomarginalen är på som sagt fina 72 % men fortfarande saknas lönsamhet på sista raden. Bolaget guidar nära ett nollresultat för räkenskapsåret 2021 så givet god tillväxt framåt så tror jag lönsamheten kommer att skala fint framgent.

source: Brian Feroldi / Twitter

Att investera när ett bolag når lönsamhet under stark tillväxt tror jag kan vara en "sweet spot" för entry och tyvärr tycks detta inte undgått marknaden då värderingsmultiplarna brukar vara höga för denna typ av bolag.

Risker?
Vad kan gå fel?
 • Värdering. Länge tyckte jag bolaget var rimligt värderat i förhållande till tillväxt men nu är det snudd på näsblod igen även om veckans techfrossa har mildrat en del.
 • Incident/förstört rykte. Cyber Security-bolag förväntas stoppa/lindra cyberattacker och om det skulle visa sig att en stor incident sker under CrowdStrikes beskydd så skulle det kunna förstöra bolagets goda rykte tänker jag.
 • Konkurrenter. Sektorn myllrar av konkurrenter och förr eller senare kanske det dyker upp en aktör med en ännu mer innovativ lösning.
 • Unknown knowns? Insiders har trots allt minskat sen IPO, vet de något som inte är kommunicerat till marknaden?
Summering
Jag tycker CrowdStrike är ett mycket spännande kvalitetsbolag inom en sektor som sannolikt kommer att ha god strukturell tillväxt framåt. Vidare så växer de finfint och är nära lönsamhet vilket ökar oddsen för fortsatt medvind och god kursutveckling tror jag.


Min variant av Rule of 40 ger skyhöga 107 och givet det så kan jag tycka att EV/S 24 för bolagets räkenskapsår 2021 är i någon mening inte helt orimligt ändå.

Då bolagets Business Momentum är minst sagt starkt så blir det Köp i min modell. Nu tillhör bolaget redan toppskiktet bland mina bolag men jag passade på att dippköpa lite i torsdags i min portfölj Global Liberty. Det gör att innehavet nu avancerat i min Global Multi Strategy:


Totalt sett så har jag nu ca 3 % i bolaget vilket är mycket för att vara mig i alla fall.

Vad tror du om CrowdStrike?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: CrowdStrike, Shareville, z2036, Pixabay, Seeking Alpha, Brian Feroldi


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.