2015-07-01

Kvartalsrapport Q2 2015

Hur har det gått för familjen portföljer till och med Q2, vågar man räkna efter?

"Min" portfölj (Löneväxling Tjänstepension Nordnet)

Enbart sett till kvartalet har den backat ca 4,5% men klarat sig bättre än index som det ser ut. I och med de nya prisplanerna har portföljen blivit mer global vilket gör att man nog borde byta jämförelseindex?

Som det ut nu är det ca 85% stamaktier och 15% preferensaktier i allokering och stamaktierna är fördelade så här:


och globalt sett ser det ut så här:
Jag har delat att upp Unilever i en del Nederländerna och en del Storbritannien då bolaget utgår från bägge länderna. Amerikansk andel på drygt 22% vilket jag tror blir bra då mitt huvudscenario är en starkare dollar i år åtminstone.

Totalt för året ligger jag plus 9,3% vilket känns bra.

och många utdelningar att se fram emot fortsättningsvis

Totalt sett nöjd med Q2 samt YTD :-)

Hur ser det ut för frugan och barnen (Kapitalförsäkringar Avanza)?

Här varierar det en del från +5% YTD för fruns pensionsportfölj till 13,5% för dotterns vilken är bäst i familjen (tack vare tilldelning i IPO för Tobii). 

Om vi ska prata misslyckade portföljer så går bil2020 inte som en klocka, att köpa preffar på ATH var ingen bra idé i det korta perspektivet med tror den repar sig över tiden tack vare utdelningarna.

Hur ser det ut för er andra?


0 kommentarer:

Skicka en kommentar