Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2022-11-24

Skatten för ISK och Kapitalförsäkringar för 2023 fastställd!

Statslåneräntan sista november 2022 är i skrivande stund fastställd till 1,94 % och det innebär en schablonbeskattning av Investeringsparkonto ISK och Kapitalförsäkring KF på 0,882 % för beskattningsåret 2023.


Som synes ovan så blir det den högsta schablonbeskattningen sen den infördes i samband med lanseringen av ISK.

Tumregeln är att om du lyckas med att avkasta mer än statslåneränta + 1%-enhet så är det som regel lönt att spara i ISK/KF utöver det bekväma att slippa deklarera transaktioner. Så för 2023 så ska du med andra ord avkasta mer än 2,94 %.

Eventuell så införs skatterabatt för ISK denna mandatperiod men givet ekonomiska läget så tror jag att det blir tidigast 2024.

Vilken spar-/kontoform kommer du att spara i 2023 och framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Riksgälden
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-11-23

Never Say Never Again - Return of Dividend (Kings)!?

Jag brukar ha som devis att aldrig säga aldrig, det vill säga att vara öppen för att ny information eller annat kan få mig att ändra åsikt. Det är generellt sett dumt att låsa sig vid olika tankar och föreställningar och att vara öppen för förändringar och ha förmåga att anpassa sig brukar löna sig över tid sannolikt.

Under pandemipaniken på börsen vintern 2020 så lärde jag mig att utdelningar i sig inte utgjorde någon kudde på nedsidan. Nu i backspegeln så var det sannolikt en kombo av skuldsättning, rädsla för indragna utdelningar samt påverkan från lock-downs som fick investerare att sälja av utdelningsbolag i lika hög utsträckning som andra typer av bolag.

Förra året så sålde jag av det mesta av mitt privata aktiesparande som jag hade i portföljen Global Liberty för att finansiera mina bostadsaffärer och samtidigt styrde jag om nettosparandet till sparkonto för att öka kontantbufferten då två boenden kräver större marginaler för oförutsedda utgifter såväl som för förbättringsåtgärder.

Nu håller vi på att trimma utgifter i hushållet så att kassaflödet förbättras inför kommande elräkningar och ökade räntekostnader bland annat. Detta trimmande kan förhoppningsvis även medföra att det finns utrymme för att börja nettospara i aktieportföljen Global Liberty igen. Jag har funderat lite över detta och kommit fram till att jag vill ha vettiga bolag men kanske inte mina mest offensiva tillväxtcase som har relativt hög värdering fortfarande. Så bolag med stark balansräkning, goda tillväxtutsikter samt bra kassaflöden har prioritet. Hörde jag utdelning? Japp, utdelning är meriterande men inget måstekrav och direktavkastningen fortsatt är av sekundär betydelse.

Never Say Never Again - Return of Dividend (Kings)!?

Hörde jag månadsutdelning? :)

Portföljen Global Liberty är nu lite lätt omstuvad och direktavkastar i skrivande stund drygt 2,3%. Den nivån räcker till schablonskatten som lär landa på runt 1% för 2023 samt en liten slant blir över som kan återinvesteras tillsammans med nysparande. Välkommet i sammanhanget är Nordnets nya hantering av källskatten som gör att mer kan återinvesteras löpande från utländska innehav än annars.


Värt att notera är att Global Liberty är en mycket liten del av min Global Multi Strategy och min huvudstrategi är fortsatt tillväxtinvestering. De 10 innehav ovan är en mix av olika tema och jag tror att de som grupp kan klara sig relativt väl i kommande lågkonjunktur (återstår att se).


SQM och Games Workshop sticker ut avseende direktavkastning men i övrigt så är det sansade siffror tycker jag. Bolagens värderingar varierar men är sammantaget ganska "fair" givet tillväxtutsikter och goda balansräkningar.

Så sammanfattningsvis så har jag en "utdelningsportfölj" igen men på kanske något andra grunder än sist det begav sig.

Vad tror du om "utdelningsportföljen" Global Liberty?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-11-18

Förändrad källskattshantering Nordnet

Om du har aktier vars bolags huvudsäte är utomlands så utgår det som regel källskatt på bolagets utdelningar. Skattesatsen varierar men för exempelvis amerikanska bolag så dras 15%. Om du har utdelande utländska bolag i en Kapitalförsäkring, Tjänstepension eller Privat pensionsförsäkring så brukar försäkringsbolaget återföra hela eller delar av källskatten efter vanligtvis 3 år. 

"Bäst i klassen" avseende tid för återföring har Nordea varit som återfört delar av källskatten redan efter 6 veckor. "Bäst i klassen" avseende full återbetalning har varit Nordnet som än så länge alltid återfört 100% efter 3 år. 

Men igår aviserade Nordnet en spännande ändring, nämligen återföring inom 8 veckor vilket är i paritet med Nordea. En försämring dock är att inte 100% kommer att återbetalas för vissa länder då en schablonsiffra för respektive land kommer att tillämpas istället som jag förstår det. Nordnet anger att de kommer att anlita en skattespecialist som kommer att jaga in skatten och kostnaden för specialisten dras av från det skattebelopp som denne jagat rätt på. 

Som ett preliminärt exempel anges 94% återföring för Norska bolag där 25% källskatt dras på utdelningarna. Det återstår att se vilka schabloner som kommer att tillämpas men redan klart tycks vara att 15% källskatt kommer att ge 100% återbetalning oavsett.


Tax (refund)?

Blir det bättre eller sämre?

Vi tar en norsk utdelning som exempel:

Nuvarande metod
Källskatt k
Genomsnittlig förväntad avkastning 8% (kan diskuteras förstås)
100% återbetalning efter 3 år

k * 1,08^3 = 26% förlorad avkastning på 3 år

Ny metod
Källskatt k
Genomsnittlig avkastning 8%
94% återbetalning efter 2 månader

0,94k * 1,08^2,83 = 17% avkastning på källskatt k efter 3 år

Så om du exempelvis får 1 000 kr i norsk utdelning så dras en källskatt på 250 kr. Efter 3 år får du 250 kr tillbaka enligt den nuvarande metoden. Med den nya metoden så får du tillbaka 235 kr efter 2 månader (94% av 250) och efter 3 år har det förräntats till 292 kr (235 * 1,08^2,83) vilket är en klar förbättring. Ska man dock var extra grinig men helt korrekt så ska schablonskatt dras ifrån vilket med dagens ränta blir ca 1% årlig skatt. Så justerat för detta blir det 285 kr (235 * 1,07^2,83) vilket fortfarande är en förbättring. Räknar man baklänges (250 / 1,07^2,83) så blir breakeven 206 kr i återbetalning vilket motsvarar 83% av källskatten. Återstår att se hur tabellen för schablonbelopp blir men gissningsvis är Schweiz sämst i klassen med 35% källskatt vilket blir spännande och se vad det landar på.

Den nya metoden med snabbare men lägre återföring tycks i de flesta fall vara fördelaktig givet att du avkastar hyfsat över tid. Oavsett metod så återstår problematiken med Nordnets hantering av courtageklasser där du har svårt att kombinera stora och och små köp av aktier till vettiga villkor. Det mest konsumentvänliga vore att "Best execution" tillämpades vid varje köp och courtaget avgjordes av affärens storlek vid varje givet tillfälle så som Nordea och Degiro har det sen många år tillbaka.

Vad tror du om Nordnets nya metod för återföring av källskatt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-11-09

Upstart! Don't Look Back In Anger?

Vilken är din sämsta investering och vad har du lärt dig av den?

Denna eminenta fråga brukar podden MarketMakers ställa till sina gäster och jag fick den själv för några år sedan när jag var med i podden. Tror att jag svarade att min investering i Ericsson ca 2001 var min sämsta investering och som sved rejält under min dåvarande ekonomiska situation.

Men nu har jag ett nytt svar på frågan ovan:

Upstart! Don't Look Back In Anger?Grafen ovan visar mina köp (blåa) och mitt sälj (röd) och det är ingen vacker syn. En liten röd plupp skulle kunna läggas till per idag då jag sålde min sista bevakningspost då jag efter gårdagens kvartalsrapport helt tappade hoppet om caset.

Relativt sett så uppgår totala förlusten till nära 90% och i absoluta tal är det över 100 000+ kr vilket förstås svider i mina tjänstepensioner i form av Global Future och Global Quality.

Hur kunde det gå så här?

Min bedömning av Upstart var att de var ett snabbväxande och lönsamt bolag med en fräsch AI-modell kring kreditprövning som skulle kunna utklassa traditionella modeller. Vidare så fanns det "ingen kreditrisk" då bolaget "endast förmedlade lån" som det då hette. Givet detta så tyckte jag att det var rationellt att öka på dippar då bolaget såg bra ut på siffrorna och ledningen var positiv framåt, i synnerhet kring den nya satsningen på billån som är en enorm marknad i USA.

Marknaden höll inte med mig, blankarna frodades och kursen pressades. Bolaget rapporterade en enligt mig en fin Q4:a och annonserade återköp utöver ganska offensiv guidning för helåret 2022. Vad var haken? En risk som jag var medveten om var att AI-modellen inte var prövad i en lågkonjunktur men någon sådan var väl inte på gång? Vidare så fanns det schemalagda insider-sälj som var relativt stora men det är nära på standard i denna typ av bolag?

Kursen fortsatte att vandra söderut och Q1:an kom till slut och slog ner som en bomb (för mig)! Nu fanns det stora lån på balansräkningen då marknaden för krediter försämrats i takt med en hökaktigare räntepolitik och det visade sig att billånen fortfarande var i något sorts "experimentstadium". Case disrupted! Jag sålde nästan allt då detta var inte det jag investerat i. En riktigt tung förlust men utsikterna framåt såg inte goda ut givet den nya informationen. Jag behöll en bevakningspost då jag ändå tänkte att själva kreditprövningsmodellen ändå måste ha något värde i slutändan?

Snabbspolning till Q3:an per igår och alla nyckeltal pekar åt fel håll enligt mig. Balansräkningen sväller med lån utan säkerhet och det negativa kassaflödet är påtagligt. Möjligen kanske bolagets "styckvärde" är större än marknadsvärdet men varför har då ingen större aktör köpt upp bolaget i detta skede? Jag säljer den sista skvätten då jag inte tror det blir bättre 2023 för bolaget och det är nog inte värt att följa detta vidare oavsett.

Vad kunde jag gjort bättre?

För ett så pass nytt bolag som Upstart så är nog inte en större portföljallokering lämplig tills ledningen och affärsmodellen bevisats över flera år. Hade jag haft en mindre position så hade förlusten blivit mindre förstås. Jag kan inte se att påtagliga fundamentala varningstecken fanns givet ledningens kommunikation men är andelen blankat högt och kursen nedpressad kanske man ska avvakta oavsett även om det frestar att få vara med om en short-squeeze på uppsidan så småningom.

Är jag bitter?

Nope! Som "tur" är gillar jag att jobba och siktar inte på att chilla i förtid, så några månaders extra arbete ser jag inte som något problem i sammanhanget. Skulle jag dock upprepa liknande misstag i större utsträckning framöver så blir det inte så kul förstås oavsett.

Mina strategier behöver löpande ses över och anpassas och caset Upstart är förhoppningsvis en bra lärdom i sammanhanget.

Vilken är din sämsta investering och vad har du lärt dig av den? (edit 2022-11-10 07:08) 


Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.