Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2018-10-28

Skuldsättning - viktig parameter i tider av oro?

Jag är ingen större fantast av den socialdemokratiska politik som förts de senaste åren men jag kan minnas eran när Göran Persson styrde landet att det fanns en del positiva inslag ändå. Hans måtto "den som är satt i skuld är icke fri" har vissa poänger och statens finanser stärktes under hans styre som jag minns det vilket jag tycker var bra.

Länder som USA och Japan har växande skuldsättning vilket får mig att undervikta min exponering mot deras valutor jämfört med index.

Men hur är det då med ett bolag, vilka krav ska man som investerare ställa på

Skuldsättning?


I ärlighetens namn så tittade jag inte på ett bolags skuldsättning när jag började samla utdelningsaktier för ett antal år sedan. Men med tiden och i synnerhet när jag träffade bloggaren Framtidsinvesteringen så har det blivit en allt viktigare parameter för mina bolag i portföljerna.

Det finns lite olika sätt att mäta skuldsättning på och jag är långt ifrån expert på dessa. Jag tänker att ett bolags återbetalningsförmåga är det som spelar störst roll om räntan stiger i kombination med allmän oro på börser och kreditmarknader. Ett av de mer vedertagna måtten för detta är:

 Net Debt / EBITDA

Det är nog inget perfekt mått men det är ofta ganska lätt att hitta det via screeners eller via andra datakällor. Skulle jag konstruera ett eget mått för ändamålet så tror jag nettoskuld / fritt kassaflöde vore intressant då detta borde ge en än bättre fingervisning om faktisk amorteringsförmåga.

Men oavsett detta så jag väljer att mäta Net Debt / EBITDA av praktiska skäl och som av en händelse så har jag gjort det för alla mina innehav samt infört verktygsstöd för detta. Som främsta datakälla har jag använt 4-traders men i vissa fall Introduce eller egna beräkningar efter det aktuella bolagets senaste rapport. Det finns en viss risk för felaktigheter så ta uppgiften med en nypa salt och påpeka gärna om någon uppgift förefaller vara helt åt skogen.


Sorterar jag efter högst skuldsättning så hittar vi fastighetsbolag högst upp vilket kanske är föga förvånande? Andra bolag som sticker ut är AB Inbev som faktiskt sänkte sin utdelning i veckan för att istället försöka minska skuldsättning vilket förefaller vara ett vettigt beslut.

Ett annat bolag vars höga skuldsättning förvånade mig är Toyotas men den ser ut minskas framåt förhoppningsvis.

Men vad är då en hög skuldsättning? Enligt Investopedia så är nivåer på 4-5 alarmerande högt med stora risker till följd av detta. Nämnda Framtidsinvesteringen har ett ganska konservativt krav på max 1 x vilket skulle diskvalificera drygt 40 % av mina bolag.

Jag har inte satt någon specifik gräns ännu men jag kommer att beakta skuldsättning vid månadssparande och återinvestering till förmån för de med lägre skuldsättning.

Skuldfritt bolag, dvs ett med nettokassa är en meriterande egenskap och jag kan konstatera att nästan 40 % av mina bolag har nettokassa av varierande storlek vilket känns bra. De bolag som inte har en redovisat nyckeltal enligt ovan visas med streck och det tycks handla om finansiella bolag som banker och försäkringsbolag i huvudsak.

Hur ser du på ett bolags skuldsättning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Introduce
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-24

#uppesittarkväll oktober 2018

Dagen före lönedagen och det är dags för #uppesittarkväll!

Börserna tycks fortsätta sin nedgång i stort så jag tycker att det finns en hel del prisvärda case att öka i för närvarande. Jag har börjat kika mer på bolagens skuldsättning då denna sannolikt kommer att spela roll utifall räntorna fortsätter att stiga.


Kikar jag i min globala utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL så ser jag att det amerikanska micro cap-bolaget PetMed Express har rört sig mot nästan 4 % direktavkastning.

Bolaget kom med en i mitt tycke hyfsad rapport i veckan och jag tycker nog att estimat för vinsttillväxt framåt borde kunna hålla sig på tvåsiffrigt fortfarande. P/E-talet ligger på ca 13 och bolaget har nettokassa vilket jag gillar. Minus är kanske att anskaffningskostnaden per kund ökat då konkurrensen i sektorn blivit tuffare. Men jag gillar "djursektorn" så $PETS får bli mitt val för månadssparandet denna gång.


Jag brukar även sätta in en liten slant i min nordiska småbolagsportfölj och denna månad passar jag på att öka i Beijer Ref som har backat rejält sen rapport. Jag tror på bolaget både i det korta såväl som i det långa perspektivet även om P/E-talet är lite högt fortfarande.

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-21

Hur global är du?

Jag gillar att ha ett globalt perspektiv i många avseenden och mina aktieinvesteringar är inget undantag från detta.

Du kan förvisso få en global exponering via svenska exportbolag men det är inte alltid dessa känns tilltalande fundamentalt. Så att ha en stor andel utländska bolag känns för mig vettigt på alla sätt då du har 10 000-tals aktier att välja mellan.

Att du redan via din anställning och bostad har en stor exponering mot svensk ekonomi brukar vara ett argument för att sprida riskerna globalt och det köper även jag. Så en fråga man kan ställa sig är då således:

Hur global är du?


Ett enkelt och billigt sätt att få en global exponering är via en global indexfond men är det optimalt avseende allokering mellan regioner och länder?

Smaka på 62 % USA och 8,5 % Japan, är det något du önskar?

Att ha en så pass stor exponering mot ett land och en valuta känns för mig lite tveksamt och just dollarn är jag lite skeptisk till på sikt då balansräkningen för den amerikanska staten inte är någon höjdare tycker jag avseende skuldsättning.

Japan tycks kanske resa sig ur den långa dvalan som landet befunnit sig i minst 20 år men även här är skuldsättningen skyhög och demografiskt ser det inte speciellt tilltalande ut heller.

Vad är då en vettig regional allokering för en global strategi?

foto från sista sidan i boken Factfulness (Rosling)

När jag läser boken Factfulness så tänds hopp om ökat välstånd för tillväxtregioner och dessa ser att ha en spännande demografisk- såväl som ekonomisk utveckling framåt. Även om jag inte har läst klart boken än kan jag ändå starkt rekommendera den.

Bloggkollegorna Gustav och Framtidsinvesteringen förespråkar tillväxtmarknader som Asien och Afrika vilket låter vettigt sett till tillväxtmöjligheter finns det någon hake? Vi har sett i närtid hur tillväxtmarknader tar stryk och dess valutor likaså då många utav dessa länder har skuldsättning i dollar.

Jag landar i att en stor andel Sverige inte är så fel ändå även om vi har våra utmaningar framåt. Vidare gillar jag Kanada som förefaller vettigt på många sätt och även Tyskland vars ekonomi jag tror står väl rustad framåt. Till slut vill jag även ha en hyfsad exponering mot tillväxtregioner men inte för stor andel i absoluta tal.

Kikar vi på min regionala exponering i min globala multistrategi så ser den ut så här:


Mina 108 bolag återfinns i 27 olika länder sett till respektive bolags huvudsäte.

Jämför jag mig mot Avanza Global (uppgifter från sista september) så ser det ungefär ut så här:

Avanza Globalz2036 GMSRelativ skillnadAbsolut skillnad
Nordamerika65.6%37.8%0.6 ggr-27.8 %-enheter
Europa21.4%48.7%2.3 ggr27.3 %-enheter
Asien ex Japan1.9%7.4%3.9 ggr5.5 %-enheter
Japan8.4%1.0%0.1 ggr-7.4 %-enheter
Australien/Nya Zeeland2.5%1.4%0.6 ggr-1.1 %-enheter
Latinamerika0.1%2.6%26.0 ggr2.5 %-enheter
Afrika/mellanöstern0.2%1.2%6.0 ggr1.0 %-enheter


Av tabellen kan man avläsa att jag har kraftig relativ övervikt mot Latinamerika, Afrika/mellanöstern, Asien ex Japan och Europa inkl. Sverige. I absoluta tal så är det Europa som sticker ut rejält och valutamässigt så är det en stor exponering mot EUR och SEK.

Relativt så tror jag som saft att det är vettigt att övervikta mot tillväxtregioner på sikt men att ha en absoluta exponering på en "lagom" nivå totalt sett.

Största relativa undervikten är mot Japan följt av Nordamerika och Australien/Nya Zeeland. Då jag är skeptisk mot dollarn på sikt så känns det vettigt att ha stor undervikt även om det finns många fina bolag i USA. Japan tror jag också kan få problem över tiden av orsaker jag nämnt ovan så även här känns det vettigt med undervikt.Tycker att det är en ganska häftig känsla att äga bolag över hela världen och kanske är det vettigare att välja 100 favoriter än att köpa de 1 500 största bolagen via en indexfond?

Hur global är du?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-18

Gravity - dags att lyfta?

Då ett utav mina asiatiska innehav var på väg att bli utköpt från börsen så passade jag på att sälja av det även om det blev med en viss rabatt mot budkursen. Men med en finfin kortsiktig vinst på 50 % så blev det bara en studs på kassan då jag valde att plocka in ett annat bolag från samma region, nämligen:

Gravity (GRVY)


Det sydkoreanska gamingbolaget är noterat på Nasdaq och är av storleken globalt micro cap.
"Gravity Co., Ltd. is a globally known online game company that was founded on April of 2000, during infancy of Korean gaming industry." http://www.gravity.co.kr/en/about/summary/ceo.asp
Det jag gillar främst med bolaget är den fina exponeringen mot asiatiska marknaden såväl som mot andra tillväxtmarknader. Till detta så handlas bolaget till modesta P/E-talet 8 vilket är mycket lågt i gamingsektorn. Tyvärr är det lite svårare att hitta bolagets nyckeltal men jag tolkar det som bolaget har nettokassa och tuffar på i närtid med fin lönsamhet.

Deras spel ska erkännas att jag har sämre koll på men Ragnarok verkar vara flaggskeppet som förefaller vara mycket populärt.

På minussidan så har jag redan erfarit att aktien är väldigt volatil och handlas med låg omsättning och med stor spread. Detta spelar mindre roll om man är långsiktig så allt som allt som fick bolaget en hyfsad andel i min globala framtidsportfölj som ni ser nedan.Bolagets spelkatalog är nog ganska tunn om man jämför med de stora jättarna i branschen och det kanske är den största risken här. Vidare har kursen halkat söderut rejält detta år vilket gör att P/E-talet är lågt så marknaden kanske inte är övertygad om att bolaget ska lyfta framåt. Tänker ändå att risk/reward kan vara hyfsad på dessa nivåer då bolaget ändå är lönsamt i närtid och huvudspelet tycks ha lång livstid. Vill man fördjupa sig lite så finns en hyfsad färsk artikel på Seeking Alpha.

Vad tror du om Gravity?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, Bolagets sajt
Bildkällor: Pixabay, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-14

Börsen: Berg-och-dalbana?

De senaste veckorna har det varit extra svängigt på börsen och mestadels nedförsbacke. Att börsen beter sig som en berg-och-dalbana - är det ett problem?


Svängningarna eller volatiliteten brukar bokas på risk och visst är det nog skönt mentalt om det inte svänger för mycket en dag till en annan?Tittar jag tre år bakåt i min globala multistrategi så svänger det till lite ibland och senaste veckan tycks ha bjudit på det största fallet än så länge (max drawdown).


Lägger jag på OMXS30 att jämföra med (tyvärr erbjuder inte Nordnet jämförelseindex inklusive utdelningar) så anar man ändå mindre svängningar för mina strategier samt klart bättre avkastning.

Jag skulle nog kunna minska svängningarna med utökad diversifiering i form av andra tillgångsslag men är det värt det? Hade jag haft en kortare placeringshorisont så skulle jag nog göra det men då jag gissar på minst 10 år innan första uttaget så är väl totalavkastning viktigare än låg volatilitet?

Jag gissar att mina strategier erbjuder hyfsad totalavkastning och till något lägre volatilitet än den svenska börsen och uppnår jag detta även framåt så är jag nöjd.


Oavsett svängningar så är det motiverande att kassan fylls på löpande av de frekventa utdelningarna tycker jag.


Att titta på portföljerna via mitt verktyg MyDividends är roligare än via nätmäklarnas portföljsidor då jag slipper se GAV och annat "brus".

Hur känner du när börsen svänger mycket?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet
Bildkällor: Nordnet, Pixabay, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-11

Swedencare - bet på hygieniskt bett

I tider av allmän börsoro så kan det vara läge att passa på att köpa bolag som du tror kan bli vinnare på sikt men där kursen rusat iväg lite väl mycket.

Då jag tror starkt på megatrenden kring humanisering av djur så har jag i dagarna passat på att öka i ett utav mina tre bolag som hör hemma i nämnd kategori;

Swedencare


"Swedencare’s affärsidé är att erbjuda den globala husdjursmarknaden en bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa, distribuerade till veterinärer, djuraffärer och apotek genom ett effektivt distributionsnät i egen regi kompletterat med lokala återförsäljare.
I mer än femton år har vi på Swedencare utvecklat vår unika och patenterade munhygienprodukt ProDen PlaqueOff® vilken distribueras över hela världen i nästan 50 länder! Vi fortsätter att i hög takt öppna upp nya länder och marknader med produktlanseringar från PlaqueOff® sortimentet." https://www.swedencare.se/#about-us

Det svenska bolaget inriktad mot munhygien för hundar och katter fångade mitt intresse för drygt ett år sedan när jag var på ett småbolagsevent anordnat av SvD Börsplus. Jag plockade in en liten provpost dagen efter i min lilla småbolagsportfölj och där har den vuxit till det största innehavet.

Bolaget kom in med en finfin Q2:a och det känns som tillväxtmöjligheterna är goda framåt. På minussidan utöver att kursen rusat mot himlen är att patentet på huvudprodukten börjar att gå ut från 2021.

P/E-talet är nu ca 35 på 2018 års estimat vilket inte kan bokas på lågt men med PEG på 1,6 så tycker jag det är värt med en större "stek" än innan.

Bolaget blev omnämnt nyligen i Petruskos Fondpodden av fondförvaltaren Catrin Jansson.Så jag bytte ut Data Respons till förmån för Swedencare i min framtidsportfölj Global Future där jag tycker bolaget passar in fint tillsammans med Zooplus.

Köper du något i börsfrossan?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, Introduce
Bildkällor: Photo by Jamie Street on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-07

Mina förlorare

Att skriva om sina vinnaraktier brukar kännas lätt och ledigt men hur är det med...

Mina förlorare


"Cut your losses short..."

"Cut your losses short..." brukar det heta men ofta är det lättare sagt än gjort.

Jag använder ingen stop loss i mina strategier utan så länge jag tror på bolaget på lång sikt och det passar in i portföljstrategin så behåller jag förlorare. Det kan hända att jag minskar positionen men en liten del tycker jag kan vara vettigt att behålla även om det inte ser så kul ut med den relativa utvecklingen.

Inträffar det något som förändrar utsikterna för bolaget så har jag inget problem med att vräka ut allt med badvattnet och det ska erkännas att det kan vara skönt att slippa se förlorare i portföljen.

I fallet Clas Ohlson så gillar jag verkligen bolaget och deras koncept och även om det kan bli sämre innan det blir bättre så tror jag på bolaget på lång sikt. Men då även jag inser att bolaget har motvind för närvarande så har jag skalat ner innehavet så att det endast har ca 0,3 % vikt totalt.

I fallen Gold Fields och YY så får man räkna med stora svängningar då kombo guld respektive tillväxtmarknad/Kina ger spänning i tillvaron.

PetMed Express tror jag på utifrån megatrenden om humanisering av husdjur och jag har inte sett några fundamentala varningstecken. Nedgången kan nog delvis förklaras med rädsla för att Amazon slår sig in i detta segment men det återstår att se om så blir fallet och dess konsekvenser.

Pandora och Oriflame slåss mot vikande resultat såväl blankare och innehaven får nog bokas på utdelningscase alternativt värdefälla. Jag ger bolagen ett tag till i alla fall.

Siltronic är väldigt volatilt kan jag konstatera men då det ser attraktivt värderat ut på pappret så behåller jag tills vidare.

AQ är mer av en bevakningspost men kanske ligger närmast ett byte utav mina förlorare.

Hur gör du med förlorare?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet
Bildkällor: Shareville, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-05

Nytt verktyg: Leverage Calculator

Då belåning av värdepapper är på tapeten denna vecka med anledning av Avanzas nya erbjudande så har jag gjort ett snabbhack i form av ett nytt verktyg som kan underlätta för den som är intresserad.

z2036 presterar stolt:

Leverage Calculator

Matematiken är trivial men av någon okänd anledning så bjussar inte nätmäklarna på dessa nyckeltal vad jag har sett.

Viktigt är att hålla reda på avståndet till överbelåning och det finns en indikator hos Nordnet åtminstone hur du ligger till. Då jag inte nyttjar belåning hos Avanza så kan jag inte svara på vilket stöd de har för att hålla reda på nivå av belåning i förhållande till ett ödesdigert "margin call".

Belåning kräver kunskap och extra bevakning av portföljen så om du är frestad att testa så läs på ordentligt och sov ordentligt på saken innan du fattar beslut. Vid minsta tveksamhet: avstå!

Jag använder själv belåning sen ett par år tillbaka och försöker balansera belåningsgraden kring 16,67 % vilket ger en hävstång på 1,2 gånger eget kapital. Då jag får månatliga utdelningar och sparar regelbundet så kan jag växla till amortering av värdepapperslånet relativt snabbt tänker jag. Vidare har jag en hyfsad likvid buffert för oförutsedda händelser som jag skulle kunna nyttja för extra amortering om det skulle krisa sig rejält för mina belånade aktier.

Vad tycker du om belåning och vilka risker/möjligheter ser du med tillgång till "billig" belåning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-03

Bokrecension: Bygg en förmögenhet - Investera i investmentbolag

Investera i investmentbolag - är det vettigt och bra? Om du söker svaret på den frågan så kan jag starkt rekommendera Marcus Fridells bok:

Bygg en förmögenhet - Investera i investmentbolag


Som undertiteln antyder så handlar denna bok om investmentbolag och om varför man ska investera i dessa.

På drygt 200 sidor går författaren igenom det mesta som är värt att veta om investmentbolag och med störst fokus på de största svenska bolagen som exempelvis Investor och Industrivärden.

Jag uppskattar verkligen de matematiska exemplen där en viss sparkalkylator har legat till grund för beräkningarna vilket värmer mitt (spar)hjärta. Att få reda på vilken förvaltningskostnad respektive investmentbolag har är klart intressant med - vad betalar du för förvaltningen hos Kinnevik?

Särskilt fokus ges till fenomenet substansrabatt och vilka fördelar du får som investerare utav den.

Vad som hade tagit boken till ännu större höjder hade varit ännu mer information om utländska investmentbolag och amerikanska closed-end funds, men det kanske öppnar för en fortsättning?

Jag tycker boken är mycket läsvärd och att den förtjänar en bred läsarkrets. Möjligen kanske den kräver lite grundläggande kunskaper om aktier men jag tror nog även en nybörjare har mycket att hämta oavsett.

Investerar du i investmentbolag och varför?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.