2016-01-07

Genomsnittliga statslåneräntan 2015 - rekordlåg!

Den genomsnittliga statslåneräntan (gs slr) för 2015 ser ut att bli 0,58% även om skatteverket formellt inte har publicerat siffran ännu.

Det är pensionsförsäkringar (Tjänstepension, Privat pension/IPS samt Kapitalpension) som använder räntan för att beräkna den årliga avkastningsskatten.

Avkastningsskatten beräknas så här för pensionsförsäkringar:

Försäkringsvärde per årsskifte * Genomsnittliga statslåneräntan föregående år * 15%
Så schablonbeskattningen för dessa sparformer är numera väsentligt lägre än för Kapitalförsäkring och ISK som beskattas med statslåneränta sista november + 0,75%-enheter gånger 30%.

Nu kan de olika statslåneräntorna skilja sig en hel del beroende på hur ränteläget trendar men över tid borde schablonbeskattningen bli betydligt högre för de fria sparformerna relativt sett.

Årets ränta på 0,58% ger en faktor på 0,00087 att multiplicera med årsskiftesvärdet vilket är rekordlågt historiskt sett.

Jämfört med föregående år (1,62%) så motsvarar det en skattesänkning på 64%.

På ett försäkringskapital på 100 000 blir det en skatt på 87 kronor!


Studerar man grafen ovan som visar de senaste 15 årens genomsnittliga statslåneränta så ser man en tydlig trend nedåt.

Jag har även lagt till medelvärden för de senaste 5, 10 samt 15 åren så att man får perspektiv på historiska nivåer.

Vilken ränta man ska använda framöver är svårt att säga men 10-årssnittet på 2,6% kanske är ett bra estimat?

1 kommentar:

  1. Nu har skatteverket formellt fastställt den genomsnittliga statslåneräntan till 0,58% för 2015.

    SvaraRadera