Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling 3 år

2020-05-31

Mo(a)ta Olle i grind?

För att ett bolag ska blir framgångsrikt på sikt så underlättas det av någon form av konkurrensfördel. I aktiesammanhang så pratar man ofta om "moat" ("vallgrav").

Att mäta ett bolags moat är inte så enkelt även om jag sett modeller där konkurrensfördelar räknas upp och i någon form kvantifieras. Jag har för mig att en del menar att nyckeltalet avkastning på eget kapital är en fingervisning om bolaget har en moat.

Själv har jag nog landat i att göra en "mjuk" bedömning av varje bolags moat och att egenskapen är starkt meriterande men inte ett "måstekrav" på min checklista. I viss mån så kan en hög bruttomarginal indikera möjlig moat och den ser jag gärna är hög oavsett.

Mo(a)ta Olle i grind?

Jag skulle ändå vilja i viss mån kvantifiera ett bolags moat och jag funderar på en tregradig skala:

       Stor          Mellan      Liten

För att testa skalan så tänker jag högt om några utav mina mest intressanta case i skrivande stund.

Sedana Medical
Bolaget är i princip ensamma om sitt koncept med produkten AnaConda i kombination med anestesigas inom intensivvård. De får förhoppningsvis ett godkännande i Europa under 2021 så att de kan börja marknadsföra terapin i större skala. Trots att godkännande saknas används behandlingen i allt större utsträckning då det förefaller som fördelarna är stora jämfört med befintlig rekommenderad terapi. Jag rekommenderar detta poddavsnitt för den som är intresserad av att veta mer.

Vilken moat blir det då? Då det inte finns någon egentlig konkurrent att tala om som jag förstår det och fördelarna med Sedanas koncept verkar uppenbara så skulle jag säga Stor. Sannolikt så tar det år för konkurrenter att komma ikapp och får bolaget sitt godkännande så har de 10 års exklusivitet som jag förstår det.

Livongo Health
Detta amerikanska midcap som för övrigt svenska Kinnevik äger en del av, har en spännande plattform som underlättar för personer med olika kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes. Antalet som ansluter sig till plattformen växer stadigt och bolaget verkar ha ett litet försprång mot den närmaste konkurrenten. Vidare så har plattformen intressanta tekniska inslag som realtidsmätning av glukos och någon sorts AI som bearbetar mätdata från alla medlemmar.

Då bolaget och dess marknad är i relativt tidig fas är det svårt att sia om de kommer bli störst på sikt men förutsättningarna verkar goda och marknaden är stor vilket ger utrymme för flera spelare. De tycks ha vissa konkurrensfördelar men jag landar nog i att sätta deras moat till Mellan.


Intuitive Surgical
Ytterligare ett case inom Medtech och denna gång handlar det om robotkirurgi. Inom detta är bolaget dominant med en marknadsandel på 90 %. Vidare så har de en urstark balansräkning och en stor del återkommande intäkter som jag förstår det. Konkurrenter saknas inte i form av jättarna Medtronic och Stryker bland andra men dessa förefaller vara en bra bit efter Intuitive. Dessa bolag har även sämre balansräkningar även om de är allt annat än svaga men jag tänker hur mycket är de beredda att satsa för att komma ikapp?

Jag tror Intuitive kan hålla sin marknadsandel och avsett så är marknaden för robotkirurgi endast i sin linda så även om det skulle tappa i procent så lär tillväxten bli fortsatt god. Jag tänker mig en moat av modell Stor för Intuitive.

Microsoft, Amazon, Facebook och Alphabet.
Ovanstående jättar behöver nog ingen närmare presentation och jag tänker att alla har Stor moat då de är dominerande inom sina nischer och har finansiella muskler utöver det vanliga att försvara sig med.

Sammanfattningsvis
Ett bolags konkurrensfördelar i form av moat möjliggör till att bolag kan bibehålla höga marginaler och därmed hög lönsamhet. I bästa fall så erhåller bolaget "pricing power" och kan höja priserna mer än inflationen vilket lär resultera i fin kursutveckling för aktien givet att marknadsandelarna bibehålls. Det gäller även att bolaget kan försvara sin position på marknaden från konkurrenter, dvs "mo(a)ta Olle i grind".

Moat är nog något man får utvärdera löpande, blir det ett teknikskifte (lex Kodak) så kan en Stor moat raseras relativt snabbt tänker jag. Jag lutar åt att införa en kolumn för moat enligt ovan i mitt portföljverktyg så att man får överblick över innehavens olika konkurrensfördelar.

Hur ser du på moat?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay, Iconsarchive

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-25

#uppesittarkväll maj 2020 - go west?

Lönen och månadspeng har landat på kontona för denna månad och det är lika bra att hänga på låset och passa på att månadsspara i aktier.

Fokus denna månad blir barnens portföljer som Avanza har fått förtroende att husera sen ett antal år tillbaka då de revolutionerade marknaden för småsparare genom att införa courtage från 1 kr. Då nätmäklaren bjussar på courtaget för USA-noterade aktier imorgon tisdag så det är ett utmärkt tillfälle att passa på att omallokera bland barnens innehav som handlas på andra sidan pölen
.

På säljsidan i barnens portföljer så återfinns ett antal trötta utdelningsbolag bland andra och på köpsidan tänker jag mig dessa kandidater:

  • Facebook (jag gillar samarbetet med Shopify och EV/EBITDA 19 för ett bolag som växer med 20 % tycker jag inte är dyrt)
  • Livongo Health (mitt mest spännande case just nu, stor TAM plus nära tresiffrig tillväxttakt är svår att motstå)
  • Sea (finfin exponering mot digitala tjänster i sydostasien)
  • Microsoft (tuffar på, så varför inte fylla på?)
  • Nvidia (något dyr men spännande AI-ben lockar utöver fina utsikter framåt)

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-24

z2036 Global Quality (no more crying)?

Kvalitet? Begreppet kvalitet är enligt mig ingen absolut egenskap utan det beror på sammanhanget (som så mycket annat). I sammanhanget aktiebolag så är kvalitet för mig tillväxtförmåga, framtidsutsikter och balansräkning. Vidare så är (potentiell) lönsamhet viktigt och innovationsförmåga.

Är utdelning bevis på kvalitet? I vissa fall absolut men inte alltid har jag fått erfara i dessa corona-tider. Ett bolags kvalitet handlar nog mer om hur man kan återinvestera kassaflöde på bästa sätt och växa försäljningen och konkurrensförmåga än mer.

Min största pensionsportfölj är jag inte bekväm med (ännu) att ta samma risk som min offensiva tillväxtportfölj Global Future. Men jag vill se tillväxt och att bolaget har "kvalitet". Presenterar stolt:

z2036 Global Quality

"Global kvalitetsportfölj inriktad mot tillväxt" skulle man nog kunna använda som "hisspitch".

Det som skiljer Global Quality mot Global Future är att bolagen är lönsamma på sista raden. Gemensamt är goda balansräkningar i huvudsak samt hyfsat goda utsikter för strukturell tillväxt framåt.


Enligt estimat (förhoppningsvis Corona-justerade) så ska försäljningen totalt sett i portföljen öka med över 10 % kommande år. Värderingarna sett till EV/S är klart mer modesta jämfört med bolagen i Global Future."Endast" 34 bolag finns nu kvar i portföljen och stommen utgörs av "the usual suspects" i form av FANGMAN (exklusive Netflix vars balansräkning jag inte gillar). Vidare plockade jag in ProsusAdyenAdobe och Intuitive Surgical i veckan vilka jag anser vara kvalitetsbolag.Huvudsakliga inriktningen är teknik och hälsa med minimalt inslag av bank och verkstad.

Andelen Nordamerika är i majoritet och nästan i linje med globalt index. Det som sticker ut regionalt är övervikt Asien och undervikt Japan.
Portföljen består mestadels av Mega cap och Large cap sett till bolagsstorlek men jag väljer bolag efter kvalitet som sagt och den är hög även för de amerikanska bjässarna bland andra tycker jag.

Min senaste variant av bubbel-diagram visar på EV/S jämfört med estimerad bruttovinst. Optimalt är längst ner till höger i diagrammet och sämst vore uppe till vänster. Utifrån detta förefaller Facebook vara attraktivt värderad och jag ökade rejält i veckan efter nyheten om samarbetet med Shopify (som jag äger i Global Future).

Betaljättarna Visa och MasterCard förefaller vara relativt dyra men gissningsvis kommer de att röra sig åt höger post corona sannolikt. Det finns ett gäng bolag nere till vänster som förvisso är billiga men kanske av en anledning?

Summering

Jag tycker att det är befriande att ha tagit bort utdelningskravet från checklistan även om det i vissa fall fortfarande kan vara meriterande (speciellt för kinesiska bolag). Kanske är det lite fantasilöst med övervikt FANGMA men enligt mig besitter bolagen mycket kvalitet och är i huvudsak ganska rimligt värderade sett till EV/EBITDA (undantag Nvidia möjligen).

Jag vill ha en fortsatt övervikt mot Asien men kanske är inte via trötta telekombolag rätt sätt?

Portföljen är nu fullinvesterad då jag slängde in kassan i veckan som gick då jag kände att strategin framåt var i princip färdig. Att köpa det sista på ATH bekymrar mig inte speciellt då jag är övertygad om att vi inte sett toppen än på sikt även om en och annan rekyl ligger i luften på kortare sikt. Förhoppningsvis räcker det med att gråta en gång :-)

Jag tror att Global Future kommer att fortsätta prestera bättre än Global Quality men jag är inte så pass övertygad ännu att jag vill gå "all in" offensiv tillväxtinvestering. Global Quality tror jag erbjuder fin risk/reward och förhoppningsvis god nattsömn såväl som god avkastning framåt.

Vad tror/tycker du om Global Quality?Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha
Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-17

My Growth Portfolio - nytt verktyg!

Efter det att jag har svängt från utdelningsinvestering till i huvudsak tillväxtinvestering så har jag märkt att mina verktyg inte är optimalt utformade för just tillväxtstrategier.

Så därför har jag nu skapat en ny modifierad utgåva av mitt verktyg My Holdings som jag har döpt till:

My Growth Portfolio <<<Länk till verktyget
Bubbelgrafen ovan är från verktyget och visar bruttomarginal och kommande periods tillväxttakt (estimat/gissning). Jag tänker att i en (offensiv) tillväxtportfölj vill man helst ha snabbväxare som har hög bruttomarginal vilket lite förenklat ger goda möjligheter till lönsamhet längre fram i bolagets utveckling (mer om detta längre ner i inlägget - stay tuned!).


Då jag inte längre fäster någon större vikt vid direktavkastning så har jag infört mätare omsättningstillväxt (revenue growth). Vidare har jag bytt ut mätare för portföljens P/E-tal mot EV/S (Enterprise Value/Sales) som är mer relevant i tillväxtcase IMO då många utav av bolag inom denna genre inte har något E att räkna på :-)

Slutligen så har jag ändrat bland kolumnerna i innehavstabellen en hel del. Nya kolumner är:


Fokus på försäljning och dess tillväxttakt. Bruttomarginalen är en indikation på lönsamhetspotential i affärsmodellen. Vidare två värderingsmått i form av EV/S (skuldjusterat P/S) och EV/EBITDA (skuldjusterat kurs genom vinst före skatt, avskrivning och amortering).


Om du använder mouse-over för respektive kolumn så ser du fler uppgifter som exempelvis nettoskuldsinformation enligt bild ovan.


Störst går först? :-)

Det som möjliggör alla nya features är en omarbetad datamodell. Jag har ändrat ordningen något samt lagt till ett gäng nya kolumner.

Matar du in antal aktier, skuld, omsättning och dess kostnad samt tillväxt och EBITDA (omräknat till USD) så gör sedan verktyget alla beräkningar utifrån det sen.

Så för att använda verktyget så måste man gå över till nya datamodellen och exempel finns för min portfölj Global Future i samma Google Sheets sen tidigare.

Varför tillväxtinvestestering?

Att byta från utdelningsinvestering till tillväxtinvestering innebär en del förändringar kring vilka nyckeltal som är relevanta för ett bolag. Exempelvis P/E-tal är inte så tillämpligt alla gånger av olika skäl. Ska man då slänga bort P/E-tal och direktavkastning när man investerar i tillväxtcase? Svar: ja.


Bilden ovan från twitterprofilen Brian Feroldi (Motley Fool) tycker jag är mycket tänkvärd. Beroende på vilken fas ett bolag befinner sig i så blir P/E-talet mer eller mindre relevant värderingsmått.

Tillväxtinvestering är i fas 1, 2 och halva 3 (till strecket i mitten av 3) och det är först i slutet av 2 som P/E-talet går att använda på ett vettigt sätt sannolikt.
"[...] Benjamin Graham vänder sig i graven [...]"
Det är möjligt att Benjamin Graham vänder sig i graven inför detta resonemang och Warren Buffett sätter sin Coca Cola i halsen men de skulle nog aldrig investera i fas 1 och det är först på senare tid som Buffett smakat på 2 i form av Amazon.

Jag tror att "sweet spot" avseende risk/reward är första halvan av fas 3 då bolagen där sannolikt har en väl beprövad affärsmodell som genererar stora vinster. Min största pensionsportfölj som går under arbetsnamnet Global Quality fokuserar på denna fas men det kommer jag att återkomma till i ett senare inlägg.

Men om du vill ha en CAGR på 15 % behöver du sannolikt skruva upp risknivån ett snäpp och även investera i fas 1 och 2.


Denna graf som Jonas "Investeraren" Bernhardsson la ut på twitter för ett tag sen ger att försäljningstillväxt vinner i det längre perspektivet som jag tolkar det.

Utifrån ovanstående hypoteser bland annat så håller jag på att göra Global Future än mer offensiv och har ett gäng case i fas 1 och 2 samt rensar ut bolag som ligger för långt till höger i fas 3.


Portföljen är nu "nere" i 28 innehav. Det finns en del bolag som är i fas 1 vilket har sina risker utifall bolagen floppar och tillväxttakten avtar. Mitt sätt att hantera den typ av bolagsrisk är att ha flera olika case inom genren. Med tanke på att "rätt" fas 1-bolag har gått som tåget senaste tiden så är man sugen på att vikta upp med sådana men portföljen bör nog balanseras med fas 2 och 3 utifall sentimentet skulle svänga helt.

I huvudsak har de flesta av mina bolag starka balansräkningar med nettokassa. Detta tillsammans med bra business momentum ger goda utsikter för fin avkastning framåt hoppas jag. Värdering sett till EV/S är höga överlag så här finns en risk helt klart men över längre tid så minskar den tror jag givet att tillväxttakten inte avtar för snabbt.


Jag är väldigt nöjd över hur Global Future klarat både dipp och återhämtning och mot alla odds så noterades nytt ATH i slutet av börsveckan som gick vilket alltid är trevligt. En intressant tankeövning kanske är hur många bolag som befinner sig i sen fas 3 och 4 som globalt index består av? Förvisso kommer bolag från fas 1 och 2 in så småningom men knappast till reapris oavsett?

Om du gillar tillväxtinvestering så tror jag verktyget erbjuder ett bra sätt att hålla ordning på sin portfölj. Siffrorna för mina case kommer jag att uppdatera efter varje kvartalsrapport och det blir en bra övning att se om bolaget är på spåret eller inte genom att mata in uppgifterna.

Vad tycker du om tillväxtinvestering? Känns verktyget vettigt i sammanhanget?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036,


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-10

Fördel Livongo eller jämnt Chegg?

I min framtidsportfölj Global Future tar jag ut svängarna lite (för att vara mig) och investerar delvis i snabbväxande men ännu ej lönsamma bolag.

Denna kategori bolag har vissa inslag av förhoppning/hype men ofta fina affärsmodeller och förhoppningsvis långt kvar avseende tillväxtmöjligheter.

Två bolag som rapporterade sina Q1:or i veckan och jag tycker är lite extra spännande för närvarande är:


Fördel Livongo eller jämnt Chegg?

Livongo ($LVGO) och Chegg ($CHGG) är två amerikanska mid caps vars fina affärsmodeller och tjänster kommer fram lite extra i ljuset under dessa mörka coronatider. Bägge bolagen har starka balansräkningar i form av nettokassa som ser ut att räcka tills lönsamhet på sista raden uppnås. Är de kvalitetsbolag?
  • Bra affärsmodell 
  • Goda tillväxtutsikter 
  • Stark balansräkning ☑  
  • God innovationsförmåga  
  • Lönsamma 
Det som saknas är som sagt lönsamhet på sista raden men det förefaller som det är max 1-2 år bort i tiden.

Nåväl, nu till casen:

"Livongo offers a whole person platform that empowers people with chronic conditions to live better and healthier lives, beginning with diabetes and now including hypertension, weight management, diabetes prevention, and behavioral health. Livongo pioneered the new category of Applied Health Signals to silence Noisy Healthcare. Our team of data scientists aggregate and interpret substantial amounts of health data and information to create actionable, personalized and timely health signals. The Livongo approach delivers better clinical and financial outcomes while creating a different and better experience for people with chronic conditions." - https://ir.livongo.com/
Livongo tillhandahåller en hälsoplattform som underlättar för personer med kroniska tillstånd att ändå kunna leva normala liv. Huvudspåret är diabetes och plattformen har 223 000 328 000 medlemmar (växte med 100 % YoY! i Q1). Antalet som har diabetes totalt i USA är drygt 31 miljoner och varje år tillkommer det en halv miljon(!).


Med andra ord är tillväxtutsikterna goda (se ovan) avseende hur många potentiella användare som plattformen skulle kunna få på sikt. Sådana här grafer och siffror får man förstås ta med en viss nypa salt men det förefaller som potentialen är uppenbar.
"[...] inslag av win-win-win [...]"
I huvudsak är det arbetsgivaren som betalar för att anställda ska få tillgång till tjänsten och det finns inslag av win-win-win då förebyggande åtgärder som tjänsten tillhandahåller kan förebygga hälsoproblem och således minska läkemedels- och andra hälsokostnader på sikt. Med andra ord så borde detta vara intressant för försäkringsbolag tänker jag för minskade skadekostnader i sjukvårdsförsäkring.

Tjänsten har enligt uppgift inslag av AI och har potential att bli bättre med tiden då mängden hälsodata ökar och det finns möjlighet att förbättra algoritmerna utifrån det likt hur Google förbättrar sökningar desto fler sökningar som görs via dem. Det som skiljer tjänsten från exempelvis Teledoc ("amerikanska Kry") är det hälsodata som lagras för varje person i stora mängder som jag förstår det och möjliggör förebyggande hälsoåtgärder. Insamlingen av data sker i samarbete med medicinteknikbolag som DexCom (jag äger även detta bolag i portföljen) vars teknik möjliggör realtidsmätning av glukos.

Livongo kom till börsen i juli 2019 så det finns inte så mycket historik att tillgå för den som vill se sådan. Nyligen så höjde bolaget sina prognoser och tjänsten har visat sig vara extra värdefull i coronatider då personer med diabetes utgör en riskgrupp. Det återstår att se hur de ekonomiska effekterna av corona drabbar bolaget då man kan tänka sig att arbetsgivare drar ner på denna typ av tjänst.
"[...] Ett framtidsbolag helt enkelt? [...]"
Jag tänker att en sån här tjänst som adderar så mycket värde i alla led har god chans att växa och förhoppningsvis bli någon form av standard i förebyggande hälsovård framöver. Ett framtidsbolag helt enkelt?

Jaha, värderingen då? Vanligt i dessa sammanhang är att kika på P/S-talet och det är i Livongos fall hela 21 (ttm)! Mer relevant är kanske EV / Revenue då man justerar för nettokassa och där hamnar vi på mer modesta 14 (2020 estimat) respektive 9 (2012 estimat) enligt 4-traders. Bruttomarginalen är på ca 74 % vilket ger visst stöd åt värderingen. Jag tror (hoppas) dock att en sån här värdering går att räkna hem över tid givet att tillväxten är god framåt och bolaget behåller sina konkurrensfördelar (nätverkseffekt och tjänstens algoritm med stöd av Big Data/AI).

Next case:

"Chegg is the leading student-first interconnected learning platform, which is on-demand, adaptive, personalized, and backed up by a network of human help. It is the Smarter Way to Student and it is transforming the way millions of students learn by reconnecting the link between learning and earning through tools and services that support students throughout their educational journey. Our mission is simply to help students save time, save money, and get smarter in order to improve the overall return on educational investment." https://investor.chegg.com/overview/default.aspx
Chegg tillhandahåller olika tjänster inom lärande från nivå high school och uppåt för Nordamerika, UK och Australien som jag förstår det. Bolaget börsintroducerades 2013 och håller sen några år tillbaka på att ställa om från tillhandahållande av traditionella läromedel i form av böcker till olika e-tjänster via prenumeration.

De har ca 4 miljoner prenumeranter och den totala marknaden uppskattas vara 54 miljoner så det förefaller finnas utrymme för fortsatt fin tillväxt även i detta case.

"[...] extra medvind i coronatider [...]"
Bolaget har fått extra medvind i coronatider då distansundervisning exploderat av förklarliga skäl. Jag tänker att även efter corona så lär många studenter behålla tillgången till plattformen då de upptäckt fördelarna i och med detta. Enligt bolaget så anser 9/10 elever som använder tjänsterna att de underlättar studierna och förbättrar betygen. En prenumeration kostar 15 respektive 20 dollar per månad beroende på innehåll och bolaget har inte höjd priserna på 10 år, sannolikt då de vill uppnå nätverkseffekter via tillväxt i första hand innan lönsamhet.
"[...] tänker att bolaget är väl positionerat [...]"
Bolaget kom med en finfin Q1:a denna vecka och guidar fint inför Q2 då efterfrågan/behovet av bolagets tjänster ökar i rådande tider. För resten av året är bolaget återhållsamma med prognos då man helt enkelt inte vet hur terminsstarten kommer att bli på något sätt i dagsläget. Jag tänker att bolaget är väl positionerat oavsett hur undervisningen kommer att bedrivas framöver och lock-down har nog som sagt fått många nya elever/föräldrar att upptäcka fördelarna med tjänsten vilket skulle kunna ge ringar på vattnet över tid framöver.

Värderingen är i skrivande stund på P/S 17 vilket är högt även det men kanske motiverat då bruttomarginalen är på ca 78 %. Givet att bolagets nätverkseffekter blir bättre med tiden och eleverna finner tjänsten prisvärd och kanske till slut blir en "must have" så tror jag bolaget kan växa fint kommande år.

Slutkläm

Att investera i snabbväxande bolag som Livongo och Chegg har sina risker förstås. Värderingarna sett till P/S är höga men det kan delvis förklaras med att bruttomarginalerna är likaså. Jag tänker att tillväxttakten de kommande åren är avgörande för att kunna räkna hem investering på dessa kursnivåer och då du tvingas göra gissningar kring hur mycket bolagen kan växa så finns det stor osäkerhet förstås.

Skulle tillväxttakten avta så lär P/S-talet justeras nedåt vilket innebär multipelkontraktion vilket i sin tur straffar kursen. Men håller tillväxten höga nivåer om än minskande så kan det ändå bli en god investering i slutändan.

Jag hanterar riskerna med denna typ av bolag via diversifiering i form av 30 bolag i portföljen fördelade i olika sektorer/tema såväl som geografiska regioner. Förvisso är det starkt sentiment för denna typ av tillväxtaktier för närvarande och om det svänger så straffas förstås portföljen som helhet. Jag tror dock att så länge lågränteklimatet består så kommer denna typ av tillväxtbolag vara fortsatt relativt attraktiva att investera i.

Global Future per 2020-05-08
"[...] ökat i rapportvinnare [...]"
Denna vecka har jag haft lite hybris och ökat i rapportvinnare (inklusive Livongo och Chegg) och några mindre starka bolag har fått lämna portföljen. Återstår att se om denna strategi blir framgångsrik men business momentum är stark för de bolag jag ökat i. Andra halvåret 2020 är osäker för de flesta bolagen så det gäller nog att vara på tå kring utsikter framåt i det kortare perspektivet då värderingarna börjar bli stretchade. Men jag tror att även på längre sikt och post corona så kan dessa "framtidsbolag" utvecklas väl och förhoppningsvis bidra till god värdeutveckling för portföljen.


Veckan har varit mycket lyckosam för portföljen och den är nu uppe på drygt +14 % YTD vilket förstås jag är mycket nöjd över. Tillväxtbolag inom teknik har haft rejäl medvind denna vecka och jag gissar att det kan hålla i sig fram till Q2:orna i alla fall, sen får vi se om det blir skifte i sentimentet.

Vågar du investera i denna typ av tillväxtbolag?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-05-03

Buy quality - cry once?

Köpa billigt sälja dyrt?

Priset du betalar för en aktie påverkar totalavkastningen till stor del och är enligt gurun Howard Marks kanske den viktigaste faktorn i en investering.

Vi är många som ofta letar "billiga" bolag i första hand och exempelvis lägger in ett max P/E-tal i screeningen. Är det då de "bästa" bolagen du hittar på så sätt? Sannolikt inte, möjligen kan du ha tur att fånga ett bolag som är inför en turn-around i verksamheten men dessa case är inte lätta att identifiera och kräver stort tålamod sedan.

Kvalitet i någon form kostar som regel mer än motsvarande objekt med lägre kvalitet. Ibland står inte priset i proportion till kvaliteten rent objektivt men många är beredda att betala extra för något bättre egenskaper så förhållandet kvalitet/pris är nog inte helt linjärt i alla lägen.

I aktiesammanhang pratas det om "kvalitetsbolag" och huvudregeln förefaller vara att dessa handlas till premiumvärdering. Är det då värt att betala lite extra för "bra kvalitet" i aktiesammanhang?

Buy quality - cry once?

Jag lutar mer och mer mot att i huvudsak köpa kvalitetsbolag även om dessa är dyra. Du får en bra affärsmodell, goda tillväxtsutsikter, stark balansräkning och kanske även en god innovationsförmåga.

I fredags gav jag efter och ökade i ett gäng kvalitetsbolag:
Inköpen var till min ena pensionsportfölj som jag numera passande nog kallar Global Quality.

Bolagen ovan har fina utsikter, starka balansräkningar (Astras kunde varit lite bättre iof), tycks klara corona relativt väl och har överlag god innovationsförmåga. Kvalitetsbolag? Gråta nu och inte sen?

Givet att bolagen kan växa omsättning framgent så lär aktiekurserna följa efter förr eller senare är min tro. Sett till EV/EBITDA jämfört med riskfri ränta så tycker jag värderingarna är helt ok ändå (möjligen Amazon sticker ut - superkvalitet?).

Jag har fortfarande 10 % kassa så en eller två köpomgångar till kan det bli, förhoppningsvis till rea (som tycks dröja?).

Vad köper du helst, dyr kvalitet eller billig förhoppning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, BIld av StockSnap från Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-04-26

Prosus featuring Tencent

Ska man ha Kinesiska bolag i portföljen?

Sett till potential avseende tillväxt och det faktum att Kina blir en större del av världsekonomi så är svaret ja. Men beaktar man ett antal redovisningsskandaler i Kinesiska bolag samt att det finns en del för landet att jobba på när det gäller mänskliga rättigheter så skulle svaret lika gärna kunna vara nej.

Jag har ändå landat i att jag vill ha exponering mot Asien inklusive Kina och har en handfull Kinesiska bolag i portföljerna. Gemensamt är att dessa lämnar en utdelning vilket jag tänker minskar risken för redovisningsfuffens något i alla fall då det är svårt att lämna utdelning om det inte finns kassaflöde.

Ett bolag som jag velat äga länge men som är svårköpt, är en gigant inom internettjänster såväl som  gaming bland annat och är känd som

Tencent - moat lika kraftfull som Kinesiska muren?


Tencent är i praktiken ett investmentbolag/konglomerat som har ett gäng digitala ben så som chattjänster, betalningar och underhållningstjänster bland mycket annat.

Bolaget är ett mega cap modell större och börsvärdet är på ca 500 miljarder dollar. Jag har inget problem med stora bolag så länge de växer fint och har starka konkurrensfördelar utöver en balansräkning grand deluxe.

Bolaget är noterat på Hong Kong-börsen och går även att handla via Frankfurt eller som OTC i USA.

Men tänk om man kunde köpa Tencent till en rabatt på 23 % och på köpet få ett gäng spännande tillväxtbolag?
Och det kan man! Köper du investmentbolaget/konglomeratet Prosus så får du Tencent till finfin rabatt. Bolaget som är en avknoppning från Sydafrikanska Naspers, har ett börsvärde 119 miljarder dollar. Prosus äger 31 % av Tencent (rapporterat vid årsskiftet) vilket ger följande matematik:

Prosus andel av Tencent -> 500 MUSD x 0,31 = 155 MUSD

Rabatt -> (155 MUSD - 119 MUSD) / 155 MUSD = 23 %

Och inte nog med det! På köpet så får du stekar i Delivery Hero, mail.ru plus ett gäng mer eller mindre spännande bolag med tillväxtpotential. NAV på denna del är ca 23 MUSD enligt mina beräkningar (givet total rabatt mot NAV på 33 %) vilket inte kan anses vara försumbart.

Prosus är noterat på Euronext Amsterdam och har en free float på ca 1/3 vilket skulle kunna förklara rabatten delvis. Moderbolaget Naspers äger fortfarande 2/3-delar. P/E-talet är lite norr om 30 så det är inte rea men ändå rimligt kan jag tycka med tanke på tillväxtpotential på 20+ % sannolikt/förhoppningsvis.

Då Nordea, Avanza och Degiro erbjuder elektronisk handel i Prosus så är den relativt lättillgänglig jämfört med att köpa Tencent direkt.


Jämför man kurserna för i år (månadsupplösning) mellan Tencent och Prosus så förefaller rabatten ökat något då Tencent gått starkare senaste månaden. Men är man långsiktig så är jag övertygad om att rabatten borde minska så länge Prosus övriga bolag inte kollapsar och kräver stora mängder nytt kapital.

Jag äger Prosus då den är något lättare att handa, du får fin rabatt samt ett gäng "optioner" i form av ett knippe tillväxtbolag.

Vad tror du om Tencent och Prosus?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Degiro 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-04-23

#uppesittarkväll april 2020 - stort som smått?

Årets fjärde månad går mot sitt slut, vilket innebär löneutbetalning och således

#uppesittarkväll - stort som smått?


Börserna har gått oväntat starkt i april och jag ska erkänna att en viss FOMO infunnit sig hos undertecknad då jag fortfarande sitter på en kassa på knappt 15 % totalt sett.

Min framtidsportfölj är fullinvesterad sen en vecka tillbaka men för mitt fria aktiesparande och min största pensionsportfölj så finns det som sagt en hyfsat stor kassa att nyttja framöver.


Jag har en mängd kandidater på min köplista ovan så jag hoppas på att få dippköpa framöver i åtminstone en del utav casen.

Som synes så är det en blandning av stort som smått men gemensamt är goda tillväxtutsikter (post corona) och starka balansräkningar för merparten av bolagen.

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2020-04-19

Global Future (is now)?

Vilken strategi som är bäst framåt för ett långsiktigt sparande vet vi inte men kan man pricka några bolag som blir "framtidens vinnare" så finns det nog en god chans till fin värdeutveckling sannolikt.

Kruxet är att det är svårt att veta vilka bolag som kommer att stå som vinnare om 5, 10 eller 20 år så hur gör man då? Investerar du i ett brett index så kommer du sannolikt att fånga många vinnare men samtidigt även förlorare och andra bolag som man kanske inte vill äga innerst inne.
"[...] bolag världen över med stark tillväxt [...]"
Jag har en strategi där jag försöker hitta bolag världen över med stark tillväxt och där den underliggande strukturella tillväxten i sektorn eller regionen de kommande åren förväntas vara god. På så sätt så borde värdeutvecklingen över tiden bli relativt god så länge tillväxten består.

Strategin appliceras i en utav mina pensionsportföljer som jag kallar:


Global Future (is now)?

Strategin som kortfattat handlar om att investera i "framtidens bolag" startades för ungefär 3 år sedan och det är på sin plats med en liten reflektion kring hur det har gått och hur jag ser på framtiden tycker jag.

"[...] CAGR på över 20 % [...]"
Då strategin handlar om framtidsbolag världen över så är det mest rimligt att jämföra värdeutvecklingen mot globalt index och i praktiken en fond. SPP Aktiefond Global följer det breda indexet MSCI ACWI och sett över tre år så har Global Future överpresterat med råge trots börsfallet i närtid. Att prestera en CAGR på över 20 % över en treårsperiod som drabbats av två rejäla draw downs tycker jag är riktigt bra om jag får säga det själv.


Jämför jag med proffsen bakom min favoritfond Coeli Global Selektiv så ser det fortfarande ut som min egna förvaltning har sina fördelar resultatmässigt. Fonden har samma mål på 15 % årlig avkastning som jag men de är nog något mindre inriktade på teknik och investerar i huvudsak enbart i större bolag.
"[...] inte boka resultatet på enstaka vinnare [...]"
Sannolikt så finns det inslag av slump i min prestation men då portföljen alltid har haft ca 35 olika innehav under perioden så man kan nog inte boka resultatet på enstaka vinnare. Typiskt sett har jag trimmat innehaven löpande på gott och ont och förlorare har blivit utbytta mot nya case i stor utsträckning. Vidare har jag i viss utsträckning vågat öka i bolag som gått från klarhet till klarhet.

En intressant reflektion är att endast 4 innehav (Microsoft, Activision Blizzard, Alphabet och HDFC) finns kvar efter dessa tre år. Så strategin är i någon mening aktiv även om det inte är ett mål i sig att byta ut innehav ofta. Nackdelen är relativt stora transaktionskostnader men så länge nettoavkastningen är god så fortsätter jag sannolikt i samma stil.

En del av värdeutvecklingen beror på kronans försvagning och den allmänna bulltrenden men rimligen har indexfonden ovan gynnats än mer av dessa faktorer. Jag har övervikt Sverige med ca 7 ggr index och då fonden är marknadsviktad mot världsindex så innebär det 99 % exponering i utländsk valuta (i huvudsak dollar) jämfört med mina 93 %.
"[...] historisk avkastning är ingen garanti... [...]"
Det är kul att det gått bra och det ger råg i ryggen att fortsätta utveckla strategin även om "historisk avkastning är ingen garanti..." förstås gäller för mig också. Frågan är hur jag kan (över)prestera även framåt?

Global Future 2020 och framåt?

De senaste veckorna har jag passat på att stuva om i portföljen och "trimma" den något mot eventuella negativa corona-effekter nu såväl som sen (förhoppningsvis).Portföljen består av 33 innehav i dagsläget och är nu fullinvesterad sen några dagar tillbaka.
"[...] stort fokus på starka balansräkningar [...]"
Ett stort medvetet drag från min sida numera är stort fokus på starka balansräkningar och 29 av portföljens 33 innehav har nettokassa. Vidare har jag kikat en del på kassaflöde och enligt mina noteringar så har alla mina bolag positivt sådant även om corona kan påverka till viss del förstås.

Det finns en grupp bolag som gör vinst på EBITDA-nivå men inte på sista raden ännu då dessa är i expansions-/etableringsfas men gemensamt är intressanta affärsmodeller/produkter/tjänster och att de växer omsättningen så att det knakar.

Bolagens värderingar är överlag höga relativt vinsterna så här finns nog den största risken avseende avkastning framåt. Jag tror dock att tillväxten kan fortsätta och över tid så blir CAGR förhoppningsvis runt 15 % (mitt mål) även om relativ värdering sjunker. Skulle tillväxten utebli så blir det förstås dubbelsmäll och därav att jag gillar att ha en ganska diversifierad portfölj med många bolag och i olika sektorer samt mot olika regioner. Detta tror jag gör att jag kan agera relativt snabbt i enskilda case utan att portföljens totalavkastning havererar helt.

Sektorallokering

Vilka sektorer man är exponerad mot tror jag inte är helt oviktigt även om alla case bör väljas på enskilda meriter företrädesvis.Fokusområden i portföljen är teknik och hälsa i huvudsak och exempelvis industri och fastigheter lyser med sin frånvaro. Ränteläget tror jag i och för sig kommer att vara fortsatt lågt men hur stor uppsida finns det i fastigheter härifrån? Jag tror inte sektorn kommer att ge 15 % årligen iaf. Bolag med stort inslag av konjunkturkänslighet är jag inte heller så sugen på även om jag kan tänka mig sådana case om det handlar om disruptiv teknik exempelvis.
"[...] Västvärlden har i någon mening uppnått "peak stuff" [...]"
Konsumentsektorn har jag gillat tidigare men blivit mer sval till den det senaste året och corona kanske skyndade på min skepsis. Västvärlden har i någon mening uppnått "peak stuff" så mer rationellt är kanske exponering mot tillväxtmarknader i det avseendet. Jag har för närvarande exponering mot digital underhållning och husdjur som jag bokar på konsumentsektor.


Respektive sektor består av olika tema och gemensamt är att jag tror dessa har bra utsikter för strukturell tillväxt framöver.


Hälsa och Medicinteknik är ett svårt område men ligger mig varmt om hjärtat då jag jobbat 6 år inom detta för länge sedan. Bolagen jag har valt ut är nischade mot olika specialområden. Inom e-hälsa i någon mening har jag Livongo och Nexus. Vidare så är Veeva också ett mjukvaruspel men mer mot hälsosektorns bolag. Intuitive är ledande inom robotkirurgi och DexCom har innovativa lösningar för diabetespatienter. Slutligen så har jag det svenska bolaget Sedana som verkar inom anestesilösningar för intensivvård som (tyvärr) är i ropet dessa dagar.


Inom mjukvara har jag än mer arbetslivserfarenhet då jag jobbat ca 15 år som testare och utvecklare. Giganten Microsoft utgör portföljens största innehav och bolaget levererar finfint inom sina molnlösningar. Adobe och AutoDesk är nischade mot olika yrkesgrupper och har ledande lösningar. Atoss verkar inom tidrapportering bl a i tysktalande länder och förefaller ha en stark position där. Relativt nya innehav är Datadog och ServiceNow som är inriktade på övervakning respektive operations i molnet.


E-tjänster är ett brett begrepp men jag har valt bolag utifrån olika syften. NetEase (har även en stor del Gaming), MercadoLibre och Sea är exponerade mot tillväxtmarknader som rimligen även har bra tillväxtutsikter. Alphabet är dominerande inom annonsering på nätet med mera och kan motiveras att ha i en framtidsportfölj då de är innovativa i grunden tycker jag. Chegg tillhandahåller en ledande utbildningsportal i Nordamerika och har fått lite medvind i coronakrisen förstås.


Läkemedel kan jag inte mycket om så här finns inslag av att ta rygg och "killgissningar" (i större utsträckning än annars). Vertex är nischade mot cancer och annat elände och jag fick investeringsuppslaget via fonden Rehnman Healthcare. Regeneron hittade jag via screening och jag tyckte värderingen såg attraktiv ut. Sedan hade jag turen att en av deras konkurrenter drabbades av bakslag samt att bolaget hamnade i ropet kring eventuellt vaccin mot corona. Qiagen plockade jag in då jag läste att de har ett snabbtest för corona på gång bland annat och verkar duktiga inom nischen.


Trenden kring humaniseringen av husdjur är jag själv en del av i och med vår hund Freya som vi skämmer bort emotionellt såväl som ekonomiskt.

Freya - nyfriserad á 1 000 kr

IDEXX är ledande inom olika testinstrument för veterinärvård. Svenska Swedencare har olika produkter för djurs munhälsa som är ett vanligt problem för hundar och katter.


Inom genren Gaming så har jag valt två jättar i form av Take-Two och Blizzard.


Solenergi tror jag på inom energisektorn och jag har valt Enphase och SolarEdge som förefaller vara ledande inom olika lösningar för detta ändamål.


IT-säkerhet gissar jag kommer att bli än mer viktigt framöver och Nice, CrowdStrike och CyberArk är starka spelare inom olika nischer av genren.


Digitala betalningslösningar är bara i sin linda globalt sett och PagSeguro är spel mot Brasilien och WireCard har en stor del av försäljningen i Asien.

Slutligen har jag HDFC som är Indiens största bank samt Fairfax India som är ett investmentbolag som består av Indiska bolag, så innehaven är en exponering mot Indien helt enkelt.

Geografisk allokering

Olika geografiska regioner har olika tillväxtutsikter framöver. Detta är något jag har tagit ganska mycket fasta på tidigare men kanske något mindre numera i just denna strategi.


Rent geografiskt sett till bolagens huvudsäte så är portföljen ganska global och därmed relevant att jämföra mot en global indexfond tycker jag.


Andelen Nordamerika i portföljen är ungefär som globalt index så det som avviker är något högre andel mot tillväxtmarknader och framförallt mot Sverige.

Large eller small cap?

Har storleken på bolag någon betydelse? En del menar att det finns statistik som talar för att mindre bolag funkar bättre över tid men o andra sidan menar andra på att små bolag är små av en anledning.


"[...] Huvudsaken är att tillväxtutsikterna är goda [...]"
Min strategi är "all cap", det vill säga att jag har inga krav på bolagets storlek. Huvudsaken är att tillväxtutsikterna är goda för respektive bolag och Microsoft tycker jag är ett bra exempel på att även Mega caps kan växa fint både i omsättning och vinst.

Summering

Jag hoppas att portföljen har goda odds för att leverera alfa även framöver. Portföljen anses nog som offensiv avseende värdering men jag hoppas att bolagens affärsmodeller och starka balansräkningar även ger goda defensiva egenskaper som portföljen visat prov på under dess tre år.

Vidare så tror jag att portföljen är hyfsat motståndskraftig mot de efterdyningar som corona lär medföra men den är förstås inte helt immun mot att global ekonomi får några tuffa år.


I skrivande stund så ligger portföljen några procentenheter över nollan för i år och frågan är om man klarar att hålla sig på plus för resten av året?
"[...] jag har bytt strategier ett antal gånger [...]"
Backar jag hela vägen till när depån startades så kan jag konstatera att jag har bytt strategier ett antal gånger. Det började 2009 med fonder mot tillväxtmarknader för att sedan året efter bytas mot medioker swingtrading fram till 2014. Sedan blev det några år med utdelningsinvestering innan Global Future-strategin startades på allvar 2017. Jag hoppas att nuvarande strategi kommer att hålla tills vidare men börjar den att underprestera så får jag analysera varför och försöka justera om nödvändigt.

Jag håller på att se över strategierna för mina andra portföljer men klart redan nu är att de också kommer att inriktas mot tillväxt och starka balansräkningar i huvudsak.

Om du vill granska/följa mina köp, sälj och värdeutveckling så kan du göra det via Shareville här.

Vad tror du om Global Future, är det en portfölj för framtiden såväl som för nu?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Shareville, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.