2018-09-05

Krones - hidden champion?

För ett par veckor sedan under en lunch med en aktieintresserad kollega så diskuterades begreppet "hidden champions" och ett antal olika bolag nämndes varav ett utav dessa var:

Krones

"The Krones Group, headquartered in Neutraubling, Germany, plans, develops and manufactures machines and complete lines for the fields of process, filling and packaging technology. Its product portfolio is rounded off by information technology, factory planning and products from Krones’ subsidiaries as intralogistics, valve production etc." - https://www.krones.com/en/company/about-us.php
Att konstruera och producera maskiner och utrustning för bryggerier, diverse andra drycker och återvinning kräver sannolikt precision samt ordning och reda - låter som något som kanske passar en tysk industrikultur?

Krones grundades 1951 och förefaller vara stora inom sitt gebit med en fin geografisk närvaro världen över.

Vi hoppar direkt till värderingen och bolaget handlas till P/E 17 för 2018 och 15,5 för 2019. Vidare förefaller bolaget vara skuldfritt med en fin nettokassa och de delar ut 1,7 % i juni varje år (förhoppningsvis även framåt).

Endast 50 % av aktierna handlas på börsen då huvudägaren familjen Kronseder sitter på andra halvan. Stark huvudägare = check!

Värderingen förefaller vara ganska rimlig då vinsttillväxten är måttlig för närvarande men som jag förstår det så beror det delvis på engångseffekter. Jag tänker att detta är företag man vill ha på längre sikt och låt oss titta på utdelningshistoriken.


Fin svit sen 2010 (2009 ställdes utdelningen in då bolaget gjorde förlust i spåren av finanskrisen).

Man anar cykliska inslag här men det är väl brukligt i industrisektorn.

Jag har tagit en liten stek i portföljerna Global Future och Global Dividend Growth till att börja med men jag känner att jag behöver läsa på mer om bolaget för en eventuellt större andel senare - men det är så jag jobbar!


Krones tar som sagt en liten andel i portföljen Global Future tillsammans med de andra 33 "framtidsbolagen". Portföljen har haft det lite motigt senaste veckan då de kinesiska innehaven tillsammans med de bolag som tillhör emerging markets tagit stryk. Men för helåret är ändå resultatet fina +26 % vilket jag är mer än nöjd med.

Vad tror du om Krones?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders
Bildkällor: z2036, 
Photo by Martin Kníže on Unsplash

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar