2015-03-10

Fondallokering tjänstepensionen

Som jag nämnt tidigare är den ordinarie tjänstepensionen den portfölj man bör ägna mest fokus åt (givet att man har en Fondförsäkring).Trots senaste tidens rekyler tror jag på fortsatt fördel för aktier och i synnerhet sådana med hög utdelning. Så en hyfsad andel Global och Sweden High Dividend känns fortsatt rätt.

Dollarn är starkare än på länge och som jag antytt tidigare tror jag på stark dollar åtminstone året ut. Detta ger fortsatt fördel för globalfonder (som ofta innehåller ca 60% USA) samt amerikanska räntefonder. Mina innehav är Danske Invest Global Index, SPP Aktiefond Global samt Parvest Bond USD.

Länsförsäkringar fastighetsfond har gått knackigt i veckan men tror att det finns mer att ge givet det fortsatta låga ränteläget. En annan branschfond är SEB Läkemedelsfond där jag har en liten andel.

Asien är lite svårbedömt för tillfället men tycker nuvarande allokeringen Indexfond Asien och Carnegie Indien känns lagom.

Återstår en tiondel Indexfond Europa samt en femtedel Penningmarknadsfond.

Beställde precis ett fondbyte där jag säljer lite penningsmarknad för köp i Europa då jag tror på en liten fördel europeiska aktier i och med ECB:s QE som inletts.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar