2015-07-20

Fonder eller aktier?

Vad är bäst att spara i - fonder eller aktier?


Som vanligt beror det på en rad faktorer vad som passar bäst men tänkte resonera lite kring mina åsikter i frågan.

På senare år har en hybrid av fonder och aktier blivit populär: ETF (Exchange Traded Fund).

En ETF är en fond som handlas över börsen och värderas i realtid.

Om vi börjar med en generell jämförelse på några utvalda egenskaper:

AktieFondETF
CourtageJaNejJa
AvgiftNejJaJa
DiversifieradNejJaJa
SnabbhandladJaNejJa

Tabell ovan är som sagt generell och varje punkt förtjänar en liten fördjupning.

Courtage
Är den avgiften det kostar att köpa eller sälja ett börshandlat värdepapper. Sedan en tid tillbaka kan man få courtage från 1 kr / 0,25% vilket möjliggör handel i mindre poster. Är man långsiktigt i sitt innehav så spelar courtaget mindre roll och tvärtom om man handlar ofta.

En fördel med fonder är att de handlas courtagefritt (finns några undantag med fonder som har köpavgifter).

Vinnare: Fonder
-----

Avgift
Fonder och ETF:er har normalt en administrativ årsavgift (0,1-2,5%) som dras från fondvärdet varje bankdag proportionellt. Denna avgift är alltså inbakad i den kurs som redovisas publikt (NAV-kurs).
Utöver denna avgift så tillkommer transaktionskostnader men dessa är oftast väldigt små jämförelsevis och oftast på endast 1 punkt (0,01%) på årsbasis.

Det finns fonder som i princip är avgiftsfria som Avanza Zero och Nordnets superfonder.

Brummer som kanske mest är kända för sina hedgefonder erbjuder faktiskt ett tjugotal indexfonder avgiftsfritt vilket måste anses vara bäst på den svenska fondmarknaden.

Aktier är ingen motsvarande exklusiv årsavgift även om alla bolag indirekt har en administrationskostnad i förhållande till börsvärdet.

Vinnare: Aktier
-----

Diversifierad
En fond/ETF består normalt sett av många ingående värdepapper vilket medför hög grad av diversifiering och inbyggd riskspridning.

En aktie är oftast kopplad till ett bolag och då blir riskerna generellt större.

Vissa aktier kan ha hög grad av diversifiering beroende på inriktning och annat. Det bästa exemplet på sådant är nog investmentbolag som kan liknas med en fond då de har många olika innehav samt vissa administrativa kostnader som kan jämföras med en avgift.

Vinnare: Fonder och ETF:er
-----

Snabbhandlad
Aktier och ETF:er handlas över börsen och kan säljas och köpas godtyckligt under dess öppetider.

Fonder är lite trögare i sin handel och beroende på handelsplattform kan det gå många bankdagar innan en order är genomförd i sin helhet. Vissa hedgefonder handlas månadsvis vilket medför långa handelscykler av dessa.

Man kan diskuttera huruvida snabbhandlad är en fördel eller ej men vid exempelvis extrema händelser har man större möjlighet till snabb omallokering om man kan handla via börsen.

Vinnare: Aktier och ETF:er
-----

Så vad är då bäst?

Aktier kräver ofta lite mer tillsyn och kunskap om enskilda bolag vilket gör att fonder passar bättre för en nybörjare och/eller en passiv/bekväm sparare.

Jag är ingen expert på aktier eller på hur man värderar bolag men tycker mig vara tillräckligt insatt och intresserad för att vilja välja bolag själv istället för att köpa dessa indirekt via en fond.

En utav de viktigaste egenskaper om man är långsiktig i sitt sparande är avgifterna vilka blir otroligt viktiga över tid då ränta-på-ränta påverkas.

Ett räkneexempel på detta vore på sin plats så här kommer ett:

MSCI-index vs. SPP Aktiefond Global - räkneexempel

Ta MSCI-index mot SPP Aktiefond Global (0,31% i avgift).

Om man räknar från 1970 (året innan jag föddes) så har totalavkastningen för MSCI inklusive utdelningar varit 6570% vilket känns väldigt imponerade må jag säga.

Om vi lägger på en avgift på 0,31% och räknar retroaktivt, så får vi en totalavkastning på 5712% istället enligt mina beräkningar. Fortfarande imponerande siffror men nästan 860 %-enheter som försvunnit i avgifter.Vad blir motsvarande för aktier?

Man får en initial inköpskostnad på 0,25% samt löpande courtage för återinvestering av utdelningar.

Om vi tänker oss en direktavkastning på 5% så kostar det 0,25% * 5 = 0,0125% i årlig investeringsavgift som kommer att höjas något i takt med utdelningshöjningar. O andra sidan lär man få bättre courtage med tiden när beloppen blir större. Ganska stor skillnad jämfört mot fondens årliga 0,31% hur som helst.

Nåväl, detta ämne skulle man kunna skriva mycket om men jag tror jag avrundar lite snabbt med några enkla tumregler:
  • Är du långsiktig i ditt sparande, välj aktier och/eller fonder med låg avgift för större delen av din portfölj
  • Är du en passiv sparare och allmänt ointresserad av aktier, välj en stor andel globala fonder med låga avgifter
En fördel med fonder/ETF:er som jag inte nämnt är att man kan komma åt att investera i lite mera exotiska marknader och branscher på ett bekvämt sätt, exempelvis i en Indien-fond eller i en ETF inriktad på Internet-säkerhet.

Vad tycker ni? Har jag missat någon viktig aspekt?

0 kommentarer:

Skicka en kommentar