2015-01-17

Följa index eller god riskjusterad avkastning?

För att aktiv förvaltning ska löna sig så bör man slå index över tiden. Detta är få förunnat men jag tror att en enskild sparare har större chans än en fondförvaltare då man kan ha friare placeringsmandat och har lättare att omallokera.

Är mitt mål att slå index? 

Inte primärt, jag söker hellre en god riskjusterad avkastning med realiserad avkastning (utdelningar) och att kapitalet växer sakta men säkert med hjälp av reinvestering som ger ränta-på-ränta.

Hur uppnår man detta?

Ett alternativ är hedgefonder men där avskräcker avgifterna samt att det finns ingen garanti på fortsatt framgång då den finansiella spelplanen förändras allt snabbare nu för tiden tycks det som.

Tills vidare tror jag på min modell Utdelningsbaserad 100% aktier så länge resultatet är godkänt och vi befinner oss i lågräntemiljö.

Godkänt resultat?

Jag tänker att över 5% realiserad avkastning är godkänt och över 10% (varav 5% realiserad) väl godkänt.

Hur har det gått jämfört med index?

Jag tar mätpunkt på senaste månaden då köpen har skett löpande under hösten och det är på senare tid som portföljerna har blivit fullt investerade.

Löneväxlingsportföljen


I mitt tycke en trevlig uppåtgående trend där rekylerna på index parerats väl.

Barnens- och frugans portföljer

Även här är utvecklingstrenden tilltalande och skulle det fortsätta så här så blir resultatet på årsbasis fantastisk riskjusterad avkastning.

Nu ska man inte ropa hej efter så kort tid och på en enstaka mätpunkt men jag tror att detta kan funka över tiden, vad tror ni?


0 kommentarer:

Skicka en kommentar