Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2023-11-30

Skattegynnat ISK? En gamechanger!

Tidöavtalet inklusive finansministern antyder att Investeringssparkonto ISK kan bli skattefritt upp till 300 000 från 2025. Så en sparnörd som undertecknad kan förstås inte låta bli att beräkna och analysera redan nu vilka möjliga utfall det skulle kunna ge.

Hur kommer det att implementeras?

Den mest sannolika implementation av skatterabatten ovan blir nog att summan av schablonintäkterna från en persons alla ISK-konton får ett avdrag på 300 000 kr i deklarationen. Om schablonintäkten blir negativ efter avdrag så sätts den till 0 och ingen beskattning sker, schablonintäkter överstigande 300 000 lär beskattas som idag tror jag. Denna lösning är inte så komplicerad då banker/fondbolag fortsätter att rapportera som idag och skatteverket får mecka förhållandevis lite på sin sida.

Vad händer då med Kapitalförsäkring?

En stor fråga är om Kapitalförsäkring KF kommer att omfattas av skatterabatten? Om inte så kommer ISK bli kraftigt gynnad som sparform sett till beskattning upp till 300 000 kr. Det skulle kunna innebära flöden till banker/fondbolag från försäkringsbolag vilket berörd bransch sannolikt har synpunkter kring.

Att införa en motsvarande rabatt på KF är inte lika enkelt då det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten direkt från respektive försäkring. Rimligen kan varje försäkringsbolag inte på ett enkelt sätt samordna med andra bolag huruvida skatterabatten är uppnådd för en enskild försäkringstagare vid varje skattedebiteringstillfälle. En lösning skulle då kunna vara att varje försäkringsbolag skickar kontrolluppgift till Skatteverket och att sedan rabatten dras via deklarationen på något sätt. Detta blir en hel del jobb för försäkringsbolagen såväl som för skatteverket så jag håller det för mindre sannolikt att en sådan lösning är på plats till 2025.

En alternativ lösning vore att sänka avkastningsskatten bara för KF och på så sätt jämna ut skillnaderna lite. Detta kräver bara lite uppdatering av berörda lagar och är enkelt att implementera för berörda aktörer.

Då skatterabatter "kostar" i form av uteblivna skatteintäkter så håller jag det för troligt att bara ISK omfattas alternativt att 300 000 delas eller samordnas mellan ISK och KF på något sätt. 

Hur mycket bättre kommer det att bli?

Nu börjar det bli intressant och självklart har jag redan implementerat stöd för skatterabatten i min Sparkalkylator Grand Deluxe som går att slå på om/när förslaget realiseras.


Som synes så blir det en klar fördel ISK och en no-brainer att placera 300 000 i ISK innan man styr över sparande till KF.

Hur kommer det att förändra sparmarknaden? 

Skatterabatten kommer att möjliggöra sparande till lägre risk i ISK vilket kan vända upp och ner på denna nisch. Att kunna räntespara skattefritt kommer att konkurrera med sparkonto där ränta beskattas med 30%. Nu finns det begränsningar om hur hög räntan får vara på ISK men oavsett så lär korträntefonder få ett uppsving i sammanhanget.

Ett syfte med skatterabatten är nog att få fler personer att börja spara och om bankerna/fondbolagen sköter sina kort väl så går det sannolikt att nå nya målgrupper med hjälp av lite riktad marknadsföring. "Öppna ditt Investeringssparkonto hos oss redan idag - skattefritt sparande upp till 300 000!"

Som sagt så tror jag att kapitalförsäkringar kommer att bli mindre populära om de inte omfattas av liknande rabatt som ISK men de kommer ändå vara ett alternativ för de som lyckas spara mer än 300 000.

Sammanfattning

Jag välkomnar skatterabatten och skulle bara ISK omfattas så blir det i alla fall inte sämre villkor för KF i absoluta mått jämfört med idag. Relativt sett blir det stora skillnader för småsparare och det kan jag köpa från konsumentperspektivet då syftet är gott. Skulle flera ha en buffert så skulle behovet av samhällets stöd minska allt annat lika. 

Beskattningen av ISK blir lätt progressiv om rabatten inför vilket jag tycker är rimligt i sammanhanget. Många brukar invända mot att redan skattade pengar beskattas igen men den principen har funnits sen länge i form av moms, fastighetsskatter etc. Beskattning handlar om incitament och fördelningspolitik bland annat och en viss beskattning på sparande är då på sin plats såväl som skatterabatt för småsparare.

Ett av mina favoritcitat från nyligen avlidne Charlie Munger är "show me the incentive and I will show you the outcome". Så detta kommer att hända om ISK blir skattefritt upp till 300 000:

 • Inflöden till ISK
 • Utflöden från KF, sparkonto och övrigt fritt sparande
Vad tror du kommer att hända om skatterabatten införs?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-11-23

ISK/KF 2024 - lönar det sig?

Statslåneräntan sista november är nu fastställd till 2,62% och därmed vet vi vilken beskattning som kommer att gälla för Investeringssparkonto ISK och Kapitalförsäkring KF kommande år, nämligen rekordhöga 1,086%
Som synes så har skatten styrt norrut de senaste två åren och frågan som många ställer sig är:

ISK/KF 2024 - lönar det sig?

Som alltid beror det på men för den långsiktige "normale" spararen så är det korta svaret ja

Om du tror att du kan få en realiserad avkastning 2024 som överstiger 3,62% så trivs kapitalet bäst på ISK eller KF även fortsättningsvis. Om du räknar med lägre avkastning än så förefaller sparkonto vara en bra parkeringsplats givet dagens ränteläge.

Om nu räntan toppat för denna gång så skulle man kunna förvänta sig lägre skatt 2025 och kommande år. Om regeringen får "feeling" lagom till valet 2026 och skattebefriar 300 000 på ISK så är det förstås en "no-brainer" att ha ett sådant sparande där.

Om du som jag har höga räntekostnader så är det också trevligt att kunna kvitta schablonintäkt ISK mot räntekostnaden.

När lönar sig då vanlig depå?

För en riktigt långsiktig placering i en fond eller aktie (typ Berkshire) utan utdelningar så kan vanlig depå löna sig under följande förutsättningar:
 • Schablonmetoden består tills slutet av sparperioden
 • Du säljer merparten av innehavet i slutet av sparperioden
 • Statslåneräntan håller sig på historiskt höga nivåer under hela sparperioden
Att hålla fonder långsiktigt kan bli problematiskt då fondbolag ibland har en tendens att lägga ner fonder efter en längre tid beroende på värdeutveckling. Några dåliga år på raken och stora utflöden kan leda till nedläggning och ett påtvingat fondbyte. 

Att hålla aktier över lång tid är också vara problematiskt (Kodak, Nokia m.fl.) men möjligen kan ett diversifierat investmentbolag med låg utdelning funka i en vanlig depå i ett "buy-n-hold"-scenario.

Givet en statslåneränta på 2,62% tills vidare så går break-even efter ca 40 år vid en sansad CAGR på 6,5%. Med tanke på hur långsiktig man uppenbarligen behöver vara för att vanlig depå ska löna sig så känns det tveksamt då skatteregler sällan är huggna i sten. En fördel med ISK/KF är att du enkelt och snabbt kan omallokera utan skatteeffekter till skillnad mot vanlig depå.

Om du är osäker på vad som blir bäst i din situation så kan du enkelt laborera i mina sparkalkylatorer.

Sammanfattningsvis

Trots relativt hög statslåneränta så är oddsen för att ISK eller KF ska vara mer lönsamt än vanlig depå relativt goda om du är långsiktig. Ett generellt förslag på uppdelning mellan de olika sparformerna skulle kunna vara följande:
 • Sparkonto för ditt buffert-/ och målsparande
 • Vanlig depå för dina investeringar som har binärt utfall, exempelvis förhoppningsbolag eller motsvarande risknivå. Går det åt pipan så får du i alla fall förlustavdrag som plåster på såren
 • ISK för dina fonder och svenska aktier
 • KF för dina utdelande utländska aktier, fonder eller ETF:er då många nätmäklare ordar att du får tillbaka källskatt automatiskt
Hur ser ditt sparande ut 2024 och framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-11-21

Novo Nordisk - himlen eller helvede?

Precis som i fallet Nvidia så finns det många som anser att danska Novo Nordisk är "orimligt" högt värderad. Så skulle det kunna visa sig vara fallet när vi ser tillbaka om några år men oavsett så tycker jag att man får definiera "orimligt" i sammanhanget och gärna i form av vilken multipel som bolaget ska värderas till givet det vi vet/tror idag om framtiden.

Då Novo är mitt tredje största innehav i skrivande stund så tänkte jag i detta inlägg resonera lite hur jag tänker kring bolagets värdering.

Novo Nordisk är en gigant inom diabetesbehandling och vad som har drivit aktiekursen senaste året är främst det nya tillväxtbenet inom överviktsbehandling. Jag tänker inte gå på djupet här men potentiella marknaden är minst sagt stor och efterfrågan hög sammanfattningsvis. Det saknas inte konkurrens men på kort sikt så lär efterfrågan räcka till fler aktörer. I dagsläget förefaller ändå Novo vara först på bollen vilket ger vissa kortsiktiga försäljningsfördelar som jag förstår det.

Hur ser då värderingen ut?

Jag har svängt från "tillväxt till varje pris" till "god tillväxt av det fria kassaflödet". Således är FCF Yield en lämplig multipel att kika på då och hur det fria kassaflödet kan tänkas växa framåt. Hur ser då detta nyckeltal ut historiskt och framåt?

data från S&P Global/MarketScreener

Som synes har bolaget värderats upp på 2023 års estimat (ett kvartal kvar innan vi kan fastställa siffrorna) men att sedan värderingen faller tillbaka 2024 och 2025 enligt analytikernas estimat.

Vad är då en vettig värdering givet historik, estimat och egna gissningar om framtiden? Ett första steg är att göra en "servettkalkyl" och se vilken förväntad avkastning som kan förväntas framåt. Jag har som tur är i sammanhanget ett verktyg utvecklat för detta ändamål och vi behöver då göra vissa antaganden från idag och framåt.

Vi börjar med kursen som är 702 DKK i skrivande stund och värdering FCF Yield 2023E vilken är 2,36 vilket inverterat blir 42,4.

Period?

Hur långt fram ska vi räkna? Jag tänker mig två perioder, en på 5 år och en på 10 år.

Tillväxt?

Hur mycket väntas då bolaget växa det fria kassaflödet på 10 år? Vi testar antagandet om att genomsnittliga årliga tillväxten 2018 - 2022 kommer att gälla över 10 år. På så sätt så rensar vi för rekordåret 2023 och tänker att tillväxten återgår till mer sansade nivåer bortom 2025. Kassaflödet steg från 32 miljarder DKK 2018 till 57 miljarder 2022. Detta motsvarar i runda slängar en CAGR på 12%.

Vilken multipel är rimlig i slutet av perioden?

Givet tillväxten 2018-2022 så skulle en snitt-multipel under samma period vara vägledande. Gör man denna räkneövning så hamnar snittet på 3,17%. Perioden har haft låg riskfri ränta och kommande 10 års motsvarighet lär bli högre så jag rundar upp till 3,5% istället som en "rimlig" multipel. Detta blir 28,6 inverterat.

Utdelning?

En utdelning ingår i totalavkastning och den bör man ta med i en servettkalkyl. Novo har en direktavkastning på 1,3% och vi antar att utdelningen kommer att växa i takt med det fria kassaflödet ovan.

Återköp?

Novo återköper aktier för fulla muggar och om vi räknar återigen på 2018-2022 så har de återköpt i snitt 1,4% av antalet aktier varje år.

Marginal?

Kommer de att öka eller minska sin FCF-marginal? Jag sätter oförändrad för säkerhets skull men den offensive skulle kunna öka den lite då läkemedel borde ha bra skalbarhet över längre tid.


Summa summarum så landar vi på en årlig värdeutvecklingdrygt 10% givet att utdelningen återinvesteras. Tio års tid innehåller förstås en mängd osäkerheter och resan lär bli skumpig som alltid när det gäller aktier. 

Hur ser det då ut på 5 år?

Vi kan återanvända mycket men då tillväxten lär vara framtung så skruvar jag upp den till 20% över den kortare perioden. Jag räknar även med att utdelningen höjs i samma takt. Angående värdering så tänker jag 3% i FCF Yield vilket inverterat blir 33.


Här blir det högre CAGR på 17% då tillväxten är väsentligt högre i detta antagande på kortare sikt.

Sammanfattningsvis

Servettkalkylerna ovan får tas med stor nypa salt och vi kan vara säkra på att de inte kommer att stämma exakt när vi summerar om 5 respektive 10 år.

Den förväntade avkastningen beror framför allt på antagen tillväxt och vilken multipel som marknaden anser är lämplig på slutet av respektive period.

Jag tycker inte värderingen är "orimlig" men inser ändå att minsta motgång i "storyn" kring överviktscaset kommer att resultera i starka kursreaktioner. Således får man följa nyhetsflödet och vara beredd att omvärdera på förekomna anledningar.

På gott och ont så har Novo stöd i indexflöden såväl som att bolaget är en "förvaltarfavorit" vilket är bra i medvind med kan straffa sig i motvind.

I skrivande stund så lutar jag åt behåll för min del men kanske skalar lite då och då om jag behöver omallokera till andra case.

Vad tycker du om Novo Nordisk och dess värdering?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-10-25

El(ände): Timpris och Smart(er) Home

För ett år sedan gjorde jag en analys om timpris på el, vilket sedan ledde till ett byte från rörligt pris för vårt hus i Trosa. Men teori i all ära, har det varit lönsamt så här långt?


I skrivande stund så har vårt timpris varit 8% lägre än rörligt och vår kostnadsbesparing 6% vilket är ganska nära mina tidigare beräkningar. I rena kronor handlar det om 700 vilket inte är helt försumbart tycker jag.

Vidare på temat besparing så har vi investerat i en ny värmepump (luft-luft) vilket borde kunna sänka uppvärmningskostnaden med upp till ca 30% i teorin. Vår gamla värmepump var över 15-20 år, hade dålig verkningsgrad och sjöng sannolikt på sista versen. 


Den nya testvinnande värmepumpen från japanska Daikin har väsentligt högre verkningsgrad än den gamla och dess värmeeffekt borde kunna räcka för hela vårt hus då vi har en öppen planlösning.


Värmepumpen är smidig att styra på distans via app vilket är perfekt för ett fritidshus. Nu när elpriset tycks klättra uppåt igen så håller jag på att testa med olika temperaturer för underhållsvärme beroende på tidpunkt för dygnet. Generellt är elen billigast mellan 23 - 05 så tanken är att värma upp huset lite extra då så att den värmen tillsammans med solen sen räcker för grundvärmen dagtid.


Beräknad elförbrukning för värmepumpen kan man följa i appen, så att i kombination med min temperaturövervakning via väderstationen Netatmo borde det kunna visa på resultatet av konceptet med schemaläggning.

Vi har även passat på att byta varmvattenberedare under året vilken borde ha lite bättre driftsekonomi jämfört med den gamla, som sannolikt var 30 år gammal. Här tror jag inte det lönar sig än med schemaläggning men om vi skulle börja nyttja huset mer i veckorna så är det nog värt att utvärdera det med.


Vidare inom genren Smart Home så har vi shoppat loss på smart strömstyrning från Deltaco. Riktigt smidigt måste jag tillstå och bra funktionalitet för manuell kontroll såväl som schemaläggning eller andra triggers. Här ligger schemaläggning av poolpumpen under badsäsongen bra till för ytterligare optimering av timpris. 


Allt från Deltaco har jag köpt via Clas Ohlson som är riktigt konkurrenskraftiga avseende priser såväl som leveranstider. Det är nästan så jag blir lite sugen på att plocka in "Classe" i portföljen igen :)

Vår ambition är att ha pålitliga Smart Home-lösningar men gärna minimera löpande kostnader för dessa. Vi har exempelvis bytt larmlösning till Netatmo som (än så länge) inte kostar något per månad.


Det jag närmast är på jakt efter nu är en ny lösning för notifiering av lokalt strömavbrott. Det är en väldigt värdefull funktion för fritidshusägare, speciellt under kalla vinterdagar. Idag har vi en GSM-lösning som funkar alldeles utmärkt men den kommer att sluta fungera när GSM-nätet släcks samt så kostar den 100 kr om året då kontantkortet behöver aktiveras årligen via laddning. Tips på alternativ mottages tacksamt! :)

Sammanfattningsvis så förefaller det vara lönsamt med timpris för vår del och olika Smart Home-lösningar underlättar i det sammanhanget såväl som i andra.

Det är möjligt att skulle gå att konsolidera många utav Smart Home-lösningarna men så här långt funkar det bra med flera olika appar som är samlade i en iPhone-mapp. Bortsett GSM-lösningen så har vi inga månadskostnader för tjänsterna. Tjänsterna styrs via vårt 4G mobila bredband som endast kostar 69 kr/månad inklusive fri surf (än så länge, peppar peppar). Bredbandet funkar dessutom utmärkt för streaming till vår smart-TV.

Framåt så lockar solceller och batteri så småningom men gissningsvis inte i närtid. Det är nog inte självklart att räkna hem en anläggning med de elpriser som varit i år men då vi har hyfsat stor elförbrukning under solsäsongen och eventuellt en elbil på det framåt skulle nog göra det lönsamt ändå.

Vilka är dina bästa tips avseende elbesparing och Smart Home-lösningar? 

2023-10-01

Quartr report Q3 2023 - where do we go from here?

Tredje börskvartalet har passerats och det är dags att sammanfatta läget för Global Multi Strategy.

Eventuellt nytillkomna läsare bör veta att merparten av portföljen återfinns i tjänstepensionsdepåer och därmed är jag ganska långsiktig i mina placeringar. Men det utesluter inte behovet av kontinuerlig bevakning och jag gör en del omallokeringar löpande för att "optimera" avkastningen (förhoppningsvis).

Sen föregående kvartal har Sea, Texas Instruments, SolarEdge och Activision Blizzard fått lämna portföljen. Nya case är istället Nice, Porsche, Axcelis och MedPace. Jag tror mer på den nya kvartetten då de har fina tillväxtutsikter till någorlunda sansad värdering sett till FCF Yield.
  
Kvartalet har haft sina toppar och dalar och på slutet har det gått mest utför tyvärr.

Quartr Q3 2023 - where do we go from here?


Global Multi Strategy ligger på +18,8% för året och är över mina fondportföljer såväl som index.

Kikar man på enskilda fonder så fortsätter gänget bakom Coeli  Global Select att imponera oavsett tidshorisont. Även Jens Barnevik som rattar Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets förefaller ha ett fint år och leder även avkastningsligan över 3 år.

Bästa portfölj är Global Quality med +23% och den flåsar Coeli Global Select i nacken. Den mera offensiva Global Future ligger iaf på plus i år och långt före Tin Ny Teknik som nog är närmast fond-"peer" att jämföra mot.


Jag är nöjd över portföljens sammansättning och totalt är FCF Yield nära 4%. Den höga räntan börjar dock att lägga sig som en våt filt över börsen i stort och kommande halvår kan nog bli tuff tror jag.

Starka balansräkningar och hyfsat fritt kassaflöde tror jag kommer att gå relativt bra även framåt. Det är möjligt att bottenfiske i skuldsatta cykliska bolag kan löna sig i detta läge men inget jag tänker ägna mig åt oavsett.

Jag ser verkligen fram emot rapportsäsongen och då jag numera är utrustad med Quartr Core så blir det extra kul!

Hur har ditt kvartal varit och vad tror du om resten av året?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-09-20

(another stable) Quartr?!

För en (väl) diversifierad investerare som undertecknad så är det en utmaning att hänga med tillräckligt bra i rapportflödet, således finns det helt klart ett behov av smarta lösningar i sammanhanget.

En sådan smart lösning som underlättar analys av rapporter, conference calls och annat matnyttigt är

(another stable) Quartr

Jag har nyligen tecknat ett Quartr Core-abbonemang för att få fortsatt tillgång till både webbtjänsten såväl som appen. Jag hade ett blogginlägg om mina erfarenheter kring Quartr redan i tankarna och sen när Peter "Matematikern" Westberg blev varse om det hela så fick jag även bra input kring de features som tjänsten erbjuder.

Plattformen Quartr kretsar kring bolagens kvartalsrapporter med tillhörande conf. calls, transcripts och presentationer med mera. Appen är smidig för att lyssna på conf.calls (live eller efteråt) och kolla bolags olika nyckeltal/estimat bland annat. Webbtjänsten använder jag för att analysera rapporter, presentationer och söka i transcripts framför allt.
 

Det är smidigt att följa bolag och alla mina 42 finns sökbara. Exotiska investerare som exempelvis gillar typ Indonesiska small caps kanske inte har samma användning av Quartr men det beror nog främst på att denna typ av bolag inte alls håller conf.calls :)


Baserat på följda bolag så anpassas din hem-vy utifrån händelser från dessa. Utöver rapporter så kan man följa kapitalmarknadsdagar och konferenser så det är riktigt smidigt att hänga med i sina bolags informationsflöden.


Jag ska erkänna att jag inte orkar/hinner lyssna på alla 42 conf.calls varje kvartal så då är det smidigt att kunna söka i transcripts efter valda nyckelord eller lyssna på utvalda delar som du markerar enkelt. Det är en liten extra dimension tycker jag att höra managements röster, tonfall o dyl. och framför allt kanske hos bolag som har lite motvind.


Per bolag så gillar jag kunna överblicka olika data som exempelvis försäljningsfördelning och utvalt kvartalsresultat. En kul feature är Mentioned by där man ser andra bolags omnämnande i realtid, t.ex. kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra marknadsaktörer. Förmodligen väldigt värdefullt och tidsbesparande för den som vill göra djup research.


Funktionen Project låter dig välja ut och samla slides från ett eller flera bolag. Kanske användbart om du försöker bygga upp ett branschperspektiv till exempel. 

Jag gjorde ett försök att bygga upp en "Case-file" som ett projekt att sedan kunna skriva ut som en PDF inför en aktie-middag. Dock så hade jag önskat stöd för egna anteckningar och att kunna lägga till godtyckliga bilder från andra källor så nu fick det bli tvärtom istället. Jag byggde mitt case i PowerPoint och importerade bilder från Quartr och andra källor för att sedan skapa en PDF.


Via appen så finns tre års estimat från S&P Global vilket är riktigt trevligt, vore grymt om det blev tillgängligt via webben också, gärna grafiskt. En screener ovanpå det så småningom skulle addera ytterligare mervärde förstås om man får önska helt fritt.


Exempelvis en sådan här graf (skapad av mig i Excel) vore inte fel per bolag man följer.

Jag kommer att använda verktyget ett år framåt till att börja med så får jag utvärdera sen om det är värt att fortsätta (min månadskostnad blir ca 140 kr). Sannolikt så kommer fler features att tillkomma så det blir spännande att se vilka oavsett. Jag är generellt restriktiv till att dra på mig extra kostnader för mina investeringar men Quartr Core får nog delvis bokas på nöjeskontot då aktier är mitt största fritidsintresse.

Använder du Quartr eller liknande andra verktyg?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Quartr/S&P Global

Bildkällor: 
Quartr

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-09-10

Gästinlägg: Aktieanna - Flytten är klar!

Det var ett tag sen jag hade en gästskribent på bloggen men nu är det dags igen! z2036 presenterar stolt Twitter-profilen Aktieanna!

Flytten är klar!

Nu är jag Nordnettare, om man nu säger sånt?!

Flytten som initierades i slutet av juli har gått mycket smidigt! Aktieinnehaven på ISK tog endast
några få dagar att flytta. Innehaven på kapitalförsäkringarna fick säljas av på Avanza och sedan köpas
tillbaka på Nordnet (nya kapitalförsäkringar öppnades) – men inte så illa då börsen faktiskt dippade
lite under augusti – vilket gav ett perfekt tillfälle, enligt mig, att köpa tillbaka en del lite billigare. När
det gäller de få fonder jag har, så tog det ca 2 veckor att flytta över, men det aviserades redan innan
om att de skulle ta längre tid.

Samtidigt som flyttankarna i våras kom så började jag se över min strategi och allokering. Var det
något som saknades? Något som jag såg större risker i än tidigare och som borde säljas av? Hur såg
viktningen av olika bolag ut osv. Här var Börsdata.se till mycket stor hjälp – som alltid! Fantastiskt kul
att nörda ner sig lite i analys. Fundamentalt som tekniskt. Utfallet blev att strukturen över konton
och kontotyper är samma på Nordnet som det var på Avanza. Några förändringar i innehav skedde dock.

Förändringarna kan man delvis följa genom att jag veckovis redovisar den gångna veckans köp och
sälj på X/Twitter. Det kommer jag fortsatt att göra, dock kommer det under resten av 2023 inte
redovisas avkastning YTD då jag helt enkelt inte vet nu efter flytten. Först från årsskiftet kommer den
redovisningen i gång igen.

Portföljdelarna ser per dags datum ser ut enligt följande:
 • Utdelningsportföljen 72,1 %
 • Tillväxtportföljen 18,7 %
 • Råvaruportföljen 7 %
 • Likvida medel 2,2 %

Varför har jag då valt att genomföra denna flytt?

I våras funderade jag mycket över hur min tid på Avanza varit sedan jag började investera mer aktivt,
vilket var sommaren 2017. Jag funderade över hur appen och funktionerna har utvecklats och hur jag
själv agerat under åren – både i det kortare och det längre perspektivet. Som jag nämnde ovan i
inlägget så såg jag också över min strategi och allokering. Frågan som jag ställde mig kring Avanza
som plattform var; påverkas jag av alla tillägg och ”förbättringar”? Svar ja och inte alltid till det
positiva. Missförstå mig rätt – Avanza har varit mestadels bra, en enkel och då självklar ingång till att
investera och sköta mitt kapital, men jag upplever att man har gått ifrån en del grundläggande delar
för att satsa på sådant som inte gynnar mig. En del teknikstrul spelar också in i mitt beslut. Jag ska
dock tillägga att jag fortfarande är kund hos Avanza då jag har en tjänstepension där, men som är
separerad från mitt privata sparande. Den skriver jag inte om på X/Twitter och det är just nu ovisst
om huruvida den ska flyttas eller ej.

Det har inte hunnit att gå så lång tid sedan flytten blev klar, men hittills är jag mycket nöjd med
Nordnet som plattform. Lite annorlunda och en del nytt att lära sig, men jag utforskar vidare och
tycker förutsättningarna ser riktigt bra ut!

Disclamer: 

Åsikter och tankar nämnda ovan är skribentens egen uppfattning, detta inlägg är ingen
rekommendation eller rådgivning. Det är heller inget sponsrat inlägg.

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

Stefan Thelenius är vid detta inläggs publicerande nöjd kund hos både Avanza och Nordnet.

2023-09-03

Utspädning, SBC och Fans moster?

En aktie motsvarar en viss andel i ett bolag. Om antal aktier blir flera utan att bolaget ökar i värde så blir varje andel mindre värd, aktieägarna blir utspädda.


Utspädning sker vanligtvis genom att bolaget trycker nya aktier av någon anledning. Det kan exempelvis vara en nyemission för att stärka balansräkningen eller för att göra en offensiv satsning som kräver nytt kapital. Den sistnämnda kan vara helt ok men den förstnämnda är ingen höjdare, speciellt inte om det kommer oväntat.

Bolag kan även ha olika typer av optionsprogram för de anställda där nya aktier trycks löpande när optionerna omvandlas. I USA kallas fenomenet Stock Based Compensation SBC. SBC belastar vinsten bokföringsmässigt men inte kassaflödet så det är lite lurigt att hålla rätt på detta tycker jag. Dock så leder SBC sannolikt till fler aktier så småningom, således utspädning allt annat lika.

Bolag med starka kassaflöden kan motverka utspädning genom att återköpa aktier som sedan makuleras. Detta leder till att aktieandelarna blir mer värda allt annat lika vilket är trevligt för aktieägarna.

Jag gillar att värdera bolag på FCF Yield (FCF/EV) numera och då spelar antal aktier roll eftersom EV = Kurs x Antal aktier samt justerat för nettoskuld. Då jag estimerar nyckeltal för 12 månader framåt så är det rimligt att ta hänsyn till utspädning/återköp. Hur gör man då detta?

Jag tar antal aktier per idag och jämför med hur många det var för 12 månader sen. Den procentuella skillnaden antar jag även gäller framåt och justerar mina estimat utifrån detta. På så sätt fångar jag netto av återköp och utspädning vilket känns smidigt. För många bolag är det små tal det handlar men för andra är det betydande skillnader. Metoden är förstås inte helt exakt men justerar jag varje kvartal utifrån rullande 12 månader så blir det ändå helt ok tror jag.

I min portfölj så är topp tre inom respektive kategori enligt följande:Netto Återköp
Adobe -3,2%
Apple -2,8%
MasterCard -2,6%
Netto Utspädning
Perion 5,2%
Sea 4,2%
Veeva 3,4%

Om Adobe fortsätter med samma summa återköp så tar utestående aktier slut om ca 35 år :)

Perion sticker ut som sämst i detta avseende men även justerat för utspädning så handlas bolaget till > 10% FCF Yield. Det vore rationellt om bolaget använde en del av kassaflödet för återköp kan jag tycka, en framtida trigger?

Hur ser du på utspädning och SBC?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-08-26

Nvidia - hög värdering?

I många olika sammanhang så läser/hör man att "värderingen är hög" för en aktie och jag själv har säkert uttryckt mig så från tid till annan. Men jag kan tycka har man sagt a så får man säga b, det vill säga hur hög är värderingen och vad borde den då vara?

Det finns en rad olika sätt att värdera på och den vanligaste värderingsmultipeln är nog P/E-talet. Men redan där blir det problem, vilket E ska man använda? Rullande 12? FY2023? FY2024? Vidare så tar P/E-talet inte hänsyn till skuldsättning så det blir lite galet att jämföra skuldsatta bolag mot de med nettokassa tycker jag.

Oavsett vilken multipel så beror även värdering på vilken tidshorisont du har och vilka alternativ som finns till lägre risk, exempelvis riskfri ränta.


Ett aktuellt exempel är Nvidia där de flesta anser att den är (för) högt värderad. Även jag själv har mina tvivel kring bolagets värdering men efter veckans grymma rapport så är det inte självklart att värderingen är helt galen tycker jag. Enligt estimat så ligger nu värderingen för nästa kalenderår runt P/E 29 och historiskt sett så har bolaget handlats över P/E 30 vilket med facit i hand ändå förefaller vara rimligt för ett bolag med sannolikt en av de största konkurrensfördelarna som finns inom infrastruktur för AI.


En enkel servettkalkyl enligt ovan ger god uppsida även vid en "sansad" tillväxt över 5 år givet att marknaden fortfarande har stort förtroende för bolaget i slutet av perioden.

Största risken ligger nog i konkurrens och ändrat sentiment kring bolaget. För att hedga mot konkurrens så skulle man kunna tänka sig en position i AMD, som nog är det bolaget som främst kan utmana. Ändrat sentiment är svårt att hedga sig emot, här gäller det nog att vara snabb på säljknappen när det väl sker. Ett färskt exempel är Adyen där marknaden helt gjorde en snabb omvärdering då bolagets marginaler kom in sämre och konkurrensen förefaller ha hårdnat.

En annan risk som är nämnvärd är Nvidias beroendet av TSMC och den geopolitiska risk det medför.

Jag funderar faktisk på att öka i Nvidia men ska fundera lite till. Vilken multipel tycker du är rimlig för Nvidia?


Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-08-14

Trane Technologies: Irish Thermo King?

Om nu inte LK99 vänder allt upp och ner på världen så lär energieffektivisering vara ett tidlöst tema att investera i tror jag.

Jag har sen några år tillbaka haft Enphase och SolarEdge i portföljen som en exponering mot solenergi men nyligen sålde jag av SolarEdge och minskade i Enphase då tillväxten bromsar in och värderingarna fortfarande är i överkant.

Ett bolag som jag alltid beundrat har varit Nibe som är duktiga inom värmepumpar bland annat men jag har aldrig kommit till skott då värderingen ofta har varit på näsblodsnivå. Men vid ett tillfälle när jag kikade igenom innehaven i ett antal fonder inriktade mot "ESG" så hittade jag ett bolag jag inte hört talas om innan, nämligen:

Trane Technologies: Irish Thermo King?

"We are climate innovators with the courage to look at our world’s challenges and see endless opportunity. We aren’t afraid to make bold commitments that set new standards to enhance the health and well-being of our communities, customers, employees and planet.

Together with our brands, Trane and Thermo King, we bring efficient and sustainable climate innovations to buildings, homes and transportation."

Trane $TT har sitt säte på Irland men handlas på USA-börsen och är ett globalt Large Cap. Bolaget förefaller förefaller vara duktiga på att lösa olika kunders olika energibehov. Merparten av kunderna är företag men i USA är bolaget även stort inom konsumentmarknaden. USA står för 70 % av försäljningen och resterande utgörs av Asien och Europa i huvudsak.


Bolagets breda utbud av produkter och tjänster omfattar det mesta man kan tänka sig inom värme och kyla.

Då AI är i ropet för närvarande så kan det vara på plats att kika lite på ett utdrag från bolagets senaste conference call:


Oavsett så känns det som bolaget är väl positionerat mot långsiktig tillväxt och väl diversifierat inom genren. 


Vad kostar då detta?

För FY2024 så handlas bolaget till 4,3% FCF Yield. Detta kassaflöde kommer aktieägarna till del i form av en utdelning på 1,5% (historik ovan) och en stor del återköp. Givet den underliggande tillväxten så tycker jag värderingen är helt OK, Nibe handlas till 3% FCF Yield för motsvarande period som en jämförelse.

Balansräkningen är helt ok tycker jag då nettoskulden är 1,5 x EBITDA och som sagt ett finfint kassaflöde.

Jag köpte mina första Trane-aktier i början 2022 och bolaget utgör ungefär 3% av portföljen i skrivande stund.

Vad tror du om Trane Tecknologies?
 
Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-08-01

Global Multi Strategy - The Board Game!?

Trogna läsare känner till min passion kring visualisering såväl som för aktier.

Så länge jag kan minnas så har jag alltid gillat och fascinerats av kartor av alla dess slag. Kanske är det kartintresset som delvis har bidragit till mitt intresse för globala aktier? Hursomhelst så har jag i ett antal år haft en vision om en fysisk karta där mina innehav var utplacerade efter geografisk hemvist.

Min kollega/vän Gustav uppmärksammade mitt kartintresse och när jag under pandemin fyllde 50 så hade kollegorna skramlat ihop till en magnetisk glastavla i form av en världskarta. Något år senare köpte vi huset i Trosa och jag fann en lämplig plats i arbetsrummet där tavlan skulle passa in.

Arbetsrummet färdigställdes först för några veckor sedan då andra projekt har varit högre prioriterade. 50 stycken magneter med 10 mm diameter införskaffades på Clas Ohlson. En sen natt med Excel resulterade i en mallbild innehållande 41 bolagslogotyper som jag sedan beställde som klistermärke.

När väl klistermärket landade i brevlådan så var det minst sagt pilligt att klippa ut alla cirklar med logotyper och sedan klistra varje på en magnet. Som tur är så är min fru förstående kring mina nördfasoner och att portföljen betalat en del av husets kontantinsats underlättar nog i sammanhanget.

Resultatet:

Global Multi Strategy - The Board Game!?


Att kunna se portföljen "fysiskt" på detta sätt är kul tycker jag och kanske ger det vissa pedagogiska fördelar när det gäller geografisk överblick. En vidareutveckling kanske vore en bolagsmagnet per geografiskt försäljningsområde och med olika storlekar beroende på omsättningsstorleken?


Det blir förstås lite jobb med att beställa fler klistermärken när jag tar in nya case men det kan jag ta nu när produktionsmetoden är klar och fungerar :)

Jag kan förstå om folk skakar på huvudet kring detta alster men gissningsvis så har brädspelsfantaster en större förståelse än andra. 


Jag tror som sagt att konceptet med att fysiskt flytta saker på en tavla har sina pedagogiska fördelar jämfört med att göra det helt digitalt. Man skulle kunna tänka sig andra typer av tavlor bestående av sektorer, värdering, tillväxt med mera, bara fantasin sätter gränser och en vanlig whiteboard möjliggör godtyckliga indelningar.

Har du någon liknande galen idé kring din portfölj?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-07-01

Halvårsrapport 2023 - Peak AI?

Första halvan av 2023 har passerats och det är på sin plats att summera och jämföra mina portföljers prestation så här långt.

Börsen har varit oväntad stark tycker jag men kikar man under huven så drivs den positiva utvecklingen av ett knippe storbolag och ett buzzword på två vokaler tycks ha ett antal fingrar med i spelet. Generativ AI har sannolikt stor potential och bolag som Nvidia, TSMC, ASML, Microsoft och Adobe har stora möjlighet att växa inom denna genre. I skrivande stund utgör kvintetten ca 18% totalt sett i mina portföljer vilket har varit gynnsamt. Jag har skalat ned dessa innehav under året (tyvärr?) då jag inte är bekväm med för stor exponering med tanke på risken Kina/Taiwan och sett till något ansträngda värderingsmultiplar. Undantaget är Adobe där jag nyligen ökat.

Att min huvudsakliga nätmäklare numera återför källskatt inom 30-60 dagar gynnar värdeutvecklingen på marginalen men ska inte underskattas på lång sikt avseende ränta-på-ränta.

Ett tidlöst (?) investeringstema är bolag med starka balansräkningar och bra fritt kassaflöde och 2023 har inte varit skonsam mot bolag som inte lever upp till detta. Jag har svängt något från "hög tillväxt till godtyckligt pris" mot "bra tillväxt, fint fritt kassaflöde till smådyrt pris". Om räntan håller sig på dagens nivåer eller högre under längre tid så kommer så kallade zombiebolag att elimineras på ett eller annat sätt tror jag och finansiellt starka bolag lär gynnas relativt sett.

Halvårsrapport 2023 - Peak AI?


Jag är nöjd över årets värdeutveckling första halvåret som landade på årshögsta +27%. Som sagt har "AI-boomen" spelat roll i sammanhanget men den trogne läsare kan konstatera att jag haft en sådan fäbless för "AI-bolag" sedan tre år tillbaka. Det pratas om bubbla likt den ökända IT-bubblan runt år 2000 men det återstå att se. Kan generativ AI ge omedelbara produktivitetsökningar så finns det chans att värderingarna "bara" är "smått galna" istället för "helgalna" åtminstone. :)

Bästa portfölj och även lyckligtvis min största är Global Quality som landar på fina +32%. Min minsta portfölj Global Liberty har godkända +22% men tyvärr så laggar mitt forna flaggskepp Global Future med  +12,5%.

Jag ligger före fonderna jag tävlar mot på kort och längre sikt men det är en jämn och tuff kamp. Index i form av LF Global Index har presterat finfint, sannolikt extra gynnad av stor vikt USA. Bland de aktiva strategierna så sticker Coeli Global ut vars strategi påminner om den jag kör i Global Quality.

En rekyl ligger verkligen i luften men som alltid svårt att sia om när, kanske i september? Jag är fullinvesterad för närvarande och känner mig ganska ok med det. Möjligen blir det lite omjusteringar men jag planerar ingen dramatiskt. När Q2:orna kommer in sen så utvärderar jag dessa som vanligt och agerar utifrån det.


Mina innehavs värderingar varierar sett till FCF Yield FY2023 men på det stora hela handlas portföljen till 4% och då utsikterna framåt är goda så tycker jag det känns ok ändå.

Hur har ditt halvår gått och hur tänker du framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-06-30

Det våras för ISK?

Under "normala" omständigheter så är Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) relativt likvärdiga sett till skatteuttag och detta har jag skrivit om här. Men i rådande ränteklimat så inträder en klar fördel för ISK för den som har räntekostnader som överstiger 100 000 kr.

Upp till 100 000 kr i underskott av kapital så är skatteavdraget 30% och för den delen som överstiger 21%. Räntekostnader kvittas mot reavinster, ränte-,  och schablonintäkter så lyckas man med dessa komma under gränsen på 100 000 så blir det en fördel skattemässigt.

Säg att du har ett underskott på 110 000 kr. Du får då normalt sett skattereduktion på 32 100 kr (100 000 * 0,3 + 10 000 * 0,21). Om du då har en schablonintäkt från ISK på 10 000 så blir ditt underskott 100 000 och du får 30 000 i skattereduktion och du har indirekt betalat schablonskatten på 3 000 (10 000 * 0,3), så du får du en gynnsam skatteeffekt på 900 kr.

Det är kanske inga jättesummor det rör sig om för de flesta men ändå en fördel för ISK jämfört med KF och för 900 får du 8 extra aktier i BioGaia exempelvis :)

En annan fördel för ISK är att skatten dras i efterhand via deklarationen vilket allt annat lika ger bättre ränta-på-ränta jämfört med en KF där skatten dras direkt från kapitalet kvartalsvis under beskattningsåret. Detta ger även möjlighet att "kvitta" nysparandet mot skatt vilket sänker skatten allt annat lika för en ISK jämfört med en KF. 

Säg att du har en skatt på ditt ISK på 3 000 kr och du vanligtvis månadssparar 5 000. Om du då tar och betalar skatten och istället sätter in 2 000 kr så blir schablonskatten för insättningen lägre förstås.

Motsvarande i KF hade varit att 3 000 har dragits i skatt föregående år och du får betala schablonskatt på ditt månadssparande på 5 000 kr.

Denna "feature" har jag sen några år tillbaka i mina Sparkalkylatorer där du kan testa skillnaden.


Skillnaden är inte jättestor relativt sett men ändå ett antal tusenlappar över tid till fördel för ISK (vänster i bilden ovan).

Sen bör det nämnas att KF har andra fördelar som exempelvis smidig återföring av utländsk källskatt samt att du enkelt kan välja valfri förmånstagare.

Vidare så kan vanlig depå vara ett alternativ till ISK nu när statslåneräntan är hög och eventuella reavinster kan också användas för att kvitta mot räntekostnader enligt ovan.

Vad väljer du för ditt nysparande? ISK, KF eller vanlig depå?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-06-28

Är det relevant att jämföra sin aktieportfölj mot index?

För den som investerar i aktier så är det meningsfullt att jämföra sitt resultat mot något relevant. Om du inte presterar bättre än ditt jämförelseobjekt så kan du fundera på om du ska fortsätta med stockpicking eller låta någon eller något annan sköta förvaltningen åt dig.

För en fondförvaltare så är det ett utvalt index relevant att ha som benchmark, så att fondandelsägarna kan jämföra och utvärdera fondens prestation på ett någorlunda begripligt sätt.

Men...

Är det relevant att jämföra sin aktieportfölj mot index?

Mitt svar på frågan lutar åt ett nja och mina argument är följande:

 1. Kan du som privatinvesterare köpa index direkt? Svar nej. Du kan investera i olika värdeinstrument som följer ett index men dessa tar normalt en avgift som gör att nettoresultatet kommer att avvika från index.
 2. Mäter index totalavkastning? De flesta index inkluderar inte utdelningar vilket ger orättvis jämförelse över tid.
 3. Belastas index med skatt? Svar nej, vilket också leder till orättvis jämförelse givet att du inte är skattebefriad.
 4. Ingår valuta i index? Beror på men exempelvis W1DOW (Dow Jones Global World) tar ingen hänsyn till USD/SEK vilket blir missvisande för en svensk investerare som redovisar och skattar i kronor.
Dessa punkter gör att en jämförelse mot ett index blir mer eller mindre missvisande över tid.

Vad ska man då som stockpicker jämföra sig mot?

 1. Vad hade du investerat i istället för aktier? Jo, fonder eller ETF:er sannolikt och då är det utvalda sådana som är mer relevanta att jämföra sig mot istället för index. 
 2. Fonder/ETF:er inkluderar utdelningar och avgifter vilket blir på så sätt mer jämförbart mot din aktiehandel i och med att man jämför total nettoavkastning.
 3. Allra bäst är om du har fonderna/ETF:erna i en depå av samma skatteklass som du handlar aktier i så får du med skatteeffekter netto dessutom.
 4. Har du fonderna/ETF:erna i en svensk depå så får du automatiskt med rättvisande valutaeffekter.
Dessa insikter fick jag för många år sedan och skapade då en Kapitalförsäkring med ett gäng utvalda globalfonder som kändes relevanta att jämföra mina globala aktieportföljer mot.


Som synes så har fonderna överträffat "index" med råge vilket bland annat visar på kronkursens betydelse i sammanhanget. Under perioden har kronan tappat 30% mot dollarn och nästan 20% mot euron. 

I samband med att jag svängde mer mot tillväxt för drygt tre år sedan så skapade jag en annan fonddepå Global Future Funds, vars fonder är inriktade på liknande investeringstema som jag allokerar mot.

Hur jag har presterar mot dessa depåer får jag be att återkomma om i ett separat inlägg om några dagar när första halvåret avslutats.

Alla som väljer att investera i aktier istället för fonder borde jämföra sig mot just en eller flera fonder tycker jag. 

För den som som vill jämföra sig mot index väljer med fördel en billig indexfond som Avanza Zero (SIX30RX), Länsförsäkringar Global Index (Morningstar Developed Markets Target Market Exposure Paris Aligned Benchmark Select ) eller Storebrand Global All Countries (MSCI ASWII).

Vill du tävla mot stjärnförvaltare som ArnfeldtSprinchorn, Brock och Milton så jämför din prestation mot Tin Ny Teknik och Coeli Global Select.

Vad jämför du din aktieförvaltning mot?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, Tumisu från Pixabay

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-06-18

Recension: Mentala modeller

Det jag bland annat gillar med börsen och aktieinvesteringar är dess komplexa utmaningar och att det alltid finns något att lära sig för att bli en bättre investerare.

Utöver fundamentala faktorer kring bolag och makro så är den mentala biten påtaglig och många av oss har nog någon gång tryckt på köp- eller säljknappen baserat på olika typer av känslor. I skrivande stund så råder eufori avseende bolag med inslag av AI och det finns nog en grupp investerare som trycker på köp för att inte missa tåget. Backar vi ett år så fanns det säkert ett gäng som gick ur aktiemarknaden för att stoppa obehaget som rådde då.

Om du som jag inte känner dig fullärd avseende aktieinvesteringar och vill bli bättre på hantera dina känslor på börsen, så finns det en bok jag rekommenderar att du läser i sommar:

Mentala modeller - Cristofer Andersson


I Mentala modeller så bjuds läsaren på tio stycken olika varianter så som Drottningmodellen, Tvärtommodellen och Terrängmodellen bland andra. Jag ska inte avslöja vad alla modeller innebär men en av mina favoriter som jag mer eller mindre omedvetet tillämpar själv sen många år är Givmildhetslagen.

Jag gillar bokens struktur med en modell per kapitel och där kapitlet avslutas med lärdomar. Vidare finns det fina färgillustrationer och tabeller när det passar vilket utklassar "vanliga" böcker som sällan har färgtryck.

Cristofer/"Sofokles" har en skarp penna som alltid (detta är hans femte alster!) och utlämnar sig själv mycket i denna bok vilket ger den en extra dimension tycker jag.

"Investeringar är ett marathonlopp" håller jag med om och Mentala modeller ger dig bättre möjligheter att hålla ut och disponera dina krafter i "börsracet".

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.