Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2019-09-29

Att se framåt

Ska man köpa eller behålla ett bolag på gamla meriter? Eller ska man i huvudsak försöka sig på en kvalificerad gissning om hur bolaget kommer att prestera framåt?

Jag lutar mer och mer mot...

Att se framåt


Jag tror att det är rationellt att köpa/behålla/sälja bolag utifrån dess nuvarande och förväntade framtida egenskaper. Sen kan det ändå vara meriterande om bolaget har en god historik och i någon mening kan detta var en del av bedömningen huruvida bolaget kommer att uppnå framtida förväntningar eller ej.

Exempel: Ett anrikt och "fint" bolag som LVMH kommer nog sannolikt att fortsätta vara "fint" då dess produkter har inslag av tidlöshet och om de framtida förväntningarna är goda till en rimlig värdering så är det ett givet köp för mig. Framtida vinsttillväxt är över 15 % och P/E 28 utöver att bolagets produkter säljer fint i Kina trots vikande konjunktur i landet. Det blir starkt behåll  i min bok och nära köp om jag skulle vilja omallokera i portföljerna.

Att ta beslut om behåll/sälj utifrån stor vikt på GAV eller YoC tycker jag är märkligt. Det är nog lätt att lura sig själv om du behåller ett bolag bara för att du ligger plus/minus. Förvisso kan man avvakta vidare utveckling i bolaget och se hur det går innan man fattar beslut om innehavet men jag tycker som sagt inte att GAV ska påverka hur du sen agerar i slutändan. Men att sälja lättvindigt på lösa grunder är nog ingen god idé oavsett då det drar med sig extra transaktionskostnader, speciellt om det är valutaväxling inblandat.

Kruxet i att se framåt är att det är svårt att bedöma hur ett bolag ska utvecklas framåt då "bollen är rund", dvs "allt" kan hända som du inte kan förutse. Men jag tycker som sagt man kan göra en kvalificerad gissning utifrån analytikers estimat och dina egna antaganden om hur bolaget kommer att utvecklas framåt.

Jag gissar (vinst)tillväxt ca 1 år framåt för mina bolag och har en ungefärlig siffra för det i mitt verktyg MyHoldings. Utöver det så gissar jag kring sannolikheten för god tillväxt på längre sikt även men där noterar jag inte någon siffra för det än så länge.

Exempel: Ett av mina äldsta och mest framgångsrika innehav är Microsoft. Jag har ett GAV på $43 och ligger plus 300 %. Bolaget handlas till P/E 30 och jag gissar lite försiktigt att kommande års vinsttillväxt blir 10 % då jag ofta vill ha säkerhetsmarginal i mina antaganden. Öka, sälj eller behåll? Givet det låga ränteläget tycker jag att värderingen är rimlig men inget fyndläge precis. Då bolaget har i mina ögon fina egenskaper och ett bra momentum i försäljningen för närvarande så kommer jag att behålla. Skulle värderingen komma ner pga makro eller något annat ej bolagsspecifikt så kan jag tänka mig att öka. Skulle tillväxten avta samtidigt som värderingen fortsätter vara hög så kommer jag att minska i första hand och om utsikterna på längre sikt blir dåliga så säljer jag. Var i analysen passar GAV in? Ska jag vänta med att sälja så länge jag ligger plus? Det som spelar roll är vilken avkastning jag kan förvänta mig framåt tycker jag.

I min renodlade utdelningsstrategi som har kortare placeringshorisont handlar det om att se framåt mera huruvida utdelningen är "stabil" eller inte och bedöma risken för att bolaget måste sänka utdelningen. Detta är inget jag kvantifierar i mitt verktyg men något jag reflekterar över typiskt sett vid varje kvartalsrapport - "är utdelningen hållbar?"

Exempel: AT&T har en utdelning på 5,5 % på dagens nivåer. Bolagets skuldsättning är hög och rimligen så bör en del av kassaflödet gå till amortering. Är utdelningen hållbar? Givet att ränteläget är fortsatt lågt så blir skuldsättningen hanterbar och bolaget lär kunna hålla en hög utdelningsnivå. Vidare så är bolaget en så kallad aristokrat och ledningen lär vidta åtgärder som krävs för att kunna fortsätta få vara med i "klubben". Kanske inte strikt rationellt för bolagets bästa men min bedömning är att utdelningen är stabil i dagsläget med rimligt goda utsikter för minimala höjningar framåt. Jag har en YoC på 6,1 % så hur ska jag agera nu? Då jag är nöjd med 5.5 % framåt så behåller jag då jag tror utsikterna är stabila i närtid men varje kvartalsrapport och större nyheter utvärderas löpande. Skulle direktavkastningen sjunka under 4,5 % och jag har alternativa bolag med "stabilare" utdelningar så kommer jag att sälja även om min YoC är fortsatt 6,1 %. Har direktavkastningen minskat pga kursuppgång så blir det en fin realiserad vinst att omsätta i annat utdelningsbolag. 

Detta var lite om hur jag tänker kring köp, sälj eller behåll av bolag - när agerar du i ett bolag och vad är viktigast i ett sånt beslut?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Bild av Gerd Altmann från Pixabay
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning
.

2019-09-24

#uppesittarkväll september 2019

Dags för en ny #uppesittarkväll och det månatliga sparandet i aktier för oss som lagda åt det hållet.

Mitt månadssparande sker i huvudsak i min belånade utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL som för övrigt fyllde fyra år nyligen.

Portföljen består av 40 bolag (plus en ETF) som vardera har mer eller mindre en hög- och förhoppningsvis stabil utdelning. Jag hade tänkt att använda slantarna denna månad för att öka i mitt senaste innehav nämligen:

Invesco Ltd (IVZ)
"Invesco is an independent investment management firm dedicated to delivering an investment experience that helps people get more out of life. We are privileged to manage $1,175.1 billion in assets on behalf of clients worldwide (as of August 31, 2019 ). We have:
  • Specialized investment teams managing investments across a comprehensive range of asset classes, investment styles and geographies. 
  • Over 8,000 employees focused on client needs across the globe. 
  • Proximity to our clients with an on-the-ground presence in 25 countries. 
Vad aktiv förvaltning har för framtid kan man fundera över men som som utdelningsinvesterare så lockas jag av bolagets höga utdelning som förefaller vara stabil om den sista punkten om bolagets starka balansräkning enligt ovan stämmer.


Utdelningshistoriken är inte så tokig om än avtagande trend avseende den årliga höjningen av utdelningen. Utdelningsandelen tycks ligga mellan 50-60 % vilket ändå får anses vara godkänt tycker jag.

Bolaget handlas till 7,3 % direktavkastning och till P/E (ttm) 11 - så vad är haken?


Kursutvecklingen senaste 5 åren är ingen vacker syn och marknaden förefaller vara tveksam till bolaget tolkar jag det som. Förhoppningsvis är nuvarande nivåer nära botten och då kan det finnas hopp om en godkänd totalavkastning i slutändan.

Vad säger då proffsen om bolaget? Jag har inte hunnit gräva så djupt i detta men kan konstatera att en utav mina favoritfonder Lancelot Camelot har bolaget på topp 10 innehav i fonden i alla fall.

Vad tror du om Invesco och vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Yahoo Finance, Börsdata, Invesco
Bildkällor: Nordnet, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-09-22

Totalavkastning?

Denna vecka har varit extra trevlig för en utdelningsinvesterare som jag då mina innehav Microsoft och Texas Instruments slog till med fina utdelningshöjningar.

Men utdelningar i all ära - är dessa viktigast när det kommer till avkastning i en aktieinvestering?

Vissa utdelningsinvesterare har som huvudmål att komma åt en extra inkomst som utdelningarna möjliggör men i slutändan så är det väl din totala avkastning som räknas, så kallad

Totalavkastning?


Vad är då totalavkastning?

Förenklat kan man nog säga att det är den vinst/förlust du har (orealiserad) och/eller har fått (realiserad) på en aktieinvestering som utgör totalavkastningen på ditt investerade kapital. Ska man gå lite mera på djupet så kan man nog dela upp totalavkastningen specifikt för en enskild aktie i följande tre delar:

  • Kursutveckling
  • Utdelning
  • Övriga intäkter
Kursutvecklingen för en aktie beror i huvudsak på marknadens framtida förväntningar, bland annat kring framtida vinsttillväxt och riktningen på den relativa värderingen (vanligast/enklast är nog att kolla på P/E-talet).

Framtida vinsttillväxt lär medföra stigande kurs över tid allt annat lika även om det lär bli en ojämn utveckling då det sällan är "allt annat lika" på aktiemarknaden.

Den relativa värderingen styrs av en mängd parametrar som räntan, börsklimat och trender för att nämna några. Huruvida den relativa värderingen är "rätt" tycker jag är svårt att avgöra men visst bör man nog vara försiktig med riktigt höga P/E-tal då sannolikt en rejäl vinsttillväxt redan är inprisad och negativa händelser slår extra hårt mot kursen. Låga P/E-tal kan vara lockande i sig men om det inte sker någon uppvärdering (så kallad multipelexpansion) så kan totalavkastningen ändå bli måttlig för en sådan aktie om vinsttillväxten är låg exempelvis.

Så länge du inte säljer/tar hem vinst så är kursutvecklingen orealiserad och kanske mer av en bokföringspost men givet att din aktie är hyfsat likvid så tycker jag att den ska ingå i totalavkastning i sin helhet. Ska man vara petnoga så borde man i förskott räkna bort den transaktionskostnad som en försäljning innebär men det är nog överkurs i det stora hela.

Utdelning behöver kanske ingen närmare presentation men den är i alla fall en sorts realiserad vinst som du får i form av påfyllning av din portföljs kassa. I det korta perspektivet tillför den inte någon totalavkastning då kursen teoretiskt ska minska motsvarande utdelningsbeloppet. Men på sikt så är utdelningen betydelsefull då allt annat lika så kommer kursen att stiga igen motsvarande utdelningen och återinvesterar du utdelningen så får du ränta-på-ränta i form av högre utdelning vid nästa utdelningstillfälle (givet att utdelningen inte sänks). Om utdelningen dessutom höjs vid nästa utdelningstillfälle blir effekten av ränta-på-ränta än mer påtaglig.

Övriga intäkter för en aktieinvestering kanske inte är så kända för en småsparare men här tänker jag främst på premier från optionsstrategin covered call eller ränteintäkter från aktieutlåning.

Att ställa en option i form av en covered call kan medföra sämre totalavkastning utifall kursutvecklingen utvecklas starkt under själva optionens löptid och då du får betala mellanskillnaden för aktuell kurs och lösenkursen när löptiden förfallit. Covered call kanske inte är något för en småsparare men värt att känna till möjligheten om ditt kapital blir större och du vill ha möjlighet till extra avkastning.

Aktieutlåning är kanske inte heller något för en småsparare generellt men här har Nordnet en variant där man kan få lite intäkter automatiskt om du sparar i försäkring och är med i deras aktieutlåningsprogram. Det är inga större summor man kan förvänta sig då Nordnet behåller hälften av nettovinsten men några extra punkter per år kan det i alla fall bli. Kortsiktigt kanske din totalavkastning påverkas negativt då du indirekt medverkar till kurspress på ditt innehav men är det hårt blankat sen tidigare så är nog din enskilda inverkan försumbar i sammanhanget.

Hur ser man då totalavkastning?

Nätmäklarna redovisar din portföljs totalavkastning men tyvärr inte för de enskilda innehaven vilket jag tycker är synd då det hade varit intressant att veta. Vill du veta din totalavkastning för ett innehav så får du göra beräkningar själv utifrån transaktionshistorik och/eller ditt GAV. Utifrån GAV blir mer eller mindre komplicerat beroende på om du köpt och sålt i olika omgångar men det är möjligt att beräkna totalavkastning med viss precision i alla fall.

Ett förenklat exempel på hur man kan gå tillväga är kanske på sin plats så jag tar och beräknar min totalavkastning för Axfood som jag köpte initialt till portföljen Global Dividend 1.2xL i februari 2018.

Jag börjar med att kika på mitt GAV som är på 152 kr efter ett antal köp under perioden. Sedan tar jag kursen vid detta inläggs skrivande som ligger 203 kr och beräknar mellanskillnaden från GAV vilket blir 51 kr. Detta ger en procentuell kursutveckling 33,55 % (51/152). Lite kuriosa är att kursutvecklingen lär i huvudsak bero på multipelexpansion för bolagets P/E-tal då vinsttillväxten har varit ca 7 % totalt under perioden enligt mina beräkningar och estimat på framtida vinsttillväxt ligger på knappt 5 %.

Sedan går jag vidare och kikar på erhållna utdelningar och dessa är två till antalet på 7 kr styck. Utifrån GAV ovan så är alltså den procentuella vinsten 9,21 % (14/152).

Slutligen så har jag fått en liten slant (med betoning på liten) från övriga intäkter i form av aktieutlåning på 4 öre (gäller ett halvårs utlåning). Detta ger ett blygsamt bidrag på 0,02 % (0,04/152). Detta kan tyckas närmast försumbart men över tid och beroende på hur intresset för blankning är av innehavet så blir det några punkter extra i alla fall.

Så om vi summerar så blir totalavkastningen denna:

Kursutveckling33.55%
Utdelningar9.21%
Övriga intäkter0.02%
Totalavkastning42.78%

Är detta bra? Det beror på tidsperioden skulle jag vilja säga och om jag använder ett närproducerat verktyg så får jag CAGR (årlig avkastning) till 25,2 %. Detta är en mycket bra siffra skulle jag vilja säga speciellt för ett "stabilt och småtråkigt" bolag som Axfood.

Nu är detta inte hela sanningen då jag köpt ytterligare aktier under perioden som sagt vilket påverkar CAGR-beräkningen men det orkar jag inte justera för i detta exempel. En bra tumregel är att utgå från sitt GAV för avkastningsberäkning tycker jag men om du har sålt delar av innehavet så blir det något mer komplicerat att beräkna totalavkastning då du får justera för realiserat resultat utöver det som nämnts ovan.

Totalavkastning eller utdelning?

Jag har sen ett tag tillbaka i de flesta av mina strategier fokuserat på möjlig framtida totalavkastning före avkastningen via utdelningar. Renodlad utdelningsinvestering kan ha andra syften och fördelar som exempelvis en regelbunden extra inkomst utan att du behöver sälja aktier.

Vad tror jag då att Axfood kan ge för totalavkastning framöver? Chansen till fortsatt multipelexpansion tror jag är begränsad men gissar att dagens nivå kan hålla i sig ett antal år givet fortsatta låga räntor. Det ger att förväntad totalavkastning framåt blir utdelning + vinsttillväxt, dvs 3,4 % (nuvarande DA) och knappt 5 % (estimerad vinsttillväxt). Så ca 8 % årlig totalavkastning framåt är en rimlig förväntning på Axfood givet att som sagt lågränteläget består och att vi slipper en allmän börsfrossa. Man kan argumentera för att risk/reward inte är fantastisk och jag har därför endast kvar bolaget i min utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL där jag tycker att den passar som en "stabil utdelningsaktie".

Hur ser du på totalavkastning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Gerd Altmann från Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-09-15

Hälsa (från mig)!

Vilken sammansättning av sektorer ska man ha i en bred global strategi? Olika sektorer kan prestera olika bra beroende på börsklimat, trender och en rad andra faktorer så en sammansättning som kan ge en god riskjusterad avkastning över tiden vore inte fel.

En sektor som jag kanske underskattat fram tills nyligen beskrivs som defensiv och brukar prestera relativt bra vid sämre konjunktur. Vidare så finns en det positiv(?) underliggande trend och globalt förväntas sektorn växa med ca 5-6 % årligen vilket är bättre än motsvarande BNP-tillväxt sannolikt.

En defensiv sektor med god strukturell tillväxt - för bra för att vara sant?

Jag har omallokerat en hel del i veckan och ökat i den omnämnda sektorn och tänkte härmed redovisa mina innehav och avslöja vilken sektor det rör sig om:

Hälsa (från mig)!


Det som sägs driva hälsosektorns relativt höga tillväxt är sannolikt en åldrande befolkning i väst och ökad efterfrågan på allmän hälsovård i öst i takt med att dess medelklass växer tänker jag. Vidare så utvecklas behandlingsmetoder och teknik kontinuerligt för att uppnå en ökad vårdkvalitet för en större mängd patienter.

Hälsosektorn sägs bestå av fyra underkategorier i huvudsak: Läkemedel, BioTech, MedTech och Service. Vilka bolag som verkar inom Service har jag dålig koll på men gissar att svenska Attendo är ett exempel på ett sådant. BioTech känns lite läskigt tycker jag då det ofta handlar om förhoppning och binära utfall på enskilda studier vilket gör att framförallt mindre bolag blir extra riskfyllda att investera i.

Skillnaden mellan Läkemedel och BioTech kan i och för sig vara hårfin och en del större bolag likt exempelvis bjässen Johnson & Johnson spänner över flera underkategorier inom hälsosektorn.

Med 6 års arbetslivserfarenhet som Quality Control- och R&D Engineer på ett MedTech-bolag way back så har jag en viss insikt i utmaningar och möjligheter inom just MedTech. På min tid var mjukvaran inte så sofistikerad som den förefaller vara nu och även mekanik såväl som elektronik tycks ha tagit stora kliv sen dess. Så just MedTech är den kategori inom hälsosektorn som jag känner mig mest bekväm med att välja enskilda bolag bland och således har jag flest antal sådana.

Läkemedelsbolag handlas generellt till lägre multiplar än MedTech men är svårare för en lekman som jag att ha bra koll på tycker jag. Men några innehav har jag i alla fall skrapat ihop inom denna kategori som förhoppningsvis kan vara vettiga att äga på sikt.

Inom BioTech och Service har jag inte hittat något bolag jag fastnat för så dessa kategorier avstår jag för närvarande. Men som sagt skillnaden mellan Läkemedel och BioTech är lite luddig så en del bolag kanske kan bokas lite av varje.

Så vilka bolag har jag då samlat ihop inom hälsosektorn som förhoppnings kan utvecklas relativt väl över tiden?

Totalt har jag ca 10 % i hälsosektorn i min Globala Multi Strategi exklusive de bolag ovan som är inriktade mot husdjur. Husdjursbolagen bokar jag på konsumentsektorn även om bolagen ovan har inslag av Läkemedel och MedTech.

En del utav innehaven ovan har hängt med ett tag så jag tänkte bara redogöra lite kort för veckans amerikanska nykomlingar:

Baxter är ett stort bolag som tillhandahåller både medicinsk utrustning såväl som läkemedel inom dialys och anestesi för att nämna några områden. Jag gillar att ca 1/3-del av försäljningen är mot tillväxtregioner utöver att balansräkningen är sund. Du får en liten utdelning och förväntad vinsttillväxt förefaller vara tvåsiffrig vilket sammantaget motiverar en högre multipel.

Stryker är en av de största globala spelarna inom MedTech och deras kanske mest spännande område just nu är robotkirurgi där de nyligen gjorde ett förvärv. Även här är balansräkningen sund såväl som höga tillväxtutsikter. Dessvärre handlas bolaget till en hög multipel så det vill till att de levererar på dessa förväntningar.

DexCom är världsledande inom övervakning av glukosnivåer för i huvudsak diabetespatienter. Enligt uppgift är de ensamma (än så länge?) att erbjuda realtidsmätning av glukosnivåer på ett smidigt sätt vilket förenklar för en diabetespatient en hel del som jag förstår det. Bolaget är precis på väg ett bli lönsamt och marknaden har prisat in en vinstexplosion i närtid.

Vertex är ett bolag inom Läkemedel/BioTech som förefaller vara världsledande inom en ny sorts framgångsrik behandling för cystisk fibros. Här ska jag erkänna att min ringa kompetens inom området inte räcker långt utan jag har helt enkelt tagit rygg på fonden Rehnman Healthcare som har bolaget som sitt största innehav. Detta tillsammans med skyhög multipel gör att jag nöjer mig med en liten andel till att börja med.
Som synes är vissa bolags vinstmultiplar modell galna men det beror dels på god förväntad vinsttillväxt och att just MedTech sannolikt har värderats upp till följd av den amerikanska debatten kring höga läkemedelspriser.

Mycket inspiration till en del utav bolagen och detta inlägg har jag fått från dessa Placera-avsnitt som jag rekommenderar att intresserade lyssnar på:Som sagt, att som lekman välja "rätt" bolag inom denna sektor är svårt så att delvis ta rygg på duktiga fondförvaltare är kanske inte fel om än lite vanskligt förstås då du är tvåa på bollen. Ett alternativ är förstås att investera i fonderna direkt men så jobbar inte jag :-)

Är du duktig och påläst så kan du sannolikt hitta de bästa casen i mindre bolag inom sektorn men då ökar risken också. Jag har blandat mindre bolag med större i min allokering och de sistnämnda bör nog utgöra basen i din portföljs hälsosektor tycker jag.

Vad tror du om hälsosektorn och vilka bolag har du inom genren?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: ,z2036, Photo by Ani Kolleshi on Unsplash 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-09-08

Dividend Hiking

Om utdelningsinvestering är en bra strategi eller inte finns det olika åsikter om men vi som gillar den har en del inspirerande inslag i olika händelser som omgärdar själva utdelningen.

Roligt är det när en utdelningsutbetalning landar på depån men kanske ännu roligare är när ett bolag deklarerar en utdelningshöjning. För att toppa detta så blir det förstås superkul om flera bolag i portföljen höjer utdelningen. Då jag har ett gäng bolag som sannolikt kommer att höja utdelningen i närtid så tänkte jag att vi skulle gå på en:

Dividend Hiking

Att gå igenom alla de ca 100 innehav som delar ut i min globala multistrategi är kanske lite väl mastigt så jag har valt ut ett antal av mina amerikanska bolag som förväntas höja utdelningen kommande period.

CompanyNext Hike?Yield (ttm)Hike % (my guess)Yield (forward)
MicrosoftSeptember, mid1.3%8.7%1.4%
Calavo GrowersOctober, early1.1%5.0%1.2%
WatscoOctober, early3.9%6.3%4.1%
VisaOctober, mid0.6%10.0%0.7%
Texas InstrumentsOctober, mid2.5%6.5%2.7%
Estée LauderOctober, late0.9%11.6%1.0%
AbbvieNovember, early6.5%2.8%6.7%
ZoetisNovember, mid0.5%9.8%0.5%
AT&TDecember, mid5.8%2.0%5.9%
XylemFebruary, early1.3%8.3%1.4%
Activision BlizzardFebruary, mid0.7%8.1%0.8%
UPSFebruary, mid3.2%4.2%3.3%
AlbermarleFebruary, late2.4%6.1%2.5%
MastercardApril, mid0.5%12.1%0.6%
IBMApril, late4.8%2.5%4.9%
PepsiCoMay, early2.8%4.7%2.9%
AppleMay, early1.5%6.5%1.6%

Närmast ut är mitt största innehav Microsoft som brukar meddela kommande års utdelningsnivå runt den 18:e september. Jag har en försiktig gissning på 4 cents höjning vilket skulle innebära en kvartalsutdelning på en halv dollar. Bolaget tuffar på bra samt har en väldigt stor kassa så det borde inte vara något problem för dem att höja utdelningen. Sen kan man förstås fundera på vilken nivå som är lämplig.

Alla utdelningshöjningar är inte av godo. Bolag med relativt hög skuldsättning som AT&T och Abbvie borde nog prioritera amortering före stora utdelningshöjningar. I bägge fallen tror jag dock att nämnda bolag höjer lite så att de inte åker ur "klubben" Dividend Aristocrats.

En stabil utdelning med utsikter för höjningar tror jag kommer att utgöra ett attraktivt investeringsalternativ för institutionella investerare såväl som privata i rådande lågräntemiljö. Detta ger god sannolikhet för uppsida för aktiekursen såväl som motståndskraft vid allmän börsoro tror jag. I slutändan handlar det förstås om bolagets utsikter för framtida vinstutveckling men utdelningen i sig kan sannolikt bidra till större intresse än annars.

Söker du minst 15 % årlig avkastning så är nog inte alla bolagen ovan rätt för dig utan då måste man nog söka sig ut på riskskalan i form av snabbväxande tillväxtbolag som av goda skäl inte delar ut.

Gillar du utdelningshöjningar och är det någon du ser fram emot extra mycket?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor:  z2036, BIld av mohamed Hassan från Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-09-01

Månadsrapport augusti 2019

Jag tänkte återuppta mina månadsrapporter och på förekommen anledning så tycker jag att det är lämpligt att redogöra för värdeutvecklingen till och med augusti.


Månaden har vara ganska volatil och den riskjusterade avkastningen i form av sharpekvot har sjunkit en del. Oavsett så har lyckligtvis värdeutvecklingen återhämtat sig i slutet av månaden och för den som inte behöver sina pengar i närtid så smäller värdeutveckling högre än låg volatilitet tycker jag.

Hursom så är det trevligt att notera ett nytt ATH för min globala multistrategi på +25,8 % för i år.

Portfölj/Strategii år"Index""Alfa"SharpeInnehav
Global Future34.7%23.1%11.6%0.733
Nordic Small Cap26.0%19.0%7.0%0.49
Global Dividend Growth25.2%23.1%2.1%0.450
Global Dividend 1.2xL26.8%23.1%3.7%0.544
Global Multi Strategy25.8%23.1%2.7%0.7111

Jag noterar även fortsatta finfina resultat för mina portföljer relativt mot mitt jämförelseindex såväl enskilt sett.

Min strävan att minska antal innehav fortsätter och totalt sett är jag nere i "ynka" 111 numera.

Min globala tillväxtportfölj Global Future håller förstaplaceringen med god marginal även om den i princip gått sidledes under ett antal månader. Under månaden sålde jag Disney då jag inte tycker bolaget har den tillväxtpotential som jag söker i denna portfölj. Istället har jag ökat i befintliga så jag för en gångs skull inte plockat in något nytt.

En portfölj som ryckt upp sig är Global Dividend 1.2xL som utöver fina utdelningar bjuder på högre aktiekurser. Jag har bytt ut innehav med lägre direktavkastning mot andra med högre dito. På så sätt har jag säkrat vinst samt ökad portföljens totala direktavkastning.
Direktavkastningen är nu goda 5,7% och på eget kapital hela 6,8%. Blir som alltid spännande att se hur strategin står sig framåt, jag tror den är gynnsam i en lågräntemiljö i alla fall.

Småbolagsportföljen Nordic Small Cap är numera ganska volatil då den endast har nio innehav. Senaste nyförvärvet RaySearch bjöd på fin rapport och har bidragit bra till resultatet.

Slutligen så har vi min största portfölj Global Dividend Growth som tycks prestera bättre i en något mer fokuserad form (nåja) i form av 50 innehav.

Topp 10 tycker jag är en fin samling kvalitetsbolag (förhoppningsvis).

---

Framåt så är jag mer positiv än vanligt för resten av året (toppvarning?). Utöver handelskrig och Trumptweetar så är nog utsikterna för räntan det som styr börshumöret till största del. Skulle bolagens vinster minska så blir det förstås en dubbelsmäll då multiplarna lär komma ner utöver E:t.

Jag hoppas att den fina utvecklingen håller i sig för mina bolag och så länge de tuffar på så tror jag kurserna följer med uppåt.

Hur har din månad varit?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, z2036
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.