2015-11-05

Features för Fondförsäkringar

Aktier i all ära men de flesta av oss aktiva pensionsspararna har fondförsäkringar som endast får innehålla fonder.

Vad finns det för "features" för fondförsäkringar utöver utbud och avgifter?

Jag tänkte redovisa lite utvald funktionalitet utifrån de fondförsäkringar jag har hos olika försäkringsbolag.

Rebalansering

Skandia var är först ut (?) i förra veckan med möjligheten att rebalansera fondinnehav inom en fondförsäkring.


Vad innebär rebalansering?

Jo, ett periodiskt utfört fondbyte "ppm-style" som jag tror enklast förklaras med ett exempel:

 • Initial (köp)fördelning
  • 10% Spiltan räntefond
  • 90% SPP Globalfond
 • Värdefördelning efter 3 månader
  • 8% Spiltan räntefond
  • 92% SPP Globalfond

Vi har nu en annan fördelning än den initiala

 • Efter rebalansering
  • 10% Spiltan räntefond
  • 90% SPP Globalfond

dvs vi har bytt 2% SPP Globalfond mot 2% Spiltan räntefond

Så rebalansering är bra för att automatiskt bibehålla en önskad fördelning och gör så att man ibland tar hem vinster och minskar risken i goda tider eller köper billigare och ökar risken i sämre tider.

Bra jobbat Skandia!

Redovisning av viktad fondavgift

SPP har några vassa egenskaper för fondförsäkringar som jag inte sett hos någon annan och en mycket transparent sådan är viktad fondavgift.


Baserat på värdefördelningen hos fondinnehaven så visas den totala fondavgiften vilket gör det lättare att bedöma totalkostnad för alla ens fonder.

Exempelvis 
 • 60% fond a (1% avgift)
 • 40% fond b (2% avgift) 
ger 0,6 * 0,01 + 0,4 * 0,02 = 1,4% i viktad avgift

Föredömligt SPP!

Visualisering av fondbyten

SPP har även en interaktiv graf över värdeutvecklingen där fondbyten markeras som punkter.


Grafen påminner lite om Avanzas motsvarighet för en enskild fond men här redovisas transaktioner på totala värdeutvecklingen.

Snyggt SPP!

Enskilda fondbyten

De flesta applikationer för fondförsäkringar har fondbyte likt som det fungerar i PPM-systemet. Där bestämmer man önskad värdefördelning vilket oftast innebär att alla ens fonder påverkas av handel och nya fondbyten blockeras tills det pågående gått klart i sin helhet vilket kan ta ett antal bankdagar.

Swedbank som sannolikt har en av marknadens snabbaste fondbyten om man byter mellan deras egna fonder och har även gjort det så att man byter en enskild fond mot en annan vilket möjliggör parallella fondbyten och att man kan låta vissa fonder vara orörda i sitt totala innehav.Vill man byta lite av fond a:s andelar till fond b utan att fond c och fond d ska påverkas så lägger man bara ett fondbyte enligt bilden ovan.

Världsklass Swedbank!

Vet ni någon bra feature som jag inte nämnt och finns det någon ni saknar om ni skulle få önska fritt?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar