2015-09-29

BREAKING: Växla in gamla fribrev?

Har du gamla fribrev där vardera värdet är mindre än 44 500 (ett prisbasbelopp) och där inga inbetalningar skett de senaste 10 åren?Då finns det eventuellt ett sätt nu att växla in dessa på ett fördelaktigt sätt.

Först kan jag försöka förklara vad ett fribrev är för något då begreppet säkert låter en aning suspekt utanför pensionskretsar.

Ett fribrev är en pensionsförsäkring där det inte sker några avtalade inbetalningar längre. Typfallen är en tjänstepension hos en före detta arbetsgivare eller en privat pensionsförsäkring som man slutat betala in på.

Jag själv har ett antal fribrev med relativt låga värden hos olika försäkringsbolag. Detta gör att det är svårare att få en enkel förvaltning av sin pension samt att ofta är den faktiska avgiften relativt hög. En årsavgift på 240 plus en rörlig på minst 0,5% utöver fondavgifterna gör det svårt att gå plus över tiden faktiskt.

Fram tills nu har det varit väldigt restriktivt att återköpa dessa. Med återköp här menas att försäkringen betalas ut som ett engångsbelopp och som på alla pensionsförsäkringar dras inkomstskatt på summan.

Huvudregeln för en pensionsförsäkring är att den tidigast kan betalas ut från 55 års ålder men undantag kan ske under vissa förutsättningar.

Så här säger skatteverket:

Enligt skatterättsliga regler får en pensionsförsäkring inte återköpas. 

Skatteverket kan dock medge dispens från återköpsförbudet om försäkringstagaren är på obestånd och genom ett återköp kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

Detta gäller endast om försäkringstekniska hinder för återköp inte föreligger.

Dispensprövningen är starkt restriktiv. Det är inte tillräckligt för dispens att du har hamnat i allvarliga ekonomiska svårigheter och förhållandena är ömmande. Att riksdagen har ändrat reglerna för avdragsrätten ger dig inte rätt till dispens.

Återköp får ske, utan Skatteverkets medgivande, om
 • det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbeloppet
Återköp får också ske, utan Skatteverkets medgivande, om
 • det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp och försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande samt premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.
Rätten till återköp är inte ovillkorlig även om de skatterättsliga reglerna inte lägger några hinder i vägen. Det krävs också att försäkringsbolaget medger återköp.

Den som läser texten ovan inser att det inte är öppet mål med att det finns ett visst hopp om att få göra återköp.

Om man nu lyckas få igenom ett återköp så räknas utbetalningen som inkomst och hamnar på din högsta skattenivå då den läggs ovanpå din lön.

Men om du redan har en bra löneväxling så kan man här göra ett legalt "trolleritrick".

Du löneväxlar helt enkelt motsvarande summa som bruttobeloppet från återköpet så blir det skatteneutralt samt att du kan få en extra premie som brukligt vid löneväxling om du har en bra arbetsgivare.

För bra för att vara sant och hur gör man?

Som sagt finns det många steg på vägen som ska övervinnas:
 1. Identifiera dina fribrev via Min pension.
 2. Kontakta försäkringsbolaget och fråga om de tillåter återköp av din försäkring. Om ja så får du en blankett utskickad för medgivande av återköp.
 3. Be din tidigare arbetsgivare att underteckna blanketten om återköp och skicka in till försäkringsbolaget.
 4. Din försäkring återköps och du får försäkringsvärde minus inkomstskatt (ofta 30% default) utbetalad.
 5. Om du har en löneväxling, be om att få göra ett extra löneavstående på samma bruttobelopp som ovan. Din årsinkomst bör inte understiga 7,5 PB efter löneväxlingar då du tappar allmän pension i så fall. Vidare så ska rapporterad lön för ordinarie tjänstepension vara innan löneavstående.
Räkneexempel

Du har en pensionsförsäkring som har ett värde på 10 000

Du medges återköp och 5000 betalas ut och 5000 dras i skatt (hela beloppet direkt eller resten via deklarationen)

Du gör ett bruttolöneavdrag på 10 000 vilket sänker din skatt med 5000

Din nuvarande arbetsgivare sätter in en premie på 10 600 (ca) på din tjänstepension för löneväxling

Fördelar
 • Du konsoliderar ditt pensionskapital
 • Du får förhoppningsvis en modernare lösning nu jämfört med det gamla fribrevet
 • Du får eventuellt en extra premie av din nuvarande arbetsgivare (inte alla som ger denna)
 • Det blir skatteneutralt

Nackdelar

Några uppenbara nackdelar har jag inte identifierat men tänk på:
 • Lönen efter löneväxling bör inte understiga gränsen för statlig pension
 • Rapporterad lön till ordinarie tjänstepension ska vara opåverkad
 • Finns en gräns hur mycket man får växla per år
Sannolikt kan traditionella försäkringar vara lite svårare att återköpa om dessa ens medges. Rådgör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Fondförsäkringar är ofta lika i sin struktur och saknar riskmoment så för dessa borde det bara hänga på försäkringsbolagets policy och välvilja.

Har du några gamla fribrev i lager?

3 kommentarer:

 1. Att få gamla arbetgivaren att underteckna känns som ett oöverstigligt hinder för min del. Av de två försäkringar som är aktuella, har den ena arb.givaren likviderat. Den andra är jag inte direkt kompis med (milt sagt). Det blir att vänta in 55 och ta ut normalt för mig. Men annars låter det som en bra ide...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om företaget gått i konkurs behövs ingen underskrift, bara att utdrag ur bolagsregistret att så är fallet tror jag.

   Det ryktas om att kravet på arbetsgivarens underskrift ska slopas men kanske inget att hoppas på i närtid.

   Tack för kommentar!

   Radera
 2. Tyvärr verkar inte de kollektivavtalade tjänstepensionerna omfattas vilket begränsar för de flesta.

  Således är det icke-kollektivavtalade gamla fribrev som man har viss möjlighet att återköpa.

  SvaraRadera