2017-05-07

Global Multi Strategy Active Share

Min strategi med att ha många olika aktier i mina portföljer brukar kritiseras från lite olika håll. En del av kritikerna menar att det blir diworsification och att det sannolikt innebär ett indexnära resultat över tiden. Kritik och klagomål är värdefullt tycker jag och det får dig att tänka till och ifrågasätta dina tankar och möjliggöra för förbättringar.

Än så länge har strategin med många olika aktier utvecklats helt i min smak: god riskjusterad avkastning, fin värdeutveckling och på rätt sida om "index". 
bildkällor: z2036/Shareville/Nordnet

Bilden ovan visar på en bra start åtminstone men facit från mina strategier har vi inte än då de bara har drygt ett och ett halvt år på nacken. Man bör även ta ovan graf med en viss nypa salt då jag använder 20% hävstång (dock inte för hela perioden) men till min fördel är att min värdeutveckling är inklusive skatt samt exklusive upplupen källskatt.

Nåväl, jag tänkte i detta inlägg utveckla lite tankar kring index, indexnära och Active Share.

Vad är index?

För att kunna definiera indexnära måste vi börja med att ställa oss frågan vad är index?

Index är som oftast en sammansättning av ett antal aktier, ofta viktade efter marknadsvärde och inte sällan med volymkrav i dagsomsättning (sannolikt för att fonder ska kunna handla aktierna på ett effektivt sätt).

Jag tänker inte gå på djupet om vilka olika index som finns men jag gillar breda före smala vilket kanske inte kommer som en överraskning för trogna läsare.

Ett problem med index är att du inte handla det direkt. Om du ska jämföra sin aktiva förvaltning med en alternativ indexplacering så tycker jag en fond som jämför sig mot ett visst index är att föredra. Då får man med kostnadsaspekten i jämförelsen inklusive valutaeffekter. Rent krasst så kan man nog tycka att om du inte presterar bättre än sin jämförelsefond så borde du nog kasta in handduken och övergå till fonden istället och skaffa dig ett annat intresse än aktier.

För mina globala portföljer så har jag valt min favorit inom globala indexfonder noterade i SEK, nämligen SPP Aktiefond Global.

Fonden har nästan 1 500 innehav och det underliggande indexet MSCI World består av 1 650 aktier världen över. Jag gillar fonden/indexet då riskspridningen är god och måttet på risk ligger på 5 på en skala 1-7. Vidare är standardavvikelsen låga 11,5% och Sharpekvot 1,4 enligt fonden.

Rent matematiskt så motsvarar min strategi med ca 100 aktier 1/15 av indexfonden (ej hänsyn tagen till vikt) och redan där kan man ana att resultatet skulle kunna avvika då den relativa skillnaden i antalet aktier är stor. Sen om vi blandar in sektor-, valuta- samt landsallokering så skulle det kunna bli ytterligare avvikelser då det skiljer sig åt för mina globala portföljer jämfört med index. Ett exempel är USA som har runt 55% av världsindex jämfört med att jag har ca 30% USA totalt för de globala portföljerna.
"...min strategi hamnar någonstans mellan klassisk stock-picking och passiv indexförvaltning."
Jag tror inte jag egentligen är så speciellt skicklig på att välja aktier men tänker att med min relativt enkla modell med fokus på direktavkastning och tillväxt, väljer hyfsade bolag till rimlig risk och undviker de "sämre". Det gör tror jag att min strategi hamnar någonstans mellan klassisk stock-picking och passiv indexförvaltning.

Men med många olika aktier, blir det ändå ett indexnära resultat?

Jag blandar in ytterligare en (kanske) relevant mätpunkt i sammanhanget - Active Share.

Vad är Active Share?

Active Share används för att mäta hur stor del aktiv förvaltning du har jämför med ditt jämförelseindex. Har man kopierat indexet rakt av så ligger man på 0% i Active Share och har man helt andra aktier än index så blir siffran 100%. Tror måttet har sitt ursprung från att kunna visa på att en fond faktiskt har aktiv förvaltning och inte är en så kallad "dold" indexfond.


Desto lägre Active Share desto mer kan man förvänta sig ett indexnära resultat medans ett högt värde borde innebära tvärtom. Sen ska man nog ha klart för sig att en hög andel Active Share inte indikerar om man slår index eller inte men man lär sannolikt få ett avvikande resultat åtminstone.
"...hur stor andel Active Share har jag i mina globala strategier?"
Nåväl dags att bekänna färg, hur stor andel Active Share har jag i mina globala strategier?

För att ta reda på detta har jag fått dyka ner i fondens årsberättelse för att försöka matcha mina aktier mot fondens.


Utav mina 105 innehav som jag har totalt i Global Multi Strategy så återfinns 45 i världsindex.

I portföljen Global Future så är hela 21 innehav utav portföljens 32 representerade i världsindex. Detta måste väl innebära en låg Active Share? Tar man hänsyn till skillnaden i vikt (vilket man ska enligt formeln) så landar vi på drygt 91% vilket anses vara en hög aktiv del i sammanhanget. Detta beror på kraftig övervikt i de innehav som jag har i portföljen jämfört med deras andel i världsindex. Det är Apple som kommer närmast med 1,7% i fonden att jämföra med andelen 4% i min portfölj. Det ger ett bidrag till Active Share på drygt 2%-enheter.

Gör jag om beräkningen för de andra globala portföljerna så blir det följande resultat:

Global Dividend Xtreme har 29 innehav (av 80) som återfinns i världsindex men får ändå en Active Share på hela 92%.

Global Dividend 1.2xL har 21 innehav (av 49) i värdsindex och landar på en Active Share på drygt 90%.

De övriga portföljerna Small Cap och Bil2020 (High Yield) har jag inte mätt Active Share för men dessa lär ligga på ett högt värde samt de har liten vikt totalt i Global Multi Strategy.

Jag drar slutsatsen att mina portföljer per definition får anses vara "aktivt förvaltade" utifrån måttet Active Share åtminstone.

Indexnära resultat?

Rent matematiskt så kan man nog med siffrorna ovan påvisa att jag inte har en indexnära förvaltning sett till allokeringen i mina globala portföljer. Om värdeutvecklingen kommer att bli indexnära på sikt återstår att se. En Active Share på ca 90% får anses vara högt i sammanhanget och den "aktiva" delen borde få stor betydelse för resultatet relativt index.
"Att ha koll på 100 bolag mer eller mindre är förstås en utmaning"
Om du ställer dig frågan "tror jag på detta bolag relativt index" utöver dina andra kriterier så kan du nog ha en viss chans till att överprestera index givet att du väljer rätt oftare än fel. 

Med många innehav så minskar totala effekten av enskilda aktier på både ned- som uppsida vilket sannolikt medför att man inte kommer att toppa avkastningslistorna men även att man borde undvika jumboplatserna. Att ha koll på 100 bolag mer eller mindre är förstås en utmaning i sammanhanget som man kan fundera över. 
"A lot of other people are trying to be brilliant. We are just trying to be rational" - Warren Buffet från Berkshire Hathaways årsstämma 2017, återberättad utav Deval på plats.
Min tro och förhoppning är att min strategi ger god riskjusterad avkastning och att värdeutvecklingen håller sig på rätt sida om index utöver en god nattsömn.

Vad tror du?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

10 kommentarer:

 1. Gillar din namnsättning på dina fonder. Tycker dock att du borde fundera på om inte huvudfonden skall utökas till något i stil med:

  "Global Leveraged Multi Strategy Active Share High Yield and Growth Extreme Dividend Multicap"

  ;-)

  Tack annars för mycket intressanta inlägg och inspirerande texter, har själv en utdelningsportfölj med lite drygt 50 innehav, men satsar på 100 så småningom.

  Trevlig söndag!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det kanske framgår men är inspirerad av Brummer fonders namnsättning i hög grad. Blir alltid en avvägning mellan detaljer och enkelhet.

   Tack för feedback!

   Radera
 2. Kan man se dina innehav utan att vara medlem/kund i Shareville? I så fall: på vilken sida?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om du klickar på länkarna för respektive portfölj i inlägget ovan så hittar du innehaven.

   Tack för kommentar!

   Radera
 3. En bra artikel. Du har definitivt rätt i att mycket av framgång på aktiemarknaden handlar om att välja bort det dåliga. Bara där har du en otrolig fördel emot dumfonder (indexfonder). Som WB sa, de rationella vinner stort. Det förutsätter i sig att man alltid agerar efter en på förhand genomtänkt plan, med dokumenterade orsaker till varje affär.
  Mvh http://investera-pengar.blogspot.se/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Man kan tycka att man som aktiv investerare har en fördel att välja återinvestera i attraktivt värderade aktier jämför med indexfonden som köper blint. Det förutsätter förstås en del skicklighet/tur också.

   Då jag köper/säljer via Shareville så dokumenteras mina tankar i form av kommentar till varje transaktion. Jag har önskat via produktägaren en feature att man ska kunna visualisera sina kommentarer som en aktiedagbok eller motsvarande.

   Tack för feedback!

   Radera
 4. Imponerande! Visste att din aktive share nog skulle bli hög, men att den var så hög hade jag ingen aning om :-) (för att parafrasera lyxfällan)

  SvaraRadera
  Svar
  1. Som sagt så måttet inte att likställa med att man kommer att slå index men man borde kunna avfärda sig som "dold indexföljare" iaf :-)

   Tack Gustav för kommentar och en mycket trevlig aktiepub senast!

   Radera
 5. Imponerande fin utveckling!

  Intressant! Hade helt klart gissat att det skulle bli större skillnader i aktiv share mellan de olika portföljerna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du lär väl ha runt 99% Active Share? :-)

   Tack för kommentar!

   Radera