2015-04-11

Ratos preferensaktie - pengarna på banken?

Utbudet av svenska preferensaktier utökas löpande även om det är mestadels är inom fastighetssektorn som det sker och ofta då med en hög riskprofil. De fåtal utanför fastighetssfären (SAS & Eniro med flera, say no more...) är också ofta ganska riskfyllda men det finns ett undantag:Av alla preferensaktier är nog Ratos en av de med allra lägst risk då sannolikheten för konkurs är väldigt låg då de har stor kassa (ca 5 års utdelningar inklusive de till stamaktierna) samt att den handlas under nuvarande inlösenkurs (2012,5) vilket minskar kursrisken.

Fakta Ratos preferensaktie (urval från prospekt)
 • Introduktionskurs 1750 (28/6 2013)
 • Fram till stämman 2017:
  • Utdelning 100 / år (feb, maj, aug & nov)
  • Inlösenkurs: 2012,5
 • Efter stämman 2017:
  • Utdelning 120 / år
  • Inlösenkurs: 1837,5

Så låg risk, handlas under inlösenkurs och annan exponering än mot fastigheter borde den vara given i preferensportfölj? Låt mig dröja lite med svaret...

Senaste tiden har det skett åtminstone två händelser inom den svenska preferensaktievärlden som kan antyda vad som kan hända i framtiden för tillgångsslaget.

Lex Eniro
Här skyddades preferensaktieägarna på bekostnad av stamaktieägarna. Vi har ännu inte sett någon inställd utdelning till preferensaktier ännu i modern tid (?) även Ferronordic kanske ligger närmast till, blir spännande att se hur det slutar.

Lex Oscar Properties
Beslut fattades om inlösen för befintliga preferensaktier då bolaget ansåg att det var lönsamt att emittera nya med andra villkor istället. Återstår att se om de lyckas med manövern som nog få anses vara lite ojuste mot de befintliga preferensaktieägarna men ändå helt enligt spelreglerna.

Om man synar Ratos inlösenvillkor så håller jag det ganska sannolikt att det kommer att ske en inlösen i samband med stämman 2017 då inlösenkursen sjunker rejält. Ett stycke i årsredovisningen kanske ger en ledtråd i samma riktning:

 1. Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare med avdrag för totalt preferenskapital dividerat med antal utestående stamaktier vid periodens slut. Preferenskapital per preferensaktie uppgår till 1 837,50 kr, vilket motsvarar inlösenbeloppet efter årsstämman 2017. 
Vidare finns det förslag om en emission av ny typ av preferensaktier med andra villkor och inlösen 2019.

Vad innebär då detta om inlösen skulle ske efter stämman 2017?

På nuvarande kurs på 1953 så får man en total avkastning på 109,5 vilket ger årsavkastning på knappt 2,5%

Utdelningar 9 x 25 -> +225 
Inlösen på 1837,5 -> 1837,5-1953 -> -115,5
Totalt 225-115,5 -> 109,5 -> 5.6% YOC -> knapp 2,5% årsränta om jag räknat rätt

Så 2,5% årsränta låter kanske inte så attraktivt jämfört med andra preferensaktier men risken borde vara väldigt låg och kanske skulle kunna vara ett alternativ till likvider på en depå iallafall.

I takt med utdelningarna fram till efter årsstämman 2017 borde kursen sjunka ungefär enligt nedan om sannolikheten för inlösen kvarstår.


Blå är baserat på nuvarande kurs och rött är teoretiskt max för ett noll-scenario i avkastning.

Att räntan skulle stiga nämnvärt fram till mitten av 2017 är mindre sannolikt i dagsläget så även 2,5% kan vara fortsatt konkurrenskraftigt jämfört med andra företagsobligationer men kanske inte så attraktivt om man jämför med andra preferensaktier.

Köp, sälj eller behåll?

Nu är det inte givet att det blir en inlösen och om det inte skulle ske så framstår Ratos preferensaktier som bäst i klassen alla kategorier tycker jag. Man får nog flera ledtrådar efter årets stämma gissar jag.

Personligen har jag minskat lite i de portföljer som har haft en större andel Ratos Pref men har kvar en liten del då det måste anses som en av de säkraste (om än defensiv) placeringar man kan ha för närvarande.
2 kommentarer:

 1. Jag lutar mer åt Ratos vanliga aktie som har högre direktavkastning och jag tror kan hålla den för lång framtid.

  Men när jag ser din uträkning förstår jag plötsligt varför preferensaktien är så dyr. Det blir verkligen precis som en mycket trygg obligation med okej ränta vilket måste vara guld för vissa pensionsbolag just nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ratos vanliga känns rätt ok faktiskt, hade den nyligen men fick kalla fötter när det var som skakigast kring oljan. Borde funka på lång sikt då bolaget verkar för att hålla nivån på utdelningarna som det förefaller.

   Tack för kommentar!

   Radera