2015-11-01

Bästa bankkontot?

Ett bankkonto är en förhållandevis enkel finansiell produkt men beroende på dess syfte så finns det olika egenskaper som är önskvärda att ha.

Vanligen skiljer man på transaktionskonto och sparkonto men skillnaderna dess emellan tycks ha minskat något de senaste åren (noll i ränta på bägge?).

Vi går igenom några egenskaper som kan vara relevanta i olika sammanhang:

Namnsättning
En kanske inte avgörande egenskap men en praktiskt sådan är om man kan namnge ett konto som exempelvis Buffert, Klasskassan eller Semesterkontot.


Insättningsgaranti
Har man en större summa pengar på kontot så kan det kännas lite tryggare om kontot omfattas av statlig insättningsgaranti. Tror gränsen går vid 100 000 euro.

Ränta
Kanske en allt mer sällsynt egenskap i dessa minusräntetider men en liten ränta bör man nog sträva efter, speciellt om det är ett sparkonto. Extra plus om kapitalisering av ränta sker oftare än årsvis men det är ganska sällsynt (Skandiabanken har månadsvis). En del banker redovisar upplupen ränta vilket är en trevlig egenskap.


Överföringar/uttag
Uttagen bör vara fria och gärna obegränsade. Vidare är det ett stort plus om man kan göra kontoöverföringar till andra banker och kan man sätta upp stående överföringar kostnadsfritt så blir det full pott i min bok.

Koppling betalkort
Ett betalkort är egentligen en egen produkt men att kunna koppla ett konto till kan vara praktiskt om det är ett transaktionskonto.

Autogiro och OCR-betalningar
Att kunna utföra betalningar från ett konto är kanske inte det roligaste men nödvändigt om man inte ska få påhälsning av inkasso eller kronofogden. Denna egenskap tycks vara förbehållet transaktionskonton.

---

Till min stora glädje så visar det sig att SBAB hade en kontotyp som uppfyller många av egenskaperna ovan så det ger mervärde utöver bra bolån.
  • 0,8% ränta (0,65% om man inte har bolån hos SBAB)
    • Upplupen ränta visas
    • Årsvis kapitalisering
  • Fria uttag
  • Kontoöverföring till valfri bank under bankdagar
  • Stående överföringar utan avgift
  • Insättningsgaranti
  • Namnsättning
Nästan full pott med andra ord, saknas bara autogiro och möjlighet till betalningar.

Just möjligheten till stående överföringar till andra banker har jag inte sett på ett sparkonto förut vilket gör SBAB-konto till det perfekta "navet" i en diversifierad bankstruktur.

Vi kommer att använda kontot som reservfond/buffert och alla stående överföringar till sparande och månadspeng m.m. kommer att ske härifrån så blir man inte beroende av kassaflöden från löner givet att man inte har tömt kontot.

Kanske inte den viktigaste bankprodukten men det är trevlig om man kan ha anständig ränta i alla fall.

Hur tänker ni kring bankkonton?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar