2015-11-17

Löneväxla återköp tjänstepension

En del av er läsare kanske har hängt med på min resa kring att återköpa gamla tjänstepensioner som ligger i så kallade fribrev, så för nytillkomna läsare rekommenderar jag inläggen breaking... och prisa ***... för detaljerad bakgrund till detta inlägg.

Igår måndag så slöts cirkeln för det första återköpet (av fyra) och en premie landade på min löneväxlingsportfölj.

Händelseförloppet i en snabbrepris:

  1. Återköp 10 590 före skatt av fondförsäkring hos försäkringsbolag s
  2. Bruttlöneavdrag 10 590 hos arbetsgivare
  3. Premieinbetalning på 11 200 på depåförsäkring hos försäkringsbolag n
Skatteneutralt, en modern avgiftsstruktur samt en extra premie på 5,8% från arbetsgivaren gör det till en bra lösning givet att bruttolöneavdraget inte medför en för låg årsinkomst samt inte räknas bort vid beräkning av annan tjänstepension eller andra förmåner.

Stockoholic som man är så köpte jag aktier direkt för insättningen.

Jag har tänkt om lite när det gäller inriktningen för min löneväxling från rena utdelningsaktier till att komplettera med aktier med tillväxt/framtida potential.

Så det blev två dyra aktier med förhoppningsvis ljus framtid på sikt: Alphabet (f d Google) och Amazon.

Dessa tog en relativt stor andel direkt i löneväxlingsportföljen


Nu ser jag fram emot återköpen från de tre andra fribreven som totalt kommer ge en större summa enligt mina beräkningar.

Vilka aktier hade du köpt till din pensionsportfölj?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar