Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2023-01-31

Förändrad källskattshantering Avanza

För den som gillar bolag med utländskt säte och utdelningar så har det hänt en del förändringar hos nätmäklarna Avanza och Nordnet på sistone och i detta inlägg tänkte jag gå igenom hur källskatten kommer att hanteras hos Avanza från 2023 och tills vidare.

More Tax (refund)?

Den första förbättringen är återbetalningstiden som förkortas till mellan 3 till 15 månader om jag tolkar det hela rätt. Återbetalning av källskatt ska ske senast 31 mars ("februari/mars") året efter utdelningen. Det ger att en utdelning sista december betalas ut efter ca 3 månader och en första januari efter ca 15 månader.

När det gäller andelen återbetalning så får du tillbaka hela skatten för följande länder givet att "normal" skattesats för landet har dragits (avvikelse kan ske i vissa fall för exempelvis USA och Kanada).

USA 15% källskatt
Kanada 15%
Finland 35%
Danmark 27%
Norge 25%
Tyskland 26%
Frankrike 26%
Nederländerna 15%

Sen följer ett gäng andra länder där du erhållit ca 75-95% av utdelningen när skatten är återbetald, se information hos Avanza.

Jag ska försöka analysera skillnader jämfört med Nordnets hantering men spontant är det trevligt att Avanza betalar tillbaka fullt för Danmark, Norge, Tyskland och Frankrike jämfört med Nordnet som tar ca 2% av utdelningen för den administrativa kostnaden att driva in skatten. En fördel hos Nordnet är att de återbetalar inom 30-60 dagar så skillnaden netto om man räknar in förlorad avkastning kanske inte blir jättestor (detta ska jag förstås räkna på mer noga).

Något som är oklart med Avanzas hantering i skrivande stund är hur länder som inte finns med på deras lista hanteras. Närmast för min del är TSMC från Taiwan där 21% källskatt dras. Uppdaterar texten när detta är klarlagt.

Vad tror du om Avanzas nya metod för återföring av källskatt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, James Watson

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-01-03

Global Multi Strategy Årsresultat 2022

2022 har varit ett svårt börsår tycker jag då ökad inflation och räntor har slagit hårt mot tillväxtbolags värderingsmultiplar. Lägger man sedan till sjunkande tillväxt så är dubbelsmällar mer regel än undantag och dessa faktorer har även drabbat Global Multi Strategi som avslutade 2022 på -24,1%.

Under året så noterade jag min sämsta aktieaffär någonsin än så länge i form av amerikanska Upstart. På totalen så har årsresultatet drabbats av ca 5 procentenheter till följd av detta men även med hänsyn tagit till det så är årsresultatet ingen höjdare oavsett. 

Positiva bidragsgivare har varit solenergibolagen Enphase och SolarEdge i kombination med stabila hälsobolag som Novo Nordisk och Regeneron.


Utav de fonder jag tävlar mot så lyckades jag endast slå Tin Ny Teknik i år. Bästa fond blev C Healthcare Select som nu har fin historik oavsett mätperiod. Bland globalfonderna har PriorNilsson Smart Global gått upp i täten vilket är intressant tycker jag.

Minst dåliga portfölj för min del har varit Global Quality som slutade på -18,7%. Sämst för andra året i rad blev Global Future, detta år slutade på -36,5%. På längre sikt är prestationen fortfarande konkurrenskraftig men under mitt mål på 15% CAGR.

Zoomar jag ut och jämför 5 års CAGR för Global Multi Strategy så är det väldigt jämnt och det är dags för mig att skärpa mig nu om det ska vara någon vits med egen förvaltning resultatmässigt. Jag är inte beredd att kasta in handduken än men utvärderar ett år i taget oavsett.

Portföljen vid årsskiftet


47 innehav kanske är i överkant men ändå i linje med mina strategier om tematisk tillväxt och kvalitetsbolag. Jag har under året viktat upp goda balansräkningar och kassaflöden och ser ingen anledning att prioritera annorlunda inför 2023.

Att jag underpresterat globalt index kan delvis förklaras på undervikt dollar med nära 10 procentenheter men tycker ändå att nuvarande allokering känns rationell inför 2023.

Sett till tema och sektorer så ligger jag närmast till hand att bibehålla/öka andelen hälsovård. Även andelen förnybar energi kan jag tänka mig att öka upp givet rimliga värderingar.


När det gäller bolagsstorlekar så tror/hoppas på revansch för småbolag under 2023 och jag önskar kunna öka andelen mindre bolag när tillfälle ges.

2023?

Det är svårt att sia om börsen i stort på kort sikt och 2023 är inget undantag. Det blir spännande att se hur bolagen guidar för helåret, gissar att det kommer bli åt det försiktigare hållet.

Jag har ca 4% kassa i skrivande stund, främst i Global Future. För se hur och när jag sätter sprätt på den. Sentimentet för offensiv tillväxt känns inte så starkt inför 2023 så jag är lite skotträdd för den typen av bolag för närvarande.

Global Quality utgör stommen för Global Multi Strategy och dess kvalitetsbolag hoppas jag kan prestera relativt väl framåt.

Mitt fria sparande i form av Global Liberty har numera fokus på stabila kassaflöden och jag hoppas kunna spara en regelbunden slant under året.

Hur har du presterat 2022 och hur tänker du inför 2023?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.