2014-11-10

ETF Svenska Preferensaktier - dröm eller verklighet?

Sparande handlar till stor del om hur mycket risk i förhållande till förväntat avkastning man är beredd att ta, så kallad risk/reward (r/r).

Ingen risk medför blygsam avkastning som oftast och stor risk kan ge chans till rejäl utdelning men också innebära att man förlorar stort.

Ett värdeinstrument som i mitt tycke har bra risk/reward samt passar i en schablonbeskattad portfölj är preferensaktier - "preffar".

Vill betona/varna redan nu att jag inte är expert på området men jag har försökt analysera instrumentet det senaste kvartalet.

En preferensaktier är i korthet en aktie som handlas på börsen och har en fastställd utdelning som betalas ut kvartalsvis (oftast). Syftet med aktien är främst att öka på det egna kapitalet för det underliggande bolaget. Jag rekommenderar vidare läsning hos LundaluppenSparasmart och Avanza för att förstå mera kring detta.

Risk

 • Kursrisk
  • Kursen bör påverkas av hur den riskfria räntan och säkra obligationer förväntas utvecklas på kort och lång sikt
  • Risk för försämrat kassaflöde/kassa på kort och lång sikt (som kan leda till...)
  • Risk för obestånd (konkurs)
  • Kursen tycks påverkas av hur index utvecklas
 • Inställda utdelningar
  • Efter beslut av bolagsstämman. Vanligtvis ackumuleras en skuld med ränta så att man ska kunna få utdelningen retroaktivt sedan givet att tillräckliga medel återfinns att dela ut.
Reward
 • Hög utdelning, oftast i spannet 5-20% på årsbasis beroende på bolag
 • Stigande kurs
  • Här finns det oftast ett teoretiskt tak i form av fastställd inlösenkurs som i vissa fall även sjunker med tiden, gäller att läsa på för respektive aktie.

Så givet att man aktivt beaktar risken så finns chans till bra avkastning. Jag brukar sätta kurs- och nyhetslarm i de preferensaktier jag investerar i så att man kan agera på ändrad risk.

Vilka ska man välja då?

Lämpligt är att välja flera olika aktier för god riskspridning då det tyvärr inte finns en ETF med svenska "preffar".

Om man skulle titta på utbudet av svenska preferensaktier och sätta ihop ett "index" så skulle fördelningen baserat på aktievärde se ut enligt tabell nedan och avkasta 7,24% (med reservation för felaktigheter, uppgifterna hämtade från respektive bolags hemsida).

PreferensaktieFördelningAvkastning
Akelius Residential AB21.34%6.13%
Fastighets AB Balder17.98%5.78%
SAS AB14.66%12.41%
Klövern AB9.94%6.54%
Sagax AB9.83%5.60%
Ratos AB8.18%5.27%
Corem Property Group AB6.12%5.62%
Fast Partner AB3.43%5.22%
ALM Equity AB1.85%7.18%
Ferronordic Machines AB1.76%14.79%
Victoria Park AB1.47%6.63%
Eniro AB1.29%19.35%
Amasten Holding AB1.13%7.38%
Oscar Properties Holding AB0.96%9.52%
Ginger Oil AB0.06%10.30%
Totalt100%7.24%

Spontant ser inte fördelningen helt tilltalande ut ur i ett risk/reward-perspektiv så jag har tagit mig friheten att plocka ut aktier som jag tycker är tillräckligt stabila (de närmsta 2 åren) samt tagit bort såna som ligger över sin inlösenkurs och då skulle det kunna se ut så här:

PreferensaktieFördelningAvkastning
Akelius Residential AB20.00%6.13%
Fastighets AB Balder20.00%5.78%
Klövern AB20.00%6.54%
Ratos AB10.00%5.27%
ALM Equity AB5.00%7.18%
Victoria Park AB5.00%6.63%
Amasten Holding AB15.00%7.38%
Oscar Properties Holding AB5.00%9.52%
Totalt100%6.49%

Så min "preferens-ETF" avkastar nästan 6,5% och har en viss riskspridning i bolag dock inte i bransch då fastighetsbolag dominerar. Att Amasten har en stor del är för att jag tycker den är det bästa caset med stor uppsida.

Använder man minidepå så bör man kunna köpa ovanstående fördelning till rimlig transaktionskostnad och man slipper fondavgift som man skulle haft i en ETF.

0 kommentarer:

Skicka en kommentar