Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2019-06-30

Gästinlägg: Analysera Mera - Halvårsrapport 2019

Det var nästan tre år sen sist men här är återigen ett gästinlägg från twitter-profilen Analysera Mera - så håll till godo med en innehållsrik och matnyttig halvårsrapport:

Inledande ord av gästskribenten 
Det var ett bra tag sedan jag skrev någon längre text på en ekonomisk blogg så därför bestämde jag mig för att avlägga en halvårsrapport. Det kan vara intressant att gå tillbaka till en sådan text om några år (eller inte). 

Inget i texten ska tas som några köp eller säljrekommendationer. Jag reserverar mig för eventuella fel och åsikterna är mina egna och behöver inte delas med bloggens ägare. Jag fördjupar mig inte i något i texten utan jag skrapar mest på ytan. Eventuella funderingar kan vi diskutera vidare vid annat tillfälle.

Jag är civilekonom med controlling, redovisning och rådgivning kring kapitalförvaltning för långsiktiga icke vinstdrivande aktörer som de tre huvudområden jag praktiserat i någon form. Jag är född 1984 och bor i Småland.

Första halvåret 2019 för olika aktieindex och valutor
Index är en sammanslagning av flera olika aktier i t.ex. ett land och kan i vissa fall fungera som en bra värdemätare för att avgöra ”börstemperaturen” vid en speciell tidpunkt. Ibland avspeglar den verkligen den riktiga känslan i ekonomin medans den vid andra tidpunkter kan ha ett visst glapp jämfört med den ”riktiga” ekonomin (det vill säga siffrorna som återges i kvartalsrapporter och årsredovisningar). 

En känd nackdel med vissa värdeviktade index är att några större företag tar stor plats av totalen och på så vis ger missvisande siffror åt båda hållen när de kraftigt över eller underpresterar i förhållande till ”medianvärdet” av alla bolagen i indexet. Därför föredrar vissa personer att istället titta på hur många aktier som stiger eller sjunker på en lista för att få en bättre uppfattning. Det går även att titta på hur många aktier som gör årshögsta/årslägsta samt om de är över/under SMA50/SMA200 (”googla förklaring”). 

Ett index kan i vissa fall innehålla utdelningar och när det gäller utländska index så blir det annan effekt i svenska kr. Siffrorna som anges är hämtade ifrån Avanza.

SIX Portfolio Return Index +20,67%, DJ USA +17,59% (exkl valuta, värdeviktat 95% av marknaden), NASDAQ +20,66% (exkl valuta).
Valutor: USD +4,80%, EUR +3,89%.
Min portföljs innehåll och utveckling under mätperioden
Aktier (mest), aktiefonder (väldigt lite), kassa (minimalt). Ingen belåning. Ingen handel med hävstångsprodukter, råvaror, crypto eller andra tillgångar.

Siffran landar på exakt 37,00%. Inga insättningar eller uttag under perioden. Jag är väldigt nöjd med siffran givetvis men poängterar att det viktigaste är det långsiktiga resultatet i förhållande till egna mål och risknivå. Detta ska inte påverkas av enstaka år eller kvartal. Det är en dold stress som många anställda förvaltare ständigt tvingas att leva med. 

Som privatperson är det viktiga att sova gott och må bra. Hitta en egen strategi avseende tidsåtgång vad gäller att läsa på om innehaven och tänkta innehav, antal affärer, antal innehav, typer av innehav, %-viktning, andra innehav än aktier och fonder osv.

Vid slutet av mätperioden hade jag 29 aktier, 3 fonder på totalt 5,23% samt kassa på 0,02%.

För topp 10-aktier har jag ingen rekommenderad gräns. Kan bara konstatera att siffran var högre här än tidigare år eftersom jag numera har skrotat 10% regeln för ett innehav (också väldigt vanligt att fonder har detta och även vissa index har begränsningar för hur mycket plats en aktie får ta).

En fond behandlas på samma vis som en aktie i den här texten oavsett om det är betydligt bättre riskspridning där. Topp 10 var cirka 77% vid slutet av perioden och inkluderar en fond. Cirka 18 % av innehaven är utländska och då främst amerikanska. Sverige har väldigt många bra och intressanta bolag med internationella förbindelser vilket gör att man verkligen ska kunna motivera sina utländska innehav lite extra. Det finns även flera andra fördelar med att ha svenska aktier. Detta säger jag trots att de med utländsk valuta fått en extra hjälp med portföljutvecklingen. USA och Kina har riktiga techgiganter som Sverige saknar och några av Sveriges nya stjärnor har ju valt att lämna landet vilket är väldigt tråkigt. Antingen genom att de blivit uppköpta av större företag eller att de noterats utomlands (t.ex. Spotify, Mojang, Dice och King med flera).

Att kunna värdera bolag
Intervallet mätt i PE för bolagen på börsen är ofta mycket bredare och volatiliteten i handeln gör det svängigare än vad det skulle vara för samma bolag om de vore onoterade. På den onoterade marknaden är det färre men mer kunniga investerare och om man inte kan få gratisuppgångar via folks humörsvängningar så är det viktigt att inte betala för mycket i utgångsläget. Här skulle jag kunna hänvisa till Patrik Wahlén på Volati som kan mycket om det området. Företagens vinster blir med andra ord viktigare i en onoterad miljö samt i en miljö där det råder försiktighet på börsen. 
Tittar vi på större bolag som inte växer lika mycket så kan utdelningens del av totalutvecklingen över tid vara väldigt betydande. Det är därför det är så viktigt att återinvestera utdelningen för att få extra ränta på ränta. Tittar vi på kortare perioder (då är det ändå upp till några år i detta sammanhanget) så är PE-talet viktigare. Säg att två bolag egentligen växer exakt lika snabbt och värderas till PE10 (årsvinster) i utgångsläget när det gäller vinsten men marknaden är övertygade om att bolag B kommer växa snabbare än A i framtiden. De värderar därför snabbt upp bolag B till PE20 medans bolag A fortsatt värderas till PE10. Det skulle krävas enormt med utdelning för att bolag A total utveckling ska kunna gå om bolag B på kort sikt.

Vissa kallar detta ”ful tillväxt” eftersom det bara baseras på gissningar om framtiden och inte vad företaget presterar här och nu medans ”fin tillväxt” är riktig vinst som faktiskt ökar. Väldigt mycket av folks intjäning på börsen kommer dock ifrån det jag benämner ”ful tillväxt” och speciellt när det är goda börstider. Många är dock beredda att ta risken på nedsidan i goda tider utan att tänka på att värderingen egentligen är lite väl hög. Det går inte att säga hur ni bör agera här utan varje person gör sitt antagande. 

En aktie kan vara ”för dyr” väldigt länge. Inom ett år på börsen kan en aktie i ett stabilt och fint företag svänga 40-50% vilket kan verka väldigt konstigt om det dessutom inte har hänt så mycket i själva företaget. Kanske mer vanligt med 20-35% men det är ändå lite oroande för vissa. Det är ingen statistik jag hänvisar till här utan ni kan bara gå in på Börsdata eller Avanza och jämföra högsta och lägsta kurs på 1 år. 
Det gäller att kunna hantera detta om ni ska vara på börsen och handla enskilda aktier istället för fonder. Det fungerar så på grund av en kombination av rykten, börsens humör, branschens humör, bolagsspecifik form etc. 

Återköpen är också en sak som mest kan komma till användning i lite lägre värderingstider om de ska få bra effekt. Medans motsatt högre värderingar kan stoppa tänkta utköpsförsök  av företag. Det kan kännas skönt att något alltid är dyrt och stabilt som t.ex. Vitrolife (som dessutom har speciella produkter,tjänster). Jag tycker t.ex. att Vitrolife ska kosta betydligt mer i PE än exempelvis ett bolag inom en annan bransch med samma tillväxt. Men jag tycker inte att något bolag ska kosta så mycket mer som det i vissa fall gör (då menar jag inte specifikt Vitrolife utan hypade bolag generellt). 

Om vi återgår till Vitrolife så har dem haft väldigt kraftig ren tillväxt på sista raden vilket är mer än många andra företag som snarast värderas på P/S-tal av några haussare på olika forum. Min åsikt räknas dock inte i sammanhanget eftersom börsen är de samlade åsikterna eller åtminstone agerandet av alla människor och programmerade datorer som handlar mer automatiskt. De sitter i olika länder, har olika tidshorisont och olika hög kunskapsnivå vilket gör det hela till någon form av organiserat kaos. 

Strategier
Det finns nästan lika många strategier som det finns investerare. Nej nu överdrev jag lite. Men ingen investerare som kör utan teknik kan följa en strategi till exakt 100% utan oavsett om det finns regler så blir det ändå något undantag då och då på grund av glömska, börsens psykologi eller andra faktorer. 

Vissa individer vill påpeka att de har en tydligare strategi än vad de faktiskt har medans andra är precis tvärtom. De kanske har en strategi som de inte ens insett själva.

Det finns inget rätt eller fel här precis som alltid när det gäller börsen. Jag har följt många hedgefonder under flera år på kvartalsbasis via deras kvartalsrapporter i det stora landet i väst och det finns folk som både lyckas och misslyckas med olika strategier. Det finns de som kan hantera många tillgångsslag inklusive valutor,optioner, hävstångsprylar, råvaror och samtidigt arbeta med att korta aktier. 

Det finns de som har hela portföljen i 4-5 aktier och det finns de likt Kvalitetsaktiepodden som arbetar med någon form av att invänta ”rättvis” värdering och sälja om det blir för dyrt. Då gör de någon form av egen uppskattad säkerhetsmarginal inom värdeinvesteringen för att på så sätt minimera tänkbar risk på nedsidan. 

Det finns de som fokuserar på en viss bransch (dataspel, odds&casino, fastigheter, medicinteknik, bank m.m.).

Min enda rekommendation är att ingen aktie någonsin bör ta mer än 50% av portföljen. Då är risknivån för hög. Det vanligaste bland de främsta investerarna i USA är att ha breda portföljer med låt oss säga portföljvikter på max 10% och ofta på 3-9%. Hur de här investerarna bad sig åt när de var unga eller åtminstone yngre är inte alltid lika lätt att lyckas googla fram. Det vanligaste för de som har arbetat upp ett stort kapital på egen hand under en ”kortare” period är givetvis väldigt fokuserad investering om vi bortser ifrån belåning och högre risk. Med det menar jag 5 innehav eller färre.

Min strategi skulle kunna sammanfattas i den här stilen: Fokuserar på enormt hög kvalitet och föredrar tillväxtbolag. Jag söker även viss branschspridning undermedvetet och då är fokus på att välja ut något eller några av de främsta bolagen. Eftersom det finns så många fina och intressanta bolag så måste man vara lite hårt mot sig själv. Du kan ta 2 av allt om du vill men du får inte ta 3 (undantag finns). Tar du 3 så kan du eventuellt mer sabotera ditt eget resultat för att nr 3 var så mycket sämre än nr 2. Ibland skulle dock nummer 3 kunna skrälla och stundtals vara den bästa men så kan du inte tänka i det långa loppet. 

Jag försöker undvika de hetaste nya branscherna som är oprövade och jag försöker vara väldigt noga om jag köper en aktie i ett bolag som inte gör vinst eller som är väldigt högt värderad. Jag undviker bolag jag inte förstår alls och om jag investerar inom hälsa eller ny teknik så tar jag låga %-vikter. 

Utdelning är inget jag tar hänsyn till. Utan det viktiga är hur jag tror att de kommer att prestera nu och framåt och historiken ger en mycket hjälp vilket gör det svårare i nyare företag där risken därför kan vara högre. Producerar de starka kassaflöden så får de gärna investera internt eller köpa konkurrenter alternativt återköpa aktier. I Sverige har många företag som haft relativt låg utdelningsandel haft fantastisk utveckling och ändå kunnat ge en slant till de som föredrar sådant. 

Däremot har de branscherna eller bolagen som främst klassats som utdelningsbolag inte varit något vidare förutom utdelningen i sig och inte ens den har kunnat stabilisera aktiekursen och volatiliteten för att uppsidan ska vara lockande. Låg volatilitet är extremt värdefullt då man som investerare kan använda dessa aktier till tillfällig placering istället för att använda kassa. Handlar man på dagsbasis eller swingar så kan ju volatiliteten vara ens bästa vän vilket är en betydligt vanligare åsikt men den diskussionen hör inte hemma här för då hamnar vi på ett avlägset sidospår.

Mina 3 största innehav
1. Balder (överlägset störst)  2. Evolution Gaming 3. Fortnox

1. Balder är ett fastighetsbolag som imponerar något oerhört på mig. Jag har snabbläst all betydande info som är tillgänglig via dess hemsida med fokus på årsredovisningarna. Warren Buffett skulle bli tårögd om han läste dem. Balder är idag ett stort fastighetsbolag både vad gäller antal fastigheter och antal anställda. Trots det vågar jag göra en gissning att Erik Selin har betydligt mer att säga till om här än vad flera andra chefer i andra fastighetsbolag har. Han är storägaren och det är hans livsverk. 

Bolaget har uppvisat väldigt fina nyckeltal under väldigt långa mätperioder. De har dessutom blivit ett stabilare bolag både sett till skuldsättning/finansiell stabilitet/lägre belåningsgrad men även kunskapsmässigt och inriktningsmässigt då de idag hanterar många typer av fastigheter och de har även etablerat sig utomlands. 
De har kommunicerat att de vill stärka balansräkningen lite till vad gäller t.ex. soliditet.

Jag gillar fastighetsbranschen generellt och tycker Sverige är fantastiskt då många av de här gigantiska bolagen har stora ägare som är aktiva i bolagen på olika sätt och därför har möjlighet att påverka och bry sig på ett annat vis (Selin, Mindus, Wallenstam och flera andra). Detta är inte lika vanligt i andra branscher i företag av den här storleken. 

Lägg också till att det är en liten mängd personer som har en enorm kunskapsmängd, pengar, kontaktnät och annat och att de dessutom förmodligen har väldigt bra koll på varandra då landet är litet och de ibland har investerat i varandras företag. Räntan och fastigheternas lägen är givetvis väldigt viktigt. Balder har dock presterat bra på en mängd olika räntenivåer och de är väldigt skickliga på att hitta bra affärer. De letar allra bredast vilket både kan vara lätt och svårt. Hittills har den balansgången utförts på ett sagolikt vis.

En annan enorm fördel som ett fastighetsbolag har är att det inte kan komma mer mark än vad som redan finns. När ett nytt år börjar behöver de inte oroa sig för att vara fel i modet, att det ska vara dåligt väder eller att någon lågpriskonkurrent alternativt amerikansk techjätte ska konkurrera ut dem. Det är ett fantastiskt startläge varje år så att säga. 

Det är fortfarande brist när det gäller vissa fastigheter och det är en klassisk bransch som behövs. Jag äger även aktier i två andra fastighetsbolag. Den vakna läsaren undrar säkert varför jag har tre när jag säger att två räcker. Det är helt enkelt för att de andra två bolagen har mer unika inriktningar och jag ser fördelar med att äga alla tre. Så det är ingen chansning för att jag är dåligt påläst eller inte vet vilken jag tror mest på.

2. Evolution Gaming är ett företag som arbetar inom casinobranschen. Företaget är ifrån Sverige men verkar på en internationell marknad. Det är flera personer i styrelsen och ledningsgruppen som har aktier i bolaget. Hittills har inte företaget uppvisat en enda större svaghet. De är starkast av alla bolag i branschen. Då inkluderar jag även operatörerna/affiliates/andra typer av leverantörer till operatörerna oavsett vilka tjänster det gäller.

Evolution arbetar med livecasino som är den mest komplicerade inriktningen inom casinobranschen. Det krävs att personalen har fått bra utbildning, att tekniken är avancerad och superstabil samtidigt som det finns stordriftsfördelar att hämta inom vissa områden här. Det går även att skräddarsy lösningar som är lite anpassade efter vad olika kunder vill ha förutom de vanliga lösningarna (kunderna är operatörerna det vill säga sådana som t.ex. Unibet och Svenska Spel) men det kan även vara fysiska casinon som tidigare inte har haft någon verksamhet på nätet eller som har haft sämre lösningar. Företaget präglas hittills av en vinnarkultur kombinerat med stark uppfinningsrikedom trots att de har blivit ett så pass stort företag. De poängterar ständigt att det inte går att stå still och luta sig tillbaka utan att det är viktigt att vara på tårna. Företaget gynnas av att allt fler länder får snabbt bredband och på så vis kan erbjuda onlinecasino vid sidan om vanliga casinon. 

3. Fortnox är ett företag som en gammal kompis nästan bodde granne med under universitetstiden. De är ifrån min hemstad Växjö och de levererar olika program som man använder i sitt dagliga jobb på kontoret i mindre företag. Främst ekonomisystem. Jag själv som ekonom har arbetat med ekonomisystem i alla storleksklasser och måste säga att de gör väldigt bra program i förhållande till priset. Då är de bäst av alla jag har testat. Det är lätt att lära sig programmen och företaget har en bra företagskultur där de hela tiden strävar efter att kunderna ska få det bättre och vara i fokus för då kommer det även gå bättre för dem själva.

De blir därför inte giriga och fokuserar på sälj, sälj, sälj utan på bra produkter som sedan går att sälja och när kunderna är nöjda kan de köpa fler program och tjänster. Företaget låg tidigt i framkant och greppade ett teknikskifte i rätt tid som innebär att kunderna inte installerar ett program på datorn som man gjorde förr med en cd utan istället kommer åt det via molnet. Inga konstigheter idag utan snarare en standard men för några år sedan såg det inte ut så. De drog hela branschen i den riktningen trots att de var lillebror med betoning på väldigt liten. 

Precis som Kopparbergs gjorde med den söta cidern en gång i tiden. De här programmen är ofta mer lokala än vad andra typer av dataprogram är. Microsoft/Amazon/Google/Adobe kommer inte arbeta ihjäl sig för att jaga dessa småpengarna vilket bygger starka vallgravar inom ett litet område. Det finns konkurrens från flera företag men jag bedömer att Fortnox kommer fortsätta sin resa i rätt riktning. De har rena nyckeltal som växer i en ruskig takt vilket gör att aktien stundtals kan kännas väldigt dyr. Men är det något som ska vara dyrt så är det ren och hög tillväxt med återkommande intäkter där det dessutom ska till mycket för att kunderna ska byta system då deras program är extremt prisvärda.

Korta branschkommentarer
SaaS: Software as a service. Molntjänst som erbjuder företag eller privatpersoner att prenumerera på olika program som de därmed kan komma åt ifrån vilken dator som helst. Det är som att hyra något istället för att köpa. Företaget som erbjuder tjänsten kan därför uppdatera programmet och du får på det viset tillgång till den senaste versionen utan att behöva köpa ett nytt program som folk gjorde ”förr i tiden”. Denna bransch eller affärsmodell är på högsta mode eftersom det ger återkommande intäkter och det är något som börsen brukar gilla starkt då det sänker risken vid prognoser i framtiden samtidigt som det gynnar användarna åtminstone funktionsmässigt. 

Nystartade företag eller företag som det har gått knackigt för ett tag kan marknadsföra sig med det här begreppet och då ska ni vara extra vakna och inte luras med i någon eufori eller börja acceptera extrema värderingar när företagen gör stora förluster eller i bästa fall minimala vinster. Det bör vara exakt lika hård granskning här om inte ändå hårdare jämfört med andra branscher. Vad som helst kan förmodligen tillfälligt gå upp här i en IPO eller liknande men den som kör något teckna/sälj utan att vara påläst och sedan skryter om sin % är så långt ifrån en riktig investerare av klass man kan komma. I bästa fall är det efterfrågeobalans det vill säga en stark marknadsefterfrågan och inget annat. Detta kan förekomma i veckor till år men över riktigt lång tid så kommer vinnarna vara de som producerar bra tjänster och rena och riktiga nyckeltal (inga bullshit earnings). Många av framtidens vinnare kommer att finnas i den här kategorin. Både i Sverige och utomlands. Spetskompetens för att hitta de framtida vinnarna kan innehas av de som har erfarenhet av att förstå branscher, affärsmodeller och IT.  

Fastigheter: Påverkas av efterfrågan på olika typer av objekt, läget, räntenivåer, kundnöjdhet och företagets kvalitet ska bedömas utifrån en mängd kriterier. Finns inget enstaka mått som räcker oavsett om förvaltningsresultat per aktie är ett fint nyckeltal. Det är viktigt att titta på skuldsättning och historik under åtminstone lite sämre tider. Långsiktigt substansvärde EPRA NAV kan i de flesta normala tider fungera som ett bra säkerhetsmått till värderingen vilket justerar ner volatiliteten och ger fastighetsaktierna en extra dimension som tillfällig parkeringspost för kapital. En investerare bör undersöka historiken i bolagen, titta på vad som är mest intressant för olika fastighetskategorier och inte fastna helt i tänket kring sitt privata boende.

Energi/miljöteknik/kraftförsörjning/industri med extra hållbarhetsfokus: Svårt både vad gäller äldre och mer miljöfarliga energikällor samt nyare energikällor som också har sina nackdelar. När det gäller företag som arbetar med miljöteknik är det ljusare. Dock är det många som inte tjänar pengar eller som arbetar med teknik i tidigt stadium. Här är min åsikt att hellre säkra bra eller okej avkastning före att leta raketer kursmässigt. Jag tar mycket hellre Nibe/Beijer Ref i Sverige och Xylem i USA (stark svensk historia än) eller Tomra i Norge (indirekt som del via Latour) än några högriskbolag. 

Bank: Mycket de senaste åren har handlat om att undvika nya ekonomiska kriser, pappersarbete och ännu mer pappersarbete och nu senast diskussionen kring penningtvätt. Branschen är extremt svår att analysera. När det väl går bra eller är normalläge så finns det för lite tänkbar avkastning att hämta i förhållande till risken om det skulle uppstå någon extrem panik (åtminstone om du strävar efter att slå index på lång sikt). Efter eller i en kris finns ofta mycket att hämta men samtidigt finns det flera fallgropar där också och speciellt när det gäller banker utomlands. Detta är ingen bransch som intresserar mig på något vis. Den passar bra för stora stabila utdelningsinvesterare som stiftelser, stora fonder och folk som tycker att utdelningen kombinerat med väldigt låga PE är riktigt smarrigt och inte har samma höga risktänk som jag själv. 

Erik Selin som jag tidigare nämnt i Balder brukar ofta tala väl om banker vid lägre värdering och han har ju även en extra insyn och kunskap med större innehav framförallt i de mindre bankerna som möjligtvis är lite mer lätta att analysera men som även de kan åka på rejäla problem om något skulle hända. Så jag vet inte ens om jag föredrar de så kallade nischbankerna som exempelvis Collector/Resurs/TF Bank före Swedbank/SEB/Handelsbanken. Vanlig redovisning har sina fallgropar men att veta att en bank har 100% hälsa ja det är sannerligen inte lätt. Avanza är jag gärna kund i men jag har haft lite svårt att äga aktien som stundtals varit lite väl dyr och populär i förhållande till vinstutveckling. Bör nämna att banker är väldigt viktiga för fastighetsföretagen och för ett helt land så vi ska alltid hoppas att de håller sig stabila och prioriterar det för risk/bonusar.    

Hälsa: Gäller att skilja på de olika grupperna. Är det medicinteknik, forskningsbolag eller har de en bred pipeline med flera färdiga mediciner som är ute på marknaden. Varje kategori är unik och inom dem så finns det lite underkategorier beroende på hur många projekt som är igång. Vilken fas projekten är i eller hur långt tekniken kommit vad gäller godkännande och annat. Förenklat så kan man säga att medicinteknik förtjänar högre PE än flera andra kategorier av företag beroende på inträdesbarriärer av en rad slag. Men jag vill inte göra det så enkelt som en del andra Twittrare gör att de bara sätter en egen skyhög multipel och accepterar det eller säger att det bör vara normalläget för att det är det nu eller för att det är så utomlands. Men det är en intressant sektor eftersom det även finns möjlighet till uppköp i högre grad. Det är ju dock inte bra på lång sikt eftersom bolaget då försvinner men det kan bli ett tillfälligt fint tillskott till den privata skattkistan. När det gäller läkemedelsutveckling så finns det generell statistik kring faser och annat men man bör inte överskatta sin egen förmåga här. Inte ens analytiker, förvaltare eller folk som arbetar i hälsosektorn kan vara säkra på något här. Det är dessutom långa tider vi snackar om så ha tålamod. Finansiell situation i bolaget kring hur länge kassan räcker och om bolaget håller det de sagt för det mesta är även saker som bör kontrolleras. Patent och olika länders regler för marknadsgodkännande och liknande är ett stort och svårt område. Även samarbetspartners, royalties m.m. Ett råd här är att hellre välja flera företag än ett. Det är den enda branschen där det kan vara en bra grundregel på grund av att smällarna kan bli för stora vid fokusering men om ett av några lyckas stort så kan snittet bli fint ändå. 

Konsumentprodukter: Nätet tar inte all handel. Men den påverkar och kommer att påverka ännu mer. Fundera antingen på vilka företag som är bra både på nätet och i butik eller vilka företag som är så pass bra att de bara kan klara sig på nätet och ändå ha stark lönsamhet. Ska ni satsa på butiker som knappt säljer på nätet så måste det finnas andra större fördelar för att kunna motivera detta. Förr eller senare så lär de flesta företag behöva uppdatera sig IT-mässigt även om de främst är B2B, det vill säga företag som säljer till företag. Ingen kommer undan tekniken. Konsumentprodukter har en historia av att lätt drabbas av mode vilket innebär att staplarna snabbt kan ändra sig för att folk tröttnar eller plötsligt väljer produkter ifrån någon annan. Är det inte mode utan mer basvaror så är det svårare att hitta starka konkurrensfördelar. Vill ett företag konkurrera med låga priser så blir ju vinsten mindre så en farlig balansgång. 

Folk behöver inte hur mycket saker som helst heller utan mycket fokus kommer att bli på tilläggstjänster som kanske service eller mer mjukvara istället för hårdvara. Vi mår inte bättre av mer och mer prylar utan rätt val t.ex. upplevelser kommer få en allt större betydelse och därför är det en klurig tidsperiod i de rikaste länderna att analysera denna kategorin just nu i detta utbudsöverflöd med ständiga reor och erbjudanden. Om jag väljer att kalla dataspel och spel på nätet som en konsumentprodukt så går det att hitta lite tillväxt här ändå men tycker nog de enklast ska vara egna kategorier. Dataspelens utmaning är stabil lönsamhet från flera titlar så att inte flopparna riskerar bolagets framtid. Hitsen däremot kan omvärdera bolagen på ett sätt som endast kan hittas inom hälsa i övriga fall. 

Nya sätt att distribuera spelen till köparna kan dock ge ökade marginaler. Spel om pengar har tillväxt för att det blir lättare att spela och för att bolagen på börsen främst är sådana som är inriktade på Internet och det är det segmentet som uppvisar den större tillväxten. Olika regler för att skydda de som har problem med spel, skatter och förändrade möjligheter att göra reklam är några utmaningar som stundtals oroar. Det kommer dock inte försvinna. Spel har funnits hur länge som helst i olika former. Oavsett om det är rätt så svartlistat så är det inte samma sak som t.ex. rökning och vapen. 

Industri: Behövs givetvis fortfarande. En viktig kategori som inte kan ersättas av något annat. Kommer ske framsteg och förändringar vad gäller bilar, lastbilar, flygplan och en mängd andra saker. Mycket fokus kommer förmodligen handla om miljö, spara på resurserna och automatisera olika processer. Sverige har/är långt framme inom industriteknik med en mängd bolag från stora äldre bolag till små nystartade som kan agera underleverantörer till de större företagen. Hur mycket tillverkning som bör vara kvar i Sverige kan diskuteras. Olika företag ser olika många för/nackdelar med att ha dyrare men ibland bättre produktion här hemma jämfört med att lägga ut det långt bort. Lönerna stiger även kraftigt i % i andra länder (dock från väldigt låga nivåer) så på sikt blir det nog utspritt ändå. Det känns inte hälsosamt att något land ska vara hela världens fabrik.  

Makro 
Den delen av nationalekonomin som handlar om stora och svåra saker brukar jag säga. Är företagande och aktier komplicerat så är detta snarast omöjligt att hantera. Ingen kan ha full inblick eller förstå alla sambanden. Det blir ännu värre i en allt mer internationell värld med extremt många kontakter och handel och annat mellan länder. Ta bara finanskrisen senast som ett exempel. En bank var inte en fristående enhet som hade problem som kunde sopas under mattan utan banken hade en mängd affärer med andra banker, myndigheter och liknande vilket gör hela finansbranschen extra svår att förstå och reda ut när problemen väl slår till. Problem kommer alltid att kunna komma men den som på förhand kan förutspå när och hur stora det ska bli har inte koll på läget alls. Inflation, tillväxt, arbetslöshet, räntor, konjunktur och annat. Lägg sedan till helt nya tekniker eller begrepp som Kryptovaluta och länder som vill lämna EU så inser ni att det är svårnavigerat där ute. 

Politik på lång och kort sikt och skuldberg som kan växa i en lågräntemiljö. Det enda jag väljer att kommentera här är den svenska kronan och räntan. Jag har inget klokt att säga som inte någon annan har sagt före mig. Jag konstaterar bara att den svenska kronan är svag. Detta innebär att när vi är utomlands så är det dyrt eftersom när vi växlar till oss andra valutor så får vi betala mycket kr för exempelvis 1 EUR eller 1 USD. Är det ett svenskt företag som har en hög grad export till de här länderna så ser det dock bra ut nu. Det viktiga är dock att inte bolagen fokuserar på valutan eftersom de ändå inte kan påverka den. Räntan för att låna pengar t.ex. om du ska köpa ett hus eller bostadsrätt är fortfarande väldigt låg. 

Detta påverkar även fastighetsbolag i hög utsträckning som jag var inne på tidigare i inlägget. Vill du däremot spara via bankkonton eller investera i vissa typer av räntefonder så är det svårt att få en rimlig och bra avkastning. Det kan bli att inflationen äter upp avkastningen trots att du inte har pengarna hemma i madrassen. Jag tror på en lågräntemiljö en lång tid framöver. Vet inte hur länge och jag vet inte heller vart jag ska dra gränsen för att använda det ordet. Det går inte att jämföra med årtal långt tillbaka heller på ett snabbt och rättvist sätt eftersom mycket var annorlunda gällande ett flertal parametrar. 

Sommaren närmar sig och för dig som vill lära dig mer kan jag rekommendera följande.

Spelfilmer/TV-dokumentärer
Inga överraskningar alls och inget som de mest inbitna inte har sett men värt att nämna ifall någon skulle ha missat dem. Kultfilmen Wall Street (1987) med bra skådespelare som Michael Douglas och Charlie Sheen i toppform, The Wolf of Wall Street (2013) med Leonardo DiCaprio av Martin Scorsese som bygger på en verklig historia, The Big Short (2015) med Christian Bale, Inside Job (2010), Margin Call (2011), Too Big To Fail (2011), Capitalism: A Love Story (2009), Becoming Warren Buffett (2017) och bäst av allt är serien Dirty Money (2018) på Netflix med avsnittet Drug Short.

Bloggar
Jag läser tyvärr inte lika många bloggar i dagsläget som jag gjorde förr. Det beror på att några har slutat helt, några kör mer Twitter och det finns mer valmöjligheter idag med rörlig bild (EFN, Uppesittarkväll, Youtube events) och en massa poddar m.m. men uppskattar bloggen jag själv skriver på nu, tycker mycket av det Magnus Andersson skriver är bra, gillar Lundaluppen, Miljonär innan 30, Aktiepappa som dessutom regelbundet ger en sammanställning till bra inlägg som kan vara aktuella, han som skriver ett inlägg om året http://investingforvalue.blogspot.com/  samt Långsiktig Investering. Det finns givetvis fler som jag läser lite då och då eller som jag har glömt bort just nu.

Poddar/Youtube
Jag föredrar svenska poddar. Mina absoluta favoriter är Kvalitetsaktiepodden (lite äldre, mycket erfarenhet, mycket kunskap, tydliga strategier, bra på värdera bolag, nyckeltal och de bitarna med säkerhetsmarginal m.m.) medans Market Makers är två yngre killar med om möjligt ännu mer humor och som är pålästa och ständigt söker efter nya case och branscher. De är dessutom duktiga när det gäller mer moderna företag inom teknik och IT. Det bästa av två världar helt enkelt. För den som inte har något emot engelska och vill gå djupare finns en del utländska poddar som lägger ut avsnitt regelbundet där de intervjuar kändare eller åtminstone väldigt duktiga investerare. 

Jag själv lyssnar inte på dessa så ofta men gör det då och då när jag är på humör (länge sedan jag var på rätt humör). Men Finanstwitter eller Stefans läsare kan nog gemensamt föra fram många tips här skulle jag tro. På Youtube finns en del föreläsningar med mer pedagogiska superinvesterare och en del gamla klassiska intervjuer från ekonomikanaler eller annat. Det finns även fler och fler som lägger ut företagspresentationer här så att folk inte behöver vara på plats om de bor långt bort.

Årsredovisningar/Börsdata/Investerarbrev
Årsredovisningar och kvartalsrapporter är den bästa informationskällan som finns eftersom det är störst chans att den är korrekt och det är ett bra sätt att lära känna nya företag och branscher oavsett om man föredrar siffror eller text. Börsdata är den bästa tjänsten om ni söker nyckeltal för företagen förutom det i årsredovisningarna som blir lite gammal info i jämförelse med det dagsfärska. En väldigt bra tjänst som finns i lite olika versioner beroende på hur mycket tid ni vill lägga ner på det här med aktier. Investerarbrev kan i vissa fall ge intressanta uppslag. Här får jag främst hänvisa till företag/fonder i USA utan att nämna några specifika favoriter. De skriver ofta mer sådant där, det finns ett större utbud med fonder och det är lättare att få förtroende för olika specialfonder som överpresterat index över väldigt lång tid jämfört med någon fond i Sverige som följer index slaviskt men till en hög avgift på någon storbank där tjänstemännen dessutom byts ut lite då och då.

Böcker
Jag har inte läst någon som har utmärkt sig på väldigt länge. Utan jag hänvisar till mina gamla favoriter som är ”The Little Book That Builds Wealth” av Pat Dorsey, ”Common Stocks & Common Sense” av Edgar Wachenheim III, ”One Up On Wall Street” av Peter Lynch samt ”Investera som mästarna från Aktiestinsen till Soros” av Jonas Bernhardsson som även finns på Twitter och som har skrivit fler böcker. Den bästa boken på svenska inom aktier eftersom den ger en inblick till en mängd olika strategier och intressanta uppslag. Vill man agera lite mer passivt men ändå få väldigt bra resultat så kan boken ”Bygg en förmögenhet : investera i investmentbolag” av Marcus Fridell vara aktuell. Marcus finns också på Twitter. Böcker som handlar om Buffett är alltid trevligt och då kan det vara bra att läsa några olika eftersom författarna kan fokusera på lite olika saker.

Finans/Aktietwitter
Blivit mycket populärt de senaste åren. Det går att skriva/diskutera offentligt eller med en/några i taget i privata meddelanden. Det är även ett bra forum att diskutera andra intressen och vardagliga ting.

Önskar de som läser detta en bra sommar. Börsen kanske inte tar semester men ni måste definitivt kunna ta semester ! Balders fastigheter finns nog kvar även efter sommaren…..Behöver inte sitta med en mobil på stranden direkt.

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-06-29

Halvårsrapport 2019

Jag tar en "minipaus" i bloggpausen då jag känner att jag vill redogöra lite kort för halvåret 2019 för min Global Multi Strategy.

Börsen är verkligen inte lätt att förutspå vilket verkligen har visat sig i år tycker jag. Handen på hjärtat så tror jag inte många (inklusive undertecknad) trodde på en sådan god börsutveckling i början av året som det har blivit i skrivande stund.Min multistrategi har utvecklats väl i år med ett resultat på +22 % och ligger nästan 3 procentenheter före jämförelseindex som består av en korg globalfonder. En ny högstanivå uppmättes under juni och det är ju alltid trevligt :-)

Bryter jag ner resultatet per enskild portfölj så ser det ut så här:


Portfölj/Strategii år"Index""Alfa"Sharpe
Global Future32.5%19.5%13.0%1.3
Nordic Small Cap30.2%17.3%12.9%0.9
Global Dividend Growth21.8%19.5%2.3%0.9
Global Dividend 1.2xL20.0%19.5%0.5%0.7
Global Multi Strategy22.1%19.5%2.7%1.0

Global Future toppar "som vanligt" och jag är mycket nöjd med dess egenskaper och sammansättning.

Även småbolagsportföljen Nordic Small Cap har gått som tåget även om den inte bidrar så mycket till resultatet på totalen då den är liten i absoluta mått.

De globala utdelningsportföljerna är strax över index men framför allt Global Dividend Growth har steppat upp sig och levererat fint de senaste månaderna. Jag tror/hoppas att det beror på att jag i någon mening jobbat med fokusering och bantat antal innehav från nästan 80 till nuvarande 55.

Första halvåret kan inte bokas på buy-and-hold då jag varit ganska aktiv i min allokering i framför allt Global Dividend Growth och Global Future.

Framåt så har jag svårt att tro på ett lika starkt andra halvår men även om det "bara" skulle gå sidledes så vore det ändå bra sett till helåret. Det lär säkert bli en och annan rekyl men så länge utsikterna för låga räntor består så tror jag att aktier kommer att leverera fin avkastning framöver.

Hur har ditt halvår varit?

p.s. det kan hända att jag dyker upp i en podd under sommaren och pratar lite kring mina strategier :-)

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.