Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2018-11-14

Sony - rimligt värderad elektronikjätte?

I min global multistrategi så är jag kraftigt underviktad Japan jämfört med världsindex. Med tanke på Japans höga skuldsättning, åldrande befolkning och deras centralbanks inblandning i aktiemarknaden, så är jag inte jättesugen att öka min exponering mot landet.

Men när jag häromdagen hörde AMF:s asienförvaltare Henrik Oh prata sig varm om ett välbekant Japansk företag så blev jag ändå lite nyfiken. Företaget i fråga är känt som

Sony
Det gigantiska elektronikbolaget är kanske i närtid mest känt för sin spelkonsol Playstation men de sitter även på en stor del av de musikrättigheter som är inkomstbringande via plattformar som Spotify. Intäkterna från musikdelen ökade med hela 23 % från föregående år och ger fina "passiva" inkomster till bolaget tänker jag.Till största delen får bolaget intäkter från just Gaming och olika andra hemelektroniksegment. Tilltalas man av i någon mån diversifierad verksamhet så finns det nog sådant värde att hämta i bolaget som synes ovan.

Bolaget handlas på P/E 12,5 för innevarande år vilket kan vara motiverat då tillväxtutsikterna tycks vara måttliga. Bolaget har en hyfsad nettokassa och delar ut måttliga 0,5 % med en låg utdelningsandel på 10 %. Utifrån det kanske man kan förvänta sig förvärv i första hand och en extrautdelning i andra hand?

Jag funderar på om bolaget platsar i min Global Dividend Growth-portfölj och hade tillväxtutsikterna sett bättre ut så hade jag inte tvekat. Det känns som att bolagets starka finanser, varumärken och diversifierade verksamhet till en rimlig värdering ändå är tilltalande så kanske gör jag något byte framöver i alla fall men än så länge avvaktar jag entry.

Aktien är noterad på amerikanska börsen utöver den japanska vilket möjliggör handel till rimligt courtage.

Vad tror du om Sony?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-11

Fondkampen - passiv vs aktiv förvaltning?

Då det närmar sig årsdagen för min fondportfölj z2036 Global Funds så tänkte jag att det skulle passa bra med en avstämning om hur det har gått i:

Fondkampen - passiv vs aktiv förvaltning?


Min globala fondportfölj syftar dels till att jag ska ha ett "index" att benchmarka mina aktieportföljer mot men även för att kunna jämföra prestandan för de passivt- respektive aktivt förvaltade fonderna sinsemellan.

Portföljen består av 6 olika fonder fördelat på hälften passivt förvaltade och den andra hälften aktivt förvaltade. Urvalet av fonder gjordes av mig utifrån mina preferenser och dessa blev till slut utvalda:

Passivt förvaltade fonder

 • Länsförsäkringar Global Indexnära (passiv globalt index, 0,2 % årlig avgift)
 • SPP Aktiefond Global (passiv globalt index, 0,32 % årlig avgift)
 • Prior Nilsson Smart Global (passiv global utdelning, 0,8 % årlig avgift)

Aktivt förvaltade fonder

 • Coeli Global Selektiv (global, 1,69 % årlig avgift)
 • Didner & Gerge Global (global, 1,62 % årlig avgift)
 • Lancelot Camelot (global, 1,30 % årlig avgift, 20 % resultatavgift)
Hade portföljen befunnit sig på Avanza och så hade jag valt deras globalfond isf SPP:s om jag hade startat nu istället.

Hur har det då gått?

På nästan ett år har fondportföljen avkastat ca +9,5 % efter avgifter och skatt. Skatten dras löpande då fonderna bor i en kapitalförsäkring och på så sätt blir det rättvist att jämföra mot mitt andra försäkringssparande. Resultatet är nog ganska nära globalt index omräknat i SEK.

Min globala multistrategi ligger på drygt +5 % för motsvarande period så totalt sett så ser det ut som att fonderna ger mig stryk än så länge. Det största anledningen till detta är sannolikt min undervikt i dollar jämfört med globalt index.

Den riskjusterade avkastningen för fondportföljen har varit god och volatiliteten relativt måttligt trots senaste tidens björntider.

Vilka fonder har då presterat bäst? Vi har ett resultat:


På förstaplatsen hittar vi den aktivt förvaltade fonden Lancelot Camelot strax före PriorNilssons passiva dito.

Intressant är att Länsförsäkringar går så pass mycket bättre än SPP men det kanske är hållbarhetspreferenser fonderna emellan som skiljer sig?

Ser man på vad Coeli och Didner & Gerge har presterat så kanske man inte blir jättesugen på dessa i dagsläget men det kanske kan ändra sig längre fram? Även om man justerar för avgiften så är det inget smickrande resultat.

Så totalt sett kan vi konstatera att de passiva fonderna leder som grupp för denna mätperiod och det ska blir spännande att följa upp detta framöver tycker jag.

Vilka fonder tror du kommer vara vinnare framöver?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet
Bildkällor: Nordnet, z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-08

I beg your pardon - vad tror du om Central Garden?

Du som har följt bloggen det senaste året anar nog att jag har en viss förkärlek för bilder av husdjur och i synnerhet till aktier exponerade mot den globala megatrenden för de små liven.

Vi äger inget husdjur inom familjen idag men har börjat sondera (slitet ord - jag vet) möjligheten att skaffa en hund så detta färgar mig säkert en del när det gäller min h(a)ussiga inställning till sektorn.

Häromdagen så fångade jag i mitt Twitter-flöde en nystartad ETF vid namn $PAWZ som av en händelse är inriktad mot husdjurssektorn i stort. Tyvärr går denna ETF inte att handla i dagsläget från nätmäklarna men jag tänkte att via innehavslistan kanske jag kan hitta något nytt intressant case.

Ett som jag fastnade för var amerikanska:

Central Garden & Pet Co. ($CENT)


"Central Garden & Pet Company is a leading innovator, producer and distributor of branded and private label products for the lawn & garden and pet supplies markets. Committed to new product innovation, our products are sold to specialty independent and mass retailers." - https://ir.central.com/investors/overview/default.aspx
Bolaget verkar på den amerikanska marknaden och husdjursdelen står för 60% av försäljningen och förefaller vara den delen som växer mest. Kikar jag på deras varumärken så hittar man allt från djurleksaker till myggbekämpning så ett första intryck är att de har ett brett sortiment och i någon mening är diversifierade i det avseendet. När jag går in på Amazon och kollar efter ett av bolagets varumärke "avoderm dog food" så tycks produkterna finnas där vilket kanske kan vara en liten datapunkt avseende om att caset handlar om "hackar och spadar"?

Aktien handlas till P/E 14,5 för 2018 men tyvärr tycks vinsttillväxten vara något negativ inför 2019 enligt 4-traders. Skuldsättningen är på 1,07 x EBITDA vilket jag tycker är godkänt ändå. Ingen utdelning i sikte tyvärr vad jag kunnat se.


Aktien tycks vara i en negativ trend, sannolikt till följd av minskad vinst per aktie. Detta gör att jag faktiskt inte varit lika impulsiv som jag brukar och tryckt på köpknappen än. Jag lutar åt att avvakta men ska försöka hålla bolaget under bevakning och kika lite närmare på det så småningom.

Vad tror du om Central Garden?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, 4-traders
Bildkällor: Nordnet, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-04

Global Dividend Growth firar 2 år!

För två år sedan genomförde jag en flytt av en tjänstepension från en storbanks pensionsbolag till en nätmäklares dito.

Det som lockade mig till flytt var att samla mina större tjänstepensioner på ett ställe, slippa skalavgifter samt att få möjligheten att investera direkt i aktier. Då min gamla pensionslösning hade en skalavgift på 0,5 % utöver fondavgifterna så är det riktigt skönt att ha sparat in den under dessa två år och de kommande åren till och med allt är utbetalt.

Så på förekommen anledning:

Global Dividend Growth firar 2 år!


I början av november 2016 så kom det alltså in en större klumpsumma på min nytecknade tjänstepensionsdepå så min första frågeställning blev: all-in eller dela upp köpen?

Trots vetenskapligt stöd för det förstnämnda alternativet så valde jag ändå att dela upp köpen i mindre portioner och det var först nästan 4 månader senare som jag hade köpt aktier för hela kapitalet.

Med facit i hand så hade det varit bättre med all-in men på något sätt så känns det skönt mentalt att sprida ut köpen i tiden även om det kanske gick relativt fort att bli fullinvesterad i aktier.

Strategi
Vid den aktuella tidpunkten var jag fortfarande smittat av utdelningar i stort varav den inledande strategin gick under namnet Global Dividend Xtreme. Målet vara att skapa ett kontinuerligt flöde av utdelningar från globala bolag. Med tiden och kanske lite färgad över framgångarna i mina mer tillväxtorienterade portföljer så byttes inriktningen mot utdelningstillväxt i år och portföljen kallar jag nu Global Dividend Growth. Detta innebär i praktiken ett krav på utdelning men utsikterna för tillväxt smäller högre än en direktavkastningen modell större.

Hur har det gått?

En årlig avkastning på 6 % är inte så imponerande även om nedgången i oktober är att skylla på till stor del.

Den riskjusterade avkastningen är nere på nollan för det senaste året men hade förstås varit positiv om mätperioden hade varit två år. Jag har önskat att portföljen skulle ha låg volatilitet men kanske har jag varit lite väl försiktig?

Nuläge och framåt?

Portföljen består av 71 innehav och jag kan nog tänka mig att minska med några framåt men vi får se hur det går med det.


Sannolikt är det undervikten mot USA och dollarn som bidragit en del till den relativt världsindex måttliga värdeutvecklingen.


Jag tycker nog att sektorallokeringen är ganska defensiv men vi får se hur detta faller ut i tider av oro.


Strategin är all-cap och lönsamma och växande mindre bolag har jag inga problem med att släppa fram i portföljen framöver.

Vilken strategi hade du valt för en långsiktig pensionsportfölj?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-11-01

Månadsrapport oktober 2018

Vilken månad!


Det är nog ingen som protesterar mot att årets oktober får bokas som en månad i björnens tecken för börsen i allmänhet och min globala multistrategi är inte undantagen i sammanhanget.

Ett för månaden satt trist rekord, är en ny högstanotering i Max drawdown som numera är -11,03 % från toppen.

En liten återhämtning blev det i slutet av månaden och värdeutvecklingen i år hamnar på + 5,2 % vilket är på rätt sida om nollan än så länge i alla fall. Mitt jämförelseindex ligger på drygt + 6,1 % vilket i huvudsak beror på större dollarexponering tror jag, vi får se vem som vinner matchen för i år.

Bryter jag ned resultatet på portföljnivå så ser det ut så här:

#1 Global Future
Min "offensiva" framtidsportfölj har fått bekänna färg under månaden avseende för både volla och resultat. Tack vare en stark avslutning med hjälp av ett nyförvärv i portföljen så ligger resultatet för i år ändå på goda + 18,7 % vilket jag är mer än nöjd över.

Jag har stuvat om lite i portföljen under månaden i hopp om bättre positionerad allokering framåt avseende skuldsättning bland annat.
 • Sålt
  • Data Respons (minskad exponering mot konsulter)
  • Krones (felköp?)
  • Netflix (den höga skuldsättningen fick mig att ta hem en finfin vinst till slut)
  • Hanwha Q CELLS (bolaget fick ett uppköpsbud och jag tog hem vinsten)
 • Köpt
  • Swedencare (ökad exponering mot husdjussektorn)
  • Gravity (lågt värderat gamingbolag med stor asienexponering)
 • Ökat

Gravity har seglat upp i toppen av portföljen med en makalös utveckling på nästan + 50 % sen köp! Aktien är dock extremt volatil men tycker nog att bolagets rapport såg stabil ut och trots uppgången så handlas bolaget till ett ensiffrigt P/E-tal vilket är ovanligt för sektorn.

#2 Nordic Small Cap

Småbolagsportföljen håller nollan och har fortfarande en stor ledning mot sin jämförelsefond.
 • Sålt
  • Exel Composites (trist rapport och inget bolag jag fattat tycke för)
 • Ökat
  • Beijer Ref (köper dippen)
  • Firefly (ökar)

Portföljen börjar bli lite än mer koncentrerad till ett fåtal innehav, vilket är ovanligt för att vara mig.

#3 Global Dividend 1.2xL


Min belånade utdelningsportfölj har likt de andra portföljerna tagit stryk men med en något mindre drawdown trots hävstången på 1,2 gånger eget kapital. Jag fick göra en liten extraamortering under månaden för att balansera hävstången.

 • Sålt
  • Atlas Copco (minskar cykliskt)
 • Minskat
  • Johnson & Johnson (liten minskning för att finansiera:)
 • Köpt
 • Ökat

Laxbolaget Marine Harvest har bra flyt och bolaget guidar för större volymer nästa år.

#4 Global Dividend Growth

Min största portfölj och som är inriktad mot långsiktig utdelningstillväxt har tyvärr fortsatt att tappa mot sitt "index". Svårt att säga exakt vad det beror på men omviktningen mot utdelningstillväxt före högutdelare kanske är illa tajmad med facit i hand. Nåväl, tror att det kan löna sig på längre sikt oavsett.
 • Sålt
  • Scandi Standard (tröttnat på alla skandaler inom sektorn)
  • Krones (se ovan)
 • Köpt
  • Beijer Ref (gillar inriktningen mot kyla och ventilation)
 • Ökat

Toppinnehaven i portföljen har haft en blandad utveckling men tycker uppställningen ser starkt ut på pappret framåt åtminstone.

Vinnare

En självklar vinnare denna månad är redan nämnde Gravity men i övrigt ett blygsamt resultat bland de övriga formstarka aktierna.

Förlorare

Förlorarsidan är tyvärr stor denna månad och den toppas av Boule som har fått anmärkningar från FDA som hänger över aktien som en våt filt.

Framåt?

Om jag blickar framåt så känns det som björnen fortfarande lurar i vassen och jag tror man får vara tacksam om året slutar på plus. Men att tajma marknaden är supersvårt och jag hoppas att mitt fokus på utdelningar kan betala sig i form av "kudde i mörkret".

Ett lass med utdelningar förväntas levereras i november såväl som december - fina julklappar! :-)

Jag vill passa på att påminna om INVEST360 där du kan träffa mig och andra börsprofiler i dagarna två och snacka aktier.

Hur gick det för dig i oktober?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.