Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2015-10-31

Månadsrapport oktober 2015

Börserna har stängt för denna månad och en sammanfattning över perioden är på sin plats.

Portföljutveckling
Överlag har alla familjens portföljer utvecklats väl och i linje med index då oktober bjudit på en rejäl uppgång på nästan 10%.

I huvudportföljen Global Dividend har det tillkommit tre innehav: BASF, Tobin properties och Realty Income och den ser nu ut så här:Portföljen har nu nått sitt tak för antal innehav, det vill säga 35 stycken. Många tycker nog att det är får många men jag tycker nog att det är hanterbart än så länge. Faktum är att det finns aktier man är sugen på att plocka in men någon övre gräns kanske är bra att ha.

Det jag gjort istället är att ändra inriktning något i min pensionsportfölj till mer fokus på tillväxt och framtida potential så denna månad fick Starbucks och Disney byta ut Munich Re. Funderar på Google och Amazon framöver men vi får se.

Bäst i familjen är sonens portfölj då hans Blizzard och Microsoft gått bra bland andra.Privatekonomi
Bytte bolånebank i veckan vilket frigör lite till mer sparande samt det första återköpet av fyra fribrev gick igenom och kommer att placeras i pensionsportföljen.

Den BRF som jag är medlem i går som tåget i och med de låga räntorna och en avgiftsfri månad väntar i december samt en sänkning för 2016 med 5%. Som ensam medlem tycker jag att vi borde öka amorteringstakten istället och jag ska sätta ihop ett material som förklarar fördelarna med amortering inom BRF till nästa stämma.

Bloggen och Twitter
Nytt ATH i antal sidvisningar vilket är inspirerande. Många andra bloggare har länkat och retweetat tweets vilket uppskattas mycket (ingen nämnd ingen glömd). Att bli omnämnd på Avanza är smickrande och det ska bli spännande att se vad de hittar på framöver.

Är uppe i 43 följare på Shareville och det tycks som min SmallCap-portfölj drar mest intresse, kanske för att den är upp nästan 30% på tre månader. Den portföljen är väldigt liten i absoluta mått vilket kan vara bra att veta innan man går "all-in" och jag kommer sannolikt berätta lite mer om innehaven framöver.

Jag har fått förfrågan om att hålla föredrag om utdelningsinvestering vilket känns hedrande så nu kanske man måste lära sig det på riktigt :-)

Framåt funderar jag på en ny version av verktyget Mina utdelningar, önskemål mottages tacksamt.

Inlägg kring statslåneräntan lär det bli och funderar på ett verktygsstöd där med om intresse finns.

Vad vill ni se mer/mindre av?


2015-10-30

Another bank bites the dust?

"Kan du skriva på några papper här?"

"Ska vi byta bank nu igen?" *suck*

"Nja, bara bolånet så du behöver inte byta kort eller koder"

"Hur mycket sparar vi?"

"Minst 4 punkter och 15 extra första året"

"Jaha, jag skriver väl under då"

En relativt vanlig scen från äktenskapet Thelenius de senaste åren.

Sen min jag gjorde slut med min storbank så har jag spritt banktjänster brett och vitt och drar mig inte för att komplettera eller byta om det finns bättre villkor någon annanstans.

För sparande så är Avanza och Nordnet de självklara valen men jag har även haft en del depåer och konton hos Skandiabanken då vi har fått lite rabatt på bolånet och de hade ganska bra villkor tills nätmäklarna introducerade minicourtage från 1 kr.

Då jag föredrar att olika tjänster hos olika banker så är en fristående bolånelösning önskvärd vilket få banker erbjuder andra än deras Private Banking-kunder möjligtvis.

SBAB tycks ha hittat tillbaka till kärnverksamheten igen då de erbjuder just fristående bolån till helt ok ränta och utan speciella krav på kringtjänster.

Så en snabb överslagsräkning, ett telefonsamtal, UC samt lite blankettifyllnad så har vi flyttat bolånet till SBAB från Skandiabanken och sparar några punkter. En del sparkapital frigörs som kommer att flytta till depåerna hos Nordnet och Avanza samt till SBAB:s sparkonto som ger 0,8% med fria uttag.


Tydligen får vi 15 extra punkter första året vilket ger lite sköna extra slantar att spara undan. Totalt landar vi på 1,21% vilket är en godkänd nivå för en fristående lösning tycker jag.

Man har läst lite reportage om att SEB ändrat sin utlåningsstrategi dramatiskt vilket än en gång visar på att man inte ska "gifta sig" med sin (stor)bank.

SBAB och Skandiabanken ska ha all heder åt att de erbjuder lån med förutsägbara villkor samt att de inte tar ut någon ränteskillnadsersättning för byte av lån med 3-månaders löptid.

Vi kommer att ha kvar Skandiabanken för några andra tjänster då de är bäst i klassen på kontohantering, kreditkort och livförsäkring samt har gratis Internetbank.

Återstår att se om SBAB:s prisstrategi håller över tiden, annars vet de vad som väntar...


2015-10-29

Tobin Properties - pengarna på banken?

Trodde ni jag hade gett upp preferensaktier?

Nej då, det är de med måttlig utdelning och "evig" löptid jag avstår från numera.

Jag håller mig gärna till segmentet runt 10% direktavkastning då kursvolatiliteten oftast är lägre samt att incitamentet för inlösen är högre då det borde vara en relativt hög kostnad för bolaget på sikt vid fortsatt lågt ränteläge.

Så låt mig presentera en ny kandidat till serien Pengarna på banken?:


Tobin är ett fastighetsbolag likt ALM och Oscar Properties och riktar sig mot köpstarka målgrupper i "High End"-segmentet av bostadsrätter.

Innan vidare läsning så vill jag påpeka att detta är långt ifrån en riskfri placering då bolagets kassa inte ser ut att vara fylld till bredden i de rapporter jag läst på deras hemsida. Så ett eller två misslyckade projekt skulle nog vara utmanande för kassaflödet.

Men om man tittar på risk/reward så tycker jag ändå att 10,5% direktavkastning och incitament för inlösen i "närtid" talar för att ha en liten andel av preferensaktien i portföljen.

Jag har läst igenom bolagsbeskrivning och årsrapport för att hitta villkoren för preferensaktierna och här är utvalda ledtrådar:

Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med den 30 juni 2016 ske genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier av serie A efter beslut av styrelsen.

Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie av serie A ska vara ett belopp enligt följande:
(I) Fram till den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2020 till en kurs per preferensaktie om 110 SEK.
(II) Från och med den första halvårsvisa avstämningsdagen för utdelning efter årsstämman 2020 och för tiden därefter till en kurs per preferensaktie om 130 SEK.

Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019 till och med det sista utbetalningstillfället före årsstämman 2020 uppgå till 7,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 15,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2019.

Från och med det första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020 och för tiden därefter uppgå till 9,75 kronor för varje preferensaktie av serie A per sexmånadersperiod, dock högst 19,50 kronor per år. Justering ska ske i samband med första utbetalningstillfället efter årsstämman 2020.

Innestående belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 20 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den halvårsvisa tidpunkt då utbetalning av del av utdelningen skett (eller borde ha skett, i det fall det ej skett någon utdelning alls).

Källa: http://www.tobinproperties.se/media/Tobin_Bolagsbeskrivning_20141201.pdf

Från uppgifterna ovan kan man göra en tabell och graf på avkastning över tiden.

TidpunktAck. avkastningInlösenUtdelning
2015-125.75N/A5.75
2016-0611.5N/A5.75
2016-1217.251105.75
2017-06231105.75
2017-1228.751105.75
2018-0634.51105.75
2018-1240.251105.75
2019-06481107.75
2019-1255.751107.75
2020-0685.51309.75
2020-1295.251309.75
2021-061051309.75
2021-12114.751309.75


Jag har markerat sannolika inlösentillfällen ovan och redan efter 30:e juni 2016 får man vara beredd på att det kan ske.

Om klimatet för nyemittering av preffar är gynnsamt kan man tänka sig att det blir en "Oscar" dvs att man löser in de befintliga preferensaktierna för 110 (inlösenkurs) och emitterar nya med något sämre villkor. Om det skulle ske så har man i alla fall fått över 10% avkastning på 7 månaders placering vilket inte är illa

O andra sidan så är kassan inte överväldigande om man läser i senaste delårsrapporten:

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 30 734 (95 565) KSEK.

Årligen kostar det 23 miljoner att dela ut till preferensaktieägarna så marginalerna är inte stora. Förvisso så tror jag deras projekt säljer bra och det lär fylla på kassan löpande om än ojämnt framöver gissar jag.

Så andra tänkbara scenarios är inlösen efter stämman 2019 då utdelningen höjs till 15.5 eller 2020 då inlösen ökar till 130 och hela 19.5 delas ut årligen.

Slutsats?
Att köpa Tobin preferensaktie på runt inlösenkursen på 110 ger i alla fall minst 10,5% avkastning och mer på sikt givet att utdelningarna betalas ut som de ska.

Vad tror ni? Har jag missat någon uppenbar risk?

*Brasklapp*******************************************
*Familjen Thelenius ligger lång i Tobin             *
*****************************************************

2015-10-27

Prisa *** här kommer återköp

Ett minimalt steg för mänskligheten men ett betydande för pensionsbranschen i allmänhet och för mig i synnerhet.

Det första återköpet har betalats ut och jag har ett fribrev mindre att administrera.


För ej som inte har hängt med i detta fall så är det alltså tjänstepensioner utanför kollektivavtal, med ett värde på mindre än ca 44 000 samt som inte har haft inbetalningar på tio år som kan återköpas hos välvilliga försäkringsbolag.

Dessa små "skvättar" av gamla tjänstepensioner har gäckat mig mentalt sen jag tog klivet in i pensionsbranschen för tio år sedan.

Utmärkande för tjänstepensioner med lågt värde är att de relativt sett har höga avgifter då det kan vara en fast årsavgift på 240 plus en administrativ rörlig på minst 0,5% utöver ordinarie fondavgifter. Inte lätt att få värdet att växa i sådan motvind.

En extra löneväxling på 10 534 är beställd via min arbetsgivare som då kommer att betala in 11 145 då de är vänliga att skjuta till mellanskillnaden för sparad arbetsgivareavgift jämfört med löneskatt pensionsavsättning. Min tjänstepensionsförsäkring för löneväxling har 0 i fasta- och rörliga avgifter förutom ordinarie fondavgifter och courtage så oddsen för att få pengarna att växa har ökat markant. Växlingen påverkar inte min ordinarie tjänstepension vilket är viktigt att dubbelkolla innan man löneväxlar generellt.

Jag får reservera lite skatt till deklarationen i vår då jag normalt betalar 50% istället för 30% som drogs vid återköpet. Skattekontot erbjuder motsvarande 0,8% ränta så egentligen borde man nog sätta in pengarna redan nu.

Försäkringsbolaget i fråga ovan ska ha en eloge för vänlig och snabb handläggning i ärendet, överträffade alla mina förväntningar med råge.

Incitamenten för försäkringsbolagen att behålla försäkringar med låga värden borde inte vara särskilt höga så återköp blir troligen win-win för bägge parter.

One down, three to go...

2015-10-25

Månadens aktie: Bus eller godis?

Månadens aktie fyller ett år!

För nytillkomna läsare så handlar månadens aktie om att jag väljer ut tre kandidater som sedan barnen får välja bland till deras månadssparande.

Denna månad bad dottern om att ha tema sötsaker på månadens aktie så jag har fått göra lite research utifrån varumärken för att hitta kandidater.

Kandidat #1 - Cloetta

En mängd starka varumärken som talar för sig själva för oss sötsugna.


Kursen har tagit lite stryk på sistone men tror nog att risk/reward från denna nivå är relativt god tekniskt sett. Cloetta lämnar ingen utdelning för närvarande men det kan bli i framtiden kanske?

Kandidat #2 - Mondelez International (ticker MDLZ)

En international gigant inom genren med välkända Marabou och Bassets bland många fina varumärken.


Har följt index (SP500) senaste tiden och ser kanske något dyr ut i det korta perspektivet. Delar ut 1,5% vilket känns relativt lågt men de ser ut att ha god historik av höjningar i alla fall.

Kandidat #3 - Unilever (ticker UL)

Även här en internationell gigant och GB och Ben & Jerry's är nog välbekanta glassmärken för oss i Sverige.


Ganska dyr för närvarande men direktavkastningen är på nästan 3% vilket är bra i kombination med god historik.

Vilka väljer barnen?

Sonen: Jag tar #2 Mondelez då jag gillar deras varumärken bäst och de ser starka ut.

Dottern: Jag tar #3 Unilever då de går bra, delar ut 3% och så älskar jag GB-glass.

Hur har det gått?

Har gjort om sammanställningen så att man kan jämföra respektive barns val mot jämförelseindex samt räknat med utdelningar för en mer rättvisande bild av utvecklingen.

Dotterns valSonens val
Mån.AktieNuUtdUtv.AktieNuUtdUtv.AVA ZUtv.
11-14HM292.50333.009.7517.18%Starbreeze6.9012.250.0077.54%1028311.45%
12-14Clas Ohlson124.50131.255.259.64%Clas Ohlson124.50131.255.259.64%108006.11%
1-15KnowIT52.0054.003.2510.10%KnowIT52.0054.003.2510.10%108235.89%
2-15MQ35.6043.500.0022.19%Betsson101.67141.1011.9450.53%113071.35%
3-15HM362.50333.009.75-5.45%HM362.50333.009.75-5.45%12361-7.29%
4-15Kappahl37.7029.000.00-23.08%Investor339.00317.809.00-3.60%12544-8.64%
5-15CellaVision52.0050.751.00-0.48%CellaVision52.0050.751.00-0.48%12795-10.43%
5-15Ratos57.5051.200.00-10.96%Ratos57.5051.200.00-10.96%12795-10.43%
5-15Atlas232.00208.809.00-6.12%Atlas232.00208.809.00-6.12%12795-10.43%
6-15Industrivärden169.90154.000.00-9.36%Castellum123.30127.200.003.16%12551-8.69%
7-15Walt Disney958.33960.865.700.86%Activision211.86296.555.7042.67%12229-6.29%
8-15NorthWest51.0354.921.2710.11%Saltängen107.50103.002.45-1.91%12263-6.55%
9-15Netflix938.54850.060.00-9.43%Microsoft364.58449.250.0023.22%112851.55%
10-15SHB120.00117.600.00-2.00%SHB120.00117.600.00-2.00%107916.20%
0.23%13.31%-2.59%
AVA ZeroCADSEK6.45
2015-10-2511460USDSEK8.50

Har bytt jämförelseindex mot Avanza Zero då det är kanske det självklara alternativet för månadssparande åt barn.

Man kan konstatera att barnens aktier gått bättre än fonden och sonen sticker ut ordentligt med några riktigt bra "picks" i Starbreeze, Betsson, Activision och Microsoft.

Blir spännande och se hur kommande år kommer att gå.

2015-10-24

Veckan som gått: 2015-43

Tänkte dra igång en ny bloggserie där jag kort reflekterar över gångna veckan, får se om den blir långlivad men kanske kan det vara kul att återvända till senare och förhoppningsvis vara läsvärd i nutid.

---

Mitt "scoop" kring fribrev ser ut att bli mycket lyckat, har fått alla underskrifter från tidigare arbetsgivare och en försäkring väntas återköpas under nästa vecka. Har även fått klartecken från vår personal- och ekonomiavdelning om extra löneväxling.

Fortsättning följer...

---

Vilken vecka för familjens portföljer!

Uppgångar på 3-5% för de flesta av portföljerna känns inte fel, eller?

Tyckte Marcus Hernhag uttryckte det ganska bra i EFN angående en fördel med utdelningsinvestering. Går kurserna upp så känns det bra för stunden och går det ner så får man mer för pengarna vid återinvestering så man kan glädja sig åt något hela tiden.

Köpt BASF, Realty Income och Tobin Properties till globala utdelningsportföljen. Återkommer om inlägg kring Tobin inom kort.

Sålt McDonalds och skalat ner i Betsson.

Ni som är kunder hos Nordnet kan följa tre stycken av mina portföljer via Shareville.

Den nystartade Global Dividend har efter en trög start växlat upp bra :-)---

Har uppdaterat blogglayouten lite denna vecka med hopp om bättre läsbarhet, feedback mottages tacksamt.

Vill man kontakta mig så finns det nu ett formulär i högermenyn för detta. Jag föredrar frågor via kommentarsfältet så att flera kan ta del av svaret.

Vill man använda text och bilder från bloggen så har jag lagt till villkor för detta i högermenyn. Kortfattat så får man använda det mesta ganska fritt men ange gärna källa.

---

Jag försöker läsa alla nya inlägg hos bloggrannarna på min blogglista till höger.

Den flitige Gottodix har sprutat ur sig kvalitativa inlägg som vanligt, mest med fokus på rapportperioden denna vecka. Rekommenderas starkt.

Veckans inlägg måste jag nog utse Snåljåpens (om bolags olika mognadsgrader) som vinnare, mycket intressant och bra i all sin enkelhet tycker jag.

Har noterat att sponsrade inlägg tycks öka något vilket man kan tycka olika om. Personligen så gör det väl inte mig så mycket så länge det framgår tydligt att det är sponsrat och innehållet är läsvärt ändå. Med det sagt tog jag faktiskt bort en blogg i listan denna vecka då författaren inte var tydlig med sponsring, sällan skrev något läsvärt samt inte länkat tillbaka :-)

Själv känns det inte intressant med sponsring, har svårt att tro att det handlar om annat än fickpengar och då är det knappast värt det.

O andra sidan har jag inget problem med att skriva hyllningsartiklar kravlöst då jag gärna tipsar om bra och prisvärda lösningar. Mitt inlägg om Avanza och minicourtage är ett färskt exempel.

Vad tycker ni om sponsrade inlägg?


2015-10-22

Minicourtage 1 kr fyller ett år - tack Avanza!

Torsdagen den 23:e oktober 2014 för ungefär ett år sedan så förändrades den svenska sparmarknaden radikalt enligt min mening.

Avanza lanserade courtage från 1 kr på samtliga depåprodukter vilket jag snabbt utnämnde till en "game-changer" för småsparare som nu till en rimlig kostnad kunde skaffa sig en diversifierad aktieportfölj.

Det tog fram till i våras innan Nordnet svarade på 1 kr för nordiska aktier och kontrade med 29 kr på en rad utländska aktiemarknader varav Avanza svarade nästan direkt med än lägre nivåer vilket fick Nordnet att sänka ytterligare till 9 kr.

Nu kan man alltså handla amerikanska aktier i relativt små poster och därmed bygga sin egna globala aktieportfölj.

Däremellan har den svenska sparmarknaden fått en ny utmanare i Degiro som har väldigt låga courtage på många marknader (och det blir sannolikt "gratis" på sikt) vilket talar för fortsatt låga courtagenivåer relativt sätt.

Oavsett aktiemarknadens nyckfullhet/värdering så har det aldrig varit mer gynnsamt för en småsparare att spara i aktier:

  • Vi har schablonbeskattade produkter som Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring som är enkla och lämpliga för långsiktigt sparande (trots stundande skattehöjning)
  • Att man kan handla små aktieposter från 400 kronor vilket underlättar för månadssparande och återinvesteringar av utdelningar
  • Att handla mindre poster utspritt över tiden känns bättre ur riskhänseende om man är långsiktig och lite lättare än att hantera större belopp där tajmingen spelar större roll

Så på förekommen anledning:Mina depåer, mitt sparande och min blogg hade inte varit detsamma utan minicourtage.

Hur betydelsefullt har minicourtage varit för er?

Detta inlägg är INTE sponsrat av Avanza och jag har inget formellt samarbete med bolaget. 
Välj leverantörer som passar ditt sätt att spara och som ger DIG värde för pengarna.

2015-10-20

We are the champions? - BASF

Om jag hade fått 100 kronor i timmen för den tid jag lagt ner på att spela in blandband i mina yngre år så...


At BASF, we create chemistry – and have been doing so for 150 years.

Our portfolio ranges from chemicals, plastics, performance products and crop protection products to oil and gas.

As the world’s leading chemical company, we combine economic success with environmental protection and social responsibility. Through science and innovation, we enable our customers in nearly every industry to meet the current and future needs of society. Our products and solutions contribute to conserving resources, ensuring nutrition and improving quality of life.

We have summed up this contribution in our corporate purpose:

We create chemistry for a sustainable future.

-från https://www.basf.com/en/company/investor-relations.html

BASF som har sitt huvudsäte i Tyskland har en relativt stabil historik av utdelningar och andra nyckeltal vad jag kan se.

ÅrUtdelning €
20050.85
2006117.65%
20071.550.00%
20081.9530.00%
20091.950.00%
20101.7-12.82%
20112.229.41%
20122.513.64%
20132.64.00%
20142.73.85%
20152.83.70%
Snitt 10 år13.94%
Snitt 5 år10.92%

Data från https://www.basf.com/en/company/investor-relations/share-and-adrs/dividend.html

Väldigt bra snitt av höjningar även om sviten inte är obruten som synes i grafen nedan:
Utdelningsandelen ligger på drygt 50% så med hänsyn till det så tycker jag att 4% direktavkastning känns som en attraktiv nivå.

Så här lät det på deras senaste investerardag:

We will continue to grow our dividend. I think it’s a little bit too early to speculate about whether that dividend could go up faster or at a speed which we have seen in the past. 

Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors of BASF SE

Från: https://www.basf.com/documents/corp/en/investor-relations/calendar-and-publications/calendar/2015/investor-day-2015/BASF_Investor-Day-2015_Transcript-Key-Note-QA.pdf

Man skulle kunna tolka ovanstående så att det definitivt blir höjningar av utdelningen framöver samt att man borde kunna räkna med minst 3-4% antar jag.

Sammanfattningsvis tycker jag att BASF passar mycket bra i en global utdelningportfölj, eller vad säger ni?

*Brasklapp*******************************************
*Familjen Thelenius ligger lång i BAS               *
*****************************************************