Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2021-01-24

Stock price guesstimator - nytt verktyg!

Häromdagen så fick jag se en tabell via twitter som visade årlig avkastning baserat på framtida tillväxt och multipelexpansion. Jag fick genast idén om att en sådan tabell borde jag tillhandahålla här på bloggen men sen tänkte jag ett varv till och kom fram till varför inte göra ett verktyg av detta?

z2036 presenterar stolt:

Stock price guesstimator


Verktyget syftar till att ge en indikation i form av en kvalificerad gissning ("guestimate") vilken årlig avkastning som en viss aktie skulle kunna ge över en viss tidsperiod.

De fält som har annan färg än svart kan du ändra på och på så sätt göra en enkel "servettkalkyl" (den skarpsynte noterar att bakgrunden är ett foto på en pappersservett) om ditt case går att räkna hem utifrån en viss kurs.

Verktyget är så pass generellt att det går att använda på värderingsmultiplar som exempelvis P/E eller P/S beroende på vad du föredrar. Tillväxt och marginalexpansion anges sedan för samma enhet så om du vill värdera mot P/E så bör ditt tillväxtantagande baseras på vinsttillväxt för E och marginalexpansion på ändrad vinstmarginal för densamma. För oss som gillar P/S eller EV/S så är det samma princip med omsättning, omsättningstillväxt samt förändring av bruttomarginal.

Det saknas stöd för utdelningars inverkan på totalavkastning men där kan du med fördel använda någon av mina sparkalkylatorer istället. 

Exempel på användningsfall:

MercadoLibre handlas i skrivande stund på kurs $1940 så jag anger MELI istället för MyStock samt 1940 som current price.


Vidare tänker jag att bolaget kommer att växa 35 % årligen kommande 5 år så dessa siffror matar jag in efter growth rate respektive innan years.
  

Värderingen då? Bolaget handlas idag till EV/S 19 ntm vilket många anser vara i högsta laget så jag tänker att en halvering av denna multipel kan inte uteslutas beroende på ränteläget och en mängd andra okända parametrar. Så jag sätter -50 % före valuation change.


Marginalexpansion har jag ingen vettig uppfattning om så jag sätter den till 0 % före margin expansion och volatilitet (påverkar inte resultatet utan bara grafens utseende) låter jag vara kvar på 30 %.


Jag får då en slutkurs på $4349 (avläses i grafen) ett resultat på 17,5 % i årlig avkastning vilket är över mitt mål på 15 %. Kanske skulle man önska större säkerhetsmarginal men gissningsvis är 35 % tillväxt relativt sansat då bolaget ligger nära 100 % i dagsläget och deras potentiella marknad är långt ifrån mättad.


Om jag nu vill spara denna "guesstimate" så finns det en länk i själva avkastningssiffran 17,5 % som jag kan klicka på och sedan spara som ett bokmärke exempelvis.

Sammanfattningsvis

Denna typ av uträkning får tas med en nypa salt men kan vara användbar för en snabb beräkning om vilken avkastningspotential som finns givet vissa gissningar om ett bolags framtid. Att gissa framåt över längre tid är förstås vanskligt men är du långsiktig i dina investeringar så bör du ändå kanske ha vissa krav på ett bolags prestation som du sedan får följa upp regelbundet.

Använder du någon metod för att beräkna avkastningspotential? Saknar du någon parameter i verktyget?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-17

And the winner is...

Vi som gillar att investera direkt i aktier vill nog gärna innerst inne hitta en morgondagens vinnare att investera i. Kruxet är förstås att dessa inte är enkla att identifiera på förhand och om det vore möjligt så är det sannolikt att du får betala för en rejäl premiumvärdering.

Är det detta vi ser i dagens multiplar för många tillväxtbolag?

Heta tillväxtbolag handlas till rejäla multiplar och även om S:et i EV/S byts ut mot motsvarande siffra i E så skulle en värdeinvesterare blöda näsblod. 

Men kan alla dessa heta bolag vara morgondagens vinnare?

Sannolikt inte även om det känns som innovationen är mycket stark på många områden och det förmodligen finns stort utrymme för innovativa bolag med bra affärsidéer såväl nu som sedan.

I min äldsta och sen några år tillbaka framtidsorienterade portfölj Global Future så försöker jag i huvudsak fånga in ett flertal av morgondagens vinnare. Då jag inte vet vilka dessa är så investerar jag brett i flertalet bolag för att öka chansen att hitta en eller flera. Så därav att portföljen består av 29 stycken innehav i dagsläget.

Hur har det då gått, har jag hittat morgondagens vinnare och vilket bolag är portföljens vinnare?

And the winner is...

Long live the Growth King!?

Till att börja med kan man fundera på hur man ska mäta vilket bolag som klarat sig bäst, är det CAGR som gäller, det vill säga sammansatt förräntning omräknad till årstakt? Gör jag denna övning för innehaven i Global Future så ser det ut så här i skrivande stund:


Mätt i CAGR är "AI-bolaget" C3.ai vinnare men mätperioden är så kort så det blir sannolikt missvisande på alla sätt.

Mitt äldsta innehav Microsoft som jag har ägt i 6 år, har en finfin CAGR på +21,2 % exklusive utdelningar (varför har inte nätmäklarna stöd för avkastning inklusive utdelningar?) vilket är imponerande för ett sådant stort bolag tycker jag.

Swedencare som jag ägt i drygt 2 år imponerar med en CAGR på hela +112,2 % men 2 år får nog anses vara ganska kort mätperiod det med.

CAGR i all ära men absolut avkastning i kronor sägs vara kung i många sammanhang så hur ligger det till där?


Portföljens främsta kassako tycks vara Swedencare men då ovanstående resultat redovisar orealiserad vinst så är det inte hela sanningen (varför har inte nätmäklare stöd för totalavkastning inklusive vinsthemtagningar?).

Historisk avkastning?

"Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning"

Hur mycket växlar ska man dra utifrån historisk avkastning oavsett hur man mäter? Till att börja med så säger det inget om framtida avkastning då den inte går att förutse utifrån historik utan möjligen kan man gissa/hoppas på positiv avkastning utifrån förväntningar/prognoser/hopp om tillväxt och/eller uppvärdering.

Däremot kan det vara intressant att reflektera över om avkastningen har korrelation med ens strategier och metoder. År 2020 så började jag i större utsträckning sluta med vinsthemtagningar om aktien skenat iväg och har istället ökat efter starka rapporter, dvs i praktiken ökat i "vinnarna". Detta avspeglar sig i tabellen ovan i form av att Sea, Crowdstrike och Fiverr ligger i topp avseende orealiserad absolut vinstandel.

Det förefaller som att det finns många "vinnare" i portföljen men mätperioderna är som regel ganska korta så det går inte att fastställa huruvida något bolag kommer att bli/är nästa Amazon eller Netflix och ge upp till 100 x insatsen. I fallet Amazon så har aktien haft drawdowns på nära 90 % vilket sannolikt fått de flesta tidiga investerare att överge skeppet.

Jag tror att man får nöja sig med att investera i bolag som *kan* bli morgondagens vinnare och sedan följa upp hur bolaget presterar och behålla/öka så länge det går åt rätt håll och vinnarpotentialen fortfarande finns där. Visar det sig sen att bolaget knappast kommer att ta en pallplats i sin genre så är nog det bästa att göra exit så att det inte blir en långdragen surdeg.

Denna typ av strategi kan nog knappast bokas som defensiv då risk/reward är svårare att sia om jämfört med traditionell värdeinvestering, eller? Är anfall bästa försvar? Är det bättre att vinna en rolig match med 7-5 jämfört med 1-0 via tråkigt defensivt spel a la Grekland 2004?

Hur tänka framåt?

När jag köper in ett bolag i portföljen så är förhoppningen att jag hittat "morgondagens vinnare" och att bolaget ska få vara i portföljen tills vidare så länge det är och känns som en vinnare. Ofta börjar jag med en mindre andel i en aktie som sedan får växa av egen kraft, som exempelvis i fallet Kahoot!. Sedan kan jag tänka mig att öka i takt med att min conviction stärks och/eller om bolaget går som tåget, dvs Business Ztrength är stark eller ökar fint.

Strategin kan med andra ord inte bokas på buy and hold utan snarare buy and evaluate Business Ztrength. I fall där värderingen skjuter iväg utan att något fundamentalt har hänt kan det hända att jag fortfarande tar hem lite vinst men det är främst i bolag där min conviction inte är så stark ännu och ett exempel i närtid är C3.ai där jag realiserade en vinst på ca 50 % av GAV då aktien gjorde en parabolisk kursrörelse några dagar efter IPO utan synbar fundamental anledning. Just i detta case vill jag lära mig mer och bolaget har inte lämnat en kvartalrapport än som noterat bolag vilket lär ge lite mer kött på benen sen.

De flesta av mina innehav i Global Future handlas på historiskt höga värderingsmultiplar så en tanke har slagit mig att jag kanske borda skala ner lite för att minska risken något framåt. Men samtidigt så går bolagen bättre än någonsin och deras framtid känns god såväl som spännande. Jag tror att det kommer att krävas en hel del av bolagen under 2021 för att uppfylla de förväntningar som finns inbakat på dagens kursnivåer och jämförelsetalen för 2020 blir tuffa att utgå ifrån. Så sannolikt så kommer det bli stora rörelser vid rapporter och risk/reward på kortare sikt är knappast optimal. Men samtidigt är inte att hålla större kassa något som passar mig för ett långsiktigt sparande och jag har märkt av känsla av FOMO vid de få tillfällen jag har haft en större kassa.

Så "plan A" framåt för min del är att löpande analysera nyhetsflödet för mina innehav och sedan syna Q4:orna för att bilda mig en bättre uppfattning om hur bolagen ser på 2021 och framåt. Om räntan skulle fortsätta stiga i större utsträckning så får jag ta en funderare på hur det kommer att slå på tillväxtbolagens värderingsmultiplar och det skulle kunna föranleda omallokeringar till mer defensiva innehav möjligen.

Oavsett så fortsätter min jakt efter morgondagens vinnare och sedan jag skrev merparten av detta inlägg har jag hittat några nya kandidater som jag ber att få återkomma om.

Hur tänker du kring vinnare, nu såväl som framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Bild av klimkin från Pixabay

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-10

Ebbas Snöboll 2021

Min 16-åriga dotter Ebbas aktieportfölj lyder under namnet "Ebbas Snöboll" och jag brukar en gång om året numera redovisa innehav och resultat, så varför inte nu då vi står inför ett nytt spännande (börs)år?

Ebbas Snöboll 2021

Vad hände med min snöboll husse? - Freya Thelenius, 2 år gammal pudel

År 2020 blev ett lyckosamt år för Ebbas portfölj då huvudförvaltare pappsen styrde om innehaven delvis mot disruptiva corona-vinnare under året. Ebba kommer med inspel till portföljen då och då men i huvudsak så sköter jag numera förvaltningen som sagt.


Årsresultatet blev fina +37,8 % vilket är riktigt bra tycker jag för en portfölj som består av 40 olika innehav. Global index i SEK slutade året på ca +3 % så oavsett strategi får nog 2020 års resultat bokas in på alfa-kontot i alla fall.

Den riskjusterade avkastningen är även den klart godkänd tycker jag och CAGR sen starten i oktober 2014 närmar sig +20 % vilket också får anses vara riktigt bra även om mätperioden är något kort i sammanhanget fortfarande.
 
Att ha tredubblat pengarna sen starten är förstås trevligt även om det inte säger något om utvecklingen framåt förstås. Men hur ser då portföljen ut i skrivande stund?

Portföljen "Ebbas Snöboll"

I skrivande stund så består Ebbas portfölj av 40 innehav där en del bolag har hängt med sen tiden vi körde konceptet Månadens aktie. Länge var det en mix av värde- och tillväxtbolag men sen något år tillbaka så har andelen tillväxt utökas.

Sektorfördelning


Ebba gillar kvalitetsprodukter och starka varumärken varav kategorin Premium Products har klart störst andel i portföljen. Även Gaming, MedTech och Förnybar energi har större andelar.

Geografisk allokering


Geografiskt sett till respektive bolags huvudsäte så är portföljen underviktad USA och överviktad Europa, Asien och Mellanöstern (läs: Israel). Närmast till hands är kanske att byta lite Europa mot Asien när tillfälle ges?

Innehav

Är ni nyfikna på portföljens 40 bolag? :-)


Den trogne läsaren känner igen en hel del innehav från mina portföljer men noterar även andra bolag som Dior, Netflix, Zalando med flera som Ebba själv har valt ut.


Samlingen med "baggers" har utökats sen sist även om jag främst fokuserar på bolagens utsikter framåt oavsett GAV.

Breaking news! Årlig genomgång tillsammans med Ebba

"Pappa, jag är på bra humör - vi kan gå igenom min portfölj om du vill?"

5 sekunder senare..."EA? Sims flyger inte längre och bolaget rear ut expansioner som ingen vill ha - Sälj!"

"Danone och Carrefour ser inte bra ut. Jag dricker inte ProViva längre, sälj båda."

"Har jag HM fortfarande? Sälj den lilla del som är kvar".

"Jag vill öka i förnybar energi, vilka andra bolag finns? Array inom solenergi? Kör på den!"

"Så du tycker jag ska öka i Asien? JD.com? En liten andel i så fall och sälj direkt om det blir struligt politiskt."

"Kahoot gillar jag, öka i den!"

"Jag vill gärna även ha något bolag som är underleverantör till mRNA-bolagen, har för mig att det ska finnas ett amerikanskt?" (Pappa lovar att göra lite research)

Men andra ord blir det lite omallokeringar veckan som kommer... :-)

Slutligen

Ebba har inte så många år kvar av sparande innan eventuella uttag skulle kunna bli aktuella i form av körkortsbidrag, studiebidrag eller del av kontantinsats till lägenhet. Om något av dessa skulle bli aktuella så kommer medel att förflyttas till räntekonto istället men jag ser hellre en fortsatt stor aktieexponering fram till dess i rådande ränte- och börsklimat.

Jag kan nämna att min utflyttade son som är drygt 4 år äldre än Ebba har kvar en del av sitt barnsparande i en aktieportfölj som i mångt och mycket liknar den ovan och som jag förvaltar åt honom tills vidare.

Vad tror du om Ebbas portfölj och hur ser ditt barnsparande ut?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-01-03

Global Multi Strategy Årsresultat 2020

Börsåret 2020 har passerats och det är dags att redovisa mina portföljer och strategier som ingår i Global Multi Strategy (GMS) och hur dessa klarat sig mot alternativa fondinvesteringar.

Det gångna året har varit smått galet på många sätt och det gäller inte minst olika händelser på världens börser. Inledningen på året var stark för min del men sedan skulle det börja storma. Från mitten av februari till mitten/slutet av mars ungefär så fick vi uppleva en snabb och kraftig nedgång som var prövande för börspsyket.

Jag hade en stomme av "stabila" utdelande bolag vid ingången av "corona-stormen" och mitt huvudsyfte till det var att begränsa risken i form av att utdelningarna skulle utgöra "kudde". Dock visade det sig att få utav dessa bolag skulle utgöra någon kudde och de tog mer stryk än mina tillväxtorienterade bolag.

Detta fick mig att ta klivet över fullt ut och satsa i huvudsak på tillväxtbolag och strunta helt i utdelningar. Övergången var smärtsam inledningsvis då jag realiserade förluster nära botten och jag fick amortera ner min belåning. Under ett kort tag hade jag en kassa på ca 10-20 % men lyckligtvis investerade jag den relativt fort över några veckors tid och jag var åter fullinvesterad under senare delen av maj.

Den fjärde versionen av min Global Multi Strategy var nu sjösatt och den består av den offensiva tillväxtportföljen Global Future, den "kvalitetsinriktade" tillväxtportföljen Global Quality samt mitt fria sparande hos olika nätmäklare som går under samlingsnamnet Global Liberty. Totalt handlar det om ca 60-70 olika aktier att jämföra med 97 stycken som jag hade vid årets början.

Jag utvecklade lite olika enkla modeller under året för värdering och beslutsstöd för köp och sälj. Dessa har jag använt ganska disciplinerat i kombination med magkänsla och jag tror det har påverkat resultatet positivt.

Undertecknad presenterar stolt:

Global Multi Strategy Årsresultat 2020


Årets värdeutveckling landade till slut på +30,5 % vilket är något lägre än fjolårets +36,5 % men skyhögt över mitt avkastningsmål som är 15 % i CAGR. Sen starten av GMS för fyra år sen så ligger den årliga avkastningen på +17,3 % vilket jag är mycket nöjd över.

Bästa portfölj? Global Future!


För fjärde året i rad så blev min bästa portfölj Global Future och jag lyckades med magiska +102,1 % i årlig avkastning!
 

Global Future är min äldsta portfölj och dess CAGR sen start är nu drygt 20 % vilket jag är riktigt nöjd och stolt över. Jag har testat olika strategier genom åren men tycker mig ha hittat rätt i att investera i "framtidens bolag". Årets uppgång är till hälften bestående av uppvärdering respektive tillväxt och den förstnämnda får nog till viss del bokas på flyt.


Portföljens risknivå är ganska fin den med även om 2020 har varit ett volatilt år. Max drawdown noterades på -32,73 procentenheter från februari till mars vilket är mycket men helt ok med tanke på omständigheterna och portföljens offensiva inriktning tycker jag.

Portföljen har bestått av ca 30 bolag genom året men omsättningen har varit hög då jag omallokerat friskt i omgångar så många bolag har bytts ut mot nuvarande uppställning enligt ovan.

---

Mitt fria aktiesparande i form av Global Liberty landade på +19,6 % och mitt stora tjänstepensionssparande Global Quality+12,2 % vilket också är godkända resultat i min bok. Även för dessa portföljer har omsättningen varit hög då det omallokerats friskt, speciellt efter marsbotten som sagt.

Lönar sig stockpicking?

Alla vi som investerar direkt i aktier bör ställa oss frågan om det är lönsamt utöver att det är roligt och lärorikt. Jag jämför mig med två olika fondportföljer varav en av dessa är Global Future Funds som startades under detta år för att bättre spegla min numera tillväxtorienterade strategi. Sen några år tillbaka jämför jag mig även mot en samling globalfonder som huserar i portföljen Global Funds.


Som synes ovan så har min multi-strategi lönat sig i år och jag tycker att jag kan boka in en del "alfa" i detta. Jag tror att 2020 går till historien som ett år där stockpicking gjorde extra stor skillnad. 

Förvaltarna bakom Coeli Global och Tin Ny Teknik har haft mycket fina år och gör sig förtjänta av respekt och såväl som höga avgiftsuttag.

Vi som investerar globalt har haft valutamotvind i år och det kanske syns särskilt i globala indexfonder som ofta har en dollarexponering på nära 60 %. Globalt index lyckades ändå ge lite positiv avkastning till slut i alla fall, se SPP Global och LF Global ovan.

Zoomar man ut och jämför CAGR så blir det mer jämnt men även på både 3 och 5 år så ligger mina portföljer bra till jämfört med fonderna.


Min GMS balanserar mellan aktiv och passiv förvaltning men under året så tog jag steg åt "fokus" då innehaven minskade från 97 till 65 som sagt.

2021?

Hur tänker jag då inför 2021? Jag fortsätter med min modell Business Ztrength och utvärderar bolagen löpande, speciellt vid rapporter. Överlag är värderingarna höga för mina bolag så det finns en uppenbar risk för rekyler.

Aggregerat handlas GMS till EV/S 15 (ntm) givet att tillväxten blir nästan 35 % enligt estimaten. Om inte värderingsmultiplarna tar för mycket stryk så finns det chans att mitt mål på 15 % årlig avkastning kan infrias även 2021 i teorin.


Jag har som ambition att utöka andelen mot Hälsa och (grön) Energi då jag tror dessa sektorer kan få ett bra år och även utvecklas väl på längre sikt.


När det gäller geografisk allokering är jag nöjd med undervikt USA och övervikt Sverige jämfört med globalt världsindex. Om möjligt ska jag försöka öka exponeringen mot Asien då jag tror Emerging Markets kan få ett relativt bra år.


Mina 65 case har levererat fint under 2020 och förhoppningsvis kan de leverera alfa även under 2021.

Hur har det gått för dig 2020 och hur ser din strategi ut framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdat
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-12-27

Retro- /introspective 2020

Det redan nu historiska året 2020 lider mot sitt slut och jag tänkte reflektera över det gångna året utifrån mitt perspektiv.


Pandemin har förstås dominerat året och påverkat världen såväl som vardagen på många sätt. Jag tänker inte recensera Sveriges hantering av corona men kan konstatera att sjukvården på våra äldreboende förefaller ha förbättringspotential i vårt land.

Jag har jobbat hemifrån sen i mars med några enstaka löpturer till och från kontoret mellan första och andra virusvågen. Distansarbetet har fungerat mycket väl och vi har kunnat vägleda konsumenter i samma utsträckning som förut utöver att vi har hunnit med att skapa en ny webbplats.

Inom familjen så är det stora att dottern börjat läsa natur på gymnasiet och sonen flyttat hemifrån då han hade turen att få ett förstahandskontrakt för en hyresrätt. Vi har passat på att skola in vår pudel Freya på hunddagis så att hon slipper vara ensam hemma post corona. Min fru som jobbar inom omsorg har fått slita hårt och blev till slut sjuk i covid-19 men fick ett lindrigt förlopp som tur var.

Medialt så har jag både i min yrkesroll såväl som aktienörd medverkat i några radio- och poddavsnitt som du hittar på min Om-sida i bakvänd kronologisk ordning.

En föreläsning fick jag till under året när jag besökte Aktiespararna i Uppsala i oktober och den finns att beskåda på Youtube om så önskas.

Mitt börsår har varit omtumlande men ser ut att landa relativt väl i skrivande stund, återkommer förstås med separat årsrapport efter årets sista handelsdag.

Värt att nämna är nog att jag övergav mina utdelningsstrategier för att helt fokusera på tillväxtinvestering vilket har gynnat mitt resultat i det korta perspektivet i alla fall.

Mina mest lästa blogginlägg för i år handlade just om tillväxtinvestering i någon form och dessa tre toppar genren:
Andra inlägg med många sidvisningar var Börskrasch - hot eller möjlighet? och Buy Quality - Cry Once?.

Beroende på bolag så förefaller mina inlägg om olika case vara uppskattade, kanske för att de är "lagom" långa när det gäller innehåll och djup?

Man kan ju hoppas att 2021 blir något mer normalt men det hänger nog på vaccinens effektivitet och att en stor del av befolkningen får den så tidigt som möjligt och sedan tar sina doser. Själv kommer jag nog att vaccinera mig så snart som möjligt och då helst med Modernas variant som förefaller vara effektivast.

Hur jag ser på börsåret 2021 återkommer jag till i min årsrapport. 

Så tack för detta år alla läsare, följare, lyssnare och tittare, hoppas som sagt att 2021 blir mindre galet på alla sätt, ha ett riktigt


Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-12-18

Årskrönika 2020

Julafton närmar sig för detta märkliga år 2020 men innan dess så är det dags för den sjunde upplagan av

Årskrönika 2020

Detta inlägg handlar om årets utmärkelser i olika aktieorienterade kategorier och baseras enväldigt på mina högst subjektiva och personliga åsikter.

Årets aktie

Denna kategori handlar numera om min bästa aktie för året men hade jag haft en bredare syn så tror jag Tesla hade vunnit, helt galen utveckling 2020!

Mitt bästa case i skrivande stund för 2020 köpte jag en initial post i så sent som i mitten av april och jag har sedan dess fyllt på en del.


Årets vinnare är Sea, som har bjudit på en rejäl tillväxt under året såväl som en rejäl uppvärdering av marknaden.

Tidigare års vinnare
2019 Fortknox
2018 Swedencare
2017 Activision Blizzard
2016 Boston Pizza
2015 Fingerprint

Årets podd

Jag fortsätter att lyssna en hel del på poddar även i något mindre omfattning än tidigare, sannolikt delvis beroende på utebliven restid till och från jobbet pga av jag jobbat hemifrån i huvudsak sen i mars.

Obligatoriska poddar för min del är tidigare års vinnare som Placera och MarketMakers såväl som klassikern Börspodden. Men sen finns det även ett gäng andra som Fill or Kill, Börssnack och Pareto med flera som jag selektivt väljer ut avsnitt beroende på gäst bland annat. Även amerikanska poddar som Invest Like The Best och Motley Fool Industry Focus tycker jag är bra om ämnet/gästen är intressant.

Årets vinnare är en proffsigt producerat podd som under året har bjudit på några avsnitt som är riktiga guldkorn, nämligen Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein. Jag gillar formatet med lite mera djup och fokus samt med en intressant gäst i centrum. Hur många är vi inte som äntligen förstod caset i Embracer efter det legendariska avsnittet med Lars Wingefors?

Tidigare års vinnare
2019 Placerapodden
2018 Market Makers
2017 Kvalitetsaktiepodden
2016 Prata Pengar
2015 Kapitalet (hette Fondpodden på den tiden)
2014 Sparpodden

Årets kommentator

Trenden med minskad dialog via bloggen till förmån för Twitter fortsätter enligt min bedömning men glädjande nog för min del så är det några tappra som fortfarande tar sig tidmed att skriva bra kommentarer till mina blogginlägg.

Sådant resulterar förstås i en utmärkelse och i år går den till Daniel Dinef som kommenterade mitt kanske mest omfattande inlägg för i år om nystarten i portföljen Global Future.

Tidigare års vinnare
2019 Jacke77
2018 Utlandsutdelaren
2017 Investera-pengar
2016 Lars

Årets inspiratör

Året har varit full av inspirationskällor som exempelvis gänget bakom #uppesittarkväll såväl som Kalqyl. Utanför Sveriges formella gränser har vi Brian Feroldi som bjuder på mycket inspiration och visdom, främst via Twitter.

En person som inspirerat många och över lång tid blir årets vinnare. Personen ifråga delade bland annat en graf som delvis fick mig att förstå tillväxtinvesteringens förtjänster och att omsättningstillväxt är en av de viktigaste egenskaperna hos ett bolag.

Årets vinnare är således Jonas "Investeraren.se" Bernhardsson. Du kan ta del av Jonas kloka tankar via blogg, twitter såväl som via hans böcker.

Tidigare års vinnare
2019 Ara Mustafa
2018 Elin Agorelius
2017 Anna Svahn

Årets twittrare

Jag tycker att #finanstwitter på Twitter är mycket inspirerande såväl som underhållande och det finns något för de flesta investerare oavsett om man gillar utdelningar, trading eller tillväxtaktier.

Årets vinnare gjorde en efterlängtad comeback på Twitter i år och har bjudit på några riktigt bra trådar om case såväl som olika investeringstema utöver bra pitchar i min favoritpodd MarketMakers.

Årets vinnare är Fabian Franzén.

Tidigare års vinnare
2019 Professor Kalkyl
2018 Erik Hansén
2017 Alexander Eliasson
2016 Adnan Chian

Årets bloggare

Twitter i all ära men jag gillar fortfarande bloggformatet bäst då inlägg blir något mer bestående och lättillgängliga tycker jag.

Jag är svag för aktiebloggare som bjuder på olika case och tankar kring dessa men årets vinnare är mer inriktad mot de stora penseldragen och tycker jag ger en bra bild om "väderutsikterna" framåt för marknadsklimatet.

Personen har bloggat sen många år tillbaka men det var först i år som jag upptäckte den via fina inhopp i podden Börssnack, årets bloggare är Jonas Dahlqvist med bloggen Kort sikt.

Tidigare års vinnare
2019 Cristofer "Sofokles" Andersson
2018 Gustavs aktieblogg
2017 Långsiktig Investering
2016 Framtidsinvesteringen
2015 Gottodix
2014 George "4020" Bol

---

Mitt (blogg)år börjar närma sig sig slutet och det återstår för mig att reflektera över året i ett kommande inlägg i mellandagarna och sedan blir det förstås ett inlägg om mitt årsresultat på andra sidan årsskiftet.

Jag vill tacka er läsare för i år för fin feedback och visat intresse i allmänhet och jag siktar på att fortsätta bjuda på mina tankar kring investeringar även framåt och hoppas att det uppskattas, ha en riktigt

God Jul!

Vem/vilka/vad har inspirerat dig i år?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Shareville, z2036, Pixabay
 
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-12-13

In the name of the Growth and the Holy Ghost?

År 2020 börjar närma sig sitt slut och i skrivande stund så har aktiemarknaden bjudit på fin kursutveckling för de flesta av oss som har haft övervikt av tillväxtaktier under merparten av året.

2020 har varit ett märkligt år på många sätt, inte minst på börsen. En stark inledning följdes av den brantaste nedgången någonsin för att sedan återhämta sig till nya rekordnivåer.

Ett intressant fenomen är att det har lönat sig att vara "tvåa på bollen" i form av att haka på pandemi-vinnare i ett senare skede vilket jag gjorde i viss utsträckning från april och framåt.

Pandemivinnarna (disruptiva tillväxtbolag) har gått som tåget till och med skrivande stund men ett och annat "spöke" har dykt upp på vägen under namnet sektorrotation. Hur ska man tänka kring det?

"Sektorrotations-spöket" i portföljen Global Future

In the name of the Growth and the Holy Ghost?


Aktiekurserna för tillväxtbolag har drivits av tillväxt och uppvärdering. Tillväxtutsikterna för 2021 är relativt goda för mina tillväxtbolag men jag tänker att jämförelsesiffrorna kommer att bli tuffa och det går inte att utesluta att marknaden tycker att värderingsmultiplarna ska justeras nedåt en del.

Utöver det så gissar jag att sektorrotationsspöket dyker upp fler gånger vilket kommer att ge lite hack i kurvan. Är det då läge att allokera om mot värdebolag? Jag är inte speciellt sugen på det då jag inte tycker värderingarna för värdebolag generellt är på fyndnivåer givet tillväxt- och framtidsutsikter på längre sikt. Det är möjligt att värdebolag har mer att ge värderingsmässigt men det är ingen strategi som passar mig.

Jag tror fortsatt på kvalitetsbolag som har goda utsikter för tillväxt över lång tid framåt. Eventuell nedvärdering kommer att göra ont men jag kommer i huvudsak att agera utifrån bolagets Business Ztrength och värdering enligt min modell för köp- och sälj.


Jag har accepterat det faktum att mina strategier är till viss del aktiva och inte av karaktären "buy and hold". Med det sagt ska jag försöka undvika onödiga transaktioner då dessa medför kostnader och ambitionen är att vara långsiktig i varje case givet god bibehållen Business Ztrength. 

Vid min kommande årssammanställning så kommer det bli intressant att se vad min förvaltningskostnad kommer att landa på och jag gissar att den kommer att bli rekordhög. En stor del kommer att vara kostnader för valutaväxling och jag ska försöka beräkna om det finns andra aktörer (exempelvis Pareto) som kan erbjuda bättre villkor för min förvaltningsstil.

Hur tänker du inför 2021? Kommer du att ändra något i din strategi?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Nordnet 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-12-06

Global Funds 3 år - hur har det gått?

För tre år sedan så startade jag en kapitalförsäkring där jag investerade i sex olika globalfonder. Syftet var att skapa ett "index" att jämföra mina globala aktieportföljer emot på ett relevant och praktiskt sätt.

Tanken är att jag får stryk av fondportföljen så får jag fundera över om det är dags att lägga ner min stockpicking och låta proffsen/marknaden förvalta mitt kapital istället.

Så med anledning av detta:

Global Funds 3 år - hur har det gått?

Portföljen består av tre aktivt- respektive passivt förvaltade fonder som tillsammans kostar ca 1 % i årlig avgift via Nordnets plattform (billigare om du väljer SAVR).


Portföljen har presterat +32,14 % senaste tre åren inklusive avgifter och skatter vilket motsvarar en CAGR på +9,7 %. Det är knappt två procentenheter sämre jämfört med den breda indexfond SPP Aktiefond Global (som för övrigt ingår i portföljen). Fonden har inte inte belastats med skatter så skillnaden i praktiken är nog närmare en procenthet i runda slängar.
Resultat per fond är som följer:

 #6 Didner & Gerge Global +22,55 %


Den aktivt förvaltade fonden Didner & Gerge Global har legat sist sen starten och resultatet får nog bokas som underkänt med tanke på att tidsperioden är tre år. Betalar du 1,6 % för aktiv förvaltning så bör du få något form av mervärde i en högre avkastningen eller lägre risk. Märkligt nog så har fonden fortfarande 4 stjärnor på Morningsstar men det är inget betyg jag fäster någon större vikt kring oavsett. Jag har anat att fondens strategi är mer åt värdehållet vilket skulle kunna förklara prestationen men fonden är klassad som en global mixfond vilket jag tolkar som ett brett investeringsmandat.

#5 PriorNilsson Smart Global +30,32%

Den "smarta" passivt förvaltade fonden PriorNilsson Smart Global har haft en utveckling som portföljen i stort men presterat något sämre en globalt index. För 0,8 % i avgift så kan även här fundera över mervärdet jämfört med en billigare fond, möjligen har risken varit något lägre om man kikar på grafen ovan men svårt att säga exakt.

#4 Länsförsäkringar Global Indexnära +35,30%


Som namnet antyder är LF Global Indexnära en passivt förvaltat fond och det fina med den är att den endast kostar 0,2 %. En stor vikt mot USA har sannolikt gynnat fonden under denna period.

#3 SPP Aktiefond Global +35,39 %

Min favorit bland globala indexfonder är SPP Aktiefond Global. Det jag gillar är ett den har lång historik (startades för över 20 år sen), har låg avgift (0,3 %) samt följer indexet MSCI ACWI som är lite bredare med större inslag av Emerging Markets jämfört med "vanligt" index.

#2 Lancelot Camelot +36,02 %


Den aktivt förvaltade specialfonden Lancelot Camelot har legat i topp en stor del av treårsperioden men tappat lite mark i år och presterat indexnära totalt sett. Avgiften är på 1,3 % så resultatet blir väl knappt godkänt. Jag tycker ändå att förvaltarna är duktiga och inspirerande så jag brukar tjuvkika på fondens topp 10 för att se om de har hittat något nytt spännande case att analysera.

#1 Coeli Global Select +47,72 %


Överlägsen etta är den aktivt förvaltade fonden Coeli Global Select med hela +47,72 % vilket motsvarar en CAGR på fina 13,9 %. Av förklarliga skäl är denna fond min favorit i genren men utöver resultatet så är fondförvaltarna Andreas och Henrik mycket transparenta i sina strategier och innehav och utgör en stor inspiration för mig.

Hur har mina portföljer klarat sig?

Min Global Multi Strategy har +63,12 % de senaste tre åren så jag kan med gott samvete fortsätta med min stockpicking :-)

Global Quality ligger indexnära på +33,23 % men tror att min sväng mot tillväxt kommer att göra skillnad framgent.

Global Liberty har presterat +45,59 % vilket är klart godkänt tycker jag med tanke på coronastressen tidigare i år.

Global Future sticker ut och ligger på imponerande +181 % vilket utklassar det mesta i fondväg.


Alla mina aktieportföljer har i alla fall slagit fondportföljen så jag tror jag fortsätter med aktier som sagt.

Summering

Jag tycker att resultatet visar på det svåra i att välja "rätt" aktivt förvaltad fond. Didner & Gerge hade bra resultat i ryggen vid starten av denna portfölj men visade sen vara ett riktigt sänke relativt sett. Coeli var länge i linje med indexfonderna men deras makalösa 2020 har gjort stor skillnad totalt sett.

Då mina portföljer klarat relativt väl och jag tror att mina tillväxtstrategier kan prestera väl framåt så fortsätter jag att välja aktier före fonder.

Vem vinner kommande tre år, Global Funds eller Global Multi Strategy?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-11-29

Business Ztrength

Ett av mina favorituttryck när det gäller sammanhanget att investera i bolag är Business Momentum som jag tillämpat i mina tillväxtstrategier senaste halvåret i stor utsträckning. Begreppet är inte fullt ut definierat som jag förstår det men min tolkning är att bolagets försäljning ska växa i huvudsak. 

Utöver att investera utifrån Business Momentum så väljer jag i huvudsak "kvalitetsbolag" utifrån en bra affärsmodell, tillväxtutsikter och balansräkning med mera. Men för att kunna kvantifiera Business Momentum och vidga begreppet en del så har jag knåpat ihop ett eget nyckeltal, z2036 presenterar stolt:

Business Ztrength

Då mitt bloggalias som bekant är "z2036" så har jag bytt ut s:et i strength mot ett z så att det blir ett eget begrepp i någon mening.

Vad ingår då i Business Ztrength?

I korta drag består det av olika delar och vikt av tillväxt, vinstmarginaler, kassaflöde och balansräkning. Det finns med andra ord en del gemensamt med "Rule of 40" men med pluspoäng för starka finanser. Vidare har jag inget gränsvärde som måste uppnås för att det ska vara "godkänt" men desto högre värde desto bättre förstås.

Jag kommer säkert att skruva på sammansättningen framåt men version 1.0 av nyckeltalet ser i alla fall ut så här:

Tillväxt

Här är jag helt fokuserad på försäljningstillväxt och i huvudsak kommande periods estimat som står för 3/4 av värdet. Vidare så har jag med 1/4 av senaste 12 månaders försäljningstillväxt för att i någon mån balansera med ett faktabaserat värde.

Exempel: Swedencare har en estimerad försäljningstillväxt 2021 på 86,2 % (lite humor att de anger med decimaler) enligt Introduce. Vidare så har Swedencare växt med 84,7 % senaste året. Detta ger ett bidrag till Business Ztrength på 86,2 * 3 / 4 + 84,7 * 1 / 4 = 85,825

Vinstmarginaler

Som tillväxtinvesterare så är det inte alltid så tillämpligt att titta på vinstmarginalerna "på sista raden" då tillväxtbolag som regel använder kassaflöde och potentiella vinster till att investera i än mer tillväxt (med all rätt enligt mig). Därför har jag valt två nyckeltal för marginaler som är lite högre upp i resultaträkningen, nämligen bruttomarginal och EBITDA-marginal. Bruttomarginalen indikerar möjlighet till en god långsiktig lönsamhetsförmåga och jag multiplicerar den med 1/10. EBITDA-marginalen väger dubbelt så mycket och multipliceras med 2/10.

Exempel: Swedencare har en bruttomarginal (ttm) 68,4 % och en EBITDA-marginal (ttm) på 27,1 %. Detta ger ett bidrag till Business Ztrength på 68,4 * 1 / 10 + 27,1 * 2 / 10 = 12,26

Kassaflöde

Typiskt sett vill man som investerare se positivt kassaflöde förr eller senare. Jag har valt ut operativt kassaflöde och dess andel av försäljningen gånger 7/10. 

Exempel: Swedencare har ett operativt kassaflöde mot försäljning (ttm) på 16,6 %. Detta ger ett bidrag till Business Ztrength på 16,6 * 7 / 10 = 11,62

Balansräkning

Jag investerar helst i bolag med låg eller ingen skuldsättning då det i min värld ger finansiell styrka och motståndskraft vid sämre tider. Detta vill jag fånga i mitt nyckeltal och jag har valt att ta med andel nettoskuld per aktie i förhållande till senaste kurs. Detta innebär ett minusvärde om bolaget har nettoskuld och tvärtom utifall bolaget sitter på en nettokassa. Jag tänker att en stor nettokassa ger bolaget styrka i form av större möjligheter vid förvärv. Att mäta nettokassan är inte helt enkelt tycker jag men jag har landat i att mäta nettokassa per aktie i relation till senaste kurs som sagt.

Exempel: Swedencare har en nettokassa per aktie som motsvarar 6,8 % av aktiekursen. Detta ger ett bidrag till Business Ztrength på 6,8 

Total Business Ztrength för Swedencare blir då 85,825 + 12,26 + 11,62 + 6,8 = 116,505 -> 117 


Som synes så smäller en kraftig tillväxt högt i nyckeltalet och det är motiverat tycker jag. Sen får man förstås fundera över uthålligheten i tillväxten, så höga värden får tas med en nypa salt och förstås ställas mot värdering.

My Growth Portfolio - BZ Edition

Global Future "bubbeldiagram"

Förstås så har jag uppdaterat mitt verktyg My Growth Portfolio med Business Ztrength och i bubbeldiagrammet ovan så ställs nyckeltalet mot värdering i form av EV/S (ntm). Zoom och Kahoot! sticker båda ut i Business Ztrength såväl som i EV/S men om jag drar en proportionell linje tvärs över så är de i alla fall under "strecket". Om man bortser från Sedana som inte har "riktig" försäljning ännu så förefaller Shopify vara "dyrast" i förhållande till sin "ztyrka". Kanske är det bolagets långsiktiga tillväxtutsikter och innovationsförmåga som syns i värderingen? Swedencare förefaller vara "billigast" i sammanhanget men här lär tillväxten bli mer sansad från 2022 när förvärven är konsoliderade in i räkenskaperna fullt ut.


Jag har infört visualisering av Business Ztrength i innehavstabellen utöver en separat kolumn för själva värdet.


En del kolumner i föregående version har fått stryka på foten men själva värdena finns kvar via mouse-over, så man se underlaget till totalpoängen för respektive bolags Business Ztrength. EV/S-kolumnen har fått vara kvar så att man kan jämföra "ztyrka" mot värdering på ett snabbt sätt även numeriskt.

Datamodellen är oförändrad i denna version men jag funderar eventuellt på att längre fram införa fler kolumner för estimerad tillväxt flera år fram i tiden i mitt Google Sheet.

Modell för köp- och säljbeslut


Min köp- och säljmodell är numera utifrån Business Ztrength istället för Business Momentum. "Peppar peppar" så har modellen funkat bra sen jag började med den och i skrivande stund har det varit gynnsamt att jag har ökat i bolag med stark medvind och sålt av de som tappar fart samtidigt som värderingen har varit kvar på höga nivåer (till upp till vänster i bilden ovan).

Vilket absolut värde som krävs för att uppnå de olika kolumnerna är inte förutbestämt utan jag tänker mer på vilken riktning en förändring har.

Summering

Business Ztrength är förstås inget komplett nyckeltal som kan användas i alla tänkbara investeringssammanhang. Jag tror dock att det kan vara ett användbart mått för just tillväxtbolag där traditionella nyckeltal som P/E inte är tillämpligt.

Vad tror du om Business Ztrength?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Unsplash

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.