Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2023-11-30

Skattegynnat ISK? En gamechanger!

Tidöavtalet inklusive finansministern antyder att Investeringssparkonto ISK kan bli skattefritt upp till 300 000 från 2025. Så en sparnörd som undertecknad kan förstås inte låta bli att beräkna och analysera redan nu vilka möjliga utfall det skulle kunna ge.

Hur kommer det att implementeras?

Den mest sannolika implementation av skatterabatten ovan blir nog att summan av schablonintäkterna från en persons alla ISK-konton får ett avdrag på 300 000 kr i deklarationen. Om schablonintäkten blir negativ efter avdrag så sätts den till 0 och ingen beskattning sker, schablonintäkter överstigande 300 000 lär beskattas som idag tror jag. Denna lösning är inte så komplicerad då banker/fondbolag fortsätter att rapportera som idag och skatteverket får mecka förhållandevis lite på sin sida.

Vad händer då med Kapitalförsäkring?

En stor fråga är om Kapitalförsäkring KF kommer att omfattas av skatterabatten? Om inte så kommer ISK bli kraftigt gynnad som sparform sett till beskattning upp till 300 000 kr. Det skulle kunna innebära flöden till banker/fondbolag från försäkringsbolag vilket berörd bransch sannolikt har synpunkter kring.

Att införa en motsvarande rabatt på KF är inte lika enkelt då det är försäkringsbolaget som drar avkastningsskatten direkt från respektive försäkring. Rimligen kan varje försäkringsbolag inte på ett enkelt sätt samordna med andra bolag huruvida skatterabatten är uppnådd för en enskild försäkringstagare vid varje skattedebiteringstillfälle. En lösning skulle då kunna vara att varje försäkringsbolag skickar kontrolluppgift till Skatteverket och att sedan rabatten dras via deklarationen på något sätt. Detta blir en hel del jobb för försäkringsbolagen såväl som för skatteverket så jag håller det för mindre sannolikt att en sådan lösning är på plats till 2025.

En alternativ lösning vore att sänka avkastningsskatten bara för KF och på så sätt jämna ut skillnaderna lite. Detta kräver bara lite uppdatering av berörda lagar och är enkelt att implementera för berörda aktörer.

Då skatterabatter "kostar" i form av uteblivna skatteintäkter så håller jag det för troligt att bara ISK omfattas alternativt att 300 000 delas eller samordnas mellan ISK och KF på något sätt. 

Hur mycket bättre kommer det att bli?

Nu börjar det bli intressant och självklart har jag redan implementerat stöd för skatterabatten i min Sparkalkylator Grand Deluxe som går att slå på om/när förslaget realiseras.


Som synes så blir det en klar fördel ISK och en no-brainer att placera 300 000 i ISK innan man styr över sparande till KF.

Hur kommer det att förändra sparmarknaden? 

Skatterabatten kommer att möjliggöra sparande till lägre risk i ISK vilket kan vända upp och ner på denna nisch. Att kunna räntespara skattefritt kommer att konkurrera med sparkonto där ränta beskattas med 30%. Nu finns det begränsningar om hur hög räntan får vara på ISK men oavsett så lär korträntefonder få ett uppsving i sammanhanget.

Ett syfte med skatterabatten är nog att få fler personer att börja spara och om bankerna/fondbolagen sköter sina kort väl så går det sannolikt att nå nya målgrupper med hjälp av lite riktad marknadsföring. "Öppna ditt Investeringssparkonto hos oss redan idag - skattefritt sparande upp till 300 000!"

Som sagt så tror jag att kapitalförsäkringar kommer att bli mindre populära om de inte omfattas av liknande rabatt som ISK men de kommer ändå vara ett alternativ för de som lyckas spara mer än 300 000.

Sammanfattning

Jag välkomnar skatterabatten och skulle bara ISK omfattas så blir det i alla fall inte sämre villkor för KF i absoluta mått jämfört med idag. Relativt sett blir det stora skillnader för småsparare och det kan jag köpa från konsumentperspektivet då syftet är gott. Skulle flera ha en buffert så skulle behovet av samhällets stöd minska allt annat lika. 

Beskattningen av ISK blir lätt progressiv om rabatten inför vilket jag tycker är rimligt i sammanhanget. Många brukar invända mot att redan skattade pengar beskattas igen men den principen har funnits sen länge i form av moms, fastighetsskatter etc. Beskattning handlar om incitament och fördelningspolitik bland annat och en viss beskattning på sparande är då på sin plats såväl som skatterabatt för småsparare.

Ett av mina favoritcitat från nyligen avlidne Charlie Munger är "show me the incentive and I will show you the outcome". Så detta kommer att hända om ISK blir skattefritt upp till 300 000:

  • Inflöden till ISK
  • Utflöden från KF, sparkonto och övrigt fritt sparande
Vad tror du kommer att hända om skatterabatten införs?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-11-23

ISK/KF 2024 - lönar det sig?

Statslåneräntan sista november är nu fastställd till 2,62% och därmed vet vi vilken beskattning som kommer att gälla för Investeringssparkonto ISK och Kapitalförsäkring KF kommande år, nämligen rekordhöga 1,086%
Som synes så har skatten styrt norrut de senaste två åren och frågan som många ställer sig är:

ISK/KF 2024 - lönar det sig?

Som alltid beror det på men för den långsiktige "normale" spararen så är det korta svaret ja

Om du tror att du kan få en realiserad avkastning 2024 som överstiger 3,62% så trivs kapitalet bäst på ISK eller KF även fortsättningsvis. Om du räknar med lägre avkastning än så förefaller sparkonto vara en bra parkeringsplats givet dagens ränteläge.

Om nu räntan toppat för denna gång så skulle man kunna förvänta sig lägre skatt 2025 och kommande år. Om regeringen får "feeling" lagom till valet 2026 och skattebefriar 300 000 på ISK så är det förstås en "no-brainer" att ha ett sådant sparande där.

Om du som jag har höga räntekostnader så är det också trevligt att kunna kvitta schablonintäkt ISK mot räntekostnaden.

När lönar sig då vanlig depå?

För en riktigt långsiktig placering i en fond eller aktie (typ Berkshire) utan utdelningar så kan vanlig depå löna sig under följande förutsättningar:
  • Schablonmetoden består tills slutet av sparperioden
  • Du säljer merparten av innehavet i slutet av sparperioden
  • Statslåneräntan håller sig på historiskt höga nivåer under hela sparperioden
Att hålla fonder långsiktigt kan bli problematiskt då fondbolag ibland har en tendens att lägga ner fonder efter en längre tid beroende på värdeutveckling. Några dåliga år på raken och stora utflöden kan leda till nedläggning och ett påtvingat fondbyte. 

Att hålla aktier över lång tid är också vara problematiskt (Kodak, Nokia m.fl.) men möjligen kan ett diversifierat investmentbolag med låg utdelning funka i en vanlig depå i ett "buy-n-hold"-scenario.

Givet en statslåneränta på 2,62% tills vidare så går break-even efter ca 40 år vid en sansad CAGR på 6,5%. Med tanke på hur långsiktig man uppenbarligen behöver vara för att vanlig depå ska löna sig så känns det tveksamt då skatteregler sällan är huggna i sten. En fördel med ISK/KF är att du enkelt och snabbt kan omallokera utan skatteeffekter till skillnad mot vanlig depå.

Om du är osäker på vad som blir bäst i din situation så kan du enkelt laborera i mina sparkalkylatorer.

Sammanfattningsvis

Trots relativt hög statslåneränta så är oddsen för att ISK eller KF ska vara mer lönsamt än vanlig depå relativt goda om du är långsiktig. Ett generellt förslag på uppdelning mellan de olika sparformerna skulle kunna vara följande:
  • Sparkonto för ditt buffert-/ och målsparande
  • Vanlig depå för dina investeringar som har binärt utfall, exempelvis förhoppningsbolag eller motsvarande risknivå. Går det åt pipan så får du i alla fall förlustavdrag som plåster på såren
  • ISK för dina fonder och svenska aktier
  • KF för dina utdelande utländska aktier, fonder eller ETF:er då många nätmäklare ordar att du får tillbaka källskatt automatiskt
Hur ser ditt sparande ut 2024 och framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2023-11-21

Novo Nordisk - himlen eller helvede?

Precis som i fallet Nvidia så finns det många som anser att danska Novo Nordisk är "orimligt" högt värderad. Så skulle det kunna visa sig vara fallet när vi ser tillbaka om några år men oavsett så tycker jag att man får definiera "orimligt" i sammanhanget och gärna i form av vilken multipel som bolaget ska värderas till givet det vi vet/tror idag om framtiden.

Då Novo är mitt tredje största innehav i skrivande stund så tänkte jag i detta inlägg resonera lite hur jag tänker kring bolagets värdering.

Novo Nordisk är en gigant inom diabetesbehandling och vad som har drivit aktiekursen senaste året är främst det nya tillväxtbenet inom överviktsbehandling. Jag tänker inte gå på djupet här men potentiella marknaden är minst sagt stor och efterfrågan hög sammanfattningsvis. Det saknas inte konkurrens men på kort sikt så lär efterfrågan räcka till fler aktörer. I dagsläget förefaller ändå Novo vara först på bollen vilket ger vissa kortsiktiga försäljningsfördelar som jag förstår det.

Hur ser då värderingen ut?

Jag har svängt från "tillväxt till varje pris" till "god tillväxt av det fria kassaflödet". Således är FCF Yield en lämplig multipel att kika på då och hur det fria kassaflödet kan tänkas växa framåt. Hur ser då detta nyckeltal ut historiskt och framåt?

data från S&P Global/MarketScreener

Som synes har bolaget värderats upp på 2023 års estimat (ett kvartal kvar innan vi kan fastställa siffrorna) men att sedan värderingen faller tillbaka 2024 och 2025 enligt analytikernas estimat.

Vad är då en vettig värdering givet historik, estimat och egna gissningar om framtiden? Ett första steg är att göra en "servettkalkyl" och se vilken förväntad avkastning som kan förväntas framåt. Jag har som tur är i sammanhanget ett verktyg utvecklat för detta ändamål och vi behöver då göra vissa antaganden från idag och framåt.

Vi börjar med kursen som är 702 DKK i skrivande stund och värdering FCF Yield 2023E vilken är 2,36 vilket inverterat blir 42,4.

Period?

Hur långt fram ska vi räkna? Jag tänker mig två perioder, en på 5 år och en på 10 år.

Tillväxt?

Hur mycket väntas då bolaget växa det fria kassaflödet på 10 år? Vi testar antagandet om att genomsnittliga årliga tillväxten 2018 - 2022 kommer att gälla över 10 år. På så sätt så rensar vi för rekordåret 2023 och tänker att tillväxten återgår till mer sansade nivåer bortom 2025. Kassaflödet steg från 32 miljarder DKK 2018 till 57 miljarder 2022. Detta motsvarar i runda slängar en CAGR på 12%.

Vilken multipel är rimlig i slutet av perioden?

Givet tillväxten 2018-2022 så skulle en snitt-multipel under samma period vara vägledande. Gör man denna räkneövning så hamnar snittet på 3,17%. Perioden har haft låg riskfri ränta och kommande 10 års motsvarighet lär bli högre så jag rundar upp till 3,5% istället som en "rimlig" multipel. Detta blir 28,6 inverterat.

Utdelning?

En utdelning ingår i totalavkastning och den bör man ta med i en servettkalkyl. Novo har en direktavkastning på 1,3% och vi antar att utdelningen kommer att växa i takt med det fria kassaflödet ovan.

Återköp?

Novo återköper aktier för fulla muggar och om vi räknar återigen på 2018-2022 så har de återköpt i snitt 1,4% av antalet aktier varje år.

Marginal?

Kommer de att öka eller minska sin FCF-marginal? Jag sätter oförändrad för säkerhets skull men den offensive skulle kunna öka den lite då läkemedel borde ha bra skalbarhet över längre tid.


Summa summarum så landar vi på en årlig värdeutvecklingdrygt 10% givet att utdelningen återinvesteras. Tio års tid innehåller förstås en mängd osäkerheter och resan lär bli skumpig som alltid när det gäller aktier. 

Hur ser det då ut på 5 år?

Vi kan återanvända mycket men då tillväxten lär vara framtung så skruvar jag upp den till 20% över den kortare perioden. Jag räknar även med att utdelningen höjs i samma takt. Angående värdering så tänker jag 3% i FCF Yield vilket inverterat blir 33.


Här blir det högre CAGR på 17% då tillväxten är väsentligt högre i detta antagande på kortare sikt.

Sammanfattningsvis

Servettkalkylerna ovan får tas med stor nypa salt och vi kan vara säkra på att de inte kommer att stämma exakt när vi summerar om 5 respektive 10 år.

Den förväntade avkastningen beror framför allt på antagen tillväxt och vilken multipel som marknaden anser är lämplig på slutet av respektive period.

Jag tycker inte värderingen är "orimlig" men inser ändå att minsta motgång i "storyn" kring överviktscaset kommer att resultera i starka kursreaktioner. Således får man följa nyhetsflödet och vara beredd att omvärdera på förekomna anledningar.

På gott och ont så har Novo stöd i indexflöden såväl som att bolaget är en "förvaltarfavorit" vilket är bra i medvind med kan straffa sig i motvind.

I skrivande stund så lutar jag åt behåll för min del men kanske skalar lite då och då om jag behöver omallokera till andra case.

Vad tycker du om Novo Nordisk och dess värdering?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.