2022-11-23

Never Say Never Again - Return of Dividend (Kings)!?

Jag brukar ha som devis att aldrig säga aldrig, det vill säga att vara öppen för att ny information eller annat kan få mig att ändra åsikt. Det är generellt sett dumt att låsa sig vid olika tankar och föreställningar och att vara öppen för förändringar och ha förmåga att anpassa sig brukar löna sig över tid sannolikt.

Under pandemipaniken på börsen vintern 2020 så lärde jag mig att utdelningar i sig inte utgjorde någon kudde på nedsidan. Nu i backspegeln så var det sannolikt en kombo av skuldsättning, rädsla för indragna utdelningar samt påverkan från lock-downs som fick investerare att sälja av utdelningsbolag i lika hög utsträckning som andra typer av bolag.

Förra året så sålde jag av det mesta av mitt privata aktiesparande som jag hade i portföljen Global Liberty för att finansiera mina bostadsaffärer och samtidigt styrde jag om nettosparandet till sparkonto för att öka kontantbufferten då två boenden kräver större marginaler för oförutsedda utgifter såväl som för förbättringsåtgärder.

Nu håller vi på att trimma utgifter i hushållet så att kassaflödet förbättras inför kommande elräkningar och ökade räntekostnader bland annat. Detta trimmande kan förhoppningsvis även medföra att det finns utrymme för att börja nettospara i aktieportföljen Global Liberty igen. Jag har funderat lite över detta och kommit fram till att jag vill ha vettiga bolag men kanske inte mina mest offensiva tillväxtcase som har relativt hög värdering fortfarande. Så bolag med stark balansräkning, goda tillväxtutsikter samt bra kassaflöden har prioritet. Hörde jag utdelning? Japp, utdelning är meriterande men inget måstekrav och direktavkastningen fortsatt är av sekundär betydelse.

Never Say Never Again - Return of Dividend (Kings)!?

Hörde jag månadsutdelning? :)

Portföljen Global Liberty är nu lite lätt omstuvad och direktavkastar i skrivande stund drygt 2,3%. Den nivån räcker till schablonskatten som lär landa på runt 1% för 2023 samt en liten slant blir över som kan återinvesteras tillsammans med nysparande. Välkommet i sammanhanget är Nordnets nya hantering av källskatten som gör att mer kan återinvesteras löpande från utländska innehav än annars.


Värt att notera är att Global Liberty är en mycket liten del av min Global Multi Strategy och min huvudstrategi är fortsatt tillväxtinvestering. De 10 innehav ovan är en mix av olika tema och jag tror att de som grupp kan klara sig relativt väl i kommande lågkonjunktur (återstår att se).


SQM och Games Workshop sticker ut avseende direktavkastning men i övrigt så är det sansade siffror tycker jag. Bolagens värderingar varierar men är sammantaget ganska "fair" givet tillväxtutsikter och goda balansräkningar.

Så sammanfattningsvis så har jag en "utdelningsportfölj" igen men på kanske något andra grunder än sist det begav sig.

Vad tror du om "utdelningsportföljen" Global Liberty?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar