2015-01-26

Uppskjuten reavinst efter bostadsförsäljning

Många av oss som varit med på bostadsmarknaden ett tag har säkerligen ett uppskovsbelopp med upplupen reavinst. För många år sen var det ingen ränta på uppskovsbeloppet och då var det en no-brainer att inte betala reavinsten då det var att betrakta som ett räntefritt lån.

Men får några år sedan infördes en schablonränta på 0,5% av uppskovsbeloppet vilket motsvarar 3,25% bruttoränta i ett lån på den öppna marknaden. I dagens lågränteklimat är det sannolikt lönsamt att betala av skatten på reavinsten även om man belånar sin bostad för detta syfte.Räkneexempel:

Uppskovsbelopp på 1 000 000.

Upplupen reavinstskatt 22% av 1 000 000 = 220 000

Schablonränta 0,5% av 1 000 000 = 5 000

Andel av reavinst 5 000 / 220 000 = 2,27%

Motsvarande bruttoränta 2,27 / 70% = 3,25% (givet 30% ränteavdrag)

Så allt annat lika går breakeven vid 3,25% och om man kan låna för lägre ränta så borde det vara en god affär att betala av reavinstskatten samt det kanske är skönt att slippa ha en skuld till staten.

Saker att beakta innan man slår till (som görs via deklarationen):

 • Minskat ränteavdrag skulle göra det mindre lönsamt
  • Min bedömning är att det inte är sannolikt i närtid att det sker en minskning här då de flesta partier inte vill sänka (undantag MP och enskilda borgerliga politiker)
 • Ändring av reavinstskatten
  • Sannolikheten för en sänkning känns låg även om det skulle underlätta för att öka rörligheten på bostadsmarknaden
 • Räntan stiger och snittar mer än 3,25% över tiden
  • Inte osannolikt historiskt sett men min gissning är att de kommande 5 årens snittränta kommer att understiga 3,25%
 • Om man belånar bostaden, beakta att lånegraden inte stiger över något tröskelvärde
  • Om man inte är sugen på kommande tvångsamortering så kan det vara klokt om man håller sig under 50% lånegrad totalt
 • Går inte att ångra sig när det väl är genomfört
  • Den försiktige skulle kunna lösa en del av skulden
Vi kommer att lösa vår skatteskuld vid kommande deklaration med hjälp av utökat bolån vilket jag hoppas kommer visa sig vara klokt när man utvärderar det i framtiden.


0 kommentarer:

Skicka en kommentar