2015-11-27

Löneväxla fribrev - cirkeln är sluten

Så kom då de sista återköpen in på kontot och jag har minskat antal tjänstepensioner med fyra från totalt åtta från början. Med anledning av detta så är det här sannolikt mitt sista inlägg i detta ämne, sen ska jag inte plåga er mer inom just detta område :-)

Jag har slängt ihop en liten enkel översikt med royaltyfria bilder på pengahögar (därav Euro-sedlar):


Vad jag gjort är alltså att återköpa fyra stycken äldre tjänstepensioner (ej inbetalda på minst 10 år) utanför kollektivavtal.
  • Dessa utbetalningarna från återköpen läggs ovanpå min lön vilket innebär att 50% skatt ska betalas då jag normalt betalar marginalskatt. 
  • För att inte få minskad tjänstepension totalt sett samt för att få detta skatteneutralt så bruttolöneväxlar jag motsvarande bruttobelopp från återköpen. 
  • Detta gör att min årsinkomst och totala skatteuttaget blir oförändrat. 
  • Beloppet från bruttolöneväxlingen betalas in tillsammans med en extra premie på 5,8% till min tjänstepension för löneväxling. 
  • Belopp baserat på lön för beräkning av ordinarie tjänstepension är oförändrad och är exklusive löneväxling.
När jag summerar förfarandet så måste jag ge en eloge till berörda försäkringsbolag för oklanderlig och relativt snabb hantering. Flaskhalsen har varit att jaga rätt på underskrifter från firmatecknare hos gamla arbetsgivare som stått som ägare till tjänstepensionerna. Men även det har gått relativt smidigt då jag haft mailväxling med respektive HR-avdelning för att försäkra mig om tillvägagångssättet.

Är även tacksam mot min arbetsgivare som tillåter löneväxling utan försämring av andra förmåner som är grundande på ens lön samt att de skjuter till mellanskillnaden mellan arbetsgivareavgift och särskild löneskatt på premieinsättningen vilket inte alla gör.

Om man inte har möjlighet att löneväxla så får man fundera på om det är värt att återköpa gamla tjänstepensioner. Dels beror det väl på avgiftens storlek i procent räknat och vilken skattenivå man tror det blir när pensionerna väl betalas ut i framtiden. Men bara att slippa se dessa i Min pension är värt en hel del tycker jag.

Totalt blir det drygt 48 000 från återköpen som landar på löneväxlingsdepån och med rätt placering så kan man hoppas på bra utveckling till 2036 :-)

0 kommentarer:

Skicka en kommentar