Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2022-05-22

Doctor? Doctor? Doximity!

Tillväxtbolag är för närvarande "out of fashion" men jag håller ändå fast vid mina case som fortfarande växer bra och har goda utsikter framåt. Ett lönsamt sådant case är amerikanska large mid cap-bolaget

Doximity


"Doximity is the largest professional medical network for U.S. healthcare professionals, with more than 80% of US doctors and 50% of all NPs and physician assistants as members. Clinicians can use Doximity on their iPhone, iPad, Apple Watch, Android device or computer to securely connect and collaborate with other healthcare professionals about patient treatment, identify appropriate experts for patient referrals, and manage their careers."https://press.doximity.com/#media_kit
Doximity (ticker: DOCS) tillhandahåller alltså en digital plattform för hälsosektorn i USA och kan liknas med LinkedIn men där DOCS är mer nischad, säkrare och innehåller ett flertal matnyttiga funktioner i sammanhanget. Vad sägs om "Appdoktor", remittering- och fax(!)funktionalitet? :)Hälsosektorn har sannolikt en del kvar att göra kring digitalisering så bolaget uppger förstås en stor TAM men oavsett det så förefaller det som DOCS är först(?) och störst. Nätverkseffekten är sannolikt påtaglig och bara den kanske är värd premiumvärdering? Jag tänker att det borde vara förhållandevis enkelt att addera tjänster/funktionalitet och exempelvis har bolaget börjat nosa på rekryteringsfunktioner i appen.

Bolaget rapporterade sin Q1:a i veckan och den visade på viss säsongsbetonad svaghet i själva kvartalet men ledningen andades självförtroende och höjde estimaten för hela 2022. Så dags för lite nyckeltal utifrån detta kanske?


Riktigt fina marginaler i kombination med fin tillväxt tycker jag är väldigt trevligt! Vad får du då betala för detta? EV/EBITDA 30 för 2022 handlas aktien i i skrivande stund och det kanske inte är superbilligt men 93 % återkommande intäkter och sannolikt bra moat motiverar premie tycker jag.

Bolagets balansräkning är urstark och de har en "krigskassa" på nära $1B kombinerat med ett fritt kassaflöde på > $100M ttm. De annonserade nyligen ett återköpsprogram som man förvisso inte ska hoppa högt över då det i praktiken innebär ungefär samma antal aktier kommande år då det motverkar bolagets Stock Based Compensation.

Doximity förefaller vara selektiva när det kommer till förvärv men om rätt objekt dyker upp så har de sannolikt en bra sits i form av deras urstarka finanser tänker jag.

Vad finns mer att gilla? Jo, insiders äger 27 % av bolaget vilket brukar bli bra avseende bolagets strategiska riktning framåt bland annat tänker jag.

Summering

Doximity har sannolikt USAs ledande digitala plattform för hälsosektorn med förmodligen ökande nätverkseffekter framåt. Den goda tillväxten sker under mycket god lönsamhet och balansräkningen såväl som bolagets kassaflöde imponerar stort på mig.

I rådande sentiment så kan man argumentera för att värderingen är hög, så om man är intresserad av att äga bolaget så kan det vara klokt att skala in sig över en längre period möjligen.

Jag har för närvarande blygsamma 1,5 % andel Doximity i portföljen men siktar på att öka vartefter bolaget (förhoppningsvis) levererar.

Vad tror du om Doximity och behovet av digitalisering inom hälsosektorn?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-05-01

Trefas? Enphase!

Jag har sedan snart två och ett halvt år sedan haft en exponering mot "grön energi" i form av bolagen SolarEdge och Enphase Energy med flera. Det sistnämnda bolaget kom med en fin rapport nyligen och jag tänkte skriva några rader om caset.

Incitament för att se över sitt hus energiförbrukning har funnits sen länge till och från beroende på el-och oljeprisets utveckling bland många andra faktorer. Vi ägde tidigare ett hus i Aspudden i början av 2000-talet och det första vi gjorde var att slänga ut en gammal oljepanna och installera bergvärme. En dyr investering men den betalade sig snabbt via lägre uppvärmningskostnad såväl som via värdestegringen när vi sålde huset ca 6-7 år senare. En annan uppsida var förstås att slippa oljelukt i pannrummet och få frigjord yta.

Bergvärme förutsätter vattenburen värme som förvisso är relativt vanligt i Sverige men sannolikt mindre vanlig i andra delar av världen där direktverkande el i någon form förekommer i olika utsträckning. I ett sånt läge är det ofta gynnsamt att installera någon form av luftvärmepump som har riktigt bra verkningsgrader ned till minus 10-15 grader beroende på modell. I vårt nya hus i Trosa har vi en luftvärmepump och den har värmt upp i princip hela huset i vinter med lite stöttning av vår kamin, förvisso har vi även en gynnsam öppen planlösning i sammanhanget och huset är litet till boytan (56 kvm).

Vår hund Freya ylar av glädje när vi anländer till huset på fredagar :)

Vidare så ligger vårt hus högt och fritt vilken innebär att solen värmer huset till stor del under soliga dagar. En kittlande tanke är att ha solceller på taket vilka sannolikt skulle generera mer energi än vad huset behöver vissa månader men det skulle kunna "lösa sig" genom att man även skaffar sig en elbil och kompletterar solcellsanläggningen med ett batteri för lagring av energi. Sedan innan så har vi utökat behov av energi under "sommaren" då vi har en pool som vi har uppvärmd via annan värmepump maj till september. Beroende på utformning av energilösning så kan jag tänka mig att vi skulle kunna få ner energikostnaden rejält vilket skulle vara en viktigt pusselbit mot FIRLA (Financial Independant, Retire Late Anyway).

Varför då denna utläggning? Jo, sannolikt är vi inte ensamma om liknande tankar och efter att ha lyssnat på Enphase conference calls Q&A (rekommenderar appen Quartr i sammanhanget) så förefaller marknaden i Europa vara än mer glödhet till följd av Ukraina-situationen och jag är nu mer bullish än någonsin på smarta energilösningar. CEO nämnde särskilt att marknaden i Tyskland är på väg att explodera (bort från naturgas?) och att kunder gärna vill ha en lösning som hanterar kombinationen solenergi, värmepump, billaddare och batteribackup.


Enphase är i sammanhanget stora på "smarta microinverters", batterilösningar och sammanhållande mjukvara via en "smart app" och enligt CEO så tar de nu marknadsandelar i Europa utöver den stora tillväxt som marknaden i stort erbjuder. Om jag inte minns fel så guidade han om 30 % tillväxt i Q2 vilket förefaller vara väldigt lovande.

Enphase största marknad och andel är i USA och även där förefaller tillväxtutsikterna var mycket goda då efterfrågan är skyhög nu som framgent. Flaskhalsar tycks vara behöriga installatörer och i viss mån halvledare men de sistnämnda hanterar bolaget med att använda sig av flera chip-tillverkare och ser inga problem i närtid med komponentbrist som jag förstår det.


Jag är ingen expert i sammanhanget men Enphase förefaller vara innovativa och har nya generationer av deras produkter på gång som både är effektivare och mindre. Detta medför sannolikt chans till ökade marginaler och/eller större chans till ytterligare marknadsandelar. De säger sig ha stort fokus på en bra lösning för konsument såväl som för installatör och sammantaget så tycks bolaget ha vissa konkurrensfördelar tänker jag.

Bolagets bruttomarginal är på 40 % (mål 35 %) och EBIT-marginalen är i sammanhanget på goda 15%. Bolagets försäljning förväntas öka med 50 % 2022 och då från rekordnivåer redan. Dessa egenskaper medför förstås en hög värdering och aktien handlas till ca P/E 48 framåt vilket förstås är högt i rådande negativa börssentiment (dock "billigt" jämförd med Nibe).

På minussidan finns att skuldsättningen ökat på sistone då bolaget förvärvat än del bland annat. Nettoskuld mot EBITDA är på drygt 1 så än är det ingen ko på isen men värt att hålla koll på framåt förstås. Jag kan tycka att det är rätt att maximera möjligheter att växa i rådande energiklimat.

Vidare så är bolaget väldigt frikostigt med "stock-based compensation" vilket delvis tynger resultatet på sista raden. CEO har flaggat för återköp om utrymme ges och kursen står lågt men i första hand så satsar de kassaflödet på marknadsandelar och förvärv som jag förstår det från conf-callet.

Värt att nämna är att aktien är väldigt volatil då bolaget väger tungt i ETF:er och andra passivt förvaltade fonder med inriktning mot "grön energi". Volatila aktier med god omsättning lockar även trejders vilket medför ännu högre volatilitet.

Jag har i år ökat min andel i Enphase något och tillsammans med sektorkollegan SolarEdge så utgör de 6 % av min Global Multi Strategy.

För vår del angående huset så ligger nog en solenergianläggning några år bort i tiden och då sannolikt i samband med takbyte tänker jag men vi får se helt enkelt, fortsätter elpriset norrut så kan det bli aktuellt i förtid.

Vad tror du om smarta energilösningar framåt och har du någon exponering mot detta?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-04-25

Tankar kring schablonbeskattning av kapital

Jag har sett några tweets senaste veckan kring statslåneräntan och beskattning av ISK bland annat och tänkte att jag i detta inlägg skulle utveckla mina tankar kring ämnet. 


Även detta bra och tänkvärda inlägget av Miljonär Innan 30 inspirerade mig i sammanhanget och är mycket läsvärt.

I Sverige så är vår schablonbeskattning av kapital utformad utifrån en del principer som jag förstår/minns det. Beskattningen sker oavsett vinster eller förluster vilket är smidigt sett till att du slipper deklarera transaktioner men är förstås en klar nackdel i sämre tider när avkastningen är negativ.

Schablonbeskattningen utgår från en "schablonmässig avkastning" i form av statslåneräntan som beräkningsgrund. Som jag förstått det så ska statslåneräntan utgöra "riskfri ränta" i någon mening även om korrelationen mot de sparkonton med högst ränta sannolikt inte är helt perfekt.

Jag tycker att det var en rimlig konstruktion ursprungligen där det innebär att om du investerar till låg risk blir beskattad ungefär likvärdigt jämfört med fritt sparande där 30 % av vinst/utdelning/ränta beskattas. Lyckas du avkasta mer än den riskfria räntan så får du lägre beskattning jämfört med motsvarande fritt sparande och för det så får du betala i form av utebliven rätt till förlustavdrag. Så långt ganska rimligt upplägg tycker jag.

Pensionsprodukter (tjänstepension, privat pensionsförsäkring och IPS) schablonbeskattas enligt liknande princip som ovan men med 15 % vilket anses vara skattegynnat i sammanhanget. Dessa produkter har dock en stor nackdel enligt mig då du betalar inkomstskatt på uttagen (från 55 års ålder) vilken är okänd i förväg. Oddsen för lägre inkomstskatt i framtiden än högre är nog inte så goda i skrivande stund tyvärr tror jag.

För investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring (KF) så adderas numera 1 procentenhet till statslåneräntan som sedan schablonbeskattas med 30 %. Denna konstruktion medför att det är numera direkt ofördelaktigt att investera i lågriskalternativ i dessa sparformer. Vidare så blir det extra surt vid negativ avkastning. Denna "extrabeskattning" tycker jag inte om gällande småsparande och skulle kunna tänka mig detta upplägg istället:

Kapital upp till 200 000 (summan kan diskuteras, sannolikt bäst att koppla till prisbasbelopp eller likvärdigt) ska vara skattefritt. Detta ger stora incitament för att flera skaffar sig en ekonomisk buffert och utebliven beskattning medför möjlighet till investeringar med låg risk/avkastning.

Kapital mellan 200 000 - 5 000 000 schablonbeskattas som idag utifrån 30 % av statslåneräntan men utan påslaget på 1 procentenhet.

Kapital mellan 5 000 000 - 15 000 000 schablonbeskattas som idag utifrån 30 % av statslåneräntan och med påslaget på 1 procentenhet.

Kapital >15 000 000 schablonbeskattas som idag utifrån 30 % av statslåneräntan och med påslag på 1,5 procentenhet.

Man kan förstås diskutera/förhandla om nivåerna ovan men konceptet där bra incitament ges till sparande i stort och där de framgångsrika bidrar något mer tror jag skulle kunna fungera väl på lång sikt för alla parter.

Är det rätt att beskatta redan skattade pengar?

Vad som beskattas och hur är förstås en komplex fråga och visst finns det sannolikt åtgärder på besparingssidan man kan vidta i skrivande stund oavsett utformning av beskattning.

Vi har idag redan "skatt på skatt" i form av moms, punktskatter, boendeskatter och kapitalskatter bland annat. Är dessa rimliga? Jag går inte djupare in på moms, punktskatter och boendeskatter men en "försiktigt progressiv" beskattning av kapital enligt mitt förslag ovan tycker jag är rimlig, speciellt om ränteavdragen är kvar i någon form vilket är sannolikt i dagsläget.

Progressivitet och pragmatism


Jag har på ålderns höst kommit till insikt att viss progressivitet och pragmatism är rationellt och att kompromissa över blockgränserna är nog relativt gynnsamt på längre sikt. Ett bra exempel på detta är pensionsgruppen som jag tycker har lyckats väl i sitt uppdrag även om man kan skruva lite till på vissa detaljer. Jag skulle gärna se liknande initiativ avseende sparande- och boendepolitik för att nämna några områden.

Min politiska hemvist är liberalismen. När jag var yngre så var min inriktning mer mot det "nyliberala" och jag prenumererade på Nyliberalen och hängde på Frihetsfronten/"Laissez-faire" vid något tillfälle. Ett tag var jag nära på åt det anarkistiska hållet med motton som "skatt är stöld" på ena sidan och "fri invandring" på andra sidan. Jag tilltalades av de humana/fria inslagen i ren liberalism och tyckte att dessa övervägde behovet av en större omfördelningspolitik.

Sedan i takt med ålder och (kanske) visdom så har jag kommit fram till att demokrati är det minst dåliga styrelseskicket för ett geografiskt område. Givet detta så kan man tänka sig att lösningar i mitten av den politiska skalan har störst chans att lyckas på sikt och utfallet blir acceptabelt för större delen av befolkningen. Därav att jag är för pragmatiska lösningar och grundtrygghet för alla i befolkningen samt utökad trygghet för de som inte kan försäkra sig på den fria marknaden till följd av kroniska tillstånd som man inte råder över exempelvis. 

Blocköverskridande lösningar möjliggörs om man kan acceptera en viss försiktig progressivitet i beskattning tror jag. Förvisso bidrar redan den som har större beskattningsunderlag mer än den med mindre givet samma procentuella beskattning men sannolikt finns det ändå utrymme för en viss progressivitet utan att incitament blir felaktiga tror jag. 

Progressivitet kan slå fel om den är för uppskruvad och ett exempel på det var värnskatten som sannolikt minskade incitamenten för extra arbetsinkomster för de som tjänade över den då aktuella brytpunkten. Lyckligtvis slopades denna skatt relativt nyligen till följd av en blocköverskridande kompromiss. I sammanhanget kan jag fortfarande tycka att skatten på arbete är för högt för de flesta och sänkt inkomstskatt såväl som arbetsgivaravgifter tror jag skulle gynna sysselsättningen bland annat. 

Sammanfattningsvis

Sverige har onekligen stora utmaningar framåt och behovet av "rationell" beskattning såväl som effektivt utnyttjande av gemensamma resurser lär vara stort över tid.

Jag tror långsiktigt hållbara lösningar för nödvändiga och viktiga områden gynnas av breda uppgörelser.

Ett schablonbeskattat sparande som gynnar småsparare men som ändå är konkurrenskraftigt internationellt sett för de med större kapital tror jag vore gynnsamt för alla parter.

Vad tycker du om schablonbeskattning av kapital och vad tror du är långsiktigt bra lösning kring detta?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-04-03

Kvartalsrapport Q1 2022 - Peak growth?

Första kvartalet för 2022 har passerats och jag tänkte redovisa resultat för Global Multi Strategy samt reflektera över mina innehav och dess framtidsutsikter.

Kriget i Ukraina skuggar världen och även min entusiasm över aktier i viss utsträckning. Sannolikt är det även en svag värdeutveckling som spelar in i sammanhanget.

Tillväxtaktier har haft en tuff period i snart ett halvår minst men under senaste månaden har en viss återhämtning infunnit sig.


Kvartalet stängde på -10,8 % vilket förstås inte är så kul men sånt som ingår i "long only"-strategier på aktiemarknaden. Zoomar jag ut så är värdeutvecklingen över flera år fortfarande konkurrenskraftig så jag är inte beredd att slänga in handduken än.

Innehav och utsikter framåt? 

Hur ser då utsikterna ut framåt? Det ovissa utfallet av kriget ger osäkerhet avseende global ekonomi utöver en pandemi som klänger sig fast. Mina strategier som är inriktade mot "framtidsbolag" och "kvalitetsbolag", hur kommer de att stå sig i sammanhanget?


Mitt största investeringstema är halvledare. Efterfrågan är fortsatt god men sannolikt kommer det att ske en gradvis minskning om konjunkturen blir svag till följd av kriget. Mina case bedömer jag har rejäla vallgravar och pricing power i sammanhanget och just den geopolitiska risken i Taiwan tror jag paradoxalt nog har minskat i och med Rysslands hjärnsläpp och de konsekvenser som följt. Cadence är senaste tillskottet i samlingen och är stora inom systemdesign inom elektronik bland annat.


IT-säkerhet eller Cyber Security är ett annat tema som jag tror kan växa fint oavsett konjunktur och till och med gynnas av geopolitisk oro. Mina case är viktiga spelare inom sina respektive nischer och i någon mening ledande tror jag.


Business Services är ett investeringstema bestående av bolag inom betallösningar och förmedling av digitala tjänster. MasterCard kan nog ta en del stryk till följd av sämre konjunktur men tror ändå att de kan fortsätta växa fint över tid oavsett. 


Förnybar energi tror jag gynnas än mer av en påskyndad omställning från gas och olja så utsikterna framåt borde vara goda oavsett tidshorisont tänker jag. Trane är ett relativt nytt innehav som är inom värmepumpar, klimatanläggningar med mera, ett "NIBE" till rimlig värdering?


Mjukvara och digitalisering fick en skjuts av pandemin och jag tror inte medvinden avtar än på några år även om tillväxten kanske blir något mer sansad vilket Adobe antydde i sin guidning.


Mina bolag inom hälsosektorn väljer jag att redovisa tillsammans även om deras respektive tema är lite olika. Gemensamt är fortsatt stort globalt behov av effektivisering, förbättrad tillgång och utförande av hälsorelaterade aktiviteter. 


Denna samling bolag återfinns inom ett tema jag kallar Premium products. Lyx som LVMH och Ferrari tenderar att klara sämre konjunkturer relativt bra men det återstår att se om så blir fallet denna gång. Ett av mina äldsta innehav Apple, fortsätter att imponera och utveckla sitt ekosystem av produkter och tjänster. Ett rykte gör gällande att de ska börja erbjuda prenumeration av hårdvara och det skulle vara riktigt spännande att se hur det faller ut.


Jag har under året minskat min exponering mot e-handel något även om jag tror att utsikterna framåt är fortsatt goda, speciellt för MercadeLibre.

Inom finans har jag nyligen minskat i Indiska HDFC då jag har fått indikationer att landet går att fel håll politiskt. Upstart är inget case för den som ogillar volatilitet men tycker ändå att det är riktigt spännande att följa deras teknik och satsningar inom olika lånsegment. 


Inom tema husdjur så är jag inriktad mot främst djurhälsa. Jag tror på fortsatt fin tillväxt då vi skaffar fler och fler husdjur och efterfrågar kvalificerad hälsovård av dessa. Swedencare är lite komplicerat att få grepp om efter alla större förvärv så jag ser fram emot när siffrorna är post forma istället för pro forma.


Inom gaming så har jag (och med hjälp av marknaden) minskat exponeringen. Sea äger jag mestadels för deras e-handel inom sydostasien och caset är fortsatt spännande men jag tror att 2022 i bästa fall blir ett mellanår.

Hela portföljen är fördelad enligt följande:

Förhoppningsvis kan dessa 42 innehav och dess portföljvikter ge mina fondportföljer såväl som mina fonder en match framåt.


På aggregerad portföljnivå så är tillväxtprognosen nära 30 % för 2022. Värderingen är mer sansad än tidigare men givetvis kan det ske fortsatt kontraktion om marknaden fortsätter att sura kring tillväxtbolag.


Det känns fortsatt rationellt att ha en fortsatt stor vikt i amerikanska bolag givet det geopolitiska läget. Jag har skalat ner något mot asien genom att jag minskat i Sea och HDFC.

Peak growth?

Tillväxtaktier har inte varit i ropet på sistone och det beror nog på stor del på att ränteläget ser mer utmanande ut kommande år. Inflationen har tagit fart och sätter press på centralbanker att justera räntan uppåt. Detta sätter press på tillväxtbolags multiplar och det finns nog anledning att vara mer selektiv framåt i val av bolag inom genren. Lönsamhet och pricing power kommer sannolikt att bli än mer viktigt i sammanhanget utöver goda tillväxtutsikter tror jag.

Jag tror fortfarande på tillväxt som främsta bidragande faktor till god värdeutveckling men jag kommer nog att bli lite mer försiktig kring hög värdering framöver.

Hur har ditt kvartal varit och vad tror du om läget framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-02-19

Investeringsstrategier och metoder

I ett tidigare inlägg så redogjorde jag för mina investeringsmål och här är en kort repetition av dessa fyra:

 • Lustfyllt
 • Lärorikt
 • God nattsömn
 • God avkastning
Hur ska jag då uppnå dessa mål? I detta inlägg så tänkte jag redogöra för mina strategier och metoder som förhoppningsvis uppfyller målen över tid.Lustfyllt

Känns det kul att hålla på med aktier och vad är kul i så fall?

Data/siffror

Jag älskar siffror vilket är en bra start då sådana förekommer i stor utsträckning i aktiesammanhang. Jag tycker att det är kul och rogivande att sitta och mata in siffrorna i mina Google Sheets när jag hittat ett intressant case eller när ett befintligt har rapporterat. Vad säger siffrorna? Vilken Business Ztrength blir det? Håller caset?

Visualisering

Om jag älskar siffror så älskar jag än mer visualisering! Att visualisera siffror och annat på ett tilltalande och pedagogiskt sätt är fantastiskt intressant tycker jag och väl värt tid och möda för att göra det bra. Denna drivkraft har resulterat i många verktyg genom åren och det bästa exemplet är nog mitt senaste portföljverktyg My Growth Portfolio.

Analysera

Att analysera case och rapporter är riktigt kul, kanske för att jag gör det "lagom" djupt och förhållandevis snabbt. Är jag sugen på att spendera veckor i sträck i jakten på enskilda detaljer? Svar nej, jag tror att en checklista (se nedan), servettkalkyl och lite magkänsla räcker ganska långt i mitt sammanhang.

Mäta

Hur presterar jag? Absolut och relativt? Jag gillar att ha mätpunkter och att jämföra mig mot diverse utvalda fonder. Att som amatör tävla mot proffs och index är riktigt kul tycker jag, speciellt när det går bra förstås.

Vidare så mäter jag mina portföljers egenskaper avseende tillväxt och värdering bland annat.

Lärorikt

Finns det något att lära sig av att spara i aktier? Massor tycker jag!

Läs på

För att förstå bolagen man investerar i så är det en fördel med kunskaper kring bransch, geografier, teknik etc och att lära sig mer om detta tycker jag är både lärorikt och lustfyllt.

Hålla koll på de stora penseldragen

Vidare kan det vara bra och nyttigt med baskunskaper kring makro och geopolitik även jag inte fäster så stor vikt vid detta i mina investeringsbeslut.

God nattsömn

Hur ska jag investera för att sova gott om natten?

Diversifiering

Skulle jag sova gott om jag hade hela mitt kapital bara ett bolag? Nej, allt kan hända även om du är påläst och snudd på bevakar bolaget dygnet runt. Detta ger att jag gillar diversifiering och allokerar mina portföljer med lagom stora vikter i varje case så att jag sover gott oavsett.

God avkastning

Hur ska jag då uppnå 15 % CAGR över tiden?

Investera i kvalitetsbolag

Jag investerar i huvudsak i vad jag kallar kvalitetsbolag. Exempel på hur jag utvärderar kvalitetsbolag kan ni se under etiketten Case. Egenskaper jag utvärderar i sammanhanget är:

 • Bra affärsidé/modell?
 • Stor TAM och goda tillväxtutsikter framåt?
 • God innovationsförmåga/företagskultur?
 • Konkurrensfördelar?
 • Stark balansräkning?
 • Goda marginaler/lönsamhet?
 • Risker?
Om ovanstående punkter ger ett bra utfall så blir det till att göra en servettkalkyl om bolaget rent matematiskt har egenskaper som kan ge 15 % CAGR i totalavkastning kommande 2-3 år till att börja med.


Vidare så beräknar jag bolagets Business Ztrength (BZ) och jämför denna i förhållande till den relativa värderingen. 

Om bolagets BZ är god och servettkalkylen ger minst 20 % CAGR så platsar det sannolikt i min offensiva tillväxtportfölj Global Future oavsett värdering (nästan). För de case som har något lägre BZ och värderas rimligt så hamnar de i Global Quality som är något mindre offensiv i sammanhanget. Mitt fria sparande i form av Global Liberty innehåller både offensiva case såväl som mindre offensiva. Dessa portföljer går under samlingsnamnet Global Multi Strategy.

Utvärdera löpande och agera vid behov

Jag agerar i huvudsak i samband med kvartalsrapporter och utvärderar vilket beslut jag ska ta utifrån bolagets BZ och värdering enligt modell nedan:


Jag har nyligen korrigerat modellen och säljer numera som regel om bolagets visar svaghet i samband med att värderingen är hög.

Ett exempel av detta från veckan var när Shopify rapporterade sitt helår 2021 och guidade för 2022. BZ sjönk rejält och värderingen blev ändå fortsatt hög baserat på senaste kurs.


Återstår som alltid att utvärdera om det var rätt beslut men jag köper gärna tillbaka när värderingen kommit ner rejält alternativt bolagets BZ ökar igen.

Ett annat exempel på klockrent köp enligt modellen ovan är Upstart som kom in med stark rapport och där värderingen är sansad tycker jag.

Återstår även här och se om köpet blir lyckat förstås.

Slutligen

Jag försöker att utveckla mina strategier och metoder över tiden och justera vid behov. Som det känns i dagsläget kommer jag även fortsättningsvis investera i kvalitativa tillväxtbolag trots rådande motvind i sentimentet.

Mina portföljer har god förväntad tillväxt på aggregerad nivå och värderingen är numera ganska sansad kan jag tycka. Då året har startat tungt värdeutvecklingsmässigt så har CAGR sen 2017 sjunkit under målet 15 %. Det kan förstås bli sämre innan det bli bättre men jag navigerar i huvudsak efter bolagens fundamentala egenskaper som bör styra kursutvecklingen över längre tid oavsett kortsiktigt sentiment.

Hur gör du för att uppfylla dina investeringsmål?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-01-12

Mäta värdeutveckling? När? Var? Hur?

Börserna har för året i skrivande stund öppnat svagt, i alla fall för tillväxtorienterade case vars värderingar är relativt höga. Detta har slagit hårt mot mina portföljer och Global Multi Strategy ligger på -7,4% YTD. Sa jag YTD!? Vilken relevans har ett sånt mått så här tidigt på året?

Mäta värdeutveckling? När? Var? Hur?

Det har varit en del tweets på #finanstwitter i närtid om just att mäta värdeutveckling YTD och jag tänkte ge min syn på detta mått och andra relevanta i sammanhanget.

"Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat" brukar det heta för riskfyllda värdepapper och det stämmer, matematiskt såväl som juridiskt. Varför mäter man då värdeutveckling? Man bör ha klart för sig att olika intressenter har olika syften att mäta och visa värdeutveckling i olika sammanhang.

Till exempel nätmäklare framhäver gärna utvecklingen intradag vilket är ett otroligt flyktigt mått och sannolikt inget för den långsiktige att ge uppmärksamhet eller fästa vikt vid. Kanske nätmäklarna vill förse kortsiktiga med relevant information i första hand eller vill de uppmuntra till kortsiktighet? Jag tror inte det är så utstuderat utan det är närmast standard sen decennier för medier och andra aktörer att redovisa dagsutveckling i första hand.

Jag mäter värdeutveckling i första hand för att kunna jämföra med de fonder som jag "tävlar" emot. Tanken är att om jag underpresterar fonderna över tid så får jag ifrågasätta om mina aktiestrategier är värt mödan och kanske istället välja fonderna i mina portföljer framöver.

Jag hade personligen gärna sett att mått som CAGR på 3, 5 eller fler antal år skulle redovisas i första hand i börssammanhang då de kanske säger mer om en portföljs eller börsens historiska resultat över tid? Vidare kan Sharpekvot vara ett småtrevligt mått och varför inte redovisa max drawdown om du vill få en uppfattning över historisk volatilitet? Andel positiva månader?

Nåväl, åter till YTD ("i år" som det brukar heta på svenska) - när det användbart? I början av ett år är det ett kortsiktigt mått och även senare på året relativt sett tycker jag. För mig är det en sorts temperaturmätare som besvarar frågan "hur har det gått i år?". Jag kan delvis hålla med kritiker som tycker att frågan "hur har det gått senaste 12 månaderna" är mer relevant i fler sammanhang men det måttet kräver för min del att jag beräknar portföljernas värde varje dag eller vecka och sparar ner i en databas då mina portföljer är utspridda på olika håll. Det jag tycker är (tillräckligt) relevant/tidseffektivt att spara ner är värdet per årsskifte och värdeutveckling per årsskifte från start. Utifrån dessa värden kan jag enkelt beräkna YTD men framförallt CAGR sen start (som jag tycker är det mest relevanta måttet totalt sett).Lever jag då som jag lär? Ovan är mina "mätare" från mitt hemmasnickrade portföljverktyg och jag borde nog faktiskt sortera om ordningen. Vad sägs om B Ztrength, Growth, CAGR på första raden? Sedan EV/GP, EV/S och slutligen YTD? Jag prioriterar framåtblickande framför historik så en sådan ny ordning vore logisk utifrån detta. Jag agerar i första hand utifrån de framåtblickande mätarna så det blir till att snickra ihop en ny version av verktyget så fort jag hinner.

---

Att jag ska försöka summera det hela så finns det en mängd olika sätt att mäta värdeutveckling på. Olika mått är olika relevanta beroende på sammanhang och perspektiv. Precis som när du mäter temperatur så kanske du inte ska dra för stora växlar på en kortsiktig mätpunkt. Kanske är det ändå skönt att få uttrycka att "det är kallt" när det är -25 grader ute (även om man inte agerar långsiktigt på det)? Värdeutveckling YTD är som en temperaturmätare för mig som är enkel att läsa av även om jag inte fäster så stor vikt vid den jämfört med CAGR över tid. Jag fäster normalt sett inte så stor vikt vid volatilitet men om jag gjorde det så hade jag kunna tänka mig att mäta max drawdown.

Jag kommer att fortsätta att mäta YTD och redovisa detta men jag ska även försöka bli bättre på att lyfta fram mina framåtblickande parametrar och den långsiktiga värdeutvecklingen.

Hur ser du på att mäta värdeutveckling?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-01-03

Global Multi Strategy Årsresultat 2021

Börsåret för 2021 stängde klockan 22 på nyårsafton och det är först nu (enligt mig) möjligt att redovisa resultat för det gångna året då merparten av mina innehav är noterade i Nordamerika. Förvisso tycks en del av de fonder jag tävlar mot släpa i kurssättningen men jag skulle tro att det påverkar jämförelser på marginalen.

Mitt börsår har varit väldigt volatilt med ett antal upp- och nedgångar. Vid flertalet tillfällen har ATH noterats totalt såväl som för de enskilda portföljerna. Sista kvartalet har dock varit tufft då marknaden tyckte att offensiva tillväxtbolag skulle värderas ner mot mer sansade nivåer. 

Jag har som resultatmål att uppnå en CAGR på 15 % över tid i första hand och prestera bättre än mina jämförelsefonder i andra hand. Global Multi Strategy presterade +20,2% för 2021 vilket bidrar fint till CAGR-målet.


Min Global Multi Strategy startades i någon mening 2017 så en milstolpe är att den nu finns en CAGR på 5 år uppmätt: +17,9%. CAGR över tid är viktigare än enskilda börsår tycker jag och desto längre mätperiod desto bättre värdemätare i fråga om långsiktig värdeutveckling.

Hur har det då gått för de enskilda portföljerna och fonderna?


Bästa portfölj blev Global Quality+30,6%, precis före årets bästa fondportfölj Global Funds som landande på +30,1%. Portföljen har fått dra nästan hela lasset i år och inriktningen mot kvalitetsbolag har fungerat fint under året.

Det som har varit lite speciellt under 2021 är att jag sålt av större delen av mitt fria sparande Global Liberty. Detta har medfört att portföljens vikt i multi-strategi är väldigt liten för närvarande. Turligt nog har försäljningarna skett på bra kursnivåer och om jag räknat rätt så hamnar 2021 på +7,8%, lite bättre än fonden Tin Ny Teknik som slutade på +6,2%.


Min äldsta portfölj Global Future noterade sitt andra minusår sen starten 2009 och slutade på -2,8%. Visst är det trist med ett minusår men sannolikt så fick jag för bra betalt för 2020 så i någon mening är det inte helt ologiskt då innehaven som regel har varit riktigt högt värderade mestadels. CAGR från starten är fortfarande fina +18,1% och portföljen leder även kategorierna 3 och 5 års CAGR.

Jag får gratulera de som sparar i Länsförsäkringars globala indexfond som slutade på fina +35,2% och blev årets etta. Att få stryk av index enskilda år får man nog räkna med, huvudsaken är att den långsiktiga utvecklingen är bättre än index och så är fallet än så länge för min del i alla fall. Skulle index komma ikapp så får jag fundera på om det är lönt att fortsätta med mina strategier.

Nåväl, resultat i all ära hur ser det ut framåt?

Utsikter 2022Jag tror fortsatt på tillväxtinvestering på lång sikt och har inga planer i dagsläget att ändra på det. Global Multi Strategy förväntas växa försäljningen drygt 30 % kommande år och för det betalar jag en EV/S-multipel på 14. Rent matematiskt så finns det goda chanser att avkastningen ska bli över 15 % även om värderingarna sjunker under året. Avgörande kommer att bli hur bolagen guidar framåt i kombination med sentimentet. Jag funderar på att införa en sentiments-parameter i mina strategier men det är inte helt enkelt så det är något jag får återkomma om senare helt enkelt.


Portföljen består av 40 innehav inför 2022 och jag är nöjd med sammansättningen i skrivande stund. Det blir som alltid spännande att syna årsrapporterna och dessa kommer avgöra framtida allokering.


Geografiskt så är jag nöjd med nuvarande allokering. Jag tror Nordamerika kan gå fortsatt bra relativt Europa men de enskilda innehaven smäller högre en geografisk hemvist oavsett.


Jag gillar tematiska investeringar och även i det avseendet så tycker jag portföljerna är väl rustade för 2022 och framåt tycker jag. 

Hur börsen kommer att gå 2022? Ingen aning, jag fokuserar på portföljerna och innehaven och hur de utvecklas fundamentalt. Räntan har jag alltid koll på men i dagsläget är jag inte orolig för några räntechocker.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med resultatet för 2021 även om det förstås är trist att få stryk av index. Framåt så är jag fortsatt övertygad om att tillväxt kan leverera alfa över längre tid men sentimentet är sisådär i dagsläget och det kan alltid bli sämre innan det blir bättre.

Är du nöjd med ditt 2021?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-12-30

Retro- /introspective 2021

Året 2021 närmar sig slutet och jag tänkte på sedvanligt sätt reflektera över det gångna året utifrån mitt personliga perspektiv - navelskådning helt enkelt!


Pandemin fortsätter att påverka världen såväl som vardagen på många sätt. Jag har mestadels fortsatt jobbat hemifrån till ca 80 % och om nu läget normaliserar sig under nästa år så blir det sannolikt hälften hälften vilket jag tror blir en bra mix. Jag saknar verkligen det sociala med kollegorna och kontoret, så jag hoppas verkligen att pandemin börja avta så småningom av det skälet utöver annat elände som den medfört.

Medialt tuffar det på bra för min del och jag har gästat några poddavsnitt under året (som du hittar på min om-sida). På jobbet så har jag haft över 1 500 konsumentkontakter under året varav drygt 1 000 via telefon. Jag finner det väldigt givande att vägleda konsumenter i pension- och försäkringsfrågor såväl som att bidra till en bättre fungerande bransch för alla parter. Även mina kunskaper inom IT kom väl till pass när vi under året tog fram ett verktyg för att beräkna kostnaden för efterlevandeskydd inom kollektivavtalad tjänstepension.


Privat inom familjen så dominerades året av våra nya bostäder och flyttar. Det är lite ovant att bo i en mindre lägenhet men vårt hus i Trosa väger upp det med råge och vi försöker spendera så mycket tid där som vi kan, även nu på vintern. Men vinter i all ära, vi ser fram emot vår- och sommarsäsongen i huset sen :)


Jag fyllde 50 i början av året och det firades "corona-säkert" med grillning utomhus för närmaste inom familjen. Jag fick en Apple Watch som jag burit sen dess och jag gillar verkligen konceptet med kontinuerlig mätning av hälsoparametrar som SpO2, EKG, puls med mera. Hoppas kommande versioner av klockan kan inkludera blodtryck och temperatur - vore i så fall riktigt kraftfullt avseende förebyggande hälsovård.

Mitt börsår har varit svängigt men ser ut att landa helt ok i skrivande stund, återkommer förstås med separat årsrapport efter årets sista handelsdag. Största börshändelsen har varit att jag sålt av större delen av det privata sparandet för att finansiera bostäderna. Ett sparmål för familjen har varit ett fritidshus och det känns häftigt att nu ha förverkligat detta!

Bloggen har haft paus under del av året men några inlägg har det blivit i alla fall.

Mina mest lästa blogginlägg för i år:

Hur jag ser på börsåret 2022 återkommer jag till i min årsrapport. 

Så tack för detta år alla läsare, följare, lyssnare och tittare - ha ett riktigt

Gott Nytt År!

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2021-12-16

Årskrönika 2021

Året 2021 har varit väldigt innehållsrikt för min del på alla sätt och förstås även på börsen som alltid. Då vi nalkas jul och årets slut så är det på sin plats med en åttonde upplaga av

Årskrönika 2021

Inlägget handlar om på mina högst subjektiva och personliga åsikter kring årets utmärkelser i olika aktierelaterade kategorier.

Årets aktie 

Denna kategori omfattar vilken av mina 39 aktier i skrivande stund som har presterat bäst i år. Då många av mina tillväxtbolag tagit mycket stryk senaste månaden så har antal "baggers" minskat. Glädjande nog så har jag i alla fall fyra stycken "2-baggers" i InMode, Nvidia, Fortinet och Swedencare. Då jag inte har ägt InMode hela året så räknar jag den utifrån GAV och det gör att förstaplatsen knips av Nvidia


Bolaget har imponerat med sin tillväxt i år såväl som med sin innovationsförmåga. Marknaden har värderat upp bolaget rejält vilket resulterat i +117% YTD mätt i USD, motsvarande +131% mätt i SEK.

Tidigare års vinnare
2020 Sea
2019 Fortknox
2018 Swedencare
2017 Activision Blizzard
2016 Boston Pizza
2015 Fingerprint

Årets podd

Min konsumtion av poddar är fortsatt god men inte på samma nivå som i fornstora dagar. Minskat lyssnande beror delvis på mindre resande i kollektivtrafiken och tyvärr förre antal löppass. På uppsidan finns fortsatt många och långa hundpromenader men jag är sparsam med hörlurar i sammanhanget då jag vill vara helt närvarande med vår hund Freya när vi är ute och går som regel.


Att utse årets podd tycker jag inte var så svårt då vinnaren bidrar med otroligt informativt innehåll kring makroläget avseende ekonomi såväl som inom politik; FollowTheMoney. Martin Nilsson och Joakim Rönnings förmåga att belysa aktuella händelser i nutid kombinerat med historisk kontext är enastående och framför allt Joakims historia- och samhällskunskaper imponerar stort på mig.

Tidigare års vinnare
2020 Affärsvärlden magasin
2019 Placerapodden
2018 Market Makers
2017 Kvalitetsaktiepodden
2016 Prata Pengar
2015 Kapitalet (hette Fondpodden på den tiden)
2014 Sparpodden

Årets kommentator

I år har jag bloggat mindre än någonsin av olika skäl men glädjande nog finns det fortfarande en del läsare och vissa utav dessa väljer även att kommentera inläggen vilket jag är mycket tacksam över. Årets kommentar får bli Annett S som jag tror toppar antal intressanta kommentarer för i år.

Tidigare års vinnare
2020 Daniel Dineff
2019 Jacke77
2018 Utlandsutdelaren
2017 Investera-pengar
2016 Lars

Årets inspiratör

Att inspirera är ett utav mina mål med bloggen såväl som när jag är med i andra typer av media. En person som inspirerat mig mycket i år och i någon mening fått mig att än mer tror på tillväxtbolag som investeringsstrategi är Louise Samet


Louise förefaller vara mycket bra på att nosa upp intressanta tech-investeringar och i de poddavsnitt hon gästat i år har hon varit mycket inspirerande och bjudit på många intressanta case tycker jag.

Tidigare års vinnare
2020 Jonas Bernhardsson
2019 Ara Mustafa
2018 Elin Agorelius
2017 Anna Svahn

Årets twittrare

Twitter är fortsatt en intressant plattform i investeringssammanhang och här kan man hämta många intressant idéer tycker jag. En styrka med plattformen är att du kan välja ditt flöde i form av de du följer. Jag kan tänka mig att en del följer bara personer som har samma inriktning och uppfattning som en själv men hur kul är det att bara omge sig av ryggdunkare och ja-sägare? Jag försöker se till att mitt flöde består av personer som både har avvikande åsikter och annan syn på saker och ting än vad jag har, så att jag får andra sidor av mynten att ta hänsyn till. Detta tror jag leder till mer bättre investeringar för min del och förhoppningsvis också en bättre förmåga att motstå börsens svängningar bland annat.

Årets twittrare är en person som i mitt tycke har en förmåga att se olika sidor på saker och ting och framför allt uttrycker sig nyanserat och genomtänkt som regel; HankSweden.

Tidigare års vinnare
2020 Fabian Franzén
2019 Professor Kalkyl
2018 Erik Hansén
2017 Alexander Eliasson
2016 Adnan Chian

Årets bloggare

Blogg som format känns mindre populärt än någonsin men lyckligtvis är det en tapper skara som fortsätter att finansblogga på ett förtjänstfullt sätt. 


Årets vinnare är en veteran i sammanhanget och har både fin inläggsfrekvens såväl som innehåll: Spartacus Invest.

Tidigare års vinnare
2020 Jonas "På kort sikt" Dahlqvist
2019 Cristofer "Sofokles" Andersson
2018 Gustavs aktieblogg
2017 Långsiktig Investering
2016 Framtidsinvesteringen
2015 Gottodix
2014 George "4020" Bol

---

Året börjar gå mot sitt slut och jag kommer avslutningsvis att skriva ett sedvanligt inlägg om året 2021 i form av ett retrospektive och sedan inleda nästa är med en årsrapport.

z2036 önskar alla läsare och resten av världen en riktigt

God Jul!

ps. vilka vinnare hade du valt i respektive kategori?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.