Global Multi Strategy

Flest aktier vinner?

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend 1.2xL

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Dividend Growth

Värdeutveckling sen 2016-10-03

z2036 Nordic Small Cap

Värdeutveckling 3 år

2019-01-16

Kraft Heinz - Klipp?

Bolag inom livsmedelssektorn är ganska attraktiva tycker jag då dessa är ganska ocykliska i sin verksamhet. Sitter sedan bolaget också på ett gäng starka varumärken så ökar attraktionen än mer för min del.

Dessa bolag handlas sällan med rabatt men ett som förefaller vara ganska billigt för närvarande är

Kraft Heinz - Klipp?

Bolaget handlas till en direktavkastning på 5,3 % vilket är klart högre än andra liknande bolag som Unilever eller Procter & Gamble. Man kan argumentera för att Kraft Heinz varumärken inte är riktigt lika starka men åtminstone Heinz produkter rankar jag nog ganska högt åtminstone.

Vidare har bolaget som störste ägare ingen mindre än Warren Buffetts Berkshire Hathaway vilket får nog anses vara en positiv datapunkt i sammanhanget.

Kruxet med caset är en väldigt hög skuldsättning på > 4xEBITDA och utebliven tillväxt och dessa parametrar avskräcker nog mig från att investera i dagsläget.

Vad tror du om Kraft Heinz - är det ett klipp?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-13

Ur- och Skur(investering)?

En metod som jag tillämpar när jag löptränar och som även finns som pedagogisk inriktning inom förskola är "Ur och Skur". För min del handlar det om att jag försöker genomföra mina planerade träningspass utomhus oavsett väder. Nu är det inte 100 % sant då jag undviker att springa ute om temperaturen understiger -10° för att inte dra ner för kall luft i lungorna. Men regn och rusk spelar mindre roll och går att hantera väl med en anpassad och bra klädsel.

På börsen är "klimatet" också varierande och man skulle kunna tänka sig att försöka anpassa sina investeringar utifrån detta (stanna inne vid dåligt väder = cash) men jag föredrar att vara fullinvesterad i aktier i vad man skulle kunna kalla:

Ur- och Skur(investering)? 


Att ha en stor andel ("kvalitets")aktier i portföljen är sannolikt vettigt för din avkastning över lång tid. Med denna vetskap så känns det ganska rationellt att vara fullinvesterad i aktier om du inte tror att du kan spå hur börsklimatet ska utvecklas framöver.

För att klara olika typer av (börs)väder så bör du ha en bra och varierad "byrålåda"(portfölj) med olika typer av "kläder"(aktier). Om man ser till min "byrålåda" så har jag en hel del "kläder" att välja mellan och kanske är många utav dessa av typen "allväder"?

Senaste tiden så har det varit ett kärvt klimat på världens börser men jag tycker att mina aktier ändå klarat sig relativt väl nu såväl som innan.


Man skulle kunna säga att min Global Multi Strategy i Ur och Skur startades så smått för drygt tre år sedan och den tycks hålla en viss kvalitet i alla fall. Förvisso är jämförelseindexet ovan från Sverige och saknar utdelningar så vi kanske ska jämföra globalt också?

Tar jag min äldsta portfölj Global Future så ser det ganska bra ut jämförelsevis de tre senaste åren och även Global Dividend 1.2xL ligger en bit ovanför globalfonden ovan om än lite knappt.

Är då utdelningar det ultimata "allvädersplagget"? :-)

Nja kanske men det handlar väl främst om att välja bolag som presterar relativt väl i olika börsklimat och skulle ett bolag haverera (trasigt klädesplagg) så är det vettigt att byta ut detta mot något bättre.

Jag hoppas mina bolag håller emot relativt väl även i kommande oväder och lite regelbunden frisk luft (månadssparande) är väl inte fel?

Är du fullinvesterad i Ur och Skur?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Photo by June Admiraal on Unsplash


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-09

Dags för backup(bolag)?

När tog du en backup senast?

Ber om ursäkt för kanske en kanske ångestladdad inledande fråga men en långsiktig trend är sannolikt ett ökat behov av digitalt lagringsutrymme generellt. Oavsett om lagring sker i "molnet", dvs hos en lagringsleverantör eller lokalt på din digitala pryl så behövs det hårdvara i botten som kan lagra innehållet.

Den klassiska hårddisken är fortfarande med i matchen då den erbjuder mycket lagring för pengarna men icke-mekaniska lösningar som exempelvis SSD blir allt vanligare, åtminstone för lokal lagring.

Hur kan man då exponera sig mot detta segment via aktier?

Jag har redan molnleverantörer i portföljerna som Microsoft, Google och i viss mån Apple men tänker att en liten andel rena hårdvaruleverantörer kanske inte är fel givet rimlig värdering?

Jag har hittat två kandidater:

Western Digital (WDC) & Seagate Technology (STX)


WDC är amerikanskt och STX är irländskt och bägge handlas via USA-börsen.


Bolag inom elektroniska komponenter har tagit en hel stryk under andra halvan av 2018 och det tycks gälla för WDC och STX med. Tänker att givet vettiga fundamentala nyckeltal kanske risk/reward är ganska god på dagens kursnivåer?

Kikar vi på fundamenta så ser utvalda nyckeltal ut så här:

BolagDirektavkastningSkuldsättning (19e)P/E 2019P/E 2020Nettomarginal
Western Digital5,2 %1,28 x EBITDA16,711,74,6 %
Seagate Technology6,4 %0,95 x EBITDA8,18,213,5 %
Bolagen har skiljer sig en del åt på några parametrar. Skuldsättningsmässigt så är det helt ok för bägge bolagen tycker jag och WDC tycks prioritera amortering då de förvärvat bolag inom SSD som jag förstår det.

Tilltalande med STX är den höga direktavkastningen och klart bättre nettomarginal. WDC sticker ut med en estimerad uppsida på vinsten och skulle dessa stämma någorlunda så tycker jag P/E-talet är rimligt.

Rent produktmässigt förefaller WDC vara bättre rustat för framtiden då de har bättre fokus på SSD som jag förstår det. WDC har även dubbelt så stor marknadsandel som STX vilket också talar för ett försprång.

Sammanfattningsvis så tycker jag bägge bolagen har en ok värdering och fina utdelningar som förefaller vara ganska hållbara sett till kassaflöde även om man inte kan vänta sig höjningar varje år.

De skulle kunna vara "utdelningsfällor" då en vikande global ekonomi skulle säkerligen drabba bolagen. På plussidan tycker jag att värderingarna är ganska modesta och på sikt så borde det finnas god efterfrågan och tillväxt inom lagring i och med ökad digitalisering i stort. Teknikrisk finns förstås i denna typ av bolag men man kan hoppas att R&D-avdelningarna levererar framåt.

Jag plockade in små andelar av bägge bolagen i Global Dividend 1.2xL igår då det är bra med dubbellagring utifall fail-over skulle behövas :-)

Då WDC är min favorit bland dessa så blev det även en andel i Global Dividend Growth.

Vad tror du om bolagen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Pixabay, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-06

Global Multi Strategy årsresultat 2018

Sist ut i redovisningen av årsresultat 2018 är för mina portföljer aggregerat, det vill säga för min globala multistrategi:

Global Multi Strategy årsresultat 2018


Tyvärr slutade året på minus totalt sett då mina utdelningsportföljer bjöd på en svag värdeutveckling. Beroende på vilka faktorer men tar hänsyn till (exempelvis upplupen källskatt) så kan man säga att resultatet blev ganska i linje med en global indexfond. Så på så sätt ingen katastrof men jag hade nog hoppats på lite bättre än så.


Jämfört med 2017 så har avgiftsnivån ökat en del i takt med hög omsättning i portföljerna. Jag hoppas jag kan ha lägre omsättning under 2019 men det beror på förstås vad som händer bland innehaven och om jag hittar nya spännande case.


Multi-strategin innebär många innehav som synes ovan men gissningsvis kommer jag att hålla mig runt 100 stycken även framåt.

Årets vinnare

Årets vinnare är en blandning av bolag från olika sektorer vilket är intressant tycker jag.

Årets förlorare

Även förlorarna kommer från olika sektorer men en kategori bolag som sänkt den totala utvecklingen är de kinesiska. Vissa utav bolagen ovan har jag inte ägt hela året så min utveckling kan skilja sig lite åt än vad siffrorna ovan meddelar. Hemfosa och Atlas har knoppat av delar så deras resultat är inte så illa som ovan.

Vilka var dina bästa respektive sämsta innehav 2018?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-04

Global Dividend 1.2xL årsresultat 2018

Sist ut bland mina "egna" portföljer att rapportera årsresultat är den belånade utdelningsportföljen:

Global Dividend 1.2xL årsresultat 2018
Portföljen landade på -4,44 % och fick även den stryk av de globala jämförelsefonderna. Granskar jag kursdatum för de berörda fonderna ser jag att de laggar efter ett antal dagar så rimligen är inte allt "elände" inprisat utan det bokas sannolikt in första börsdagen efter årsskiftet. Hursom så går det inte komma ifrån att portföljen underpresterat under 2018 vilket manar till eftertanke.


Alla siffror ovan är beräknade utifrån portföljens eget kapital vilket ger en mer korrekt bild av utvecklingen med hänsyn tagen till hävstångens nettoeffekter. Detta medför att den årliga avgiften är relativt hög men även att utdelningarna blir högre vilket är grundbulten i denna strategi.

Nytt för i år är att jag redovisar ränteavdraget som en negativ skatt vilket det i någon mån borde räknas som. Känns även skönt att ha en dold reserv i form av upplupen källskatt och en första delutbetalning borde ske nu i slutet av januari.

Då jag månadssparar i portföljen så drar transaktionskostnaderna iväg men dessa är ändå rimliga tycker jag med tanke på många utländska innehav. Men visst hade lägre växlingsavgifter varit trevligt, vilken aktör sänker dessa först?

Volatiliteten är på en godkänd nivå men det kanske är en klen tröst när Sharpekvoten är negativ?


Portföljen har en fin balans mellan direktavkastning och förväntad utdelningstillväxt tycker jag men tillväxten får man förstås hålla extra koll på då den kan påverkas om vinsterna bromsar in framöver.

Jag tror att räntan kommer att hålla sig på relativt låga nivåer framöver och skulle konjunkturen vara svag så lär centralbankerna få svårt att köra en hökaktig penningpolitik. Detta ger att jag fortsättningsvis ser en god potential i en belånad utdelningsstrategi att ge en hyfsad totalavkastning på medellång till lång sikt. Söker man högre avkastning så tror jag att man bör vikta mer mot småbolag och tillväxt men dessa strategier kör jag i andra portföljer.

Skulle 2019 bli ett björnår så kan jag hoppas på att den berömda "kudden" gör sig gällande för mina utdelningsportföljer.

Vad tror du om börsåret 2019?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-02

Global Dividend Growth årsresultat 2018

Min kavalkad av årsrapporter fortsätter och näst på tur är min största portfölj som är en depåförsäkring tjänstepension i ett så kallat fribrev.

Global Dividend Growth årsresultat 2018

Dessvärre får jag nog boka in portföljens prestation som underkänt för 2018 då den har underpresterat jämförelseportföljen med några procentenheter. Totalt så landande portföljen på - 5,28 %.


En del av resultatet kan förklaras av den höga årliga avgiften på 0,55 %. Omsättningsnivån blev hela 117 % av portföljen under året vilket förklarar de höga transaktionskostnaderna. Anledningen till den höga omsättningen beror på skifte av strategi från högutdelare till tillväxt under året. Vidare har jag viktat upp tillväxtmarknader och satsat på lite smalare investeringssektorer som lyx och ädelmetaller bland andra. Jag ska som sista ursäkt för underprestationen föra fram undervikten mot dollar där portföljen har mindre än hälften jämfört med världsindex.


En negativ Sharpekvot innebär att bankkontot hade varit en bättre placering men det avgörs inte på ett enskilt år utan över tiden, förhoppningsvis till portföljens fördel i slutändan.

Jag är ändå ganska nöjd med portföljens relativt låga volatilitet och det är en egenskap jag finner tilltalande för en så pass stor portfölj i pengar mätt.

Många innehav samsas i portföljen men jämfört med världsindex 1 500 bolag så är det relativt koncentrerat. :-)

Jag är ganska nöjd med nuvarande sammansättning och tror/hoppas att jag kommer att ha en lägre omsättning 2019.

Hade du köpt portföljen som en fond för 0,55 % i avgift?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2019-01-01

Global Future årsresultat 2018

Årets sista dag såväl som börsdag har passerats och det går att räkna fram ett årsresultat för mina globala portföljer. Då jag har olika strategier för respektive portfölj i min Global Multi Strategy så blir det ett separat inlägg per portfölj utöver ett sammanfattande för helheten. Hoppas att ni finner det läsvärt oavsett även om dessa årsrapporter kanske fungerar mest som en intern avstämning av mina strategier. Jag har redan rapporterat kring min Nordiska småbolagsportfölj och näst på tur är:

Global Future årsresultat 2018

För andra året i rad så presterade min globala strategi inriktad mot "framtidsbolag"/tillväxt bäst av mina fyra portföljer. Portföljen toppade på + 30 % under året men slutade på + 7,67 %. Över 9 procentenheter över min jämförelseportfölj bestående av globalfonder är jag mycket nöjd med utöver med att ha genererat positiv avkastning i ett surt börsklimat.


Trots att det inte sker några insättningar i portföljen då det är en gammal löneväxling tjänstepension i så kallat fribrev så blev den årliga avgiften relativt hög och landade på 0,44 % av värdet per årsskifte. Detta beror på att jag omsatt 98 % (!) av portföljen under året i form av köp och sälj. Klart tankeväckande och även om jag förhoppningsvis inte gjort "onödiga" transaktioner så kommer jag att sikta på en lägre omsättning 2019 då jag är riktigt nöjd med portföljens sammansättning (se nedan).

En fördel med sparformen pensionsförsäkring är den låga avkastningsskatten som endast belastade kapitalet med 0,07 %.

Portföljen startades 2009 och har bjudit på en godkänd CAGR sen dess även om jag spekulerat bort många år på usel swingtrading innan jag började med min globala aktiestrategi ca 2015.

Den riskjusterade avkastningen är godkänd tycker jag och räcker till två stjärnor på Shareville åtminstone.

Årets innehav får nog anses vara Gravity som jag plockade in närmast slumpmässigt under senhösten och som sedan dess har mer än dubblat sig. Jag har löpande säkrat lite vinster och omfördelat till andra innehav.

Jag är som sagt nöjd med sammansättningen och för närvarande är det inget innehav som hänger löst men jag hoppas att "kineserna" börjar prestera någon gång.

Vad tror du om portföljen framåt och hur har dina globala innehav presterat 2018?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.