Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2019-01-16

Kraft Heinz - Klipp?

Bolag inom livsmedelssektorn är ganska attraktiva tycker jag då dessa är ganska ocykliska i sin verksamhet. Sitter sedan bolaget också på ett gäng starka varumärken så ökar attraktionen än mer för min del.

Dessa bolag handlas sällan med rabatt men ett som förefaller vara ganska billigt för närvarande är

Kraft Heinz - Klipp?

Bolaget handlas till en direktavkastning på 5,3 % vilket är klart högre än andra liknande bolag som Unilever eller Procter & Gamble. Man kan argumentera för att Kraft Heinz varumärken inte är riktigt lika starka men åtminstone Heinz produkter rankar jag nog ganska högt åtminstone.

Vidare har bolaget som störste ägare ingen mindre än Warren Buffetts Berkshire Hathaway vilket får nog anses vara en positiv datapunkt i sammanhanget.

Kruxet med caset är en väldigt hög skuldsättning på > 4xEBITDA och utebliven tillväxt och dessa parametrar avskräcker nog mig från att investera i dagsläget.

Vad tror du om Kraft Heinz - är det ett klipp?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-13

Ur- och Skur(investering)?

En metod som jag tillämpar när jag löptränar och som även finns som pedagogisk inriktning inom förskola är "Ur och Skur". För min del handlar det om att jag försöker genomföra mina planerade träningspass utomhus oavsett väder. Nu är det inte 100 % sant då jag undviker att springa ute om temperaturen understiger -10° för att inte dra ner för kall luft i lungorna. Men regn och rusk spelar mindre roll och går att hantera väl med en anpassad och bra klädsel.

På börsen är "klimatet" också varierande och man skulle kunna tänka sig att försöka anpassa sina investeringar utifrån detta (stanna inne vid dåligt väder = cash) men jag föredrar att vara fullinvesterad i aktier i vad man skulle kunna kalla:

Ur- och Skur(investering)? 


Att ha en stor andel ("kvalitets")aktier i portföljen är sannolikt vettigt för din avkastning över lång tid. Med denna vetskap så känns det ganska rationellt att vara fullinvesterad i aktier om du inte tror att du kan spå hur börsklimatet ska utvecklas framöver.

För att klara olika typer av (börs)väder så bör du ha en bra och varierad "byrålåda"(portfölj) med olika typer av "kläder"(aktier). Om man ser till min "byrålåda" så har jag en hel del "kläder" att välja mellan och kanske är många utav dessa av typen "allväder"?

Senaste tiden så har det varit ett kärvt klimat på världens börser men jag tycker att mina aktier ändå klarat sig relativt väl nu såväl som innan.


Man skulle kunna säga att min Global Multi Strategy i Ur och Skur startades så smått för drygt tre år sedan och den tycks hålla en viss kvalitet i alla fall. Förvisso är jämförelseindexet ovan från Sverige och saknar utdelningar så vi kanske ska jämföra globalt också?

Tar jag min äldsta portfölj Global Future så ser det ganska bra ut jämförelsevis de tre senaste åren och även Global Dividend 1.2xL ligger en bit ovanför globalfonden ovan om än lite knappt.

Är då utdelningar det ultimata "allvädersplagget"? :-)

Nja kanske men det handlar väl främst om att välja bolag som presterar relativt väl i olika börsklimat och skulle ett bolag haverera (trasigt klädesplagg) så är det vettigt att byta ut detta mot något bättre.

Jag hoppas mina bolag håller emot relativt väl även i kommande oväder och lite regelbunden frisk luft (månadssparande) är väl inte fel?

Är du fullinvesterad i Ur och Skur?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Photo by June Admiraal on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-09

Dags för backup(bolag)?

När tog du en backup senast?

Ber om ursäkt för kanske en kanske ångestladdad inledande fråga men en långsiktig trend är sannolikt ett ökat behov av digitalt lagringsutrymme generellt. Oavsett om lagring sker i "molnet", dvs hos en lagringsleverantör eller lokalt på din digitala pryl så behövs det hårdvara i botten som kan lagra innehållet.

Den klassiska hårddisken är fortfarande med i matchen då den erbjuder mycket lagring för pengarna men icke-mekaniska lösningar som exempelvis SSD blir allt vanligare, åtminstone för lokal lagring.

Hur kan man då exponera sig mot detta segment via aktier?

Jag har redan molnleverantörer i portföljerna som Microsoft, Google och i viss mån Apple men tänker att en liten andel rena hårdvaruleverantörer kanske inte är fel givet rimlig värdering?

Jag har hittat två kandidater:

Western Digital (WDC) & Seagate Technology (STX)


WDC är amerikanskt och STX är irländskt och bägge handlas via USA-börsen.


Bolag inom elektroniska komponenter har tagit en hel stryk under andra halvan av 2018 och det tycks gälla för WDC och STX med. Tänker att givet vettiga fundamentala nyckeltal kanske risk/reward är ganska god på dagens kursnivåer?

Kikar vi på fundamenta så ser utvalda nyckeltal ut så här:

BolagDirektavkastningSkuldsättning (19e)P/E 2019P/E 2020Nettomarginal
Western Digital5,2 %1,28 x EBITDA16,711,74,6 %
Seagate Technology6,4 %0,95 x EBITDA8,18,213,5 %
Bolagen har skiljer sig en del åt på några parametrar. Skuldsättningsmässigt så är det helt ok för bägge bolagen tycker jag och WDC tycks prioritera amortering då de förvärvat bolag inom SSD som jag förstår det.

Tilltalande med STX är den höga direktavkastningen och klart bättre nettomarginal. WDC sticker ut med en estimerad uppsida på vinsten och skulle dessa stämma någorlunda så tycker jag P/E-talet är rimligt.

Rent produktmässigt förefaller WDC vara bättre rustat för framtiden då de har bättre fokus på SSD som jag förstår det. WDC har även dubbelt så stor marknadsandel som STX vilket också talar för ett försprång.

Sammanfattningsvis så tycker jag bägge bolagen har en ok värdering och fina utdelningar som förefaller vara ganska hållbara sett till kassaflöde även om man inte kan vänta sig höjningar varje år.

De skulle kunna vara "utdelningsfällor" då en vikande global ekonomi skulle säkerligen drabba bolagen. På plussidan tycker jag att värderingarna är ganska modesta och på sikt så borde det finnas god efterfrågan och tillväxt inom lagring i och med ökad digitalisering i stort. Teknikrisk finns förstås i denna typ av bolag men man kan hoppas att R&D-avdelningarna levererar framåt.

Jag plockade in små andelar av bägge bolagen i Global Dividend 1.2xL igår då det är bra med dubbellagring utifall fail-over skulle behövas :-)

Då WDC är min favorit bland dessa så blev det även en andel i Global Dividend Growth.

Vad tror du om bolagen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Pixabay, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-06

Global Multi Strategy årsresultat 2018

Sist ut i redovisningen av årsresultat 2018 är för mina portföljer aggregerat, det vill säga för min globala multistrategi:

Global Multi Strategy årsresultat 2018


Tyvärr slutade året på minus totalt sett då mina utdelningsportföljer bjöd på en svag värdeutveckling. Beroende på vilka faktorer men tar hänsyn till (exempelvis upplupen källskatt) så kan man säga att resultatet blev ganska i linje med en global indexfond. Så på så sätt ingen katastrof men jag hade nog hoppats på lite bättre än så.


Jämfört med 2017 så har avgiftsnivån ökat en del i takt med hög omsättning i portföljerna. Jag hoppas jag kan ha lägre omsättning under 2019 men det beror på förstås vad som händer bland innehaven och om jag hittar nya spännande case.


Multi-strategin innebär många innehav som synes ovan men gissningsvis kommer jag att hålla mig runt 100 stycken även framåt.

Årets vinnare

Årets vinnare är en blandning av bolag från olika sektorer vilket är intressant tycker jag.

Årets förlorare

Även förlorarna kommer från olika sektorer men en kategori bolag som sänkt den totala utvecklingen är de kinesiska. Vissa utav bolagen ovan har jag inte ägt hela året så min utveckling kan skilja sig lite åt än vad siffrorna ovan meddelar. Hemfosa och Atlas har knoppat av delar så deras resultat är inte så illa som ovan.

Vilka var dina bästa respektive sämsta innehav 2018?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-04

Global Dividend 1.2xL årsresultat 2018

Sist ut bland mina "egna" portföljer att rapportera årsresultat är den belånade utdelningsportföljen:

Global Dividend 1.2xL årsresultat 2018
Portföljen landade på -4,44 % och fick även den stryk av de globala jämförelsefonderna. Granskar jag kursdatum för de berörda fonderna ser jag att de laggar efter ett antal dagar så rimligen är inte allt "elände" inprisat utan det bokas sannolikt in första börsdagen efter årsskiftet. Hursom så går det inte komma ifrån att portföljen underpresterat under 2018 vilket manar till eftertanke.


Alla siffror ovan är beräknade utifrån portföljens eget kapital vilket ger en mer korrekt bild av utvecklingen med hänsyn tagen till hävstångens nettoeffekter. Detta medför att den årliga avgiften är relativt hög men även att utdelningarna blir högre vilket är grundbulten i denna strategi.

Nytt för i år är att jag redovisar ränteavdraget som en negativ skatt vilket det i någon mån borde räknas som. Känns även skönt att ha en dold reserv i form av upplupen källskatt och en första delutbetalning borde ske nu i slutet av januari.

Då jag månadssparar i portföljen så drar transaktionskostnaderna iväg men dessa är ändå rimliga tycker jag med tanke på många utländska innehav. Men visst hade lägre växlingsavgifter varit trevligt, vilken aktör sänker dessa först?

Volatiliteten är på en godkänd nivå men det kanske är en klen tröst när Sharpekvoten är negativ?


Portföljen har en fin balans mellan direktavkastning och förväntad utdelningstillväxt tycker jag men tillväxten får man förstås hålla extra koll på då den kan påverkas om vinsterna bromsar in framöver.

Jag tror att räntan kommer att hålla sig på relativt låga nivåer framöver och skulle konjunkturen vara svag så lär centralbankerna få svårt att köra en hökaktig penningpolitik. Detta ger att jag fortsättningsvis ser en god potential i en belånad utdelningsstrategi att ge en hyfsad totalavkastning på medellång till lång sikt. Söker man högre avkastning så tror jag att man bör vikta mer mot småbolag och tillväxt men dessa strategier kör jag i andra portföljer.

Skulle 2019 bli ett björnår så kan jag hoppas på att den berömda "kudden" gör sig gällande för mina utdelningsportföljer.

Vad tror du om börsåret 2019?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-02

Global Dividend Growth årsresultat 2018

Min kavalkad av årsrapporter fortsätter och näst på tur är min största portfölj som är en depåförsäkring tjänstepension i ett så kallat fribrev.

Global Dividend Growth årsresultat 2018

Dessvärre får jag nog boka in portföljens prestation som underkänt för 2018 då den har underpresterat jämförelseportföljen med några procentenheter. Totalt så landande portföljen på - 5,28 %.


En del av resultatet kan förklaras av den höga årliga avgiften på 0,55 %. Omsättningsnivån blev hela 117 % av portföljen under året vilket förklarar de höga transaktionskostnaderna. Anledningen till den höga omsättningen beror på skifte av strategi från högutdelare till tillväxt under året. Vidare har jag viktat upp tillväxtmarknader och satsat på lite smalare investeringssektorer som lyx och ädelmetaller bland andra. Jag ska som sista ursäkt för underprestationen föra fram undervikten mot dollar där portföljen har mindre än hälften jämfört med världsindex.


En negativ Sharpekvot innebär att bankkontot hade varit en bättre placering men det avgörs inte på ett enskilt år utan över tiden, förhoppningsvis till portföljens fördel i slutändan.

Jag är ändå ganska nöjd med portföljens relativt låga volatilitet och det är en egenskap jag finner tilltalande för en så pass stor portfölj i pengar mätt.

Många innehav samsas i portföljen men jämfört med världsindex 1 500 bolag så är det relativt koncentrerat. :-)

Jag är ganska nöjd med nuvarande sammansättning och tror/hoppas att jag kommer att ha en lägre omsättning 2019.

Hade du köpt portföljen som en fond för 0,55 % i avgift?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-01

Global Future årsresultat 2018

Årets sista dag såväl som börsdag har passerats och det går att räkna fram ett årsresultat för mina globala portföljer. Då jag har olika strategier för respektive portfölj i min Global Multi Strategy så blir det ett separat inlägg per portfölj utöver ett sammanfattande för helheten. Hoppas att ni finner det läsvärt oavsett även om dessa årsrapporter kanske fungerar mest som en intern avstämning av mina strategier. Jag har redan rapporterat kring min Nordiska småbolagsportfölj och näst på tur är:

Global Future årsresultat 2018

För andra året i rad så presterade min globala strategi inriktad mot "framtidsbolag"/tillväxt bäst av mina fyra portföljer. Portföljen toppade på + 30 % under året men slutade på + 7,67 %. Över 9 procentenheter över min jämförelseportfölj bestående av globalfonder är jag mycket nöjd med utöver med att ha genererat positiv avkastning i ett surt börsklimat.


Trots att det inte sker några insättningar i portföljen då det är en gammal löneväxling tjänstepension i så kallat fribrev så blev den årliga avgiften relativt hög och landade på 0,44 % av värdet per årsskifte. Detta beror på att jag omsatt 98 % (!) av portföljen under året i form av köp och sälj. Klart tankeväckande och även om jag förhoppningsvis inte gjort "onödiga" transaktioner så kommer jag att sikta på en lägre omsättning 2019 då jag är riktigt nöjd med portföljens sammansättning (se nedan).

En fördel med sparformen pensionsförsäkring är den låga avkastningsskatten som endast belastade kapitalet med 0,07 %.

Portföljen startades 2009 och har bjudit på en godkänd CAGR sen dess även om jag spekulerat bort många år på usel swingtrading innan jag började med min globala aktiestrategi ca 2015.

Den riskjusterade avkastningen är godkänd tycker jag och räcker till två stjärnor på Shareville åtminstone.

Årets innehav får nog anses vara Gravity som jag plockade in närmast slumpmässigt under senhösten och som sedan dess har mer än dubblat sig. Jag har löpande säkrat lite vinster och omfördelat till andra innehav.

Jag är som sagt nöjd med sammansättningen och för närvarande är det inget innehav som hänger löst men jag hoppas att "kineserna" börjar prestera någon gång.

Vad tror du om portföljen framåt och hur har dina globala innehav presterat 2018?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-30

Nordic Small Cap årsresultat 2018

De nordiska börserna har stängt för detta år och jag tänkte summera resultatet för min nordiska småbolagsportfölj.

Nordic Small Cap årsresultat 2018

Med ett nödrop så slutade portföljen på plus 1,78 % efter en stark sista börsdag. Jämfört med Carnegie Småbolagsfond och svenska börsen så får man ändå vara relativt nöjd.


Justerar man värdeutveckling för skatt (som dras via deklarationen för ett Investeringssparkonto) så landar årets nettoresultat på 1,48 %.

Högre omsättning i portföljen ledde till ökade transaktionskostnader jämfört med förra året. Ändå får de nog anses vara relativt låga och konkurrenskraftiga om man jämför mot småbolagsfonder som ligger betydligt högre vanligtvis när det gäller årlig avgift.

Det måttet som är mest relevant för att mäta avkastning i mitt tycke är CAGR som håller sig på en konkurrenskraftig nivå nära 15 % för portföljen.

Risknivån är fortfarande relativt låg för att vara en portfölj med 11 småbolag. Den riskjusterade avkastningen kunde förstås varit bättre.


Portföljen är som sagt nere vid elva innehav då jag sålt av Zalaris och eWork för att istället plocka in Boule som jag tycker fått oförtjänt med stryk sen bolaget fick FDA på sig.

Portföljens bästa innehav för i år är Swedencare som jag även tror mycket på framåt.

Hur har dina nordiska småbolag gått 2018?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-26

Retro-/introspective 2018

2019 närmar sig och jag tänkte summera 2018 avseende mitt aktiebloggande såväl som utifrån min yrkesroll som pensionsspecialist. Sedvanligt förbehåll för navelskådning är på sin plats således :-)

När tidvattnet dragit sig tillbaka...

Januari inledde året händelserikt på många sätt och det började med att jag löste in min bilportfölj för att finansiera familjens nya (bättre begagnad) bil.

Strax därefter så hörde Jacob Bursell av sig och bjöd in mig till en av mina favoritpoddar Kapitalet. Där fick jag prata om min Sparkalkylator vilket jag förstås tycker var kul då den förtjänar än större publik.

Senare samma månad så var jag nominerad till årets pensionsspecialist av branschtidningen Pensioner & Förmåner vilket var hedrande även om jag inte vann titeln i slutändan.

Januari avslutades med min första återbetalning av utländsk källskatt vilket var trevligt på alla sätt.

Mitt näst mest lästa inlägg genom tiderna skrev jag i februari och kanske var det titeln Exit som lockade till läsning.

I april så lanserade jag en ny version av mitt verktyg MyDividends: Dream On Edition. Då jag ändå hade dammat av mina kunskaper i JavaScript så lanserade jag sedan det nya verktyget Mina innehav för att enklare kunna visa hur mina portföljer är sammansatta för de som inte har tillgång till Shareville. Sen av bara farten blev det även en ny version av den populära Sparkalkylator Deluxe.

Under sommaren var det med en viss sorg som Månadens aktie lades på is på grund av vikande intresse från min dotter Ebba som prioriterar andra ting som tonåring numera.

Jag har under året recenserat en del böcker och min favorit bland dessa är Marcus Fridells bok om investmentbolag.

Marcus hade jag sedan äran att träffa på mässan INVEST360 tillsammans med andra bloggare som Gustav "Gustavs aktieblogg" Jonsson, Henning "Investerarfysikern" Hammar och Magnus "Fundamentalanalysbloggen" Andersson bland andra.

På mässan träffade jag även Fabian Franzén och Niklas Aldén och passade på att spela in ett avsnitt av Market Makers podd som i skrivande stund ännu inte är publicerat.

Under hösten så gästade jag Avanzapodden för att prata om försäkringar vilket blev uppskattat sett till lyssnarsiffror och feedback.

Bloggen lockar fortfarande en hyfsat stor publik i sammanhanget ekonomiblogg men jag märker av mindre antal sidvisningar jämfört med tidigare år. Kanske är det börsklimatet som spökar?

Mina portföljer nådde nytt all time high i slutet av augusti men har tappat en hel del sen dess med ständigt nya noteringar i max drawdown.

Oavsett sur börs så fortsätter jag ändå som vanligt med bloggen såväl som med mina aktiestrategier och hoppas att 2019 kan erbjuda en intressant börs och många spännande case.

Jag önskar Er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Bildkällor: Stefan Thelenius

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-23

My precious...metals

En av de gäster som besökt flest finanspoddar senaste halvåret är nog fondförvaltaren Eric Strand. Han förefaller vara expert på ädel- och sällsynta metaller och jobbar till vardags på Pacific Fonder. Nog för att han pratar i egen sak då han driver en fond som är inriktad mot just ädelmetaller men jag tycker att hans argumentation för tillgångsslaget är väldigt intressant och det har såtts ett litet frö kring detta och påverkat mitt sätt att tänka kring allokeringsstrategier något.

Ni behöver inte oroa er för att jag gått och blivit "prepper" men jag tycker nog att man kan viga en liten andel av portföljen till exponering mot ädelmetaller. Det förefaller mest bekvämt att investera i Eric Strands fond men jag är inte känd för att välja "den enkla vägen".

Min take på det hela är att köpa globala bolag som producerar och hanterar råvarorna på olika sätt och som *trumvirvel* betalar utdelning.

My precious...metals


Jag kallar detta investeringstema för just Precious Metals och i min Globala Multistrategi så utgör andelen drygt 3 % efter lite inköp i veckan.


Sen tidigare har jag sydafrikanska Gold Fields (GFI) som är ett guldgruvebolag samt två bolag som producerar Lithium i huvudsak, Albermarle (ALB) och Sociedad Quimica y Minera (SQM).

I veckan slog jag som sagt till på tvåa nya bolag, Pan American Silver och Anglo American.

Pan American Silver är inriktade mot just silverproduktion och har gruvor i olika latinamerikanska länder. Bolaget har finfin balansräkning vilket känns rätt i dessa orostider och handlas till drygt 21 i P/E. Eric Strands argument för just silver är det finns få renodlade silverproducenter och att efterfrågan inom industrin borde vara god framöver då metallen används i elektronik bland annat.

Anglo American har sitt säte i Storbritannien (jag köpte den via tyska Xetra och tycks ha sluppit stamp duty) och producerar diamanter (ingen ädelmetall, jag vet), koppar, platinum + lite annat. Just platinum har de en andel av 40 % av världsmarknaden avseende nyproduktion enligt bolaget. Även detta bolag har hyfsad balansräkning och betalar ut nästan 5 % i utdelning (som borde vara fri från källskatt). Värdering är knappt P/E 10 men jag gissar att P/E-tal inom gruvbolag får tas med en nypa salt.


"My precious metals" ovan kan förhoppningsvis bidra med lite nya egenskaper till min globala aktiestrategi på gott och ont tänker jag. Oavsett hur kurserna kommer att gå så bedömer jag att bolagen borde kunna betala utdelningar över tiden och på så sätt även förse portföljerna med kassaflöde i enlighet med mina utdelningsstrategier.

Om du vill höra Eric Strands argument för ädelmetaller i portföljen så rekommenderar jag poddavsnittet nedan av Börssnack med Hansén och Olavi.

Tycker du man ska ha exponering mot ädelmetaller i portföljen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.


Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Pixabay, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-20

#uppesittarkväll december 2018

EFN:s webbsändning #uppesittarkväll har redan varit men idag är det den "riktiga" uppesittarkvällen då årets sista löneutbetalning sker imorgon för de flesta.

#uppesittarkväll

Då värderingarna har kommit ner en del till följa av börsfrossan så tycker jag att antal köpvärda aktier är flera än på mycket länge. Men är det läge att köpa fler aktier?


När det gäller min belånade utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL så kan man se ovan att hävstången ligger över min målnivå på 1.2xL till följd av minskat portföljvärde. Så denna månad blir det inga köp utan månadssparandet går till amortering på skulden så att hävstången kommer ner till 1.20x för att vara exakt.


Om mina bolags aktiekurser skulle fortsätta resan nedåt så blir det till att amortera istället för att köpa fler aktier. De löpande utdelningarna hjälper till i detta och underlättar belåningsstrategin. Givet att utdelningarna bibehålls eller höjs så blir det finfin direktavkastning på eget kapital.

Men helt köpstopp är det inte då jag månadssparar regelbundet i min nordiska småbolagsportfölj. Så tänkte jag passa på att öka i Swedencare då den har kommit ner en del i pris och bolagets produkter borde vara relativt okänsliga för konjunktur tror jag.

Ni som följer mig på Shareville vet att jag stuvat om lite i småbolagsportföljen på sistone och den ser nu ut så här:

Hur gör du med ditt regelbundna sparande denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet,  z2036, Shareville


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-16

Årskrönika 2018

Året börjar gå mot sitt slut och det är dags för den femte upplagan av

z2036 Årskrönika 2018

Det handlar om årets främsta prestationer i olika ekonomirelaterade kategorier baserat på mina högst personligt subjektiva och ovetenskapliga bedömningar.

Årets aktie
Börsåret har varit svängigt och som vanligt med inslag av raketer såväl som sänken. Trogna läsare vet att jag har nosat upp en sektor som jag tror växer fint på sikt, nämligen den kring husdjur.

Inom denna sektor hittar vi årets aktie: Swedencare


Aktien fick komma in i min globala tillväxtportfölj efter att ha presterat fint i småbolagsportföljen och under året har kursen utvecklats starkt även om den backat lite på sistone.

PlaqueOff - om hunden själv får välja? :-)

Tidigare års vinnare
2017 Activision Blizzard
2016 Boston Pizza
2015 Fingerprint

Årets preferensaktie
Jag har numera övergett preferensaktier i och med att SAS-preffen löstes in nyligen, så sannolikt är det sista året denna kategori får vara med.

Men när jag grävde lite bland familjens övriga portföljer så hittade jag faktiskt en preff och som har utvecklats helt ok under 2018 och får bli årets vinnare: ZetaDisplay Pref

Tidigare års vinnare
2017 Pegroco
2016 Tobin
2015 SAS

Årets podd
Min konsumtion av ekonomipoddar är fortsatt stor även om jag inte lyssnar riktigt lika mycket som förr. Men det är fortfarande ett givet inslag till och från jobbet samt i löparspåret.

För min egen del har jag gästat tre poddar under året varav ett avsnitt inte är ute ännu men mer om detta i årets retrospektive-inlägg som jag sannolikt kommer att skriva strax innan nyår.

Det är kul när välkända bloggare dyker upp i poddsammanhang och Petruskos återupplivning av Fondpodden får nog anses vara årets poddnykomling i alla fall.

Bland de äldre poddarna tycker jag att Börspodden fortfarande hög klass och kan ge lite intressant input kring olika bolag.

Vinnare detta år tycker jag är Market Makers som levererat hög kvalitet på innehållet hela året och bjudit på intressanta gäster, case såväl som övergripande bra tänk och snack om börsen.

Tidigare års vinnare
2017 Kvalitetsaktiepodden
2016 Prata Pengar
2015 Kapitalet (hette Fondpodden på den tiden)
2014 Sparpodden

Årets kommentator
Kommentarer är det som inspirerar mig mest att skriva 1-2 inlägg per vecka så det är ingen underdrift att säga att jag uppskattar väldigt mycket när du som läsare tar dig tid att kommentera mina inlägg.

Det är svårt att utse en vinnare i denna kategori då året har bjudit på en hel del bra kommentarer men årets kommentator får ändå bli bloggaren Utlandsutdelaren som kommenterar klokt och intressant då och då.

Tidigare års vinnare
2017 Investera-pengar
2016 Lars

Årets inspiratör
Det finns en hel del personer därute som inspirerar avseende ekonomi och det är svårt att välja ut bara en men till slut har jag bestämt mig vem som ska få utmärkelsen i år i alla fall.

Årets inspiratör är Elin Agorelius som numera jobbar på Ung Privatekonomi. Hon har medverkat i många utav årets sändningar #uppesittarkväll och även skrivit olika intressanta artiklar såväl som anordnat aktiepromenader.

Du kan läsa mer om henne i denna intervju av Miljonär innan 30.

Tidigare års vinnare
2017 Anna Svahn

Årets twittrare
Twitter kan vara både en tidstjuv såväl som guldgruva beroende på vilka du följer och vad du läser.

Jag följer 404 olika konton och årets twittrare går till Erik Hansén vars spaningar och grafer alltid är intressanta att ta del av.

Tidigare års vinnare
2017 Alexander Eliasson
2016 Adnan Chian

Årets bloggare
Jag har mer och mer dragits åt globala aktieinvesteringar och denna bloggkategori är numera min favorit. Men jag läser även mer renodlade ekonombloggar och så kallade "frihetsbloggar" och den sistnämnda kategorin har verkligen fått sitt genombrott 2018 och begreppet FIRE har figurerat i många mediala sammanhang vilket jag tycker är kul.

Utifrån mina globala preferenser så går utmärkelsen årets bloggare går till en veteran i sammanhanget och tillika kollega till mig: Gustavs aktieblogg

Det kanske osar lite jäv kring detta men om jag ser till vilka inlägg jag ser fram emot mest så hamnar Gustavs söndagsinlägg i toppen. Det som avgjorde sedan i slutändan var intervjun med bolaget Decisive Dividend som verkligen gav stort värde för oss som är intresserade av bolaget.

Tidigare års vinnare
2017 Långsiktig Investering
2016 Framtidsinvesteringen
2015 Gottodix
2014 4020

---

Detta var min årskrönika för 2018.  Vill du läsa tidigare krönikor så finner du dessa här:

Årskrönika 2017
Årskrönika 2016

Vem/vilka är dina favoriter inom respektive kategori?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Avanza
Bildkällor: z2036, Avanza, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-12

Let's Bowl!?

En sport som jag relativt nyligen tagit till mitt hjärta är bowling. Detta då min dotter Ebba har börjat tävla och är inne på sin andra säsong nu för Hammarby Bowling. Hon ligger 4:a i Stockholms juniorliga inför sista säsongens sista deltävling och har goda chanser att nå final.

Som stolt förälder är det förstås extra kul att följa detta som åskådare men något som särskilt tilltalar mig med bowling är den social biten. Alla åldrar och kön spelar tillsammans på samma villkor och när Ebba som 14-åring hoppar in extra i Hammarbys C-lag så kan det vara en åldersskillnad på 50-60 år i laget. Vidare så är bowling en av få sporter där man gratulerar motståndaren mitt under pågående match i händelse av att hen gör en strike eller spärr.

Vad har du detta med aktier att göra? Jo, en av mina aktiekompisar tipsade om ett case och jag hittade senare inte mindre än två bolag som driver bowlingkedjor i Storbritannien.

Let's Bowl!?


Det finns två "bowling-bolag" som är noterade på London-börsen, nämligen Hollywood Bowl (BOWL) och Ten Entertainment (TEG). Bolagen är etta och tvåa på den brittiska marknaden med 58 respektive 43 anläggningar var.

"The Group operates a portfolio of bowling centres across the UK under the ‘Hollywood Bowl’ and ‘AMF’ brands.
We specialise in operating large, high quality bowling centres typically co-located with cinema and casual dining sites in the midst of large, high footfall, edge-of-town leisure and retail developments.
Our centres are designed to offer a complete family entertainment experience with each centre offering at least 12 bowling lanes, on-site American themed dining, licensed bars, and state-of-the-art family amusement areas." - https://www.hollywoodbowlgroup.com/
--- 
"Ten Entertainment Group is the second largest tenpin bowling operator in the UK with a total of 43 sites all trading under the Tenpin brand.
In addition to approximately 1,000 bowling lanes across our estate, we also offer a broad selection of entertainment options including amusement machines, table-tennis, soft play, laser games and pool tables, plus our restaurants and bars serve a great range of food and drinks." - https://www.tegplc.co.uk/

Nyckeltalen ser ut så här enligt 4-traders:


BolagDirektavkastningSkuldsättningP/E 2018P/E 2019Nettomarginal
Hollywood Bowl3,7 %Nettokassa14,913,815,7 %
Ten Entertainment4,7 %Nettokassa12,710,414,9 %

Uppenbarligen så ser det ut att finnas vinsttillväxt i det korta perspektivet men spontant så funderar jag över tillväxtmöjligheter på längre sikt.

Hygglig lönsamhet, hyfsad värdering, bra balansräkning och fin direktavkastning lockar till viss del men tror att man behöver gräva mera i eventuella leasingavtal och annat för att få en bättre bild över hur det står till i räkenskaperna.

Brexit borde inte rimligen påverka verksamheterna i någon större utsträckning men som svensk aktiesparare kan valutakursen förstås utvecklas negativt i ett eventuellt eländesscenario.

Aktierna förefaller gå att handla via telefonorder hos Nordnet för 249 kr i courtage + 0,5 % stamp duty vilket känns lite mycket om man vill börja med en mindre post för bevakning. Sannolikt går bolagen att handla från 1 £ via Nordea vilket är klart billigare för en småsparare.

Jag hade gärna plockat in en liten provpost Ten Entertainment men det relativa höga minicourtaget hos min nätmäklare avskräcker och jag ska nog gräva lite mer kring bolaget innan det blir aktuellt med köp.

Vad tror du om dessa engelska bowlingbolag?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, 4-traders
Bildkällor: Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-09

Case study: Hitta Case?

I min strävan efter den "ultimata" global aktieportföljen så är jag på ständig jakt efter vettiga bolag att kika närmare på. När man väl har hittat ett intressant bolag så har man ett "Case" att analysera.

Jag är knappast känd för att göra de djupaste analyserna av mina case utan jag går mycket på magkänsla, ett mindre antal nyckeltal och vilken region/sektor som det enskilda bolaget verkar inom. Faller tillräckligt med pusselbitar på plats så finns det god chans att jag plockar in bolaget i någon utav mina portföljer beroende på vilken strategi som det passar inom.

Så hur gör jag då för att

Hitta Case?

Hur har jag då hittat mina 108 aktier? Utan inbördes ordning kommer här lite olika sätt som jag har hittat mina case genom:

Fondförvaltare
Att ta reda på vilka innehav som respektabla fondförvaltare lyfter fram är en bra ingång till olika case tycker jag. Rimligen har de lagt ner ganska mycket tid på sin analys så i någon mening så finns det nog en bra grund för en egen analys sen. En variant på detta är också att kika i en fonds innehavslista för att se vilka bolag de ligger tungt viktade i.

Det finns många innehav jag har hittat på detta sätt och ett utav de första var amerikanska Xylem som jag fick upp ögonen av via en förvaltare på globalfonden Lancelot Camelot.

Poddar
Via poddar kan du lyssna på exempelvis fondförvaltare och även på det sättet har jag hittat ett gäng innehav. Men det händer även ibland att man fångar upp ett intressant tema eller en megatrend som föranleder att man sedan försöker hitta ett bolag som gynnas i sammanhanget.

Via en av mina favoritpoddar Kapitalet så fick jag upp ögonen för avokado som investeringstema och det ledde till att jag plockade in det amerikanska bolaget Calavo Growers.

Aktiekompisar
Att ha personer i din närhet som är både intresserade och duktiga på aktier är väldigt kul och värdefullt tycker jag. Att diskutera case med en aktiekompis är både lärorikt och nyttigt då din kompis kanske plockar fram risker och aspekter som du inte sett i din analys.

Min närmaste aktiekompis är Gustav och vi brukar snacka nya case några gånger per vecka i samband med luncherna på jobbet. Via Gustav har jag fått upp ögonen på många utav mina innehav och ska jag lyfta fram något speciellt case så är det Savaria som jag sannolikt inte hade hittat på egen hand.

Bloggare
Att följa och läsa bloggare är kanske en variant på aktiekompisar men är nog ändå att betrakta som en egen kategori i detta sammanhang.

Även via bloggare har jag fått upp ögonen på en del av mina innehav och ett bolag som jag sannolikt inte hade hittat på annat sätt är norska Data Respons. Minns inte vilken bloggare som var först på bollen men någon utav Långsiktig investering eller Aktieingenjören var det och duon har även grävt fram andra intressanta case som även jag plockat in senare.

Twitter
På Twitter så finns det många som skriver om sina case och det varierar mycket i kvalitén på informationen man får ta del av.

Jag tror inte speciellt många utav mina innehav har ett ursprung via Twitter men det finns ett som kanske är välbekant, nämligen Boston Pizza. Sannolikt var det twitterprofilen Valient som twittrade först om bolaget och på så sätt sådde ett frö till att jag senare plockade in bolaget.

Regioner
Jag strävar efter att bygga en global portfölj med exponering mot olika utvalda regioner och länder världen över. Ett sätt som brukar hitta case på är att gå igenom ADR-listor för att se vilka utländska bolag man kan köpa via USA-börserna.

Ett bolag som jag hittat på detta sätt är sydkoreanska SK Telecom och många andra innehav i bland annat asien och latinamerika har jag hittat på liknande sätt.

Screening
Att leta bolag via screeners är nog ett ganska vanligt sätt att hitta case. Du kan ställa in parametrar efter önskemål och vaska fram portföljkandidater som passar din strategi.

Jag använder mig främst av 4-traders men det är sällan jag screenar på nyckeltal där. Jag brukar ofta kolla upp ett bolags nyckeltal på plattformen som jag hittat på annat sätt för att se om nyckeltalen verkar vettiga. Inte sällan brukar jag sedan klicka på länken för sektor och se vilka andra bolag som finns inom samma kategori. Sedan sorterar jag på market cap och börjar gå igenom eventuella småbolag i sektorn för att se om det dyker upp något intressant. Ett bolag jag hittat på detta sätt är tyska Siltronic.

Trender och tema
Megatrender och diverse olika tema för investering springer man på mer eller mindre omedvetet då och då. En trend som jag tror starkt på framöver är humaniseringen av husdjur och jag tror det finns fina tillväxtmöjligheter i genren.

Ett utav bolagen jag plockat in på detta tema är amerikanska PetMed Express och jag fortsätter min jakt efter vettiga bolag inom denna genre.

Aktieträffar
Det ordnas ofta olika typer av aktieträffar i min närhet och på sådana kan man ofta prata case med aktiekompisar enligt ovan. I de mer organiserade tillställningarna så är det bolagsrepresentanter som lyfter fram sitt egna bolag som intressanta case.

För drygt ett år sedan gick jag på Lönsamma småbolag anordnad av SvD Börsplus och Finwire TV och väl där imponerade bolaget Fortnox som jag strax efter plockade in i min framtidsportfölj.

---

På gott och ont är det ganska lätt att hitta case enligt ovan och det gäller att göra en bra egen analys innan man plockar in något i portföljen.

Jag ska villigt erkänna att jag ofta plockat in case mer på magkänsla än efter timmar av läsning av kvartalsrapporter. En följd av detta är att man ibland kanske får in en och annan surdeg men då jag har som oftast liten andel av respektive bolag så påverkar det inte totalen i någon större utsträckning och det är inte speciellt svårt att dumpa små surdegar generellt.

Det är möjligt att jag skulle förbättra min värdeutveckling om jag fokuserade mer på ett färre antal bolag och la ner mer tid på analyser av dessa men jag tror nog att det skulle vara än mer tidskrävande och att min nattsömn skulle försämras en del.
"[...] It is the thrill of the chase [...]" - Deep Purple "Knocking at your backdoor"
Att ha en väl tillagen diversifiering passar mig och ger mig en god nattsömn än så länge och jakten på nya case är en utav tjusningarna med mitt aktiesparande tycker jag.

Hur hittar du case?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036 (bilddesign Ebba Thelenius)


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2018-12-05

Lithium - Yeah?

Jag tilltalas som bekant av en global, bred och en i allmänhet väl diversifierad portfölj. Ett inslag i portföljerna som jag inte haft tidigare i någon större utsträckning är exponering mot metaller. Jag har ett bolag sen tidigare inom guldgruvor men i övrigt så är det klent med metall.

Jag har funderat en längre tid på någon form av exponering mot megatrenden kring laddbara batterier och efter att ha lyssnat på Eric Strand i Market Makers podd så var det dags att plocka in en viss metall i portföljen, nämligen

Lithium

Denna silverlika men ändå lätta metall används numera framför allt i moderna batterier som exempelvis för bilar från Tesla.

Som jag förstår det finns det inget spotpris på metallen och jag gissar att producenterna kanske kan ha någon form av hyfsad pricing power jämfört med många andra vanligare metaller.

Då efterfrågan rimligen borde vara god framöver i dessa tider av lovsång kring batteridrivna prylar så kan man tänka sig att producenter har en bra sits beroende på deras konkurrensfördelar.

Jag har valt att exponera mig mot metallen via två stycken gruvbolag som tycks ha en dominerande ställning, amerikanska Albemerle (ALB) och chilenska Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)

En fördel med att ha aktier i gruvbolag istället för ett köpa instrument med direkt råvaruexponering är att aktierna ger utdelning vilket jag förstås uppskattar. En nackdel är att kurserna i regel är väldigt volatila så jag är inte bekväm med att ha en större andelar i denna typ av bolag.

ALB delar ut 1,4 %, handlas till P/E 15 samt har en godkänd balansräkning. SQM som har en mer uttalad utdelningspolicy delar ut 3,3 %, har P/E 21 och en skuldsättning på 2,5 x EBITDA vilket är mer en dubbelt så högt som för ALB.

Det som tilltalar med SQM är att deras gruvor har den största reserven av Lithium och den sägs vara av lite bättre kvalitet som jag förstår det. Det som spökar lite i fallet SQM är högre politisk risk och diverse skandaler genom åren (se föregående länk).

Vad tror du om Lithium i portföljen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza,
Bildkällor: z2036, Flikr 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.