Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2014-09-19

Rörlig- eller bunden boränta?

Senaste tiden har det varit mycket rubriker kring olika förslag på restriktioner av bolån. Det vanligaste är amorteringskrav men även begränsning av andel lån på rörlig ränta har också figurerat.

Jag är ingen anhängare av något utav förslagen då jag tycker att sammanhanget för varje lånesituation bör beaktas mellan långivare och låntagare istället för att applicera generella regler kring detta.

Rörlig (kort löptid) eller bunden ränta (lång löptid)?

Ett av de vanligaste argumenten mot rörlig ränta är att det är en ökad risk för att man inte vet vilken räntekostnad man får framöver och att man inte har marginalen för densamme.

Jag vill nog hävda att låsa räntan på lång löptid är också förenat med stora risker och totalt sett större risk jämfört med lån på kort löptid:

  1. Man är låst till banken under löptiden då det är förenat med stor kostnad att lösa lånet. Rörlig ränta har inte denna risk och det är förhållandevis enkelt att byta lånebank utan kostnad.
  2. Det är omöjligt att förutse vad räntan är efter en lång löptid, varav stor risk för ändrad räntekostnad föreligger vid utgången av löptiden. För rörlig ränta kommer räntan variera över tiden men det går att motverka med en buffert. Vidare är rörliga räntan marknadsmässigt lägre prissatt över tiden jämfört mot en ränta med lång löptid vilket möjliggör större buffertavsättningar än annars (se bilden nedan).Så mina (bolåne)tips är:

  1. Spara ihop till en buffert så att man hantera svängningar i (ränte)utgifter
  2. Ha större delen av bolånet rörlig eller med kort löptid (max 2 år)
  3. Givetvis kolla runt var man får bra villkor utan inlåsningseffekter, se över villkoren regelbundet
  4. Amortera om låneräntan är högre än riskfria sparräntan och om du vill minska lånegraden


Jag har haft bolån sen 1992 (eran med 500% reporänta som förmodligen fortfarande spökar för en del avseende rörlig ränta) och haft 100% rörligt sen ca 10 år och ångrar bara att jag inte gick över tidigare.

Till sist tycker jag det är upp till var och en avseende amorteringar och löptid men att hävda att det finns en (större) risk med korta löptider jämfört med längre känns inte seriöst.