Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2022-09-21

Microsoft totalavkastning - Excel(lent)?

Mitt största innehav Microsoft slog till med en utdelningshöjning igår på nästan 10 % vilket är en ljusglimt i dessa mörka tider.

Om vi börjar med att backa bandet en del. Den 6 februari 2015 så köpte jag min tredje amerikanska aktie i syfte att uppnå månadsutdelning (jag visste inte bättre på den tiden). Bolaget hade då en utdelning på drygt 3 % och det är förstås Microsoft jag talar om här. 

Sen dess har jag (tyvärr) skalat av positionen ibland men bolaget är som sagt ändå mitt största innehav nu som då med en totalt vikt på 8 %.
"[...] bästa "allround"-caset då du får utdelning, tillväxt under hög lönsamhet samt en av planetens starkaste balansräkningar [...]"
Microsoft är i mitt tycke det bästa "allround"-caset då du får utdelning, tillväxt under hög lönsamhet samt en av planetens starkaste balansräkningar, utöver betydande konkurrensfördelar/pricing power.

Jag brukar i huvudsak skriva framåtblickande inlägg men tänkte ändå ta mig friheten att summera min första investering i Microsoft.

Så hur mycket har då mitt första köp i bolaget avkastat totalt i skrivande stund?

Inköpet i början av 2015 skedde till aktiekursen $42,65 till en valutakurs på 8,36 för USD/SEK. Detta summerar till ca 357 kr per aktie.

Bolaget har haft en fortsatt fin utdelningshistorik och jag summerar utdelningarna (ej återinvesterade) till $13,32, vilket med en höftad snittkurs för dollarn på 9 ger ca 120 kr, dvs jag har fått tillbaka nära 1/3 av den initiala investeringen.

Nuvarande kurs på ca $242 till en kurs på 10,97 resulterar i ca 2 298 kr i orealiserad vinst. Av denna vinst kommer ca 1 667 kr från kursutveckling och resterande ca 632 kr i valutaförändring.


Som synes är kursutvecklingen väsentligt högre än erhållna utdelningar. Det som ligger bakom är sannolikt bolagets fina omställning till molntjänster vilket har gett fin tillväxt totalt sett över perioden. Utöver det så har bolaget använt stora delar av kassaflödet till återköp av aktier vilket gett bra boost till vinst per aktie. Slutligen har bolagets värderats upp en del men inte så mycket då aktien tappat 28% i år. Som grädde på moset så har den starka dollarn bidragit med fin medvind utöver annat nämnt. 


Summerar vi avkastningen i procent så landar den på 678% vilket resulterar i en CAGR på nära 31% vilket jag är mycket nöjd med.


Utdelningarna har samt sagt bidragit blygsamt på totalen men jag måste medge att bolagets utdelningsgraf är väldigt vacker oavsett :)

---

Backspeglar i all ära men i huvudsak bör man blicka framåt och även om en global recession lär bromsa även Microsoft så tror jag ändå att bolaget relativt sett kan prestera väl. Värderingen är på EV/EBITDA 16 framåtblickande vilket inte är så farligt tycker jag med tanke på konkurrensfördelarna och bolagets pricing power. Då dollarn är dyr så avstår jag ändå vidare köp i bolaget i dagsläget men jag lär behålla min relativt stora andel i bolaget utifrån det jag känner till i skrivande stund i alla fall.

Vad tror du om Microsoft framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.