2019-09-22

Totalavkastning?

Denna vecka har varit extra trevlig för en utdelningsinvesterare som jag då mina innehav Microsoft och Texas Instruments slog till med fina utdelningshöjningar.

Men utdelningar i all ära - är dessa viktigast när det kommer till avkastning i en aktieinvestering?

Vissa utdelningsinvesterare har som huvudmål att komma åt en extra inkomst som utdelningarna möjliggör men i slutändan så är det väl din totala avkastning som räknas, så kallad

Totalavkastning?


Vad är då totalavkastning?

Förenklat kan man nog säga att det är den vinst/förlust du har (orealiserad) och/eller har fått (realiserad) på en aktieinvestering som utgör totalavkastningen på ditt investerade kapital. Ska man gå lite mera på djupet så kan man nog dela upp totalavkastningen specifikt för en enskild aktie i följande tre delar:

 • Kursutveckling
 • Utdelning
 • Övriga intäkter
Kursutvecklingen för en aktie beror i huvudsak på marknadens framtida förväntningar, bland annat kring framtida vinsttillväxt och riktningen på den relativa värderingen (vanligast/enklast är nog att kolla på P/E-talet).

Framtida vinsttillväxt lär medföra stigande kurs över tid allt annat lika även om det lär bli en ojämn utveckling då det sällan är "allt annat lika" på aktiemarknaden.

Den relativa värderingen styrs av en mängd parametrar som räntan, börsklimat och trender för att nämna några. Huruvida den relativa värderingen är "rätt" tycker jag är svårt att avgöra men visst bör man nog vara försiktig med riktigt höga P/E-tal då sannolikt en rejäl vinsttillväxt redan är inprisad och negativa händelser slår extra hårt mot kursen. Låga P/E-tal kan vara lockande i sig men om det inte sker någon uppvärdering (så kallad multipelexpansion) så kan totalavkastningen ändå bli måttlig för en sådan aktie om vinsttillväxten är låg exempelvis.

Så länge du inte säljer/tar hem vinst så är kursutvecklingen orealiserad och kanske mer av en bokföringspost men givet att din aktie är hyfsat likvid så tycker jag att den ska ingå i totalavkastning i sin helhet. Ska man vara petnoga så borde man i förskott räkna bort den transaktionskostnad som en försäljning innebär men det är nog överkurs i det stora hela.

Utdelning behöver kanske ingen närmare presentation men den är i alla fall en sorts realiserad vinst som du får i form av påfyllning av din portföljs kassa. I det korta perspektivet tillför den inte någon totalavkastning då kursen teoretiskt ska minska motsvarande utdelningsbeloppet. Men på sikt så är utdelningen betydelsefull då allt annat lika så kommer kursen att stiga igen motsvarande utdelningen och återinvesterar du utdelningen så får du ränta-på-ränta i form av högre utdelning vid nästa utdelningstillfälle (givet att utdelningen inte sänks). Om utdelningen dessutom höjs vid nästa utdelningstillfälle blir effekten av ränta-på-ränta än mer påtaglig.

Övriga intäkter för en aktieinvestering kanske inte är så kända för en småsparare men här tänker jag främst på premier från optionsstrategin covered call eller ränteintäkter från aktieutlåning.

Att ställa en option i form av en covered call kan medföra sämre totalavkastning utifall kursutvecklingen utvecklas starkt under själva optionens löptid och då du får betala mellanskillnaden för aktuell kurs och lösenkursen när löptiden förfallit. Covered call kanske inte är något för en småsparare men värt att känna till möjligheten om ditt kapital blir större och du vill ha möjlighet till extra avkastning.

Aktieutlåning är kanske inte heller något för en småsparare generellt men här har Nordnet en variant där man kan få lite intäkter automatiskt om du sparar i försäkring och är med i deras aktieutlåningsprogram. Det är inga större summor man kan förvänta sig då Nordnet behåller hälften av nettovinsten men några extra punkter per år kan det i alla fall bli. Kortsiktigt kanske din totalavkastning påverkas negativt då du indirekt medverkar till kurspress på ditt innehav men är det hårt blankat sen tidigare så är nog din enskilda inverkan försumbar i sammanhanget.

Hur ser man då totalavkastning?

Nätmäklarna redovisar din portföljs totalavkastning men tyvärr inte för de enskilda innehaven vilket jag tycker är synd då det hade varit intressant att veta. Vill du veta din totalavkastning för ett innehav så får du göra beräkningar själv utifrån transaktionshistorik och/eller ditt GAV. Utifrån GAV blir mer eller mindre komplicerat beroende på om du köpt och sålt i olika omgångar men det är möjligt att beräkna totalavkastning med viss precision i alla fall.

Ett förenklat exempel på hur man kan gå tillväga är kanske på sin plats så jag tar och beräknar min totalavkastning för Axfood som jag köpte initialt till portföljen Global Dividend 1.2xL i februari 2018.

Jag börjar med att kika på mitt GAV som är på 152 kr efter ett antal köp under perioden. Sedan tar jag kursen vid detta inläggs skrivande som ligger 203 kr och beräknar mellanskillnaden från GAV vilket blir 51 kr. Detta ger en procentuell kursutveckling 33,55 % (51/152). Lite kuriosa är att kursutvecklingen lär i huvudsak bero på multipelexpansion för bolagets P/E-tal då vinsttillväxten har varit ca 7 % totalt under perioden enligt mina beräkningar och estimat på framtida vinsttillväxt ligger på knappt 5 %.

Sedan går jag vidare och kikar på erhållna utdelningar och dessa är två till antalet på 7 kr styck. Utifrån GAV ovan så är alltså den procentuella vinsten 9,21 % (14/152).

Slutligen så har jag fått en liten slant (med betoning på liten) från övriga intäkter i form av aktieutlåning på 4 öre (gäller ett halvårs utlåning). Detta ger ett blygsamt bidrag på 0,02 % (0,04/152). Detta kan tyckas närmast försumbart men över tid och beroende på hur intresset för blankning är av innehavet så blir det några punkter extra i alla fall.

Så om vi summerar så blir totalavkastningen denna:

Kursutveckling33.55%
Utdelningar9.21%
Övriga intäkter0.02%
Totalavkastning42.78%

Är detta bra? Det beror på tidsperioden skulle jag vilja säga och om jag använder ett närproducerat verktyg så får jag CAGR (årlig avkastning) till 25,2 %. Detta är en mycket bra siffra skulle jag vilja säga speciellt för ett "stabilt och småtråkigt" bolag som Axfood.

Nu är detta inte hela sanningen då jag köpt ytterligare aktier under perioden som sagt vilket påverkar CAGR-beräkningen men det orkar jag inte justera för i detta exempel. En bra tumregel är att utgå från sitt GAV för avkastningsberäkning tycker jag men om du har sålt delar av innehavet så blir det något mer komplicerat att beräkna totalavkastning då du får justera för realiserat resultat utöver det som nämnts ovan.

Totalavkastning eller utdelning?

Jag har sen ett tag tillbaka i de flesta av mina strategier fokuserat på möjlig framtida totalavkastning före avkastningen via utdelningar. Renodlad utdelningsinvestering kan ha andra syften och fördelar som exempelvis en regelbunden extra inkomst utan att du behöver sälja aktier.

Vad tror jag då att Axfood kan ge för totalavkastning framöver? Chansen till fortsatt multipelexpansion tror jag är begränsad men gissar att dagens nivå kan hålla i sig ett antal år givet fortsatta låga räntor. Det ger att förväntad totalavkastning framåt blir utdelning + vinsttillväxt, dvs 3,4 % (nuvarande DA) och knappt 5 % (estimerad vinsttillväxt). Så ca 8 % årlig totalavkastning framåt är en rimlig förväntning på Axfood givet att som sagt lågränteläget består och att vi slipper en allmän börsfrossa. Man kan argumentera för att risk/reward inte är fantastisk och jag har därför endast kvar bolaget i min utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL där jag tycker att den passar som en "stabil utdelningsaktie".

Hur ser du på totalavkastning?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036, Gerd Altmann från Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

10 kommentarer:

 1. Det där med Nordnets aktieutlåning bojkottade jag direkt. Att de ska ta hälften av intäkterna är bara allt för långt bortom all rimlighet. Så extremgiriga gör jag inte affärer med.
  Mvh investera-pengar.blogspot.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag förstår hur du tänker och visst är 50 % nettomarginal saftigt. Man kan hoppas att andra aktörer börjar med liknande tjänst så kanske det blir prispress men oavsett så tackar jag inte nej till några extra punkter.

   Tack för kommentar!

   Radera
 2. Klokt inlägg jag instämmer i totalavkastnings"tänket" och klockrent exempel på slutet!

  Det jag funderar på är om du skulle kunna vara mer selektiv utifrån slutsatserna. Om du tror att en aktie ger 8% medan en annan kan ge 13% så borde du äga (mycket) mer i den senare. Och kanske att man alltid ska kräva 10% i möjlig avkastning för risken man ändå tar?

  Samtidigt kan man inte klaga på din avkastning (snarare tvärtom!) så mycket möjligt att du gör helt rätt. Och det svåra är att den som ger 8% kanske förväntas ge 12% året efter, så det blir hoppigt om man ska agera utifrån nästa års prognos. Men min inställning är att inte äga Axfood för att den förväntade avkastningen är för låg, även om jag gillar den defensiva inriktningen och bolaget i sig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Axfood är nog mer än ”obligation” dvs stabil avkastning och kanske något mindre riskfylld över tiden. I portföljen Global Dividend 1.2xL passar denna typ av aktie bra då min sparhorisont är kortare jmf pensionsportföljerna.

   Tack för kommentar!

   Radera
 3. En till parameter på övrigt-kategorin är att man på utländska innehav kan få extra vinst eller förlust, utöver den underliggande faktiska förändringen, beroende på hur växlingskursen utvecklas.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bra påpekande, vore riktigt intressant och se hur stor valutaeffekten är på ett enskilt innehav utöver den lokala kursutvecklingen. Idag ser du den totala kursutvecklingen inklusive valuteffekt hos nätmäklarna men som sagt uppdelat hade varit trevligt.

   Tack för kommentar!

   Radera
 4. Bra där. Gillar inte de utdelningsjägare som säger att de är bara utdelningen som är viktig. Struntar i price return..

  /Leva drömmen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Fördelen med utdelning är realiserad vinst bl a men visst är totalavkastning viktigast!

   Tack för kommentar!

   Radera
 5. För mig som utdelningsinvesterare är utdelningen på sätt och vis ett sätt att hålla räkningen. Är väl ingen YoC-ivrare, men det blir kanske lite där man hamnar ändå. Man vill se en stadigt växande utdelningssiffra på varje innehav och på portföljen i stort. Men man är ju inte gjord av trä. Det händer ju andra grejer med aktierna som är svåra att bortse ifrån.

  En del av mig blir irriterad när multipelexpansion uppstår i portföljen, speciellt som med fallet Axfood när inget egentligen inte har förändrats i bolaget. Det har inte blivit tryggare, mer lönsamt eller fått bättre framtidsutsikter, så det kvalificerar sig inte riktigt i någon ny "kategori". Det har bara blivit dyrare utdelning.

  Det man borde göra som utdelningsinvesterare är ju kanske att sälja och köpa ett bolag som matchar ens kriterier bättre. 8% totalavkastning är ju iofs inte alls dåligt, men fallhöjden är ju plötsligt enorm i ICA och Axfood. Multipelkontraktion kan ju också uppstå som bekant.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag brukar skala ner eller sälja när DA sjunker ”för mycket” och på så sätt säkra vinst och omallokera till högre DA med likvärdig risk i den mån det går. Denna strategi gäller Global Dividend 1.2xL där jag vill ha en DA på minst 2,5 %.

   Tack för kommentar!

   Radera