2015-01-06

Månadens aktie - KnowIT

Då var det dags igen för barnen att välja månadens aktie i deras månadssparande.

Temat denna gång var tjänster/resor och jag vaskade fram tre kandidater: UTG, Hifab och KnowIT.

Kandidat #1 - Unlimited Travel Group (UTG)


UTG äger, små till mellanstora, specialiserade rese- och konferensföretag som möter nischade krav på kvalitativa upplevelser.

Ordinarie direktavkastning på ca 5% och med bonusutdelning 10%. Ligger i en stark positiv trend i 3-månadersgrafen och borde kunna vara bra på lång sikt då jag gissar att deras nisch kommer att ha tillväxt framöver.

Kandidat #2 - Hifab Group


Hifab Group är ett projektledningsföretag som arbetar med energibesparingsprojekt och energieffektivisering vid ny- och ombyggnationer.

Förväntad direktavkastning på ca 6%. Negativ trend och dålig omsättning i aktien, Vändpunkt här runt 6 kr?

Kandidat #3 - KnowIT


Know IT är ett konsultbolag verksamt inom verksamhetsutveckling och systemutveckling. 

Förväntad direktavkastning på ca 7%. Stigande trend och begränsad nedsida/risk?

Hur går det till?

Barnen får kika på informationen ovan och sedan välja varsin kandidat.

Dottern & Sonen samstämmigt efter några sekunders betänketid: "KnowIT låter bra och känns vettigast, kurvan pekar att rätt håll"

Så barnen väljer båda KnowIT som Månadens aktie.

Man kan nog hitta entry nära 50 då det skakar lite på börserna i skrivande stund.

Jag kommer framgent att redovisa hur tidigare månadens aktie fallit ut fram tills nu så att barnen (och ni läsare) kan reflektera över utvecklingen och kanske dra någon lärdom.


1 kommentar: