Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2020-05-31

Mo(a)ta Olle i grind?

För att ett bolag ska blir framgångsrikt på sikt så underlättas det av någon form av konkurrensfördel. I aktiesammanhang så pratar man ofta om "moat" ("vallgrav").

Att mäta ett bolags moat är inte så enkelt även om jag sett modeller där konkurrensfördelar räknas upp och i någon form kvantifieras. Jag har för mig att en del menar att nyckeltalet avkastning på eget kapital är en fingervisning om bolaget har en moat.

Själv har jag nog landat i att göra en "mjuk" bedömning av varje bolags moat och att egenskapen är starkt meriterande men inte ett "måstekrav" på min checklista. I viss mån så kan en hög bruttomarginal indikera möjlig moat och den ser jag gärna är hög oavsett.

Mo(a)ta Olle i grind?

Jag skulle ändå vilja i viss mån kvantifiera ett bolags moat och jag funderar på en tregradig skala:

       Stor          Mellan      Liten

För att testa skalan så tänker jag högt om några utav mina mest intressanta case i skrivande stund.

Sedana Medical
Bolaget är i princip ensamma om sitt koncept med produkten AnaConda i kombination med anestesigas inom intensivvård. De får förhoppningsvis ett godkännande i Europa under 2021 så att de kan börja marknadsföra terapin i större skala. Trots att godkännande saknas används behandlingen i allt större utsträckning då det förefaller som fördelarna är stora jämfört med befintlig rekommenderad terapi. Jag rekommenderar detta poddavsnitt för den som är intresserad av att veta mer.

Vilken moat blir det då? Då det inte finns någon egentlig konkurrent att tala om som jag förstår det och fördelarna med Sedanas koncept verkar uppenbara så skulle jag säga Stor. Sannolikt så tar det år för konkurrenter att komma ikapp och får bolaget sitt godkännande så har de 10 års exklusivitet som jag förstår det.

Livongo Health
Detta amerikanska midcap som för övrigt svenska Kinnevik äger en del av, har en spännande plattform som underlättar för personer med olika kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes. Antalet som ansluter sig till plattformen växer stadigt och bolaget verkar ha ett litet försprång mot den närmaste konkurrenten. Vidare så har plattformen intressanta tekniska inslag som realtidsmätning av glukos och någon sorts AI som bearbetar mätdata från alla medlemmar.

Då bolaget och dess marknad är i relativt tidig fas är det svårt att sia om de kommer bli störst på sikt men förutsättningarna verkar goda och marknaden är stor vilket ger utrymme för flera spelare. De tycks ha vissa konkurrensfördelar men jag landar nog i att sätta deras moat till Mellan.


Intuitive Surgical
Ytterligare ett case inom Medtech och denna gång handlar det om robotkirurgi. Inom detta är bolaget dominant med en marknadsandel på 90 %. Vidare så har de en urstark balansräkning och en stor del återkommande intäkter som jag förstår det. Konkurrenter saknas inte i form av jättarna Medtronic och Stryker bland andra men dessa förefaller vara en bra bit efter Intuitive. Dessa bolag har även sämre balansräkningar även om de är allt annat än svaga men jag tänker hur mycket är de beredda att satsa för att komma ikapp?

Jag tror Intuitive kan hålla sin marknadsandel och avsett så är marknaden för robotkirurgi endast i sin linda så även om det skulle tappa i procent så lär tillväxten bli fortsatt god. Jag tänker mig en moat av modell Stor för Intuitive.

Microsoft, Amazon, Facebook och Alphabet.
Ovanstående jättar behöver nog ingen närmare presentation och jag tänker att alla har Stor moat då de är dominerande inom sina nischer och har finansiella muskler utöver det vanliga att försvara sig med.

Sammanfattningsvis
Ett bolags konkurrensfördelar i form av moat möjliggör till att bolag kan bibehålla höga marginaler och därmed hög lönsamhet. I bästa fall så erhåller bolaget "pricing power" och kan höja priserna mer än inflationen vilket lär resultera i fin kursutveckling för aktien givet att marknadsandelarna bibehålls. Det gäller även att bolaget kan försvara sin position på marknaden från konkurrenter, dvs "mo(a)ta Olle i grind".

Moat är nog något man får utvärdera löpande, blir det ett teknikskifte (lex Kodak) så kan en Stor moat raseras relativt snabbt tänker jag. Jag lutar åt att införa en kolumn för moat enligt ovan i mitt portföljverktyg så att man får överblick över innehavens olika konkurrensfördelar.

Hur ser du på moat?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay, Iconsarchive

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-25

#uppesittarkväll maj 2020 - go west?

Lönen och månadspeng har landat på kontona för denna månad och det är lika bra att hänga på låset och passa på att månadsspara i aktier.

Fokus denna månad blir barnens portföljer som Avanza har fått förtroende att husera sen ett antal år tillbaka då de revolutionerade marknaden för småsparare genom att införa courtage från 1 kr. Då nätmäklaren bjussar på courtaget för USA-noterade aktier imorgon tisdag så det är ett utmärkt tillfälle att passa på att omallokera bland barnens innehav som handlas på andra sidan pölen
.

På säljsidan i barnens portföljer så återfinns ett antal trötta utdelningsbolag bland andra och på köpsidan tänker jag mig dessa kandidater:

  • Facebook (jag gillar samarbetet med Shopify och EV/EBITDA 19 för ett bolag som växer med 20 % tycker jag inte är dyrt)
  • Livongo Health (mitt mest spännande case just nu, stor TAM plus nära tresiffrig tillväxttakt är svår att motstå)
  • Sea (finfin exponering mot digitala tjänster i sydostasien)
  • Microsoft (tuffar på, så varför inte fylla på?)
  • Nvidia (något dyr men spännande AI-ben lockar utöver fina utsikter framåt)

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-24

z2036 Global Quality (no more crying)?

Kvalitet? Begreppet kvalitet är enligt mig ingen absolut egenskap utan det beror på sammanhanget (som så mycket annat). I sammanhanget aktiebolag så är kvalitet för mig tillväxtförmåga, framtidsutsikter och balansräkning. Vidare så är (potentiell) lönsamhet viktigt och innovationsförmåga.

Är utdelning bevis på kvalitet? I vissa fall absolut men inte alltid har jag fått erfara i dessa corona-tider. Ett bolags kvalitet handlar nog mer om hur man kan återinvestera kassaflöde på bästa sätt och växa försäljningen och konkurrensförmåga än mer.

Min största pensionsportfölj är jag inte bekväm med (ännu) att ta samma risk som min offensiva tillväxtportfölj Global Future. Men jag vill se tillväxt och att bolaget har "kvalitet". Presenterar stolt:

z2036 Global Quality

"Global kvalitetsportfölj inriktad mot tillväxt" skulle man nog kunna använda som "hisspitch".

Det som skiljer Global Quality mot Global Future är att bolagen är lönsamma på sista raden. Gemensamt är goda balansräkningar i huvudsak samt hyfsat goda utsikter för strukturell tillväxt framåt.


Enligt estimat (förhoppningsvis Corona-justerade) så ska försäljningen totalt sett i portföljen öka med över 10 % kommande år. Värderingarna sett till EV/S är klart mer modesta jämfört med bolagen i Global Future."Endast" 34 bolag finns nu kvar i portföljen och stommen utgörs av "the usual suspects" i form av FANGMAN (exklusive Netflix vars balansräkning jag inte gillar). Vidare plockade jag in ProsusAdyenAdobe och Intuitive Surgical i veckan vilka jag anser vara kvalitetsbolag.Huvudsakliga inriktningen är teknik och hälsa med minimalt inslag av bank och verkstad.

Andelen Nordamerika är i majoritet och nästan i linje med globalt index. Det som sticker ut regionalt är övervikt Asien och undervikt Japan.
Portföljen består mestadels av Mega cap och Large cap sett till bolagsstorlek men jag väljer bolag efter kvalitet som sagt och den är hög även för de amerikanska bjässarna bland andra tycker jag.

Min senaste variant av bubbel-diagram visar på EV/S jämfört med estimerad bruttovinst. Optimalt är längst ner till höger i diagrammet och sämst vore uppe till vänster. Utifrån detta förefaller Facebook vara attraktivt värderad och jag ökade rejält i veckan efter nyheten om samarbetet med Shopify (som jag äger i Global Future).

Betaljättarna Visa och MasterCard förefaller vara relativt dyra men gissningsvis kommer de att röra sig åt höger post corona sannolikt. Det finns ett gäng bolag nere till vänster som förvisso är billiga men kanske av en anledning?

Summering

Jag tycker att det är befriande att ha tagit bort utdelningskravet från checklistan även om det i vissa fall fortfarande kan vara meriterande (speciellt för kinesiska bolag). Kanske är det lite fantasilöst med övervikt FANGMA men enligt mig besitter bolagen mycket kvalitet och är i huvudsak ganska rimligt värderade sett till EV/EBITDA (undantag Nvidia möjligen).

Jag vill ha en fortsatt övervikt mot Asien men kanske är inte via trötta telekombolag rätt sätt?

Portföljen är nu fullinvesterad då jag slängde in kassan i veckan som gick då jag kände att strategin framåt var i princip färdig. Att köpa det sista på ATH bekymrar mig inte speciellt då jag är övertygad om att vi inte sett toppen än på sikt även om en och annan rekyl ligger i luften på kortare sikt. Förhoppningsvis räcker det med att gråta en gång :-)

Jag tror att Global Future kommer att fortsätta prestera bättre än Global Quality men jag är inte så pass övertygad ännu att jag vill gå "all in" offensiv tillväxtinvestering. Global Quality tror jag erbjuder fin risk/reward och förhoppningsvis god nattsömn såväl som god avkastning framåt.

Vad tror/tycker du om Global Quality?Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha
Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-17

My Growth Portfolio - nytt verktyg!

Efter det att jag har svängt från utdelningsinvestering till i huvudsak tillväxtinvestering så har jag märkt att mina verktyg inte är optimalt utformade för just tillväxtstrategier.

Så därför har jag nu skapat en ny modifierad utgåva av mitt verktyg My Holdings som jag har döpt till:

My Growth Portfolio <<<Länk till verktyget
Bubbelgrafen ovan är från verktyget och visar bruttomarginal och kommande periods tillväxttakt (estimat/gissning). Jag tänker att i en (offensiv) tillväxtportfölj vill man helst ha snabbväxare som har hög bruttomarginal vilket lite förenklat ger goda möjligheter till lönsamhet längre fram i bolagets utveckling (mer om detta längre ner i inlägget - stay tuned!).


Då jag inte längre fäster någon större vikt vid direktavkastning så har jag infört mätare omsättningstillväxt (revenue growth). Vidare har jag bytt ut mätare för portföljens P/E-tal mot EV/S (Enterprise Value/Sales) som är mer relevant i tillväxtcase IMO då många utav av bolag inom denna genre inte har något E att räkna på :-)

Slutligen så har jag ändrat bland kolumnerna i innehavstabellen en hel del. Nya kolumner är:


Fokus på försäljning och dess tillväxttakt. Bruttomarginalen är en indikation på lönsamhetspotential i affärsmodellen. Vidare två värderingsmått i form av EV/S (skuldjusterat P/S) och EV/EBITDA (skuldjusterat kurs genom vinst före skatt, avskrivning och amortering).


Om du använder mouse-over för respektive kolumn så ser du fler uppgifter som exempelvis nettoskuldsinformation enligt bild ovan.


Störst går först? :-)

Det som möjliggör alla nya features är en omarbetad datamodell. Jag har ändrat ordningen något samt lagt till ett gäng nya kolumner.

Matar du in antal aktier, skuld, omsättning och dess kostnad samt tillväxt och EBITDA (omräknat till USD) så gör sedan verktyget alla beräkningar utifrån det sen.

Så för att använda verktyget så måste man gå över till nya datamodellen och exempel finns för min portfölj Global Future i samma Google Sheets sen tidigare.

Varför tillväxtinvestestering?

Att byta från utdelningsinvestering till tillväxtinvestering innebär en del förändringar kring vilka nyckeltal som är relevanta för ett bolag. Exempelvis P/E-tal är inte så tillämpligt alla gånger av olika skäl. Ska man då slänga bort P/E-tal och direktavkastning när man investerar i tillväxtcase? Svar: ja.


Bilden ovan från twitterprofilen Brian Feroldi (Motley Fool) tycker jag är mycket tänkvärd. Beroende på vilken fas ett bolag befinner sig i så blir P/E-talet mer eller mindre relevant värderingsmått.

Tillväxtinvestering är i fas 1, 2 och halva 3 (till strecket i mitten av 3) och det är först i slutet av 2 som P/E-talet går att använda på ett vettigt sätt sannolikt.
"[...] Benjamin Graham vänder sig i graven [...]"
Det är möjligt att Benjamin Graham vänder sig i graven inför detta resonemang och Warren Buffett sätter sin Coca Cola i halsen men de skulle nog aldrig investera i fas 1 och det är först på senare tid som Buffett smakat på 2 i form av Amazon.

Jag tror att "sweet spot" avseende risk/reward är första halvan av fas 3 då bolagen där sannolikt har en väl beprövad affärsmodell som genererar stora vinster. Min största pensionsportfölj som går under arbetsnamnet Global Quality fokuserar på denna fas men det kommer jag att återkomma till i ett senare inlägg.

Men om du vill ha en CAGR på 15 % behöver du sannolikt skruva upp risknivån ett snäpp och även investera i fas 1 och 2.


Denna graf som Jonas "Investeraren" Bernhardsson la ut på twitter för ett tag sen ger att försäljningstillväxt vinner i det längre perspektivet som jag tolkar det.

Utifrån ovanstående hypoteser bland annat så håller jag på att göra Global Future än mer offensiv och har ett gäng case i fas 1 och 2 samt rensar ut bolag som ligger för långt till höger i fas 3.


Portföljen är nu "nere" i 28 innehav. Det finns en del bolag som är i fas 1 vilket har sina risker utifall bolagen floppar och tillväxttakten avtar. Mitt sätt att hantera den typ av bolagsrisk är att ha flera olika case inom genren. Med tanke på att "rätt" fas 1-bolag har gått som tåget senaste tiden så är man sugen på att vikta upp med sådana men portföljen bör nog balanseras med fas 2 och 3 utifall sentimentet skulle svänga helt.

I huvudsak har de flesta av mina bolag starka balansräkningar med nettokassa. Detta tillsammans med bra business momentum ger goda utsikter för fin avkastning framåt hoppas jag. Värdering sett till EV/S är höga överlag så här finns en risk helt klart men över längre tid så minskar den tror jag givet att tillväxttakten inte avtar för snabbt.


Jag är väldigt nöjd över hur Global Future klarat både dipp och återhämtning och mot alla odds så noterades nytt ATH i slutet av börsveckan som gick vilket alltid är trevligt. En intressant tankeövning kanske är hur många bolag som befinner sig i sen fas 3 och 4 som globalt index består av? Förvisso kommer bolag från fas 1 och 2 in så småningom men knappast till reapris oavsett?

Om du gillar tillväxtinvestering så tror jag verktyget erbjuder ett bra sätt att hålla ordning på sin portfölj. Siffrorna för mina case kommer jag att uppdatera efter varje kvartalsrapport och det blir en bra övning att se om bolaget är på spåret eller inte genom att mata in uppgifterna.

Vad tycker du om tillväxtinvestering? Känns verktyget vettigt i sammanhanget?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036,


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-10

Fördel Livongo eller jämnt Chegg?

I min framtidsportfölj Global Future tar jag ut svängarna lite (för att vara mig) och investerar delvis i snabbväxande men ännu ej lönsamma bolag.

Denna kategori bolag har vissa inslag av förhoppning/hype men ofta fina affärsmodeller och förhoppningsvis långt kvar avseende tillväxtmöjligheter.

Två bolag som rapporterade sina Q1:or i veckan och jag tycker är lite extra spännande för närvarande är:


Fördel Livongo eller jämnt Chegg?

Livongo ($LVGO) och Chegg ($CHGG) är två amerikanska mid caps vars fina affärsmodeller och tjänster kommer fram lite extra i ljuset under dessa mörka coronatider. Bägge bolagen har starka balansräkningar i form av nettokassa som ser ut att räcka tills lönsamhet på sista raden uppnås. Är de kvalitetsbolag?
  • Bra affärsmodell 
  • Goda tillväxtutsikter 
  • Stark balansräkning ☑  
  • God innovationsförmåga  
  • Lönsamma 
Det som saknas är som sagt lönsamhet på sista raden men det förefaller som det är max 1-2 år bort i tiden.

Nåväl, nu till casen:

"Livongo offers a whole person platform that empowers people with chronic conditions to live better and healthier lives, beginning with diabetes and now including hypertension, weight management, diabetes prevention, and behavioral health. Livongo pioneered the new category of Applied Health Signals to silence Noisy Healthcare. Our team of data scientists aggregate and interpret substantial amounts of health data and information to create actionable, personalized and timely health signals. The Livongo approach delivers better clinical and financial outcomes while creating a different and better experience for people with chronic conditions." - https://ir.livongo.com/
Livongo tillhandahåller en hälsoplattform som underlättar för personer med kroniska tillstånd att ändå kunna leva normala liv. Huvudspåret är diabetes och plattformen har 223 000 328 000 medlemmar (växte med 100 % YoY! i Q1). Antalet som har diabetes totalt i USA är drygt 31 miljoner och varje år tillkommer det en halv miljon(!).


Med andra ord är tillväxtutsikterna goda (se ovan) avseende hur många potentiella användare som plattformen skulle kunna få på sikt. Sådana här grafer och siffror får man förstås ta med en viss nypa salt men det förefaller som potentialen är uppenbar.
"[...] inslag av win-win-win [...]"
I huvudsak är det arbetsgivaren som betalar för att anställda ska få tillgång till tjänsten och det finns inslag av win-win-win då förebyggande åtgärder som tjänsten tillhandahåller kan förebygga hälsoproblem och således minska läkemedels- och andra hälsokostnader på sikt. Med andra ord så borde detta vara intressant för försäkringsbolag tänker jag för minskade skadekostnader i sjukvårdsförsäkring.

Tjänsten har enligt uppgift inslag av AI och har potential att bli bättre med tiden då mängden hälsodata ökar och det finns möjlighet att förbättra algoritmerna utifrån det likt hur Google förbättrar sökningar desto fler sökningar som görs via dem. Det som skiljer tjänsten från exempelvis Teledoc ("amerikanska Kry") är det hälsodata som lagras för varje person i stora mängder som jag förstår det och möjliggör förebyggande hälsoåtgärder. Insamlingen av data sker i samarbete med medicinteknikbolag som DexCom (jag äger även detta bolag i portföljen) vars teknik möjliggör realtidsmätning av glukos.

Livongo kom till börsen i juli 2019 så det finns inte så mycket historik att tillgå för den som vill se sådan. Nyligen så höjde bolaget sina prognoser och tjänsten har visat sig vara extra värdefull i coronatider då personer med diabetes utgör en riskgrupp. Det återstår att se hur de ekonomiska effekterna av corona drabbar bolaget då man kan tänka sig att arbetsgivare drar ner på denna typ av tjänst.
"[...] Ett framtidsbolag helt enkelt? [...]"
Jag tänker att en sån här tjänst som adderar så mycket värde i alla led har god chans att växa och förhoppningsvis bli någon form av standard i förebyggande hälsovård framöver. Ett framtidsbolag helt enkelt?

Jaha, värderingen då? Vanligt i dessa sammanhang är att kika på P/S-talet och det är i Livongos fall hela 21 (ttm)! Mer relevant är kanske EV / Revenue då man justerar för nettokassa och där hamnar vi på mer modesta 14 (2020 estimat) respektive 9 (2012 estimat) enligt 4-traders. Bruttomarginalen är på ca 74 % vilket ger visst stöd åt värderingen. Jag tror (hoppas) dock att en sån här värdering går att räkna hem över tid givet att tillväxten är god framåt och bolaget behåller sina konkurrensfördelar (nätverkseffekt och tjänstens algoritm med stöd av Big Data/AI).

Next case:

"Chegg is the leading student-first interconnected learning platform, which is on-demand, adaptive, personalized, and backed up by a network of human help. It is the Smarter Way to Student and it is transforming the way millions of students learn by reconnecting the link between learning and earning through tools and services that support students throughout their educational journey. Our mission is simply to help students save time, save money, and get smarter in order to improve the overall return on educational investment." https://investor.chegg.com/overview/default.aspx
Chegg tillhandahåller olika tjänster inom lärande från nivå high school och uppåt för Nordamerika, UK och Australien som jag förstår det. Bolaget börsintroducerades 2013 och håller sen några år tillbaka på att ställa om från tillhandahållande av traditionella läromedel i form av böcker till olika e-tjänster via prenumeration.

De har ca 4 miljoner prenumeranter och den totala marknaden uppskattas vara 54 miljoner så det förefaller finnas utrymme för fortsatt fin tillväxt även i detta case.

"[...] extra medvind i coronatider [...]"
Bolaget har fått extra medvind i coronatider då distansundervisning exploderat av förklarliga skäl. Jag tänker att även efter corona så lär många studenter behålla tillgången till plattformen då de upptäckt fördelarna i och med detta. Enligt bolaget så anser 9/10 elever som använder tjänsterna att de underlättar studierna och förbättrar betygen. En prenumeration kostar 15 respektive 20 dollar per månad beroende på innehåll och bolaget har inte höjd priserna på 10 år, sannolikt då de vill uppnå nätverkseffekter via tillväxt i första hand innan lönsamhet.
"[...] tänker att bolaget är väl positionerat [...]"
Bolaget kom med en finfin Q1:a denna vecka och guidar fint inför Q2 då efterfrågan/behovet av bolagets tjänster ökar i rådande tider. För resten av året är bolaget återhållsamma med prognos då man helt enkelt inte vet hur terminsstarten kommer att bli på något sätt i dagsläget. Jag tänker att bolaget är väl positionerat oavsett hur undervisningen kommer att bedrivas framöver och lock-down har nog som sagt fått många nya elever/föräldrar att upptäcka fördelarna med tjänsten vilket skulle kunna ge ringar på vattnet över tid framöver.

Värderingen är i skrivande stund på P/S 17 vilket är högt även det men kanske motiverat då bruttomarginalen är på ca 78 %. Givet att bolagets nätverkseffekter blir bättre med tiden och eleverna finner tjänsten prisvärd och kanske till slut blir en "must have" så tror jag bolaget kan växa fint kommande år.

Slutkläm

Att investera i snabbväxande bolag som Livongo och Chegg har sina risker förstås. Värderingarna sett till P/S är höga men det kan delvis förklaras med att bruttomarginalerna är likaså. Jag tänker att tillväxttakten de kommande åren är avgörande för att kunna räkna hem investering på dessa kursnivåer och då du tvingas göra gissningar kring hur mycket bolagen kan växa så finns det stor osäkerhet förstås.

Skulle tillväxttakten avta så lär P/S-talet justeras nedåt vilket innebär multipelkontraktion vilket i sin tur straffar kursen. Men håller tillväxten höga nivåer om än minskande så kan det ändå bli en god investering i slutändan.

Jag hanterar riskerna med denna typ av bolag via diversifiering i form av 30 bolag i portföljen fördelade i olika sektorer/tema såväl som geografiska regioner. Förvisso är det starkt sentiment för denna typ av tillväxtaktier för närvarande och om det svänger så straffas förstås portföljen som helhet. Jag tror dock att så länge lågränteklimatet består så kommer denna typ av tillväxtbolag vara fortsatt relativt attraktiva att investera i.

Global Future per 2020-05-08
"[...] ökat i rapportvinnare [...]"
Denna vecka har jag haft lite hybris och ökat i rapportvinnare (inklusive Livongo och Chegg) och några mindre starka bolag har fått lämna portföljen. Återstår att se om denna strategi blir framgångsrik men business momentum är stark för de bolag jag ökat i. Andra halvåret 2020 är osäker för de flesta bolagen så det gäller nog att vara på tå kring utsikter framåt i det kortare perspektivet då värderingarna börjar bli stretchade. Men jag tror att även på längre sikt och post corona så kan dessa "framtidsbolag" utvecklas väl och förhoppningsvis bidra till god värdeutveckling för portföljen.


Veckan har varit mycket lyckosam för portföljen och den är nu uppe på drygt +14 % YTD vilket förstås jag är mycket nöjd över. Tillväxtbolag inom teknik har haft rejäl medvind denna vecka och jag gissar att det kan hålla i sig fram till Q2:orna i alla fall, sen får vi se om det blir skifte i sentimentet.

Vågar du investera i denna typ av tillväxtbolag?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-03

Buy quality - cry once?

Köpa billigt sälja dyrt?

Priset du betalar för en aktie påverkar totalavkastningen till stor del och är enligt gurun Howard Marks kanske den viktigaste faktorn i en investering.

Vi är många som ofta letar "billiga" bolag i första hand och exempelvis lägger in ett max P/E-tal i screeningen. Är det då de "bästa" bolagen du hittar på så sätt? Sannolikt inte, möjligen kan du ha tur att fånga ett bolag som är inför en turn-around i verksamheten men dessa case är inte lätta att identifiera och kräver stort tålamod sedan.

Kvalitet i någon form kostar som regel mer än motsvarande objekt med lägre kvalitet. Ibland står inte priset i proportion till kvaliteten rent objektivt men många är beredda att betala extra för något bättre egenskaper så förhållandet kvalitet/pris är nog inte helt linjärt i alla lägen.

I aktiesammanhang pratas det om "kvalitetsbolag" och huvudregeln förefaller vara att dessa handlas till premiumvärdering. Är det då värt att betala lite extra för "bra kvalitet" i aktiesammanhang?

Buy quality - cry once?

Jag lutar mer och mer mot att i huvudsak köpa kvalitetsbolag även om dessa är dyra. Du får en bra affärsmodell, goda tillväxtsutsikter, stark balansräkning och kanske även en god innovationsförmåga.

I fredags gav jag efter och ökade i ett gäng kvalitetsbolag:
Inköpen var till min ena pensionsportfölj som jag numera passande nog kallar Global Quality.

Bolagen ovan har fina utsikter, starka balansräkningar (Astras kunde varit lite bättre iof), tycks klara corona relativt väl och har överlag god innovationsförmåga. Kvalitetsbolag? Gråta nu och inte sen?

Givet att bolagen kan växa omsättning framgent så lär aktiekurserna följa efter förr eller senare är min tro. Sett till EV/EBITDA jämfört med riskfri ränta så tycker jag värderingarna är helt ok ändå (möjligen Amazon sticker ut - superkvalitet?).

Jag har fortfarande 10 % kassa så en eller två köpomgångar till kan det bli, förhoppningsvis till rea (som tycks dröja?).

Vad köper du helst, dyr kvalitet eller billig förhoppning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, BIld av StockSnap från Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.