Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2019-03-17

z2036 Global Dividend Growth

Jag förvaltar ett antal portföljer för mig och min familjs räkning och några utav dessa redovisar jag på bloggen och Shareville under samlingsnamnet Global Multi Strategy. Det ingår numera fem olika portföljer och varje portfölj har en egen strategi.

Den portfölj som är störst i både pengar och antal bolag är en tjänstepension depå som går under namnet

z2036 Global Dividend Growth

Portföljen startades i oktober 2016 och hette från början Global Dividend Xtreme. På många sätt är portföljen fortfarande extrem i antalet bolag som är 71 i skrivande stund och antal utdelningar som är 220 stycken per år!

Då inga inbetalningar görs till portföljen är det trevligt att få lite löpande kassaflöde i form av utdelningar så att man kan justera innehavens portföljvikt utifrån vad som känns vettigt värderat för stunden.

Strategi

Sen ett tag tillbaka så har strategin skiftat mer mot tillväxt av utdelning och/eller vinst och det finns numera inget krav på hög direktavkastning utan det räcker med att bolaget delar ut lite. Bra bolag som inte delar ut hamnar i min portfölj Global Future.

Kombinationen utdelning och tillväxt hoppas jag medför att portföljen kan leverera en bra riskjusterad totalavkastning över en tidsperiod på minst 15 år.

Portföljens direktavkastning är ändå anständiga 3 % och förhoppningsvis kan portföljens vinster/utdelningar växa med nästan 10 % per år. Den relativa värderingen är något hög men över hälften av bolagen har nettokassa eller låg skuldsättning vilket skulle dra ner P/E något om man justerade för detta.

Geografisk allokering

Jag försöker ha bolag som befinner sig i regioner i världen vars tillväxtmöjligheter är vettiga och/eller har försäljning mot dessa. Som synes i bilden ovan är Active Share hög jämfört mot det globala indexet MSCI ACWI. Vidare så är den regionala allokeringen avvikande med nästan 50 %.


Det som sticker ut mest är nog undervikten för Nordamerika och Japan samt övervikten mot Europa och Asien. Anledningen till den höga Europaandelen är att jag vill ha en hyfsad andel Sverige då den börsen historiskt sett varit i topp över längre tidsperioder. Vidare så finns det många fina bolag i Europa och som även har en fin exponering mot tillväxtmarknader. De tre största av mina europeiska bolag är inom lyx och är Kering, LVMH och nyaste innehavet Ferrari (inlägg på gång om bolaget).

Sektorer och bolagsstorlek


Med så många bolag i portföljen blir det även en fin spridning mellan olika sektorer och investeringsteman. Det som sticker ut är en stor exponering mot hälsovård, vatten, lyx och metaller. Vidare så är andelarna bank och telekombolag i huvudsak inom tillväxtregioner då jag tror att det är ett vettigt sätt att fånga demografisk tillväxt via dessa sektorer.


Portföljen kan nog klassificeras som "all cap" då mindre bolag samsas med större även om de sistnämnda är i klar majoritet.

Innehav

Antalet innehav i portföljen är som sagt 71 stycken och det kanske är i mesta laget. Jag tycker dock att det finns fördelar i och med att det blir enklare att kombinera top-down och bottom-up i någon mening. Om min strategi har varit helt inriktad mot "case" så är nog färre antal innehav att föredra.


En rejäl samling bolag är det i alla fall och jag ser över dessa regelbundet och drar mig inte för att sälja om utsikterna framåt är tveksamma. Dock så brukar det ofta sluta i att jag köper in nya innehav så netto så tycks jag ha svårt att få portföljen mer fokuserad men åtminstone nattsömnen är god i alla fall :-)

Värdeutveckling

Då portföljen tog några månader att "fylla" med bolag inledningsvis och att den bytt strategi nu sista året så är en värdegraf inte rättvisande i förhållande till hur portföljen är utformad i dagsläget. Dessutom har innehavet Vina Concha blivit nedskrivet till 0 av nätmäklaren och jag väntar på en inlösen. Men jag kan konstatera att SPP Aktiefond Global som följer samma jämförelseindex har presterat väsentligt bättre än portföljen oavsett mätperiod. Min förhoppning är att strategin ska betala sig över tid och att prestera bättre än jämförelseindex framåt.


Portföljens volatilitet har varit relativt låg i alla fall vilket är en liten tröst i sammanhanget och bidragande till den goda nattsömnen.

Sammanfattning

Om jag sammanfattar portföljstrategin Global Dividend Growth i punktform så ser det ut ungefär så här:
 • Bolag i valfri storlek och som ska ha en ordinarie utdelning
 • Förväntad framtida vinst-/utdelningstillväxt ska vara god
 • Portföljens geografiska allokering ska vara överviktad mot tillväxtmarknader
 • Olika "korgar" med bolag inom vettiga sektorer/investeringsteman som exempelvis vatten och lyx
Om du inte vill "gå över ån efter vatten" som jag så kan man sannolikt få till en liknande strategi via utvalda globalfonder. Min fondportfölj som jag använder som benchmark innehåller en samling som skulle kunna utgöra ett mer bekvämt alternativ. Mina argument för att spara i aktier istället för fonder hittar du här.

Tror du att Global Dividend Growth-strategin är vettig för ett långsiktigt (pensions)sparande?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-03-13

NICE - nice?

I min tillväxtorienterade framtidportfölj hur jag nu lyckats få ihop en liten samling bolag som är inriktat mot IT-säkerhet i någon mening och som man skulle kunna boka på investeringstemat Cyber Security.

Senaste tillskotten i genren är det Israeliska bolaget:

NICE

"Enabling Organizations to Operationalize Big Data​. When the world's leading companies want to improve their business performance, increase their operational efficiency, prevent financial crime, ensure they're fully compliant or enhance their safety and security, they talk to NICE." - https://www.nice.com/about-nice
Det NASDAQ-noterade bolaget grundades 1986 och har nu vuxit till 6 200 anställda varav ca 1/3 jobbar inom R&D. Bolaget är av marknadsstorlek global mid cap och kom in med ett hyfsat resultat 2018 för ett tag sedan.

Bolaget slänger sig med buzzwords som Cloud, AI och Big Data bland annat så bara där blir det P/E ++ :-)

En intressant del är att bolaget har mjukvara för att hantera ekonomisk brottslighet och compliance vilket kanske känns extra aktuellt i dessa penningtvättstider.

Vinsttillväxten var 14 % för 2018 och återkommande intäkter står för 70 % av omsättningen.

Sammantaget så ger detta ingen "Kvalitetsaktiepoddsvärdering" föga förvånande utan bolaget handlas till P/E 46 (ttm).

Jag har en liten stek till att börja med och kan nog tänka mig att öka beroende på kommande rapporter och eventuella dippar.


Israel förefaller ligga långt framme i sektorn och som jag tidigare nämnt så har jag mycket goda erfarenheter av deras mjukvaruingenjörer via mitt tidigare yrkesliv.

Hur tänker du kring Cyber Security?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-03-10

z2036 Global Exotic

Att spara i aktier är en riktigt kul hobby tycker jag och sannolikt även en lönsam sådan över längre tid.

Jag har som bekant fått smak på global investering sedan några år tillbaka och på senare tid har jag även blivit lite nyfiken på onoterade bolag.

Många så kallade "exotiska" aktier kan vara svåra att handla utöver höga courtagekostnader som regel och detta gäller även onoterade bolag. Vidare så är du hänvisad till att ha denna typ av aktier i en så kallad vanlig depå.

Så vad göra åt detta?

Skaffa en till portfölj förstås! Stefan Thelenius presenterar stolt:


z2036 Global Exotic

Global Exotic är min gamla aktie- och fonddepå som jag nu dammat av och fört över lite pengar till för "exotiska" investeringar.

Min plan är att i portföljen ha globala aktier som du kan handla via USA och OTC. Dessa kan du nu handla till ordinarie USA-courtage via telefonmäklare hos Nordnet vilket ger möjligheter till mindre handelsposter och således enklare att uppnå diversifiering. Det är inte alla OTC-noterade bolag som går att handla men är omsättningen god och bolaget "seriöst" så borde det funka men man får kolla varje enskilt bolag. Enligt andrahandsuppgifter så tycks även Avanza öppnat upp OTC-handel och där är minicourtaget från 19 USD enligt uppgift.


En fördel med vanlig depå är att du kan ha olika valutakonton och sköta växlingen själv till en lägre kostnad i form av 15 % spread istället för 25 % som normalt gäller för automatväxling. Hos Nordnet fungerar det så att kursen på växlingen fastställs vid klockan 11, 17 och 22 varje bankdag så lämpligast är väl att växla nära en sådan bryttid så att man vet ungefär vilken kurs man får.

En annan fördel med depå är att i och med att du betalar skatt för nettovinst så kan du i någon mening så dra av avgiftskostnaderna för courtage och valutaväxling till skillnad från schablonbeskattning då ingen sådan hänsyn tas. Sen kvarstår i och för sig det faktum att om du kan nettoavkasta mer än statslåneräntan + 1 %-enhet så lönar sig schablonbeskattning ändå före vanlig kapitalvinstbeskattning.

Till skillnad mot schablonbeskattning så kan du kvitta vinster mot förluster för en vanlig depå vilket kan i vissa fall vara en fördel, om än en liten sådan i praktiken.

Att betala 30 % skatt på alla utdelningar är förstås lite trist så bolag som inte delar ut eller väldigt lite är att föredra i vanlig depå i det avseendet. Här kan man också utforma en tumregel baserat på statslåneräntan enligt följande formel: max direktavkastning = statslåneränta + 1 %-enhet. Detta avser ett scenario där du behåller ditt innehav tills vidare och endast tar emot utdelning.

Exempel:

Du har en aktie som är värd 100.

I en ISK så skattar du 30 % av 1,5 % (som lägst, statslåneränta på 0,5 % + 1 %-enhet) vilket blir 0,45.

I en depå så betalar du 30 % av utdelningen så en utdelning på mer än 1,5 % ger än högre skatt jmf med ISK ovan. Är utdelningen lägre så blir det mer gynnsam beskattning i en vanlig depå. Skulle statslåneräntan sticka iväg till fornstora nivåer som 4 % så gäller det alltså att du som utdelningsjägare har 5 % DA eller mer i din ISK eller KF för att "utdelningsskatten" så bli lägre än för en vanlig depå.


Inledningsvis så har jag köpt en liten post i sydafrikanska Napster för exponering mot Afrika såväl som Kina i form av att bolaget har en stor stek i Tencent. Vidare har jag försökt att köpa a2 Milk som är ett bekant bolag inom bloggosfären men av okänd anledning så verkar det inte ha blivit något avslut vilket jag får kolla upp med mäklaren på måndag.

Jag har även lagt en order via Pepins för att köpa det välbekanta onoterade bolaget Spiltan och som jag förstår det så får man besked på måndag om man får tilldelning. Här är det substansrabatten och Paradox som lockar mig mest.

Jag är även intresserad av att köpa en liten post av det onoterade Hernö Gin men har ingen aning om hur man kommer över aktier i bolaget då jag inte vet var den kan handlas.

Jag väntar nog med att redovisa portföljen i detalj på bloggen såväl som att koppla den till Shareville då den är under uppbyggnad fortfarande.

Vad tror du om exotiska och onoterade aktier, är det något att ha i sitt långsiktiga sparande?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet,  Image by TheDigitalArtist on Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-03-06

Atlassian - time to TEAM up?

Under mina senare år inom mitt forna yrke som mjukvarutestare så jobbade jag huvudsakligen i produktutvecklingsteam. Fördelarna med mindre team bestående av olika kompetenser före stora (linje)avdelningar är det ges bättre förutsättningar för kreativitet, förändringsförmåga och problemlösning enligt mina erfarenheter. Det finns sannolikt några ton böcker i ämnet som styrker detta och andra fördelar men dessa går jag inte in mer på djupet kring i detta inlägg.

För att underlätta team-/projektarbete så kan det vara praktiskt med lite verktygsstöd för detta, i synnerhet om teamet/projektmedlemmarna är lokaliserat på olika geografiska platser.

Ett bolag som har förhållandevis lång erfarenhet att verktyg för teamarbete är ett Australiensiskt bolag (huvudsäte i Storbritannien om man ska vara petig) vid namn:

Atlassian (ticker: TEAM)
"Atlassian unleashes the potential in every team. Our products help teams collaborate, build software and serve their customers better. Our customers use Atlassian’s tracking, collaboration, communication, service management and development products to work smarter and deliver quality results on time. Learn about products including Jira, Confluence, Stride, Trello, Bitbucket and Jira Service Desk..." - https://investors.atlassian.com/resources/investor-faqs/default.aspx

Det NASDAQ-noterade bolaget tillhandahåller ett gäng olika verktyg för samarbete och de mest kända på "min tid" var Jira och Trello.

Som jag minns det var verktygen inte perfekta på något sätt men efter viss inkörning så funkade de hyggligt i alla fall.

Kikar vi på värdering så är P/E-talet negativt vilket förmodligen beror på avskrivningar eller nåt. Bruttomarginalen är i alla fall på höga 85 % och kassaflödet är det inget fel på utöver att bolaget har en fin nettokassa.

källa: https://s2.q4cdn.com/141359120/files/doc_financials/2019/q2/TEAM-Q2-2019-Presentation.pdf

Omsättningstillväxten är finfin och speciellt för bolagets prenumerationstjänster i "molnet" (SaaS - Software as a Service).

Vilka nyckeltal man än kikar på så förefaller värderingen vara hög och det gäller att bolaget fortsätter växa fint vilket är min tro i alla fall.

Jag har tagit en liten position i min framtidsportfölj och börjar så i alla fall så får vi se vad som händer kommande perioder.

Har du några bra SaaS-bolag i portföljen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Atlassian

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-03-03

Månadsrapport februari 2019

Mina portföljer nosade på ATH under februari men nådde inte riktigt ända fram. Hur som så blev det i alla fall en positiv månad vilken jag är nöjd över.

Jag har varit ovanligt aktiv under månaden så jag får be om ursäkt till de som följer mig på Shareville då det plingat till kanske lite väl ofta. Jag har som ambition att hålla nere antal transaktioner men jag tycker att jag sett bra tillfällen till omallokeringar och fortsatt renodling av strategier för de olika portföljerna så därför har jag agerat därefter.

Den höga aktiviteten medför förstås transaktionskostnader och dessa tynger resultatet något i det korta perspektivet men jag hoppas att det blir bättre framåt oavsett.

Men då det är dags att summera februari så kommer här:

Månadsrapport februari 2019

Jag måste fortfarande justera resultatet manuellt då ett avnoterat innehav är bokfört till 0 trots att det utgör nästan 1 % av totalen. Förhoppningsvis sker inlösen under april och då blir det enklare för mig sedan att kunna ta nätmäklarens siffror rakt av.

Hur som så har min Global Multi Strategy utvecklats med +12,8 % i år vilket är något sämre jämfört med min fondportfölj som ligger på +13,5 %.  Kikar vi vidare på hur respektive ingående portfölj utvecklats så är resultatet varierande

#1 Global Dividend 1.2xL
Min belånade utdelningsportfölj håller ställningen som nummer ett och har haft fortsatt fin utveckling under månaden. Den snuddade på ATH men nådde inte riktigt ända fram. Jag hoppas på nytt försök under mars.

Jag sålde av Omega Healthcare under månaden då jag tycker rapporten var lite trist och att utdelningsförmågan kan bli ansträngd framöver om strulet med hyresgäster smittar av sig till flera. Tveksam risk/reward helt enkelt.

Då utdelningarna strömmar in tillsammans med månadssparandet så har jag fyllt på med KEG, TUI och Zurich. Dessutom har jag plockat in Brookfield Renewables som jag tycker platsar i denna typ av portfölj.


Portföljen är sammansatt med högutdelare och med innehav som även har en liten tillväxtkomponent i form av utdelningsförmåga. Sett till P/E-tal så är denna portfölj den lägst värderade i min multi-strategi.

#2 Global Future
Min offensiva portfölj Global Future har klättrat och ligger nu tvåa. Drygt 14 % i år tycker jag är klart godkänt.

Det har skett många transaktioner under månaden och nyförvärv är Taro, Radware, Medtronic och StoneCo. Jag har dessutom ökat i HDFC och ABB.

På säljsidan hittar vi Unilever, Fondia och Siltronic som jag tycker inte riktigt har de offensiva egenskaper jag söker för denna portfölj. Det blev även minskning i Gravity och Savaria. Qiwi visade sig vara ett felköp så den fick lämna efter kort tid.

Portföljen har tydligt fokus på tillväxt och den relativa värderingen kan inte bokas på billigt.

#3 Global Dividend Growth

Min globala utdelningstillväxtportfölj börjar mer och mer ta form av en sådan och bolag med sämre tillväxtmöjligheter har bytts ut succesivt.

Värdeutvecklingen ligger något efter "index" men jag hoppas min relativt höga Active Share ska göra skillnad åt det positiva hållet på sikt.

Nya bolag är Yum China, Brookfield Renewable, NetEase och ICICI Bank. UTG och TUI fick lämna portföljen efter en trista rapporter/vinstvarningar.

Vatten och lyx på topplistan alltjämnt, förhoppningsvis en lönsam kombo.

#4 Nordic Small Cap

Min lilla småbolagsportfölj leder än så länge före proffsen på Carnegie vilket jag är nöjd över.

Jag sålde AQ under månaden då jag inte fått någon "feeling" för bolaget. Istället fick finska Harvia göra debut och jag stoppade in lite månadssparande i Mycronic.


"Endast" 12 innehav men en spännande blandning av bolag tycker jag.

Vinnare

Avensia toppar månadens vinnare före "brassen" StoneCo och "grannen" MercadoLibre.

Förlorare

I bottentoppen hittar vi resebolagen TUI och UTG. Gamingbolagen har det fortsatt tufft och värderingsmultiplar fortsätter att justeras ned som det verkar

Jag hoppas på färre antal transaktioner i mars men känner jag mig själv kommer jag att ha svårt att motstå omallokering utifall tillfälle ges och jag hittar nya case.

Hur gick det för dig i februari?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-27

Dogs of the z2036 - anno 2019

För ungefär ett och ett halvt år sen så redogjorde jag för mina "dogs" i portföljerna, dvs de aktier med högst direktavkastning. Jag tänkte att det vore intressant med ett nytt inlägg i ämnet då det har hänt en del sen det begav sig sist. Således dags för 2019 års...

Dogs of the z2036


Om jag sortera på högst direktavkastning i min Global Multi Strategy så hamnar dessa på topp 20 i skrivande stund:


Jag kan konstatera att endast 4 innehav är kvar jämfört med hösten 2017 och det är Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF (QYLD), Decisive Dividend, Mowi och Ocean Yield.

Intressant är också att det krävdes över 7 % direktavkastning 2017 för att komma med på listan men i år så "räcker det" med 5,8 %.

Vidare så är alla preffar (BMW är ingen "riktig" preff) borta från portföljerna vilket kanske förklarar den lägre direktavkastningen. Men sen är det också så att jag tittar mindre på direktavkastning nu än då även om jag fortfarande gillar när den är ganska hög.

Alla "dogs" ovan ingår i min belånade utdelningsportfölj och där blir direktavkastningen på eget kapital dopat med 20 % extra. I år tycks strategin vara gynnsam då årets värdeutveckling är på + 17 % i skrivande stund.

Har du några "dogs" i portföljen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Image by kudybadorota on Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-24

#uppesittarkväll februari 2019

Att månadsspara regelbundet i aktiemarknaden är sannolikt en vettig strategi för ett långsiktigt sparande. En fördel med att köpa i ur och skur är att man får bra snittkurs över tiden och maximal "time in the market". Då börsen är ett bullspel på längre sikt så är det sannolikt rationellt att välja att vara fullinvesterad så mycket som möjligt än att försöka tajma.

Så för min del har jag svårt att spara likvida medel på kassan och jag köper gärna fler aktier så fort jag kan. Så på förekommen anledning är det dags för månadens:

#uppesittarkväll
"...blir klockan 12 snart så att man kan föra över lönen till depån?"

Min nordiska småbolagsportfölj sätter jag av en liten slant varje månad så vad ska jag köpa denna månad?

Avensia är ny etta i portföljen efter en fin årsrapport men då värderingen är något i överkant så är jag nöjd med nuvarande andel.

Går jag efter min z2036-score så ligger Mycronic bra till, så det får bli månadens köp.

Om vi går vidare till min belånade utdelningsportfölj så har den gått som tåget än så länge i år.


Portföljen har en fin direktavkastning i grunden och lägger vi på hävstången på 1,2 gånger så ökar den till hela 6,6 % före räntekostnader.

Då dollarn är dyr så tror jag att jag passar på USA denna månad. Förvisso är nog kronan svag mot de flesta valutor men svårt att så uppsida i SEK i närtid även om den säkert kan studsa lite.

Ett bolag som förefaller vara en stabil placering är försäkringsjätten Zurich.


Direktavkastningen är fina 5,9 % och det kanske inte är så dumt att ha en hyfsad andel CHF på sikt. Bolaget höjde utdelningen med 5,5 % till 19 CHF nyligen så jag gissar på 20 CHF i utdelning nästa år om bolaget tuffar på utan större skandaler. Jag köper aktien via tyska Xetra och då blir courtaget rimligt hos min nätmäklare.

Vad köper du denna månad?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-21

Stockaholic!?

Jag har närmast ett sjukligt intresse av att samla (vettiga?) bolag världen över, så med viss sjukdomsinsikt får jag nog ställa mig själv diagnosen:

Stockaholic!?


Trots egna löften om lägre omsättning i mina portföljer i år jämfört med 2018 så har jag shoppat ett gäng nya aktier den senaste tiden. Syftet är gott då jag vill få till en bättre allokering avseende geografiska regioner såväl som enskilda bolag. Om utfallet blir till det bättre återstår att se men som en del av min terapi så tänkte jag att inlägg kanske kan få mig att reflektera över om mitt beteende är rationellt eller ej.

Nya bolag sen senaste månadsrapporten

Ovan ser ni nyförvärven och vilken "size" de har totalt sett (kolumnen med en våg).

Jag har för avsikt att skriva ett separat inlägg om varje bolag men i väntan på det så kommer här kortare "pitchar":

Brookfield Renewable
Nordamerikanskt bolag inom förnyelsebar energi som opererar globalt. Fina kassaflöden och vettigt med förnybara energislag på plussidan och på minussidan en hög skuldsättning.

Yum China
Avknoppning från amerikanska Yum Brands och som står bakom KFC respektive Pizza Hut. KFC växer fint i Kina och bolaget avser öppna över 600 nya ställen under 2019 vilket borde driva tillväxt tänker jag utöver en allmänt växande medelklass. Skuldfritt bolag men kanske en något hög värderingsmultipel på minussidan.

ICICI Bank
Indiens näst största bank och en komplettering till mitt innehav sen tidigare HDFC Bank. Ett spel på Indiens relativt omogna bankmarknad sett till hur stor del av befolkningen som har en bank samt en gynnsam demografi i allmänhet i botten. Nackdelen är den skyhöga värderingsmultipeln men om man tror på tillväxtprognoserna så är det ett snabbt övergående problem.

Medtronic
En av de största global spelarna inom avancerad medicinteknik. Kom med en fin rapport i veckan och jag tycker att värderingen är rimlig sett till peers som ofta handlas norr om P/E 30.

StoneCo
Bolag med säte på Cayman Islands men som är helt inriktade på betallösningar i Brasilien. Ingen mindre än Warren Buffet tog en stor stek i bolaget i dess IPO för några månader sen. Grymma tillväxtprognoser men en rejält hög skuldsättning på minussidan.

Tara Pharmaceutical
Ett mindre läkemedelsbolag från Israel men med en huvudsaklig försäljning i Nordamerika. Förefaller ha en bred portfölj och en stark huvudägare på plussidan utöver sansad värdering.

Radware
Ett litet bolag inom Cyber Security som förhoppningsvis fortsätter sin turn-around mot molnbaserade säkerhetslösningar. Skyhög multipel så det blir upp till bevis kommande period men incidenter som "1177" kanske kan ge stöd åt sektorn i alla fall.

Harvia
Ett till synes välskött "bastubolag" med globala ambitioner. En liten bevakningsport i min Nordiska småbolagsportfölj räcker det till i alla fall att börja med.

Ovanstående köp har finansierats med hjälp av nedskalningar i mina Europeiska innehav i huvudsak och avsikten är att få till en global geografisk exponering totalt sett som sagt.

Är du en Stockaholic?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-19

My Holdings - Active Share Global Edition!

Går det att slå index med över 100 bolag i portföljen?

Frågeställningen är högst relevant för min del då jag råkar ha 114 bolag i skrivande stund i mina portföljer. Så innebär det att jag och andra "aktiesamlare" bör förvänta oss en indexnära värdeutveckling över tiden?

Till att börja med så måste du identifiera ett index som känns relevant att mäta dina aktieportföljer mot och företrädesvis ska det gå även att få en indirekt exponering mot indexet via en fond eller annat värdeinstrument.

Jag har efter lite efterforskning hittat ett index som jag tycker är vettigt utformat utifrån förutsättningarna, nämligen MSCI All Country World Index (ACWI). Indexet är globalt och har utöver exponering mot den utvecklade världen även en andel mot utvecklingsmarknader (EM). Vanligtvis brukar globalfonder följa MSCI World men då ACWI har större andel EM så är det helt klart ett index jag föredrar i sammanhanget.

Den sannolikt vettigaste globalfonden som följer ACWI som jag hittat är SPP Aktiefond Global. Fonden som startades 2000 är en riktig trotjänare och kostar rimliga 0,32 % i årlig avgift. Skulle jag inte prestera bättre än fonden över tid så behöver jag nog varken skämmas eller bli besviken över att låta fonden ta över min förvaltning.

Indexet och fonden består av ca 1 500 bolag vilket alltså innebär 13 gånger fler innehav än vad jag har totalt i mina portföljer. Då indexet är viktat efter marknadsvärde så väger innehaven allt från < 0,01 upp till knappt 2 %. Jag har roat mig i helgen att lägga in mina bolags vikt i ACWI/SPP Global Aktiefond i det Google Spreadsheet som används för mitt verktyg My Holdings så på förekommen anledning presenterar jag stolt:

My Holdings - Global Active Share Edition


Jag har introducerat en liten bild över portföljens geografiska fördelning sett till huvudsäte samt ett antal olika "mätare".

Utöver vanliga portföljnyckeltal som direktavkastning, estimerad vinst- eller utdelningstillväxt och P/E-tal som finns numera också två olika mätare för Active Share.

 • Active %
  • Andelen Active Share mot de indexvikter som dina innehav har i sitt jämförelseindex. I mitt fall så är det alltså mot MSCI ACWI.
 • Regional %
  • En variant på Active Share som utgår från olika geografiska områdens vikt i MSCI ACWI och än så länge gäller dessa hårdkodade värden (uppgifter från SPP 31/1 2019):
   • North America 57,8 %
   • Europe 19,8 %
   • Asia ex. Japan 10,6 %
   • Japan 7,5 %
   • Australia & New Zeeland 2,1 %
   • Latin America 1,7 %
   • Africa & Middle East 1,0 %
När jag beräknar Active Share så adderar jag varje över- eller undervikt för att på så sätt mäta hur stor del av index jag följer avseende innehav respektive geografiskt område. Till exempel Apple där jag har 1,81 % mot indexvikten 1,92 % så blir bidraget till total Active Share 0,09 % och i detta fall undervikt i det enskilda innehavet.

Som synes ovan har jag en Active Share på ca 87 % och Regional Active Share på 46 %. Detta innebär att jag rimligen har goda chanser att avvika mot index tror jag.


Ser vi till hur min portfölj Global Future presterat jämfört fonden så tycks det inte vara speciellt indexnära än så länge i alla fall :-)

Min undervikt mot Nordamerika och dollarn har straffat sig senaste året så i närtid är det väldigt jämnt i kampen mot index men jag tror och hoppas att min Active Share spelar ut till min fördel över tiden.

Vad tror du Active Share har för betydelse för värdeutveckling mot index över tid?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Shareville, z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-17

Top-Down eller Bottom-Up?

Det är nog ingen hemlighet direkt att jag gillar många olika aktier och har en rejäl samling i mina portföljer totalt sett.

Men har det bara blivit så eller finns det något tänk bakom?

Svaret är nog lite både och men jag landar nog i att strategin har växt fram utifrån mina egenskaper som investerare såväl som min syn på världen i stort.

Aktiestrategier kan nog delas in i ett antal olika varianter generellt sett även om varje investerare säkert i någon mening har något helt egen twist.

I slutändan handlar det om att hitta case som passar in i din strategi och två vanliga sätt kan beskrivas som:

Top-Down eller Bottom-Up?


Top-Down
Begreppet Top-Down betyder för mig att du som investerare börjar på en övergripande nivå med frågor som exempelvis:
 • Vart är världen på väg?
 • Var finns det tillväxt?
 • Vilka trender finns och hur länge kommer de hålla i sig?
Utifrån frågeställningar ovan så kan du identifiera sektorer/kategorier av bolag som du tror på och även geografiska regioner som har gynnsamma demografiska utsikter för att ta ett par konkreta exempel på hur jag tänker.

Här är mina favoriter i sammanhanget för närvarande:
Utifrån ovan så kan man sedan leta efter bolag som passar in i genren och som förhoppningsvis gynnas på medel- till lång sikt av strukturell tillväxt.

Dessvärre kan det ta åratal innan de gynnsamma förhållanden spelar ut och i värsta fall så är det i någon mening redan inprisat av aktiemarknaden i form av högre multiplar än normalt. Ett exempel är Gaming-sektorn som för några månader sedan innan nedgången handlades till P/E på ca 50.

Det finns en risk att du är för "tidig på bollen" så i det avseendet så föredrar jag Asien som region framför Afrika då den förstnämnda kommit längre fram gällande växande medelklass tror jag.

Bottom-Up
Här handlar det om att du letar och finner enskilda bolag som på egna meriter har en stor uppsida oavsett makroläget. Sannolikt kan det vara så att ett bra ensklit case gynnas av någon sorts långsiktig trend men det behöver inte alltid vara så utan det kan handla om att det är undervärderat helt enkelt. 

Ta till exempel amerikanska 3M som har lyckats generera aktieägarvärde över ett halvt sekel minst då de har haft en diversifierad verksamhet utan att bli allt för ofokuserade samt att de har tagit fram nya innovationer löpande då de har haft bra med resurser till forskning och utveckling.

Jag kan inte se att bolaget gynnas av någon speciell trend utan att det helt enkelt är ett bra case på egna meriter.


Tittar vi på de senaste 20 åren så har marknaden gillat bolaget och utöver kursutveckling ovan så har bolaget levererat stigande utdelningar löpande. Den skarpsynte noterar ett fall på 50 % runt finanskrisen så även kvalitetsbolag kan bli stressade i tider av oro. Risken för denna typ av enskilda bolagshändelser försöker jag hantera med överdriven diversifiering.

Får jag nys om ett "intressant case" så är det givetvis välkommet i portföljerna på egna meriter. Sammanfaller dessutom caset med med min syn på Top-Down så är det förstås bingo.

---

Så sammanfattningsvis kombinerar jag Top-Down med Bottom-Up och förhoppningsvis resulterar det i portföljer som har goda chanser att slå strikt passiva strategier som är baserade på viktat marknadsvärde (läs: indexfonder).

Hur ser du på Top-Down respektive Bottom-Up?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.


Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Pixabay, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-13

P/E, odjurets tal? - Inlägg #666!

Jag råkade se häromdagen i min bloggstatistik att jag hade publicerat 665 stycken inlägg. Då nästföljande siffra 666 är lite speciell så fick jag lite inspiration att skriva något om det så kallade "odjurets tal" men förstås med en aktietwist.

I aktiesammanhang finns det många olika nyckeltal och en del av dessa kanske kan uppfattas "djävulska" men det kanske mest "demoniska" av dem alla är nog:

P/E - odjurets tal?


P/E står för Price / Earnings, dvs kurs genom vinst. Så långt en ganska enkel formel med åtminstone en variabel som är ganska lätt att fastställa, senast kända kurs. Däremot vinsten kan man fundera en del över - vilken vinst? Föregående års vinst? Kommande års vinst? Vinst justerad för engångseffekter?

Då P/E-talet kan användas som ett relativt värderingsmått för aktier så tycker jag att det är värt att kika på det även om det finns många olika skolor vilket P/E-tal som är vettigt att mäta för en aktie.

Jag har valt att införa en kolumn för P/E i mitt verktyg My Holdings och den variant som jag mäter är P/E (TTM). TTM står för rullande 12-månader och innebär att man beräknar vinst utifrån de senaste 4 kvartalsrapporterna. På så sätt får man ett historisk P/E-värde som är relativt färskt, speciellt direkt efter en kvartalsrapport.

Om en vinst varierar mycket eller uteblir av olika tillfälliga anledningar så kan P/E-talet bli lite missvisande för bolagets värde på längre sikt. Så egentligen borde man kanske räkna ut någon sorts hållbar vinstnivå över tiden för att få ett bättre hållbart P/E-tal i någon mening. Denna övning har jag inte gjort men kanske något man borde göra framöver?

P/E-talet är ett nyckeltal bland många andra och det är inte perfekt på något sätt men kan ge vissa ledtrådar om relativ värdering i vissa sammanhang.

Hur ser du på P/E-talet?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor:  z2036, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-10

My Holdings - Visualisera portföljen!

Jag har en förkärlek för det visuella i olika sammanhang och därför har jag kodat på en ny version av mitt portföljverktyg Mina innehav den senaste veckan.

z2036 i nära samarbete med Stefan Thelenius presenterar stolt:

My Holdings <<< klickbar länk

Jag har infört lite nya kolumner och en del värden är numera representerade av ikoner. Innebörden av respektive kolumn och ikon går att se via mouse-over om du sitter på en desktop. För säkerhets skull så har jag även gjort denna förklaringstabell för kolumnerna:


Jag har försökt att välja ikoner sedan så att det ska vara någorlunda självförklarande men då jag är begränsad till freeware så är utbudet något mer begränsat ibland för vissa kategorier. Den skarpsynte noterar att jag även bytt bildbibliotek för flaggorna (bolagets huvudsäte).

Beräkningen av mitt nya nyckeltal z2036-score är ännu under utveckling och jag lär skriva ett separat inlägg om detta framöver. För närvarande är det en summering av direktavkastning, tillväxt, P/E (inverterat) och med extrapoäng beroende på skuldsättning, kategori och bolagsstorlek.

Det är förstås svårt att konstruera ett generellt nyckeltal som passar alla typer av bolag men någon form av vettig summering kanske ger vissa värdefulla ledtrådar i alla fall.

Tips för den som vill utforska verktyget är att klicka på respektive kolumn så sorteras raderna utifrån de aktuella värdena.

Jag har bytt så att "knapparna" i min högermeny ovan använder mitt nya verktyg för respektive portfölj. Den gamla versionen "Mina innehav" finns att nå via min Verktygssida för den som tycker det var bättre förr.

Verktyget hämtar portföljdata från ett Google spreadsheet och du hittar en ny mallfil att utgå ifrån här (den gamla funkar den med):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SzAxtqNSmlUWWk4tolQ7xpR7OpBFSFt8I5TKdHGFRxA

Mer detaljerad instruktion om hur man kan använda verktyget finns att läsa om här.

Om du använder Blogger så kan du skapa en egen "My Holdings" på din blogg för din egna portfölj om du önskar. Mitt enda motkrav att sidan ska ha en liten z2036-logo och lämplig text. Kontakta mig via högermenyn ovan om du är intresserad.

Jag fick en kommentar på Twitter om att det vore enklare om jag minskade antal innehav för enklare överblick men det är inte så jag jobbar :-)

Jag gillar kombon av top-down (regioner och sektorer) och bottom-up (enskilda case) och jämfört med en globalfonds 1000+ innehav så är mina 100+ färre i alla fall.

Med det nya verktyget tror jag att det blir lättare att hålla reda på helheten såväl som enskilda innehavs position i portföljerna.

Vad tycker du om nya verktyget "My Holdings"?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-06

Qiwi - From Russia With Yield?

I mina globala strategier strävar jag efter så bred geografisk spridning som möjligt men med en renodlad aktiestrategi så är det svårt att täcka alla länder förstås.

En region som jag inte har haft någon aktie i är Östeuropa och Ryssland. Efter ett ha lyssnat på en förvaltare av fonden Parvest Equity Europe Emerging hos podden Börssnack med Hansén och Olavi så väcktes mitt intresse för regionen.

Nog för att det finns många politiska utmaningar i just Ryssland men då jag kikade på de aktier som gick att handla via USA som ADR så fastnade jag för ett bolag, nämligen:

Qiwi - From Russia With Yield?
"QIWI is a leading provider of next generation payment and financial services in Russia and the CIS. It has an integrated proprietary network that enables payment services across online, mobile and physical channels. It has deployed over 20.8 million virtual wallets, over 149,000 kiosks and terminals, and enabled merchants and customers to accept and transfer over RUB 89 billion cash and electronic payments monthly connecting over 47 million consumers using its network at least once a month. QIWI’s consumers can use cash, stored value and other electronic payment methods in order to pay for goods and services or transfer money across virtual or physical environments interchangeably."
Bolaget beskrivs ibland som en rysk "paypal" så vid en första anblick förefaller det vara mycket intressant.

Kikar man vidare på nyckeltal så handlas aktien till P/E 10 och med en förväntad vinsttillväxt på över 20 %. Tidigare har bolaget delat ut och enligt oklara uppgifter så ska de dela ut ca 4-5 % 2019.

Dessa parametrar medförda att jag köpte en liten post förra veckan. Men...

En aktiekompis uppmärksammade mig på lite artiklar på Seeking Alpha som antydde att deras betallösningar ogillades av ryska staten. Vidare så verkade tjänsten mest användas vid "skumma" sammanhang som spel och dobbel exempelvis.

...så idag sålde jag allt igen med ett nollresultat på ett ungefär inklusive courtage.

Mitt intresse för ryska bolag har dock väckts och värderingarna verkar vara ganska låga men förstås av en anledning. Jag gissar att valuta- och den politiska risken får de flesta att avstå.

Vad tror du om ryska aktier?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.


Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo, Börsdata
Bildkällor: Pizabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-05

Källsk(r)att!

En höjdpunkt på året för en global utdelningsinvesterare är när dina försäkringsbolag betalar tillbaka den utländska källskatten som dras på en del utländska utdelningar.

Inslag som gör ditt långsiktiga sparande roligare ska inte underskattas, så därför unnar jag mig ett gott

 Källsk(r)att!


Återbetalningarna avser för 2016 och omfattar mina Kapitalförsäkringar respektive Tjänstepensioner.

Hos Nordnet tycks jag ha fått tillbaka 100 % och hos Avanza 85 %. Avanza har meddelat att de kommer att betala ut resterande del senare under året då de inte fått klartecken från alla länder ännu som jag förstått det.

Får se vad man ska återinvestera den återbetalade källskatten i för aktier men jag har ju några att välja mellan :-)

Har du fått tillbaka någon källskatt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Avanza, Pixabay 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-02-03

Månadsrapport januari 2019

Vilken start på året!

Världens börser har tuffat på och även om jag inte försöker tajma marknaden i någon större utsträckning och istället köper i ur- och skur, så hade jag inte trott på en sådan här rörelse uppåt.

Det ligger nog i luften för en rekyl på nedsidan men det överlåter jag åt andra att spekulera i, jag samlar utdelningar och återinvesterar i bolag som känns rimligt värderade för stunden.

Utdelningssäsongen (som för min del är året runt) har inletts starkt och vi har fått se många höjningar.

Mina portföljer har utvecklats fint över hela linjen och det är dags för

Månadsrapport januari 2019

Min globala multi-strategi ligger på drygt + 8 % för i år om jag justerar resultatet. Anledningen till justeringen är att min nätmäklare har värderat mitt innehav Vina Concha Y Toro till 0 då mina ADR-aktier har avnoterats. Jag har inlett en inlösenprocess som ser ut att ta några månader men tills vidare så värderar jag innehavet efter kursen på den Chilenska börsen vilket adderar 0,94 procentenheter totalt sett till mitt egna kapital.

Mitt jämförelseindex Global Funds ligger på + 8,09 % så året har inletts väldigt jämnt får jag säga.

#1 Global Dividend 1.2xL
Bästa portfölj så här långt är för ovanlighetens skull min belånade utdelningsportfölj som ligger +10,1 % och hela två procentenheter över "index". Kanske är det hävstången på 20 % som gör skillnaden helt enkelt?

Jag har plockat in lite nya innehav under månaden men även slängt ut två stycken.
Portföljen är späckad med innehav från hyfsad till hög direktavkastning.


#2 Global Dividend Growth

Som tvåa ligger min andra utdelningsportfölj som presterat nästan 8 % om jag justerar för Vina Concha enligt ovan. I denna portfölj har det rört sig en del och jag har redan dragit på mig en del transaktionskostnader men tror nog att dessa är värda att ta för en bättre allokering framåt.

Jag har i huvudsak viktad över mot tillväxt till bekostnad av lite tröttare och cykliska högutdelare.


Vatten och lyx i topp kanske ger bra drag framöver?

#3 Global Future
Min tillväxtorienterade framtidsportfölj ligger på + 7,8 % och flåsar "index" i nacken.

Jag har även här dragit på mig en del transaktionskostnader då jag tycker det var ett bra tillfälle att strukturera om portföljen lite inför 2019 och framåt.

 • Köpt
  • Take-Two Interactive
  • LVMH
  • Qiwi (inlägg kommer inom några veckor)
 • Ökat
  • Zooplus
  • Boule
  • NetEase
 • Minskat
 • Sålt


Portföljen har blivit än mer Gaming-tung vilket jag tror lönar sig på sikt.

#4 Nordic Small Cap
Sist och minst så har vi min småbolagsportfölj som tuffar på och ligger före proffsen på Carnegie än så länge. Månadens inköp blev en första position i CellaVision som jag suktat efter länge.


Ska bli spännande att se vad dessa innehav kan prestera framåt tycker jag.

Vinnare

Månadens vinnare är en brasse vid namn Sabesp och som ni såg ovan så skalade jag ner lite för att säkra lite vinst. Min tajming i Western Digital tycks ha varit god i det korta perspektivet dessutom.

Förlorare

På förlorarsidan är det ovanligt glest för en gångs skull men marknaden gillade inte guidningen framåt av AbbVie. Gravity är volatil av naturen då omsättningen är skral.

---

En bra start på året är inte fel även det knappast fortsätter på samma sätt resten av året.


Jag tycker att portföljernas sammansättning känns bättre nu jämfört med tidigare då jag viktat ner cykliska bolag till viss del.

Hur gick det för dig i januari?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.