Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2018-09-19

Don't mess with Texas (Instruments) Dividends!

Jag har två stycken tjänstepensionsportföljer av typen depåförsäkring där jag kör renodlade aktiestrategier. Den ena kallar jag för Global Future och den andra för Global Dividend Growth. Som namnet antyder på den sistnämnda portföljen så utgörs den av bolag med goda utsikter till utdelningshöjningar och gärna med god historik av densamma.

Ett bolag som kvalificerar till detta och som jag har i portföljen men inte skrivit om tidigare är:

Texas Instruments (TXN)


"At Texas Instruments, our focus is on building a better future as we design, manufacture and sell semiconductors. We have about 100,000 customers all over the world who use our “chips.” Every day, our products help electronics designers unlock new possibilities that make the world safer, greener, healthier, smarter and more connected than ever before." - http://www.ti.com/corp/docs/investor_relations/downloads/investor_overview.pdf
Då jag i grunden är någon sorts elektronikingenjör så har jag en viss nostalgisk relation till Texas Instruments då jag utfört att antal laborationer med deras kretsar och även använt en och annan miniräknare från det amerikanska bolaget.

Jag ska väl erkänna att jag har lite sämre koll på bolagets produkter idag men de tycks göra något rätt i alla fall då deras utdelningshistorik är imponerande och utöver detta återköpt aktier i stora lass de senaste 10 åren minst. Då bolaget har nettokassa så kan man ana att ett finfint kassaflöde ligger bakom utdelningar såväl som återköp och att det i någon mening har skett på goda grunder.

Bolaget handlas till P/E 19 för 2018 och P/E 17 för nästföljande år. Förväntad vinsttillväxt är alltså runt 9 % och bolagets handlas till ca 2,5 % direktavkastning med en utdelningsandel på 45 %. Som alltid blir det spännande att se hur mycket de höjer utdelningen med nu i oktober.

En godkänd direktavkastning, goda tillväxtmöjligheter och ett skuldfritt bolag - låter väl frestande?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Public Domain, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-09-16

Aktier vs fonder?

Ska man som småsparare välja aktier eller fonder för sitt långsiktiga sparande?

Den frågan är det nog många som ställer sig ibland och med något ökad insikt i frågan via inlägg av bloggkollegor Miljonär innan 30 och Petrusko, så tänkte jag göra lite jämförelser mellan de olika värdeinstrumenten i form av en kamp i 5 ronder.


Aktier vs. fonder

Till att börja med kan du ställa dig frågan om du är beredd att lägga ner den tid som sparande i aktier innebär eller skulle du hellre vilja luta dig tillbaka och låta proffs eller marknaden ("index") styra över ditt sparkapital? Om du tycker det sistnämnda låter tilltalande så skulle du kunna sluta läsa här men det kan ändå vara värt att veta vad "bekvämligheten" har för egenskaper.

Rond 1 - Investeringsmöjligheter

På senare år har det blivit möjligt att handla aktier från i princip hela världen (om du kan tänka dig att ha flera nätmäklare/banker). Du kan om du vill skapa en global "all-cap"-portfölj då du inte har några restriktioner kring vilka aktier/bolag du får äga och till hur stor andel.

En fond däremot har som regel restriktioner vilka aktier som den kan handla beroende på fondens inriktning, regelverk, likviditetskrav med mera. Speciellt bolag i storleken micro cap har fonder svårt att investera i då dessa ofta handlas med dålig likviditet och fonden skulle snabbt kunna få ett betydande ägande vilket kan leda till olika problem.

I viss mån kan du som fondsparare få till en global "all-cap"-portfölj genom att kombinera olika fonder och ETF:er men som sagt, fortfarande svårt att komma åt micro cap-bolag.

Denna rond tycker jag vinns med liten marginal av aktier då du får större flexibilitet kring vilka innehav som kan ingå i en portfölj.

Rond 2 - Hantering av sentiment i marknaden

Som aktieägare så väljer du när, var och hur du ska köpa eller sälja en aktie. Detta gör att du kan köpa vid exempelvis nedgångar och sälja vid uppgångar. Att försöka tajma marknaden är svårt men valet är åtminstone ditt huruvida du vill sitta still i båten eller utnyttja rörelser.

Fonder måste köpa och sälja beroende på om det sker ett in- respektive utflöde i fonden. Typiskt vid ett negativt börsklimat så kan en fond tvingas att sälja "fina bolag" då andelsägare vill ta hem sina pengar. Vid uppgång kan det bli motsvarande dilemma att fondförvaltaren tvingas köpa oavsett värdering, i synnerhet om det gäller passiv indexförvaltning. Detta kan förvisso ge en extra momentumeffekt vid långvariga uppgångar men det blir förstås tvärt om vid nedgångar.

Rondens vinnare är i mitt tycke återigen aktier, givet att du beter dig rationellt vid större marknadsrörelser.

Rond 3 - Källskatt på utländska utdelningar

Sparar du i utländska aktier som delar ut så kan du i sparformerna Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring helt slippa att betala utländsk källskatt under vissa omständigheter.

Denna möjlighet har inte fonder utan dessa måste betala mellan 15 - 25 % skatt på utländska utdelningar som då minskar fondens värde. Detta gäller inte innehav i svenska aktier eller de länder som har avtalat om undantag för källskatt som exempelvis Storbritannien.

Liten vinst för aktier även i denna rond och även om skillnaden i absoluta tal inte blir så stor så gör det skillnad över tid till aktiers fördel.
Rond 4 - Transaktionsavgifter

Aktier får du normalt betala ett courtage för vid ett köp eller sälj och är det en utländsk aktie så tillkommer växlingsavgift för valuta.

Fonder har också kostnader för transaktioner enligt ovan men sannolikt till bättre villkor jämfört med en småsparare, speciellt avseende valutakostnader.

Vinnare fonder men transaktionsavgifter är av mindre betydelse givet att du eller fondförvaltaren inte säljer och köper i onödan.

Rond 5 - Övriga avgifter

Att äga en aktie över tid kostar normalt sett inget annat än om du omsätter dina aktier i hög utsträckning vilket innebär ökade transaktionskostnader enligt ovan. Du kommer normalt ganska långt med gratisvarianter av verktyg för screening och annat som hjälper dig analysera och bevaka aktier men i den mån du har betaltjänster så bör du bokföra dessa som egna förvaltningskostnader.

En fond tar som regel ut förvaltningsavgift och diverse övriga avgifter vilket sammanfattas i begreppet årlig avgift. Dessa avgifter kommer att belasta fondens värdeutveckling och över längre tid får de stor betydelse. Sker det mycket in- och utflöden i fonden så ökar omsättningen av innehav vilket ger ökade transaktionskostnader enligt ovan.

Vinnare blir aktier och indexfonder som rimligen borde kunna hålla övriga avgifter låga över tiden jämfört med dyrare fonder.

Så?

Totalt så vinner aktier med 4-2 mot indexfonder och med 4-1 mot "dyra" fonder för femronders-matchen ovan.

De fonder som är i princip gratis eller har väldigt låg avgift är lika bra eller bättre än aktier ur kostnadshänseende så de utgör helt klart ett attraktivt alternativ för den bekväme spararen. Dock så lär de åka på stryk i rond 2 ovan om det blir ett negativt sentiment och de tvingas sälja pga utflöden. Då en stor del av marknaden nu utgörs av passiva fonder så blir det intressant att följa hur effekterna av detta slår i praktiken.

Aktiva "dyra" fonder har helt klart matematisk uppförsbacke i form av avgifterna utöver de andra nackdelarna. Här hänger det på förvaltarens skicklighet som behöver vara stor för att kompensera och överträffa de nackdelar som finns enligt ovan.

Som aktiesparare finns det ett bekvämt alternativ i investmentbolag som har aktiers fördelar och där förhoppningsvis skickliga förvaltare gör ett bra jobb åt dig.

Ska du sätta ihop en egen aktieportfölj så krävs det intresse, disciplin, tålamod, kunskap och tid bland annat för att du ska kunna dra nytta av del utav nämnda fördelar ovan. En kombinerad aktie- och fondportfölj är sannolikt en bra kompromiss till att börja med.

Vad väljer du?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkälla: https://pxhere.com/en/photo/734847


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-09-11

Microsoft - above the clouds?

Ett av mina favoritinnehav som jag ägt sen början av 2015 är den amerikanske mjukvarujätten Microsoft. Bolaget tuffar på och i synnerhet deras moln-lösningar skalar fint i lönsamhet. Detta ger att förväntningarna är höga när de sannolikt ska deklarera en utdelningshöjning inom 1-2 veckor.

En av de roligare inslagen som utdelningsinvesterare är att gissa kommande utdelningar och jag har givetvis en gissning om vad "pyttemjuk" slår till med i år.


Historiken är finfin och den skarpsynte ser att de klarade finanskrisen 2007-2008 utan utdelningsavbrott.

Jag tror på en liten större höjning i år och har satt $0,47 (kvartalsvis) som ny nivå. Detta skulle motsvara en höjning på nästan 12 % vilket slår inflationen med råge. Direktavkastningen är i skrivande stund blygsamma 1,5 % då bolaget har haft en stark kursutveckling senaste året så risk/reward framåt är möjligen lite sämre i dagsläget men jag ser ändå inget skäl att sälja då jag tror att tillväxten framåt blir god.

"(dividend) above the clouds"?Vad tror du om Microsofts kommande utdelning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nasdaq, Google Finance, Nordnet
Bildkällor: Pixabay, z2036, Youtube 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-09-09

Rösta med hjärta och hjärna!

Idag är en viktig dag då det är allmänt val i vårt kära Sverige!

Jag är sparsam med att beröra andra ämnen än sparande här på bloggen såväl som på Twitter men idag tänkte jag göra ett undantag då det ser ut som extrempartier från olika håll ser ut att få (för) många röster.

För den som följt mig på bloggen och twitter en längre tid så är det nog ingen hemlighet att jag anser mig vara är en liberalt sinnad person. Jag har varit liberal så länge jag kan minnas men det var först för ett år sedan som jag gick i partiet Liberalerna och då med huvudsyfte att stötta Birgitta Ohlssons kandidatur till partiledare. Då hon senare lämnade politiken beslöt jag ändå att vara kvar i partiet som passiv medlem.

Liberalerna är långt ifrån ett perfekt (liberalt) parti men enligt min mening närmast ideologin socialliberalism som John Stuart Mill förde fram för några sekel sedan. Frågor kring individens frihet i kombination med social grundtrygghet har legat mig varmt om hjärtat sen många årtionden tillbaka.

Jag ska erkänna att jag har haft en radikal period i unga år där jag varit mer åt det nyliberala (Laissez Faire/Frihetsfronten) hållet men jag har alltid haft med mig inslag av humanism i form av synen på människors lika värde och öppna gränser. Amnesty har jag varit medlem i nästan 30 år och i närtid så stöttar jag avlidne Hans Roslings Gapminder verk för faktabaserad informationsspridning om vart världen är på väg.

"Imagine there's no countries...nothing to kill or die for" sjöng John Lennon samma år som jag föddes vilket kanske präglat mig i mångt och mycket i det undermedvetna och bidragit till min vurm för det globala perspektivet.

Nåväl, jag ska inte älta mer frihet- och humanismpropaganda då detta är en aktieblogg - vad tycker Liberalerna om sparande?

Vi föreslår att sparande upp till 100 000 i ISK ska vara skattefritt. Detta möjliggör att småsparare kan få ihop till en buffert till bästa möjliga villkor oavsett riskpreferens. Vidare vill vi återställa de skattehöjningar som skett i närtid för sparformen.

Jag hoppas du röstar med hjärta och hjärna och oavsett vad du väljer så kommer jag att producera aktieorienterade inlägg framöver och kanske även ett och annat värdefullt verktyg.

2018-09-05

Krones - hidden champion?

För ett par veckor sedan under en lunch med en aktieintresserad kollega så diskuterades begreppet "hidden champions" och ett antal olika bolag nämndes varav ett utav dessa var:

Krones
"The Krones Group, headquartered in Neutraubling, Germany, plans, develops and manufactures machines and complete lines for the fields of process, filling and packaging technology. Its product portfolio is rounded off by information technology, factory planning and products from Krones’ subsidiaries as intralogistics, valve production etc." - https://www.krones.com/en/company/about-us.php
Att konstruera och producera maskiner och utrustning för bryggerier, diverse andra drycker och återvinning kräver sannolikt precision samt ordning och reda - låter som något som kanske passar en tysk industrikultur?

Krones grundades 1951 och förefaller vara stora inom sitt gebit med en fin geografisk närvaro världen över.

Vi hoppar direkt till värderingen och bolaget handlas till P/E 17 för 2018 och 15,5 för 2019. Vidare förefaller bolaget vara skuldfritt med en fin nettokassa och de delar ut 1,7 % i juni varje år (förhoppningsvis även framåt).

Endast 50 % av aktierna handlas på börsen då huvudägaren familjen Kronseder sitter på andra halvan. Stark huvudägare = check!

Värderingen förefaller vara ganska rimlig då vinsttillväxten är måttlig för närvarande men som jag förstår det så beror det delvis på engångseffekter. Jag tänker att detta är företag man vill ha på längre sikt och låt oss titta på utdelningshistoriken.


Fin svit sen 2010 (2009 ställdes utdelningen in då bolaget gjorde förlust i spåren av finanskrisen).

Man anar cykliska inslag här men det är väl brukligt i industrisektorn.

Jag har tagit en liten stek i portföljerna Global Future och Global Dividend Growth till att börja med men jag känner att jag behöver läsa på mer om bolaget för en eventuellt större andel senare - men det är så jag jobbar!


Krones tar som sagt en liten andel i portföljen Global Future tillsammans med de andra 33 "framtidsbolagen". Portföljen har haft det lite motigt senaste veckan då de kinesiska innehaven tillsammans med de bolag som tillhör emerging markets tagit stryk. Men för helåret är ändå resultatet fina +26 % vilket jag är mer än nöjd med.

Vad tror du om Krones?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders
Bildkällor: z2036, 
Photo by Martin Kníže on Unsplash

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-09-02

Månadsrapport augusti 2018

Augusti har varit en mycket stark börsmånad för mig och det är då således dags att summera den.Ny högstanivån nåddes så sent som i onsdags för min globala multistrategi vilket alltid är kul även om jag har blivit lite bortskämd på denna punkt, när toppar vi?

Drygt 13 % plus för helåret är jag nöjd med men hoppas att det kan klättra lite till. Mitt jämförelseindex, fondportföljen Global Funds ligger på nästan + 14 % så det blir till att kämpa på om jag ska slå proffsen och index!

Oavsett nära topp eller ej så köper jag i ur och skur i de bolag som känns prisvärda för stunden.

#1 Global Future

Min globala framtidsportfölj fortsätter att leverera och har återtagit förstaplatsen. Apropå förstaplatsen så är nu Amazon största innehav då de har passerat $2 000 - galet!? Jag som funderade på att sälja på $1 000 men är glad att jag behöll.

Under månaden har jag sålt av Pandora då det numera känns som ett utdelnings-/värdecase snarare än ett tillväxtbolag. Istället har jag plockat in en "hidden champion" i form av tyska Krones, inlägg om bolaget kommer så småningom för den som är nyfiken. Jag tackar min aktieintresserade kollega för uppslaget :-)

Den riskjusterade avkastningen går inte att klaga på!

#2 Nordic Small Cap

Min småbolagsportfölj har faktiskt haft en minusmånad då en del innehav backat rejält.

Jag sålde av Westpay då de kom in med en trist rapport och att de i bästa fall håller nollan i tillväxt jämfört med föregående år. Istället ökade jag i Sedana Medical, Zalaris och Avensia. Tidigare i månaden ökade jag i UTG som kom in med en ok rapport häromdagen.

#3 Global Dividend 1.2xL

Min globala utdelningsportfölj med hävstång tuffar på och har haft en fin månad.

Jag plockade in PetMed Express i samband med månadssparandet och har även ökat i Oriflame och Pandora.

#4 Global Dividend Growth

Sist och störst har vi min portfölj inriktad mot "utdelningshöjare".

Jag har köpt dippen i Nolato och även i denna portfölj plockat in Krones. Jag sålde av Kopparbergs helt då jag tvivlar lite på bolagets tillväxtmöjligheter framöver och sen är det alltid skönt att ha ett mindre bolag att bevaka.

Vinnare

Månadens vinnare återfinns alla i Global Future vilket är en del av förklaringen till dess starka resultat.

Förlorare

Bland förlorarna hittar vi lite olika bolag världen över. Återstår att se om det var klokt att köpa dippen i Nolato, Pandora och Oriflame.

---

En del av resultaten ovan kan förklaras av att kronan fortsatt sin nedgång. Med tanke på den politiska situationen i samband med valet är det svårt att vara bullish till SEK men Ingves kanske blixtrar till med en räntehöjning nästa vecka?

Hur har det gått för dig i augusti?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-29

Bokrecension: Den enkla vägen till ekonomisk frihet

"Snål"-, "Frihets"- eller "FIRE"-bloggare/-personer (Financial Independence Retire Early) har fått stor medial uppmärksamhet senaste året och jag har en känsla av att även gruppens andel inom "finanstwitter" har ökat i stor utsträckning.

Den sannolikt största (och första?) inom genren i Sverige, Miljonär innan 30 (Mi30), har nyligen släppt sin andra bok:

Den enkla vägen till ekonomisk frihet (Sterner)


Om Mi30:s första bok i huvudsak handlade om hans resa mot frihet så handlar denna mer om livet som ekonomisk fri.

Som läsare får man ta del av tankar kring vad ekonomisk frihet innebär, om att äga sin tid och slutligen vad en rad kända sparprofiler och forskare säger om dessa ämnen.

Jag gillar verkligen intervjuerna som nyanserar författarens egna tankar och att också forskare har fått komma till tals kring exempelvis lycka och spelvinster.

Kanske lever inte boken upp till sin titel "den enkla vägen" då det krävs disciplin och tålamod för att nå ekonomisk frihet men jag gissar att förläggaren bestämt rubrik i enlighet med övriga ekonomi-böcker inom förlaget.

Det som hade gett boken mer djup tycker jag hade varit ett avsnitt kring hur politiker ser på detta relativt nya fenomen om "tidig pension". Några intervjuer med politiker från olika läger hade varit mycket intressant att ta del av.

En plikt för alla arbetsföra att jobba heltid till pension?

När jag gick förbi denna valaffisch för någon vecka sedan så slog det mig att de flesta politiska falangerna i Sverige håller fram arbetslinjen som norm och att vårt skattesystem är uppbyggt kring detta i mångt och mycket. Ekonomiska möjligheten att trappa ner arbete till ålders höst motarbetas via exempelvis slopad avdragsrätt (alliansen) och höjd skatt på ISK (rödgröna).

Som liberal så tycker jag att individuell frihet står högt på dagordningen och att människor ska få styra över sina liv i väldigt stor utsträckning. Skulle fenomenet med "tidig pension" bli vida utbrett behöver möjligen skattesystemet justeras något men jag tror inte så blir fallet i närtid.

Själv finner jag hopp i slutet av boken som handlar om just halvtidsfri som sannolikt passar mig bättre än tidig pensionär då jag än så länge alltid har- och fortfarande trivs med att (löne)arbeta. Räkneexemplet kring detta i boken tror jag många skulle tilltalas av och det kanske är detta som är "den enkla vägen" då man med en icke-extrem sparkvot kan möjliggöra att bli "deltidsfri" efter några års sparande.

Jag känner mig inspirerad att införa bättre stöd kring "uttagsfasen" av ett sparande i min Sparkalkylator och de uttagsmodeller som Mi30 tar upp i boken ska jag definitivt försöka implementera.

Om du är nyfiken, intresserad eller kanske redan inne på resan mot ekonomisk frihet så tror jag denna bok är väl värd att läsa och kommer att inspirera dig!

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-26

Uttagsfasen?

Att spara i aktier är kul tycker jag (så länge depåerna visar plus åtminstone) men förr eller senare ska jag väl konsumera/unna mig en del av avkastningen/kapitalet i form av uttag?

Jag ska erkänna att jag, mitt yrke till trots, har en del kvar att lära kring matematiken som omgärdar utbetalningar bland annat.

Sedan jag gjorde en enklare utbetalningsfeature för min nya Sparkalkylator Grand Deluxe så har jag funderat på hur man skulle kunna bygga på med lite extra stöd för den så kallade

Uttagsfasen
Vilken depåtyp passar bäst vid uttag? Det är inte givet att det är öppet mål för ISK beroende på schablonskatten och vilken riskallokering du vill ha under uttagsfasen.

Vidare så blir inflationen viktig även här om utbetalningstiden är lång.

Vill man lämna pengar efter sig eller ska man plocka ut hela kapitalet under en viss tid?

Frågeställningarna kring uttagsfasen är en del och detta ämne är mer eller mindre komplext om man vill göra detta med hyfsad precision, vilket för övrigt kanske är överkurs i sammanhanget?

En del av svaren sitter nog "frihetsbloggarna" på och jag håller på att läsa en nyutgiven bok som berör ämnet delvis och som är skriven av den kanske främsta i genren inom Sverige. Återkommer förstås med recension :-)

Bloggaren Onkel Toms Stuga delade en högst intressant artikel på twitter häromdagen som ger en hel del uppslag tycker jag.

Har ni läsare någon input i detta ämne så vore jag tacksam om ni delade med er så att min kunskap blir bättre.

Vill du se utökad stöd för uttagsfasen i min sparkalkylator och vilken typ av features i så fall?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkällor: z2036, Pixabay
 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-23

#uppesittarkväll augusti 2018

Löneutbetalningsdag imorgon fredag för de flesta av oss anställda vilket innebär att ikväll är det #uppsittarkväll! Jag ska inte tjata om nya ATH-nivåer men det gjorde jag nog just precis :-)Till saken, månadens köp:

Global Dividend 1.2xL

Trots en stark dollar för närvarande så väljer jag att plocka in ett USA-bolag i portföljen som jag redan har sen tidigare (i en utav mina tjänstepensionsportföljer), nämligen PetMed Express ($PETS).

Bolaget kom in med en fin kvartalsrapport nyligen och höjde utdelningen för andra gången i år så att bolaget nu handlas till 2,8 % i direktavkastning. Då bolaget är skuldfritt, växer hyfsat och handlas till P/E 18-ish så tycker jag att det känns köpvärt då jag är lite svag för "djursektorn" och vill gärna öka där.

Nordic Small Cap

Min nordiska småbolagsportfölj har gått lite knackigare denna månad men det innebär ju i och för sig billigare köp via månadssparandet :-)

Denna månad får det bli en ökning i ett utav mina äldre innehav, Unlimited Travel Group ($UTG) då det tycks gå fint med bokningarna. Denna typ av resande i premiumsegmentet tycks inte vara lika känsligt för en svag krona, eller?

Vad investerar du i denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-21

Verktyg - ny sida

Sen jag startade bloggen 2014 så har det blivit ett och annat verktyg utvecklat genom åren. Så av praktiska skäl så har jag nu samlat i princip alla mina verktyg på en ny samlingssida som du hittar uppe till höger i toppmenyn.


Hoppas detta uppskattas!

Vilket är ditt favoritverktyg?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-19

Sparkalkylator Grand Deluxe - betarelease!

Under sena kvällar denna vecka har jag suttit och kodat på en ny variant av mina sparkalkylatorer. I fredags kväll tycker jag att den blev tillräckligt bra för en betarelease,

z2036 presenterar stolt:

Sparkalkylator Grand Deluxe << klickbar länk till verktyget

Det finns en del kvar att justera men tycker att det vore värdefullt att få feedback i ett tidigt skede så därav denna betarelease i befintligt skick.
Den stora skillnaden är att du kan se hur mycket sparkapital du har efter din spartid på ett tydligare sätt och att du kan välja mellan realvärde (dagens penningvärde) eller nominellt.

Vidare har jag gjort att försök att visa på månadsbelopp första året enligt "4%-regeln" eller via utdelningar vid spartidens slut. Här kan du även välja om det ska vara före eller efter skatt givet att du ligger kvar i samma sparform. Väljer du efter skatt så belastas månadsbeloppet med schablonskatt för ISK/KF vilket blir fallet i praktiken om man behåller sparformen under utbetalningstiden.

Inmatningsparametrar är i stort sätt detsamma som för föregående version (som för övrigt kommer att vara kvar tills vidare) men jag valt att dela upp dessa i färgerna grönt och rött.

I övrigt är det i princip samma beräkningsmotor och funktionalitet i botten.

I framtida versioner planerar jag att utöka med analysdelar kring avgifter bland annat och kanske ytterligare funktionalitet kring utbetalningar. Har du önskemål och/eller feedback så är du mer än välkommen att kommentera nedan.

Vad tycker du om det nya upplägget?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-12

Gamification inom sparande?

Ska sparande vara kul och inspirerande eller är det bättre med "tråkigt" passivt automatiskt månadssparande i fonder för de flesta?

Oavsett strategi så tror jag det finns vissa fördelar om det finns positiva inslag i form av engagemang, belöningar och lärande m.m. i ett sparande.

Ämnet som sådant berördes delvis i ett avsnitt av Outsiders (podd med Anna Svahn/Micke Syding) och de pratade om
Gamification inom sparande

Poddavsnittet kan du även lyssna på nedan:

Dock så tycker jag att de missade ett i mina ögon bra konkret exempel på gamification inom sparande:


Eller vad sägs om att du kontinuerligt får ta del av bolagens vinster på ett konkret pedagogiskt sätt i form av utdelningar? Gamification om något? I synnerhet nu när Avanza lagt till kassaklirr på sina notifieringar av utdelningar? Gamification i form av kul belöning om du frågar mig :-)


Andra exempel på gamification inom sparande är "stjärnorna" på Shareville tycker jag. Tillhör du topp tiondel inom riskjusterad avkastning så får du tre stjärnor som belöning. Kanske lite löjligt att tävla i sharpekvot men löjligt kul i mitt tycke och sporrar mig till disciplin.


Vidare så tycker jag grafer för värdeutveckling har ett inslag av gamification då du får feedback på dina investeringar på ett tydligt sätt.

Mina olika verktyg och grafer avser också att ge inspiration till det långsiktiga sparandet utöver "koll".

När det gäller lärandet bland annat så är sociala medier som bloggar och Twitter en ganska lättsam ingång till djupare lärande om intresse finns tycker jag. Går nog att boka på gamification.

Jag tror nätmäklarna och bankerna skulle kunna jobba mer med inslag av gamification och här kommer några spontana ideér:
 • Notifiering vid
  • ATH
  • När du får en "bagger"
  • När du uppnått en målnivå
 • Grafisk presentation av
  • Hur du ligger till mot en målnivå
  • Hur du ligger till mot "kollektivet"
Jag tror att ökat intresse kring sparande leder till ökad kunskap och på sikt bättre resultat givet att du är disciplinerad och utvärderar löpande. Om du vet med dig att du gärna tar genvägar och inte orkar göra hemläxor kanske det passiva fondsparandet passar bättre?

Tror du inslag av gamification kan göra skillnad för ett (långsiktigt) sparande?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-08

Suez Environnement - skräp är bra?

Ibland får jag uppslag till inlägg när jag minst anar det och ett exempel på det är detta korta inlägg som jag fick inspiration att skriva när jag tittade ner från balkongen häromdagen.

Suez Environnement
"We’ve been experts in water and waste management for 150 years.  We operate on 5 continents, on which SUEZ harnesses all its desire for innovation to achieve an efficient and sustainable management of resources throughout the world. Our company supports its customers as they change from a linear model, which over consumes resources, to a circular model, aiming to recycle and recover them for future use." - https://www.suez.com/en/Who-we-are
Jag snuddat tidigare vid det franska bolaget via det sista inlägget om Månadens aktie. Jag önskar gärna att öka min exponering mot vatten och Suez har en stor omsättning i detta segment.

Nyckeltalen för bolaget är av blandad karaktär tycker jag:

 • P/E-tal på 22 för 2018 och 19 för 2019 kanske är lite i överkant?
 • Direktavkastning på 5,2 % är tilltalande tycker jag och marginalen tycks vara god sett till kassaflöde.
 • Skuldsättningen är hög - 3,3x EBITDA vilket nog inte är ovanligt för denna typ av bolag men mindre tilltalande oavsett.
Hos Avanza kan du handla aktien elektroniskt men inte hos Nordnet vad jag kan se. Då den är noterad på Euronext så går den nog att handla via telefon till 99 kronor minicourtage.

Jag har ingen position i bolaget i skrivande stund men jag utesluter inte det i framtiden då jag gillar bolagets inriktning på vatten och återvinning ("skräp").

Vad tror du om Suez?


Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-05

Global Dividend 1.2xL firar 3 år och Ål Tajm Haj!

Tiden går fort när man har roligt! För tre år sen så startade jag en portfölj inriktad mot "stabila" utdelningar från bolag världen över och på förekommen anledning och då även en ny högstanotering uppmätts, så tycker jag ett litet jubileumsinlägg är på sin plats.


z2036 Global Dividend 1.2xL firar 3 år och ATH!

Utdelning är inte den enda parametern du bör titta på när du utvärderar ett bolag/aktie men oavsett det så är det ett trevligt inslag i en portfölj tycker jag. För portföljen Global Dividend 1.2xL så använder jag frekventa utdelningar för att kunna ha en balanserad hävstång och för att möjliggöra en buffertinkomst.

Jag försöker i portföljen kombinera anständig direktavkastning och (utdelnings)tillväxt.


Med tillgång till belåning till rimlig kostnad så använder jag hävstång för att skruva upp den förväntade avkastningen på eget kapital upp till 20 % extra. Detta ger i skrivande stund en teoretisk årsavkastning på nästan 13 %. Har detta uppfyllts i praktiken under dessa tre år?

Värdeutveckling

Över dessa tre år så summerar jag nästan + 49 % i totalavkastning. Jämför jag med globalt index i form av indexfonden SPP Aktiefond Global så har jag nästan 19 procentenheter till godo under perioden vilken nog får anses som godkänt tycker jag. Jämförelsen kan tyckas vara lite orättvis med tanke på hävstången men det slår åt båda hållen över tid.


Räknar jag om värdeutveckling i form av CAGR så blir det drygt +14 % så teori och praktik tycks vara i linje under perioden. Förvisso lite kort mätperiod och vanskligt att dra växlar om framtiden men över tid så borde det bli någonting i den här stilen.

Något som inte finns med i siffrorna ovan är den upplupna källskatten som jag räknar med att få tillbaka automatiskt över tiden.

Utdelningar
Ett populärt inslag inom bloggosfären är just utdelningar och undertecknad är nog delvis skyldig till detta då jag producerat ett stort gäng blogginlägg i ämnet.
Portföljen levererar i princip utdelningar varje vecka vilket är lite kul om man är lagd åt det hållet.

Sett ur ett månadsperspektiv så blir det en fin extrainkomst som förstärker månadssparandet för närvarande.

Risk

Har inga exakta mätningar under hela perioden men utifrån de stickprov jag gjort så har portföljens volatilitet varit lägre än Stockholmsbörsen och hållit sig runt 10 % eller lägre. Sharpekvoten har varierat men hållit sig på hyfsade tal för det mesta.

Max draw down har varit - 8,5 % vilket nog får bokas på releativt låg nivå givet full aktieexponering med belåning.

Att uppmäta låg risk i en bulltrend är kanske inte svårt och det blir intressant att se sina riskparametrar när man fått ihop en hel börscykel i sin mätperiod.

Belåning
Den största anledningen till att jag startade portföljen hos Nordnet var att jag redan från början hade tankar om belånad hävstång och sökte bästa möjliga villkor för detta.

Det skulle dock dröja ca ett halvår innan jag sakta men säkert började belåna portföljen och hävstången på 20 % av eget kapital uppnåddes några månader efter detta.

Belåning är inte att rekommendera för alla men frestande att använda i dessa lågräntetider.

Portföljens innehav
I skrivande stund så samsas 47 olika innehav i portföljen.

46 aktier och en ETF ger en god mix av länder, valutor och branscher.

När jag startade portföljen var det stor vikt mot fastighetssektorn men denna exponering har jag minskat successivt de senaste 1-2 åren. I princip alla mina svenska preferensaktier har fått lämna portföljen utom den gamla trotjänaren från SAS.

Jag försöker hålla de cykliska inslagen på "lagom" nivå men det återstår att se om det håller över en börscykel.

Min huvudregel är "köp och behåll" men faktum är att originaluppsättningen för tre sedan såg lite annorlunda ut.

Kvar från starten är Omega Healthcare, Johnson & Johnson, Northwest Healthcare, HSBC, AT&T, Boston Pizza, Unilever, Munich Re, Clas Ohlson, Castellum, SAS Pref, ABB, Atlas Copco samt HiQ.

Framåt?
Utdelningsinvestering trivs bra i lågränteklimat och frågan är om detta består och i så fall hur länge? Jag anar vissa prisökningar på exempelvis livsmedel men frågan är om det räcker för att driva upp inflation och således räntorna? Som motvikt tror jag ökad automatisering och globalisering kan dämpa inflationstryck i viss mån.

Mitt huvudscenario är nog att räntan ska upp en del men jämfört med historiska nivåer så tror jag ända att den förblir relativt låg och att aktier fortsätter vara bra investeringsalternativ.

Börserna världen över kan rimligen inte stiga hur högt som helst och många frågar sig när de kommer att toppa för denna gång? Det sägs att utdelningar utgör en "kudde" vid nedgång men det återstår att se om så blir fallet, hoppas det hjälper till viss del i alla fall.

Jag planerar att fortsätta mitt månadssparande i Global Dividend 1.2xL, balansera hävstången samt återinvestera utdelningarna. Det lär säkert komma tuffa prövningar av strategin men över tid så tror jag nog att den riskjusterade avkastningen kommer att vara relativt god.

Vad tror du?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-08-01

Månadsrapport juli 2018

Andra halvårets första månad har passerats och aktiemarknaden fortsätter att leverera!


Min globala multistrategi noterades för ett nytt ATH under juli och ligger nu på +9,4 % för i år.

#1 Nordic Small Cap

Min nordiska småbolagsportfölj har tagit över ledartröjan och har gått finfint i år.

Den enda transaktionen under juli var ett köp i Sedana Medical i samband med månadssparande.

#2 Global Future

God tvåa är min global framtidsportfölj som tappat lite nu på slutet av månaden i den allmäna tech-frossan.

Även här har det endast skett en transaktion i form av ett litet köp i Firefly då det fanns lite utdelningspengar på kassan.

#3 Global Dividend 1.2xL
Min belånade utdelningsportfölj har fått upp farten och börjar närma sig jämförelsefonderna.

Har köpt följande under månaden:

 • Investor
 • Ocean Yield
 • Oriflame
 • Pandora


#4 Global Dividend Growth
Min globala utdelningsportfölj inriktad mot tillväxt ligger en procentenhet efter fonderna och tycks knappa in något.

Håller sakta men säkert på med omallokeringar mot tillväxt vilket resulterat i följande transaktioner under månaden:


Månadens vinnare
Swedencare toppar listan efter en finfin rapport, tyvärr är min vikt i bolaget bara av symbolisk storlek.

Månadens förlorare
Förlorarna toppas också av ett bolag inriktad mot husdjur, ojämn sektor med andra ord?

Sammanfattningsvis så är det trevligt att portföljerna levererar även i passiva semestertider :-)

Hur har det gått för dig i juli?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-07-29

Månadens aktie: au revoir!?

Om alla tidsplaner klaffat så har vi lämnat Frankrike för denna gång vid tidpunkten när detta inlägg publiceras. Temat för Månadens aktie är då kanske föga överraskande:

Frankrike

Kandidat #1 - Carrefour
Carrefour är en butikskedja inom främst livsmedel vars butiker kan liknas med ICA men med bredare sortiment. P/E-tal på 16 (2018) och en DA på 3,4 % ser väl billigare ut än Axfood iaf?

Kandidat #2 - Suez Environnement
Ett bolag inom infrastruktur och vattenteknik. P/E 21 och en DA på 5,4% för 2018 är inte avskräckande tycker jag. Kanske lite hög skuldsättning men är nog inte så ovanligt i sektorn.

Kandidat #3 - Orange
En telekomjätte som handlas till P/E 13 och med en DA på 4,9 % (2018). Mobiltäckningen generellt har varit klart sämre här i Frankrike jämfört med Sverige men innebär det tillväxtmöjligheter eller dålig prestation?
"[...] är detta inlägg det sista i serien (!?) [...]
Valet blir mitt denna månad och tills vidare då Ebba tydligt deklarerat att hon vill att jag ska sköta val och förvaltning framöver. Så med detta sagt så är detta inlägg det sista i serien (!?) som startade senhösten 2014. Hur som helst så väljer jag Carrefour då jag tycker värderingen verkar hyfsad vettig.

Hur har det gått?


Nytt ATH nyligen och nästan +14 % för i år är mycket trevligt tycker vi. En CAGR på +16,3 % sen start är inte fy skam.

Ebbas portfölj

Portföljen är mer än väl diversifierad med en fin global sammansättning så framöver blir det nysparande och återinvestering i något utav de befintliga bolagen.

Det har varit givande och lönsamt för oss med Månadens aktie och jag hoppas att ni läsare uppskattat serien och blivit inspirerade på olika sätt.


Au revoir (på återseende)!?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-07-24

#uppesittarkväll juli 2018

En #uppesittarkväll kan man väl klämma in även om det är semestertider?

Att månadsspara i ur och skur är en strategi jag tror är effektiv på sikt och även om skurarna är frånvarande och portföljerna handlas runt ATH så lär det finns köpvärda aktier tror jag.


Gör jag ett 10-årsestimat utifrån mitt månadssparande så ser det trevligt ut :-)


På pappret ser portföljen välbalanserad ut och belåningen nära på optimal.

Mina kandidater i skrivande stund för månadens sparande är:

 • Oriflame
 • Ocean Yield
 • Investor

---

Sen stoppar jag även in en liten slant i min småbolagsportfölj. Här blandas det lönsamhet och lite förhoppning och denna månad väljer jag det sistnämnda och tar och ökar i Sedana Medical.

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.