Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2022-05-22

Doctor? Doctor? Doximity!

Tillväxtbolag är för närvarande "out of fashion" men jag håller ändå fast vid mina case som fortfarande växer bra och har goda utsikter framåt. Ett lönsamt sådant case är amerikanska large mid cap-bolaget

Doximity


"Doximity is the largest professional medical network for U.S. healthcare professionals, with more than 80% of US doctors and 50% of all NPs and physician assistants as members. Clinicians can use Doximity on their iPhone, iPad, Apple Watch, Android device or computer to securely connect and collaborate with other healthcare professionals about patient treatment, identify appropriate experts for patient referrals, and manage their careers."https://press.doximity.com/#media_kit
Doximity (ticker: DOCS) tillhandahåller alltså en digital plattform för hälsosektorn i USA och kan liknas med LinkedIn men där DOCS är mer nischad, säkrare och innehåller ett flertal matnyttiga funktioner i sammanhanget. Vad sägs om "Appdoktor", remittering- och fax(!)funktionalitet? :)Hälsosektorn har sannolikt en del kvar att göra kring digitalisering så bolaget uppger förstås en stor TAM men oavsett det så förefaller det som DOCS är först(?) och störst. Nätverkseffekten är sannolikt påtaglig och bara den kanske är värd premiumvärdering? Jag tänker att det borde vara förhållandevis enkelt att addera tjänster/funktionalitet och exempelvis har bolaget börjat nosa på rekryteringsfunktioner i appen.

Bolaget rapporterade sin Q1:a i veckan och den visade på viss säsongsbetonad svaghet i själva kvartalet men ledningen andades självförtroende och höjde estimaten för hela 2022. Så dags för lite nyckeltal utifrån detta kanske?


Riktigt fina marginaler i kombination med fin tillväxt tycker jag är väldigt trevligt! Vad får du då betala för detta? EV/EBITDA 30 för 2022 handlas aktien i i skrivande stund och det kanske inte är superbilligt men 93 % återkommande intäkter och sannolikt bra moat motiverar premie tycker jag.

Bolagets balansräkning är urstark och de har en "krigskassa" på nära $1B kombinerat med ett fritt kassaflöde på > $100M ttm. De annonserade nyligen ett återköpsprogram som man förvisso inte ska hoppa högt över då det i praktiken innebär ungefär samma antal aktier kommande år då det motverkar bolagets Stock Based Compensation.

Doximity förefaller vara selektiva när det kommer till förvärv men om rätt objekt dyker upp så har de sannolikt en bra sits i form av deras urstarka finanser tänker jag.

Vad finns mer att gilla? Jo, insiders äger 27 % av bolaget vilket brukar bli bra avseende bolagets strategiska riktning framåt bland annat tänker jag.

Summering

Doximity har sannolikt USAs ledande digitala plattform för hälsosektorn med förmodligen ökande nätverkseffekter framåt. Den goda tillväxten sker under mycket god lönsamhet och balansräkningen såväl som bolagets kassaflöde imponerar stort på mig.

I rådande sentiment så kan man argumentera för att värderingen är hög, så om man är intresserad av att äga bolaget så kan det vara klokt att skala in sig över en längre period möjligen.

Jag har för närvarande blygsamma 1,5 % andel Doximity i portföljen men siktar på att öka vartefter bolaget (förhoppningsvis) levererar.

Vad tror du om Doximity och behovet av digitalisering inom hälsosektorn?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-05-01

Trefas? Enphase!

Jag har sedan snart två och ett halvt år sedan haft en exponering mot "grön energi" i form av bolagen SolarEdge och Enphase Energy med flera. Det sistnämnda bolaget kom med en fin rapport nyligen och jag tänkte skriva några rader om caset.

Incitament för att se över sitt hus energiförbrukning har funnits sen länge till och från beroende på el-och oljeprisets utveckling bland många andra faktorer. Vi ägde tidigare ett hus i Aspudden i början av 2000-talet och det första vi gjorde var att slänga ut en gammal oljepanna och installera bergvärme. En dyr investering men den betalade sig snabbt via lägre uppvärmningskostnad såväl som via värdestegringen när vi sålde huset ca 6-7 år senare. En annan uppsida var förstås att slippa oljelukt i pannrummet och få frigjord yta.

Bergvärme förutsätter vattenburen värme som förvisso är relativt vanligt i Sverige men sannolikt mindre vanlig i andra delar av världen där direktverkande el i någon form förekommer i olika utsträckning. I ett sånt läge är det ofta gynnsamt att installera någon form av luftvärmepump som har riktigt bra verkningsgrader ned till minus 10-15 grader beroende på modell. I vårt nya hus i Trosa har vi en luftvärmepump och den har värmt upp i princip hela huset i vinter med lite stöttning av vår kamin, förvisso har vi även en gynnsam öppen planlösning i sammanhanget och huset är litet till boytan (56 kvm).

Vår hund Freya ylar av glädje när vi anländer till huset på fredagar :)

Vidare så ligger vårt hus högt och fritt vilken innebär att solen värmer huset till stor del under soliga dagar. En kittlande tanke är att ha solceller på taket vilka sannolikt skulle generera mer energi än vad huset behöver vissa månader men det skulle kunna "lösa sig" genom att man även skaffar sig en elbil och kompletterar solcellsanläggningen med ett batteri för lagring av energi. Sedan innan så har vi utökat behov av energi under "sommaren" då vi har en pool som vi har uppvärmd via annan värmepump maj till september. Beroende på utformning av energilösning så kan jag tänka mig att vi skulle kunna få ner energikostnaden rejält vilket skulle vara en viktigt pusselbit mot FIRLA (Financial Independant, Retire Late Anyway).

Varför då denna utläggning? Jo, sannolikt är vi inte ensamma om liknande tankar och efter att ha lyssnat på Enphase conference calls Q&A (rekommenderar appen Quartr i sammanhanget) så förefaller marknaden i Europa vara än mer glödhet till följd av Ukraina-situationen och jag är nu mer bullish än någonsin på smarta energilösningar. CEO nämnde särskilt att marknaden i Tyskland är på väg att explodera (bort från naturgas?) och att kunder gärna vill ha en lösning som hanterar kombinationen solenergi, värmepump, billaddare och batteribackup.


Enphase är i sammanhanget stora på "smarta microinverters", batterilösningar och sammanhållande mjukvara via en "smart app" och enligt CEO så tar de nu marknadsandelar i Europa utöver den stora tillväxt som marknaden i stort erbjuder. Om jag inte minns fel så guidade han om 30 % tillväxt i Q2 vilket förefaller vara väldigt lovande.

Enphase största marknad och andel är i USA och även där förefaller tillväxtutsikterna var mycket goda då efterfrågan är skyhög nu som framgent. Flaskhalsar tycks vara behöriga installatörer och i viss mån halvledare men de sistnämnda hanterar bolaget med att använda sig av flera chip-tillverkare och ser inga problem i närtid med komponentbrist som jag förstår det.


Jag är ingen expert i sammanhanget men Enphase förefaller vara innovativa och har nya generationer av deras produkter på gång som både är effektivare och mindre. Detta medför sannolikt chans till ökade marginaler och/eller större chans till ytterligare marknadsandelar. De säger sig ha stort fokus på en bra lösning för konsument såväl som för installatör och sammantaget så tycks bolaget ha vissa konkurrensfördelar tänker jag.

Bolagets bruttomarginal är på 40 % (mål 35 %) och EBIT-marginalen är i sammanhanget på goda 15%. Bolagets försäljning förväntas öka med 50 % 2022 och då från rekordnivåer redan. Dessa egenskaper medför förstås en hög värdering och aktien handlas till ca P/E 48 framåt vilket förstås är högt i rådande negativa börssentiment (dock "billigt" jämförd med Nibe).

På minussidan finns att skuldsättningen ökat på sistone då bolaget förvärvat än del bland annat. Nettoskuld mot EBITDA är på drygt 1 så än är det ingen ko på isen men värt att hålla koll på framåt förstås. Jag kan tycka att det är rätt att maximera möjligheter att växa i rådande energiklimat.

Vidare så är bolaget väldigt frikostigt med "stock-based compensation" vilket delvis tynger resultatet på sista raden. CEO har flaggat för återköp om utrymme ges och kursen står lågt men i första hand så satsar de kassaflödet på marknadsandelar och förvärv som jag förstår det från conf-callet.

Värt att nämna är att aktien är väldigt volatil då bolaget väger tungt i ETF:er och andra passivt förvaltade fonder med inriktning mot "grön energi". Volatila aktier med god omsättning lockar även trejders vilket medför ännu högre volatilitet.

Jag har i år ökat min andel i Enphase något och tillsammans med sektorkollegan SolarEdge så utgör de 6 % av min Global Multi Strategy.

För vår del angående huset så ligger nog en solenergianläggning några år bort i tiden och då sannolikt i samband med takbyte tänker jag men vi får se helt enkelt, fortsätter elpriset norrut så kan det bli aktuellt i förtid.

Vad tror du om smarta energilösningar framåt och har du någon exponering mot detta?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.