2014-07-02

Den perfekta tjänstepensionen

Den perfekta tjänstepensionen?

Frågan ställdes så sent som igår på ett seminarium i Almedalen arrangerat av @PensionFormaner

Här kommer mina spontana åsikter/önskemål i frågan:

 1. Att kunna samla sitt kapital från olika arbetsgivare i EN försäkring
 2. Man ska kunna välja placeringar från ett stort utbud om så önskas och fördela godtyckligt inom försäkringen
  1. Egen förvaltning som aktier och fonder inklusive hedgefonder
  2. Traditionell livförvaltning med garanti
 3. Flexibla uttagsmöjligheter efter 55
  1. Partiella uttag med fasta belopp
  2. Uppehåll i uttag
  3. Blanda utbetalningsperioder godtyckligt (en del på 5 år, resten livsvarigt exempelvis)
 4. Rimlig nivå på avgifter, större del egen förvaltning borde medföra lägre avgifter
Ovanstående kräver god vilja från lagstiftare och marknadens aktörer samt ett flexibelt IT-system (obs! indirekt reklam där)...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar