Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2021-01-31

Q4:or - growin' up slowly?

"Here come old flat top, he come groovin' up slowly" - John Lennon
Rapportsäsongen är igång och det är bolagens Q4:or som redovisas för marknaden. Då jag har 61 olika bolag så är det en hel del att hålla koll på men då jag tycker det är kul med många bolag så är det en angenäm utmaning för min del. Utav mina 61 så är det 9 som rapporterat i skrivande stund så jag tänkte bjuda på lite korta reflektioner från dessa:

Q4:or - growin' up slowly?


Jag gör initialt en snabbanalys av respektive kvartalsrapport och beräknar sedan ett nytt värde för bolagets Business Ztrength (BZ). Beroende på dess utfall så agerar utifrån det och det vanligaste är att jag behåller men det blir även en del köp och sälj (vilket tyvärr kostar lite courtage och växlingsavgift). Den del av rapporten som jag tar mest fasta kring är guidningen framåt i den mån bolaget lämnar en sådan.

Så hur ser det ut så här långt?

Vi har Logitech (+53 % ttm) i topp med en BZ på hela 91 och som enligt mig kom med en kanonrapport men som togs emot relativt svalt av marknaden. Som jag tolkar det guidar de starkt framåt och 2021 kan preliminärt bli minst lika bra som 2020. Marknadens skepsis till bolaget grundar sig sannolikt på att bolaget är en "jobba hemma"-vinnare och att tillväxten inte är långsiktigt hållbar. Jag tänker att bolagets produkter lär efterfrågas nu såväl som senare så givet att de inte floppar på kvalitetssidan så tror jag det finns fin tillväxt även post pandemin.

 


TSMC (+33 %) kom in finfint och halvledarindustrin har medvind nu då efterfrågan överstiger utbudet bland annat och det talas om komponentbrist. Detta bekräftas av holländska ASML (+18 %) vars rapport också var imponerade. Halvledarsektorn lär kunna växa bra kommande år och även om det finns cykliska inslag i komponenter så är det något av "must have" för bolag som vill vara konkurrenskraftiga framåt tänker jag.


Bland de utav mina case som har haft motvind under 2020 hittar vi betaljätten MasterCard (-9 %),  Indiska banken HDFC (+8 %) och robotkirurgi-bolaget Intuitive Surgical (-3 %). Här anar jag ljusare tider framåt givet att pandemin går över så småningom.


Ett case som är lite svårare att få grepp om är sydkoreanska Samsung SDI (+12 %) som är ett spel på elektrifieringen till stor del. Här gillar jag dock inte den höga skuldsättningen, så jag passade på att minska något i veckan då deras rapport var helt ok men inte fantastisk och det var svårt att utröna utsikterna framåt. Innehavet hade nästan dubblat sig sen köp, sannolikt drivet av "ESG"-flöde.

Jättarna Microsoft (+14 %) och Apple (+ 10 %) hade bägge urstarka kvartal enligt mig och imponerar trots sin bolagsstorlek. Kombon fin tillväxt, återköp av aktier, stor nettokassa samt en liten utdelning på det är nog bland det bästa man kan hitta i aktiesammanhang avseende risk/reward tror jag.


Diagrammet ovan visar bolagens Business Ztrength och värdering i form av EV/S (ntm) och Logitech sticker ut som "billigt" medans Intuitive och MasterCard kanske är relativt "dyra"? TSMC, Apple, ASML och Microsoft skulle man kunna boka som "rimligt" värderade kanske?


Intuitive ligger nog närmast sälj utav nämnda case då värderingen är hög och BZ svag men jag ska nog sova på saken och kanske avvaktar lite till då de rimligen lär få bättre fart framåt.

På köpsidan ligger Logitech och TSMC bäst till då värderingen är sansad i kombo med urstark BZ.

Vad tror du framåt om dessa case och vilka skulle du köpa respektive sälja?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-24

Stock price guesstimator - nytt verktyg!

Häromdagen så fick jag se en tabell via twitter som visade årlig avkastning baserat på framtida tillväxt och multipelexpansion. Jag fick genast idén om att en sådan tabell borde jag tillhandahålla här på bloggen men sen tänkte jag ett varv till och kom fram till varför inte göra ett verktyg av detta?

z2036 presenterar stolt:

Stock price guesstimator


Verktyget syftar till att ge en indikation i form av en kvalificerad gissning ("guestimate") vilken årlig avkastning som en viss aktie skulle kunna ge över en viss tidsperiod.

De fält som har annan färg än svart kan du ändra på och på så sätt göra en enkel "servettkalkyl" (den skarpsynte noterar att bakgrunden är ett foto på en pappersservett) om ditt case går att räkna hem utifrån en viss kurs.

Verktyget är så pass generellt att det går att använda på värderingsmultiplar som exempelvis P/E eller P/S beroende på vad du föredrar. Tillväxt och marginalexpansion anges sedan för samma enhet så om du vill värdera mot P/E så bör ditt tillväxtantagande baseras på vinsttillväxt för E och marginalexpansion på ändrad vinstmarginal för densamma. För oss som gillar P/S eller EV/S så är det samma princip med omsättning, omsättningstillväxt samt förändring av bruttomarginal.

Det saknas stöd för utdelningars inverkan på totalavkastning men där kan du med fördel använda någon av mina sparkalkylatorer istället. 

Exempel på användningsfall:

MercadoLibre handlas i skrivande stund på kurs $1940 så jag anger MELI istället för MyStock samt 1940 som current price.


Vidare tänker jag att bolaget kommer att växa 35 % årligen kommande 5 år så dessa siffror matar jag in efter growth rate respektive innan years.
  

Värderingen då? Bolaget handlas idag till EV/S 19 ntm vilket många anser vara i högsta laget så jag tänker att en halvering av denna multipel kan inte uteslutas beroende på ränteläget och en mängd andra okända parametrar. Så jag sätter -50 % före valuation change.


Marginalexpansion har jag ingen vettig uppfattning om så jag sätter den till 0 % före margin expansion och volatilitet (påverkar inte resultatet utan bara grafens utseende) låter jag vara kvar på 30 %.


Jag får då en slutkurs på $4349 (avläses i grafen) ett resultat på 17,5 % i årlig avkastning vilket är över mitt mål på 15 %. Kanske skulle man önska större säkerhetsmarginal men gissningsvis är 35 % tillväxt relativt sansat då bolaget ligger nära 100 % i dagsläget och deras potentiella marknad är långt ifrån mättad.


Om jag nu vill spara denna "guesstimate" så finns det en länk i själva avkastningssiffran 17,5 % som jag kan klicka på och sedan spara som ett bokmärke exempelvis.

Sammanfattningsvis

Denna typ av uträkning får tas med en nypa salt men kan vara användbar för en snabb beräkning om vilken avkastningspotential som finns givet vissa gissningar om ett bolags framtid. Att gissa framåt över längre tid är förstås vanskligt men är du långsiktig i dina investeringar så bör du ändå kanske ha vissa krav på ett bolags prestation som du sedan får följa upp regelbundet.

Använder du någon metod för att beräkna avkastningspotential? Saknar du någon parameter i verktyget?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-17

And the winner is...

Vi som gillar att investera direkt i aktier vill nog gärna innerst inne hitta en morgondagens vinnare att investera i. Kruxet är förstås att dessa inte är enkla att identifiera på förhand och om det vore möjligt så är det sannolikt att du får betala för en rejäl premiumvärdering.

Är det detta vi ser i dagens multiplar för många tillväxtbolag?

Heta tillväxtbolag handlas till rejäla multiplar och även om S:et i EV/S byts ut mot motsvarande siffra i E så skulle en värdeinvesterare blöda näsblod. 

Men kan alla dessa heta bolag vara morgondagens vinnare?

Sannolikt inte även om det känns som innovationen är mycket stark på många områden och det förmodligen finns stort utrymme för innovativa bolag med bra affärsidéer såväl nu som sedan.

I min äldsta och sen några år tillbaka framtidsorienterade portfölj Global Future så försöker jag i huvudsak fånga in ett flertal av morgondagens vinnare. Då jag inte vet vilka dessa är så investerar jag brett i flertalet bolag för att öka chansen att hitta en eller flera. Så därav att portföljen består av 29 stycken innehav i dagsläget.

Hur har det då gått, har jag hittat morgondagens vinnare och vilket bolag är portföljens vinnare?

And the winner is...

Long live the Growth King!?

Till att börja med kan man fundera på hur man ska mäta vilket bolag som klarat sig bäst, är det CAGR som gäller, det vill säga sammansatt förräntning omräknad till årstakt? Gör jag denna övning för innehaven i Global Future så ser det ut så här i skrivande stund:


Mätt i CAGR är "AI-bolaget" C3.ai vinnare men mätperioden är så kort så det blir sannolikt missvisande på alla sätt.

Mitt äldsta innehav Microsoft som jag har ägt i 6 år, har en finfin CAGR på +21,2 % exklusive utdelningar (varför har inte nätmäklarna stöd för avkastning inklusive utdelningar?) vilket är imponerande för ett sådant stort bolag tycker jag.

Swedencare som jag ägt i drygt 2 år imponerar med en CAGR på hela +112,2 % men 2 år får nog anses vara ganska kort mätperiod det med.

CAGR i all ära men absolut avkastning i kronor sägs vara kung i många sammanhang så hur ligger det till där?


Portföljens främsta kassako tycks vara Swedencare men då ovanstående resultat redovisar orealiserad vinst så är det inte hela sanningen (varför har inte nätmäklare stöd för totalavkastning inklusive vinsthemtagningar?).

Historisk avkastning?

"Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning"

Hur mycket växlar ska man dra utifrån historisk avkastning oavsett hur man mäter? Till att börja med så säger det inget om framtida avkastning då den inte går att förutse utifrån historik utan möjligen kan man gissa/hoppas på positiv avkastning utifrån förväntningar/prognoser/hopp om tillväxt och/eller uppvärdering.

Däremot kan det vara intressant att reflektera över om avkastningen har korrelation med ens strategier och metoder. År 2020 så började jag i större utsträckning sluta med vinsthemtagningar om aktien skenat iväg och har istället ökat efter starka rapporter, dvs i praktiken ökat i "vinnarna". Detta avspeglar sig i tabellen ovan i form av att Sea, Crowdstrike och Fiverr ligger i topp avseende orealiserad absolut vinstandel.

Det förefaller som att det finns många "vinnare" i portföljen men mätperioderna är som regel ganska korta så det går inte att fastställa huruvida något bolag kommer att bli/är nästa Amazon eller Netflix och ge upp till 100 x insatsen. I fallet Amazon så har aktien haft drawdowns på nära 90 % vilket sannolikt fått de flesta tidiga investerare att överge skeppet.

Jag tror att man får nöja sig med att investera i bolag som *kan* bli morgondagens vinnare och sedan följa upp hur bolaget presterar och behålla/öka så länge det går åt rätt håll och vinnarpotentialen fortfarande finns där. Visar det sig sen att bolaget knappast kommer att ta en pallplats i sin genre så är nog det bästa att göra exit så att det inte blir en långdragen surdeg.

Denna typ av strategi kan nog knappast bokas som defensiv då risk/reward är svårare att sia om jämfört med traditionell värdeinvestering, eller? Är anfall bästa försvar? Är det bättre att vinna en rolig match med 7-5 jämfört med 1-0 via tråkigt defensivt spel a la Grekland 2004?

Hur tänka framåt?

När jag köper in ett bolag i portföljen så är förhoppningen att jag hittat "morgondagens vinnare" och att bolaget ska få vara i portföljen tills vidare så länge det är och känns som en vinnare. Ofta börjar jag med en mindre andel i en aktie som sedan får växa av egen kraft, som exempelvis i fallet Kahoot!. Sedan kan jag tänka mig att öka i takt med att min conviction stärks och/eller om bolaget går som tåget, dvs Business Ztrength är stark eller ökar fint.

Strategin kan med andra ord inte bokas på buy and hold utan snarare buy and evaluate Business Ztrength. I fall där värderingen skjuter iväg utan att något fundamentalt har hänt kan det hända att jag fortfarande tar hem lite vinst men det är främst i bolag där min conviction inte är så stark ännu och ett exempel i närtid är C3.ai där jag realiserade en vinst på ca 50 % av GAV då aktien gjorde en parabolisk kursrörelse några dagar efter IPO utan synbar fundamental anledning. Just i detta case vill jag lära mig mer och bolaget har inte lämnat en kvartalrapport än som noterat bolag vilket lär ge lite mer kött på benen sen.

De flesta av mina innehav i Global Future handlas på historiskt höga värderingsmultiplar så en tanke har slagit mig att jag kanske borda skala ner lite för att minska risken något framåt. Men samtidigt så går bolagen bättre än någonsin och deras framtid känns god såväl som spännande. Jag tror att det kommer att krävas en hel del av bolagen under 2021 för att uppfylla de förväntningar som finns inbakat på dagens kursnivåer och jämförelsetalen för 2020 blir tuffa att utgå ifrån. Så sannolikt så kommer det bli stora rörelser vid rapporter och risk/reward på kortare sikt är knappast optimal. Men samtidigt är inte att hålla större kassa något som passar mig för ett långsiktigt sparande och jag har märkt av känsla av FOMO vid de få tillfällen jag har haft en större kassa.

Så "plan A" framåt för min del är att löpande analysera nyhetsflödet för mina innehav och sedan syna Q4:orna för att bilda mig en bättre uppfattning om hur bolagen ser på 2021 och framåt. Om räntan skulle fortsätta stiga i större utsträckning så får jag ta en funderare på hur det kommer att slå på tillväxtbolagens värderingsmultiplar och det skulle kunna föranleda omallokeringar till mer defensiva innehav möjligen.

Oavsett så fortsätter min jakt efter morgondagens vinnare och sedan jag skrev merparten av detta inlägg har jag hittat några nya kandidater som jag ber att få återkomma om.

Hur tänker du kring vinnare, nu såväl som framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Bild av klimkin från Pixabay

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-10

Ebbas Snöboll 2021

Min 16-åriga dotter Ebbas aktieportfölj lyder under namnet "Ebbas Snöboll" och jag brukar en gång om året numera redovisa innehav och resultat, så varför inte nu då vi står inför ett nytt spännande (börs)år?

Ebbas Snöboll 2021

Vad hände med min snöboll husse? - Freya Thelenius, 2 år gammal pudel

År 2020 blev ett lyckosamt år för Ebbas portfölj då huvudförvaltare pappsen styrde om innehaven delvis mot disruptiva corona-vinnare under året. Ebba kommer med inspel till portföljen då och då men i huvudsak så sköter jag numera förvaltningen som sagt.


Årsresultatet blev fina +37,8 % vilket är riktigt bra tycker jag för en portfölj som består av 40 olika innehav. Global index i SEK slutade året på ca +3 % så oavsett strategi får nog 2020 års resultat bokas in på alfa-kontot i alla fall.

Den riskjusterade avkastningen är även den klart godkänd tycker jag och CAGR sen starten i oktober 2014 närmar sig +20 % vilket också får anses vara riktigt bra även om mätperioden är något kort i sammanhanget fortfarande.
 
Att ha tredubblat pengarna sen starten är förstås trevligt även om det inte säger något om utvecklingen framåt förstås. Men hur ser då portföljen ut i skrivande stund?

Portföljen "Ebbas Snöboll"

I skrivande stund så består Ebbas portfölj av 40 innehav där en del bolag har hängt med sen tiden vi körde konceptet Månadens aktie. Länge var det en mix av värde- och tillväxtbolag men sen något år tillbaka så har andelen tillväxt utökas.

Sektorfördelning


Ebba gillar kvalitetsprodukter och starka varumärken varav kategorin Premium Products har klart störst andel i portföljen. Även Gaming, MedTech och Förnybar energi har större andelar.

Geografisk allokering


Geografiskt sett till respektive bolags huvudsäte så är portföljen underviktad USA och överviktad Europa, Asien och Mellanöstern (läs: Israel). Närmast till hands är kanske att byta lite Europa mot Asien när tillfälle ges?

Innehav

Är ni nyfikna på portföljens 40 bolag? :-)


Den trogne läsaren känner igen en hel del innehav från mina portföljer men noterar även andra bolag som Dior, Netflix, Zalando med flera som Ebba själv har valt ut.


Samlingen med "baggers" har utökats sen sist även om jag främst fokuserar på bolagens utsikter framåt oavsett GAV.

Breaking news! Årlig genomgång tillsammans med Ebba

"Pappa, jag är på bra humör - vi kan gå igenom min portfölj om du vill?"

5 sekunder senare..."EA? Sims flyger inte längre och bolaget rear ut expansioner som ingen vill ha - Sälj!"

"Danone och Carrefour ser inte bra ut. Jag dricker inte ProViva längre, sälj båda."

"Har jag HM fortfarande? Sälj den lilla del som är kvar".

"Jag vill öka i förnybar energi, vilka andra bolag finns? Array inom solenergi? Kör på den!"

"Så du tycker jag ska öka i Asien? JD.com? En liten andel i så fall och sälj direkt om det blir struligt politiskt."

"Kahoot gillar jag, öka i den!"

"Jag vill gärna även ha något bolag som är underleverantör till mRNA-bolagen, har för mig att det ska finnas ett amerikanskt?" (Pappa lovar att göra lite research)

Men andra ord blir det lite omallokeringar veckan som kommer... :-)

Slutligen

Ebba har inte så många år kvar av sparande innan eventuella uttag skulle kunna bli aktuella i form av körkortsbidrag, studiebidrag eller del av kontantinsats till lägenhet. Om något av dessa skulle bli aktuella så kommer medel att förflyttas till räntekonto istället men jag ser hellre en fortsatt stor aktieexponering fram till dess i rådande ränte- och börsklimat.

Jag kan nämna att min utflyttade son som är drygt 4 år äldre än Ebba har kvar en del av sitt barnsparande i en aktieportfölj som i mångt och mycket liknar den ovan och som jag förvaltar åt honom tills vidare.

Vad tror du om Ebbas portfölj och hur ser ditt barnsparande ut?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-03

Global Multi Strategy Årsresultat 2020

Börsåret 2020 har passerats och det är dags att redovisa mina portföljer och strategier som ingår i Global Multi Strategy (GMS) och hur dessa klarat sig mot alternativa fondinvesteringar.

Det gångna året har varit smått galet på många sätt och det gäller inte minst olika händelser på världens börser. Inledningen på året var stark för min del men sedan skulle det börja storma. Från mitten av februari till mitten/slutet av mars ungefär så fick vi uppleva en snabb och kraftig nedgång som var prövande för börspsyket.

Jag hade en stomme av "stabila" utdelande bolag vid ingången av "corona-stormen" och mitt huvudsyfte till det var att begränsa risken i form av att utdelningarna skulle utgöra "kudde". Dock visade det sig att få utav dessa bolag skulle utgöra någon kudde och de tog mer stryk än mina tillväxtorienterade bolag.

Detta fick mig att ta klivet över fullt ut och satsa i huvudsak på tillväxtbolag och strunta helt i utdelningar. Övergången var smärtsam inledningsvis då jag realiserade förluster nära botten och jag fick amortera ner min belåning. Under ett kort tag hade jag en kassa på ca 10-20 % men lyckligtvis investerade jag den relativt fort över några veckors tid och jag var åter fullinvesterad under senare delen av maj.

Den fjärde versionen av min Global Multi Strategy var nu sjösatt och den består av den offensiva tillväxtportföljen Global Future, den "kvalitetsinriktade" tillväxtportföljen Global Quality samt mitt fria sparande hos olika nätmäklare som går under samlingsnamnet Global Liberty. Totalt handlar det om ca 60-70 olika aktier att jämföra med 97 stycken som jag hade vid årets början.

Jag utvecklade lite olika enkla modeller under året för värdering och beslutsstöd för köp och sälj. Dessa har jag använt ganska disciplinerat i kombination med magkänsla och jag tror det har påverkat resultatet positivt.

Undertecknad presenterar stolt:

Global Multi Strategy Årsresultat 2020


Årets värdeutveckling landade till slut på +30,5 % vilket är något lägre än fjolårets +36,5 % men skyhögt över mitt avkastningsmål som är 15 % i CAGR. Sen starten av GMS för fyra år sen så ligger den årliga avkastningen på +17,3 % vilket jag är mycket nöjd över.

Bästa portfölj? Global Future!


För fjärde året i rad så blev min bästa portfölj Global Future och jag lyckades med magiska +102,1 % i årlig avkastning!
 

Global Future är min äldsta portfölj och dess CAGR sen start är nu drygt 20 % vilket jag är riktigt nöjd och stolt över. Jag har testat olika strategier genom åren men tycker mig ha hittat rätt i att investera i "framtidens bolag". Årets uppgång är till hälften bestående av uppvärdering respektive tillväxt och den förstnämnda får nog till viss del bokas på flyt.


Portföljens risknivå är ganska fin den med även om 2020 har varit ett volatilt år. Max drawdown noterades på -32,73 procentenheter från februari till mars vilket är mycket men helt ok med tanke på omständigheterna och portföljens offensiva inriktning tycker jag.

Portföljen har bestått av ca 30 bolag genom året men omsättningen har varit hög då jag omallokerat friskt i omgångar så många bolag har bytts ut mot nuvarande uppställning enligt ovan.

---

Mitt fria aktiesparande i form av Global Liberty landade på +19,6 % och mitt stora tjänstepensionssparande Global Quality+12,2 % vilket också är godkända resultat i min bok. Även för dessa portföljer har omsättningen varit hög då det omallokerats friskt, speciellt efter marsbotten som sagt.

Lönar sig stockpicking?

Alla vi som investerar direkt i aktier bör ställa oss frågan om det är lönsamt utöver att det är roligt och lärorikt. Jag jämför mig med två olika fondportföljer varav en av dessa är Global Future Funds som startades under detta år för att bättre spegla min numera tillväxtorienterade strategi. Sen några år tillbaka jämför jag mig även mot en samling globalfonder som huserar i portföljen Global Funds.


Som synes ovan så har min multi-strategi lönat sig i år och jag tycker att jag kan boka in en del "alfa" i detta. Jag tror att 2020 går till historien som ett år där stockpicking gjorde extra stor skillnad. 

Förvaltarna bakom Coeli Global och Tin Ny Teknik har haft mycket fina år och gör sig förtjänta av respekt och såväl som höga avgiftsuttag.

Vi som investerar globalt har haft valutamotvind i år och det kanske syns särskilt i globala indexfonder som ofta har en dollarexponering på nära 60 %. Globalt index lyckades ändå ge lite positiv avkastning till slut i alla fall, se SPP Global och LF Global ovan.

Zoomar man ut och jämför CAGR så blir det mer jämnt men även på både 3 och 5 år så ligger mina portföljer bra till jämfört med fonderna.


Min GMS balanserar mellan aktiv och passiv förvaltning men under året så tog jag steg åt "fokus" då innehaven minskade från 97 till 65 som sagt.

2021?

Hur tänker jag då inför 2021? Jag fortsätter med min modell Business Ztrength och utvärderar bolagen löpande, speciellt vid rapporter. Överlag är värderingarna höga för mina bolag så det finns en uppenbar risk för rekyler.

Aggregerat handlas GMS till EV/S 15 (ntm) givet att tillväxten blir nästan 35 % enligt estimaten. Om inte värderingsmultiplarna tar för mycket stryk så finns det chans att mitt mål på 15 % årlig avkastning kan infrias även 2021 i teorin.


Jag har som ambition att utöka andelen mot Hälsa och (grön) Energi då jag tror dessa sektorer kan få ett bra år och även utvecklas väl på längre sikt.


När det gäller geografisk allokering är jag nöjd med undervikt USA och övervikt Sverige jämfört med globalt världsindex. Om möjligt ska jag försöka öka exponeringen mot Asien då jag tror Emerging Markets kan få ett relativt bra år.


Mina 65 case har levererat fint under 2020 och förhoppningsvis kan de leverera alfa även under 2021.

Hur har det gått för dig 2020 och hur ser din strategi ut framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdat
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.