2014-11-04

Strategi för pensionssparande - The New Deal?


Vad ska man välja istället nu när privat pensionssparande går mot sitt slut?

De flesta sparekonomer m.fl. förespråkar Investeringssparkonto (ISK) som alternativ men jag tycker nog att Kapitalförsäkringen (KF) är något mer lämpad för dedikerat pensionssparande.


Jag har berört det tidigare i Sparande-del-2-pensionssparande och delvis i Sparande-del-3-isk-eller-kf.

Vanligen förordar jag inte leverantörer men jag gör ett undantag för denna post då det i dagsläget finns en aktör som i mitt tycke är mest fördelaktig för en aktiv småsparare som vill dryga ut pensionen: Avanza.

Just sparande på lång sikt (20-40 år) är extra gynnsamt för "ränta-på-ränta"-effekten (som ni kan prova fram i min Sparkalkylator) och då gäller det att maximera avkastning och minimera avgifter.

En sparstrategi för den aktive skulle kunna vara att direktspara i stabila utdelningsaktier istället för fonder vars avgifter motverkar värdeutvecklingen. Jämfört med en fond så blir det endast transaktionskostnader i form av courtage (om man inte väljer börshandlade fonder förstås) i aktiespararande. Tidigare har det varit svårt vid mindre kapital att få god riskspridning till rimlig transaktionskostnad men i och med Avanzas nya prisplaner så kan man bygga upp en diversifierad portfölj där man kan månadsspara och återinvestera mindre belopp till rimlig kostnad.

Här är ett förslag på hur en sådan portfölj skulle kunna se ut:
  • 5-10 "stabila" aktier med bra direktavkastning (Investmentbolag, HM, Telia, Storbankerna, m.fl. exempelvis)
  • 3-5 "stabila" preferensaktier (Sagax, Balder, Klövern...)
  • Tills kapitalet blir tillräckligt stort för direktsparande i utländska aktier (ca 90 kr courtage), en billig globalfond
  • Några mindre innehav i småbolag som man tror kommer att lyckas på sikt.

En portfölj som ovan borde kunna avkasta ca 3-6%/år oavsett värdeförändring i form av skattefria utdelningar givet att utdelningarna inte sjunker nämnvärt. Återinvesterar man utdelningarna så erhålls "ränta-på-ränta"-effekten.

Exempelvis 40-årigt sparande, 1000 kr / mån, 6% direktavkastning, 2,1% slr ger 1,7 miljoner exkl. värdeökning av själva aktiekurserna (se bild nedan)
Så vilken sparform passar för en pensionsportfölj likt den ovan? KF och ISK är ganska jämbördiga men mitt val blir ändå KF då hanteringen av utländsk källskatt är mer gynnsam vilket är extra viktigt i en utdelningsportfölj.

Här är det viktigaste jämförelserna ur ett pensionsperspektiv ) där jag färgmarkerat det som jag tycker är viktigaste egenskaperna för det sammanhanget:


1 Egenskap/sparform KF ISK Kommentar
2 Skalavgifter 0 0
3 Fondavgifter Ordinarie Ordinarie Inga rabatter
4 Courtage från 1 kr / 0,25% från 1 kr/ 0,25% Minidepå, går att ändra
5 Schablonskatt 30% slr ca 30% slr ca I praktiken lika skattemässigt
6 Riskavgift några kr / år 0 Nästan försumbar
7 Utbetalningar Periodiska/På begäran På begäran
8 Skatteuttag Debiteras kapitalet Tas ut via deklarationen
9 Placeringsmöjligheter Ganska stora Utvalda listor
10 Utländsk källskatt 0 med något års fördröjning Finns ett maxbelopp
11 Förmånstagare Valfri Dödsboet
12 Flyttbar Måste sälja allt Ja
13 Rösträtt aktier Nej Ja
14 Kapitalskydd I praktiken minimal risk Insättningsgaranti

Vi får se runt år 2036 huruvida denna strategi har varit framgångsrik...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar