2015-02-18

Hausse preferensaktier

Kursutvecklingen generellt för preferensaktier har varit smått hysterisk sen beskedet om minusräntan.Huvudanledningarna till de stigande kurserna tror jag är:

  • Riskfria räntan sjunker och förväntas vara låg i flera år
  • Nästa justering av räntan är sannolikt ytterligare nedåt än uppåt
  • Större placerare såväl som enskilda sparare vågar nu gå in i instrumentet i brist på bra alternativ
  • De underliggande bolagens kassaflöden är fortsatt goda och med marginaler så att det blir över till utdelningarna
  • Börsen i övrigt har varit fortsatt stark
I nuläget känns både stam- och preferensaktier värderade i det högre skiktet så man bör vara försiktig med köp tycker jag. Jag köpte en del samma dag som räntebeskedet vilket visade sig vara bra i det korta perspektivet.

Vill bara uppmana återigen att välja preferensaktier med omsorg och gärna sprida inköpen över tid och i olika bolag.

Man kan gott teckna nyemissioner av "stabila" preferensaktier som förhoppningsvis kommer under våren.

Lycka till med sparandet!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar