Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2014-02-18

Sparande del 2: Pensionssparande

Att prata pension är populärare än någonsin och trots att merparten inte är insatta vad man har och kommer att få pension så tror jag ändå att vi aldrig varit så pålästa som nu.

En fråga kring detta som dyker upp regelbundet är:
  • Ska man pensionsspara privat?


Generellt nej om du omfattas av Tjänstepension (vilket alla med kollektivavtal har). Givet att man har disciplin så finns det inga fördelar med låsta produkter eftersom man inte kan förutse skattenivåer och annat så långt fram i tiden. Den målgruppen som möjligtvis bör pensionsspara privat är de som saknar Tjänstepension eller de som betalar maximalt med marginalskatt.

En numera sällsynt variant av pensionssparande som kan löna sig är Bruttolöneväxling som är ett tillägg till Tjänstepensionen. Det går ut på att arbetsgivaren gör ett bruttolöneavdrag på lönen som sedan sätts in som en premie i en Tjänstepensionsförsäkring.

Fördelar:
  • Man kan få 5-7% extra i premie då det är lägre kostnad för arbetsgivaren än motsvarande lön
  • Det är låg schablonskatt (15% av genomsnittliga statslåneräntan)

Låter bra men tyvärr måste man tjäna över gränsen för pensionsgrundande inkomst (minst ca 37 000) för att inte få negativa andra effekter samt rapporterad lön på ordinarie tjänstepension bör vara på bruttonivå. Summa sumarum så är det inte många arbetsgivare/kollektivavtal som kvalar in för detta men det är värt att kolla upp om man får till en bra deal.

Exempel:
  • Du får ett bruttolöneavdrag på 1000 kr
  • Netto så kostar det 500 då du tar från "toppen" av lönen som du betalar minst statlig skatt på
  • 1050 kr sätts in på en tjänstepensionsförsäkring så redan där ligger du +5% (tänk ränta på ränta)
  • Varje år dras en modest schablonskatt, ca 0,3% för 2014

Gemensamt för privat pensionssparande och tjänstepensionslösningar är att man betalar inkomstskatt på utbetalningarna sedan (från 55 års ålder) vilket innebär en risk då det inte finns några garantier vilka skattesatser som gäller då.

Så min rekommendation är till slut att om man ska pensionsspara, undvik pensionsförsäkringar om inte dina förutsättningar är optimala. Välj ISK eller KF istället för bättre flexibilitet och mindre osäkerhet i skattenivåer.