Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling 3 år

2020-01-12

My Holdings - YTD CAGR Edition!

Om du som jag samlar på olika aktier och nätmäklare så underlättar det med verktygsstöd som hjälper dig att hålla reda på allt och för att kunna få en samlad bild av din(a) portfölj(er).

z2036 presenterar stolt:

My Holdings - YTD CAGR Edition!

Jag har bytt ut mina mätare för Active Share mot mätare för värdeutveckling i år (YTD) och årlig avkastning (CAGR).


Datat hämtas från samma Google Sheet som tidigare versioner och nu har sista dataraden stöd för YTD och CAGR via kolumn C, D och E enligt bild ovan.

Jag använder en specialversion av mitt gamla verktyg MyDividends för att räkna fram värdena och sedan importerar jag in dessa via Copy/Paste. Den händige kan förstås bygga in automatik direkt i samma Google Sheet men anledningen till att jag inte gjort det är att jag skulle behöva avslöja exakt hur stora/små mina portföljer är.

YTD svarar på frågan "hur har portföljen gått i år?" och är förvisso ett relativt kortsiktigt mått men ändå intressant att veta tycker jag. Jag använder mig av en förenklad metod där jag utgår från värdet vid årsskiftet för att sedan mäta nuvärde justerat för insättningar och uttag och jag tror det blir ganska rätt i slutändan. Vidare tar jag hänsyn till belåning och räknar värdeutvecklingen utifrån eget kapital

Desto än mer relevant och intressant är CAGR som visar på total årlig avkastning sen portföljens början och som med tiden visar på uthållig avkastningsförmåga i någon mening.

Verktygsstödet gör så att jag inte behöver logga in hos mina nätmäklare annat än när jag vill köpa eller sälja i princip vilket är skönt och smidigt. Ibland kan det vara stressigt att se den dagliga depåutvecklingen så på så sätt är YTD och CAGR mer "lugna" i sammanhanget.
Det är glädjande att se att mina portföljer (se respektive knapp i högermenyn) uppvisar bra värden för YTD såväl som CAGR i och med börsårets fina start (i skrivande stund).

Vad tycker du om mätare för YTD och CAGR? Borde inte nätmäklare ha dessa uppgifter mer lättillgängligt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-01-05

Global Multi Strategy årsresultat 2019

Det är med både glädje och med ödmjukhet jag härmed tänkte summera 2019 års värdeutveckling för mina portföljer som ingår i Global Multi Strategi.

Börsåret som gått har varit en fantastisk resa för de flesta av oss som haft stor andel aktieexponering i sitt långsiktiga sparande. Då 2018 avslutades i moll så tror jag många blev förvånade hur starkt 2019 skulle komma att bli.

Oavsett marknadens/index utveckling så har jag numera mål om absolut avkastning men vill ändå förstås slå min jämförelseportfölj som består av ett gäng globalfonder jag tävlar mot.

Så hur det då gått 2019?


Jag är mycket nöjd över 2019 års värdeutveckling och totalt sett har mina tre portföljer som ingår i min multi-strategi presterat +36,5 % netto efter skatt och avgifter!

En så pass hög årsavkastning hör inte vanligheterna för min del men är förstås mycket välkommet :-)

Jämfört mot "index"?

Har jag då slagit "index"? Min fondportfölj landade på knappt + 31 % vilket förstås är en finfin utveckling det med. Detta innebär att jag fått "alfa" på 5,5 %-enheter vilket förstås är trevligt. Jag tycker det är mest relevant att jämföra mot fonder och då inom en kapitalförsäkring så att skatten inkluderas i resultatet.

Går jag ner på respektive fond så ser det ut så här:

Fond2019
Coeli Global Select35.0%
LF Global Indexnära33.2%
SPP Aktiefond Global31.9%
Lancelot Camelot31.9%
PriorNilsson Smart Global28.7%
Didner och Gerge Global27.0%

2019 års "bästa" globalfond blev den aktivt förvaltade Coeli Global Select som presterade +35 % i årlig avkastning vilket är knappt över globalt index. Den populära Avanza Global slutade året på runt +34 % så man kan förstås även vara väldigt nöjd om man istället legat i globala indexfonder under 2019.

Oavsett vilken utav fonderna man mäter emot så är jag nöjd över att mina strategier levererat ett litet mervärde oavsett om det beror på tur eller annat :-)

Vilken strategi har presterat bäst 2019?

Min globala multi-strategi består numera av tre portföljer:

Portfölj
Strategi
Global DEBE 1.2xLStabila utdelare/"exotisk" tillväxt, låg volatilitet, belåning
Global FutureFramtida tillväxtbolag, megatrender
Global Dividend GrowthStabila tillväxtbolag, övervikt tillväxtmarknader

Global DEBE 1.2xL är mitt fria sparande och resterande är pensionsportföljer med en något längre sparhorisont.

Strategierna har det globala perspektivet som gemensam nämnare men i övrigt så skiljer de sig åt till vissa delar och oavsett så presterar de olika bra enskilda år verkar det som. Min tanke med olika strategier är att få relativt bra riskjusterad avkastning i olika typer av börsklimat.

2019 har varit året då jag har varit mer aktiv i min förvaltning än någonsin, så transaktionskostnaderna har blivit relativt höga. Glädjande nog så har nettoavkastningen blivit god ändå och jag tycker att mina portföljer känns bra positionerade framåt sett vilket är det jag fokuserar på än mera nuförtiden. Vidare har jag sett över mina villkor så utgångsläget framåt är riktigt bra inför 2020.

Global Future (+44,7 %)
Min äldsta aktiedepå i form av en tjänstepension startades i mars 2009 och har genomgått några strategibyten genom åren. Sen drygt 5 år tillbaka är den inriktad mot global tillväxt "long only" och i någon mening mot "framtidsbolag". Denna strategi har levererat mycket bra alfa och till och med 2018 blev ett positivt år vilket var imponerande på alla sätt tycker jag.

Även 2019 har portföljen utvecklats mycket väl och landade på +44,7 % för året vilket är det näst högsta någonsin för min del.

Då portföljen varit igång mer än 10 år nu så är det intressant att zooma ut och se historiken.


Totalt sett så närmar jag mitt mål om 15 % årlig avkastning över tiden trots några mediokra år i början av 2010-talet. Det är häftigt att få uppleva ränta-på-ränta på riktigt och jag hoppas att portföljen kan leverera fin avkastning även framöver.

Portföljens nuvarande sammansättning är offensiv avseende förväntad tillväxt och då blir prislapparna tyvärr höga även de. Detta ökar förstås risken om bolagen skulle få grus i maskineriet men jag hoppas tillväxten över tid kan ge en bra totalavkastningen oavsett.

Jämför jag hur portföljen såg ut vid förra årsskiftet så kan jag konstatera att hela 19 bolag har fått lämna portföljen och 17 nya har tagit plats. Jag har varit ovanligt aktiv i mina omallokeringar under året och omsatt hela portföljen med drygt 150 %!

Värdeutveckling 201944.70%
  Utdelning0.79%
Årlig avgift0.79%
  Courtage0.43%
  Valutaväxling0.36%
Skatt0.05%
CAGR sen 2009-03-0114.23%

Det höga omsättningen har inneburit en hög årlig avgift på 0,79 % men givet det fina nettoresultatet och att portföljen känns väl rustad framåt så tycker jag att det har varit värt det. Jag brukar tro att kommande år ska bli lugnare med mindre omsättning i portföljen men det är kanske inte någon idé att tro på det i år då jag har svårt att motstå bolagsbyte om något "bättre" dyker upp.

Global Dividend Growth (+33,5 %)
Min största portfölj i pengar mätt är likt Global Future en tjänstepension i ett så kallat fribrev. Depån startade för drygt tre år sedan i samband med en flytt till Nordnet från ett annat försäkringsbolag.

Portföljstrategin består av globala bolag med en utdelning och goda tillväxtutsikter. I någon mening är portföljen lite mer defensiv jämfört med Global Future men under 2019 har jag ändå ändrat riktning mot tillväxt i högre grad och trots en svag start på året så landade årets avkastning på godkända +33,5 %, ungefär i linje med "index" (se ovan).


I år så har jag bantat portföljen rejält från 73 innehav till numera 42 stycken bolag enligt ovan. Vidare har portföljens direktavkastning minskat rejält till förmån för tillväxt. Så även i denna portfölj har aktiviteten varit hög som ni förstår och jag har omsatt nästan 140 % av portföljen under året.

Värdeutveckling 201933.50%
  Utdelning2.37%
Årlig avgift0.68%
  Courtage0.36%
  Valutaväxling0.32%
Skatt0.05%
CAGR sen 2016-11-0111.70%

Den årliga avgiften landade på -0,68 % vilket är högt men även i detta fall tycker jag det är motiverat då jag tror att nuvarande allokering av bolag har större chans till god avkastning.

Global DEBE 1.2xL (+38 %)
Till sist har vi mitt fria aktiesparande där jag nyttjar belåning för att få en hävstång på eget kapital om ca 20 %. Hävstången har verkligen kommit väl till pass i den hausse som rådde under princip hela året vilket resulterat i en avkastning på hela + 38 % beräknat på eget kapital.


Portföljen består nu av 48 innehav enligt ovan och även i denna portfölj har jag omsatt en relativt stor del men av andra orsaker.

Värdeutveckling 201938.00%
  Utdelning6.34%
  Övrigt0.00%
Årlig avgift1.00%
Skatt0.50%
CAGR sen 2015-08-0714.55%

Jag flyttade stora delar av kapitalet till andra aktörer mot slutet av året så det är lite krångligt att redogöra för exakta kostnader för året så ovanstående siffror bygger på överslagsberäkning men borde ändå stämma på ett ungefär. Även här är jag nöjd över nuvarande sammansättning av portföljen och kostnaderna framåt borde bli riktigt bra då framför allt Nordea och Degiro erbjuder lägre transaktionskostnader än Nordnet och Avanza. De sistnämnda har bäst villkor för belåning så basen av stabila utdelningsbolag återfinns där.

2020 då?

Portfölj/Strategi2019"Index""Alfa"SharpeInnehavCAGR 3 år
Global Future44.7%31.0%13.7%3.53023.0%
Global DEBE 1.2xL38.0%31.0%7.0%3.33812.7%
Global Dividend Growth33.5%31.0%2.5%2.94210.7%
Global Multi Strategy36.5%31.0%5.5%3.19713.8%
Global Funds ("Index")31.0%3.71000+n/a

2019 har varit ett mycket lyckosamt börsår och att 2020 ska bli lika bra känns mindre sannolikt. För att det ska hända så måste bolagens vinster öka mer än estimerat samtidigt som ränta och inflationen sjunker än mer tror jag.

Min gissning är att om mina bolag lyckas växa sina vinster ungefär enligt estimat och givet ett fortsatt lågt ränteläge så är inte en årlig avkastning på runt 10-15 % omöjligt tror jag.


Jag tycker att min "line-up" på 97 bolag/innehav är bättre än jämfört med tidigare år och att det finns goda förutsättningar framåt avseende värdeutveckling relativt index utöver god absolut avkastning.

Är du nöjd med 2019 års avkastning och vad tror du om 2020?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.


Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Avanza BIld av Pexels från Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-01-02

Gästinlägg: Analysera Mera årsresultat 2019

Det mest lästa inlägget på bloggen under 2019 skrevs av twitter-profilen Analysera Mera och jag har nöjet att presentera en ny grym rapport och tankar från densamme, så håll till godo med:


Analysera Mera årsrapport 2019

2019 var ett väldigt bra år för aktier och i flera fall steg kurserna betydligt fortare än underliggande verklig verksamhet. Detta resulterar i rekordhöga värderingar samtidigt som alternativen är få och räntan är låg. Detta i sig själv behöver inte innebära att marknaden kommer att rasa utan snarare att det krävs lite längre andningspauser och att vissa företag ska bevisa sig innan kurserna kan fortsätta att stiga. Det måste också finnas respekt och sunt förnuft kring risk för lägre avkastning framöver. Både Sverige och USA gick bra och den tekniktunga NASDAQ 100 var åter bjässen med styrkan som den gamla ryska brottaren Karelin.  
Ni kan gärna börja med att läsa halvårsrapporten för att få en bättre bakgrund om ni inte redan har gjort det. Där hittar ni även en mängd TV-tips, bloggtips, poddtips, boktips och annat. 
Inget i texten ska tas som några köp eller säljrekommendationer. Jag reserverar mig för eventuella fel och åsikterna är mina egna och behöver inte delas med bloggens ägare. 
När ett nytt år kommer så brukar det vara läge att sammanfatta året som har varit. När det gäller investeringar så påminner det ganska mycket om exempelvis friidrott. Resultatet är väldigt exakt i exempelvis % och kronor precis som de har sina hundradelar eller centimeter. 
Det går även att komplettera med ett riskmått t.ex. Sharpekvoten som är ett bra men samtidigt väldigt omdiskuterat nyckeltal när det kommer till att verkligen förstå underliggande företag och verksamhet. Det är något vi får leva med för det kommer inte vara lätt att hitta bättre nyckeltal utan risken är något högst personligt och väldigt svårt att kunna fastställa i detalj. Volatilitet har även mycket positiva inslag för aktiva traders och långsiktiga investerare som bevakar marknaden mycket men som bara trycker på köpknappen i väldigt svettiga eller nästan blodiga situationer.
Vissa branscher har helt enkelt en ryckig historik även i underliggande verksamhet vilket ofta leder till snabba förändringar i aktiekurserna. Exempelvis utveckling av dataspel, läkemedel och nya tekniker inom exempelvis ”ny energi”. Branscher som är beroende av olika godkännanden, forskningsresultat, leverera rena hits eller att bli utsedda till ny ”standardteknik”.
Hur mycket tid som lagts ner och hur stor prestationen verkligen har varit hos ”hemmaförvaltaren” är inte lika lätt att se för de utomstående. Alla personer har ju olika förutsättningar oavsett om det gäller idrott eller aktier. Vissa är naturliga talanger med stark magkänsla och andra behöver öva och repetera i större omfattning samt följa hårdare skriftliga regler kring portföljen. Det är även fler och hårdare yttre förutsättningar som kan påverka inom aktier. Det kan gälla regelförändringar i olika branscher, skatter för investerande eller för företagen, räntor, olika länders politik m.m. för att nämna några få risker. När ni väl har börjat tänka på olika risker så tar det aldrig slut. 
Därav mannen som var orolig om han inte oroade sig. Jag brukar även säga att många inte förstår hur mycket risk de egentligen har tagit i positiva tider eftersom det inte går att mäta fullt ut. Det finns olika index som mäter hur rädd eller hur girig en ”marknad” är för tillfället. Tillgången till lån generellt i olika former, för positivt börsnoteringsklimat där värderingar ignoreras eller skojas bort, tveksamma affärsmodeller med svag eller osäker lönsamhet är några mindre varningstecken. 
Det kan dock vara lån till bra saker med kontrollerad risk eller fina företag som går till börsen och förtjänar en hög värdering så det är en konst att försöka skapa sig själv en rättvis verklighet i sin hjärna så att säga. Aktier är ingen vetenskap utan det är en konst med olika inslag av psykologi, ekonomi, matematik och samhällskunskap blandat med mycket annat som sker i samhället och i den tiden vi lever i just nu. Det som går bäst nu är sällan det som kommer gå bäst om 20 år. Listor som listar de största bolagen i ett land vid en viss tidpunkt är spännande att titta på oavsett hur stort aktieintresse någon har. 
Det är en anledning till att det aldrig blir enformigt eller tråkigt och det går inte heller att bli färdiglärd. Liknande situationer återupprepar sig genom historien men inte på exakt samma sätt och inte heller med samma tidsintervall. 
Året 2019 för olika aktieindex och valutor 
Ett index kan i vissa fall innehålla utdelningar och när det gäller utländska index så blir det annan effekt i svenska kr. 
SIX Portfolio Return Index +34,97% (svenskt index där utdelning ingår som många fonder jämförs med), DJ USA +28,62% (värdeviktat 95% av marknaden), NASDAQ +35,23%.
Valutor: USD/SEK +5,63%, EUR/SEK +3,23% 
Valutorna har stor betydelse för import och export och som privatperson märker vi det enklast på utlandsresa när de svenska pengarna ska växlas. Nedan visas antal vinnare och förlorare på 1 år som ett bra kvalitetstillägg till indexen som oftast är kraftigt värdeviktade. Den översta bilden visar alla aktier i Sverige och den nedanför visar enbart Stockholmsbörsen. Vissa företag har dessutom flera olika slags aktier. Även här ser vi att 2019 var ett starkt år om vi exempelvis kastat pil eller slumpat fram aktier.

Avslutar med en tänkvärd text på temat att jämföra sig med index eller andra personer. 

Min portföljs innehåll och utveckling under mätperioden 
Aktier (mest), aktiefonder (väldigt lite), kassa (minimalt). Ingen belåning. Ingen handel med hävstångsprodukter, råvaror, crypto eller andra tillgångar. 
Siffran landar på  +70,06 %. Inga insättningar eller uttag under perioden. 

Min Sharpekvot för 12 månader landar på värdet 5,06.
Jag är väldigt nöjd med siffrorna givetvis oavsett hur jag ser på dem (i %, jämfört med index eller i kronor men poängterar att det viktigaste är det långsiktiga resultatet i förhållande till egna mål och risknivå). Detta ska inte påverkas av enstaka år eller kvartal.
Det är en dold stress som många anställda förvaltare ständigt tvingas att leva med. Jag vill även poängtera att jag har lagt ner mindre tid i år än flera år tidigare trots sämre resultat under de åren då jag la ner väldigt mycket tid. Detta kan bero på en kombination av timing, tur, aktiemarknaden generellt och flera andra faktorer. Så förknippa aldrig era exakta % med hur bra ni varit eller hur hårt ni har arbetat. Det är betydligt mer avancerat än så. I vissa fall kan väldigt mycket jobb resultera i helt värdelösa beslut. 
Den som exempelvis studerar någon gigant med smal portfölj kan tänka att det verkar ju inte så svårt att ta några större beslut varje år. Tidsmässigt och arbetsmässigt blir man knappast svettig. Att däremot ha nerverna på rätt ställe ständigt och alltid tänka själv när det blåser som värst, att nästan alltid ta rätt beslut eftersom varje beslut blir så stora med få innehav samt att ha byggt upp en enorm kunskapsbas under en mängd år kräver sin gubbe eller gumma. 
Det som verkar enklast på ytan t.ex. Warren Buffett kan vara mycket svårare än det som verkar extremt svårt på ytan (hedgefonder med den ena strategin lustigare än den andra för att sälja in det till kunderna som inte förstår ett skit och de kan knappast ifrågasätta det heller).
Jag trodde inte att det skulle dra iväg så här mycket i år. Det enda man kan säga är att det ofta gynnar de som ständigt är i marknaden vilket är den bästa och minst riskfyllda strategin över en väldigt lång tidsperiod. Givetvis kommer en del in vid fel perioder och minns det för resten av livet men jag menar statistiskt i det stora hela. Andra tillgångsslag har helt enkelt inte kunnat slå aktier ens om vi inkluderar olika riskfaktorer. 
Jag har därför ingen gissning eller motiverat värde för min tänkta avkastning för 2020. Jag har mer olika typer av långsiktiga mål per år i % om slår ut det som ett snittvärde i kombination med citatet ifrån Graham. Att få ett bra år är ungefär som att ha maximal tur när ni spelar bowling 1 runda. Det är ju ganska vanligt som nybörjare att poängen då skiljer sig väldigt mycket i % mellan olika serier.
Som privatperson är det viktiga att sova gott och må bra. Hitta en egen strategi avseende tidsåtgång vad gäller att läsa på om innehaven och tänkta innehav, antal affärer, antal innehav, typer av innehav, %-viktning, andra innehav än aktier och fonder osv. När en person lägger ut fina grafer med fantastiskt resultat så ska inte det skapa någon enorm avundsjuka eller att man tycker den personen är skrytsam. Det ska snarare kunna agera som någon form av extra motivation om det används på rätt sätt. 
När jag ser grafer från folk som kan betydligt mer än mig själv så tänker jag varken att jag ska slå dem eller att jag ska bli lika bra men jag blir inte heller deppig över deras fantastiska prestationer utan jag känner ändå någonstans att det är möjligt för många att uppnå ganska bra resultat. Det är inte helt konstigt att de här individerna lägger ut monstergrafer heller. 
En person som är duktig inom exempelvis idrott eller musik eller valfritt annat intresse tycker ju gärna det är roligt att visa upp sig. Här kan det verka väldigt teoretiskt och grått men den där grafen kan ju faktiskt inneburit väldigt många timmars nedlagd tid (åtminstone i många fall) och över längre tidsperioder eller slit i form av ”vanligt jobb” och sparande och gnetande och omprioriteringar här i livet vad gäller individens privatekonomi. 
Vid slutet av mätperioden hade jag 28 aktier, 3 fonder på totalt 8,78 % (främst för att få viss önskad utländsk exponering) samt minimal kassa.
För topp 10-aktier har jag ingen rekommenderad gräns. Kan bara konstatera att siffran var högre här än tidigare år eftersom jag numera har skrotat 10% regeln för ett innehav (också väldigt vanligt att fonder har detta och även vissa index har begränsningar för hur mycket plats en aktie får ta).
En fond behandlas på samma vis som en aktie i den här texten oavsett om det är betydligt bättre riskspridning där. Topp 10 var cirka 73 % vid slutet av perioden. Cirka 19 % av innehaven är utländska och då främst amerikanska. Sverige har väldigt många bra och intressanta bolag med internationella förbindelser vilket gör att man verkligen ska kunna motivera sina utländska innehav lite extra.
Jag hade 2 aktier med över 10 % av portföljens värde (ingen över 20 %).
Mina topp 3 aktier är samma som i halvårsrapporten. Har skalat ner lite i någon aktie vid flera tillfällen och tappat en hel del avkastning där men det är som det är. Detta är ungefär som min affär i Moberg under året. Värdet av bolaget kanske ska vara högre trots beskeden som kom kring nagelsvampen men jag valde att ta 1,5% sänkning av portföljen på 1 dag genom att realisera förlust. Ibland är det skönare att komma vidare och vända blad än att sitta och analysera sönder sig trots mitt lustiga Twitternamn. Moberg avvek mycket mot de andra innehaven i portföljen men kändes intressant vid tillfället.
Jag tror fortsatt på min topp 3 inför 2020. Trots detta kan jag ju aldrig ge någon garanti kring deras framtida portföljvikter. Det kan hända att någon förändring sker, däremot gillar jag inte att göra affärer bara för att det ska hända något. Noll action men okej avkastning är min grej (därför jag aldrig kommer att satsa på trading).   
Balder är nog mest som vanligt och jag förväntar mig mer att de fortsätter att hitta möjligheter i en bransch som har varit extremt gynnsam väldigt länge. En kombination av att köpa rätt fastigheter till rätt pris och sälja rätt fastigheter. Ett fokus på förvaltningsresultatet oavsett om värdet på fastigheterna också är viktigt. Sedan går det att göra bra affärer i olika ekonomiska lägen och med olika ekonomiska förutsättningar. Att ha en flexibel och nyfiken inställning med en stabil ekonomisk grund är något Balder har bevisat genom åren. De har blivit ett mer stabilt företag oavsett om det kan vara mer spännande att ha hög belåning i goda tider och det brukar ju gå att växa snabbare när ett företag är litet också. Skulle det komma svårare tider så är det de större bolagen som kommer klara sig bäst. Offensivt men med begränsad risk är ledorden. 
”EVO” har det mest spännande året framför sig med intressanta USA-lanseringar. De är fortfarande inne i en stor förändring där fler privatpersoner får tillgång till casinospel hemifrån sina datorer eller på bärbara enheter. De har tydligt bevisat att de är bäst inom branschen oavsett underkategori. Att livecasino varit det mest utmanande segmentet att kopiera och att det dessutom har fördelar att vara en stor och stabil och känd leverantör då stabil drift med en marknadsledare prioriteras före lägsta pris samtidigt som de är duktiga på att utveckla nya marknadsledande spel. Jag vill inte spekulera exakt i hur stora marknadsandelar de kommer att ha och med vilka marginaler flera år framåt i tiden. Det är omöjligt att veta. Jag föredrar rena fakta från kvartalsrapporter före gissningar ifrån personer som knappt har använt deras produkter eller som inte förstår hur ett vanligt klassiskt casino fungerar.   
Fortnox har fått en ny VD i en tid då företaget är i absolut toppform (kändes oväntat). Vi får se om detta resulterar i ännu fler produkter/tjänster/samarbeten eller om produkterna blir mer avancerade. Grundaffären är stabil med återkommande intäkter och dessutom fler kronor per kund då de utnyttjar allt fler tjänster. Jag spekulerar inte så mycket i internationell expansion utan tänker att det fortfarande går att öka en del i antal kunder, i kr per kund och slutligen prishöjningar på grund av att produkterna är så pass bra i förhållande till priset idag. Företaget är högt värderat och har alltid höga förväntningar på sig på alla nyckeltalen. De har en tradition av att leverera och jag ser inte att det kommer sluta här och nu. Jag känner lite som med de amerikanska mycket större techföretagen att de snarare utökar sitt försprång än tvärtom. 
Makro och aktievärderingar i nuläget
Aktier kan värderas på en mängd sätt. Det går att värdera i kronor eller i PE och det går även att värdera samma företag mot historian. Exempelvis är det rimligt att betala PE 40 för samma företag år 2019 som kostade PE 20 år 2016 ?. Det första enkla svaret är att det är konstigt att något kan bli så mycket dyrare om inte företagets tillväxtmöjligheter eller historik förändrats mycket. 
Ränteläget i samhället och tänkbara investeringsalternativ ska dock tas in i kalkylen och ni ser genast att det blir mycket klurigare. Alla trendföljande strategier, robothandel och ”ATH” som föder nya ”ATH” gör det inte lättare. När vissa politiska problem dessutom är så uttjatade vid det här laget som Brexit /Trump & Kina / Nordkorea / alla skuldberg /negativa räntor m.m. så kan det ibland kännas som att inga nyheter längre påverkar börsen. 
Värderingen i många företag idag är på gränsen till att spåra ur helt. Nyckeltalet ”earnings yield” som är vanligare i USA (bakåtvänt PE) ger en enklare bild åtminstone för företag med svag tillväxt. 
Tidigare var det främst SaaS-bolag, Ny teknik generellt som brett begrepp, vissa delar av hälsosektorn samt förhoppningsbolag i blandade branscher som var högt värderade. Nu är det plötsligt mer regel än undantag och de flesta branscherna är ganska saftigt prissatta. På detaljnivå så ser vi att de allra finaste bolagen i flera fall har blivit ännu dyrare och att de lite sämre bolagen istället har tagit de finare bolagens ”äldre värderingar”. Detta gör det extra utmanande framöver om de företagen skulle få problem. Vissa företag som redovisat lägre tillväxt i år än tidigare har istället fått ännu högre värderingar vilket stundtals ger mig viss skrämselhicka. 
Tidigare tyckte jag att många företag behövde uppvisa kraftigt förbättrade resultat i åtminstone 2-3 år eller längre innan det blev någon form av kvalitetsstämpel och ett PE-tal i en annan kategori nu känns det som att några bra kvartal räcker för att PE-talet ska gå till helt absurda nivåer och fantastisk framtid prisas in direkt i värderingen. Tidigare behövde bolagen först leverera för att sedan få högre PE vid leverans. Nu sker uppvärderingen först, sedan tittar folk på det verkliga resultatet och därefter kommer domen om de ska ha tålamod med företaget och att det höga PE-talet tillåts under en lång tid utan att kvalitetsbevisen riktigt har kunnat säkerställas. 
Fokus ska vara på enskilda bolag och inte på makro då det är väldigt svårt att veta hur det ska påverka enskilda bolag. Det ska inte gå att ignorera allt som händer. Att tro att allt bara är brus är givetvis naivt men det är få nationalekonomer, sparekonomer, journalister eller bankpersonal som faktiskt är riktigt bra på att förstå företag eller börsen eller åtminstone har stor kunskap om båda sakerna vilket ofta krävs för att kunna hantera psykologin och osäkerheten när den uppenbarar sig. Detta är ingen sågning av alla personerna i de här grupperna utan jag säger bara att många är bättre på att snacka högt och mycket än att faktiskt leverera resultat eller ha rätt i det de säger.
Personer som arbetar utan kopplingar till någon är därför mer intressanta att lyssna på. De kan uttrycka sig fritt och har endast deras egna rykte på spel och inga skydd någonstans. ”FinansTwitter” är ett utmärkt forum med flera individer och större grupper som kan mycket oavsett om det handlar om sunt förnuft, avancerade beräkningar eller detaljkunskap kring olika företag och branscher.
Förkortningen TINA: There Is No Alternative syftar förenklat på att det är väldigt svårt att hitta bra alternativ till aktier på grund av lågräntemiljön. Det är svårt att hitta någon säker avkastning värd namnet oavsett om det rör sig om bankkonton eller räntefonder och liknande. Gapet mellan aktiernas direktavkastning och räntan i andra sparformer gör det med andra ord mer intressant för många grupper av långsiktiga investerare att öka upp sin aktieandel i portföljerna. Detta kan både påverka stora flöden av kapital som pressar upp aktiepriserna och detta kan i sin tur leda till slarv och rättfärdigande av väldigt höga värderingar eftersom alternativen ändå är sämre.
Vi lägger sedan till begreppet Fomo ”fear of missing out”, som handlar om en rädsla för att missa eller utelämnas från en upplevelse. Detta är ett brett begrepp och används inte enbart inom aktier. Ett enkelt exempel skulle kunna vara att någon på ditt jobb som är nybörjare på aktier har tjänat mycket pengar på kort tid och sitter och talar om hur enkelt det är och du tänker att det låter toppen och vill inte missa detta tillfälle. Din kollega berättar även att det är viktigt att hoppa på tåget fort och det utlovas fantastiska möjligheter även ifrån privatpersoner som skriver på forum eller ifrån den karismatiska VD:n som håller presentationer kring framtiden. Riskerna nämns inte alls.
En lång högkonjunktur eller åtminstone ett väldigt stabilt företags och aktieklimat med tillgång till finansiering ifrån många olika håll och en allt mer komplicerad finansiell marknad med ett utökat utbud av avancerade produkter (ofta med någon form av hävstång). Stora digitala internationella blixtsnabba flöden av kapital som kan ta beslut mer efter trender på marknaden än på vad som verkligen sker i företagen kan förstärka positiva rörelser i goda tider och motsatt i sämre tider. Börsen mår oftast inte bra eller okej utan den är ständigt lite för glad eller lite för ledsen och det går för fort åt båda hållen.
Hur går tankarna för 2020 och framåt ?
Jag vet givetvis inte vad Kina kommer att göra, jag vet inte när eller i vilken form och storlek som nästa finanskris kommer och jag tänker inte spekulera i detalj kring räntepolitiken i olika länder.
Mitt fokus kommer att vara på bolagen som vanligt. Det klassiska. Hur ska de skapa större intäkter och vinster ? Ska konsumenterna köpa fler exemplar av varan/tjänsten ?, ska de byta oftare ?, kommer företaget kunna höja sina priser utan att konsumenterna lämnar ? och i vilken takt ? Kan företaget skapa en bättre intäkts eller lönsamhetsmix genom att de varorna som är lite dyrare eller som har högre vinstmarginaler säljer bättre ? Kan företagen återinvestera sina vinster på ett klokt sätt istället för att dela ut pengarna ? 
Sker detta i så fall genom att de kan investera inom befintlig verksamhet eller måste de förvärva externa företag ? När de väl förvärvar känns det då genomtänkt eller snarare panikartat för att det måste hända något ? Känns det som att företaget har en fin historik vad gäller att göra lyckade förvärv som kan anpassas till det befintliga företaget ? Eller är det mer en förvärvsmodell där företagen ”bara” fortsätter som vanligt men med hjälp ifrån huvudkontoret och då blir fokus på att betala ett rättvist pris vid förvärven.
Om företaget väljer att dela ut pengar eller återköpa aktier, har de då en smart plan för detta ? eller känns det för strukturerat så att det får motsatt effekt ? Eller känns det helt oplanerat och svårt att kunna gissa vad nästa steg blir ?  
Värderingen är givetvis alltid viktig och jag sätter den i relation till företagets nuvarande form, till dess historik i att öka vinst per aktie som är det viktigaste nyckeltalet samt företagets framtid som är det svåraste att sia om men samtidigt det viktigaste. Det som är gjort är ju redan gjort så att säga. Däremot säger historiken ofta väldigt mycket om ett företag eller en bransch. 
Undantagen är åter igen branscher med inslag av ”hits/storsäljare”, snabba teknikskiften, förhoppningsbolag, medtech, läkemedelsforskning och mycket annat där inte historiken säger alls lika mycket om framtiden. Börsdata och liknande tjänster passar allra bäst för lönsamma och mer stabila verksamheter. När det gäller bolag utan vinster så krävs det betydligt mer tid av investerarna vad gäller att läsa på, följa med, förstå och samtidigt ett större mått tur. 
Det finns investerare på Twitter som är väldigt duktiga och som är uteslutande i de branscherna där man mest väntar på framtidens siffror men där aktierna ändå har rusat i höjden och investeraren själv gör fina vinster på höga aktiekurser trots att företagen har väldigt mycket kvar att bevisa. Det finns även investerare som är minst lika duktiga eller bättre som har varnat för att investera i den typen av branscher så varje person måste försöka lära känna sig själv. Vad har personen själv för styrkor och hur är personens relation till osäkerhet, volatilitet och förhoppningsbolag. Vissa passar helt enkelt bäst där action händer och där det regnar pressmeddelanden medans andra snarare föredrar forum där senaste inlägget skrevs för två år sedan.
När jag tänker på min portfölj och min egen strategi: En portfölj som främst består av kvalitetsbolag som är högt värderade kommer ju sannolikt aldrig att kunna ge samma avkastning året efter eller flera år i rad om avkastningen varit fantastisk under ett år. Jag tror inte heller att köp och behåll-strategin någonsin kommer att vara allra bäst. De som är mer aktiva och swingtradar eller de som byter ut bolag i sin portfölj exempelvis årsvis med fokus på risk/möjlighet kommer att få ett högre årligt snitt om de är lyckosamma i sin strategi vad gäller bolagsvalen. 
De som har smala portföljer med få bolag kommer också få högre avkastning. Har de även belåning så kan de få lite avkastning till på det. Själv har jag dock en starkare känsla till bolagen jag investerar i. Relationen är inte så stark att jag ignorerar en större mängd misstag. Däremot har jag en viss mängd tålamod och ser mig som en långsiktig ägare. En större position av ens portfölj kan göra en lite mer fäst i företaget och det kan resultera i att det är lättare att behålla aktierna under längre perioder oavsett om vädret är mulet/regnigt eller om det blåser i stormstyrka.
Jag skulle kunna försöka byta strategi under 2020 för att ha större chanser att maximera min avkastning. Mycket står på spel riskmässigt eftersom det inte är lätt att framgångsrikt hoppa mellan olika strategier. Det är med andra ord ofta bättre att vara ganska bra på en fungerande strategi istället för att misslyckas med att försöka hantera en vinnande strategi som har tillämpats av folk med annan profil och ofta större mängd kunskap än vad du själv har. Jag kan aldrig garantera något eftersom det krävs en viss nivå av nytänk för att inte fallera helt. 
Jag skulle egentligen vilja lägga ännu mer tid på aktier men det var flera år sedan jag var helt pigg så jag måste ständigt tänka hur jag ska göra detta så effektivt som möjligt och vilka moment jag kan skala bort tidsmässigt. Så hälsan är givetvis alltid viktigare än några grafer, % och pengar. Det är även extremt påfrestande att kunna tänka klart när man mår dåligt och inte sprida sin dagsform till portföljen. Detta är något jag har blivit ganska bra på vilket gör mig bättre rustad för ekonomiska kriser på börsen när de väl dyker upp. Då kommer jag förhoppningsvis kunna tänka mer förnuftigt än många andra om jag ska hitta någon tröst i problemen. Jag kommer alltid att prioritera hälsan först och därefter andra intressen och aktierna kommer därför alltid att bli nr 3 eller lägre precis som under året som varit. 
Jag vet inget annat yrke där jag kan sitta ”i skogen” på deltid, halvsjuk och prestera bättre än folk med otroliga inkomster, bonusar, fina titlar, lång erfarenhet och vackra kläder.
Nu hoppas vi på ett bra 2020.    
Jag tackar bloggens ägare och ni som har orkat er igenom den här långa texten. 
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-12-29

Retro-/introspective 2019

Slutet på ett decennium nalkas tillika 2019 så jag tänkte blicka tillbaka lite och reflektera över det gångna året utifrån mitt personliga perspektiv.

Till att börja med så är det förstås kul att konstatera att årets börs har bjudit på väldigt fin avkastning i skrivande stund. Jag återkommer med facit för mina portföljer efter årsskiftet men det ser riktigt bra ut kan jag avslöja redan nu (peppar, peppar) ;-)

Jag har haft den äran att få gästa ovanligt många poddar och program under året och för den som vill kolla upp dessa så har jag samlat dem på min Om-sida. Det är kul att få prata pension såväl om mina aktiestrategier och jag hoppas jag kan ge lyssnare/tittare något sorts mervärde i alla fall.

Four får?

En stor händelse för familjen var att vi skaffade pudeln Freya under året vilket har varit omvälvande på många sätt. Hon fyller snart ett år och kan vara allt från underbart mysig och rolig till väldigt irriterande i form av att hon ibland krafsar på väggar när det är "tråkigt". Vi har säkert gjort en massa nybörjarfel i vår uppfostran trots alla kurser vi har gått men tycker att sammantaget så är det fantastiskt att ha en hund i familjen.

Freya var en stor anledning till min bloggpaus under året men jag har ändå lyckats knåpa ihop drygt 75 inlägg under året oavsett.

I år har jag nog köpt och sålt aktier som aldrig förr och detta inlägg belyser nog det på att bra sätt.

Jag gillar vissa sektorer mer än andra och en sektor som jag upptäckte under året och har viktat upp rejält i är hälsosektorn. Andra investeringsteman jag gillar och skrivit om är om husdjur och cyber security bland andra.

Sett till antal sidvisningar så är det faktiskt gästskribenten Analysera Mera som står för årets mest populära inlägg i och med hans gedigna halvårsrapport.

På verktygsfronten så tycker jag att mitt portföljverktyg My Holdings är värt att nämna och det underlättar verkligen nu när jag spridit ut mina innehav på fyra olika ställen.

Tack alla läsare, lyssnare och tittare, nu ser jag fram emot vad 2020 såväl som kommande decennium har att erbjuda.

Ha ett riktigt

Gott Nytt År!


Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, 
BIld av Kohji Asakawa från Pixabay

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-12-22

Årskrönika 2019

Det lackar mot Jul och tänkte att det är på sin plats för den sjätte upplagan av

z2036 Årskrönika 2019

Som vanligt handlar detta om mina personliga och subjektiva åsikter om om årets främsta prestationer i olika ekonomirelaterade kategorier.

Årets aktie
Vilken har varit min bästa aktie under 2019 i skrivande stund? Årets vinnare köpte jag oktober 2017 och sedan dess har den stigit med med nära 250 %! I år är den upp drygt 130 % och jag pratar förstås om Fortnox!
Tyvärr minskade jag innehavet i somras då jag tyckte värderingen var smått galen men detta tillväxtmonster tycks inte ha tappat fart än så länge i alla fall.


Förra årets vinnare Swedencare var med och slogs om titeln detta år också med en uppgång på 90 %.

Tidigare års vinnare
2018 Swedencare
2017 Activision Blizzard
2016 Boston Pizza
2015 Fingerprint

Årets podd
"Peak podd" avseende poddar med ekonomiinriktning tycks inte ha inträffat ännu då ett gäng nya poddar såg dagens ljus under året. Bland nykomlingarna tycker jag att Game of Stocks och Penserpodden varit bra och konkurrerar bland de jag lyssnar på.


Men den jag lyssnar mest på för närvarande är förvisso professionell men inte sämre för det så årets vinnare är Placerapodden! Duktiga journalister som Jesper Norberg, Karl Lantz, Pär Stål, Ellinor Becket med flera i kombination med intressanta gäster är svårslaget tycker jag.

Tidigare års vinnare
2018 Market Makers
2017 Kvalitetsaktiepodden
2016 Prata Pengar
2015 Kapitalet (hette Fondpodden på den tiden)
2014 Sparpodden

Årets kommentator
Årets kommentator gäller de kommentarer som lämnats på min blogg under året. Glädjande så har det kommenterats flitigt och jag är väldigt tacksam för dessa då de tillför mig och bloggen väldigt mycket värde.

Årets vinnare är en trotjänare i sammanhanget och en som konsekvent håller sig till global indexinvestering: Jacke77.

Tidigare års vinnare
2018 Utlandsutdelaren
2017 Investera-pengar
2016 Lars

Årets inspiratör
När årets vinnare delade på Twitter hur han åkte Vietnam och öppnade aktiedepå på plats så var det egentligen "case closed" vem som skulle bli årets inspiratör. Men det skulle komma mera och vinnaren har bidragit till mycket inspiration under året avseende global investering via sin arbetsgivare EFN.


Årets inspiratör är självklart Ara Mustafa!

Tidigare års vinnare
2018 Elin Agorelius
2017 Anna Svahn

Årets twittrare
Även i denna kategori så tycker jag inte att det var svårt att utse en vinnare. Personen i fråga delar frikostigt med sig av sina tankar, analyser och spännande aktier och är ett givet följ i sammanhanget #FinansTwitter.

Årets twittrare är förstås Proƒessor Kalkyl!

Tidigare års vinnare
2018 Erik Hansén
2017 Alexander Eliasson
2016 Adnan Chian

Årets bloggare
Min favoritform bland sociala medier är bloggen. Här kan man kombinera text och visuella uttryck på ett fritt och relativt bestående sätt jämfört med exempelvis Twitter.

Årets vinnare har bloggat nästan lika länge som jag och under 2019 har inläggsfrekvens ökat utan att kvaliteten blivit lidande. Årets bloggare är Cristofer "Sofokles" Andersson

Portalen TradeVenue lyckades rekrytera Sofokles under året så numera hittar du bloggen där. Personligen föredrar jag Blogger som plattform men det kan bero på att jag lärt mig den utan och innan och jag tror att mina verktyg skulle vara svårt att ha i nuvarande form på annat ställe. Oavsett plattform så är Sofokles blogg mycket läsvärd nu som då!

Tidigare års vinnare
2018 Gustavs aktieblogg
2017 Långsiktig Investering
2016 Framtidsinvesteringen
2015 Gottodix
2014 4020

---

Detta var min årskrönika för i år, jag vill passa på att önska alla en riktigt God Jul!

Vill du läsa tidigare års krönikor så finner du dessa här:


Vilka är dina vinnare i respektive kategori?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.