2014-10-20

Statslåneräntan sista november - NedräkningFör oss som gillar schablonbeskattade sparformer så närmar sig en viktig händelse för kommande års beskattning - fastställande av statslåneräntan per den sista november.Den senaste noteringen (17/10) är 1,13%, så det lutar att det blir rekordlågt i år.

Om räntan håller i sig så blir schablonbeskattningen endast 0,34% av schablonbeloppet för ISK och KF som är de sparformer som använder sig av denna statslåneränta.

Jämfört med årets statslåneränta, 2,09% som ger 0,627% så är det en betydande sänkning relativt sett.

För att en schablonbeskattad sparform ska löna sig jämfört med ett fritt sparande så måste avkastningen överstiga nivån på den fastställda statslåneräntan.

Så med andra ord ska man slå 1,13% i årsavkastning nästa år preliminärt, dvs även en placering i en kort räntefond inom schablonbeskattning borde kunna vara lönsam i sammanhanget...

6 kommentarer: