2014-11-29

Månadsrapport november 2014

Tänkte att jag skulle börja månadsrapportera en del av familjens portföljer, mest för vår egen skull då det kan vara intressant att se med tiden hur det utvecklats och hur man resonerat.

Då ingen av mina andra banker (jag har många...) svarat på Avanzas courtagesänkning så har jag flyttat en stor del in i nya Kapitalförsäkringar för min frus pension och barnens långsiktiga sparande. Detta har utlöst lite skatt men då avkastningsskatten är ganska låg så tycker jag ändå att det är värt det. Man skulle kunnat vänta tills efter årsskiftet då skatten mer än halveras men det är ändå så små belopp det handlar om och min gissning är en liten uppgång över årsskiftet.

Jag har köpt små poster löpande under november och har ganska stor del kvar att placera då jag gärna köper vid flera tillfällen samt vill ha kvar pengar till nyemissioner (Hemfosa pref.).

Totalt har det gått något sämre än index men mitt mål är mer en absolut realiserad avkastning i form av frekventa utdelningar än att slå index till varje pris. Däremot bör man inte prestera avsevärt sämre än index över tiden och strategin för att motverka detta är diversifiering av innehav. Då jag sannolikt kommer ha delar i preferensaktier tills vidare så kommer det avvika mot index åt bägge håll men förhoppningsvis till mindre risk.

Tror inte jag kommer köpa så mycket nya aktier framöver utan mera öka i befintliga så bra balans erhålls. De jag saknar är Telia och Industrivärden men dessa känns lite dyra i dagsläget så jag får nog hoppas på en rekyl där.

Bästa innehav hittills är:


Och här är alla innehav (med förbehåll för Avanzas klassificering):

Courtage? 102 kr totalt...

0 kommentarer:

Skicka en kommentar