Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2022-11-24

Skatten för ISK och Kapitalförsäkringar för 2023 fastställd!

Statslåneräntan sista november 2022 är i skrivande stund fastställd till 1,94 % och det innebär en schablonbeskattning av Investeringsparkonto ISK och Kapitalförsäkring KF på 0,882 % för beskattningsåret 2023.


Som synes ovan så blir det den högsta schablonbeskattningen sen den infördes i samband med lanseringen av ISK.

Tumregeln är att om du lyckas med att avkasta mer än statslåneränta + 1%-enhet så är det som regel lönt att spara i ISK/KF utöver det bekväma att slippa deklarera transaktioner. Så för 2023 så ska du med andra ord avkasta mer än 2,94 %.

Eventuell så införs skatterabatt för ISK denna mandatperiod men givet ekonomiska läget så tror jag att det blir tidigast 2024.

Vilken spar-/kontoform kommer du att spara i 2023 och framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Riksgälden
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-11-23

Never Say Never Again - Return of Dividend (Kings)!?

Jag brukar ha som devis att aldrig säga aldrig, det vill säga att vara öppen för att ny information eller annat kan få mig att ändra åsikt. Det är generellt sett dumt att låsa sig vid olika tankar och föreställningar och att vara öppen för förändringar och ha förmåga att anpassa sig brukar löna sig över tid sannolikt.

Under pandemipaniken på börsen vintern 2020 så lärde jag mig att utdelningar i sig inte utgjorde någon kudde på nedsidan. Nu i backspegeln så var det sannolikt en kombo av skuldsättning, rädsla för indragna utdelningar samt påverkan från lock-downs som fick investerare att sälja av utdelningsbolag i lika hög utsträckning som andra typer av bolag.

Förra året så sålde jag av det mesta av mitt privata aktiesparande som jag hade i portföljen Global Liberty för att finansiera mina bostadsaffärer och samtidigt styrde jag om nettosparandet till sparkonto för att öka kontantbufferten då två boenden kräver större marginaler för oförutsedda utgifter såväl som för förbättringsåtgärder.

Nu håller vi på att trimma utgifter i hushållet så att kassaflödet förbättras inför kommande elräkningar och ökade räntekostnader bland annat. Detta trimmande kan förhoppningsvis även medföra att det finns utrymme för att börja nettospara i aktieportföljen Global Liberty igen. Jag har funderat lite över detta och kommit fram till att jag vill ha vettiga bolag men kanske inte mina mest offensiva tillväxtcase som har relativt hög värdering fortfarande. Så bolag med stark balansräkning, goda tillväxtutsikter samt bra kassaflöden har prioritet. Hörde jag utdelning? Japp, utdelning är meriterande men inget måstekrav och direktavkastningen fortsatt är av sekundär betydelse.

Never Say Never Again - Return of Dividend (Kings)!?

Hörde jag månadsutdelning? :)

Portföljen Global Liberty är nu lite lätt omstuvad och direktavkastar i skrivande stund drygt 2,3%. Den nivån räcker till schablonskatten som lär landa på runt 1% för 2023 samt en liten slant blir över som kan återinvesteras tillsammans med nysparande. Välkommet i sammanhanget är Nordnets nya hantering av källskatten som gör att mer kan återinvesteras löpande från utländska innehav än annars.


Värt att notera är att Global Liberty är en mycket liten del av min Global Multi Strategy och min huvudstrategi är fortsatt tillväxtinvestering. De 10 innehav ovan är en mix av olika tema och jag tror att de som grupp kan klara sig relativt väl i kommande lågkonjunktur (återstår att se).


SQM och Games Workshop sticker ut avseende direktavkastning men i övrigt så är det sansade siffror tycker jag. Bolagens värderingar varierar men är sammantaget ganska "fair" givet tillväxtutsikter och goda balansräkningar.

Så sammanfattningsvis så har jag en "utdelningsportfölj" igen men på kanske något andra grunder än sist det begav sig.

Vad tror du om "utdelningsportföljen" Global Liberty?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-11-18

Förändrad källskattshantering Nordnet

Om du har aktier vars bolags huvudsäte är utomlands så utgår det som regel källskatt på bolagets utdelningar. Skattesatsen varierar men för exempelvis amerikanska bolag så dras 15%. Om du har utdelande utländska bolag i en Kapitalförsäkring, Tjänstepension eller Privat pensionsförsäkring så brukar försäkringsbolaget återföra hela eller delar av källskatten efter vanligtvis 3 år. 

"Bäst i klassen" avseende tid för återföring har Nordea varit som återfört delar av källskatten redan efter 6 veckor. "Bäst i klassen" avseende full återbetalning har varit Nordnet som än så länge alltid återfört 100% efter 3 år. 

Men igår aviserade Nordnet en spännande ändring, nämligen återföring inom 8 veckor vilket är i paritet med Nordea. En försämring dock är att inte 100% kommer att återbetalas för vissa länder då en schablonsiffra för respektive land kommer att tillämpas istället som jag förstår det. Nordnet anger att de kommer att anlita en skattespecialist som kommer att jaga in skatten och kostnaden för specialisten dras av från det skattebelopp som denne jagat rätt på. 

Som ett preliminärt exempel anges 94% återföring för Norska bolag där 25% källskatt dras på utdelningarna. Det återstår att se vilka schabloner som kommer att tillämpas men redan klart tycks vara att 15% källskatt kommer att ge 100% återbetalning oavsett.


Tax (refund)?

Blir det bättre eller sämre?

Vi tar en norsk utdelning som exempel:

Nuvarande metod
Källskatt k
Genomsnittlig förväntad avkastning 8% (kan diskuteras förstås)
100% återbetalning efter 3 år

k * 1,08^3 = 26% förlorad avkastning på 3 år

Ny metod
Källskatt k
Genomsnittlig avkastning 8%
94% återbetalning efter 2 månader

0,94k * 1,08^2,83 = 17% avkastning på källskatt k efter 3 år

Så om du exempelvis får 1 000 kr i norsk utdelning så dras en källskatt på 250 kr. Efter 3 år får du 250 kr tillbaka enligt den nuvarande metoden. Med den nya metoden så får du tillbaka 235 kr efter 2 månader (94% av 250) och efter 3 år har det förräntats till 292 kr (235 * 1,08^2,83) vilket är en klar förbättring. Ska man dock var extra grinig men helt korrekt så ska schablonskatt dras ifrån vilket med dagens ränta blir ca 1% årlig skatt. Så justerat för detta blir det 285 kr (235 * 1,07^2,83) vilket fortfarande är en förbättring. Räknar man baklänges (250 / 1,07^2,83) så blir breakeven 206 kr i återbetalning vilket motsvarar 83% av källskatten. Återstår att se hur tabellen för schablonbelopp blir men gissningsvis är Schweiz sämst i klassen med 35% källskatt vilket blir spännande och se vad det landar på.

Den nya metoden med snabbare men lägre återföring tycks i de flesta fall vara fördelaktig givet att du avkastar hyfsat över tid. Oavsett metod så återstår problematiken med Nordnets hantering av courtageklasser där du har svårt att kombinera stora och och små köp av aktier till vettiga villkor. Det mest konsumentvänliga vore att "Best execution" tillämpades vid varje köp och courtaget avgjordes av affärens storlek vid varje givet tillfälle så som Nordea och Degiro har det sen många år tillbaka.

Vad tror du om Nordnets nya metod för återföring av källskatt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-11-09

Upstart! Don't Look Back In Anger?

Vilken är din sämsta investering och vad har du lärt dig av den?

Denna eminenta fråga brukar podden MarketMakers ställa till sina gäster och jag fick den själv för några år sedan när jag var med i podden. Tror att jag svarade att min investering i Ericsson ca 2001 var min sämsta investering och som sved rejält under min dåvarande ekonomiska situation.

Men nu har jag ett nytt svar på frågan ovan:

Upstart! Don't Look Back In Anger?Grafen ovan visar mina köp (blåa) och mitt sälj (röd) och det är ingen vacker syn. En liten röd plupp skulle kunna läggas till per idag då jag sålde min sista bevakningspost då jag efter gårdagens kvartalsrapport helt tappade hoppet om caset.

Relativt sett så uppgår totala förlusten till nära 90% och i absoluta tal är det över 100 000+ kr vilket förstås svider i mina tjänstepensioner i form av Global Future och Global Quality.

Hur kunde det gå så här?

Min bedömning av Upstart var att de var ett snabbväxande och lönsamt bolag med en fräsch AI-modell kring kreditprövning som skulle kunna utklassa traditionella modeller. Vidare så fanns det "ingen kreditrisk" då bolaget "endast förmedlade lån" som det då hette. Givet detta så tyckte jag att det var rationellt att öka på dippar då bolaget såg bra ut på siffrorna och ledningen var positiv framåt, i synnerhet kring den nya satsningen på billån som är en enorm marknad i USA.

Marknaden höll inte med mig, blankarna frodades och kursen pressades. Bolaget rapporterade en enligt mig en fin Q4:a och annonserade återköp utöver ganska offensiv guidning för helåret 2022. Vad var haken? En risk som jag var medveten om var att AI-modellen inte var prövad i en lågkonjunktur men någon sådan var väl inte på gång? Vidare så fanns det schemalagda insider-sälj som var relativt stora men det är nära på standard i denna typ av bolag?

Kursen fortsatte att vandra söderut och Q1:an kom till slut och slog ner som en bomb (för mig)! Nu fanns det stora lån på balansräkningen då marknaden för krediter försämrats i takt med en hökaktigare räntepolitik och det visade sig att billånen fortfarande var i något sorts "experimentstadium". Case disrupted! Jag sålde nästan allt då detta var inte det jag investerat i. En riktigt tung förlust men utsikterna framåt såg inte goda ut givet den nya informationen. Jag behöll en bevakningspost då jag ändå tänkte att själva kreditprövningsmodellen ändå måste ha något värde i slutändan?

Snabbspolning till Q3:an per igår och alla nyckeltal pekar åt fel håll enligt mig. Balansräkningen sväller med lån utan säkerhet och det negativa kassaflödet är påtagligt. Möjligen kanske bolagets "styckvärde" är större än marknadsvärdet men varför har då ingen större aktör köpt upp bolaget i detta skede? Jag säljer den sista skvätten då jag inte tror det blir bättre 2023 för bolaget och det är nog inte värt att följa detta vidare oavsett.

Vad kunde jag gjort bättre?

För ett så pass nytt bolag som Upstart så är nog inte en större portföljallokering lämplig tills ledningen och affärsmodellen bevisats över flera år. Hade jag haft en mindre position så hade förlusten blivit mindre förstås. Jag kan inte se att påtagliga fundamentala varningstecken fanns givet ledningens kommunikation men är andelen blankat högt och kursen nedpressad kanske man ska avvakta oavsett även om det frestar att få vara med om en short-squeeze på uppsidan så småningom.

Är jag bitter?

Nope! Som "tur" är gillar jag att jobba och siktar inte på att chilla i förtid, så några månaders extra arbete ser jag inte som något problem i sammanhanget. Skulle jag dock upprepa liknande misstag i större utsträckning framöver så blir det inte så kul förstås oavsett.

Mina strategier behöver löpande ses över och anpassas och caset Upstart är förhoppningsvis en bra lärdom i sammanhanget.

Vilken är din sämsta investering och vad har du lärt dig av den? (edit 2022-11-10 07:08) 


Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-10-14

Skattefritt upp till 300 000 på ISK?

Det så kallade Tidöavtalet innehöll ett förslag som föll mig i smaken (det övriga innehållet har jag inte satt mig in i men gissar att inslagen av liberalism och humanism är begränsade med tanke på mandatfördelningen):

"Sänkt skatt på sparande genom att en grundnivå på 300 000 kr i ISK görs skattefri."


Detta förslag är i linje med vad jag själv varit inne på tidigare och jag tycker att det är bra, speciellt för småsparare.

Vad innebär det då?
 • Möjligt att spara skattefritt till låg risk upp till 300 000
 • Ger riktigt bra förutsättningar för buffertsparande
Exakt hur detta ska implementeras återstår att se, jag gissar att det inte kommer att kunna landa en proposition denna höst då det finns saker att beakta:

 • Hur blir det med Kapitalförsäkring (KF)? Gissar att den inte kommer att omfattas och inte påverka beräkningen av 300 000. Det skulle kunna innebära kortsiktigt lågrisksparande på ISK och högrisksparande på KF alternativt liknande uppdelning på flera ISK-konton.
 • Vad händer med vanliga sparkonton? Om en bank erbjuder bra sparränta (lär dock inte ske i närtid) för likvidkontot på ett ISK så skulle det kunna innebära att du slipper 30% skatt på räntan. Tänk att få riktigt bra ränta på din ISK-"kassa", vi får se vilken aktör som blir först med detta.
 • Så länge du håller dig under 300 000 så kan du göra uttag och insättningar utan beskattning sannolikt. Dock är nog tanken att ISK ska vara mer för långsiktigt sparande så kanske det blir någon begränsning i detta avseende.
Vad tycker du om förslaget?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-10-05

El(ände): Analys av timpris vs. rörligt elpris

På förekommen anledning är elenergi ett hett ämne och som relativt nybliven husägare så har jag blivit smått besatt av optimering av elförbrukning såväl som elpriser. Vi har (tyvärr med facit i hand) ett rörligt elpris idag men jag har klurat ett tag på om det är lönt att byta till timpris. I dagarna fick jag tummen ur och har backtestat vår elförbrukning i huset senaste 12 månaderna mot timpriser samt fakturerade rörliga priser och resultatet blev...

...vi tar det steg för steg först

Datainsamling

Datainsamling för timpriser har skett via JSON-api från Vattenfall (länken fick jag via Twitter). JSON-filer är ganska enkla att importera till Excel, så det är i allas vårt favoritverktyg som jag beräknat och analyserat all data.

Vårt hus timförbrukning har jag hämtad via elnätsleverantören (även det Vattenfall) och det gick att spara två månader i taget till Excel.

När väl alla data är på plats i Excel är det enkelt att beräkna summa, medelvärde samt gruppera dessa på olika intressanta sätt.

Resultat

De rörliga elpriserna nedan är från mina fakturor från Vattenfall och är exklusive påslag, skatter och fan och hans moster. Timpriserna är också från Vattenfall (via api enligt ovan som sagt) och torde vara utan påslag de med.Timpriset ovan är beräknat som oviktat medelvärde, det vill säga varje timme väger lika mycket per dag och månad. Det rörliga priser lär vara viktat enligt någon sorts förbrukningsschablon och det resulterar i att timpris i snitt över hela perioden är ca 6,5% lägre. Så redan här förefaller det som oddsen är ganska goda för lägre pris med timprisavtal.

Beräknar jag sen utifrån husets faktiska förbrukningsdata timme för timme under tolvmånadersperioden så landar timpris 7,3% lägre jämfört med det rörliga, så vårt nuvarande förbrukningsmönster tycks även det tala för timpris.

Nästa steg är att bryta ner timpriset per vecka för att se om det skiljer sig åt och om det skulle löna sig att styra förbrukning till vissa veckodagar


Generellt över hela 12-månadersperioden så tycks timpriserna sjunka mot slutet av veckan. Detta borde innebära fördel med timpris för oss som nyttjar vårt hus i huvudsak under helgerna tänker jag och det kanske delvis förklarar resultatet ovan från vårt förbrukningsdata.

Nästa steg...beräkna pris per timme för att se hur priserna varierar över dagen i genomsnittKanske inte så förvånande resultat men det klart lägre genomsnittspris relativt sett för sena kvällar och nätter.

Hur ser det ut enbart för september 2022? Rykten gör gällande att det har blivit dyrare även nattetid på senare tid.


Som synes har priserna stigit i absoluta tal även nattetid men den relativa fördelningen per timme ser ut att vara ganska likartad som snittpriserna ovan, varav jag drar slutsats om att det är sannolikt lönsamt att flytta förbrukning till sen kväll och natt om möjligt.

Hur ser då vårt förbrukningsmönster ut sett per timme?


Faktiskt inte så dum fördelning då förbrukningen är ganska jämn över dygnet men det innebär kanske tyvärr att optimeringspotentialen inte är så jättestor heller. Återkommer längre ner vad det är bakom förbrukningen ovan och vår förbrukningsstrategi framåt.

Vår elförbrukning i huset


Vår totala årsförbrukning rullande tolv månader är på ca 10 155 kWh. Större delen är av kategori "lyx/okynnes" i form av pool och spabad. Fördelningen per år är ungefär så här:

 • Uppvärmning (luftvärmepump+elradiatorer) ca 3 000 kWh
 • Spabad ca 3 000 kWh (ca 125 kr per person och bad vid frekvent nyttjande samt vid nuvarande priser!)
 • Pool (värme+pump) ca 2 500 kWh
 • Övrigt (VVB+kyl/frys+belysning+avfuktare m.m.) ca 1 655 kWh
Spabadets förbrukning är svår att styra då den är konstruerad för att vara igång året om och cirkulerar regelbundet för att hålla vattnet och rörledningarna fräscha utöver att hålla vattnet vid 35-38 grader.

Poolen är igång maj - september och är uppvärmd juni-augusti beroende på väderutsikter. Pumpen för cirkulation går halva dygnet maj och september för att hålla vattnet fräscht, i övrigt hela dygnet. För poolen så kan jag styra förbrukningen till viss del och att köra pumpen och värmen timmar där priset är lägre känns rationellt, så där skulle vi kunna spara lite till på att gå över till timpris.

Uppvärmningen har vi igång ungefär november - mars beroende på utomhustemperatur och merparten av värmen alstras via luftvärmepumpen (utöver vedeldning i kamin). Värmepumpen kan vi styra både på temperatur och tid så den skulle också kunna schemaläggas att mestadels gå på kvällen och natten de dagar vi inte är i huset. Så även här finns sannolik besparing via timpris.

Övrig förbrukning kan jag inte styra över i någon större utsträckning, möjligen skulle jag kunna schemalägga avfuktaren i vår källare så att den bara kan gå på kvällen och natten men det ger nog inte så stort resultat i sammanhanget då vi har en med relativt låg effekt.

Övervakning av husets klimat

Vid optimering av underhållsvärme så måste man även ta husets bästa i beaktande och ställa mot energibesparingar. För att ha hängslen och livrem i sammanhanget så har jag införskaffat en väderstation Netatmo som möjliggör distansbevakning via webben eller app.


Övervakningen sker med hjälp av husets mobila bredband och det finns möjlighet att ställa in larmnotiser om vissa värden når viss nivå. Jag har mätmoduler för kök/vardagsrum, utomhus samt för källaren. Systemet är lätt att utöka med flera sensorer om behov finns. Jag tycker att systemet bidrar till en klart bättre koll på husets klimat när vi inte är på plats och främsta förtjänsten lär bli under vintersäsongen tänker jag.

Vi har även ett annat system som heter YOYOPower som kan användas för temperaturövervakning och styrning av luftvärmepumpen och en radiator. Dessa styrs rent tekniskt via app/SMS och då vi använder kontantkort i mottagarenheten så kostar varje kommando några tiotals ören.


Det kanske kan tyckas vara onödigt att ha två övervakningssystem men YOYOPower använder vi i huvudsak för att styra värmen helt enkelt. Det är väldigt smidigt att höja temperaturen på distans några timmar innan ankomst så att temperaturen är mer komfortabel när man väl är framme vid huset. 

Summering

Sett till vår relativt låga förbrukning så kan det tyckas vara snudd på överkurs att göra denna räkneövning och se om timpriser är lönsamt eller ej. Men med rådande elpriser så förefaller det som att det finns minst 1-2 tusenlappar att spara per år och eventuellt mer än så framöver beroende på hur elmarknaden utvecklas.

Att gå över till timpriser tycks för vår del löna sig oavsett om vi ändrar beteende och förbrukning. Min gissning är att timpriser kommer att bli standard i framtiden oavsett så kanske är det lika bra att gå över redan nu?

Något man bör observera i sammanhanget är när man väl byter till timpris är det inte säkert att man kan byta tillbaka till rörligt pris. Detta är upp till elnätsbolaget att bestämma förefaller det som.

För hus som nyttjas i huvudsak på helger så lär timpris löna sig för de flesta tror jag utifrån det data jag kikat på ovan. Dock är det som alltid att historiskt prismönster i ingen garanti för att det blir lika i framtiden.

Vad väljer du framåt, rörligt- eller timpris?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring elavtal och förbrukning men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation.

Datakällor: Vattenfall

Elpriser kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte kan byta tillbaka till rörligt pris om du önskar så. Innan du byter elavtal bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-10-03

Kvartalsrapport Q3 2022 - Code Red?

Årets tredje kvartal har passerats och jag kan konstatera att aktier (åtminstone mina) som tillgångsslag har en viss uppförsbacke alltjämt :)


Global Multi Strategy stängde Q3 på -24% för i år. Bättre än Stockholmsbörsen men sämre än globalt index (mätt i SEK). Hursom så är jag inte speciellt nöjd över resultatet men inte heller särskilt nedstämd.


Minst dåliga portfölj är Global Quality och sämst i år Global Future. Zoomar man ut så är dock Global Future bäst över alla mätperioder vilket ändå skänker en viss tröst.

Bland fonderna jag tävlar mot så kan man se att värdestrategier, index och hälsovård klarat sig relativt bra. Tillväxt är inte så hett för närvarande vilket bland annat återspeglar sig hos Tin Ny Tekniks svaga resultat.


Bland mina innehav så har det inte hänt så mycket dramatiskt. Nytt innehav under kvartalet är Fortnox där jag initierat en bevakningspost. Utöver detta så har jag ökat något i Novo Nordisk. På säljsidan så har Varta, Palantir och Qualcomm fått lämna. Sedan har jag minskat i Enphase, Abcellera, SolarEdge, Nvidia och Swedencare.

Kassan är för närvarande nästan 10% vilket är något slags rekord för min del gissar jag men som sentimentet känns för närvarande så har jag inge bråttom att sätta sprätt på slantarna.

Makroläget är inte speciellt ljust och mitt huvudscenario är nog att det blir sämre innan det blir bättre. Många förståsigpåare spår att marknaden bottnar någon gång under första halvåret nästa år så det kan mycket väl innebära att botten är nära redan i år tänker jag :)

Hur ligger du till i år?
 
Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-09-21

Microsoft totalavkastning - Excel(lent)?

Mitt största innehav Microsoft slog till med en utdelningshöjning igår på nästan 10 % vilket är en ljusglimt i dessa mörka tider.

Om vi börjar med att backa bandet en del. Den 6 februari 2015 så köpte jag min tredje amerikanska aktie i syfte att uppnå månadsutdelning (jag visste inte bättre på den tiden). Bolaget hade då en utdelning på drygt 3 % och det är förstås Microsoft jag talar om här. 

Sen dess har jag (tyvärr) skalat av positionen ibland men bolaget är som sagt ändå mitt största innehav nu som då med en totalt vikt på 8 %.
"[...] bästa "allround"-caset då du får utdelning, tillväxt under hög lönsamhet samt en av planetens starkaste balansräkningar [...]"
Microsoft är i mitt tycke det bästa "allround"-caset då du får utdelning, tillväxt under hög lönsamhet samt en av planetens starkaste balansräkningar, utöver betydande konkurrensfördelar/pricing power.

Jag brukar i huvudsak skriva framåtblickande inlägg men tänkte ändå ta mig friheten att summera min första investering i Microsoft.

Så hur mycket har då mitt första köp i bolaget avkastat totalt i skrivande stund?

Inköpet i början av 2015 skedde till aktiekursen $42,65 till en valutakurs på 8,36 för USD/SEK. Detta summerar till ca 357 kr per aktie.

Bolaget har haft en fortsatt fin utdelningshistorik och jag summerar utdelningarna (ej återinvesterade) till $13,32, vilket med en höftad snittkurs för dollarn på 9 ger ca 120 kr, dvs jag har fått tillbaka nära 1/3 av den initiala investeringen.

Nuvarande kurs på ca $242 till en kurs på 10,97 resulterar i ca 2 298 kr i orealiserad vinst. Av denna vinst kommer ca 1 667 kr från kursutveckling och resterande ca 632 kr i valutaförändring.


Som synes är kursutvecklingen väsentligt högre än erhållna utdelningar. Det som ligger bakom är sannolikt bolagets fina omställning till molntjänster vilket har gett fin tillväxt totalt sett över perioden. Utöver det så har bolaget använt stora delar av kassaflödet till återköp av aktier vilket gett bra boost till vinst per aktie. Slutligen har bolagets värderats upp en del men inte så mycket då aktien tappat 28% i år. Som grädde på moset så har den starka dollarn bidragit med fin medvind utöver annat nämnt. 


Summerar vi avkastningen i procent så landar den på 678% vilket resulterar i en CAGR på nära 31% vilket jag är mycket nöjd med.


Utdelningarna har samt sagt bidragit blygsamt på totalen men jag måste medge att bolagets utdelningsgraf är väldigt vacker oavsett :)

---

Backspeglar i all ära men i huvudsak bör man blicka framåt och även om en global recession lär bromsa även Microsoft så tror jag ändå att bolaget relativt sett kan prestera väl. Värderingen är på EV/EBITDA 16 framåtblickande vilket inte är så farligt tycker jag med tanke på konkurrensfördelarna och bolagets pricing power. Då dollarn är dyr så avstår jag ändå vidare köp i bolaget i dagsläget men jag lär behålla min relativt stora andel i bolaget utifrån det jag känner till i skrivande stund i alla fall.

Vad tror du om Microsoft framåt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-08-04

Recension: Tillgångarna som gör dig rik

Ett trevligt och nyttigt nöje i solstolen är att läsa finansböcker och jag har ett gäng olästa att beta av. En bok som legat i högen en längre tid men som jag nu kände att det var dags att läsa är:


Tillgångarna som gör dig rik - Marcus Hernhag

Finns det alternativ till aktier i ett långsiktigt sparande? Det finns det menar Marcus Hernhag och han går i boken igenom tillgångar som räntor, fonder, fastigheter/bostäder, guld, utlåning med mera.

Hernhag menar på (med stöd av historiska data) att den riskjusterade avkastningen kan förbättras om man sparar i olika tillgångsslag. En sak jag dock reflekterar över i sammanhanget är pandemikraschen 2020 som inträffade efter det att boken skrevs inte ger historiken rätt som jag minns det då i princip alla tillgångsklasser var ner samtidigt om än på ganska kort tid relativt sett.

Jag tycker boken är ganska lättläst och den ger några ganska konkreta tips om hur man kan tänka kring olika tillgångar. Den passar nog en mer "mogen" målgrupp bättre än en ung person som ska spara sin första slant. Förvisso så tycker jag att det är bra att ett av bokens budskap är "tid" som tillgång vilket passar alla oavsett ålder.

Jag personligen tror/tycker att aktier/aktiefonder är bäst för den som har minst 10 års sparhorisont. Men för den som inte klarar av stora svängningar i sitt sparkapital så kan det av det skälet vara rationellt att dela upp det i olika tillgångsklasser. Exempel i närtid visar att det har inte varit så lyckat att ha kontantinsatsen till en bostad på börsen vilket talar för att mer kortsiktiga placeringar trivs bäst i mindre volatila tillgångsklasser (typ sparkonto).

När det gäller familjen Thelenius fördelning av olika tillgångsklasser så är merparten numera låsta i bostäder vilket ger att jag inte är så sugen på fastighetsaktier. När det gäller mitt pensionssparande så har jag enbart aktier och aktiefonder i mina valbara delar då minst hälften är låsta förmåner i tjänstepension och inkomstpension

Sammanfattningsvis så tycker jag att Tillgångarna som gör dig rik är klart läsvärd även om den inte fick undertecknad att omallokera portföljen.

Vilka tillgångar placerar du ditt långsiktiga sparande i?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-07-12

Trosa Årsta - Ettårsjubileum!

Tiden går som bekant fort och vi har nu haft ettårsjubileum för vår flytt till Årsta och Trosa!

Huset i Trosa vetter mot söder och har ett rejält ljusinsläpp via stora fönster.

Detta år har varit fantastiskt på många sätt och vi måste fortfarande ibland nypa oss i armen för att inse att detta ställe i Trosa faktiskt är vårat. 

Freyas favoritplats i Årstalägenheten

Gällande lägenheten i Årsta så är det lite blandade känslor. Geografiska läget med närheten till Årstaberg samt till stora grönområden är snudd på AAA tycker jag men det ska erkännas att vi saknar sjöutsikten och det vattennära läget som vi hade i Årstadal innan. Lägenheten i Årsta är mycket fin och funktionell men den har svårt att mäta sig med det öppna och fria i huset. Vi bodde tidigare i hus men flyttade då till lägenheten i Årstadal för att frigöra tid bland annat. Nu när våra barn är vuxna har vi tid över och då känns hus helrätt avseende sysselsättning och boendemiljö.

Sammanfattningsvis så är vi ändå mycket nöjda med "bytet" totalt sett men oavsett det så kan vi hoppa direkt in på det ekonomiska då detta ändå är en ekonomiblogg!

Ekonomi

Enligt mäklarens automatiska månadsvärderingar så har huset ökat i värde med 10% sen vi köpte men jag är tveksam till den värderingen och gissar på oförändrat till -10% med tanke på ränteutvecklingen och den svala marknaden. Detta spelar ingen roll för oss då vi avser äga huset tills vidare och på sikt sannolikt flytta dit permanent.

Lägenheten skulle jag gissa har sjunkit något i värde men det är svårt att säga då det sällan säljs större 3:or och 4:or i Årsta. Efterfrågan kan nog vara relativt stor hos de familjer som har barn nummer 2 på g och vill bo kvar i området.

Huset är belånat till drygt 40 % räknat på köpeskillingen och jag valde nyligen att binda räntan till 1 år då jag såg framför mig att den rörliga sannolikt skulle stiga en del under perioden givet ränteläget. Lägenheten har 50 % belåning sett till köpeskillingen och även här har vi bundit räntan på 1 år. 

Något jag ångrar är att jag inte valde ett bundet elpris från början för huset men det är förstås lätt att konstatera med facit i hand. I och med att elpriser är extremt volatila är det nog klokast att binda egentligen men jag ska gräva mer i detta innan vi slår till.

Elförbrukning huset första året.

Första året landande på 10 750 kWh i huset inklusive allt vilket jag tycker är ganska ok givet några stränga vintermånader utöver att vi har både uppvärmd pool (juni-september) och spabad (året om). 

Husse behöver klyva mer ved inför nästa säsong.

Under vintersäsongen har vi haft mellan 10-14 grader inomhus de dagar vi inte varit där och eldat en hel del i kaminen när vi väl varit på plats. Jag trimmade frostskyddet i källaren med ytterligare en termostat så därav att januari och februari fick väsentlig lägre förbrukning jämfört med toppmånaden december.

Nice att sova nära taket :)

Jag har ett bra system för att fjärrstyra vår värmepump som i princip klarar av att värma hela huset (56 kvm boyta men stor volym då det är upp till nock) ner till -10 grader. Vi har radiatorer med direktverkande el som kan stötta sen vid behov men dessa har knappt behövts än så länge.

Det är väldigt smidigt att höja värmen på distans några timmar innan ankomst och få larm vid strömavbrott såväl om temperaturen skulle sjunka under satt gränsvärde. Vidare har jag bra övervakning via en larmtjänst där jag kan se altanen och delar av huset via separata kameror. Även om området förefaller vara lugnt och vi har en bra grannsamverkan så är det skönt med övervakning och larm utifall att.

Vi har under det första året i princip varit i huset ca 1/3-del jämfört med vår lägenhet i Årsta och energiförbrukningen skulle förstås öka om vi spenderade mer tid i Trosa. När det väl blir så kommer vi troligtvis installera solceller då vi har fria och bra takytor i väst- och östläge. Vidare skulle en elbil sitta fint då avståndet mellan Årsta och Trosa är 7 mil. Vår hybrid drar förvisso bara ca 0,4 liter/mil men det blir en hyfsad slant ändå i slutändan med dagens bensinpriser.

Ränte- och elkostnader är de klart största utgiftsposterna för huset, i övrigt så är det ganska modesta utgifter för fastighetsavgift, vatten och avlopp (kommunalt), samfällighet, renhållning och försäkring. Vidare har vi ett larm för 189 kr i månaden och mobilt bredband (4G fri surf) för 69 kr via Telenor familj. En uppenbar fördel med streamingtjänster i sammanhanget är att de går att nyttja utan extra kostnad i huset och det mobila bredbandet har funkat utmärkt än så länge till att streama till en liten 32" smart-TV.

Om man leker med tanken att vi skulle sälja lägenheten i Årsta och flytta till huset permanent och investera i en stor solcellsanläggning, så skulle det ge en total månadskostnad på några få tusenlappar enbart. En klart tilltalande tankeövning även om jag tror att vi kommer att vilja ha kvar en lägenhet närmare Stockholm så länge vi jobbar där.

Att ha dubbla boenden är förstås kostsamt och allt annat än #sparadkrona. Höga ränte- och energikostnader medför att det långsiktiga sparandet blir nedprioriterat till förmån för sparande till kommande husåtgärder som jag tidigare nämnt. Köpet av huset var dock vårt primära sparmål och med facit i hand så tycks tidpunkten för aktieförsäljningarna varit lyckosam i det kortare perspektivet. Förvisso har nog huset sjunkit i värde som sagt så det jämnar nog ut sig oavsett.

Vårt privata sparande är mestadels allokerad på räntekonto men vi har i alla fall fortfarande en liten slant över på börsen också i form av Global Liberty.

Trosa

Trosa stad med några närliggande områden.

Trosa är en ganska liten kommun i Södermanland och är beläget ca 7 mil söder om Stockholm. Nästan 15 000 invånare är skrivna i kommunen och sedan tillkommer ca 20% hushåll med fritidsboende. Kommunen har legat på topp 10 i Sverige avseende bra företagsklimat de senaste decennierna och befolkningstillväxten är god, faktiskt högst andel i hela Sverige. Det finns här en framtidsoptimism jag tycker är tilltalande och jag uppfattar att kommunen tänker långsiktigt klokt när det gäller tillväxt i stort.

Jag har fått önskemål från läsare om att få veta vad vi tycker Trosa om som bostadsort och jag tänkte redogöra för mina intryck under detta år och tidigare erfarenheter.

Första gången jag besökte Trosa var nog för ca 40 år sedan när mina föräldrar skaffade segelbåt och den idylliska kuststaden var ett givet stopp i södra skärgården varje semester. Om vi sedan spolar fram tills för nästan 25 år sen när jag och blivande fru mönstrade på segelbåten från Trosa så tror jag ett kärleksfrö såddes hos oss bägge för orten.

Under tiden som följde sen skaffade svärföräldrarna landställe strax utanför sörmländska Flen och så småningom föddes drömmen om ett eget fritidshus någon gång i framtiden. Flen har sina fördelar när det gäller prisnivån på fritidshus men det kan nog förklaras i avsaknad av charm tycker jag. Är man intresserad av den delen av sörmland så tycker jag Malmköping är trevligare. Med åren så skulle vi återvända till Trosa lite då och då, först via segling och senare via egna dagsutflykter med bilen. Skillnaden mot andra sörmländska orter växte sakta fram och jag tycker att dessa egenskaper sticker ut:

 • Läget
  • vid kusten i södra skärgården
  • endast 7 mil från Sthlm via E4:an
  • direktbuss från Liljeholmen
  • tågstation i Vagnhärad
 • Charmen
  • vackra ån som flyter genom staden
  • välbevarade gamla trähus
  • hamnen med båtar av alla dess sorter
 • Matställen
  • 10+ prisvärda och charmiga restauranger
   • Två små svin
   • Fina fisken
   • Visthuset
   • Trosa matstudio
   • Crêperie Marie
   • Tre små rum
   • Kölsvinet
   • Bomans
   • Stadshotellet
   • m.fl.
 • Naturen
  • härlig skog inpå knuten
  • öppet landskap med vackra ängar
  • skärgården
 • Lugnt men med en liten puls
  • överlag väldigt lugnt jmf Sthlm
  • ändå en liten puls, delvis från turismen
Dessa egenskaper medförde att vi insåg att det var i Trosa vi ville ha ett fritidshus så småningom och så blev det så för drygt ett år sen som sagt.

Husse, hur många gånger ska vi vandra upp och ner längs denna å?

Vi har fortfarande mycket kvar att utforska i området, bland annat en del gårdar som säljer närproducerad mat. När det gäller shopping-utbudet i stort så är det förvånansvärt bra för en så pass liten ort, mycket tack vare turismen tror jag. Det finns en stor ICA-butik (bättre priser jmf med Sthlm iaf) som har mycket bra utbud av all tänkbar mat. Vidare finns det delikatessbutiker som säljer ost och fisk m.m. Oavsett shopping (inte min starkaste gren) så är det förstås lika enkelt att e-handla från Trosa som från Årsta. 

Sammanfattningsvis så erbjuder Trosa med omnejd en lugn och vacker miljö men med ett överraskande stort utbud av det mesta man kan tänka sig. Prisnivåerna på hus varierar och vill du ha sjötomt så kan det kosta närmare 10M men nöjer du dig med annat läge så räcker hälften ganska långt. Med tanke på kommunens tillväxt och andra attraktiva parametrar så tycker jag man får mycket för pengarna och jag tror den långsiktiga värdeutvecklingen på fastigheter kan vara god.

Årsta


För oss som trivs bäst på Stockholms södra sida så är Årstas läge strax söder om södermalm närmast perfekt tycker jag. Vattnet i Årstaviken och det fina naturreservatet Årstaskogen är utöver de bra kommunikationerna egenskaper som sticker ut tycker jag.

Området består mestadels av mindre lägenheter byggda på 50-talet så jag gissar att andelen ensam-hushåll är relativt stor. Jag kan dock ana att barnfamiljer trivs i området och tränger ihop sig så gått det går för att kunna bo kvar.

Utöver pendeltåg, tvärbana och bussar så planeras nu en egen tunnelbanestation i området men den lär knappast se dagens ljus inom 10 år tänker jag. Att resa till T-centralen tar ca 5 minuter från Årstaberg och vill man ta bilen söderut så är det nära till E4:an på rätt sida om biltullarna dessutom. Närheten till motorvägen medför dock ett visst bakgrundsbuller som de flesta sannolikt vänjer sig vid men skillnaden mot Trosas tysthet blir påtaglig för oss. Dottern som planerar att studera vidare i Uppsala kan utgå från Årstaberg inledningsvis i jakten på studentboende då hon enkelt kan pendla därifrån.

En personlig favorit: Panerad spätta på Två Små Svin

Bra matställen finns det vid Årsta centrum så som Två små svin (min favoritkrog alla kategorier och den finns även i Trosa), Creperie Rustique och Palmyra Kebab. Utöver det så finns ett antal "hak" men dessa har jag inte testat ännu (känner ingen brådska).

Jag tror Årsta har framtiden för sig. Det byggs en del i Årstaberg och snart även vid Årstafältet vilket lär vara gynnsamt för området i stort tror jag. Läget är riktigt bra och när elbilarna dominerar helt så kanske bullret från bilvägarna minskar något. Priserna på lägenheterna ligger på ca 60 000 per kvm i skrivande stund och jag tror risk/reward på sikt är goda i sammanhanget.

Summering

Vi är som sagt mycket nöjda över tillvaron för närvarande och lägenhet i Årsta och hus i Trosa känns som är riktigt bra kombination i vår fas i livet på alla sätt. Enda negativa är höga boendekostnader totalt sett då räntan och energipriserna stuckit iväg, så det blir inte lika mycket sparande som innan. Förvisso har jag inga planer på någon tidig pension, tvärtom som det känns nu.

Svensk sommar när den är som bäst :)

I skrivande stund så har vi semester och då spenderar vi förstås merparten av den med nära o kära i Trosa. När jag läser om kaoset på Arlanda så känns det helt ok att hålla sig på hemmaplan. Vi gillar dock att resa men gissar att det blir mer av weekendresor till städer före solsemestrar framgent.

Bloggen tar semester någon månad sannolikt så ni läsare får ha en fortsatt härlig sommar så länge! :)

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-07-03

Halvårsrapport 2022 - where is the growth?

Ett eländigt första halvår har passerats sett till krig och börsutveckling. På det privata planet så har det lyckligtvis varit ett underbart halvår, mer om detta i ett separat inlägg vid senare tillfälle.


Global Multi Strategy stängde halvåret på -26,1% vilket förstås inte är någon höjdare. Det är framför allt den offensiva Global Future som fått smaka på pisk då marknaden numera kräver vinst på sista raden och det till "låga" multiplar.


Global Future är dock fortfarande konkurrenskraftig om man zoomar ut över tid i alla fall.

Jag kan konstatera att fonderna jag tävlar mot presterar relativt väl i år och nu är det ganska jämnt på längre tidshorisonter. Ett bekvämt val för mig hade varit att kasta in handduken och växla till fonder men jag tror fortfarande på min strategi om kvalitativa tillväxtbolag så jag ger det ett tag till så får vi se.


Portföljen består av 45 innehav i skrivande stund då jag fyllt på med några britter nyligen. Även värt att nämna är att jag minskat en hel del i Swedencare nyligen då jag tror deras höga skuldsättning kan tynga i ett högre ränteläge. Innehaven från plats 33-45 kan betraktas som bevakningsposter där jag tycker att bolagen är spännande på sikt men i närtid så är det sannolikt fortsatt uppförsbacke som gäller.

Topp 32 har 90% portföljvikt totalt sett och merparten av dessa bolag har bra balansräkningar såväl som kassaflöden så jag tycker dessa borde utvecklas relativt väl framåt trots global ekonomisk motvind. Tema som Cyber Security och förnybar energi borde kunna gå bra även i lågkonjunktur med tanke på det geopolitiska läget tänker jag.

Hur har ditt halvår varit?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-06-27

Recension: Livet, Börsen och Allting

Midsommarhelgen har bjudit på fantastiskt väder och ett bra sätt att hantera värmen är helt enkelt att ta det lugnt. Under en sådan lugn stund så passade jag på att läsa:

Livet, Börsen och Allting - Erik Sprinchorn, Cristofer AnderssonDenna visuellt tilltalande såväl som välskrivna bok bjuder på 12 kapitel om livet, börsen och allting. Det är befriande att läsa en ekonomibok som inte innehåller ordet rik i titeln men ränta-på-ränta omnämns förstås ett antal gånger som sig bör.

Detta är nog knappast en nybörjarbok då den är inte är speciellt lättläst tycker jag. Den kräver ganska mycket av läsaren och du får själv analysera, anteckna och sammanfatta det du tycker är viktigt i varje kapitel vilket sannolikt har varit författarnas syfte. Jag har nog i och för sig tappat lite sting i min läsning då jag läser alldeles för lite på äldre dar men jag gillar exempelvis sammanfattningar i punktform och jag tycker det hade lyft boken ett snäpp i min smak. Förvisso så bjuds läsaren på en ganska bra sammanfattning av boken inledningsvis: 
"spara som en pessimist men investera som en optimist."


Jag älskar som bekant visualiseringar och det är relativt sparsmakat med sådana i denna bok. Men när Ikigai dyker upp i kapitel 7 så är det mesta förlåtet då det är en personlig favorit. Fondförvaltare (Erik), lärare (Chrisofer) och pensionsspecialist på Konsumenternas försäkringsbyrå (undertecknad) är alla av typen Ikigai tycker jag även om förespråkare av indexfonder nog inte håller med om den förstnämnda avseende "vad världen behöver".

Just passiv vs. aktiv förvaltning diskuteras i boken på ett bra sätt tycker jag även om jag kanske saknade en liten sektion kring avgifters betydelse över tid allt annat lika.

Sammanfattningsvis så är Livet, börsen och allting en välskriven och utmanande bok som är väl värd att läsa då den innehåller en del guldkorn tycker jag.

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-06-19

Barnsparandet månadens aktie - vad hände(r) sen?

Att tiden går fortare ju äldre man blir är ingen skröna kan jag intyga av erfarenhet och numera är bägge mina barn "vuxna" såväl som myndiga - hur gick det till?


Ebba fyllde 18 för en månad sen och i och med det så avslutades vårt öronmärkta månadsvisa barnsparande i aktier - "Månadens aktie". Precis som sin äldre bror, så vill Ebba fortsätta spara långsiktigt men på egen hand och i fonder i huvudsak. Detta tycker jag är sunt i någon mening då fonder kräver väsentligt mycket mindre uppmärksamhet och det blir tid över för andra intressen.

Jag tror att vårt direktsparande i aktier ändå har lagt en bra grund kring vad aktier och företag är för något och skulle barnen vilja spara direkt i aktier någon gång i framtiden så lär tröskeln vara mindre än annars. 

Sonen har som sagt fortsatt spara i fonder såväl som byggt upp en rejäl kontantbuffert som kommer väl till pass då han avser börja plugga heltid nu i höst och några år framåt. Är väldigt stolt över att han lyckats väl med sitt sparande samtidigt som han flyttade hemifrån och skaffade egen lägenhet (hyresrätt) för 1,5 år sedan. Detta har möjliggjorts av att han jobbat flitigt inom handel under perioden och tjänat relativt bra för sin ålder.

Ebba sommarjobbar nu inom Stockholm Stad utöver att hon jobbar extra inom handel, så egna pengar utöver studiebidraget tickar nu in i större skala. Hon sparar nu dels i en kontantbuffert och i ett nystartat fondsparande hos SAVR (ej sponsrat). Vi valde tillsammans lite olika fonder inom kategorierna global, småbolag, tillväxtmarknader och grön energi.

Att få skapa sin egen ekonomi tycker jag är bättre jämfört med att få en större klumpsumma, i alla fall om den är utan krav på motprestation. Att själv få disponera egna surt förvärvade pengar tror jag formar en på ett bra sätt gällande ekonomiskt tänkande. När jag flyttade hemifrån för 30 år sen så hade jag sparat ihop en slant från sommarjobb men hade inget sparande från föräldrarna då företeelsen barnspar var sällsynt på den tiden.

Det kapital via barnsparande vi har haft åt barnen är villkorat "vettiga" saker som körkort, del av kontantinsats till lägenhet eller till studiefrämjande ändamål. Jag fortsätter att förvalta barnens aktiesparande så får vi se sen vad det blir av det med tiden.

Hur barnens ekonomiska färdigheter kommer att utvecklas framåt återstår att se men det har börjat mycket lovande tycker jag. Jag hoppas att mitt (överdrivna?) engagemang i ämnet har smittat av sig i någon mening i alla fall.

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2022-06-05

(Investment) Anarchy In The UK?

Jag har varit avvaktande generellt till engelska bolag sen Brexit var på tapeten men med anledning av att Nordnet införde elektronisk handel för de 350 största bolagen på Londonbörsen i veckan så har jag plockat in bevakningsposter för en trio brittiska bolag.

Några fördelar med bolag med säte i Storbritannien är att det inte är skatt på utdelningar i en ISK eller i försäkringssparande samt att deras IR-sidor som regel håller en god kvalitet tycker jag. Nackdelar med att handla på Londonbörsen är att en skatt på 0,5 % av ditt köp tillkommer utöver courtage och valutaväxlingsavgift.

Jag har i alla fall plockat in två case som jag ägt tidigare samt hittat ett nytt som jag inte ens visste att det var börsnoterat.


Games Workshop

Som gammal rollspelare har jag sannolikt en bias för detta bolag men oavsett så tycker jag att nyckeltalen såg fina ut, så jag bestämde att plocka in en provpost igen av Games Workshop. Jag har skrivit om caset innan såväl som haft det i portföljen.

Utifrån twitter-flödet så finns det olika uppfattningar om hur populära bolagets produkter är för närvarande så jag vågar nog inte ta en större position innan jag lärt mig mer om detta.

Prislapp? EV/EBITDA 13 och OCF-yield på 4,7% (ttm) tycker jag inte är så farligt, så snudd på ett värdecase?

Pets At Home

Humaniseringen av husdjur är en megatrend som jag tror på men tyvärr är jag inte ensam om detta vilket innebär att bolag i genren som regel har hög värdering. Men vad sägs om ett case som handlas till EV/EBITDA 7 och OCF-yield på 12% (ttm)?


Pets At Home är ett brittiskt bolag som inom husdjur har butiksnät för affär, trimning och djurhälsa. Bolaget har en stark ställning i England och de uppger att det tar allt större marknadsandelar vilket kan indikera på vissa konkurrensfördelar tror jag. År 2022 så växte bolaget med 15% vilket inte är så tokigt tycker jag men gissar att 2023 blir något mer sansat.

Jag ägde bolaget för några år sedan men sålde i samband med köpet av fritidshus förra året. Jag har börjat köpa in mig igen med en bevakningspost till att börja med då jag vill bilda mig en bättre uppfattning om utsikter för 2023 först.

Dr. Martens

I min ungdom så hade jag en period som halvt svart-rockare och skaffade ett par passande svarta läderskor med en praktisk (undvika tåtramp på konserter) stålhätta. Efter tre veckors tillvänjning och ett antal skavsår senare så satt skorna som handskar, närmast formgjutna i någon mening. Trots skornas vikt så var längre promenader inga problem då den fantastiska gummisulan var riktigt bra i sin dämpning mot asfalten. Några år senare var det självklart att välja samma märke men valde denna gång en mer vanlig variant av lågsko samt motsvarande sandalvariant. I backspegeln är det de bästa skorna jag någonsin haft men när jag provade igen för kanske en fem år sedan så kände jag mig lite "för gammal" och var inte vara beredd på det helvete av tre veckor jag visste väntade innan skorna gick att använda obehindrat.Skorna i fråga var av märket Dr. Martens och när jag såg att de relativt nyligen gjort IPO så väcktes mitt intresse förstås. Jag köpte en liten startpost och passade på att öka när bolaget bjöd på en riktigt fin rapport såväl som guidning framåt.

Trots en rejäl uppgång efter rapporten så handlas bolaget till sansade EV/EBITDA 10 och OCF-yield på 8% (ttm). Bolagets bruttomarginal är på i sammanhanget fina 62% vilket är 10 enheter högre jämfört med exempelvis Nike och Adidas. Bolaget guidar för en "high teens"-tillväxt 2023 vilket jag tolkar som minst 17%.

Summering

Londonbörsen har en rad olika intressanta case att erbjuda och de tre jag valt köpa in tycker jag handlas till sansade nivåer vilket förhoppningsvis kan erbjuda låg nedsida. Jag siktar på att öka i alla tre men först efter att jag fått mer kött på benen kring varför de handlas så "billigt".

Äger du eller kikar på några engelska bolag?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.