Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2018-11-14

Sony - rimligt värderad elektronikjätte?

I min global multistrategi så är jag kraftigt underviktad Japan jämfört med världsindex. Med tanke på Japans höga skuldsättning, åldrande befolkning och deras centralbanks inblandning i aktiemarknaden, så är jag inte jättesugen att öka min exponering mot landet.

Men när jag häromdagen hörde AMF:s asienförvaltare Henrik Oh prata sig varm om ett välbekant Japansk företag så blev jag ändå lite nyfiken. Företaget i fråga är känt som

Sony
Det gigantiska elektronikbolaget är kanske i närtid mest känt för sin spelkonsol Playstation men de sitter även på en stor del av de musikrättigheter som är inkomstbringande via plattformar som Spotify. Intäkterna från musikdelen ökade med hela 23 % från föregående år och ger fina "passiva" inkomster till bolaget tänker jag.Till största delen får bolaget intäkter från just Gaming och olika andra hemelektroniksegment. Tilltalas man av i någon mån diversifierad verksamhet så finns det nog sådant värde att hämta i bolaget som synes ovan.

Bolaget handlas på P/E 12,5 för innevarande år vilket kan vara motiverat då tillväxtutsikterna tycks vara måttliga. Bolaget har en hyfsad nettokassa och delar ut måttliga 0,5 % med en låg utdelningsandel på 10 %. Utifrån det kanske man kan förvänta sig förvärv i första hand och en extrautdelning i andra hand?

Jag funderar på om bolaget platsar i min Global Dividend Growth-portfölj och hade tillväxtutsikterna sett bättre ut så hade jag inte tvekat. Det känns som att bolagets starka finanser, varumärken och diversifierade verksamhet till en rimlig värdering ändå är tilltalande så kanske gör jag något byte framöver i alla fall men än så länge avvaktar jag entry.

Aktien är noterad på amerikanska börsen utöver den japanska vilket möjliggör handel till rimligt courtage.

Vad tror du om Sony?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-11

Fondkampen - passiv vs aktiv förvaltning?

Då det närmar sig årsdagen för min fondportfölj z2036 Global Funds så tänkte jag att det skulle passa bra med en avstämning om hur det har gått i:

Fondkampen - passiv vs aktiv förvaltning?


Min globala fondportfölj syftar dels till att jag ska ha ett "index" att benchmarka mina aktieportföljer mot men även för att kunna jämföra prestandan för de passivt- respektive aktivt förvaltade fonderna sinsemellan.

Portföljen består av 6 olika fonder fördelat på hälften passivt förvaltade och den andra hälften aktivt förvaltade. Urvalet av fonder gjordes av mig utifrån mina preferenser och dessa blev till slut utvalda:

Passivt förvaltade fonder

 • Länsförsäkringar Global Indexnära (passiv globalt index, 0,2 % årlig avgift)
 • SPP Aktiefond Global (passiv globalt index, 0,32 % årlig avgift)
 • Prior Nilsson Smart Global (passiv global utdelning, 0,8 % årlig avgift)

Aktivt förvaltade fonder

 • Coeli Global Selektiv (global, 1,69 % årlig avgift)
 • Didner & Gerge Global (global, 1,62 % årlig avgift)
 • Lancelot Camelot (global, 1,30 % årlig avgift, 20 % resultatavgift)
Hade portföljen befunnit sig på Avanza och så hade jag valt deras globalfond isf SPP:s om jag hade startat nu istället.

Hur har det då gått?

På nästan ett år har fondportföljen avkastat ca +9,5 % efter avgifter och skatt. Skatten dras löpande då fonderna bor i en kapitalförsäkring och på så sätt blir det rättvist att jämföra mot mitt andra försäkringssparande. Resultatet är nog ganska nära globalt index omräknat i SEK.

Min globala multistrategi ligger på drygt +5 % för motsvarande period så totalt sett så ser det ut som att fonderna ger mig stryk än så länge. Det största anledningen till detta är sannolikt min undervikt i dollar jämfört med globalt index.

Den riskjusterade avkastningen för fondportföljen har varit god och volatiliteten relativt måttligt trots senaste tidens björntider.

Vilka fonder har då presterat bäst? Vi har ett resultat:


På förstaplatsen hittar vi den aktivt förvaltade fonden Lancelot Camelot strax före PriorNilssons passiva dito.

Intressant är att Länsförsäkringar går så pass mycket bättre än SPP men det kanske är hållbarhetspreferenser fonderna emellan som skiljer sig?

Ser man på vad Coeli och Didner & Gerge har presterat så kanske man inte blir jättesugen på dessa i dagsläget men det kanske kan ändra sig längre fram? Även om man justerar för avgiften så är det inget smickrande resultat.

Så totalt sett kan vi konstatera att de passiva fonderna leder som grupp för denna mätperiod och det ska blir spännande att följa upp detta framöver tycker jag.

Vilka fonder tror du kommer vara vinnare framöver?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet
Bildkällor: Nordnet, z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-08

I beg your pardon - vad tror du om Central Garden?

Du som har följt bloggen det senaste året anar nog att jag har en viss förkärlek för bilder av husdjur och i synnerhet till aktier exponerade mot den globala megatrenden för de små liven.

Vi äger inget husdjur inom familjen idag men har börjat sondera (slitet ord - jag vet) möjligheten att skaffa en hund så detta färgar mig säkert en del när det gäller min h(a)ussiga inställning till sektorn.

Häromdagen så fångade jag i mitt Twitter-flöde en nystartad ETF vid namn $PAWZ som av en händelse är inriktad mot husdjurssektorn i stort. Tyvärr går denna ETF inte att handla i dagsläget från nätmäklarna men jag tänkte att via innehavslistan kanske jag kan hitta något nytt intressant case.

Ett som jag fastnade för var amerikanska:

Central Garden & Pet Co. ($CENT)


"Central Garden & Pet Company is a leading innovator, producer and distributor of branded and private label products for the lawn & garden and pet supplies markets. Committed to new product innovation, our products are sold to specialty independent and mass retailers." - https://ir.central.com/investors/overview/default.aspx
Bolaget verkar på den amerikanska marknaden och husdjursdelen står för 60% av försäljningen och förefaller vara den delen som växer mest. Kikar jag på deras varumärken så hittar man allt från djurleksaker till myggbekämpning så ett första intryck är att de har ett brett sortiment och i någon mening är diversifierade i det avseendet. När jag går in på Amazon och kollar efter ett av bolagets varumärke "avoderm dog food" så tycks produkterna finnas där vilket kanske kan vara en liten datapunkt avseende om att caset handlar om "hackar och spadar"?

Aktien handlas till P/E 14,5 för 2018 men tyvärr tycks vinsttillväxten vara något negativ inför 2019 enligt 4-traders. Skuldsättningen är på 1,07 x EBITDA vilket jag tycker är godkänt ändå. Ingen utdelning i sikte tyvärr vad jag kunnat se.


Aktien tycks vara i en negativ trend, sannolikt till följd av minskad vinst per aktie. Detta gör att jag faktiskt inte varit lika impulsiv som jag brukar och tryckt på köpknappen än. Jag lutar åt att avvakta men ska försöka hålla bolaget under bevakning och kika lite närmare på det så småningom.

Vad tror du om Central Garden?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, 4-traders
Bildkällor: Nordnet, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-04

Global Dividend Growth firar 2 år!

För två år sedan genomförde jag en flytt av en tjänstepension från en storbanks pensionsbolag till en nätmäklares dito.

Det som lockade mig till flytt var att samla mina större tjänstepensioner på ett ställe, slippa skalavgifter samt att få möjligheten att investera direkt i aktier. Då min gamla pensionslösning hade en skalavgift på 0,5 % utöver fondavgifterna så är det riktigt skönt att ha sparat in den under dessa två år och de kommande åren till och med allt är utbetalt.

Så på förekommen anledning:

Global Dividend Growth firar 2 år!


I början av november 2016 så kom det alltså in en större klumpsumma på min nytecknade tjänstepensionsdepå så min första frågeställning blev: all-in eller dela upp köpen?

Trots vetenskapligt stöd för det förstnämnda alternativet så valde jag ändå att dela upp köpen i mindre portioner och det var först nästan 4 månader senare som jag hade köpt aktier för hela kapitalet.

Med facit i hand så hade det varit bättre med all-in men på något sätt så känns det skönt mentalt att sprida ut köpen i tiden även om det kanske gick relativt fort att bli fullinvesterad i aktier.

Strategi
Vid den aktuella tidpunkten var jag fortfarande smittat av utdelningar i stort varav den inledande strategin gick under namnet Global Dividend Xtreme. Målet vara att skapa ett kontinuerligt flöde av utdelningar från globala bolag. Med tiden och kanske lite färgad över framgångarna i mina mer tillväxtorienterade portföljer så byttes inriktningen mot utdelningstillväxt i år och portföljen kallar jag nu Global Dividend Growth. Detta innebär i praktiken ett krav på utdelning men utsikterna för tillväxt smäller högre än en direktavkastningen modell större.

Hur har det gått?

En årlig avkastning på 6 % är inte så imponerande även om nedgången i oktober är att skylla på till stor del.

Den riskjusterade avkastningen är nere på nollan för det senaste året men hade förstås varit positiv om mätperioden hade varit två år. Jag har önskat att portföljen skulle ha låg volatilitet men kanske har jag varit lite väl försiktig?

Nuläge och framåt?

Portföljen består av 71 innehav och jag kan nog tänka mig att minska med några framåt men vi får se hur det går med det.


Sannolikt är det undervikten mot USA och dollarn som bidragit en del till den relativt världsindex måttliga värdeutvecklingen.


Jag tycker nog att sektorallokeringen är ganska defensiv men vi får se hur detta faller ut i tider av oro.


Strategin är all-cap och lönsamma och växande mindre bolag har jag inga problem med att släppa fram i portföljen framöver.

Vilken strategi hade du valt för en långsiktig pensionsportfölj?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-01

Månadsrapport oktober 2018

Vilken månad!


Det är nog ingen som protesterar mot att årets oktober får bokas som en månad i björnens tecken för börsen i allmänhet och min globala multistrategi är inte undantagen i sammanhanget.

Ett för månaden satt trist rekord, är en ny högstanotering i Max drawdown som numera är -11,03 % från toppen.

En liten återhämtning blev det i slutet av månaden och värdeutvecklingen i år hamnar på + 5,2 % vilket är på rätt sida om nollan än så länge i alla fall. Mitt jämförelseindex ligger på drygt + 6,1 % vilket i huvudsak beror på större dollarexponering tror jag, vi får se vem som vinner matchen för i år.

Bryter jag ned resultatet på portföljnivå så ser det ut så här:

#1 Global Future
Min "offensiva" framtidsportfölj har fått bekänna färg under månaden avseende för både volla och resultat. Tack vare en stark avslutning med hjälp av ett nyförvärv i portföljen så ligger resultatet för i år ändå på goda + 18,7 % vilket jag är mer än nöjd över.

Jag har stuvat om lite i portföljen under månaden i hopp om bättre positionerad allokering framåt avseende skuldsättning bland annat.
 • Sålt
  • Data Respons (minskad exponering mot konsulter)
  • Krones (felköp?)
  • Netflix (den höga skuldsättningen fick mig att ta hem en finfin vinst till slut)
  • Hanwha Q CELLS (bolaget fick ett uppköpsbud och jag tog hem vinsten)
 • Köpt
  • Swedencare (ökad exponering mot husdjussektorn)
  • Gravity (lågt värderat gamingbolag med stor asienexponering)
 • Ökat

Gravity har seglat upp i toppen av portföljen med en makalös utveckling på nästan + 50 % sen köp! Aktien är dock extremt volatil men tycker nog att bolagets rapport såg stabil ut och trots uppgången så handlas bolaget till ett ensiffrigt P/E-tal vilket är ovanligt för sektorn.

#2 Nordic Small Cap

Småbolagsportföljen håller nollan och har fortfarande en stor ledning mot sin jämförelsefond.
 • Sålt
  • Exel Composites (trist rapport och inget bolag jag fattat tycke för)
 • Ökat
  • Beijer Ref (köper dippen)
  • Firefly (ökar)

Portföljen börjar bli lite än mer koncentrerad till ett fåtal innehav, vilket är ovanligt för att vara mig.

#3 Global Dividend 1.2xL


Min belånade utdelningsportfölj har likt de andra portföljerna tagit stryk men med en något mindre drawdown trots hävstången på 1,2 gånger eget kapital. Jag fick göra en liten extraamortering under månaden för att balansera hävstången.

 • Sålt
  • Atlas Copco (minskar cykliskt)
 • Minskat
  • Johnson & Johnson (liten minskning för att finansiera:)
 • Köpt
 • Ökat

Laxbolaget Marine Harvest har bra flyt och bolaget guidar för större volymer nästa år.

#4 Global Dividend Growth

Min största portfölj och som är inriktad mot långsiktig utdelningstillväxt har tyvärr fortsatt att tappa mot sitt "index". Svårt att säga exakt vad det beror på men omviktningen mot utdelningstillväxt före högutdelare kanske är illa tajmad med facit i hand. Nåväl, tror att det kan löna sig på längre sikt oavsett.
 • Sålt
  • Scandi Standard (tröttnat på alla skandaler inom sektorn)
  • Krones (se ovan)
 • Köpt
  • Beijer Ref (gillar inriktningen mot kyla och ventilation)
 • Ökat

Toppinnehaven i portföljen har haft en blandad utveckling men tycker uppställningen ser starkt ut på pappret framåt åtminstone.

Vinnare

En självklar vinnare denna månad är redan nämnde Gravity men i övrigt ett blygsamt resultat bland de övriga formstarka aktierna.

Förlorare

Förlorarsidan är tyvärr stor denna månad och den toppas av Boule som har fått anmärkningar från FDA som hänger över aktien som en våt filt.

Framåt?

Om jag blickar framåt så känns det som björnen fortfarande lurar i vassen och jag tror man får vara tacksam om året slutar på plus. Men att tajma marknaden är supersvårt och jag hoppas att mitt fokus på utdelningar kan betala sig i form av "kudde i mörkret".

Ett lass med utdelningar förväntas levereras i november såväl som december - fina julklappar! :-)

Jag vill passa på att påminna om INVEST360 där du kan träffa mig och andra börsprofiler i dagarna två och snacka aktier.

Hur gick det för dig i oktober?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-28

Skuldsättning - viktig parameter i tider av oro?

Jag är ingen större fantast av den socialdemokratiska politik som förts de senaste åren men jag kan minnas eran när Göran Persson styrde landet att det fanns en del positiva inslag ändå. Hans måtto "den som är satt i skuld är icke fri" har vissa poänger och statens finanser stärktes under hans styre som jag minns det vilket jag tycker var bra.

Länder som USA och Japan har växande skuldsättning vilket får mig att undervikta min exponering mot deras valutor jämfört med index.

Men hur är det då med ett bolag, vilka krav ska man som investerare ställa på

Skuldsättning?


I ärlighetens namn så tittade jag inte på ett bolags skuldsättning när jag började samla utdelningsaktier för ett antal år sedan. Men med tiden och i synnerhet när jag träffade bloggaren Framtidsinvesteringen så har det blivit en allt viktigare parameter för mina bolag i portföljerna.

Det finns lite olika sätt att mäta skuldsättning på och jag är långt ifrån expert på dessa. Jag tänker att ett bolags återbetalningsförmåga är det som spelar störst roll om räntan stiger i kombination med allmän oro på börser och kreditmarknader. Ett av de mer vedertagna måtten för detta är:

 Net Debt / EBITDA

Det är nog inget perfekt mått men det är ofta ganska lätt att hitta det via screeners eller via andra datakällor. Skulle jag konstruera ett eget mått för ändamålet så tror jag nettoskuld / fritt kassaflöde vore intressant då detta borde ge en än bättre fingervisning om faktisk amorteringsförmåga.

Men oavsett detta så jag väljer att mäta Net Debt / EBITDA av praktiska skäl och som av en händelse så har jag gjort det för alla mina innehav samt infört verktygsstöd för detta. Som främsta datakälla har jag använt 4-traders men i vissa fall Introduce eller egna beräkningar efter det aktuella bolagets senaste rapport. Det finns en viss risk för felaktigheter så ta uppgiften med en nypa salt och påpeka gärna om någon uppgift förefaller vara helt åt skogen.


Sorterar jag efter högst skuldsättning så hittar vi fastighetsbolag högst upp vilket kanske är föga förvånande? Andra bolag som sticker ut är AB Inbev som faktiskt sänkte sin utdelning i veckan för att istället försöka minska skuldsättning vilket förefaller vara ett vettigt beslut.

Ett annat bolag vars höga skuldsättning förvånade mig är Toyotas men den ser ut minskas framåt förhoppningsvis.

Men vad är då en hög skuldsättning? Enligt Investopedia så är nivåer på 4-5 alarmerande högt med stora risker till följd av detta. Nämnda Framtidsinvesteringen har ett ganska konservativt krav på max 1 x vilket skulle diskvalificera drygt 40 % av mina bolag.

Jag har inte satt någon specifik gräns ännu men jag kommer att beakta skuldsättning vid månadssparande och återinvestering till förmån för de med lägre skuldsättning.

Skuldfritt bolag, dvs ett med nettokassa är en meriterande egenskap och jag kan konstatera att nästan 40 % av mina bolag har nettokassa av varierande storlek vilket känns bra. De bolag som inte har en redovisat nyckeltal enligt ovan visas med streck och det tycks handla om finansiella bolag som banker och försäkringsbolag i huvudsak.

Hur ser du på ett bolags skuldsättning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Introduce
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-24

#uppesittarkväll oktober 2018

Dagen före lönedagen och det är dags för #uppesittarkväll!

Börserna tycks fortsätta sin nedgång i stort så jag tycker att det finns en hel del prisvärda case att öka i för närvarande. Jag har börjat kika mer på bolagens skuldsättning då denna sannolikt kommer att spela roll utifall räntorna fortsätter att stiga.


Kikar jag i min globala utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL så ser jag att det amerikanska micro cap-bolaget PetMed Express har rört sig mot nästan 4 % direktavkastning.

Bolaget kom med en i mitt tycke hyfsad rapport i veckan och jag tycker nog att estimat för vinsttillväxt framåt borde kunna hålla sig på tvåsiffrigt fortfarande. P/E-talet ligger på ca 13 och bolaget har nettokassa vilket jag gillar. Minus är kanske att anskaffningskostnaden per kund ökat då konkurrensen i sektorn blivit tuffare. Men jag gillar "djursektorn" så $PETS får bli mitt val för månadssparandet denna gång.


Jag brukar även sätta in en liten slant i min nordiska småbolagsportfölj och denna månad passar jag på att öka i Beijer Ref som har backat rejält sen rapport. Jag tror på bolaget både i det korta såväl som i det långa perspektivet även om P/E-talet är lite högt fortfarande.

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-21

Hur global är du?

Jag gillar att ha ett globalt perspektiv i många avseenden och mina aktieinvesteringar är inget undantag från detta.

Du kan förvisso få en global exponering via svenska exportbolag men det är inte alltid dessa känns tilltalande fundamentalt. Så att ha en stor andel utländska bolag känns för mig vettigt på alla sätt då du har 10 000-tals aktier att välja mellan.

Att du redan via din anställning och bostad har en stor exponering mot svensk ekonomi brukar vara ett argument för att sprida riskerna globalt och det köper även jag. Så en fråga man kan ställa sig är då således:

Hur global är du?


Ett enkelt och billigt sätt att få en global exponering är via en global indexfond men är det optimalt avseende allokering mellan regioner och länder?

Smaka på 62 % USA och 8,5 % Japan, är det något du önskar?

Att ha en så pass stor exponering mot ett land och en valuta känns för mig lite tveksamt och just dollarn är jag lite skeptisk till på sikt då balansräkningen för den amerikanska staten inte är någon höjdare tycker jag avseende skuldsättning.

Japan tycks kanske resa sig ur den långa dvalan som landet befunnit sig i minst 20 år men även här är skuldsättningen skyhög och demografiskt ser det inte speciellt tilltalande ut heller.

Vad är då en vettig regional allokering för en global strategi?

foto från sista sidan i boken Factfulness (Rosling)

När jag läser boken Factfulness så tänds hopp om ökat välstånd för tillväxtregioner och dessa ser att ha en spännande demografisk- såväl som ekonomisk utveckling framåt. Även om jag inte har läst klart boken än kan jag ändå starkt rekommendera den.

Bloggkollegorna Gustav och Framtidsinvesteringen förespråkar tillväxtmarknader som Asien och Afrika vilket låter vettigt sett till tillväxtmöjligheter finns det någon hake? Vi har sett i närtid hur tillväxtmarknader tar stryk och dess valutor likaså då många utav dessa länder har skuldsättning i dollar.

Jag landar i att en stor andel Sverige inte är så fel ändå även om vi har våra utmaningar framåt. Vidare gillar jag Kanada som förefaller vettigt på många sätt och även Tyskland vars ekonomi jag tror står väl rustad framåt. Till slut vill jag även ha en hyfsad exponering mot tillväxtregioner men inte för stor andel i absoluta tal.

Kikar vi på min regionala exponering i min globala multistrategi så ser den ut så här:


Mina 108 bolag återfinns i 27 olika länder sett till respektive bolags huvudsäte.

Jämför jag mig mot Avanza Global (uppgifter från sista september) så ser det ungefär ut så här:

Avanza Globalz2036 GMSRelativ skillnadAbsolut skillnad
Nordamerika65.6%37.8%0.6 ggr-27.8 %-enheter
Europa21.4%48.7%2.3 ggr27.3 %-enheter
Asien ex Japan1.9%7.4%3.9 ggr5.5 %-enheter
Japan8.4%1.0%0.1 ggr-7.4 %-enheter
Australien/Nya Zeeland2.5%1.4%0.6 ggr-1.1 %-enheter
Latinamerika0.1%2.6%26.0 ggr2.5 %-enheter
Afrika/mellanöstern0.2%1.2%6.0 ggr1.0 %-enheter


Av tabellen kan man avläsa att jag har kraftig relativ övervikt mot Latinamerika, Afrika/mellanöstern, Asien ex Japan och Europa inkl. Sverige. I absoluta tal så är det Europa som sticker ut rejält och valutamässigt så är det en stor exponering mot EUR och SEK.

Relativt så tror jag som saft att det är vettigt att övervikta mot tillväxtregioner på sikt men att ha en absoluta exponering på en "lagom" nivå totalt sett.

Största relativa undervikten är mot Japan följt av Nordamerika och Australien/Nya Zeeland. Då jag är skeptisk mot dollarn på sikt så känns det vettigt att ha stor undervikt även om det finns många fina bolag i USA. Japan tror jag också kan få problem över tiden av orsaker jag nämnt ovan så även här känns det vettigt med undervikt.Tycker att det är en ganska häftig känsla att äga bolag över hela världen och kanske är det vettigare att välja 100 favoriter än att köpa de 1 500 största bolagen via en indexfond?

Hur global är du?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-18

Gravity - dags att lyfta?

Då ett utav mina asiatiska innehav var på väg att bli utköpt från börsen så passade jag på att sälja av det även om det blev med en viss rabatt mot budkursen. Men med en finfin kortsiktig vinst på 50 % så blev det bara en studs på kassan då jag valde att plocka in ett annat bolag från samma region, nämligen:

Gravity (GRVY)


Det sydkoreanska gamingbolaget är noterat på Nasdaq och är av storleken globalt micro cap.
"Gravity Co., Ltd. is a globally known online game company that was founded on April of 2000, during infancy of Korean gaming industry." http://www.gravity.co.kr/en/about/summary/ceo.asp
Det jag gillar främst med bolaget är den fina exponeringen mot asiatiska marknaden såväl som mot andra tillväxtmarknader. Till detta så handlas bolaget till modesta P/E-talet 8 vilket är mycket lågt i gamingsektorn. Tyvärr är det lite svårare att hitta bolagets nyckeltal men jag tolkar det som bolaget har nettokassa och tuffar på i närtid med fin lönsamhet.

Deras spel ska erkännas att jag har sämre koll på men Ragnarok verkar vara flaggskeppet som förefaller vara mycket populärt.

På minussidan så har jag redan erfarit att aktien är väldigt volatil och handlas med låg omsättning och med stor spread. Detta spelar mindre roll om man är långsiktig så allt som allt som fick bolaget en hyfsad andel i min globala framtidsportfölj som ni ser nedan.Bolagets spelkatalog är nog ganska tunn om man jämför med de stora jättarna i branschen och det kanske är den största risken här. Vidare har kursen halkat söderut rejält detta år vilket gör att P/E-talet är lågt så marknaden kanske inte är övertygad om att bolaget ska lyfta framåt. Tänker ändå att risk/reward kan vara hyfsad på dessa nivåer då bolaget ändå är lönsamt i närtid och huvudspelet tycks ha lång livstid. Vill man fördjupa sig lite så finns en hyfsad färsk artikel på Seeking Alpha.

Vad tror du om Gravity?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, Bolagets sajt
Bildkällor: Pixabay, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-14

Börsen: Berg-och-dalbana?

De senaste veckorna har det varit extra svängigt på börsen och mestadels nedförsbacke. Att börsen beter sig som en berg-och-dalbana - är det ett problem?


Svängningarna eller volatiliteten brukar bokas på risk och visst är det nog skönt mentalt om det inte svänger för mycket en dag till en annan?Tittar jag tre år bakåt i min globala multistrategi så svänger det till lite ibland och senaste veckan tycks ha bjudit på det största fallet än så länge (max drawdown).


Lägger jag på OMXS30 att jämföra med (tyvärr erbjuder inte Nordnet jämförelseindex inklusive utdelningar) så anar man ändå mindre svängningar för mina strategier samt klart bättre avkastning.

Jag skulle nog kunna minska svängningarna med utökad diversifiering i form av andra tillgångsslag men är det värt det? Hade jag haft en kortare placeringshorisont så skulle jag nog göra det men då jag gissar på minst 10 år innan första uttaget så är väl totalavkastning viktigare än låg volatilitet?

Jag gissar att mina strategier erbjuder hyfsad totalavkastning och till något lägre volatilitet än den svenska börsen och uppnår jag detta även framåt så är jag nöjd.


Oavsett svängningar så är det motiverande att kassan fylls på löpande av de frekventa utdelningarna tycker jag.


Att titta på portföljerna via mitt verktyg MyDividends är roligare än via nätmäklarnas portföljsidor då jag slipper se GAV och annat "brus".

Hur känner du när börsen svänger mycket?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet
Bildkällor: Nordnet, Pixabay, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-11

Swedencare - bet på hygieniskt bett

I tider av allmän börsoro så kan det vara läge att passa på att köpa bolag som du tror kan bli vinnare på sikt men där kursen rusat iväg lite väl mycket.

Då jag tror starkt på megatrenden kring humanisering av djur så har jag i dagarna passat på att öka i ett utav mina tre bolag som hör hemma i nämnd kategori;

Swedencare


"Swedencare’s affärsidé är att erbjuda den globala husdjursmarknaden en bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa, distribuerade till veterinärer, djuraffärer och apotek genom ett effektivt distributionsnät i egen regi kompletterat med lokala återförsäljare.
I mer än femton år har vi på Swedencare utvecklat vår unika och patenterade munhygienprodukt ProDen PlaqueOff® vilken distribueras över hela världen i nästan 50 länder! Vi fortsätter att i hög takt öppna upp nya länder och marknader med produktlanseringar från PlaqueOff® sortimentet." https://www.swedencare.se/#about-us

Det svenska bolaget inriktad mot munhygien för hundar och katter fångade mitt intresse för drygt ett år sedan när jag var på ett småbolagsevent anordnat av SvD Börsplus. Jag plockade in en liten provpost dagen efter i min lilla småbolagsportfölj och där har den vuxit till det största innehavet.

Bolaget kom in med en finfin Q2:a och det känns som tillväxtmöjligheterna är goda framåt. På minussidan utöver att kursen rusat mot himlen är att patentet på huvudprodukten börjar att gå ut från 2021.

P/E-talet är nu ca 35 på 2018 års estimat vilket inte kan bokas på lågt men med PEG på 1,6 så tycker jag det är värt med en större "stek" än innan.

Bolaget blev omnämnt nyligen i Petruskos Fondpodden av fondförvaltaren Catrin Jansson.Så jag bytte ut Data Respons till förmån för Swedencare i min framtidsportfölj Global Future där jag tycker bolaget passar in fint tillsammans med Zooplus.

Köper du något i börsfrossan?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, Introduce
Bildkällor: Photo by Jamie Street on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-07

Mina förlorare

Att skriva om sina vinnaraktier brukar kännas lätt och ledigt men hur är det med...

Mina förlorare


"Cut your losses short..."

"Cut your losses short..." brukar det heta men ofta är det lättare sagt än gjort.

Jag använder ingen stop loss i mina strategier utan så länge jag tror på bolaget på lång sikt och det passar in i portföljstrategin så behåller jag förlorare. Det kan hända att jag minskar positionen men en liten del tycker jag kan vara vettigt att behålla även om det inte ser så kul ut med den relativa utvecklingen.

Inträffar det något som förändrar utsikterna för bolaget så har jag inget problem med att vräka ut allt med badvattnet och det ska erkännas att det kan vara skönt att slippa se förlorare i portföljen.

I fallet Clas Ohlson så gillar jag verkligen bolaget och deras koncept och även om det kan bli sämre innan det blir bättre så tror jag på bolaget på lång sikt. Men då även jag inser att bolaget har motvind för närvarande så har jag skalat ner innehavet så att det endast har ca 0,3 % vikt totalt.

I fallen Gold Fields och YY så får man räkna med stora svängningar då kombo guld respektive tillväxtmarknad/Kina ger spänning i tillvaron.

PetMed Express tror jag på utifrån megatrenden om humanisering av husdjur och jag har inte sett några fundamentala varningstecken. Nedgången kan nog delvis förklaras med rädsla för att Amazon slår sig in i detta segment men det återstår att se om så blir fallet och dess konsekvenser.

Pandora och Oriflame slåss mot vikande resultat såväl blankare och innehaven får nog bokas på utdelningscase alternativt värdefälla. Jag ger bolagen ett tag till i alla fall.

Siltronic är väldigt volatilt kan jag konstatera men då det ser attraktivt värderat ut på pappret så behåller jag tills vidare.

AQ är mer av en bevakningspost men kanske ligger närmast ett byte utav mina förlorare.

Hur gör du med förlorare?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet
Bildkällor: Shareville, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-05

Nytt verktyg: Leverage Calculator

Då belåning av värdepapper är på tapeten denna vecka med anledning av Avanzas nya erbjudande så har jag gjort ett snabbhack i form av ett nytt verktyg som kan underlätta för den som är intresserad.

z2036 presterar stolt:

Leverage Calculator

Matematiken är trivial men av någon okänd anledning så bjussar inte nätmäklarna på dessa nyckeltal vad jag har sett.

Viktigt är att hålla reda på avståndet till överbelåning och det finns en indikator hos Nordnet åtminstone hur du ligger till. Då jag inte nyttjar belåning hos Avanza så kan jag inte svara på vilket stöd de har för att hålla reda på nivå av belåning i förhållande till ett ödesdigert "margin call".

Belåning kräver kunskap och extra bevakning av portföljen så om du är frestad att testa så läs på ordentligt och sov ordentligt på saken innan du fattar beslut. Vid minsta tveksamhet: avstå!

Jag använder själv belåning sen ett par år tillbaka och försöker balansera belåningsgraden kring 16,67 % vilket ger en hävstång på 1,2 gånger eget kapital. Då jag får månatliga utdelningar och sparar regelbundet så kan jag växla till amortering av värdepapperslånet relativt snabbt tänker jag. Vidare har jag en hyfsad likvid buffert för oförutsedda händelser som jag skulle kunna nyttja för extra amortering om det skulle krisa sig rejält för mina belånade aktier.

Vad tycker du om belåning och vilka risker/möjligheter ser du med tillgång till "billig" belåning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-10-03

Bokrecension: Bygg en förmögenhet - Investera i investmentbolag

Investera i investmentbolag - är det vettigt och bra? Om du söker svaret på den frågan så kan jag starkt rekommendera Marcus Fridells bok:

Bygg en förmögenhet - Investera i investmentbolag


Som undertiteln antyder så handlar denna bok om investmentbolag och om varför man ska investera i dessa.

På drygt 200 sidor går författaren igenom det mesta som är värt att veta om investmentbolag och med störst fokus på de största svenska bolagen som exempelvis Investor och Industrivärden.

Jag uppskattar verkligen de matematiska exemplen där en viss sparkalkylator har legat till grund för beräkningarna vilket värmer mitt (spar)hjärta. Att få reda på vilken förvaltningskostnad respektive investmentbolag har är klart intressant med - vad betalar du för förvaltningen hos Kinnevik?

Särskilt fokus ges till fenomenet substansrabatt och vilka fördelar du får som investerare utav den.

Vad som hade tagit boken till ännu större höjder hade varit ännu mer information om utländska investmentbolag och amerikanska closed-end funds, men det kanske öppnar för en fortsättning?

Jag tycker boken är mycket läsvärd och att den förtjänar en bred läsarkrets. Möjligen kanske den kräver lite grundläggande kunskaper om aktier men jag tror nog även en nybörjare har mycket att hämta oavsett.

Investerar du i investmentbolag och varför?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-09-30

Månadsrapport september 2018

Då börsen har stängt för september så är det dags för en månadsrapport avseende min Global Multi Strategy.

Då värdeutvecklingen varit negativ under månaden får den helt enkelt bokas som en negativ månad.


För 2018 är den totala värdeutvecklingen ca +10,7 % att jämföra med mitt "index" som har +11 %.

Både månadsutvecklingen och prestation mot index kan i stort förklaras av skillnad i dollarexponering men jag har gott hopp om att vinna matchen på helåret såväl som på sikt.

#1 Global Future


I toppen hittar vi återigen min lite mer offensiva framtidsportfölj som ligger på drygt +25 % för helåret.

Jag har inte gjort några transaktioner under månaden och jag är ganska nöjd med portföljens sammansättning.

Många innehav har ett fint momentum för närvarande och Savaria såväl som Microsoft kom in med fina utdelningshöjningar under månaden.

#2 Nordic Small Cap


Portföljen ligger på +18,5 % för i år och för närvarande utklassar den proffsen på Carnegie.

Under månaden har jag sålt av Nolato helt då amerikanska socialstyrelsen FDA förklarat krig mot e-cigaretter på kanske goda etiska och medicinska grunder. Istället plockade jag in en provpost av det finska plastbolaget Exel Composites. Månadssparandet gick till att öka i Zalaris.


Swedencare tuffar på som ni kommer att se i vinnarlistan nedan och jag tycker portföljen känns spännande framöver att följa.

#3 Global Dividend 1.2xL 


Min belånade utdelningsportfölj ligger på +9,4 % för i år efter en svag månad.

Månadssparandet gick till den gamle trotjänaren Boston Pizza då den handlas till 8 % direktavkastning och jag tror att risk/reward är god. I övrigt inga transaktioner under månaden utöver en sedvanlig bombmatta av utdelningar :-)


Jag tror att portföljens sammansättning kan ge en god riskjusterad avkastning så länge räntan håller sig på rimliga nivåer vilket är mitt huvudscenario framåt.

#4 Global Dividend Growth


Min pensionsportfölj inriktad mot (utdelnings)tillväxt har svårt att hänga med sitt index och denna månad har jag tagit extra transaktionskostnader för att styra upp strategin ytterligare.

Jag har helt sålt av Nolato, Boston Pizza, Marine Harvest, Enbridge och Raisio. Vidare så minskade jag lite i Eaton för att kunna öka i Savaria. Nya innehav blev franska Kering och LVMH.


De franska lyxjättarna har direkt tagit tätpositioner i portföljen då jag köpte fulla andelar då jag ändå hade mäklaren på tråden.

Vinnare

Inga raketer denna månad men tvåsiffriga siffror i ett par case åtminstone.

Förlorare

Nyförvärvet Krones har fått en trist start och kanske inte den bästa tajmingen från min sida att plocka in ett tyskt cyklisk bolag i en eventuell konjunkturtopp. Vi får se hur det utvecklas.

Jag gissar på att det kommer något sorts "stök" på börserna under hösten men jag ligger kvar på långsidan och samlar utdelningar tills vidare.

Hur har det gått för dig i september och i år?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.