Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2022-01-12

Mäta värdeutveckling? När? Var? Hur?

Börserna har för året i skrivande stund öppnat svagt, i alla fall för tillväxtorienterade case vars värderingar är relativt höga. Detta har slagit hårt mot mina portföljer och Global Multi Strategy ligger på -7,4% YTD. Sa jag YTD!? Vilken relevans har ett sånt mått så här tidigt på året?

Mäta värdeutveckling? När? Var? Hur?

Det har varit en del tweets på #finanstwitter i närtid om just att mäta värdeutveckling YTD och jag tänkte ge min syn på detta mått och andra relevanta i sammanhanget.

"Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat" brukar det heta för riskfyllda värdepapper och det stämmer, matematiskt såväl som juridiskt. Varför mäter man då värdeutveckling? Man bör ha klart för sig att olika intressenter har olika syften att mäta och visa värdeutveckling i olika sammanhang.

Till exempel nätmäklare framhäver gärna utvecklingen intradag vilket är ett otroligt flyktigt mått och sannolikt inget för den långsiktige att ge uppmärksamhet eller fästa vikt vid. Kanske nätmäklarna vill förse kortsiktiga med relevant information i första hand eller vill de uppmuntra till kortsiktighet? Jag tror inte det är så utstuderat utan det är närmast standard sen decennier för medier och andra aktörer att redovisa dagsutveckling i första hand.

Jag mäter värdeutveckling i första hand för att kunna jämföra med de fonder som jag "tävlar" emot. Tanken är att om jag underpresterar fonderna över tid så får jag ifrågasätta om mina aktiestrategier är värt mödan och kanske istället välja fonderna i mina portföljer framöver.

Jag hade personligen gärna sett att mått som CAGR på 3, 5 eller fler antal år skulle redovisas i första hand i börssammanhang då de kanske säger mer om en portföljs eller börsens historiska resultat över tid? Vidare kan Sharpekvot vara ett småtrevligt mått och varför inte redovisa max drawdown om du vill få en uppfattning över historisk volatilitet? Andel positiva månader?

Nåväl, åter till YTD ("i år" som det brukar heta på svenska) - när det användbart? I början av ett år är det ett kortsiktigt mått och även senare på året relativt sett tycker jag. För mig är det en sorts temperaturmätare som besvarar frågan "hur har det gått i år?". Jag kan delvis hålla med kritiker som tycker att frågan "hur har det gått senaste 12 månaderna" är mer relevant i fler sammanhang men det måttet kräver för min del att jag beräknar portföljernas värde varje dag eller vecka och sparar ner i en databas då mina portföljer är utspridda på olika håll. Det jag tycker är (tillräckligt) relevant/tidseffektivt att spara ner är värdet per årsskifte och värdeutveckling per årsskifte från start. Utifrån dessa värden kan jag enkelt beräkna YTD men framförallt CAGR sen start (som jag tycker är det mest relevanta måttet totalt sett).Lever jag då som jag lär? Ovan är mina "mätare" från mitt hemmasnickrade portföljverktyg och jag borde nog faktiskt sortera om ordningen. Vad sägs om B Ztrength, Growth, CAGR på första raden? Sedan EV/GP, EV/S och slutligen YTD? Jag prioriterar framåtblickande framför historik så en sådan ny ordning vore logisk utifrån detta. Jag agerar i första hand utifrån de framåtblickande mätarna så det blir till att snickra ihop en ny version av verktyget så fort jag hinner.

---

Att jag ska försöka summera det hela så finns det en mängd olika sätt att mäta värdeutveckling på. Olika mått är olika relevanta beroende på sammanhang och perspektiv. Precis som när du mäter temperatur så kanske du inte ska dra för stora växlar på en kortsiktig mätpunkt. Kanske är det ändå skönt att få uttrycka att "det är kallt" när det är -25 grader ute (även om man inte agerar långsiktigt på det)? Värdeutveckling YTD är som en temperaturmätare för mig som är enkel att läsa av även om jag inte fäster så stor vikt vid den jämfört med CAGR över tid. Jag fäster normalt sett inte så stor vikt vid volatilitet men om jag gjorde det så hade jag kunna tänka mig att mäta max drawdown.

Jag kommer att fortsätta att mäta YTD och redovisa detta men jag ska även försöka bli bättre på att lyfta fram mina framåtblickande parametrar och den långsiktiga värdeutvecklingen.

Hur ser du på att mäta värdeutveckling?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-01-03

Global Multi Strategy Årsresultat 2021

Börsåret för 2021 stängde klockan 22 på nyårsafton och det är först nu (enligt mig) möjligt att redovisa resultat för det gångna året då merparten av mina innehav är noterade i Nordamerika. Förvisso tycks en del av de fonder jag tävlar mot släpa i kurssättningen men jag skulle tro att det påverkar jämförelser på marginalen.

Mitt börsår har varit väldigt volatilt med ett antal upp- och nedgångar. Vid flertalet tillfällen har ATH noterats totalt såväl som för de enskilda portföljerna. Sista kvartalet har dock varit tufft då marknaden tyckte att offensiva tillväxtbolag skulle värderas ner mot mer sansade nivåer. 

Jag har som resultatmål att uppnå en CAGR på 15 % över tid i första hand och prestera bättre än mina jämförelsefonder i andra hand. Global Multi Strategy presterade +20,2% för 2021 vilket bidrar fint till CAGR-målet.


Min Global Multi Strategy startades i någon mening 2017 så en milstolpe är att den nu finns en CAGR på 5 år uppmätt: +17,9%. CAGR över tid är viktigare än enskilda börsår tycker jag och desto längre mätperiod desto bättre värdemätare i fråga om långsiktig värdeutveckling.

Hur har det då gått för de enskilda portföljerna och fonderna?


Bästa portfölj blev Global Quality+30,6%, precis före årets bästa fondportfölj Global Funds som landande på +30,1%. Portföljen har fått dra nästan hela lasset i år och inriktningen mot kvalitetsbolag har fungerat fint under året.

Det som har varit lite speciellt under 2021 är att jag sålt av större delen av mitt fria sparande Global Liberty. Detta har medfört att portföljens vikt i multi-strategi är väldigt liten för närvarande. Turligt nog har försäljningarna skett på bra kursnivåer och om jag räknat rätt så hamnar 2021 på +7,8%, lite bättre än fonden Tin Ny Teknik som slutade på +6,2%.


Min äldsta portfölj Global Future noterade sitt andra minusår sen starten 2009 och slutade på -2,8%. Visst är det trist med ett minusår men sannolikt så fick jag för bra betalt för 2020 så i någon mening är det inte helt ologiskt då innehaven som regel har varit riktigt högt värderade mestadels. CAGR från starten är fortfarande fina +18,1% och portföljen leder även kategorierna 3 och 5 års CAGR.

Jag får gratulera de som sparar i Länsförsäkringars globala indexfond som slutade på fina +35,2% och blev årets etta. Att få stryk av index enskilda år får man nog räkna med, huvudsaken är att den långsiktiga utvecklingen är bättre än index och så är fallet än så länge för min del i alla fall. Skulle index komma ikapp så får jag fundera på om det är lönt att fortsätta med mina strategier.

Nåväl, resultat i all ära hur ser det ut framåt?

Utsikter 2022Jag tror fortsatt på tillväxtinvestering på lång sikt och har inga planer i dagsläget att ändra på det. Global Multi Strategy förväntas växa försäljningen drygt 30 % kommande år och för det betalar jag en EV/S-multipel på 14. Rent matematiskt så finns det goda chanser att avkastningen ska bli över 15 % även om värderingarna sjunker under året. Avgörande kommer att bli hur bolagen guidar framåt i kombination med sentimentet. Jag funderar på att införa en sentiments-parameter i mina strategier men det är inte helt enkelt så det är något jag får återkomma om senare helt enkelt.


Portföljen består av 40 innehav inför 2022 och jag är nöjd med sammansättningen i skrivande stund. Det blir som alltid spännande att syna årsrapporterna och dessa kommer avgöra framtida allokering.


Geografiskt så är jag nöjd med nuvarande allokering. Jag tror Nordamerika kan gå fortsatt bra relativt Europa men de enskilda innehaven smäller högre en geografisk hemvist oavsett.


Jag gillar tematiska investeringar och även i det avseendet så tycker jag portföljerna är väl rustade för 2022 och framåt tycker jag. 

Hur börsen kommer att gå 2022? Ingen aning, jag fokuserar på portföljerna och innehaven och hur de utvecklas fundamentalt. Räntan har jag alltid koll på men i dagsläget är jag inte orolig för några räntechocker.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med resultatet för 2021 även om det förstås är trist att få stryk av index. Framåt så är jag fortsatt övertygad om att tillväxt kan leverera alfa över längre tid men sentimentet är sisådär i dagsläget och det kan alltid bli sämre innan det blir bättre.

Är du nöjd med ditt 2021?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.