2014-10-06

Privat pensionssparande...RIP?

Den tycks som den nya regeringen fortsätter linjen med minskande av avdragsrätten för inbetalda premier till en privat pensionsförsäkring/IPS. Avdraget föreslås minskas från 12 000 till 1 800 kr / år.

Detta innebär:

  • Att betala in mer än 1 800 / år är direkt olönsamt. Exempel: Du betalar en hundralapp för redan skattade pengar samt får även betala skatt när du tar ut den i framtiden.Hur ska man pensionsspara istället? 

Jag har redan skrivit om det här: Sparande-del-2-pensionssparande och Sparande-del-3-isk-eller-kf.

Hur gör man med sin befintliga privatpension/IPS?

  • Om man betalar mindre än 50% marginalskatt, stoppa inbetalningarna.
  • Betalar du 50% eller mer, dra ner inbetalningarna till den nya miniminivån 1 800 / år.
  • Undersök möjlighet att flytta till någon utav nätmäklarna så du slipper urholkande skalavgifter.

Räkna inte med att du blir kontaktad av ditt nuvarande bolag om detta utan du bör agera själv snarast.

Lycka till med (pensions)sparandet!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar