Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2019-11-17

GN Store Nord - hörde jag tillväxt?

"Dansk******!"
utropades av Ernst Hugo Järegård i kult-serien "Riget" för några decennier sen (tiden går fort!).

Det är inget begrepp som jag kan relatera till då jag gillar Danmark och min bästa vän är dansk medborgare. Jag kan i och för sig erkänna att jag har svårt att förstå språket ibland och way back när jag hade danska kollegor så var det enklare att kommunicera med dem på engelska.

Oavsett så har Danmark ett gäng fina börsnoterade bolag och ett av dessa heter:

GN Store Nord
"The GN Group is a global leader in intelligent audio solutions that let you hear more, do more and be more than you ever thought possible. Our unique portfolio of medical, professional & consumer audio solutions – and the deep research & development expertise behind this range of products gives our brands unprecedented advantages in the med-tech, hearables and intelligent audio field."- https://www.gn.com/About

Jag sitter i telefon 2-3 gånger i veckan, tre timmar i sträck och ett bra headset underlättar förstås. I veckan så fick jag ett nytt headset som jag förvisso inte hunnit prova skarpt ännu men första intrycket är bra tycker jag då lurarna är lätta och trådlösa. Vilka har gjort dessa då? GN Store Nord förstås :-)

Bolaget har två affärsområden som ungefär lika stora numera, GN Hearing och GN Audio.Hearing-delen som handlar om hörselhjälpmedel var det som lockade mig mest när jag investerade i bolaget för några månader sen. Men även den mer konsumentinriktade Audio-delen förefaller vara fin verksamhet och gemensamt är att bägge områdena växer fin organiskt som jag förstår det.
Omsättning och Vinst per aktie har vuxit fint de senaste åren och även framåt ser det bra ut tycker jag.

Bolaget handlas till ca P/E 30 (ttm) och jag har i mina estimat en vinsttillväxt på 15 % vilket är i linje med mitt avkastningsmål. Bolaget prioriterar återköp före stor utdelning (DA 0,4 %) vilket förefaller vara vettigt då källskatten är hög i Danmark (27 %). Skuldsättningen är på ca 1,5 x EBITDA vilket är godkänt tycker jag.

Jag kan tycka att bolaget är rimligt värderat med ett PEG-tal på runt 2 och då bolaget återköper regelbundet finns det väl ett visst stöd på nedsidan tänker jag, givet att tillväxten inte avtar allt för mycket.

Har du några danska innehav och vad tror du om GN Store Nord?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-11-10

Pricka rätt aktier?

Ska man välja aktier själv eller nöja sig med en passiv indexinvestering?

Väljer du en indexfond så får du som regel avkastning enligt index minus en (förhoppningsvis liten) avgift.

Väljer du aktier själv så har du möjlighet att prestera bättre än index men det kan förstås även gå sämre.

Jag har tidigare jämfört detta med att gå in i en match för att säkert spela oavgjort (index) eller mer osäkert försöka vinna (välja aktier).

Inför valet mellan indexfond eller att välja egna aktier så får du kanske sätta upp ett avkastningsmål som du tycker är rimligt. Om du nöjer dig med en indexnära värdeutveckling så är nog indexfonder att rationellt val på alla sätt. Men om du har ett absolut krav på årlig avkastning, säg 15 %, går det att uppnå genom att...

Pricka rätt aktier?


Som jag nämnde i min månadsrapport så tycker jag att det är befriande kaxigt att fonden Coeli Global Selektiv har ett absolut avkastningsmål på 15 % i årlig avkastning.

För att uppnå detta har de en strategi att välja ca 24 stycken "kvalitetsbolag" som förväntas växa vinst per aktie mellan 10-20 % över tiden. Vidare har de valt ut runt 6 bolag som befinner sig i något sorts turnaround-läge och står inför en större uppvärdering i lite kortare perspektiv.

Jag har även sett andra fondförvaltare och namnkunniga bloggare/twittrare kategorisera sina innehav med olika benämningar så att man förstår vad själva "caset" handlar om. Vanligt är "värde", "tillväxt", "turnaround" och "stalwarts" med flera.

Mina portföljer är sammansatta på lite olika sätt och har lite olika mål respektive strategi. I ärlighetens namn så har strategierna utvecklats i takt med att jag fått nya insikter och erfarenheter men så här ser det ut i dagsläget:


PortföljStrategi"Risk"InnehavCAGR Mål
Global FutureTillväxtbolag, framtida megatrender> "Index"*28-3515.0%
Global Dividend GrowthStabila tillväxtbolag, övervikt tillväxtmarknader~ "Index"*35-4513.5%
Global Dividend 1.2xLStabila högutdelare, låg volatilitet, belåning<= "Index"*35-5012.0%
Nordic Small CapUtvärdering framtida småbolag> "Index"**8-15-
*   Global Funds
** Carnegie Småbolagsfond

För mina pensionsportföljer så har jag stuckit ut hakan med avkastningsmål på 15 respektive 13,5 %.

Hur uppnår jag detta? Min grundläggande tanke är att välja bolag som växer sin vinst per aktier motsvarande avkastningskravet utifrån att kursutvecklingen borde bli densamma över tiden.

Med stor sannolikhet så kommer det bli en ojämn utveckling i det korta perspektivet då värderingsmultiplar kommer att förändras och omvärldshändelser kommer att störa aktiemarknaden i stort. Vidare så innebär strategin att bolag som inte uppfyller kravet och som sannolikt inte kommer att växa i samma takt som tidigare måste bytas ut. Så i någon mening är detta ett steg mot en mer aktiv förvaltning.

Jag är ingen redovisningsfantom och lägger "lagom" med tid på att räkna på bolagen. Jag kollar hur estimaten ser ut framåt (1-2 år) och vill gärna se omsättningstillväxt och stabila eller växande marginaler, vilket även borde spilla över i en god utveckling avseende vinst per aktie.

Vidare så får gärna bolaget ha någon sorts "kvalitet" i form av starkt varumärke, verka i en sektor med underliggande strukturell tillväxt och gärna i en region med god demografi.


Genom att ha dessa mer eller mindre lösa krav så kanske tavlan för "pilkastningen" (vilken aktie ska man välja?) blir någon snävare och du tar bort möjligheten till att välja "bolag med låga poäng". Förvisso kanske du missar tavlan någon gång men det går att kompensera genom att använda många pilar (bolag) och hoppas du får en snittutveckling som uppfyller ditt avkastningsmål.


I portföljen Global Future har jag "kastat pil" och träffat 32 bolag som växer hyfsat mer eller mindre.


På aggregerad nivå så finns det hopp om avkastning om > 15 % givet att tillväxten håller i sig och att värderingarna håller sig på ungefär samma nivå. Detta innebär dubbelsmäll om tillväxten avtar och värderingsmultiplarna sjunker samtidigt. Med det i bakhuvudet så gäller det att innehaven måste bevakas utifrån detta och jag har börjat tillämpa ett begrepp som kallas "Business momentum" som jag kommer att fördjupa mina tankar kring i kommande inlägg. Vidare tänker jag att lågräntemiljön ger stöd åt högre multiplar i brist på alternativ ("TINA").

Utdelningsstrategi då?

I min portfölj Global Dividend 1.2xL tillämpar jag en utdelningsstrategi och kastar pil mot bolag som har en hög och stabil utdelning. Vidare så önskar jag att portföljens volatilitet är relativt låg då min sparhorisont är lite kortare jämfört med pensionsportföljerna.


Här är tanken att portföljen ger 5,5 + 4,3 = 9,8 % i årlig avkastning allt annat lika. Multiplicerar vi med hävstången på 20 % så landar vi 11,7 % vilket är nära målet på 12 %.
"I don’t throw darts at a board. I bet on sure things. Read Sun-tzu, The Art of War. Every battle is won before it is ever fought." - Gordon Gekko (Wall Street)
Finns det säkra investeringar?

För mig handlar det om försöka pricka aktier som har hög sannolikhet till positiv avkastning och försöka undvika surdegar / fällor. Kanske räcker det långt? Med det sagt så är det nog enklare / större chans att lyckas i en uppgående marknad som den vi haft i år och visst har jag ett litet gäng surdegar i portföljen ändå.

Vad har du för avkastningsmål och väljer du aktier eller index?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Bild av MasterTux från Pixabay Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-11-03

Flyt med flytt? - Global Dividend Growth firar 3 år!

I mitten av september för över tre år sedan avslutade jag min dåvarande anställning som mjukvarutestare. Sista dagen bestod mycket av "städning" efter 10 års samlande av papper och pärmar bland annat. Ett utav alla dessa papper i form av en blankett var jag dock extra rädd om och såg till att behålla. På vägen ut från kontoret passade jag på att säga hej då till dåvarande VD och tillika firmatecknare. Samtalet avslutades med att jag bad om underskrift av blanketten och i och med detta var bollen i rullning. Min tjänstepension skulle flyttas till ett annat pensionsbolag.

Flyt med flytt? 
Global Dividend Growth firar 3 år!

Varför flyttar man en tjänstepension egentligen, är gräset grönare på andra sidan?

I mitt fall var det främst två anledningar som avgjorde att jag ville flytta försäkringen:
  • Skalavgifter. Bolaget tog 0,5 % av kapitalet + en fast summa på 120 kr årligen. Jag hade svårt att se vilket mervärde jag fick av detta. De fonder man kunde placera i var till ordinarie pris och jag hade inget behov av någon rådgivning.
  • Placeringsmöjligheter. Bolaget erbjöd ett ganska hyfsat sortiment av fonder måste jag säga men jag ville ha ett än bättre utbud samt framför allt kunna handla direkt med aktier.
Det bolaget jag ville flytta till hade inga skalavgifter samt utöver ett sortiment på 1000+ fonder, erbjöd placering i aktier till en (enligt mig) rimlig kostnad. Ytterligare en aspekt var att jag redan hade en tjänstepension löneväxling hos bolaget med samma arbetsgivare som försäkringstagare så jag var väl inkörd på plattformen.

Jag hade hos mitt gamla bolag skrapat ihop en fondportfölj till en ganska ok kostnad på 0,66 % men totalt så blir det då 1,16 % i årlig avgift vilket begränsar värdeutvecklingen över tid och ställer krav på överavkastning.
Själva flytten gick relativt fort i dessa sammanhang då tiden från det att jag skickade in blanketten tills dess pensionskapitalet var på plats blev ungefär 1,5 månad.

Så med ett rejält kapital på plats, hur skulle jag agera nu?

Vid tidpunkten så var jag i huvudsak insnöad på utdelningar så min tanke var att bygga en utdelningsportfölj likt min portfölj Global Dividend 1.2xL som hade presterat väl vid tidpunkten.

Så jag handlade aktier löpande och totalt så inhandlades drygt 80 stycken bolag de kommande månaderna och först 5 månader senare var hela pensionskapitalet investerat då jag inte hade psyke att gå "all-in" från start.


Med facit i hand så var detta en dålig idé då portföljen redan från början halkade efter globalt index. Rent statistiskt så är "all-in" att rekommendera om du är långsiktig på börsen men det kräver mental styrka att genomföra, speciellt om börsen handlas på toppnivåer.

Vidare skulle det visa sig att ha över 80 stycken "utdelningsbolag" sannolikt var mer av en "kul grej" än rationell strategi. Det måhända att jag valde fel bolag men oavsett så blev värdeutvecklingen relativt måttlig och rent krasst så hade en global indexfond varit bättre att välja från början.

I ljuset av min framgång med min andra pensionsportfölj Global Future, så beslöt jag för ett tag sen att välja bolag med bättre tillväxt före hög direktavkastning samt att banta portföljen i antal innehav.

Portföljen är nu "nere" i 43 innehav vilket känns bra för stunden. Jag har stuvat om friskt i portföljen både detta och föregående år vilket belastat värdeutvecklingen i form av högre transaktionskostnader.


Jag är nöjd med nuvarande sammansättning och tycker att jag har bra kvalitetsbolag samt en rationell geografisk-, såväl som branschspridning. Du kan se portföljen i sin helhet här.

Återstår att se om den strategin kan prestera väl i absolut såväl som relativt mot index men det är min ambition i alla fall.

Hur är du placerad i din tjänstepension?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Photo by Erda Estremera on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-11-01

Månadsrapport oktober 2019

Året börjar närma sig sitt slut och jag funderar på om årets fina värdeutveckling kommer att hålla i sig året ut. Hur som så noterades ett nytt All Time High för min del så sent som i onsdags vilket alltid är trevligt.

Månadsrapport oktober 2019


Portfölj/Strategii år"Index""Alfa"SharpeInnehavCAGR 3 år
Global Future38.8%27.6%11.2%2.03222.8%
Global Dividend 1.2xL34.2%27.6%6.6%1.84313.1%
Nordic Small Cap27.7%19.9%*7.8%1.0811.2%
Global Dividend Growth27.4%27.6%-0.2%1.5439.7%
Global Multi Strategy29.4%27.6%1.8%1.711012.3%
Global Funds ("Index")27.6%2.01000+n/a
* Carnegie småbolagsfond

På det stora hela är jag mycket nöjd med årets värdeutveckling och speciellt Global Future går som tåget och närmar sig +40 %-strecket.

Att lyssna på poddar där fondförvaltare gästar gillar jag skarpt och det gick inte att motstå detta tvåtimmars-avsnitt med Andreas Brock & Henrik Milton, förvaltare bakom fonden Coeli Global Select. Den strategi kring "kvalitetsbolag" som fonden har tilltalar mig mycket såväl som inspirerar, främst mina pensionsportföljer Global Future och Global Dividend Growth har inslag av detta.

Fonden ligger före världsindex sen starten men hur ligger den till jämfört med Global Future?

Att ha slagit fondproffs under en femårsperiod (fonden startades november 2014) känns inte fel även om jag säkert haft en del flyt till och från. Min portfölj har legat runt 30-35 innehav de senaste åren och fonden har som strategi att ha 25-35 bolag så även i detta avseende finns det likheter.


Det som sticker ut i Global Future jämfört med fonden är nog portföljens vikt kring teknologibolag och rejäl undervikt av industri bland annat. Sen tror jag att fonden har en del fastighetsinnehav men dessa avstår jag helt i denna portfölj.

Jag tycker det är befriande kaxigt att fonden har ett absolut avkastningsmål på den magiska siffran 15 % årlig avkastning. Givet att man uppnår detta så dubblas värdet varje 5-årsperiod och ränta-på-ränta blir mycket kraftfull. Portföljen Global Future har lyckats med goda 151 % de senaste 5 åren vilket motsvarar en årlig avkastning på drygt 20 %. Den avkastningen är inget jag räknar med framöver men jag kommer att försöka navigera efter 15 % aggregerad årlig vinsttillväxt och hoppas att portföljen över tid får motsvarande värdeutveckling.

Hur har det gått för dig i oktober och vad har du får avkastningsmål?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, BIld av Valiphotos från Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.