Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2014-07-02

Den perfekta tjänstepensionen

Den perfekta tjänstepensionen?

Frågan ställdes så sent som igår på ett seminarium i Almedalen arrangerat av @PensionFormaner

Här kommer mina spontana åsikter/önskemål i frågan:

 1. Att kunna samla sitt kapital från olika arbetsgivare i EN försäkring
 2. Man ska kunna välja placeringar från ett stort utbud om så önskas och fördela godtyckligt inom försäkringen
  1. Egen förvaltning som aktier och fonder inklusive hedgefonder
  2. Traditionell livförvaltning med garanti
 3. Flexibla uttagsmöjligheter efter 55
  1. Partiella uttag med fasta belopp
  2. Uppehåll i uttag
  3. Blanda utbetalningsperioder godtyckligt (en del på 5 år, resten livsvarigt exempelvis)
 4. Rimlig nivå på avgifter, större del egen förvaltning borde medföra lägre avgifter
Ovanstående kräver god vilja från lagstiftare och marknadens aktörer samt ett flexibelt IT-system (obs! indirekt reklam där)...

2014-07-01

Sparande del 5 - Amortering

Givet att man har en hyfsad buffert så kan man börja fundera på andra sparmål/sparformer.

En variant som är i ropet nu mer än vanligt är amortering. Underförstått avses amortering av bostadslån i de flesta sammanhang i medier.

Är det en bra sparform?
 • Du minskar en skuld vilket sänker räntekostnader och ger ökat frihet
 • Det är en "låst" sparform då amortering inte går att ångra annat än att ta nya lån (vilket kan innebära merkostnader) om behov uppstår
 • Paradoxalt kan ditt förhandlingsläge gentemot banken försämras då de tjänar mindre pengar på dig
När ska man amortera?
 • Om låneobjektets värde sjunker över tiden så är det lämpligt att amortera minst motsvarande (exempelvis värdeminskningen på en bil)
 • För att uppnå en "lagom" skuldsättning. För vissa är nivån 0 (=skuldfri) för andra kanske 40-60% av låneobjektets värde, exempelvis en bostad
 • Låneräntan är högre än motsvarande riskfri sparränta

Personligen föredrar jag att bygga vidare på andra sparformer/placeringar före amortering av bolån då jag tycker vår skuldsättning är "lagom", ca 55-60% på en bostadsrätt och vår låneränta (2,01%) understiger riskfri sparränta.

Bor man i en bostadsrätt med stora lån är det bättre om jobba för att föreningen amorterar dessa i första hand (kan vara värt en högre avgift)
 • En BRF har ingen avdragsrätt på låneräntor vilket gör amortering mer gynnsam än att bygga kassa med modest sparränta
 • En amortering på föreningens lån räknas i normalfallet som kapitaltillskott och är således avdragsgill i samband med en försäljning av bostaden, dvs eventuell reavinst minskas
 • Föreningens ekonomi stärks vilket borde gynna värdeutvecklingen på sikt
Om låneräntorna överstiger sparräntorna, avdragsrätten försämras, bostaden faller i värde m.m. måste man förstås omvärdera situationen...som i de flesta fall avseende ens privatekonomi

Sammanfattningsvis, bygg en buffert i första hand, se till att din BRF amorterar och amortera själv tills "lagom" nivå på skuldsättning uppnåtts.